REKLAMA

Komitety Audytu w spółkach giełdowych wkrótce czekają zmiany. O nich Piotr Rybicki

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-11-04 12:40
W studio:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest teraz 1243 zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz oczywiście zaczynamy od rynków walutowych za euro płacimy 4 zł i 31 gr za dolara 388 za franka 399, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 85 gr giełda w Warszawie dzisiaj na minusie WIG 20 teraz traci 25 % przy giełdzie spółkach giełdowych dziś zostanie w raporcie gospodarczym chwilę dłużej, ale jeszcze 1 krótka informacja jeśli państwo szykują 30 listopada to będzie ten Rozwiń » dzień, kiedy minister, kiedy inny rząd przedstawi w inny z założenia dotyczące jednolitego podatku, czyli tego połączenia danin na NFZ na ZUS i PIT -u w jedno z założenia poznamy 30 listopada raport gospodarczy, a dzisiaj gościem raportu gospodarczego jest Piotr Rybicki nadzór korporacyjny PL dzień dobry dzień dobry i rozmawiamy dzisiaj o kolejnych zmianach, które nie będą dotyczyć spółek, które są notowane na giełdzie, ale zaraz się wyjaśnić tylko sporcie także kogoś jeszcze za chwilę ma być gotowa ustawa o komitetach audytu, ale proponuję, żebyśmy wyjaśnili od początku cieszyli się tego kogo ta zmiana będzie dotyczyła, aby być precyzyjnym trzeba powiedzieć, że to dotyczy nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach w ramach, której znieść zasady funkcjonowania komitetów audytu tzw. jednostek zainteresowania publicznego tymi jednostkami przede wszystkim są spółki publiczne spółki giełdowe i instytucje finansowe banki zakłady w UB i ubezpieczeń, czyli mamy grupę przedsiębiorstw, które będą objęte zmianami zmienia się sposób funkcjonowania komitetów audytu skoro się zmienia to z czego na co rzeczywiście komitety audytu nie są w Polskim prawie nowością przy spółkach giełdowych już 2009 roku wprowadzono regulacje w zresztą w ustawie o biegłych rewidentach w tym, że tamte regulacje były tak na próbę można powiedzieć i praktycy nawet z 1040 nie przyjęły w praktyce, bo z prawie 500 spółek, które są zobligowane spółki giełdowe to, żeby je stosować stop około 100 tylko tak naprawdę stosuje te przepisy i powołuje komitety audytu wynikło to z prostej rzeczy ustawodawca przewidział fotkę, która umożliwiała przy minimalnej ilości członków rady nadzorczej, aby tych komitetów audytu nie powoływać i może teoretycznie powinny być to dało się tak zrobić, żeby nie było tak dokładnie jest, bo zapis jest zapis takiej treści, że tego zadania wykonuje rada nadzorcza jako organ, a nie wyodrębniona spośród tego organu to członkowie w ramach komitetu audytu i rozważy zmienić język ma to być już osobne ciało nie ta rzecz się nie zmieni nadal będzie powiedz tak kolokwialnie grupa ludzi w ramach rady nadzorczej, która będzie wykonywała konkretne zadania związane m. in. nadzorowaniem badania sprawozdania finansowego takiej spółki giełdowej to też nic nie zmieni natomiast zmieni się trochę ilość zadań nawet trochę sobie, że w nocy nie zmienisz ilość zadań, jakie te komitety audytu muszą wykonywać co w takim razie zdrad zdradzamy teraz tajniki czym komitety audytu będę się zajmowały liczy w komitecie audytu mogą być te same osoby, które nie funkcjonują już jakikolwiek inny sposób w spółce władzach spółki tak tak to jest organ w nocy w ramach rady nadzorczej, więc to będą wybrani spośród monet z panowanie spośród już szóstą już z rady jak sól i członków rady nadzorczej to pytanie jest dwuczęściowa po pierwsze, co to jest na dwoje sobie czym będą się zwały zajmowały ogólnie monitorowaniem procesu audytu sprawozdań finansowego spółki giełdowej w tym, że różnica w tym co było w dotychczas będzie taka, że teraz ten nadzór będzie musiał bardziej aktywny to znaczy nie będzie już można wykonywać czynności przypisanych końcowi a gdy to tylko trochę tak wirtualnie w ramach proponowanych uchwał obowiązki ich współpracy został już zostaną nałożone zarówno na komitet audytu i radę nadzorczą jak też na audytorów i Testa kluczowa zmiana, czyli będzie trzeba rzeczywiście więcej pracy wykonywać w ramach samej samej rady i komitetu audytu, a druga część pytania, czyli kogo tak faktycznie będą one do dotykały to co jest w przepisach przebiegła pytanie, bo dzisiaj, kiedy cały czas trwają prace nad nowelizacją ustawy o obiegu znacznie wyższa w wersji ostatecznej liczymy na to, że wejdzie w tym roku 30 wzywa, aby od marca kwietnia przyszłego przyszłego roku to jest wielka obawa o to co faktycznie będzie trzeba zrobić, bo potem co poza tym co opowiedziałem, czyli faktyczną pracą, którą trzeba będzie wykonać to też trzeba będzie dostosować same rady członków rad do tego, żeby testy komentarza się właściwe osoby co, więc dostosować regulacje wewnętrzne, które mają przygotować te komitety audytu, bo do funkcjonowania najwyższe to musi zadziałać dosyć szybko, bo jak mówię od czasu wejścia w życie ustawy najprawdopodobniej będą tylko 3 miesiące, żeby zmienić nie tylko same regulaminy, ale bardzo może być nawet najtrudniejsze często zmienić skład członków rady nad nadzorczej i 1 z wymogów jest to, aby komitet audytu w większości stanowili tzw. niezależni członkowie rady nadzorczej wspomniał na początku do tych spółek spośród 500 tylko około 100 osób dzisiaj o przepisy to tendencja będzie najprawdopodobniej odwrócona znaczy po wejściu przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach, która się 400 spółek będzie stosowało przepisy, a stąd nie będzie stosował, a dokładniej zadania będzie wykonywały nocny wydała uchwałę rady UE to tych mniejszych spółek tak to ma być uregulowane w i często tak naprawdę patrząc po składach rad nadzorczych to tam nie ma nawet formalnie tych, którzy spełniali wymogi tych mniej niezależnych nie zależy od tamtych punkty uważa się z bardzo Bano ma się rozciągać niezależnie od tego jak kogo bardzo dużo można tu też uprościć niezależnych od spółki i właścicieli kluczowych, czyli takich, którzy nie są w w sposób rodzinny czy biznesowe po powiązani ze spółką z kluczowymi ne właścicielami i tacy będą musieli w tym komitecie audytu, który będzie minimum trzyosobowe stąd większość, czyli takich osób niezależnie od sprzedaży przynajmniej 2 na 3 osoby dokładnie dokładniej kont będzie większe korzyści wiadomo, że odpowiednio więcej więcej nie będzie to mogą być i że jest spółka jest mniejsza i nie będzie musiała minister jest gotów, żeby go to zadanie będzie wykonywała cała rada i czas i te zadania za bezzasadne dowodząca całą ratę, czyli większość rady będzie musiała być niezależna, jeżeli z 5 minimalnie to 3 będzie musiał być niezależny i to wpływ pozorom wcale nie musi takie łatwe żółtego stłukł się dostosowały, bo jeżeli czas dostawy oczekiwania na walne w spółce giełdowej co z 26 dni to ten miesiąc trzeba sobie obciąć ostatecznego powołać jeszcze czas organizacji no, więc realnie, gdy przepis jest dzisiaj tam zapisane jest 14 dniowe vacatio legis i trzymiesięczne czas dostosowania przepisów to mamy marzec wtedy należałoby już być dostosowany do tego do funkcjonowania komitetu audytu, czyli tak naprawdę do ustalenia tak dużo czy spółki zdając sprawę z tych zmian treści szykujący się czy już jest dobrym ruchem w tej materii myślę, że w dużej mierze zdają sobie sprawę z tego co twoje czeka zresztą jest także ten przepis się pojawił dzisiaj czy w 3 wczoraj mało tego meczu to stosujemy dyrektywę Unii Europejskiej w 2014 roku w tym zakresie, więc 3 lata wstecz to można było zorientować się, o co, o co chodzi oczywiście nie ma przepisu nie ma wytycznych szczegółowych, więc chyba jeszcze nic tak na poważnie nad tym nie pracuje jak to w Rzymie wyglądało podaje, że mamy się chyba czwartą czy piątą wersję projektu nowelizacji, więc liczymy na to, że to będzie ostatnia, ale misja domu no właśnie dlatego też sygnalizujemy dzisiaj na zmiany, które się zbliżają powiedzieć o tym jak to formalnie wyglądać, ale nie powiedzieliśmy jeszcze podsłuchu wobec zmiany w historycznie zmiany jak trochę zmian jak było stać na rynku kapitałowym są pokłosiem kryzysu lat 20072009 z finansowego na na świecie, ale i dziś wyciągamy wnioski pod kilku latach my mam namyśli Polskę i Unię Europejską mieszkamy wnioski z tego tytułu co zrobiono źle rzeczywiście dostrzeżono, że 1 z problemów było to, że zbyt słaby był nadzór nad spółkami już dzisiaj trochę pokłosie jest tych wszystkich działań, które dla mniejszych spółek mogą się wydawać trudne do do do ogarnięcia, ale pamiętajmy w myśl myśl myśl, ale pomyślano myślano o tych zmianach w kontekście największych podmiotów, żeby zapobiec kryzysom w przyszłości myślę, że to dobry kierunek zmian w oczy możemy się oczywiście tam burzyć NATO, że żelastwa będzie mieć troszkę inną 100 psów, które w razie zarzutu, więc rada będzie musiała z pracować być może będą wyższe wynagrodzenia dla mienia dalej członków kasy osobiście liczę, ale myślę, że korzyści globalne dla gospodarki będą większe niż straty, czyli tak naprawdę wzmacniamy niezależność, czyli Kenneth Branagh jest specyficzny powiązań między harcerzami spółce tak tak tak do tego dążymy inny, a no co z jakimiś sankcjami finansowymi, bo przepisy szansą wprowadzanych zmian jak tego nie będzie co zrobić rygory nów w PS planowanych wpływach planowanych zmianach było takie ładne stwierdzenie, że sankcje mają być adekwatne do zaangażowania członków komitetów audytu adekwatność dziś została zapisana m. in . na maksymalnej karze administracyjnej w wysokości 250  000 i to to jest rewolucja ciułaczy dotychczas nie było takich sankcji i finansowych i to jeszcze narzucone w trybie administracyjnym i treści to może odstraszyć ta kwota może odstraszyć od tego żeby, żeby być takie komitetach audytu, ale sankcje za co on czy sankcja może do do dotyka zarówno kobiet audytu, jaki samej rady nadzorczej, jaki biegłego, który bada taką, jaką spółka jak też samą spółkę z tytułu tego, że pewnych czynności te są narzucone przez ustawę o przygotowanie polityki czy regulaminu wyboru audytora list zostanie w wykonywanych czynności nie przy nie przeprowadzi się re no i KNF uzna, że należy taką spółkę UKS -u, którzy takich formalnych rzec najczęściej nie było, czyli wyciągamy wnioski z z kryzysu, który nie był w MON już dobrych parę lat temu cały czas pokłosie tego kryzysu no jest obecnej cały czas są wyciągane nęka wysuwane kolejne wnioski dochodzimy do tego, że po pierwsze, niezależności w samych władzach spółki oraz naruszy to jest 1 wartość ta druga rzecz na to jak już są jak ustalono zasady do tego, że trzeba trzymać, bo jak nie pomocy to mogą być zasłony trzeba będzie zapłacić, żeby dokładnie powiedzieć desant te przepisy nie dotyczą innych spółek miejskich spółki giełdowe i spółki z rynków w Fin finansowego natomiast jak ja obserwuję co się dzieje poza giełdową to bardzo wiele się przedsiębiorców te technik ludowych też czyta te regulacje znają się co u siebie wdrożyć, aby móc lepiej nadzorować swoją spółkę można powiedzieć, że sukcesja ma też taki wymiar w biznesie rzecz, że ten przedsiębiorca chce być sukcesorem często myśli, żeby nadzorować spółkę z poziomu rady nadzorczej i dla niego te wytyczne obowiązujące są czasami pomocą w tym w jaki sposób pójść w tej swojej ścieżce kaczki kariery tak spółki giełdowe co do założenia mają być spółkami i przejrzystymi po prostu wszystko ma być niby jasne tak to, dlatego że inwestor takie zmiany szykowane są na razie się państwo słyszeli któraś już kolejna wersja zmiany w ustawie, ale rozumiem, że zmierza zbliżamy się do końca i ententa nie pierwszy kwartał drugi kwartał przyszłego roku już będzie być dostosowane do tych zmian jest, jeżeli zarządowi czas 1 do żony wejdą w życie w tym roku jeszcze więcej dodamy do tego + 3 miesiące to pierwszy kwartał 217 to będzie dużo pracy w tzw. otoczeniu rad nadzorczych Piotr Rybicki nadzór korporacyjny TL był moim państwa gościem dziękuję dziękuję bardzo liczymy teraz raport gospodarczy za parę chwil informacje Radia TOK FM raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA