REKLAMA

Czy istnieje odrębna polska droga do realizacji celów polityki klimatycznej? Dyskutują Radosław Gawlik, dr Michał Wilczyński i Herbert Gabryś

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-29 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska dzisiejszej audycji chciałabym byśmy porozmawiali o tym czy istnieje coś takiego jak Polska droga do osiągnięcia celu, jaki wyznacza polityka klimatyczna energetyczna Unii Europejskiej wystawiamy naszych gości pan Herbert Leopold Gabryś dzień dobry dobry przewodniczący komitetu ds. energii i polityki klimatycznej przy krajowej izbie gospodarczej były wiceminister przemysłu handlu pan Michał Wilczyński ekspert ds. zasobów energii były Rozwiń » wiceminister ochrony środowiska były główny geolog kraju dzień dobry dzień dobry oraz prowadzący ten program pan Radosław Gawlik Eko Unia partia zieloni i dobre w i gdy mówimy Polska droga, a warto się tutaj w tej chwili na program jutrzejszego szóstego Europejskiego Meetingu gospodarczego polityka klimatyczna energetyczna gospodarcze protokół o 21 i właśnie hasło Polska droga wspólne cele, gdy mówimy Polska droga znaczy, że podkreślam jakąś odrębność goni specyfikę naszego kraju oczywiście banałem byłoby powiedzenie nietakt, toteż widzę, że jest droga Polska liga francuska liga niemiecka i t d. to jest oczywiste, a wraz z tym podkreśleniu przynajmniej jak Polska widzę takie pewne przeciwstawienie może nawet pojęcia unijna droga, gdy widzę taką pewną podkreślenie pewnej odrębności i chciałabym byśmy porozmawiali my o tym, dzisiaj czy rzeczywiście ta droga inne ile ona ma być odrębna, skąd ta inność, bo tak też można na to spojrzeć naszej drogi ma wynikać ale zanim powiemy o o właśnie o tej drodze US to powiedzmy sobie z jakiego celu dążymy zacznijmy może od tego powiedzmy, o co chodzi i jakie znasz Celticu wynika z porozumienia paryskiego i tego, cośmy niedawno ratyfikowali podpisali, o co chodzi tu przypomnijmy, aby sobie z kilkoma zdaniami na najważniejsze, jakby tu o ustalenie jest z tego porozumienia paryskiego toto to jest takie, że kraje, które podpisały to to porozumienie właściwie, u których został niedawno ratyfikowane bardzo szybko w ciągu roku ponad połowa krajów ratyfikowała i on zaczął obowiązywać powiedziały tak, że chcemy, żeby do 2000 pięćdziesiątego roku życia w ciągu najbliższych 30 paru lat ograniczyć wzrost temperatury ziemi do 2 °C, a jeszcze lepiej, gdyby się udało do 1 , 5 °C z obecnych i obecnie wzrost ten jest około 1 stopnia klinik zostało nam rezerwy powiedzmy 1 °C co oznaczało to się sprowadza do tego, że energetycy oznacza to, że właśnie musimy w ciągu tych 30 paru lat do połowy wieku wyeliminować emisję dwutlenku węgla na pocztowego gazu ocieplający jego klimat tej chwili na Wschodzie w latach wyżej, by Polska oczywiście też sutych stół tam 70 krajów ONZ podpisała i ratyfikowała ostatnio po to, porozumienie przypomnę nie przed tym Hebel Gawrych przed konferencją ONZ mówimy o pierwszej dekadzie pary grudnia roku ubiegłego da przemówieniu inauguracyjnym pani premier Beata Szydło powiedziała tak jesteśmy gotowi, bo nie jesteśmy przeciwni ochronie klimatu jesteśmy gotowi przyjąć porozumienia, a pod pewnymi warunkami warunek podstawowy ROR także to istotnie będzie porozumienie globalne mu, aby koszty wysiłek w skali globalnej jakoś rozłożyć w miarę równo i aby nie spowodować głębszych dysproporcji w konkurencyjności gospodarek w i po wtóre nie tam pani premier powiedziała, że nie przyjmiemy niczego co szkodziło polskiej gospodarce i też fajny tylko co to znaczy do tego trzeba się teraz odnieść, a jeśli tak otwarto 2 słowa powiedzieć, dlaczego może nie do końca definiując Polska, dlaczego pochylamy się nad tym pochylamy się jutro w otwartej debacie pochyli się na tym przede wszystkim dlatego aby, przyjmując bardzo ambitne cele naszej wspólnoty unijnej spróbować odpowiedzieć na pytanie czy możemy to co wyznaczono przede wszystkim w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych uzyskać taką drogą, aby efekt był, ale może nieco inaczej może trochę ostrożniej i może trochę nie tak drogo niedrogo to jest najprościej to ku czemu chcemy jutro w debacie zmierzać jej odpowiedzieć na to pytanie dobrze, ale inaczej czy inaczej obcego oraz go od pieniaczy od innych krajów unijnych inaczej przede wszystkim jak drogo cena odbiega od 8 krajów unijnych, który na owej ścieżce no i przemian gospodarczych gospodarka mniej emisyjną na przemian samej energetyki energetyki od konwencjonalnej energetykę nazwijmy to w umowie o nową zieloną zaczęła robić dużo wcześniej w trudnych później niż dynamika zmian dotyka głębiej jest kosztowniejsza to pierwszy powód, ale drugi nie zapominajmy, że nasza energetyka systemowa bierze 6 lat odległych przeszłych i bierze się z zasobów, jakie wtedy mieliśmy do dyspozycji i bierze się z technologii, jakie mieliśmy ta energetyka w tej postaci jeszcze przez pewien czas musi pójść, aby ubezpieczyć system co więcej jeszcze zdanie i jeszcze tylko jedno zdanie, ale także, aby wobec niedoświadczonych jeszcze technologii akumulowania energii z tej tzw. od ery odnawialnej oraz Energi, która niestabilna w Berlinie coraz więcej zmieni i t d. nie potrafimy je akumulować Maciej Włosek ubezpieczać na ten czas, w którym rzeczywiście ona nie pracuje i ty znasz dylematy wyzwanie w tym się czas zmierzyć inaczej niż w Niemczech inaczej niż we Francji inaczej niż w kwestii i paru innych krajów unijnych to chwyćmy byka za rogi, bo to jest słowo, które jeszcze nie padło, a które paść musi, czyli węgiel 1 słowem na ile właśnie nasza ta droga ma być oparta na gospodarce Węglowej na korzystanie z paliw stałych o tutaj tutaj się po prostu a, strzelając nad torami do pytań jedno i odbywa się, żebyśmy skoncentrowali się w balona pani redaktor tu trafiła no no no no powiedzmy sobie mamy ponad blisko prawdy 90 % energii w tej chwili elektryczne opartej na węglu 82, ale wprost na węglu kamiennym węgla i pytanie brzmi oczywiście im część elektrowni no to możemy tak go doprecyzować ile jest właśnie eksportowana w tej chwili będziemy odchodzić etaty bloki zamknąć albo albo zmodernizować już po pytanie czy modernizować nie przedstawia się nad umową nową energetykę różnicować ten miks energetyczny, czyli w jest zgoda co do nerek co do tego, że mamy specyfikę prawda jak jesteśmy wyjątkowi Środzie obok produkcji energii elektrycznej węgla kamiennego brunatnego masz pytanie czy chcemy to specyfikę podtrzymywać w jaki sposób chcemy odchodzić od specyfiki jak i w jaki sposób chcemy nawiązywać do tego co się dzieje no ale co się wydarzyło prawda wokół właśnie ich się dzieje też wokół w innych krajach czy chcemy łączyć tych czy jest taka wizja ziem zostaniemy nadal prawda no tak tak wysokim udziałem węgla prawda z znaczka funkcje energetyczne to jest jakby pytanie do pana siedzącego chyba jednak tego węgla mamy dużo pewnie więcej wiemy bowiem ważną, ale względnie nowe, bo co do zasobów to są rozmaitego rodzaju osądy precyzując, jakie to zasoby i za jakie pieniądze jak trudno dostępne jak demolujących środowisko to co jest bardzo istotne dzisiaj istotnie mamy sporą produkcje bez tej generacji w Kamiennej brunatnej struktura produkcji zmienia się zmienia się na korzyść większego udziału energetyki odnawialnej dziś to już prawie 14 %, licząc półrocze tego roku też dużo też duże tempo pytanie pani czy czy pytanie pana, który pan podniósł na ile te zużyte bloki, a jest trochę mówię konkretnie bloki w przedziale 120 do 200 MW sięgające lat sześćdziesiątych bloki o niskich stopniach i sprawności nóg, a więc mniej energii z tego samego Kinga Ciura, a przy tym więcej obcięcie Odry na dobrą sprawę w systemie nie powinny już funkcjonować już dziś są to dzisiaj zajmuje się analizą tych spra w do około 50 takich bloków mniej w niej dużo mniej już dużo mniej 50 parę bloków to przecież dwu setki wzrok jeśli dobrze pamiętam jak mówią 120 kartą do 199103 bloki, które tworzą iluzję rezerw mocy, której tak przenieść i też błąd strategiczny od wielu lat mówią o tym, tego nie powinno utrzymywanie tego tak to powinno być jednoznacznie wycięte Mount co w to miejsce też nie mamy innych możliwości, a te powoli się będą rozwijały to jest pytanie czy rzeczywiście drugą część bloków podstawową tych 200 MW ich trochę więcej poprawiać dostosowywać czy podjąć decyzje w twardą brutalną tniemy i budujemy co warto nad tym podyskutować i bessa za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy rozmawiamy o tym na ile specyficzne ma być nas, że dochodzenie do celu, który sobie postawiliśmy razem z innymi krajami Unii, podpisując porozumienie paryskie w środku studiowali Michał Wilczyński ekspert ds. zasobów energii, ale Herbert Leopold Gabryś się także ekspert w tejże materii przewodniczący komitetu ds. energii i polityki klimatycznej przy krajowej Izby gospodarczej poprowadzony Radosław Gawlik konia partia zieloni oddajesz głos panu Michałowi Glińskiemu, bo chciał się tutaj wcześniej nawet odnieść tak zależy nam Lech akurat pan dr Gabryś skończył w takim punkcie, w którym ja powinienem się odnieść, ale to jest kwestia szczegółowa i postaram się do tego wrócić natomiast, jakby do porozumienia paryskiego jeszcze chciałam nawiązać do 1 rzeczy do tegoż to co nazywamy mega trendami światowymi i to dotyczy od Chin poczynając, bo wszyscy się zgadzamy, że w, a w Chinach jak tam kichnął to cały świat zaczyna mieć grypę i z mega trendy sprowadzają się do tego ja zresztą kilkakrotnie opisywałem sytuacje likwidacja 4030 kopalń węgla spadek wydobycia tam wyznaczenie celu redukcji emisji 10  000 zakładów przemysłowych zostało w Chinach w wyznaczonych do tego, że albo w ciągu następnych 5 lat zredukują swoje emisje albo zostaną zamknięte, ale wracam, jakie to są mega trendy po pierwsze gospodarka niskoemisyjna po drugie, kwestia zdrowia ochrony zdrowia stanęły na najwyższym poziomie, kiedy wreszcie w Polsce zaczniemy mówić, jeżeli światowa organizacja zdrowia powiada zawartość pyłów poniżej 2 ,5 µ m na metrze sześcienny w mikro grama na metrze sześcienny w to jest dopuszczalna norma, która te pyły to są de facto aerozole w Polsce średnio o Janie mówię o maksymalnych odchyleniach, ale w Polsce średnia to jest 25 do 30 µg, czyli prawie trzykrotnie przekroczone normy z tego co się bierze no wydaje mi się, że nie musimy się tu przekonywać nie tylko jest kwestia dwutlenku węgla, ale wielu substancji toksycznych niestety Polski węgiel zawiera od pierwiastków promieniotwórczych, a szkołą prawda metale ciężkie wiemy doskonale i na dzień dzisiejszy nie mamy w Polsce takich technologii, które by wychwytywać mały tego rodzaju zanieczyszczenia do tego jeszcze trzeba dodać kwestię rtęć, ale wracam, czyli ochrona zdrowia zmniejszenie znaczenia węgla za chwilę też się odniosę do tego poprawę efektywną walkę o efektywności energetycznej to jest chyba oczywiste, a tak, ale ja tutaj zawód też na pewno zgodzimy co do tego, by pan w kwestii zdrowia, ale czy to jest różnica między panami w kwestii nowego znaczenia kwestii węgla paliw stałych oznaczył różnicę teraz na noc razem, bo tutaj pan słusznie powiedział w pewnych rzeczy należy podjąć dyskusję czy zrezygnować czy nie, ale nie mniej wizja przyszłości dla dzieci za 2230 za 40 w tym roku choćby chociażby tylko 2050 czy wizja panów, ale ile jest inna i cel jest jednoznaczny droga nad drogą dyskutuje to znaczy Edek ja zrozumiałam, że na wkład w głowie do pana naszego gościa pana Herberta Gabrysia, ale znacznie większej mierze znając pańskie poglądy, a propos ilość węgla, jakie posiada może ja bym każda grupa pani redaktor, bo może nie wszyscy to słyszeli no bo nasz, dyskutując o tym w ciąży powinna być Polska energetyka czy powinna się opierać na węglu i to zarówno kamiennym brunatnym to ja podnoszę kwestię, która od 10 lat w środowiskach polskich geologów, zaczynając od komitetu gospodarki surowcami mineralnymi Polskiej Akademii Nauk apelujemy o 1 rzecz odejście od stalinowskiego systemu klasyfikacji zasobów wprowadzonego w 1950 roku przez Hilarego min za przepraszam tych kryteriach zaliczających zasoby np. węgla nie ma w ogóle kryterium ekonomicznego natomiast istnieją międzynarodowe standardy ONZ-owskiej Joanna z FC 0 lub kodeks co Borg tak się składa, że ja pracuję od lat z zagranicznymi firmami jak robimy dokumentację złoża owe jestem uprawnionym geologiem to robimy dla polskich władz wg polskich standardów natomiast firmy zagraniczne dla swoich inwestorów muszą zrobić wg standardów dużo bardziej wymagający ja mówię tak tak jak mówią czołowi polscy geologowie jak dyskutujemy o energetyce to zadajmy sobie pytanie co z tego, że my mamy dużo zasobów węgla mam w, kiedy my co będziemy wydobywać węgiel na ska z głębokości 20003000 m tak jest tam węgiel jest tam węgiel tylko przepraszam bardzo już z 1000 lat czy 1100 m wydobycie jest nieopłacalne tutaj wspomnieliśmy z panem dla dr. Gabrysię nazwisko prof. Karbownika kiedyś na Politechnice gliwickiej były takie próby policzenia, a z uwzględnieniem kryterium ekonomicznego w ile my tego węgla rzeczywiście mamy to znaczy uwzględniając, a ceny to jest średnio ceny światowe węgla nie jest też wystrzały takie, które były tam w latach 201112 tylko np. ceny węgla energetycznego jak one rzeczywiście układały teraz też mamy taki wyskok w krótkim może się okazać przepraszam czy będziemy w stanie konkurować z węglem australijskim, który jest wydobywany odkrywkową czy z południowego Kłos basu, który jest wydobywany odkrywkowa jest dużo lepszej jakości niż Polski i teraz pytanie czasem po prostu jako geolog zadaje takie pytanie była zrobiona metodyka dla węgla brunatnego dziś 3 aspekty brał zasoby kryterium ekonomiczną opłacalności wydobycia i a do tego dochodziło kryterium środowisko Obem i się okazało, że z tej ogromnej liczby złóż tak naprawdę niewiele zostaje, bo cóż z tego, że mamy prawda rezerwowe złoże dla Bełchatowa Złoczew to po pierwsze jest na głębokości ponad 300 m trzeba będzie co dowozić węgiel do elektrowni Bełchatów w opłacalność tego rodzaju przedsięwzięcia co najmniej budzi wątpliwość czy podziela pan pogląd o handel z ogromną uwagą słucham pana, bo to takie przekonując, że bardzo bardzo przekonywujące, że pan mówi spróbujmy jednak rozmawiać nieco inaczej to wszystko, o czym mówimy o zdrowie ochrona środowiska wymagania klimatyczne opłacalność przeliczać to trzeba liczyć podzielam Pański pogląd węgiel nie za każdą cenę, ale dodam przecież nikt nie powiedział, że z determinacji dzisiejszego stanu energetyki, bo to mamy jeszcze kilka dużych bloków budujemy nowe to wcale nie znaczy, że to musi być bezwzględnie Polski węgiel niż będzie drogi to ma być paliwo, czyli jak proponuje odejść od tego rozumowania trzymamy energetykę węglową, bo trzeba utrzymać Górnictwo i niech liczą niech rząd decyduje i niech rozmawia z Górnika jest raz burcie i 60 × jedno czy rząd dlatego pielęgnuje węgiel, bo swój węgiel prawda no co nie znaczy, że będziemy w Rosji sprowadzali węgiel kopalnia tnie oby nie da no to jest ona, że rząd może, ale gdzieś zainwestować w polskich jak i morze słońce nie da oczywiście można ale, ale magazyn, ale my bardzo serio to nie jest tak, że utrzymujemy energetykę węglową, bo trzeba utrzymać Polski węgiel to nie te to to odwrotnie może głosy górników są poprzez pewnie tak emocjonalny głos zawsze będą i każdy swojego kawałka chleba będzie bronił to jednak nie tak nie dlatego utrzymujemy Górnictwo nie tak wykończył energetykę węglową, żeby utrzymać Górnictwo utrzymujemy ją z powodów zaszłości z powodów jeszcze posiadanych zasobów nie chce się spierać z panem i dlatego rzeczywiście jest, bo to po nie jest specjalistą, ale jest jeszcze na kilkadziesiąt lat będzie spierając się w tym 10 lat dalej czy bliżej zatem wobec tego co nas dotyka, że wyzwań światowych, a przytoczył najnowszy raport chociażby OECD z lipca tego roku jest międzynarodowa agencja energii co pół roku pokazuje coś tam dzieje jeszcze wcześniejszy z roku ubiegłego raportu Gold region mógł też międzynarodowa agencja energii w przyszłym roku w świecie przeszłam do czterdziestego roku po 9 w tym horyzoncie mówimy zużycie energii elektrycznej świecie wzrośnie o 72 %, a też węgla no zna realia świata zmaleje w strukturze mówi, bo więcej innych źródeł przybędzie, ale w wolumenie nie ten węgiel będzie zjadamy jest trochę części świata biednych nie zrezygnują tak łatwo Stanik dostępnych pali w i pewnie to jest problem globalizacji porozumienia, ale wróćmy do tej naszej na naszej specyfiki specyfiki polskiej tak ja chciałbym powiedzieć tak, żeby mnie tak w momencie, kiedy uczestniczę w różnych dyskusjach na temat na temat przyszłości polskiej energetyki oczywiście nikt nie ma złudzeń, że zamknie się po prostu od tak, a elektrownie działające żonę, zwłaszcza tak jak on powiedział te wielkie bloki po 1000 MW, które się teraz buduje one 50 lat następnych będą musiały funkcjonować i oczywiście, a spodziewam się że, że pan jako naprawdę wybitny ekspert od energetyki powie, że to nie musi być Polski węgiel na jak ma daleki jestem od tego, żeby lansować od takich gospodarczo, że jak słyszę, że od polityków, że oni mówią, że Polska bezpieczeństwo energetyczne polega na tym, że będziemy samowystarczalni przepraszam ani nie jesteśmy samowystarczalni ani nie będziemy ja zawsze to powtarzam, że w bilansie pali w pierwotnych zaledwie 60 % to są nasze lokalne zasoby, a 40 musimy sprowadzać prawie w całości ropę naftową, bo jej wydobywamy ledwie 900  000 ton, a 22  000 000 sprowadzamy nie ma złóż w tym kraju to jest badane bardzo dokładnie z gazem jak pan wie ledwie 13 pokrywa nasze zapotrzebowanie przy tym, że zużywamy najmniejszą ilość gazów Unii Europejskiej, ale ja cię chcę zwrócić uwagę tu mam przed sobą takie opracowanie, które robił Instytut gospodarki surowcami mineralnymi energetycznymi cały zespół Polskiej Akademii Nauk broni w momencie robili analizę momencie bardzo o takim pozytywnym dla dla węgla w Polsce, a jednak po wtóre MON do wydobycia węgla energetycznego w wariancie status quo, ale w roku 2050 osiągnie maksymalnie 20  000 000 to ile teraz wydobywamy to w tej chwili jest to powiedzmy około diewięćdziesięciu niania niania niania chętnie je właśnie to jakby do tego do tego do tego ja przepraszam tych moich wcześniejszych publikacjach sobie pozwalam szydzić, bo prognozy np. z 2004 roku były takie, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny w 2015 wyniesie 86  000 000 ton, a ja wyniosłam od 25  000 000 ton mniej na większości prognoz się nie sprawdzaj głaz na ich drodze, więc będzie, ale co pan w, a może to, że może widział pan przepraszam powiedział pan o tym, że w skali świata jak z powiem tak miał tyle nie lubię takich porównań biorąc zużycia energii w latach wzrost zużycia energii 80 % tak dalej no jak popatrzymy na Polskę to jakoś to się nie sprawdza ba Niemcy jak pokazuje zużycie energii spada mało tego, planując rolę, że do 2050 roku 25 % spadnie zużycie energii elektrycznej my jak pan pan też pamięta i tutaj będę złośliwy planowano, że n p . Neo w 2000 roku prognoza rządowa mówiła, że w 2000 piętnastym roku zużycie energii w Polsce elektrycznej sięgnie 125 teraz VAT -u godzin, a ile było w rzeczywistości 160 dotyka on teraz ja mówię o tym, powtarzam i cytuje prof. Popczyk, a prognozy są takie, jakie są interesy proszę zauważyć, jakie są skutki ekonomiczne przestrzelenie prognoz z nie możemy się porównywać z Indiami z Chinami, bo jesteśmy w Europie z Unii Europejskiej wiadomo, że przemysł ciężki ucieka i ze Stanów zjednoczonych i z Europy mówmy o krajach OECD jak się kształtuje zużycie węgla ja twierdzę, że dom nie jest do pogodzenia no tak się składa, że przez ostatni rok pracowałem dla komisji Europejskiej robiłem prognozy związane z Polic z Unią energetyczną i powiem tak w żaden sposób, a ja nie widzę możliwości, żeby Polska jakąś oryginalną polityką dopasowała się do tego co zostało ustalone jako polityka klimatyczna energetyczna, a zwłaszcza w 2000 czternastym roku nie sposób zdecydowane powiedziano musi nastąpić dekarbonizacji ja powiem czekam od prawie 10 dniach na niej 10 lat 7 lat czekam, kiedy wreszcie ktoś zdefiniuje miks energetyczny w tym kraju, kiedy zaczniemy mówić tak mamy takie zasoby pali w energetycznych no to zmieścimy się dobrze i ostatnio mam pytanie czy pan naprawdę uważa, że 1000 MW nowe bloki to jest rozwiązanie dla Polski, bo ja podniosłem kwestię którą, która zaskoczyła wielu wiele osób mianowicie problem zasobów wody, a energetyka Węglowa jest potwornie w wodach ułomna i teraz sierpień 2015 roku to również potwornie niski stan wody w Wiśle i problem dla elektrowni Połaniec Kozienice i teraz 1000 MW nowy blok no ja nie poddajemy się wysiłku, aby kontestować wybory, ale zaraz będzie walka nigdy mi się one wysiłku, by koncern wybory, ale niewątpliwie odniesie się bać do tego co ma pan Michał Wilczyński, ale też w skrócie Warn w wracamy do naszej rozmowy oddaje głos van Beethoven Gawryś owi chciałabym być jednak został wyraźnie COVEC publikowane na ile nasza droga ma być drogą szczególną Polski z racji na jej zasoby paliw stałych w tym węgla na to co tak pan powiedział przeszłość powodowała, że to jest zastane czy 1 słowem, bo tu nieraz z tym studia chemia słyszymy, że my za wolno odchodzimy od gospodarki od energetyki opartej na węglu czy pan podziela ten pogląd Alize plus jeśli cokolwiek mówić, że wolno czy za szybko, aby nie uciekać od pytań, które pan postawił to czas to przełożyć na możliwości finansowania kosztu pieniądza najprościej rzecz biorąc jeśli dziś wołamy bardziej niż kiedykolwiek liczymy, że zamiary na filmie najogólniej klimatycznym pieniądza w NATO to wygląda tak dzisiaj, a mówią o wynikach za pierwsze półrocze tego roku 1 megawatogodzina to duża jednostka energii kosztuje na węglu brunatnym około 85 zł nie, licząc innych składników na węglu kamiennym 3040 zł drożej przy tanim węglu jeszcze wszystkie inne źródła są zdecydowanie droższe o koszty zewnętrzne więźniem w Gnieźnie Teresy mówi o jednostkowym technicznym koszcie wytworzenia to co cię wsadzić, ale lekko pan doktor mówi o jednostkach wysokosprawnej tak, bo ja liczyłem panie doktorze dla niektórych elektrowni, które mają bloki z lat sześćdziesiątych, gdzie trzeba złożyć 2 tony węgla brunatnego, żeby wytworzyć megawatogodzina powiedzieliśmy na początku, że to są bloki, których nie powinno być taka raty nie dyskutujemy o tym kto musi umrzeć prędzej czy później, a ja myślę, że prędzej oni zarabiają na siebie żaden rozsądny zarządzający tego nie będzie trzymał długo to musi to musi zginąć pytanie brzmi na ile nas w tych przeliczenia stać na ile cena energii może unieść musimy zapłacić w sumie za wszystkie działania to, o czym mówimy, czego byśmy bardzo chcieli to wszystko jest kosztowne, a ja dzisiaj śledzę to co dzieje się w Niemczech pan przywołał najnowszy raport OECD to dość wyraźnie pokaże ona służy tym materiałem zainteresowanym pokazano jednoznacznie, że od 3 lat w Niemczech dynamika przyrostu źródeł odnawialnych jest mała, bo w ubiegłym roku czy półrocze tego roku do ubiegłego to jest spory procent, a nie już 20 parę ktoś powie tak po 18 lat albo wypad w oczy ze słuchem muzycznym la liga, ale równocześnie proszę zauważyć, że w tym samym czasie jeśli lat temu 680 zmniejszanie produkcji energii elektrycznej źródeł pali w kopalnych szeroko ropa gaz i obydwa Węgry ropy niewiele gazu trochę więcej na prawo to w ostatnich 3 latach się stabilizuje, a w półroczu tego roku do poprzedniego wyraźnie wzrosło i wydaje się pytanie, skąd to jest, po czym dostali stabilizowania tej większej części odnawialnej niestabilne energetyki czy być może nasz związek z uzewnętrznieniem zawołaniem Unii Europejskiej zastanówmy się nad paliwami alternatywnymi, aby to co nas jako Unii uzależnia mówią o płynnych paliwach w gazie mogą być zastępowane tym co mamy u siebie niedawno dyrektywa woła o tron o większą Solidarność energetyczną od próby poszukiwania pali w alternatywnych czy to nie jest to Niemcy zwykle są trochę do przodu bardziej niż my i Lotos może to ścieżka jak ten argument natury bardzo cieszymy, że nie stać nas za bardzo na zbyt wielka jest tak mówione jest zbyt szybkie z Kioto zwiększany procent udziału Azerbejdżanu to trudny International kategoria nie stać nas zbyt szybkie to jest dość trudne pan był uprzejmy rzucisz to co jest tego Graala polskiej energetyki to jaki ma być mieć MO wie, że żal, że pojęcie miksu energetycznego w zakresie paliwowym jest bardzo błędny bardzo nietrafiony im i bezcelowe, bo to jest nic więcej jak zmienić interesów różnego rodzaju tak o tym, mówić, ale nie znikł interesów to jest wobec tego miejsca imprez z najlepszymi interesami ani też gry zrealizowany bardzo do pań po bardzo dokładnie w tym nic się od lat wygrywają właśnie nie różnego rodzaju grupy interesów wielkich no może w krajowym grają, ale i tak jeśli mielibyśmy dzisiaj dzisiaj puszczą bardzo szybką traktują Żydów umownie ścieżką proces dekarbonizacji mówimy lata pięćdziesiąte nie ma węgla w Polskiej gospodarce to zrobiliśmy kilka raportów z tych raportów wynika, że cena energii w dzisiejszych technologiach dzisiejszych kosztach, które da się policzyć sklasyfikować powiedzieć jak to będzie działało to dla gospodarki jest dwukrotny wzrost cen energii nadal to sam powiedział, że przewidywanie mając dość, by się nie sprawdzają co sądzisz o koszty koszty oznacza to oczywiście tak ale, ale pozwólcie państwo to są dzisiejsze koszty jeśli nawet mylimy się w tych szacunkach o połowę to dobrze pan dotknął przed chwilą czegoś, czego się czegoś co mnie co co zauważyłem jesteśmy w Europie i i prognozy zużycia energii elektrycznej poprzez wniesienie sprawdzają, bo próbujemy w tej wspólnocie unijnej szukać innych dróg nie pozbawić człowieka wysoką ceną energii dostępu i konsumpcji tylko nauczyć oszczędzania racjonalizowania zużycia to jest 1 z elementów bardzo ważnych polskie drogi to chcemy robić musimy robić filmy nie tylko zaniecha dalszych zmian w ideologię jednak ani szczególnie do pana przewodniczącego noga, by się my właśnie w ten sposób chce w tej chwili działamy rzeczywiście wspieramy not do powiedzmy to te duże koncerny energetyczne dużą energetyka o tak wąsy stanową opartą na wysokich kominach na wielkich elektrowniach co mi się między nimi wymienianych do prof. Popczyk, ale i środowiska ekologicznego, ale to co się dzieje w Niemczech choćby cieniem nie tylko w Niemczech Skandynawii to jest też decentralizacja energetyki jest energetyka Obywatelska to jest danie szansy prawda obywatelom prosumenta na produkcje i zużywanie energii Polska ewidentnie dyskryminuje to można, by udowodnić, aby pokazać należy ziemia jest na losach ustawy o odnawialnych energii dyskryminuje wasze trend ten nurt jak też nie lubię słowami co prawda, ale chciałbym, żeby różni gracze, którzy chcą wystartować do tego wyścigu po wyścigu produkcja energii miligramy jak podobne szans tu mamy, więc ewidentnie pchnął w choćby Niemen non list do pana przejściowego po polskiej grupy energetycznej do posłów pokazuje jak i jaki był Maciej sprawdzian Hanna przy ustawie o nadaniu własne bezprecedensowe stwierdzenie, że to pogarsza interesy tej dużej grupy energetycznej dopuszczenie możliwości tej energetyki Obywatelskiej, czyli to on im ja, bo uważam inaczej i to i to w głosie prawda często mówiłem, że to nie rząd prowadzi to nie premier Tusk prowadzi czy premier teraz Niemcy się go prowadzi politykę energetyczną, ale duże koncerny itd to nie jest raz nie to nie jest Polska racja stanu to jakby to to po pierwsze po drugie finansowe możliwości no i sery proszę bardzo 85 zł brunatny + 3040 oceny węgiel kamienny tak panie przewodniczący przy przy takim liczeniu, gdzie nie uwzględniamy kosztów zewnętrznych kosztów zdrowotnych prawda tych 48  000 ofiar śmiertelnych przyspieszonych zgonów związanych z 1 z pyłami zawieszonymi, o których tu do dr Wilczyński wspomniał chorób Robert korozję budynków wpływu na związanych ze, jakby z emisjami prawda diety, gdy tych zanieczyszczeń wpływu na lasy prawda o obniżonej produkcji lasów obniżonego produkcję rolną Leśnik rolnictwa i to jest policzone herb państwa Unia Europejska zrobiła przy analizie w 2010 roku wszystkich źródeł energetycznych wielkich bohaterów na pierwszym miejscu wśród tych największych emitentów i koszty 1 z Bełchatowa były policzone średnio prawda na 2 miliardy euro Europejski, a stan czystości powiedziane najgorsza miliardy euro tylko na razie ich 10 % ludzi tych kosztów rachunek Bełchatowa tam olbrzymie kłopoty, żeby się utrzymać i GI kończąc prawda ten nowy blok, który zbudowany w Opolu no przecież to ja czytam prawda, gdzie tam, który jest jest znacznie wcześniej prezes Kilian mówił, że nie będzie tego udało mu się nie opłaca nam by była decyzja polityczna, żeby rozpocząć budowali, ale czytam członka zarządu mówią, żeby spiąć efekt ekonomiczny, żeby się dopłacało do potrzebują 90 zł do każdej kilowatogodziny prawda czy ta różnica między ceną w tej chwili średnią cenę wina na rynku, a tą, którą grzybic, a kosztami, które Belg, który będzie generował Opole jest w 1000 zł to jest pytanie moje to jest tak tak opłacalny, że ja pani redaktor państwo być musi dopłacić z własnej kieszeni, żeby potem nowoczesny blok elektrowni Opole się utrzyma przynajmniej w tych warunkach jak i jakie są w znanych darmowy jednak rzeczywiście polskie słońce Polski gaz jest bardziej opłacalne i efektywność energetyczna, żeby nie zgodzimy, że oszczędzanie energii jest jest najlepszą na pewno polskie słońce polskie słońce nie jest gorszy od niemieckiego Allianz może nie weźmie, ale do mów pan bardziej istotne sprawy mianowicie w jeździe liczymy na te wszystkie wyliczenia zdrowie i Ronaldo czujemy proszek i spojrzeć oczyma zwykłego człowieka takiego, który gdzieś tam między domkami żyje środowisko krakowskie centrum odetnie im w tych wyliczeniach to co jest związane z emisją niską z transportu i wspierania od czynimy to nie mówmy o energetyce w mieście od dużych blokach do tej wielkiej energetyce, która abstrahując od wyboru wielkości mocy specjaliści zdecydowali powiedzmy niekoniecznie tylko czasem bloki znacznie niższych emisjach dużo wyższej sprawności ach, dużo mniej przynoszący szkód, a ubezpieczający właśnie to co musimy systemu wycofywać to to mniej więcej ten bilans się na mnie wspinała i teraz co do pieniędzy i kosztów niedawno, bo w lipcu ukazał się raport Instytutu z Dortmundu niemiecki, którym policzono ile w rachunkach za 1 kilowatogodziny generalnie rocznie przeciętna rodzina tu była liczona mniej więcej 3 osobowa będzie płacić za to wszystko co dość wulgarnie nazywamy dopłatami do Zielonej energii z 25  000 EUR Otóż niemieckie źródła świeżo cięty co to znaczy, że społeczeństwo niemieckie dziś wiadomo na rok co do roku, a nie do roku dwudziestym tak tak suma do roku 2000 dwudziestego stabilnie, a potem z progresją to to są dość duże pieniądze i teraz wróćmy do startu Niemcy przebudowywali swoją energetykę przepraszam, że się czepiam Niemcy Francuzi Niemcy Europa stara nazwijmy ją tak wiele lat w w ten proces wyszliśmy, kiedy pamiętamy co droga musi być wolniejsze najdłuższa w jeździe mamy ubezpieczyć przepraszam przysięgam Bogu górnolotnych sformułowań bezpieczeństwo to musimy się do tego co mamy na pewno do roku 2000 pięćdziesiątego, uzupełniając równocześnie to co wyleci i to co na co nas będzie stać co możemy zrobić w ramach porozumień unijnych, budując energetykę odnawialną w tym prosumenci komu i nie podzielam poglądu, że prosumenci mają takie problemy tylko, dlatego że duże koncerny za bardzo nie kocha to jeszcze nie jest konkurencja dzisiaj problemem jest rozbudowa infrastruktury sieciowej, która jest okrutnie droga Niemcy dziś weszli w drogę weszli w problem w pułapkę, którą się przygotowali no i najbliższe 510 lat będą potworne nakłady na infrastrukturę przepływy północ-południe, ale także północno-wschodnia energetyka wiatrowa niemiecka, która naszym systemem płynie wymaga poważnych inwestycji dużych pieniędzy zatem mówiąc o tym wszystkim mówmy także o pieniądzach, w jakich pieniądzach takich, które w ich ważą problemy społeczne, bo też tak proste za 10 lat 15 proc i górnictwa w Polsce nie ma, bo nie jest tak prostym zamienić to co mamy, a co musi odejść z systemu w energetyką niestety wolno, a energetyką niestabilną ta druga musi potrwać Polska droga to droga, które w dużej części będzie się do pięćdziesiątego roku musiał oprzeć zasoby własne od bardzo intensywne pozyskiwanie efektu, że nazwijmy to z racjonalizacji zużycia pomniejszania go i ich do wsparcia takiego jak Sopel jak zaakceptuje społeczeństwo każdy z nas i gospodarka, aby nie utracić konkurencyjności wsparcie energetyki odnawialnej, bo ona musi mieć wsparcie i ubezpieczenie jeszcze 1 argument w świat się rozsypią w skali globalnej jeśli Unia Europejska dzisiaj zioła o poszukiwanie paliw alternatywnych to woła m. in . z tych powodów z tych powodów boimy się tego, że coś może się zdarzyć zatem trzeba szukać rozwiązań możliwie najbardziej przyjaznych człowiekowi najbardziej rozsądnych jeśli chodzi o uchwycenie skonsumowania dostępnych technologii i najlepiej jak się dowie korzystać zasoby najlepiej to nie znaczy bezmyślnie w 2, gdy pan mówi to wpływa na faktach liczbach to w bardzo pięknie zimowy pan od naszej drodze żona nie może być tak szybka, ale jednak pojawia się też pytanie o 1 wolę o wolę tych zmian wolę szybkość tych zmian i dochodzą Greg ba nie tylko same liczby fakty i t d. ale pewnego rodzaju też nastawienie kiedyś 3 lata temu w sposób dosyć karykatura karykaturalny Marcin Stoczkiewicz napisał tak jak Niemcy trochę w tym niema wpływu jednak na naszym szybkość działania on napisał tak wg wersji nieoficjalnej cel to gadanie o ochronie klimatu to wymysł Europejskiej lewicy albo po prostu dążenie wpływowe lobby za zniszczenia Polski oparty na węglu gospodarki Polska powinna, więc dążyć do tego on was region sądzi, aby porozumienia klimatycznego nie udało się osiągnąć do czasu wejścia w życie porozumienia światowego będziemy blokować politykę klimatyczną Unii w ten sposób należy odczytać słowa ministra Korolca i nowa polityka klimatyczna Unii powinna powstać dopiero po osiągnięciu globalnego porozumienia od teraz co się stało, a ponieważ postaramy się także, aby porozumieć wyzwaniem było, więc politykę klimatyczną leśnym, a kalendarz Greka w ten sposób ratujemy Polski węgiel Polski Śląsk osiągniemy niepodległość energetyczną oczywiście ma być zdrowe karykatura było to pisane w UE i wtedy, gdy miał być tylko w Warszawie w dobrych kilka lat temu tutaj, aby ta kwestia pewnego nastawienia graczy to on działa od żyliśmy TL krańcowe poglądy tak bardzo pani powiedziała, że najpierw wpadają potem tak w liczbach nie dlatego raz dlatego tak się domagamy zabranie głosu, bo pan doktor jednak potwierdził mówiąc zasoby musimy oprzeć o zasoby własne cytuje to znaczy, że niestety z przykrością stwierdzam, że pan jest zwolennikiem autorki, a to żenujące, a to zaraz powie w znacznej części oraz o własnej zaraz określi go i ja cały czas z nią nie rozchoruje się panu tak nie wolno to rekord znakuje się, że po pierwsze, koszt wydobycia, bo mówiąc musimy oprzeć zasoby własne to abstrahuję od kosztu na początku, jakby zgadzaliśmy się, że to nie jest tak, że będziemy kopać do dowolnej głębokości ja powiem tak popatrzmy na historiach na krótko, bo zakładem górniczym panowie wycięci, bo w Rosji w ich popatrzmy na historię górnictwa węglowego czy ktoś sobie pan jest ze Śląska czy ktoś wyobrażał w dziewięćdziesiątym roku, że ze 140  000 000 ton wydobycia i do 400 kilkudziesięciu tysięcy zatrudnionych zjedziemy do 60, jeżdżąc sięgajmy do oddziału chorób, ale Anna hałas nie tylko chwilę media trendy, które po prostu eliminują pewne zjawiska, choćbyśmy nie wiem stawali na głowie to nie da się wydobywać pokaźny jak wspomniano w ekonomii w małych i od początku mówi zacznijmy to wszystko liczyć po prostu liczyć jedynie Allianz, ale nie mogę znoszenie sprawdzę nie mogę nie za proces innego jak pan, mówi że wszystko nie część duża część to podstawa pamiętaj o numery NIP nalegają na nazwę, więc jest tak panowie pan Band łączący, mówi że mamy za sobą kilkadziesiąt lat, a Michał Wilczyński, mówi że mamy ich zdaniem 20 arów jest techniczna infrastruktura, jeżeli w Berlinie była bierna otrzymują je znalazł bowiem sprowadzać je importować węgiel jeśli braknie to tak rozumieć walory, kiedy naszego nie będzie lub będzie za drogi nory, a te dane, ale te informacje o 4030 latach to z oficjalnych materiałów dziś ministra energii, który ma buduje swą strategię oraz rozbieżne, ale widzi, a jak się myli pan minister energii właśnie momentach choroby jesteśmy wiarygodni zgodni w 1 kwestii liczne spróbujmy własną drogą nie wylewać pieniędzy, aby odbiorcy nie dotknęły nadmierny wzrost cen energii, bo one wzrosną próbujmy racjonalizować zużycie energii, a więc efektywność energetyczna wszędzie dużo niższym, a zdolny budować energetykę rozproszoną głęboką prosumenci komu, wydając pieniądze na infrastrukturę, ale w Chorzowie od niej nowe technologie innowacyjność, której tekst Legia daje to takie słowo klucz, którego nie cierpię, a kiedyś mówiło innowacyjne to znaczy porządnie to co jest dostępne i róbmy to natomiast czegoś nie da zrobić czy za 5 lat za 10 lat w naszym i teraz my o zderzeniu z działalnością organizacji Amra i zrezygnowano z jakichś ważnych medali coś co leży mina sercu od lat się marzy o wyższe rząd strateg, który po 1 znacznie tak ma być manewry zgoda trojga miliony za to odpowiedzialność i Polaków będzie się to kosztowało tyle, a problemy społeczne, które po drodze wynikną z sądem znany świadomi jesteśmy Klaty i ich konsekwencje bierzemy na klatę i tak jest on bardzo na dachach serdecznie życzymy sobie takiego strategia prawda i polityki energetycznej z prawdziwego zdarzenia, które będzie racji stanu broniła Polski tworzywami w dużo takich ludzi w Polsce bardzo panu serdecznie dziękuję, ale bezrobotnych w 2 Michał Wilczyński i pan Radosław Gawlik bardzo pięknie dziękujemy dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA