REKLAMA

Czy to koniec batalii o TK? Sejm w piątek przyjął ustawę o statusie sędziów

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-06 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek w radiu TOK FM 4 minut po godzinie jedenastej 6 listopada w niedzielę słuchamy Radia TOK FM jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik, a teraz już łączymy się z dr. Ryszardem Balickim z wydziału prawa administracji ekonomii Uniwersytetu wrocławskiego możemy się przez Skype, a dzień dobry dzień urwaną żywemu państwom w piątek Sejm przyjął ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z pana perspektywy, która w życiu regulowanych 6 ustawy z naj Rozwiń » istotniejsza czy kwestie dotyczące oświadczeń majątkowych uchylania immunitetu co z tego rzeczywiście reguluje czy ustanawiały lub istotnie zmienia status sędziów, a z mojego punktu widzenia najistotniejsze są te postanowienia, które budzą wątpliwości co do ich konstytucyjności, bo to jest ta jest on najścia z punktu widzenia regulacji prawnej Otóż tego są tam pewne regulacje, które ma już, o ile nawet nie bój z Saint nie są sprzeczne z planem to mogą budzić wątpliwości innej natury, ale dla mnie najważniejsze są te, które mogą być sprzeczne z konstytucji, na które mogą być sprzeczne z konstytucją, a przede wszystkim mamy kwestię nie do końca jasna o 3 tylny lub ich górną granicą wieku, które ustawa wprowadza, a diesel 1 rok życia, ale i procedura, która tutaj jest przyjemna Tomaszek i mamy do czynienia z sytuacją, w którym i istnieć będzie podejrzenie, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy już skończyliśmy niż ten dziesiąty rok życia i LO będą zmuszani do rezygnacji ze stanowiska co jest sytuacją niezgodną z konstytucją, bo jak w Górze jest mieć świadomość, iż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani są na indywidualne kadencje i są tylko ściśle określone powody, które agencja może być przerwana, a ustawa wprowadza dodatkową procedurę nieznaną konstytucji, która może budzić wątpliwości ale w jaki sposób ktoś, kto ma teraz więcej niż 70 lat jeśli ustawa wejdzie w życie, kiedy ta przeszłość, mówiąc że można mieć maksymalnie 70 lat na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to w jaki sposób to będzie 1 procedowane art. 31 z uszkami uchwalanej przez Sejm PL kolana zasadę, że głosami robi władza tak, że sędzia Trybunału na 6 miesięcy przed ukończeniem 1460 roku życia ich składach musi prezesowi zaświadczenie o zaświadczenie wydane przez lek. Lucjanem klubie już jest zdolne do pełnienia obowiązków sędziego Trybunału 6 miesięcy przed ukończeniem sześćdziesiątego roku życia, jeżeli tego nie oszustami to w tym momencie ten traktowany jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu ma obecnie skład Trybunału kasacyjnego mamy 2 sędziów dwoje sędziów, którzy przekroczyli granicę aż się już dziesiątego roku życia nasz styl nie mogli złożyć oświadczenia, bo ja sama nie obowiązywał dziś oczywiście pojawi się też wątpliwości, że można stosować takiej sytuacji regulacje, które zostały dopiero teraz uchwalone, ale ich państwa tak naprawdę nie wiemy, jakie będzie stosowanie tego artykułu i tych przepisów ustawy o tak naprawdę jeszcze nie znamy 1 podstawowej ustawy, która ma określać zasady wejścia w życie 2 ustaw, która obecnie są procedowane to jest sytuacja jest absurdalne z punktu widzenia prawa i praworządność toczymy jak rozumiem nie powtórzy powtórzą się jak oznaką argumenty, które mówią że, gdyby teraz chciał Trybunał Konstytucyjny odpowiedzi na to pytanie wątpliwość co pan na początku miał, czyli czy też konstytucyjne to Trybunał Konstytucyjny musiałby się do ustawy przyjrzeć tak Trybunał Konstytucyjny będzie musiał się tej ustawie przyjrzeć, ale świństwa musimy uświadomić jak dotychczas funkcjonowaliśmy obrażenia, których zasady funkcjonowania Trybunału oraz zasady dotyczące sędziów Trybunału były ujęte w 1 akcie prawnym ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i obecnie obowiązująca ustawa została uchwalona bardzo niedawno, bo 22 lipca tego roku ustawodawca obecnie postanowił całą materię, którą regulują z reguły jednak prawny i grozić ma 2 ustawy o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ustawy o organizacji czynnik postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dodatkowo jednak użyta została formuła, w której wejścia w życie tych 2 ustaw będzie uzależnione od 3 ustawy, która będzie właśnie wprowadza w życie i no problem polega na tym że, o ile ustawa o statusie sędziów Trybunału przeszła już drogę postępowania sejmowego jest skierowana do Senatu ustawa o organizacji Trybunał w postępowaniu przed nim jest na etapie prac sejmowych do tej trzeciej ustawy, która będzie określić zasady wejścia w życie tych 2 pozostałych jeszcze niema nic tak naprawdę co ustawodawca zaproponuje w tej ustawie, która będzie określać zasady wejścia w życie 2 innych ustaw nad którymi w tej chwili parlament pracuje no no trudno trudno tam regulacje z osób i racjonalny wytłumaczyć nadmiar jak pan ocenia ten fragment ustawy, który mówi, że sędzia nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów niezawisłości mediów dość szerokie sformułowanie trasy od państwa to wcale sędzia nie może nas do partii politycznej tak są oczywiste pewne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności, ale stricte politycznej są również naturalne i one obowiązywały obowiązują ich tutaj się pojawia, ale bardzo takie tam była bardzo szerokiego ujęcia tej aktywności publicznej sędziów, a również sędzia w stanie spoczynku i z i oczywiście tak naprawdę konsekwencję finał zobaczymy dopiero z maja jej stosowaniu, ale duża ilość bakalii przerwę to inaczej zapytana wybrać się takiego orzekającego w sądzie albo lepiej sędziego w stanie spoczynku, który udziela np. wywiadu, w którym np. odnosi się krytycznie do jakich sprawdzeń zabezpieczenia z polityką czy to będzie działalność publiczna niedająca się pogodzić z zasadami niezależności sądów niezawisłości sędziów wszak moim zdaniem to moim zdaniem nie da co więcej uważam, że sędziowie w stanie spoczynku nawet z natury rzeczy wini się interesować sprawami, które będą dotykać np. niezawisłości sędziowskiej, a jest moje zdanie o w ich obecna sytuacja polityczna wskazuje, że oczekiwania pewnie polityków są takie, żeby tak naprawdę zamknąć usta sędziom wąsa seniorkami w pociągu, bo musimy uświadomić, że ci sędziowie orzekający nie wypowiadają się w postaci wyroku z sił jako nieznany model, który mówił tak naprawdę sędzia w stanie spoczynku lekturze no i są oni powinni być autorem tam autorytetami, bo ich doświadczenie, ale i wielka jest tutaj i ogromne naprawdę warto korzystać z idola ani zamykać już dziś, ale to traktuję to, że w po raz kolejny procedowano nad czym bardzo ważną ustawą co zresztą jak pan powiedział Kai i tam o statusie i o postępowaniu to jednak one są zależne od jeszcze trzeci ustawy, ale w każdym razie są istotne kluczowe sprawy, ale Tusk się dzieje wieczorem w piątek w weekend startuje i mam do pana posła pytanie czy to niezbyt poważna rzecz jak na tak późną porę snu panie redaktorze z właścicielką mogę powiedzieć, że zadaje pan retoryczne pytanie, bo się na bok lóż uśmiecha to jest sytuacja, w której podstawowe akty prawne, które będą dotykać nas wszystkich jako obywateli państwa polskiego są procedowane pod osłoną nocy kina z bardzo szybkim tempie, kiedy tak naprawdę wielokrotnie brakowało czasu ma zasięgnięcia opinii, ale o organizacji wśród ekspertów, a mówimy o akcie prawnym, które będzie wywoływał bardzo daleko czy może wywołać bardzo daleko idące reperkusje i pamięta to tutaj o to zaangażowanie ewentualne sędzia w stanie spoczynku HR i niech pan spojrzy na całość tej ustawy, jeżeli np. zauważyć, że tam się pojawiają również pewne kompetencje przyznawane prokuratorowi generalnemu prezydentowi również w ramach postępowania dyscyplinarnego to może się okazać się w całości przepisów będzie wykorzystywana tak naprawdę jako forma wiele stron ograniczenia możliwości funkcjonowania w sferze publicznej i sędziów i tanio w stanie spoczynku, a tak naprawdę będzie to forma budowy takiej kładki dla nich, żeby on może się nie wychyli inni, bo inaczej my tutaj mamy argumenty, które może ich ukarać taką może nie liczy również ta ma namyśli mówiąc o tym ma pan namyśli to fragmenty, które mówią o uchylanie sędziemu Trybunału Konstytucyjnego immunitetu przez zgromadzenie ogólne, a tu rola prezydenta na wniosek prokuratora generalnego i kary dyscyplinarne oraz obniżeniu uposażenia, bo to to jest chyba w próbach wpływu m. in. ale proszę wyobrazić obniżenie uposażenia, które dotychczas już prawie było stosowane n p . wobec sędziów, którzy byli zawieszeni nie ma ocenia sądów powszechnych tych, którzy byli zamieszani w pełnieniu swoich funkcji, bo zostały postawione żadne zarzuty w tym czasie, kiedy nie było jeszcze rozstrzygnięcia i wynagrodzenie mogło ulec obniżeniu co wydaje się naturalne i da, bo nie świadczą o stosunku pracy, a nas tutaj mówimy o ukaraniu np. sędziego, który dalej będzie wykonywał swoją funkcję będzie dalej pracował z takim samym wymiarze dotychczas no to jest oczywiste hala MOSiR nie wiadomo za co, bo używa się pewnych bardzo pojemnych formuł, które można tak naprawdę można wpłacić wszystko to i tak komu mówisz o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego o nic, jeżeli byśmy postępowanie dość, ale tania dotyczy, bo pozostali wyłącznie z i zgromadzenie narodowe zgromadzenie ogólne moczu ani, czyj głos ja gonię sędziów to można mówić o ryzyko nadużyć w zakresie zmniejsza, jeżeli wprowadzamy instytucje zagraniczne, zwłaszcza podmioty władzy wykonawczej od da się pojawia pewne ryzyko, a nawet, jeżeli testy ogłosił osiągnąć, nawet jeżeli ten wniosek złożyć zawiadomienie do takiego rozczarowania, że ustawa zawiadomienie o PIT to świadczy, że jest to dość poważna sprawa na razie mamy mamy przesłanki do tego, żeby uznać, że taki sędzia popełnia i 3 i zawiadomienie składać będzie prezydent na wniosek prokuratora generalnego, a to ja mogę jak możemy ściągnąć mający oceniać autorytet takiego sędziego, który przez prezydenta państwa polskiego jest de facto obwiniany o czyny niezgodne z ustawą, nawet jeżeli później zostanie uwolniona od tego zarzutu a to sam także stawiało się takie zarzuty będzie tak naprawdę mamy swoistą Damon na jego nazwisku i część mediów przepraszam tutaj pana jako dziennikarza będzie to wykorzystywać niezależnie od tego jak ta sprawa musi być rozstrzygnięta to jest to jest niebezpieczeństwo dla funkcjonowania dla niezawisłości również cel 3 Trybunał Konstytucyjny bardzo wam dziękuję za rozmowę do usłyszenia dr Ryszard Balicki wydział prawa administracji ekonomii Uniwersytetu wrocławskiego był naszym gościem łączyliśmy się przez Skypea, a o 16 minut po godzinie 11 przed nami skrót informacji Radia TOK FM, po którym to skrót informacji przeniesiemy się również Wrocła w niedzielny poranek w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA