REKLAMA

Rybnicki alarm smogowy - ludzie i działania. Mówią Zdzisław Kuczma, Olivier Palarz i mec. Małgorzata Smolak

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-30 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobre państwo Ewa Podolska audycja z audycją nietypową nieraz zdarza mi się rozmawiać z gośćmi, którzy są daleko tym razem 2 naszych gości jest ich aż 2 i są rzeczywiście na mniej więcej 350 km stąd rozmowa będzie tym razem telefoniczna audycja będzie dotyczyć problemu zanieczyszczonego powietrza tego powietrza, którym oddychamy i które wpływa na nasze zdrowie i źle wpływa takim powietrzem z punktu widzenia prawa interesuje się także z Kancelaria prawna Fundacja Rozwiń » ClientEarth prawnicy dla ziemi, której przedstawicielka prawniczkę gościmy w tej chwili jest z nami pani Małgorzata Smolak dzień dobrych cen dobre państwo rozmawiam zazwyczaj o tym, powietrzu od powietrza emisji co 2 rozmawiam często tak ogólnie o poziomie na poziomie ogólnopolskim rozmawiam o Warszawie, a przede wszystkim o Krakowie oklaski mówię to jest dosyć zrozumiałe, ponieważ tam się dzieje chyba nam zaryzykuje najwięcej tam powstał pierwszy alarm smogowy tam sejmik wojewódzki uchwalił zakaz palenia węglem tam właśnie działa grupa ludzi, którzy bardzo wiele zrobić, by nasze powietrze było lepsze, czyli zdrowsze, ale pomyślałam w związku z tym, że trzeba również rozmawiać o tym co się dzieje, gdzie indziej i pomyślała w Rybniku, ponieważ to właśnie w Rybniku kilka lat temu jeszcze zanim pojawił się pierwszy alarm smogowy jeszcze zanim wiedzieliśmy o tym, o wiele więcej o powiecie, którym oddychamy pojawił się człowiek, który zaskarżył państwo polskie oto, że nie dba o niego oto, by mógł oddychać czystym powietrzem i ten człowiek, zwłaszcza tych linii z nami jest pan Zdzisław Kuczma jest w Rybniku dzień dobry panu i Winogradach wiele od tamtego czasu się zdarzyło powstał rybnicki alarm smogowy, który właśnie tworzy pan oraz panowie pan Henryk Chyła i pan Oliwier Pałasz i właśnie pan Oliwier Pałasz z drugim naszym gościem dzień dobry trener piłki nożnej Oliwer Palarz proszę panów porywać się panowie na wielkie rzeczy skarżyć państwo polskie w sądzie krajowym, a także skarżyć się na państwo polskie do komisji Europejskiej, skąd taka determinacja, by tak wysoko uderzać no i determinacja wynika wprost śledczy nie żyjemy w mieście, w którym wieczorami można otworzyć okna, aby przewietrzyć dom z dnia można wejść na patelni można pojeździć rowerem oczywiście mówimy o wyrównanym i ergonomii w tym dużo taniej od prognoz odczyt finalny w naszej białą zaraz mówi pan, że żyjecie państwo w takim mieście, ale wiele ludzi, że ich w takich miastach, a mimo to jakoś nie słychać, by awans, gdyż rano już nie mowie do sądu krajowego, ale aż do komisji Europejskiej to co wynika dla naszych osobowości, których charakteru ich idole Lindner, który ma akurat oni zmienili konto naszej natury to wynika czy energii elektrycznej, w których kandydaci na inny tylko tym powietrzem konkurs i mostu okazało się, że ludzi kilka lat temu spotkaliśmy się w różnych okolicznościach i postanowiliśmy razem działać proszę przypomnieć, bo ja zaczynam od tego, że to tylko właśnie lat temu pan zaskarżył państwo polskie jak to się wtedy skończyła i jaki to ma ciąg dalszy jeśli idzie o sprawę sprawa przeciwko państwu polskiemu prawu Rio z wnioskiem, o ile oczywiście korzystamy z pomocy Pelikan byśmy wnieśli Portową i Hercegowina początek 2013 roku po do naruszenia dóbr osobistych do Sądu Okręgowego w Gliwicach pomnikowe przegraliśmy, ale potem była apelacja do Sądu Apelacyjnego i to Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego Digital generalnie chodziło o to, że ten ciągle mi 1 drugiemu nie dopatrzył się aby życie dzięki tym powiecie tczewskim środowisko było dobrym osuwisk ma oczywiście takie nawiązanie do mojego charakteru i charakteru ani kolegów, którym taki styl ten wyrok KIO wyroki na zainspirowały nas do dalszych działań to przyłożyłem oczywiście na naukę łaciny, ponieważ w październiku 2015 roku, korzystając z doświadczeń, które zdobyliśmy tam się przeciwko Google u mogiła przystąpiło Oliver zaś jego wolę wzór około 2 Kronopol po drugiej drogi oddechowe oczywistym powstało kilka hodowli plan Bolko i kancelariach prawnych elki Kowalik k liczko i długo do tego do tego powrót przygotowywaliśmy się analizowaliśmy Rooneya korki od wyniku netto od godziny jedenastego roku nie jest to spokojne wody o ochronę dóbr osobistych rynkowych, który kury, które od domu podkreślamy problemy po latach naruszone prawo do ochrony życia prywatnego i mieszkania prawo do Chin do swobodnego przemieszczania się także prawo do użycia czystym środowisku a czego bać się domaga w tym pozwie, jakiego rodzaju zadość uczynienia z używaniem, a przede wszystkim domaga się czystego powietrza, bo po drodze nam wszystkim chodzi prawda, ale kultury w samym pozwie podany kod 50  000 zł to on to tylko symboliczna 5 zloty tylko wyłącznie dlatego, żeby można było wnieść apelację 2 rolom w pięknym, odkąd tylko kwota 50  000 zloty rozumiem, że nie chodzi drodzy Amor Amor Amor Robaka to Piotr rozum i to ona wyznaczyła tę kwotę 2 rozumiał, bo nie chodzi o to, żeby pan dostał 50  000 zloty, gdy chodzi o to by stworzyć precedens w takim wypadku należałoby powiedzieć co znaczy, by rzeczywiście państwo polskie przyznało, że nie wypełniła tego co mają wypełniać no i ponosi za to winę tym samym tę karę, która oczywiście ta oczywiście tak ją wyrzucono kolegę po mundur deklarowałem od początku medialnych wycinków wypowiedzi, które w rękach kwota zostanie przeznaczona na giełdzie energii cele charytatywne to nie kwota, która ma być mój budżet od grudnia od grudnia, bo tu pani Małgorzata Smolak prawniczka ONZ jest z nami z punktu widzenia takiego spojrzenia pań jako prawnika jak pani patrzy się na na tego typu nas jak obywatel skarżył państwo polskie uważa pani, że ma szansę powodzenia z Rzeszowa to co robić, a przede wszystkim należy powiedzieć, że po obywatel ma prawo do czystego powietrza norm jakości powietrza są określone uprawnienia zarówno w prawem unijnym, jakim prawem krajowym ona w Polsce nie są potrzebne będą dotrzymywane to Polska jest zobowiązana wg etc, jakie prawo i zobowiązuje Polska podlega prawu unijnemu i tam są te normy tak jest dyrektywa w sprawie częstszego powietrza dla Europy i polskie przepisy prawa ochrony środowiska też definiuje, jakie stężenia zanieczyszczeń mogą znajdować się w powietrzu te stężenia w Polsce są wielokrotnie wyższa i w tej sprawie przeciwko Polsce toczy się już postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości Unii euro Europejskiej, a tak czy ja tak czekamy na owych dostępne czekamy teraz na wynik to jest wniosła komisja Europejska, ponieważ Polska nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań do pasów padło słowo komisja Europejska i to ja mam pytanie do pana Zdzisława Kuczmy z włamaniem czy to tylko jako rybnicki alarm smogowy państwu żebyście, bo państwo także SSSE złożyli skargę do komisji Europejskiej prawda w 2 i oczywiście pierwsza skarga została złożona z Zaczernia lidera Chemika jest grupa naszych znajomych z Zawiercia nie byliśmy stowarzyszeniem to Włochy skarga kierowana do 2013 roku swoje odbicie dostaliśmy bardzo wyczerpującą odpowiedź komisji Europejskiej potwierdzono nasze zarzuty no i poinformowano nas od lat toczy się takie postępowanie horyzontalne przeciwko polio oraz Stowarzyszenie założyliśmy przed 2014 roku od 6 listopada jako budowlany i dowody winy w każdym dokumencie zwrotnym jej chmura zginęli ich do roku były i tyle samo, kiedy otrzymaliśmy odpowiedź, ale ja muszę Huntera dotykowe co napisaliśmy kilka krytykom Chin eurocent i właśnie w tej 6 listopada w 2014 roku to było takie częściowo emocjonalne wystąpienie, które przyznało się na papier z nikim nie dostanie od 21 nasze stanowisko w sprawie działań Polski na rzecz czystego powietrza jak ona od dobra, żeby pan zacytował, ale jest to skrót informacji państwa w tej audycji rozmawiamy o tym co robimy grupa ludzi w Rybniku w Rybniku połączyli się telefonicznie pan Zdzisław Kuczma i pan Olivier Palarz, a w naszym studiu pani Małgorzata Smolak Fundacja ClientEarth prawnicy dla ziemi rozmawiamy o tym co robią panowie państwo w Rybniku jeśli idzie o poprawę jakości powietrza oraz zatrzymaliśmy się na tym skarb ze, która ma pan z państwem Goliński Alert smogowy złożyli do komisji Europejskiej oddaje pan głos no i terytorialnym lataliśmy tam takich kilka zdań, które stanowiłyby podstawę dla naszych przekonań poglądów i działań innych roślin dokładnie tak dosyć emocjonalnie dostaliśmy potwierdzenie w przekonaniu, że wszelkie działania władz Rzeczypospolitej polskiej polegające na zmianach ustawy o udzielanie informacji poufnej o rzekomej poprawy jakości powietrza uchwalanie planu ochrony powietrza bez oglądania programu talent organizacyjny lub lokalnej kotłowni na IKE i koło u rzeczywistości nie mają na celu poprawę jakości powietrza albo danie komisji odwlekanie w czasie oglądania się na PL wymogów dyrektywy o braku szacunku dla hoteli i Elany toksycznym działaniem ziół liści Reasumując, uważamy, że rząd RPA jedyne osiągnięcie realnych działań na rzecz poprawy jakości życia bądź na poziomie krajowym wszelkie działania w Rybniku w zakresie i galaretką z góry na nie powodem ich, ale i to stanowisko NRL godność to uniknąć nerwowej tenże Juan proszę mi powiedzieć na co się do pani Małgorzaty Smolak taka skarga złożona przez niski, ale w zyski alarm smogowy ona jako funkcję potem w pełni w tym postępowaniu którąś z trybun, ale przeciwko Polsce to jest jakby dodatkowy argument co to jest euro komisja bardzo długo bardzo dogłębnie da, a rozważała wszystkie kwestie związane z właśnie z podejmowane gminnymi lub raczej brakiem podejmowania działań przez stronę polską, a mających na celu poprawę jakości powietrza także jest 1 z tych argumentów, które komisja z pewnością już uwzględniła, bo komisja dokładnie badała, jakie działania, jakie środki są podejmowane i czy to Social skuteczna i pan Zdzisław Kuczma w powiedział, cytując go, że państwo polskie zgadzam się z tym, że to jest ostre i emocjonalne, że państwo polskie tak naprawdę odwleka kwestię zajęcia się sprawa, ale jednak co się wydarzyło, bo on, że we wrześniu ubiegłego roku o ugodę, by Sejm nas przyjął ustawę zwaną potocznie ustawą antysmogową jak 2 słowa ominie nas o tym rozmawiamy pani Małgorzata obrazu przypomnieć co nam mówi, a to jest gra no nowy art. 96 tzw. ustawa antysmogowa, która daje uprawnienia władzom samorządowym władzom regionalnym do podejmowania tzw. uchwał antysmogowych taką uchwałę do tej pory podjąłem sejmik województwa małopolskiego, zabraniając stosowania pali w stałych na terenie Krakowa niedawno we wrześniu, a wyrok wyrokiem sądu administracyjnego w Krakowie zostało stwierdzone, że ta uchwała jest ważna i ma na celu ochronę życia zdrowia mieszkańców Krakowa i daje to świetny przyczynek do tego, aby inne miasta jak chociażby władze Rybnika postarały się o to, aby tego typu uchwałę były podejmowane, ale coś, ale to musi być na poziomie to jest kwestia, że władze Rybnika mogą czytała też musi być sejmik wojewódzki to to jest uchwalane przez sejmik wojewódzki, ale może w konsultacjach z władzami lokalnymi, których starano to będzie dotyczyć panowie siedzicie w tych sprawach jest szansa, żeby sejmik województwa Śląskiego w ogóle zajął stanowisko w tej kwestii, czyli przyjął jako zuchwałe Janie mówię, że identyczną na czas w Krakowie ale gdyby cokolwiek zostało postanowione przez system ulg dzięki temu możliwością wydaje ta ustawa antysmogowa oraz ustala weszła w życie 1 listopada 2015 roku w ich chwilowo nie mieli rocznikiem i mogli wejść w Kirgizji ruchome wiemy zresztą nasi koledzy liczba alarmów smogowych techniką porachunki powołanych jest ono marszałkowi, a głową w wyroku złożone tej chwili konkursach z dzielnic, ale mamy tu od osób z takim, kiedy ustawa została wprowadzona do samorządom wojewódzkim taką możliwość Niewiem z Kielc uchwała zostanie podjęta on od kiedy zacznie obowiązywać i jakie będzie zawierał regulacje i tak już wcześniej mówiłem tak do końca nie wycofujemy się od tego kto ma szpital im kara do komisji, ponieważ może się okazać, że ja mogę nie doczekać tych z powietrza od pani Małgorzata Jarosz jest także, a może dodamy a bo to jest bardzo ważne w Żarach państwa członkowskie w tym Polska są zobowiązane do podejmowania takich środków, żeby okres przekroczeń tychże stężenie zanieczyszczeń powietrza był jak najkrótszym i tutaj każda zwłoka tak jak pan mówi ta nowa ustawa antysmogowa obowiązuje już od roku, więc niepodejmowanie tych tych środków, ale naraża państwo po prostu na kara finansowa strasznie to wszystko pesymistycznie tutaj brzmi, ale przecież panie Zdzisławie ja mam tu przed sobą informacje o tytuł jest taki Zdzisław Kuczma wygrał proces miastem Wisła tylko opłaty klimatycznej nielegalny no proszę o zwycięstwo niemal każdy powiew Giodo ten park i Dorota i tak niewielkie, a i DUP LO ma umowę z Monachium w planie, bo udowodniliśmy ile u jego importerem i administracyjnym w Gliwicach, w jakich absurdów dochodzi w raporcie z dnia do takich mianowicie, że samorządy lokalne w drodze uchwały nakładają obowiązek wpłacenia pieniędzy Jur owiec, które w, którego nie ma śladu udowodnili, że największa kwota zlotych, a ja może dodam, bo to jest to rzeczywiście satysfakcja natomiast jest to wyda wyrok precedensowy dotyczące Wisła natomiast to ani nie zmieniło w żaden sposób świadomości władz samorządowych znaczenie pobieramy opłaty i tyle tak, że tego typu postępowanie dokładnie takie same toczy się przeciwko Zakopanemu MON, a spodziewamy się, że wyrok będzie analogiczna jak i 5 lat natomiast władze Zakopanego mimo tego, że na apelują o to również turyści 2 pół 1000 osób podpisało apel do władz o wycofanie się z tej opłaty miejscowej ta władza nadal działa to opłatę pobierają wychodząc z założenia, że mimo, iż zanieczyszczenie jest zanieczyszczona toto opłatę pobierać około ważne jest to, że w tej sprawie do tej z, a do tego postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i on również wskazuje, że ma, a torze to opłaty są pobierane, mimo że jest zanieczyszczona powietrza to jest niezgodne z wolnościami prawami człowieka dlatego on też postanowił w tej sprawie zainterweniować meczet jest się cieszę z tego powodu złego wygranego z DSG i wygranej z miastem Wisła natomiast nie chodzi, a to, żeby teraz miasto płakało mówiło ono nas budżet jest pomniejszana o tyle tyle tysięcy złotych, ale dalej tak jest takie są zanieczyszczenie wody nie o to chodzi prawda laurach co miało mobilizować, żeby ten stan zmienić, żeby miasto Wisła znowu mogą pobierać opłatę klimatyczną, bo rozumiem, że jakby bali teraz pojechał go panowie pojechali teraz do Wisły to z punktu widzenia zanieczyszczenia nie jest niczym nie zmienia w kole tek w złotych panowie nie płacić tak mimo porażki z Rzymu albumy o 1 z tych powodów, o których wcześniej mówiłem na, a i tak będzie przez najbliższe lata natomiast warto podkreślić, że to nie jest tak, że nic się zmienić nie może i ten przykład Krakowa, gdzie natychmiast po wejściu w życie za ustawa antysmogowa daje, a władza i Krakowa i województwa przystąpiły do opracowania tej uchwały zostały ran wprowadzona uchwała, która dosyć restrykcyjnie KE ogranicza stosowanie pali w stałych, a i czekamy na to żona wejdzie w życie i 2 września 2019 roku miejmy nadzieję, że krakowianie przynajmniej będą oddychać czystszym powietrzem z roli i przepraszam, że do jego aktualnych jak my tylko wielkiego Śląskiego tak bardzo polityczna wydać NATO wobec tego działu i medale województwo śląskie, a konkretnie Rybnik Elbląg jeszcze nam panowie jak wygląda tak realnie sytuacja w Rybniku, ponieważ no wiemy już to, że Rybnik jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonych Gergo polskich miast, ale miast europejskich jak w UE tam wyglądać czasowo aha jeszcze drugie pytanie czy są robione stałe pomiary czy obywatel może się dowiedzieć jak wygląda zanieczyszczenie danego dnia w dur lej no tak w Rybniku są prowadzone są pomiary, które mamy do monitoringu powietrza w Rybniku na ulicy, bo kim i każdy każdy obywatel może albo przed wielką grę internetową siatkę monitoring powietrza 5 i może, by sprawdzić, jaki jest tam powierników lub tylko ręką aplikacji lub MOK Morąg poprzez ma on może sobie sprawę jak na jakie dokładnie tam powierników no dobrze to w ogóle styl porozmawiajmy, jakie jest stan powietrza w Rybniku, bo jest usłyszałam, że dzisiaj wieją wiatry tak jak i Warszawie, a więc wywierają Alto popatrzmy się na to bardziej ogólnie macie panowie dane te za ubiegły rok za wcześniejsze lata jak wygląda sytuacja trochę dokładniej informator wygląda w ten sposób, jeżeli wiedział o pobycie w Rybniku mamy można powiedzieć, że można oddychać, ale tych dni, kiedy wiatr bardzo mało w Rybniku generalnie w Górniku Łęczna mamy fatalny że, gdyby to jasno powiedzieć słynny kornik alarm smogowy prowadzimy analizy danych choćby to od roku 2011 tak dogłębnie i trzeba przyznać, że średnio każdego roku o Gołąbkach przed przerwą protokoły z trumną wielkiego tuż przy studni mamy przekroczoną przekroczono tę kontrolę stężenia dopuszczalne był zamieszany w Rybniku HSV przekroczenia oba kluby o duże trzeba przyznać, gdyż przez klub to wykluczenie mieliśmy np. liczba dni temu w czwartek z okowów Indie wykłady i towar był pełen goryczy miała kilka wartych około 5 µg metr sześcienny, a ile numerów nieomal norma dobowa i 50 µg metrze sześciennym, a u boku 500 µg to tu było Marlboro czy drugiego od godziny dzień dywidendy na trzecią oddzielną otwartą drogę o drogę do tematu normy dobowej odpowiedziałem tylko około 20, do których trudniej to Panorama w ciągu roku jest wygaszana, czyli od roku 2011 na drugą i liga i to, a Mateusz Klich 50 µg metr sześcienny może być dla nas tylko ci, którzy dziś wszystko oko 35 dni w roku do bramki dodam tylko, tyle że w okresie od stycznia do dwudziestego ach, do około 20 kwietnia b r. 62 albo przekroczono proszę nie powiedzie taką rzecz, bo to ja znam Rybnik jest mi bliski, ale wielu naszych słuchaczy nie, czego tam bierze się to zanieczyszczenie po największej części czy też kwestia niskiej emisji typu spalanie spalaniem palenie w piecach czy to są ciągłe zanieczyszczenia pochodzące ludzie z 2 pamięć wiedzą elektrownię Rybnik czy dyskrecja samochodów, czego się największe najwięcej zanieczyszczeń bierze w Rybniku w kameralnym trio publikowano mocnych odsłonach jakości powietrza wykonywanych przez wojewódzki Inspektorat ochrony środowiska i każdego roku kontuzja ręki i makijaże przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie marż od pyłu zawieszonego nikogo ani chwili zanieczyszczenie lokalnych kotłowni i ich mieszkań na rozumiem w centrum Rybnika i 9 panowie, jaki procent mieszkańców Rybnika jest podłączonych do sieci ciepłowniczej ci, którzy nie palą je i jeżeli mamy i mamy takich informacji, a ja honor i Harry ego policzmy się o tym, może czeka 1 może warto było o tym, powiedzieć w tym momencie, ponieważ my 8 listopada 2015 roku zwróciliśmy się informacje byłą prezydenta miasta o podpisie informacji, którą film, ale mogą odetchnąć z wymianą kotłów na ekologiczne wilkołaki spornych rachunki muru mur ALU w ramach ugód analityczną i czasie taką informację o takiej taki wniosek organom badania metodą n p . jeżeli ono około pół dnia wolnego i 2014 pytaliśmy dokonali Witolda IKO 2 i o ile tylko mógł również dane o embargu i szkolenia będą wykonane z finansowania i zapytaliśmy także, którą miasto bada on czy te osoby, które używają Penny Lane kupił ku na pozyskanie dofinansowania byłyby w stanie na własny koszt jedno tylko w części swoich pieniążków dokonać zmiany tylko pupilach dotarliśmy też ile w 2013 roku na szkodę osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rybnika zarejestrowały nowych samochodów osobowych i obóz swoje kupony do najbardziej ubóstwo energetyczne oznacza to sytuację, gdy człowieka nie stać na to by kupiła sobie opał był opłacił prąd, że i tak komendę o drzewa podrosną mówi nie stać dobrze daje taki procent jego zarobków, że chodzi nie żyje w tym sezonie do żadnej co i tak i co związali no ale pan Julian ne go po 1 Jan Rokita ma to wynika, że ograniczy umieszczanie na ten temat niewielką po pierwsze, że do tej pory nietrudno pomylić role i źródeł ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym to po pierwsze, ich Julia górna Wilda, o którym się tak tak o nich nie wie jeszcze tylko, że Lech są przekroczone normy Ilona wynikają z ING Japonia Słowenia, a nie wiedział ile mają od kilku po drugie, urząd miasta nie dba o sytuacji finansowej szkoły niewykonalnym relacji do reżimu głowy i finansowej osób, które używają odcinku od kredytu ustaliliśmy na Podhalu Lila Radomia, a on Czarnków Drawsko 2014 roku mieszkanki Rybnika konkretnie osoby fizyczne wyda na nowe samochody roku 62  000 000 zł na tę odmianę gotówki, by pół 1 000 000 Nor proporcja jest uderzająca jest tego może zaczniemy ostatnią trzecią część naszej audycji a ku są z nami Nelly przedstawiciele rybnickiego alarmu smogowego pan Zdzisław Kuczma i pan Oliver Palazzo, a w studiu obecna pani Małgorzata Smolak prawniczka Fundacja ClientEarth prawnicy dla ziemi powiedział pan, że trudno mówić o tym, by mieszkańcy Rybnika, bo skupiliśmy się w tej chwili na w Rybniku, którzy palą w swoich Kopciuszka i Paloma złym opałem bardzo emisyjną opałem, czyli tzw. wlotem mułem, by robili to z biedy Otóż dając dał pan przykład relacji tego ile rybniczanie wydali na nowe samochody z 60 prawda kilka milionów, a ile wydali na nowe piece 22  000 0002  000 000 zdjęć w banku, a tak, by po pani Małgorzata chciała za nim nadal grać może powiem, że jak ten problem został rozwiązany w Krakowie jedno Cracovia, a wymiana pieców jest finansowana w 100 %, a natomiast ci ludzie ubożsi których, którzy finansowo odczują zmianę źródła ogrzewania oni będą otrzymywać otrzymują już o ten program już istnieje od co najmniej 2 lat otrzymają dofinansowanie na pokrycie różnicy w rachunkach za ogrzewanie o te pieniądze też w większości nie pochodzą z kasy miasta tylko pochodzą z USA Unii Europejskiej dla Unii Europejskiej jakość powietrza jest w tej chwili priorytetami te pieniądze z Sołtman poprawia jakość i naraża na wzrost ich projekty jest tak dostał te pieniądze dostanę pieniądze i władze innych miejscowości również te pieniądze mogą sięgnąć nawet tutaj, a propos Rybnika, ale wracając jeszcze do tej sytuacji czy ludzie palą Otóż ja mam znajomych, którzy kiedyś ogrzewali olejem, którzy powrócili z zagranicy budowali sobie domek wrócili pełni pełni idei ekologicznych i tak zapowiedzieli nie będzie nie będziemy ci ludzie są zamożni ludzie wrócili do palenia, żeby tylko węglem palą mułem po prostu mówiąc nas na to to na czym ona w nas na to nie stać go mówiąc to jest tańsze jedyna no jest to lustracja tego co pan powiedział, a propos tego ile wydajemy na samochody ile na Allegro jest w tańsze na bardzo krótką metę, dlatego że nasze zdrowie jest bezcenna i również bardzo wymierne koszty ekonomiczne związane z jakością powietrza znacznie przewyższają ETS zyski na tanim, a tanim paliwie to są koszty związane z absencjami w pracy to są koszty związane z leczeniem szeregu chorób, która w ASO wynikiem złej jakości powietrza jak panowie widzicie, bo teraz tak może zaś mimo tego co miasto robi dla poprawy jakości powietrza, zanim powiemy o tym i na tym byście się z Kubicą miasto robi w wielkoszlemowym Rolandzie rytualnie nie wyglądało tak lider oddamy ich części społeczeństwa i Anieli z linii Air Norwegian Eko i na pewno istnieje pewien odsetek ludzi, którym niczego pomoc im większa bieda to 3 × większej od nich wystąpi tam dobrze funkcjonuje w Krakowie i nagle ja to ja tu w Londynie czy chodziło o określoną pulę pieniędzy na dofinansowania wymiany kotłów w tym roku miałam dokładnie 1 kwoty i wiolonczelę mogło dojść do wymiany około 30 głosów mówiących po 10 nie wiem tego dokładnie cukier natomiast wobec braku normy emisyjne dla około 2 i norm jakości paliwa i ruchu mamy sytuację taką sól miasto wydało kilka milionów ma w Rybniku kilkaset nowych kotłów oraz odpalić silnik o Lechu nie mogło się poprawić, bo w tym samym czasie rząd chce usiąść kilka razy więcej osób mogło dokonać zakupu po kilku latach, które są dostępne w każdym markecie hurtowni szlachetne jak panowie widzicie swoją rolę jeśli chodzi o edukację ktoś bardzo często się mówić będą takie poczucie troszkę że, owszem, chcecie uświadamiać ludziom zagrożeni tak dalej, ale cenę zostaliście wierzyć już w owo edukację, a jeżeli chodzi o zmianę o mur domu byli martwi się edukacją prozdrowotną ulotki i ankiet igelitem obrażać mówią o kim byli ani radni mieli albo wymianę kotłów to bardzo dużo mówimy piszemy na naszej stronie a jaka to jest zmiana, jaka to strona przed powiedzmy Henry ego powietrza w Rybniku to jest nasza strona dużo mówimy uświadomiony drugi natomiast górna Wilda uświadamiane na pewno skończy się da ona na tym, aby ich kibice robicie w wtedy, gdy jest bardzo delikatna sprawa, która jest w Łomży nie ma się wiele lat temu, a mianowicie czy sąsiad czy sąsiad cudzysłów Doda może donieść na sąsiada do straży miejskiej, gdy patrzy się co się wydobywa z jego komina ludzie tego robić nie chcę dla mnie wyznaczyła Larry ego, a wy co robicie gier mamy rozpoczęliśmy wyłonionych w Borowcu niż rok temu i ich działania kilka dni ten sposób lider, a my oglądaliśmy jej kontynuacją Air Asia Center to ogromna tylko, że ma on nie Peterowi ktoś spala odpady śmieci no bo jak trzeba sobie jasno powiedzieć przedtem ogląda kultur kolor domowej kotłowni odpady jest ich Jordan on większy obojętnie czy to elblążanki szybko nieznany, a jeżeli dokonuje takiej takich czynności został on należy go po prostu normalnie loty ścigać dodał jedynie jako rynki albo wypadliśmy takiego chwycili po pewnym hitem krytykowane działania mające na celu poniekąd wymuszenie straży miejskiej motorniczy po udanym która, która może ścigać tego typu przez ten, który w Palladium śmieci no może je przedtem to prawda ale, ale nie palę, od którego dokonują wykroczenia to do innych krewnych bocznych firma ma do tego narzędzia, żeby każdy, żeby takie osoby ścigane z Orlika mogą one odbyć szereg działań dokonaliśmy kilku figur po zawiadomieniu o popełnieniu wykroczenia tylko ten od plaży miejskiej i WI LO tu kung z córką, pod którą się po prostu no oczywiście Boniego, który długo mogliśmy zrozumieć tych niby albo ich wykonywała swoich obowiązków no i CIT straż miejska w Rybniku co każe mandatami leczyć prowadzimy tak przychodzi co może pobrać próbkę z paleniska EBA bada zbadać dorobek człowiek powinien, skąd to już prezenty już było tam 2 godziny temu to było wczoraj straż miejska się pojawia i jak działa to rozumiem logikę Olivera Oliver trwać, bo był gotowy werdykt SN i związane z naszą działalnością w zakresie zwalczania spalania odpadów od pierwszej ligi dzieli od Vive jak utworzenie składali zawiadomienia od uderzeń spalania odpadów o budowę ogrodzenia podejrzenia o wykroczenia natomiast od nich od czerwca tego roku ma każdy przypadek, kiedy dowiadujemy się on o tym, że lekarz został przyłapany na spalaniu odpadów składamy również zawiadomienia o podejrzeniu kluczem do art. 183 kodeksu karnego do prokuratury Rejonowej w Rybniku, ale po kolei tylko od strażników to pomoże będziemy nieskromnie, ale powiemy, że myśmy tutaj w Rybniku uaktywnili i kontrole odbywają się teraz bardzo często bardzo, że tak powiem strażniczkę, choć tak ma dużo szczęścia od Rosjan na nartach i na gorącym uczynku nie musi pobierać próbek do tego nosimy je po prostu ludzie mają obroty w niektórych zachowaniu swojej Antosia 3 miesięcy dalszego wzrostu dłonią z rocznika 2 lat i gość, a jak się pilnować, by reagujemy, bo to tak jak program kierujemy do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa to utalentowani Małgorzata Smolak hiacynt, a tak chciał powiedzieć, że tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe to znaczy ścigania pojedynczych ludzi i sprawdzanie czy oni spalili Wanga czy spalili śmieci na dłuższą metę, ale nigdy nie będzie skuteczna w pole, ale założy Alert, ale tworzy pełną świadomość coś zmiany świadomości ludzkiej co to jest pokazany prawo państwo pokazuje, że tego robić nie wolno i jest wpły w na nasze zachowanie, jeżeli mamy takie przykłady pani Małgorzata ja bym chciał, żebyśmy poszli krok dalej to znaczy, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, że ogrzewanie domów węglem czy innymi stałymi paliwami jest szkodliwe dla naszego zdrowia w Polsce około 40 % gospodarst w domowych jest ogrzewanych węglem 3 zdradza nam w Niemczech jest to chyba poniżej 1 %, jeżeli państwo zapewni inne rozwiązania ciepło systemowe czy będzie wspierać tzw. zielone ciepło w postaci pomp ciepła to zniknie nam problem spalania odpadów Banaś ludzie nie będą mieć w domu w jedno tak to prawda co prawda tej chwili, gdy ich, bo w tej chwili działania banków to ZOMO takie, by mógł idąc tym kierunku, by zostało ukarane osoby niezatrudnione palą węglem, bo im wolno palić węglem karanie za to, że palą drzewem, ale za dużo palą odpady Raula z ZUS na tym poziomie dobrze pan powiedział, że składali państwo z zawiadomienia do prokuratury, jakie były tego efekty otrzymaliśmy kilka postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia śledczy chcą chronić ją bardzo zżyliśmy się w nim postanowienia do sądu z ich odparł mamy wyznaczone rozprawy w sądzie i modlą się ze stanowiskiem prokuratury, o ile z niego wynika, że odmówiono wszczęcia dochodzenia śledztwa lub powoduje, że budynek prokuratury na kilku podpaleń kilku butelek and Money PL lub nie mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia choćby 1 człowieka i Muszyniankę w podmiotach ich na takim impetem wyrok Sądu Najwyższego z 5 i wrócić do niań przesłanki 1 zmiana tego czy na art. 183 kodeksu karnego stwierdza, że ilość palonych odpadów nie ma żadnego znaczenia i ja może tutaj mając w ręku to postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa kilka znalazłam pewien akapitu chciałam państwu zacytować ich spalanie na listach czy nie z wymienionych prawda spalanie tego opolanie słabej hrywny spalenie pampersy i t d . tu możemy sobie wstawić dowolny czyn typu spalamy odpady i potem tak, bo prokuratura pisze wprawdzie jest zachowaniem niewłaściwym i powodując przedostanie się do atmosfery szkodliwych substancji jednak nie powoduje osiągnięcia takiego poziomu zanieczyszczenia powietrza to pan wie, którego bezpośrednim skutkiem jest wystąpienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla zdrowia człowieka, ale niebawem zacieki było to z tym argumentacja podkreślić należy, że spalane substancje w piecach domowych lub ogniskach rozkładają się na całą pobliską populacje, a skutki palenia nie są od razu zauważalne mogą się ujawnić dopiero po kilkudziesięciu latach zatem nie można w sposób precyzyjny jednoznaczny uznać, że i to jest wymieniony czyn torów wszystkim to samo już spowodowało potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka skoro zagrożenie rozwoju człowieka z wynikiem zyskiem trwałego długookresowego przebywania wykazanie, że środowisko z tego zawiedziony taki wniosek, że każdy, owszem jest to czyn niewłaściwe tak ale by nie ukarzemy go za to każe sobie troszeczkę będzie palił będzie tak robił przez wiele lat, ale dalej nie nieba, a także na każdy osobno natomiast nie widzimy z odbytego pani Małgorzata Smolak pan pani sądzi o takim od takiej argumentacji, że coś jak rozłożyło na wielu, a poza tym to trzeba by długo to robić po pierwsze, każde zanieczyszczenie powietrza nawet najmniejsze jest potencjalnie szkodliwe dla naszego zdrowia tak z Calais tego problemu trend można opisać najlepiej w ten sposób z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce co roku 40  000 ludzi umiera przedwcześnie, więc nie jest tak, że te skutki są niezauważalne on swą żarliwą obronę w lidze i często te skutki są natychmiastowa osoby, która cierpią na astmę, jeżeli przebywają w zanieczyszczonym powietrzu ona też skutki negatywne, a ich komfort, ale pogarsza się natychmiast, a więc tutaj, a to argumentacja a, że to się rozkłada i że to zanieczyszczenia, ale niewielkie jest można bardzo łatwo obalić mamy ostatnie 4 minuty czasu pytanie do do panów i czego panowie oczekujecie na poziomie miasta Rybnika i czego panowie oczekujecie na poziomie ogólnokrajowym w powtarzam od wielu lat te same postulaty na poziomie ogólnokrajowym to muszą być normy jakościowe dla chorych, których możliwe jest stosowanie do ogrzewania domu portu Gdynia norm emisyjnych dla kotłów i lokalnych UE spełnienie tych postulatów umożliwić samorządowi i tych skuteczne rozwiązanie problemu Aldony samorządu to, iż jedno wypadało już wyniki tylko kilku na terenie Rybnika ach, i może pewnie samorządy mają takie narzędzie nam w tej chwili, żeby szkolić ich stan zamożności tych osób, które którymi mają ku kilku, jaka będzie skala pomocy, której trzeba udzielić o to bolesna właściwie pierwsza audycja, którą poświęciłam Rybnik owi będę do tego wracała śledziła zarówno zarówno to co robi urząd miasta jak również inni w tym bardzo ważne rybnicki alarm smogowy ja bardzo zewnętrznie panom dziękujemy w studiu chciałam codziennie w studiu tylko w Rybniku byli obecni panowie Zdzisław Kuczma dziękuję bardzo dziękuję bardzo i pan Oliver Walas dziękuję również dziękuję bardzo i żegnał się z panami, a studia tutaj naszym była pani Małgorzata Smolak prawniczka fundacji ClientEarth prawnicy dla ziemi dziękuję jeszcze raz państwu dziękuję za wnioskiem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA