REKLAMA

37 proc. firm nie widzi korzyści w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak ich przekonać?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-10-28 12:40
W studio:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze teraz jest dwunasta prawie 43 Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry zaprasza na raport gospodarcze Radia TOK FM zawsze zaczynamy od rynków finansowych tak samo będzie i teraz warszawska giełda na plusie WIG 20 lat teraz zyskuje 45 %, choć ta sesja od początku dnia wyglądała inaczej zaczęła się w kolorze czerwonym, ale teraz WIG 20 wychodzi na + 45 jak wspomniałam do góry w tej chwili w UE ceny walut euro po 4 zł i 33 gr za dolara płacimy 3 zł 97 gr za franka Rozwiń » 399, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 81 gr, a tym wydarzeniem, na które czekają dziś rynki finansowe gminy będą dane ze Stanów zjednoczonych publikacja danych na temat PKB, a po co dzieje się w stanach Zjednoczonych tamtejsze gospodarki oczywiście ma wpły w na inne rynki w tym także NATO w jakiej kondycji jest w złotych więcej pewnie warto przyglądać się temu właśnie co dzieje się na rynkach finansowych co dzieje się za oceanem w raport gospodarczy w raporcie gospodarczym dzisiaj będziemy rozmawiać o tym jakie korzyści może mieć firma, która zdecyduje się zatrudnić osoby niepełnosprawne i jakie są bariery w tym, żeby takie osoby zatrute świat wali ryt przełamywać i pokonywać nasze studia pani Agata spała z fundacji Podaruj samodzielność w kilometrowi to zmiany były niedawno w sposobie niektóre miałby on wg ustawodawców zachęci do tego, żeby bezpośrednio pracodawcy zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami ale zanim powiemy o tym, jaki jest to powiedz, jaki był stan, o którym się zmieniło, bo chyba tak będzie najłatwiej tak, ale 1 lipca b r. zmieniła się usta na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która z innego w wcześniej, ale wcześniej regulowała spłatę możliwość korzystania z ulg na inną pracodawców duża nie zatrudnianie osób, a z niepełnosprawnością, a tacy pracodawcy mogli go rozliczyć się na pewno nam oswoi pewne usługi w ramach ulg tak i te ulgi wynosiła mogli skorzystać aż 80 %o wej ulgi natomiast to on, a od 1 lipca o zmianach są takie, że teraz tych ulg można skorzystać tylko w ramach 50 % Bran co ono oczywiście wprowadziło dużo dużo zamieszania, a na rynku i szkodzi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale mamy też nadzieje, ale i tak pokazują powoli zmiany, które sięgają morza, a plus dla firm w tym momencie dobrą optymalizacją kosztów, które ponoszą z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych będzie po prostu zatrudnianie takich osób w NATO ważne są to ma polegać zmiana teraz jest tak taki był cel tych zmian, żeby pracodawca nie chciał zależało mu na tym, żeby móc zatrudnić osobę z niepełnosprawnościami dlaczego, a on dość ogólnie korzyści jest sporo tak to korzyści są zarówno finansowane było każdy pracodawca, który zatrudnia osoba, a z orzeczeniem niepełnosprawności LM po pierwsze, może nie wpłacać tzw. kart wpłat różni pracodawcy określają aż do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po drugie, el do każdej osoby niepełnosprawnej kraj zatrudniono na inne formy umowy o pracę pracodawca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia i to są koszty od 450 zlote aż do 2 tysiące 400, więc myślę, że ma w pewnym momencie no taki tor koszt takiego pracownika jest to praktycznie połowa, jeżeli nie nawet o 7080 % mniejsze niż zatrudnienia pracownik call sprawnego tak jak można powiedzieć, że w Polsce to tak działa IAM i powiem szczerze, że z takich prób eks miar ekonomicznych jak rozmawiam z firmami, które nam mówią często o tym, że mają wysokie koszty zatrudnienia żona mają trudności w ogóle w pozyskaniu pracowników oraz zmienił się rynek teraz mamy rynek pracownika tak elki do to dziwi się i mocno zachęcam do tego, żeby faktycznie szukać wśród AM wśród pracowników, a osób niepełnosprawnych tak, że jest to ogromna nisza, która do tej pory jest jeszcze niezagospodarowana na rynku ale, żeby móc zatrudnić, żeby chcieć zatrudnić osobę jest znak protestu z niepełnosprawnością no to trzeba przełamać pewną barierę, która jest siłą rzeczy są, bo człowiek, który nie chce dać pracę znaleźć nad tym tak trzeba będzie przygotować stanowisko pracy, która musi być dostosowane to też jakiś koszt takie wymogi czy też taki straszny proces czy ogólnie, a inna niż w zeszłym roku przeprowadzaliśmy badania Tegel, na podstawie którego powstał raport, który właśnie pokazuje nawet mocno procentową jak i jak wygląda to podejście pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych przebadaliśmy pracodawców, a zaraz sektora tych małych przedsiębiorstw średnich, ale też dużych korporacji i to co wychodzi z tego badania to przede wszystkim, że głównym, ale główną barierą, która powoduje, że pracodawcy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych jest tak naprawdę niewiedza niewiedza dotycząca tego jak takie osoby pracują na jakich stanowiskach można zatrudnić wyobrażenia Ziaja, aby pozyskanie dofinansowań i cała ta ma cały ten proces jak zmniejszenia kosztów to jest coś co będzie trwało bardzo długo jest skomplikowana i alarm i to sądzę, by takie główne przeszkody tak oczywiście, a kolejną myślę, że są takie bariera mentalna tak, czyli nadal jednak pokątnie pokutujących bistro to duża pracownika niepełnosprawnego czas pracownik mniej wydajne którąś trzeba zająć opiekowali się i który tak naprawdę nie będzie wnosił korzyści do firmy, a mąż mówi o tym, że osoby niepełnosprawne, jakby też już funkcjonują zupełnie inaczej na rynku teraz niż to było kilkanaście lat temu mają kompetencja uczestniczą uważa wielu kursach szkoleniach, które podnoszą te kompetencja wzrasta procenta osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, więc Ślężan naprawdę są to tacy pracownicy, którzy mogą być w tym momencie konkurencyjni na rynku, czyli kwestia otwarcia się też w głowie na to, żeby nie szukać jej kadr nie tylko wśród pracowników sprawnych, ale również wśród osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami narządów w takim razie wynik raz z tego co Vanity fair powiedziała, że potrzebna jest edukacja informowanie o tym w jaki sposób po pierwsze, może zatrudnić się takie osoby, a po drugie, nowinki one są jak spędzają w pracy to ktoś się do edukacji powinien zajmować myślę, że tutaj duża rola jest tak naprawdę fundacje organizacje też fundacji taka jak nasza, gdzie proponujemy pracodawcą przedsiębiorcą udział w różnego rodzaju szkoleniach seminariach, która mają tą funkcję redukującą i też z naszego raportu wynika, że ci pracodawcy, którzy wzięli udział w szkoleniach zupełnie zmieniają, jakby podejście do zatrudnienia osób niepełnosprawnych chętnie zatrudniają i jakby za o wiele większą mają wiedzę umiejętności i patrzenie na pracowników niepełnosprawnych natomiast ci pracodawcy, którzy najaktywniej uczestniczą w takich formach to dalej pozostają w tej niewiedzy i różnych obawach też swoich wewnętrznych i dodaje pan tak, ale jak tylko taką ciekawostkę Jean niejednokrotnie zdarza mi się razem, kiedy w firmach dziś proponuje zatrudnianie przyjrzenie się pracownikom niepełnosprawnym, a taką informację, ale moja firma nie jest przystosowana i tak jej wtedy się pojawia oczywiście w głowie wizja Jean, jeżeli chce zatrudnić osobę niepełnosprawną to musiała im przystosować firma przebudować tę firmę to są koszty tak jakby od razu rośnie taka wizja po prostu wielkich zmian, które trzeba wprowadzić w EOL idea, owszem, czasami trzeba dostosować stanowisko, ale jeżeli pracodawca się na to decyduje to może uzyskać zwrot kosztów przystosowania takie stanowiska, ale ja powiem jak wprost nie każda osoba niepełnosprawna jeździ na wózku i nie każda osoba potrzebuje tak naprawdę wielkich Ałan wielkich, a przystosowanie i jak często mówią wprost, jeżeli Eryk wnuk pana pani firma jest nieprzystosowana nie można zatrudnić osobę n p . z niepełnosprawnością ruchową to jakieś problemy, żeby zatrudnić osobę, która ma niewiele niedosłuch która, która może nie widzieli, a może ma cukrzycę albo mało chorób serca tak jakby niepełnosprawność to nie jest tylko wózek tak dokładnie, gdy niepełnosprawność jest wiele po prostu wiele rodzajów i dla zabrzan z dużo nowości testy ten problem, że się często kategorie tak myślisz o tych najbardziej skrajnych przypadkach, kiedy się myśli o osobach z niepełnosprawnością jest tak tak nie jest nowa życzyli co edukacja to jest rzecz nr 1, a czy jest ktoś, kto pomaga przeprowadzić się przedsiębiorcy, który nigdy tego nie robiła teraz się decyduje na to, żeby rzeczywiście poszukać pracowników wśród osób niepełnosprawnych wyparować tym co za rękę tutaj tak to tutaj powinnam oczywiście siebie zareklamować i naszą fundację, bo takich rzeczach też robimy, ale myślę, że w ogóle warto szukać AM takich partnerów tak partnerów są to fundacje organizacje są to firmy, które specjalizują też takich działaniach i myślę, że remont taki partner po prostu ma, więc ataki i o 3 prowadzi przez ten proces od początku do końca ja często nie tylko jakby wspieram, a w tym już w tym takich w początkowym okresie wiec, ale później też siano przykładnie przygotowujemy osoby zarządzające do zarządzania takim zespołem różnorodnym Dora go wania na różne potrzeby czasami trudności not to z pracy z ludźmi tak to tak jak każdy czasami gdzieś się wśród zespołów Chełmno bywają jakieś trudności, które trzeba rozwiązać, ale myślę, że w ogóle to ich balony wprowadzanie osób niepełnosprawnych do zespołów to jest coś co daje taką wartość, a on taką wartość dodana, że nagle okazuje się, że zaczyna się zwracać uwagę bardziej na rzeź to trochę ludzi uwrażliwia trochę sprawią żart zaczynają inaczej dziś tą swoją rzeczywistość się we, a oglądać, że bardziej zwracają uwagi na bariera architektoniczna anty trwają prace nad tym w ministerstwie rodziny pracy i polityki społecznej, żeby jakoś przeorganizować system wsparcia dla osób niepełnosprawnych w sprawę z niepełnosprawnościami w jakimś etapie co teraz dzieje i ogólnie wiem, że to że, gdy jest dziś dzień działania on powstaje projekt tak wsparcia osób niepełnosprawnych tyle tylko lud powiem, że to co w sumie najważniejsza w ogóle w realizowaniu różnych projektów ustaw i AM w zmianach to konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych konsultacje za przedstawicielami tych środowisk za samymi osobami niepełnosprawnymi bon czasami zdarza się także jest projektowana zmiana, która tak naprawdę nie jak się później mandatami do rzeczywistości osób niepełnosprawnych do tego, jakie trudności, jakie barier muszą pokonywać w dostępie do edukacji dom o niezależności tak to też urządzają rozmnażać, a ministerstwem rozmawia z biurami, jakby tak to płyta to oczywiście, bo tutaj jest solą są podejmowane różnego rodzaju rozmowę tylko myślę, że po prostu za nim a zanim dojdzie naprawdę już jakiś uchwałę do zmiany to tych rozmów powinno być więcej uwagi i te konsultacje nie powinny być ostatnim Phila tak nie powinno działać także jest dokument, który nie jest kilka dni na to, że po to, wyrazić swoje uwagi w Nowak 37 % w tych badaniach, o których wspominaliśmy 37 % pracodawców, mówi że jak nie widzi korzyści, które mogłyby płynąć się z zatrudnienia osób niepełnosprawnych ale gdyby pokrywać co z tym, że tych korzyści nie widzą ci, którzy byli zatrudniani w tak bardzo często tak jest toalet po prostu nie mają wiedzy tak albo mają właśnie głównie dzięki Starym stereotypom zgłosiła IAM inny i te korzyści nie widzą, więc faktycznie warto, bo ja zachęcam dla pracodawców chwała przedsiębiorców do tego, żeby przyjrzeli się na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a on tak powiem, że to ostatnio nawet, bazując na takich danych z zeszłego roku kiedy, które pokazują, że on to może wśród np. osób niepełnosprawnych Vonn w tym, że w tym wieku aktywności zawodowej, a wśród np. kobiety już, w które inni, których oferty w tym wieku głosie ponad 700  000 tak naprawdę tylko około 200  000 pracowało o aktywnych, a nas mężczyznami jest jeszcze jeszcze inaczej, bo przez ponad 1 000 000 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej mówi z orzeczeniem niepełnosprawności, a pracowało tylko prawie 33300  000 to tak naprawdę poddaniu tych liczb to okazuje się, że mamy około 1 000 000 pracowników z orzeczeniem z zagospodarowaniem myślę, że warto naprawdę taniego dostała z fundacji Podaruj samodzielność była moim państwa gościem dziękuję dziękuję bardzo kończymy obrót gospodarczy za 3 , 5 minuty informacji Radia TOK FM po informacjach Jakub Janiszewski i audycji połączenie raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA