REKLAMA

Historia polskiej reprywatyzacji. Rozmowa z Krzysztofem Łaszkiewiczem (powtórka)

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2016-11-01 19:00
Czas trwania:
43:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest audycja historię Polski Maciej Głogowski dobry wieczór gościem audycji dziś jest pan Krzysztof Łaszkiewicz dobry wieczór w wierszu pan Krzysztof Łaszkiewicz prawnik, który w poświęcił kawał swojego życia w ciągu ostatnich 20 kilku lat na pracę w administracji w rządach i między nimi zajmował się sprawami reprywatyzacji czym właściwie, bo myślę, że to już jest jasne dla naszych słuchaczy będziemy rozmawiać o reprywatyzacji tej najnowszej historii Polski, Rozwiń » ale mamy wrażenie nie tylko ostatnich wydarzeniach, które sprowokowały ten na nowo dyskusję w Polsce tylko tych ostatnich lat tak po transformacji co właściwie się kryje tak definicyjne od strony prawnej i politycznej pod hasłem reprywatyzacja powinniśmy to dobrze zdefiniować tak do końca nie da się zdefiniować tego 1 sposób jednoznaczne, dlatego że reprywatyzacja jest sformułowaniem umownym reprywatyzacja tak naprawdę to jest zwrot w naturze majątku, który znacjonalizowano natomiast dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby ten majątek zwrócić, więc wchodzą również w grę o odszkodowanie, a to już nie jest pojęcie reprywatyzacji, bo to jest po prostu świadczenie bądź pieniężne bądź w papierach inni takich czy innych wartościowych bądź w obligacjach no inna forma w każdym razie dlatego jest to kwestia umowna tak to się przyjęło, ale tak naprawdę pojęcie reprywatyzacji powinny być powinna być używane w przypadku zwrotu mienia w naturze, a czy, przyjmując nawet za punkt wyjścia rok osiemdziesiąty dziewiąty albo dziewięćdziesiąty, a więc i 90 byłoby nawet może łatwiej go będzie równo 45 lat po dekrecie o tym, słynnym dekrecie Bieruta czy czy już wtedy nie czy Czech wtedy także można było mówić o reprywatyzacji rozumienie rozumianej tak właśnie bardzo wprost czy wiadomo było, że to będzie musiał odbyć się coś połowiczne grała albo częściowego no coś co nie jest możliwe, aby we wszystkich i porówna zaspokoić FM tak, że na początku naszej transformacji dużo łatwiej było mówić o reprywatyzacji w rozumieniu tego pojęcia takiego modelowego, dlatego że GROM majątków było wtedy w rękach skarbu państwa i można było ten proces przeprowadzić głównie chodzi nie tylko, ale głównie poprzez zwrot mienia w naturze i innych i dzisiaj takiej możliwości już niema, więc ja dzisiaj mówię o rekompensatach ani o takiej modelowej reprywatyzacji telefon pierwszy raz pojawił się w rządzie i został postawiony przed problemem i jakiegoś uregulowania spra w, o których rozmawiamy ponadto w tego co ja psy tak przypominam pierwsze moje prace nad projektami to były dziś lata dziewięćdziesiąte z 192 to projekty poselskie nie ja byłem tam charakter występowania o charakterze eksperta w komisjach sejmowych, ale również współuczestniczyła w przygotowywaniu projektów kolejnych projektów, które robiły środowiska dawnych właścicieli bo, ale też przygotowywały prawnicy pomagali jak m. in. byłem 1 z tych, którzy te projekty tworzyli i później te projekty były podejmowane tak to się mówi przez parlamentarzystów oczywiście, ale były zmieniane później, ale nie, ale to były początki były początki i oczywiście na efekty znamy, więc są łatwo o VAT być może odpowiedź na pytanie o tę determinację, ale mam faktycznie ma uznał pan wówczas przy tych różnych momentach, ale także i na początku lat dziewięćdziesiątych czy w pierwszej połowie, że ten temat jest takim pośród wielu problemów, które wówczas były, który da się zdiagnozować przeprowadzić się rozwiązać nie było takich wątpliwości nie nie było takiej wątpliwości proszę zauważyć, że komunizm w sposób doktrynalny niszczył własność prywatną to była doktryna, że nie własności prywatnej obywatel nie powinien posiadać i w sytuacji, gdy komunizm został potępiony odrzucony przez społeczeństwo naturalną stała się kwestia zwrotu jej własności obywatelom, które ten system Gminny pozbawił to nie jest coś wyjątkowego proszę zauważyć nawet historycznie patrząc na to jak wyglądały wyglądała w cudzysłowie reprywatyzacja w okresie np. w innym okresie napoleońskim i później restauracji, a o wyglądała w ten sposób, że Napoleon nie znaczy rewolucja właściwie odebrała przecież arystokratom majątki niektórym głowy i na ogół tym, którym głowy to coś tam zostawiano w cudzysłowie głowa za za coś natomiast pozostałym szczególnie tym, którzy uciekli z zagranicy te majątki zabrano Napoleon dawał te majątki swoim swojemu z kolei w politycznemu Syrizy sojusznikom politycznym francuskim, ale nie tylko i później trzeba było w jaki sposób z tego wyjść z w związku z tym nie odbierano na marszałka generałom napoleońskim w okresie restauracji, ale dawano im w złocie odszkodowania i doszedł toczyło długo to się toczyło długo fundusz, który stworzono w ówcześnie on oczywiście po przekształceniach on dalej istnieje, ale istnieje we Francji zajmuje się kwestiami własności Komunalnej i zajmuje się inwestycjami tak, że to nie jest coś co jako inną ciekawostkę powiem będąc, kiedy one kiedyś w Australii, ale przedstawiciel rządu australijskiego w rozmowie z dni poinformował mnie, że właśnie Aborygeni wygrali proces i muszą Aborygenów wypłacić odszkodowania za przejęte mienie m. in. tam jakiś jej 3 samoloty jumbo Jet przeznaczona jest 1 widziałem tak w stylu aborygeńskich Pokrop chowany tak pomalowany jak to oni malują w każdym bądź razie zyski z tego idą w tereny te odszkodowania tak, że to jest coś co na świecie bywało i w bardzo się cieszę, że pan ten wątek akurat rozpoczął go, zanim przejdziemy do takich wspomnień z kolejnymi projektami ty to jeszcze 1 rzecz tak trochę tytułem wstępu chciałem dopytać pan pracując nad różnymi projektami, o których wspomnimy w kolejnych częściach naszej rozmowy no przecież muszą mieć i miał świadomość jak ów problem podobne rozwiązywany jest w innych krajach nam może podobne hotele już, że mierzący się z podobnym problemem niż w 4 rzeczywiście także dzisiaj tylko my zostaliśmy z nierozwiązaną kwestią reprywatyzacji niech pan niestety my byliśmy w przemianach w tuż po osiemdziesiątym dziewiątym roku lokomotywą przemian w zakresie regulacji prawa własności dzisiaj znajdujemy się na końcu składu tego pociągu czerwoną latarnią faktycznie inne państwa przeprowadziły my nie ja pamiętam swojego czasu wicepremier Czech powiedział panie ministrze w nie przeprowadzić w tej reprywatyzacji nigdy z, dlatego że u nas zrobiono 6 ustaw reprywatyzacyjnych 42 w okresie 4 w okresie Czechosłowacji i mniej w okresie Republiki czeskiej i 2 oddano wszystko nie było żadnych problemów tam, gdzie niemożna było oddać rano odszkodowania, ale mówi tak my dla nas najważniejszym aspektem myśmy kierowali się prawym i ekonomii natomiast wy kierujecie się polityką aspekt polityczny u was przykrywania całą resztę i nie zrobicie tego jak przypominam sobie do mnie przyjeżdżał i przedstawiciele rządu litewskiego Penta ma ambasadorów z ministra, który się tym zajmował zaprosił do Polski rozmawialiśmy również przedstawić przedstawiciele rządu socjaldemokratycznego ówcześnie Rumunii przyjechali przedyskutować jak można ten problem rozwiązać i po tych naszych rozmowach tam zrobiono w mniej natomiast u nas tak jak jak do tej pory grał u nas ta polityka Nunes niestety ta polityka nie została tak wybita na pierwszy plan, że to blokuje po prostu to jest audycja z historią Polski jest niedziela w popołudnie wieczór właściwie mam nadzieję, że zechcą państwo nam towarzyszyć w kolejnych odsłonach naszej rozmowy będziemy rozmawiać się w najnowszej historii reprywatyzacja być może akurat audycji historycznej tych emocji, a które towarzyszą na nowo otwartej debacie nie aż takich nie nie będzie teraz zapraszam do wysłuchania informacji to jest druga część audycji historię Polski Maciej Głogowski dobry wieczór w studio pan Krzysztof Łaszkiewicz dobry wieczór panie ministrze raz jeszcze w życiu jeszcze rozmawiamy o ogólnym reprywatyzację i chcieliśmy dzisiaj państwu przypomnieć tę historię ostatnich 27 latach pan minister jest naszym gościem, bo właściwie przy większości tych projektów, choć z takimi prawdziwymi projektami, które przechodziły cały proces legislacyjny to w wielu doświadczenie mamy 1 taki prawdziwy boom, który dojechał do prezydenta, ale pan minister we towarzyszył tym projektom, pisząc albo przynajmniej, komentując 3333 doradzając, więc serem stąd ta nasza rozmowa to może tak po tym, krótkim wstępie ja odczytam fragment o tego dokumentu, który wszyscy przy okazji reprywatyzacji przywołują owego dekretu podpisanego przez Bieruta z czterdziestego piątego roku w celu umożliwienia racjonalnego przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu w szczególności zaś szybkiego dysponowania terenami ich właściwego i właściwego ich wykorzystania wszelkie grunty na obszarze miasta stołecznego Warszawy pochodzą przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu na własność gminy miasta stołecznego Warszawy, gdyby nie to to całego tego problemu byśmy nie mieli tak no tonie tak do końca dnia już powiedziałem, że komunii z osób doktrynalnej niszczył własność prywatną w związku z tym czy to było w Warszawie czy to było mnie w Pcimiu dolnym nie miał znaczenia, gdyż w teraz jest głośno w Warszawie o dekrecie związku szczelne nawiązuje się do dekretu, ale to jest trochę fałszywy spojrzenie na sprawę bowiem władze komunistyczne wydały kilkanaście ustaw dekretów, które odbierały własność były takie, których zapisano kary śmierci dla dawnego właściciela jeżeliby utrudniał przejęcie swojego mienia natomiast dekret warszawski jest ma specyficzne przepisy sobie i to co pan odczytał jest prawdą jest prawdą no właśnie na ten cel zabrano, ale jednocześnie ci, którzy pisali dekret wciąż, chcąc utrzymać się i pokazać legalność tych władz i legalność tego samego aktu prawnego pisali o odszkodowaniach, bo dekret przecież przyznawał odszkodowania, które oczywiście nigdy nie były na taras mu w jaki sposób realizowane w jaki to mniej więcej możemy się z prasy i z mediów dowiedzieć, ale ten przewidywał odszkodowania natomiast większość przepisów w ogóle nie przewidywała żadnych odszkodowań w dekrecie zapisane, jeżeli już o tym w dekrecie mówimy w sposób bardzo jasny, chociaż dokonano tam czegoś co z punktu widzenia prawnego nie powinno nigdy się stać mianowicie odebrano naniesienie, czyli budynek od gruntu, a przecież zasadą jest spójność gruntu z budynkiem, który na nim stoi i teraz tak, jeżeli dawnemu właścicielowi odebrano jego własność to mógł w ciągu 6 miesięcy od dnia faktycznego przejęcia tego imienia wystąpić o przyznanie ówcześnie tzw. prawa użytkowania czasowego dziś byśmy powiedzieli prawa użytkowania wieczystego, gdzie jest własność przechodziły na użytkowanie wieczyste, jeżeli mu to przyznano to mógł wystąpić o zwrot kamienicy i powinno mu się tą kamienice zwrócić natomiast, jeżeli była odmowa to wówczas przy jej powinien ten dawny właściciel otrzymać odszkodowanie w papierach wartościowych, które miało ławy i miało wyemitować miasto Warszawa po pierwsze, miasto Warszawa nigdy nie wyemitowało po drugie na przestrzeni okresu powiedz 20 lat, bo tak to trzeba przyjmować zmieniały się zmieniała się pozycja samorządu jako takiego raz było to Old coś związanego bardziej jest państwem oraz faktyczny samorządowcy, więc tak to były też przeszkody a dlaczego 20 lat, dlatego że ostatnie takie winny dekretowe przejęcia majątku były jeszcze na połowie były na przełomie lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych, a nawet i sześćdziesiątych latach odbierano także to niebyła także od teraz mnie zabrano na talerzu proces to był proces to był proces oczywiście, że tak inna dzisiaj dekret też jest przecież cały czas, gdzie jest jej w systemie prawnym nie zostało wygaszonych czy nie został uznany za prawo niegodziwe, chociaż tu akurat można było tandety dalej realizować ja pamiętam, że były przecież dyskusje w okresie rządów w Warszawie prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego czy można tutaj na Siekierkach przejąć w ramach dekretu te nieruchomości, które mieściły się w samym tym w tej marki w cudzysłowie dekretowej czterdziestego piątego roku także tą samą to jest kwestia, która zbankrutowała w czasie 2001 . wieku, ale to jest kwestia, która trwała w czasie nie tylko czterdziestym piątym roku zabrano z dnia na dzień nie zabierano sukcesywnie i od faktycznego zabrania właśnie, a nie od czterdziestego piątego roku nie było też był ten czas 6 miesięcy na złożenie stosownego wniosku prawo żądania odszkodowania powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia objęcia gruntu nad posiadanie przez gminę miasta stołecznego Warszawy i wygasa po upływie lat 3 od tego terminu jeżeli nie złoży w jeździe, jeżeli nie złoży na konto klubu to też to był cytat z tego show w naszym mieście jak najbardziej ustawodawca ma prawo określić termin składania roszczeń, ale mówię to był 1 tylko z kilkunastu aktów prawnych, bo mamy dekretu reformie rolnej mamy przecież nacjonalizację przemysłu były nawet ustawy dotyczące Chin odrębna dotycząca kina, a nawet żeglugi śródlądowej, czyli barek z Łodzi Bacha czy tego typu jednostek nawodnych sił lądowych po co właściwie pan swoje życie po części zawodowej polityczne związane z prywatyzacji wybrano Jana tak jak pojedzie uznając, że komunista, który nachalnie niszczył własność prywatną w byłem święcie przekonany że, uczestnicząc z transformacji ustrojowej należy cofnąć te wszystkie złe elementy, które ten narzucony ustrój którymi obarczył społeczeństwo ten narzucony ustrój dla mnie cały czas było i jest oczywiste, że z tym problemem trzeba się w końcu rozprawić nie da się przejść nad mówiąc wprost złodziejstwem no tak sobie suchą nogą, bo proszę zauważyć, że te wszystkie argumenty panie ministrze przepraszam, że wejdę w słowa te wszystkie argumenty, które przeznacza się pojawiały ona też innych wyzwaniach innych powinnościach bieżących problemach nigdy pana nie przekonały wymagane są 3 podstawowe prawa naturalne prawo do życia prawo dowolności prawo do własności, jeżeli będziemy, więc selektywnie wybierać, a te prawa to my będziemy respektować ATT sobie darujemy to trudno mówić jest o państwie prawnym i dlatego w inny to, o czym pan wspomniał, że inne państwa zrobiły to tam nie było takiej dyskusji tam nie było wybierania selektywnego tam uznano to co komunizm w tym zakresie nie zrobił należy mnie w jaki sposób, a odwrócić, a tak bym powiedział, ale nigdy nie uznawał pan tych argumentów o tych umów o tym, które od tych argumentów, które się dyskusji pojawiają się dorobek odbudowa nie mamy na to pieniędzy, ale i to znowu jest nie do końca w nie do końca tak jak faktycznie mówi się o odbudowie, ale żadna ja nie pamiętam przynajmniej takiej ustawy, która by chciała dawać tym dawnym właścicielom coś dostać co zostało w czasie wojny zburzone, a wielokrotnie z ła w poselskich takie argumenty wychodziły jak to zniszczone, a my mamy zwracać nie, jeżeli coś zostało zniszczone to zostało zniszczone to było zniszczone w czasie wojny to są straty wojenne, a nie odebranie mienia przez komunistów przez rządy komunistyczne to są 2 całkowicie różne sprawy pan powiedział w fieście w pierwszej części naszej rozmowy, przytaczając wspomnianą rozmowę z wicepremierem czeskiej Republiki, a o tym, że w tego nigdy nie zrobi się czy Jonasa Polsce przez politykę czy pan ten żal, który ma dla polityków są małe do wszystkich czy on jest skonkretyzowane cele ja powiem tak, że problem niestety niestety problemy respektowania podstawowych praw człowieka, czyli prawa własności służył cały czas do przerabiania go na polityczną monet to było od początku widoczne przed wyborami, ponieważ dawni właściciele stanowią sporą grupę kiedyś tak myśmy w rządzie mniej więcej wyliczali, że z rodzinami to jest około 4  000 000 to jest dzisiaj to jest rola dającą zwycięstwo jedno w w dni wtedy okazywało się, że sypano projektami obiecywano mówiono apotem okazywało się, że po wyborach że, że ten w cudzysłowie zapał znacznie opadał i myślę, że poza 1 rządem poza 1 rządem premiera Buzka no i częściowo z rządem Donalda Tuska, ale na to nałożyły się kryzys, więc trudno mi dalej mówić jak by to było faktycznie z tą ustawą, ale ona była przygotowana natomiast pozostałe rządy robiły tylko je wyłącznie takie działania pozorne niektóre były na przedłużenie nóż na przedłużenie wyraźnie, a niektóre były robione jest w samej zasady nie konstytucyjnie, żeby wiadomo było, że z tego i tak nic nie widzi, a my jeszcze przed audycją zadzwonię do premiera Steinhoffa jej poprosiłem, żeby mi podpowiedział i przypomniał jak to było z tą determinacją, a właściwie to jest najbardziej usprawiedliwione właśnie wspomniany rząd premiera Buzka no bo to był ten rząd, który doprowadził przeprowadził i odesłał do prezydenta przegłosowaną ustawę i Janusz Steinhoff, którzy wprost mówi, ponieważ tu nie ma o czym mówić po prostu mieliśmy napisano w programie jeśli chodzi o włos z była determinacja, żeby to zrobić niemy, a więc, dlaczego żeście kończyli ten proces legislacyjny w 20002001 roku, kiedy była już końcówka Ka, kiedy była już końcówka kadencji raczej było wiadomo, że wóz będzie przegrywał wybory Nate powiedział mi no no w sumie pan, ale to nie jest tak, że niczego innego nie robiliśmy było szereg ustaw, a poza tym to trudna materia materia oprotestowywane często, ale z drugiej strony co by nie mówić no to ustawa powstała i stan jest prosty ustawę dzisiaj dumny jak pani myśli o mur myślę, że udało się coś przeprowadzić, chociaż w dziewięćdziesiątym trzecim roku też prawie, że udało się przeprowadzić, ale jeszcze przez analizy szans na klatkach, ale pan wspomniał Janusz Steinhoff je warto zauważyć, że niektóre ugrupowania polityczne miały reprywatyzację w swoim programie Janusz Steinhoff wtedy należał do pH daje partii chrześcijańskich Demokratów i tam był za analiz i tam był zapis to była 1 z tych partii, która miała w zapisie przeprowadzenie we w programie zapisano przeprowadzenie reprywatyzacji oczywiście ona była to była partia koalicyjna dramat USA w Żninie wcześniej, ale to pan związany jest zacząć we wrześniu rozpoczął kolejną aktach na terenie zamku w AWS się powstała aleja starałem się też nie będę ukrywał, żeby to znalazło się w programie AWS -u tam powstała taka komisja programowa znalazło się tam iluś późniejszych posłucha łączących nas premierami też chyba premier był ja byłem w tym pamiętamy naj myśmy to stworzyli taki program wie pan AWS-u i ta kwestia była zapisana oficjalnie w programie, a w USA z kim natomiast pan spytał, dlaczego tak trwało to długo premiera proszę zwrócić uwagę, że rząd premiera Buzka był rządem koalicyjnym Unia wolności ówcześnie nie do końca była przekonana i bardzo długą trwały dyskusje na temat reprywatyzacji nakarmienie ci, którzy w komitecie ekonomicznym radni rady ministrów, który prowadził Leszek Balcerowicz sprawdzano o różnego rodzaju wyliczenia dawano ekspertom to wszystko trwało to trwało ponad chyba 1,5 roku w z tego co ja pamiętam nikt natomiast przedtem trzeba było zrobić olbrzymią pracę, ponieważ trzeba było ustalić ile jest z majątku jeszcze proszę zauważyć, że między rokiem 20002, a rockiem czy nawet 2001, a dziewięćdziesiątych drugim upłynęło ponad prawie 10 lat w tym okresie rządów SLD wyprzedały dużo majątku w ostatnim okresie rządu Hanny Suchockiej przyjęto uchwałę zakazującą sprzedaniem ich sprzedawania mienia, do którego są roszczenia i w i przekazywania 5 % na fundusz prywatyzacyjny ZES ze sprzedaży akcji udziałów spółek skarbu państwa i postawą Robina kropkę nasi słuchacze wysłuchają informacji, ale już chwilę wracamy te są z historii Polski to jest trzecia część audycji historię Polski Maciej Głogowski dobry wieczór w studium pan Krzysztof Łaszkiewicz jak i właściwie rozmawiając około 2 może nie chronologicznie rano o projektach, które funkcjonowały w ciągu ostatnich 27 lat, ale trudno było nie mnie nie skupić się czy trudne nie skupić się na projekcie, który powstał w czasach rządu AWS naboru w tym tak jak tutaj już powiedzieliśmy to jest kraj doprowadzony do MF do podpisu prezydenta od umownego ale, ale jednak tak pan wspominał jeszcze w rządzie w dziewięćdziesiątym trzecim roku i mnie premier Hannie Suchockiej tak może jeszcze brak hałasu zużycie rur proszę zauważyć, że rząd Hanny Suchockiej przyjął uchwałę, która zakazywała sprzedawania mienia, do którego były złożone roszczenia i jej druga kwestia w kraju z uchwale była zawarta, gdy dotycząca 5 % z wartości uzyskanej ze sprzedaży mienia spółek skarbu państwa akcji udziałów i rząd w koalicyjny SLD PSL za czasów premiera Pawlaka uchylił ten zakaz sprzedaży i w okresie tych 10 premierze lat kolejnych kolejnych nie bardzo wiele mienia sprzedano i kiedy myśmy w dziewięćdziesiątym siódmym właściwie ósmym roku tak na poważnie zabrali się w rządzie za przygotowanie ustawy trzeba było określić ile z tego mienia po co innego było na początku lata czy pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych pierwszych latach nawet tej połowy lat dziewięćdziesiątych, a co innego z postępującą trasa emanujący oczywiście i dlatego potrzeba było też wszystko zliczyć to trwało i często odpowiedź na moje pierwotne pytanie, dlaczego przepraszam za to sformułowanie, ale tak późno AWS dowiozą tę ustawę nie dowie starosta ja mam ten fragment wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego to jest 22 marca 2001 roku zgodnie z moimi przekonaniami oraz deklaracjami muszę powiedzieć, że przedłożona do mojej akceptacji ustawa o reprywatyzacji 7 marca 2001 jest niedobra przyjętych w niej sposób zwrotu własności byłym właścicielem jest sprzeczny z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz równości obywateli wobec prawa, a przede wszystkim chcę podkreślić godzi dzisiaj w podstawowy interes wszystkich Polaków, jakim jest stworzenie najlepszych możliwych warunków do rozwoju gospodarczego naszego kraju dlatego tej ustawy nie podpisze ja jak tylko przypominam za każdym razem kiedy, kiedy jednak wraca ten temat ustawy o władzę, z czym innym, przyjmując zupełnie tę argumentację, której pan powiedział, dlaczego to musiało trwać to warto też pamiętać, że to rzeczywiście byliśmy już w niedługim czasie po wyborach prezydenckich, które Aleksander Kwaśniewski wygrał, ale jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, gdzie już było wiadomo właściwie, że osamotniona w USA te wybory przegra SLD z sondażu na sondaż zyskiwał w i już się nie, pytając o to by to banalny, gdy coby było, gdyby prezydent Kwaśniewski podpisał tę ustawę, ale ten zarzut, który tutaj prezydent stawiał wówczas nieważne czy wyborczy innej politycznej, ale od tej niesprawiedliwości co właściwie było takiego w tej ustawie, że można było jej postawić zarzut o to, że jest społecznie niesprawiedliwa i granic nie było ani straż musiało być nie nie nic nie było niesprawiedliwego natomiast pętak chciał przeczytać weto, ale uzasadnienie do Perth ja tu fakt wystąpienia przyznają, że wystąpi dziś nie było wolnych chwil bardziej polityczny oraz miast natomiast uzasadnienie było bardzo nieporadny prezydenta przykład podważa wyliczenia przeprowadzone przez rząd, które były tak jak już powiedziałem 10 × sprawdzany przez różnych i mniej chyba w Polsce najlepszych specjalistów, którzy uznali, że te wyliczenia rządu są dobre, a jednocześnie nie przedstawił swoich innych wyliczeń i jednocześnie też w uzasadnieniu uznał, że naruszeniem porządku prawnego jest partycypacja gminy w reprywatyzacji akurat w kwietniu 2002 tysięcznego roku Trybunał orzekł, że gminy ani trochę na zasadzie sukcesji generalnej winny transformacji brać udział i partycypować w reprywatyzacji, więc się miał całkowicie z rzeczywistością Ts pamiętam, że były tak i jej zapis, że renta Leśna jest nieakceptowane przez środowiska leśny, czyli leśników, a właśnie rentę leśną zgłosili leśnicy po to, żeby nie zwracać się i lasów w naturze i to był pomysł środowisk leśniczych te talenty Leśna, więc to było tylko to było takie bardzo dziwaczny, ale jej uzasadnienie i pojętą weto było zdecydowanie polityczne natomiast Aleksander Kwaśniewski zrobiły jeszcze coś gorszego mianowicie odesłał dawnych właścicieli do sądu ani w tym momencie stracili nadzieję na jakiekolwiek ustawowe rozpatrzenie ich spra w ruszyła lawina do sądu ja pomijam, że trzeba zwracać wtedy w pieniądzu odszkodowania i to w 100 %, a nie jest jakimś procencie gminy, ale to spowodowało m. in . m. in. sytuację takiej niejasności, bo te przepisy one nie są do końca dostosowane do dzisiejszych do dzisiejszej rzeczywistości prawnej na wiadomo, gdzie jest mętna woda tam się różni ludzie zaczynają przy tym kręcić i po prostu tak to węglowych co najważniejsze w tej ustawie o problemach z tym ta ustalana w właściwie jak pan tak ona rekompensowała wszystkie naruszenia prawa, jakie odbyli w jakiej jakie miały miejsce przy procesach nacjonalizacji, czyli obejmowała wszystkich właścicieli i wszystkich traktowała równo zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli względem prawa to jest jakby jednak kwestia druga kwestia, że ona tak mi się wydaje inny, że to też jest było istotne ona omijała w sposób bezpośredni budżet im tam nie było środków z budżetu tak jak w przypadku wyroków sądowych, gdzie trzeba wypłacać pieniądze z budżetu jazdą miały pochodzić jakieś pieniądze czy jakiś wartości krycia oddalać głównymi, jakby elementem była był zwrot mienia w naturze natomiast, jeżeli nie można było zwrócić mienia w naturze to wówczas przyznawano w bony, za które można było nabyć mienie zamienne w to mienie zamienne wprowadzały w i wojewodowie i samorządy do urny takiego do takich katalogów specjalnych natomiast, jeżeli no już ktoś tego mienia zamiennego też nie Niechciał mnie nie dla niej nie były przekonane co do takiej Formuły to wtedy otrzymywał bony, które mnie nie jest również mogły stanowić sygnał bywały dni podstawę do nabywania jednostek uczestnictwa w specjalnym funduszu nie jest takim inwestycyjnym ten fundusz do tego funduszu skarb państwa wynosił 15 % akcji udziałów i udziałów prywatyzowanych spółek i ten fundusz, jakby emitował bony, za które można było świadectwa takie właśnie udziałowi, za które później można było je sprzedać normalnie to była forma zdematerializowane papieru wartościowego na okaziciela mówił po roku 2000 kończy Derwisz w 2001 to nie jest ustawa, mimo że ten dokument czy każdy z państwa może przystać archiwum na stronach Sejmu n p . to nie została, którą dałoby się dzisiaj wyjąć zanieść do Sejmu i poprosić posłów w uchwale oczywiście, że nie oczywiście, że nie, dlaczego dlatego, że znowu od tego czasu zmieniło się bardzo wiele w kwestiach majątkowych powstały ustawy, które obciążyły majątek skarbu państwa ze sprzedaży majątku skarbu państwa na różnego rodzaju cele idą środki, więc już tak wprost nie można było, a przede wszystkim uchylono też ten zakaz sprzedawania mienia, do którego były roszczenia zgłoszone, który rząd Hanny Suchockiej w formie uchwały był wcześniej istniały uchwały samoistne sprzyjało rząd Pawlaka na Waldemara Pawlaka uchylił to natomiast premier Buzek decyzją skierowaną do ministrów nie wydał zakaz i to trwało przez rządy PiS -u przez rządy SLD aż do 2 lata temu chyba czy 3 lata temu zostało uchylone przez rząd z co więcej za 3 lata temu został uchylony przez rząd Donalda Tuska do bardzo o to się starał koalicjant PSL minister rolnictwa starał się, żeby uchylić ten zakaz i to uchylono najem, niemniej jednak to nie jest dokładnie dzisiaj sytuacja majątkowa, bo boi się mówić taka, jaka była poprzednia w mamy rok 2016 przez czas to powiedzieć wprost publikacje w Gazecie wyborczej ten temat powrócił ma on także swój wymiar personalny, o czym my jako obserwatorzy przekonują się im oddech miał obserwujący to co się dzieje wpolityce w jakim stopniu w warszawskim ratuszu co dzisiaj można zrobić, choć my musimy, choć powinniśmy mówić o historii to z co wszyscy się można zrobić z 2016 rok mniej się wydaje, że na pewno nie można tego zostawić tak jak zostało to zostawione przez rozstawione przez lata, bo efekt widać tak jak mówię, gdzie jest mętna woda tam dziwne rzeczy się dzieją się te roszczenia nie wygasają, jeżeli te w przypadku Warszawy wnioski zostały złożone lat temu 304050, a organ tego nie rozpatrywał nie może jest zobowiązany do rozpatrzenia w ciągu miesiąca, jeżeli sprawa sprawa skomplikowana tak stanowi to trochę dłużej to wie może trwać tak stanowi kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli 1 strona ma inne przepisy tego kontekstu do siebie stosować i być nimi zobowiązana druga w ogóle nie stoi nie musi stosować na to pytanie jest to jest państwo prawne wtedy nic podobnie jest pana chociażby w przypadku reformy rolnej, gdzie marnują się niszczeją dwory ośrodki parkową dworskie, w które tak naprawdę do końca nie mają dzisiaj właścicieli ten majątek marnuje się, ale znowu są tacy, którzy są zainteresowani, żeby to mienie przejął za nawet czasami nie jest symboliczną prawie, że złotówkę i to są też środowiska, które nie są zainteresowane reprywatyzację po prostu inaczej widzą stosunki własnościowe i siebie w tych stosunkach własnościowych w po transformacji ustrojowej pomijam już kwestie stricte ideologiczne grał bardzo jednoznacznie było widać w toku prac sejmowych po wystąpieniach partii wywodzących się z poprzedniej formacji ustrojowej na niektóre wypowiedzi mogły doskonale Beats, by cytowany w latach na przełomie lat pięćdziesiątych i czterdziestych pięćdziesiątych widać, że teraz dla niektórych transformacja była tylko o kwestię pozorną natomiast sposób myślenia no był taki, jaki był dla nich nie do przyjęcia było zwrócenie tego co zabrali antena ci polityczni z volvo w okresie reżimu komunistycznego także to właśnie to jest ta polityka w, o której wspomniałem przy okazji tej rozmowy z wicepremierem Czech to jest właśnie ta polityka w Czechach tego nie było w nie pozostaje nam nic innego jak bardzo podziękować za spotkanie pan Krzysztof Łaszkiewicz bardzo panu dziękuję dziękuję również dziękuję państwu za czas, który zechciał pan dla nas poświęcić to była audycja historię Polski powoli zbliża się godzina dwudziesta dwudziesty informacje w radiu TOK FM oraz dziękujemy ci głogowskim do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA