REKLAMA

Cała władza w ręce rad! Rewolucja październikowa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-07 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM od roku Pańskiego 1700 trzeciego szesnastego mają założone zostało przez cara wielkiego księcia Piotra miasto Sankt Petersburg na wyspy Zajęczej najpier w zostaje twierdza Pietropawłowska kilka lat później robotnicy uwijają się przy budowie Pałacu zimowego pierwszego z 5 ostatni w stylu barokowym na wzór wersalskiego, którego nie doczeka jego fundatorka caryca Elżbieta w stanie nad brzegiem Newy będzie się on swymi niemalże 2000 okien przyglądał wielkiej Rozwiń » historii początku dwudziestego stulecia będzie asystował przy krwawej niedzieli widział wygłodniały tłum trzymający w rękach portrety cara, do którego Car każe strzelać rannych kaleki wielkiej wojnie, a Zaręb, a zaraz potem szturmujących go bolszewików, choć z tym szturmem raczej nic na propagandowe potrzeby nowej władzy prawdziwe będą za to trupy ofiar czerwonego terroru, który rozdęte straszne dobijają wraz z zachodnim wiatrem do brzegów zatoki huśtawki i Petersburg piętro ogród Leningrad w Petersburgu Włodzimierz Lenin działa politycznie nie jest prześladowany ze szwajcarskiej emigracji wraca do Piotrogrodu i tu dokonuje zamachu stanu Leningradu nie doczeka najpierw umorzenie, by potem zostać w nazwie miasta uczonym, ale nie uprzedzać wypadków bolszewicy do siłowego przejęcia władzy gotują się od sierpnia powstanie zbrojne ma zmieść z politycznej sceny rząd tymczasowy, kiedy ten decyduje o zamknięciu bolszewickich gazet powstańcza lawina rusza niemal niepostrzeżenie tu decyduje się los kraju na cały wiek dwudziesty, a tymczasem mało, kto zauważa ów ruch życie miasta toczy się normalnie jeżdżą tramwaje paruje herbata w kawiarniach, a baletnice tańczą jezioro łabędzie tylko Gwardia czerwona działa najpierw centrale telefoniczne potem poczta główna jednostronne nie zostają zajęte wkrótce całe piętro ogród z wyjątkiem Pałacu zimowego jest w rękach bolszewików premier Aleksander Kiereński ucieka wczesnym rankiem Lenin może obwieścić obalenie rządu tymczasowego jest 7 listopada 1917 roku z Radia TOK FM znam nasz kolejny gość prof. Andrzej Skrzypek Akademia humanistyczna imienia Gieysztora w Pułtusku dobry wieczór pani prof. Lu wieczór pani dobrze czy państwo będzie rozmawiać do dwudziestej trzeciej o rewolucji październikowej bolszewickiej, której nie byłoby bez rewolucji lutowej, który chyba nie byłoby bez pierwszej wojny światowej oczywiście się mamy pewien ciąg wydarzeń wypadków, które na przód doprowadził do wojny Europejskiej w do wojny ogólnoeuropejskiej, dlaczego doprowadził załamał się pewien porządek Europejski drugi z kolei prawda historycy moją pierwszą porządek ogólnoeuropejski to porządek wersalski drugi porządek to porządek w wiedeńskim niektórzy mówią o bestialskim nowosolski oraz zmian w wersalce i prezes Wesołowski nie Wersalskiej dopiero nadejdzie ten reżyserski dopiero nadejdzie test trzecich z kolei ruch ten historycy wskazują na bezpośrednią przyczynę wojny automatyzm zobowiązań równowagę sił, która została w pewnym momencie no nie może nie tyle złamana i jak Domino wciągnęła wszystkie kraje w wir wojen jak pamiętamy pierwsza wojna światowa zaczęła się od zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie w konsekwencji Austria wypowiedziała wojnę Serbii w UE Rosja UE wojnę Austrii, a Niemcy Rosji Francji prawda nie jest niektórzy złośliwie zauważają, kiedy dywizje niemieckie już szły na Paryż w na pograniczu serduszko, a austriackim nic się specjalnego Znicza, jeżeli chodzi o udział Rosji w wojnie Rosja została do tej wojny wciągnięta, aczkolwiek no była państwem carska Rosja była państwem agresywnym to co do tego nie ma 2 słów to w dyskusji natomiast z jest kwestia Rosja Europa czy Europa Rosja od 22 stuleci, kiedy w Europie, a ja myślę o roli zimujące Europie to myślę o ziemiach na zachód od Bugu na zachód od Bugu a kiedy w Europie toczyła się wojna 1 z wojujących stron przeżywała Rosję na pomoc i w tym najogólniej mówiąc Francja wezwała Rosję do pomocy pierwsza wojna pokazała słabość Rosji słabość, która powinna być przez Rosję uświadamia nas sobie, a właściwie rządzącym salon już od połowy dziewiętnastego wieku od wojny krymskiej wojna krymska pokazała, że to kolos na glinianych nogach nogach potem wojna z Japonią pokazała, że to o u progu wieku wieku dwudziestego, że to jest kolos na glinianych nogach i wierzą w wojnach obnażyła niespecjalnie się z panią zgodził Rosja była olbrzymim mocarstwem niektórzy mówią, że nawet największym na świecie zacofanym to prawda, ale Rosja wygrywał to, że zwykle wygrywali wielkie wojny natomiast czy już w ramach wojny po wojnie krymskiej zresztą Rosja przez Rosję przeszła fala modernizacji modernizacja ta dotyczyła również wojska różni się wojska natomiast faktem było, że armia rosyjska była bardzo źle dowodzona już pierwsze starcia, które odbyły się na terenie Prus wschodnich i wykazały nieporadność w armii rosyjskiej w bitwie pod Tannenbergiem szkodzi nam znanym jazda pod nazwą Grunwald armia rosyjska 2 armie rosyjskie straciły ćwierć 1 000 000 ludzi i musiał się wycofać te z te złe dowodzeniem przedłużało się też, że dowodzenie przedłużało się ofensywa rosyjska zresztą może zapomniana na ziemiach polskich włos toczyła się mniej więcej od Łodzi w kierunku form Poznania nie przyniosła Rosji do sukcesów nie przyniosło Rosji sukcesów w następnym 1915 roku Rosja straciła królestwo, a następnie musiała się wycofać jeszcze dalej na wschód próby kontrofensywę rozmaitych konto ofensy w może najbardziej znana jest ofensywa pod balonem biczami 1916 roku nie przyniosła armii rosyjskiej o sukcesie w to brak stylu sukcesu wiązano z nim w dolnym dowódcom może ono nie było tak nieudolne w każdym razie doprowadziło do tego, że carscy mianował się wodzem naczelnym i to był właściwie już miał predyspozycje no nie miał żadnych predyspozycji i lepiej było już w tym czasie, jeżeli wojnę przegrywali generałowie, a nie panując to może zapytam inaczej panie profesorze to może problemem dla cara Atu, który padł był w, a po wielkiej wojnie, ale nie był sam fakt pewnej nieudolności dowodzenia i niepowodzeń w tej wielkiej wojnie tylko fakt, że ta wojna stała się fabryką rewolucji, ponieważ do wojska poszli chłopcy rekruci i innych, którym oczywiście nie dawała się wojna we znaki dał się we znaki ten oficerski zamordyzm, który przypomina folwark pańszczyźniany, lecz coraz większe znaczenie milicji robotnicy w miastach, którzy produkowali na potrzeby frontu, że stworzył się jakiś taki nowy organizm myślę, że pani przecież przyśpiesza bieg historii EUR i mówiłem, że głównodowodzącym został ca prawda Car miał żonę Niemkę, o ile w reżyserii Aleksandra w arenie szanowano i nielubianą no nie szanowano prawda tutaj warto przypomnieć jeszcze smutniej Rasputina afer prawda Rasputina ośrodek cesarski prawda był pełen intryg pełen działań, które podważały zaufanie jest społeczeństwo zaufanie narodu do cara to chyba też trochę słońca rad ośmieszał prawda ośmieszały na pewno ośmieszała na pewno ten chłop niewykształconych, których chęć mówiąc kolokwialnie całym dworem dla niego całym carycę w pani redaktor poza chłopami jeszcze były inne klasy czy warstwy w rów w Rosji ta debata warstwa nośna szwedzka duńska była warstwa przemysłowców Rosja w na początku dwudziestego wieku po bardzo się aktywnie rozwijała gospodarczo bardzo się aktywnie rozwijają gospodarczo uczyniła wielki postęp i tutaj jest ten postęp powinien by uzyskać jakiś jakiś wyraz w reformie struktury państwa ta reforma struktury państwa euro podczas rewolucji czy powstania 19057 nie bardzo się udała potem właściwie taki wielki reformator Piotr Stołypin premier został też zatrzymał się w drobną zatrzymał się w futro i zatrzymano go wpół drogi prawda uchylana jakoś tam swoje palce do tego przyłożyła Jones się z tego świata to co problemem było to, że system polityczno-społeczny były zamknięte, a ruchy ludności się już rozpoczęły w tej wersji ten wpły w ja myślę, że te ruchy ludności nasze rozpoczęły pod wpływem przegranej czy przy przewidywanej wojny jak pani tutejszych zauważyła prawda naprzód w mieście gdzie, a w Petersburgu sytuacja prowizyjne nie była dobra no i uczniów właśnie na wsi w którejś no chłopcy synowie Jerzy to rolnicy byli w masowo powoływani do wojska i to powołał i spowodowało kryzys 15  000 000 rekrutów strat trafiło na front jest potężna siła ludzka potężna siła ludzka no to jest nic nie wiem ile wtedy Rosja liczyła, ale myślę, że to z 10 % tak mniej więcej od ogółu ludności i w Skonto dopiero naczelny to nieudolne prowadzenie wojny oskarżanie coraz tu cala i jest on od 2 LO im złe prowadzenie wojny intrygi uleganie wpływom niemieckim było sytuacje rewolucyjną zimą 1917 roku prof. Pipes mówi tak i przekonuje, że to upadek ceratą był równie zaskakujące późniejszy koniec komunizmu rozwiązanie związku Radzieckiego, bo i tu wylicza poziom życia w Rosji przed wybuchem pierwszej wojny światowej systematycznie się poprawiał zainicjowana w 1905 roku fala modernizacji przyniosła oczekiwane skutki rozwijał się przemysł płynął Strumień inwestycji zagranicznych Niemiec Francji Wielkiej Brytanii Rosja podążała w kierunku demokracji kapitalizmu, ale pisze dalej Pipes chodziło o klimat w powietrzu czuć było atmosferę zapowiadającą radykalne zmiany, a gorączkowy nastrój przenika wszystkie warstwy społeczne i wystarczył impuls to były te trudności aprowizacyjne, o których pan profesor mówił czy Piotrogrodu tak zabrakło chleba zdesperowane kobiety i t d . tylko, skąd ten klimat gorączkowy nastrój atmosfera rewolucji ja myślę, że rewolucji Rosjanie oczekiwali rewolucyjnych zmian nadal nie jest takie przykłady nie jestem specjalistą w tym zakresie czerwone malarstwo któregoś z duża kolekcja mieści się w muzeach moskiewskich prawda ten typ malarstwa na początku dwudziestego wieku zwiastował rewolucję resort znaczy tak twierdzą historycy sztuki także ten dążenie do tej rewolucji dążenie do tych zmian udało się dawało się odczuć zdołał się odczuć prawda chodziło o modernizację państwa, który też wymienia te przyczyny w ŁKS wymienia te przyczyny z tym, że nie on wymienia w tym niemal do łodzian modernizacji lub tylko, że on mówił, że dotyczy to co znaczy to były przyczyny, którego zdaniem nie powinny doprowadzić do upadku caratu przegrana wojna czy przegrywa na wojnę zawsze stwarza trudności do ośrodka rządzenia, dlaczego przegrywamy wojny, dlaczego tracimy ludzi, dlaczego prawda, czyli rekruci w liczbie pań mówi 15  000 000 widzów na forach właściwie giną, a sukcesów żadnych nie ma co się złego coś złego no i dlaczego wygrali bolszewicy RW październiku 1500 siedemnastego, a skoro zmiany się dokonało w lutym 1917 roku noc w po stronie zmian czy może to warto powiedzieć o rosyjskiej scenie politycznej w, na której bolszewicy nie byli większością i daleko im było do większości prawda, jeżeli mogę weźmiemy to partie lewicowe czy rewolucyjny to tam mamy oprócz 3 bolszewików mienszewików socjalistów rewolucjonistów SR deserów prawda w środku mamy, którzy dotrą do geeków, czyli partię chłopską, a w dbałości właścicieli ziemskich i kadetów, czyli konstytucyjnych Demokratów i do tego jeszcze mamy anarchistów rozmaite ruchy skrajne itd to była masa ludzi, która chciała zmienić istniejącą rzeczywistość jest mniejszy stres to rzeczywistość i być może dziś w, a w Rosji co szczególnie było widoczne School wydawało się, że usunięcie cara rozwiąże cały szereg problemów politycznych przecież warto przypomnieć, że dziadek Mikołaja drugiego zginął w zamachu w Lenin, który przybył do do Piotrogrodu w 2 kwietnia 1917 roku, a więc w 2 miesiące po rewolucji lutowej wezwał wówczas do rewolucyjnego przejęcia władzy i nawet jego obróbka pukała się wówczas w głowę i innych słowom nie dawał wiary i patrzyli trochę na wodza jednak pomylone ego bo o czym on właściwie mówić, jaką władze z jakiej ulicy podnosić co tutaj zbrojnie przejmować jakimiś siłami przecież jesteśmy w mniejszości mer bolszewicy w Ghanie redaktor pani mówi o tej konferencji tzw. też za kwietniowych rzeczywiście Lenin wykazuje się radykalizm, ale jemu pszczoły jeszcze wrócić dalekowzroczności lub z moim coś wyczuł jednak w tym powietrzu ja myślę, że każda rewolucja rodzi napięcia każda rewolucja rodzinie siły skrajne, ale pytanie do 4 siły skrajne muszą dojść do władzy jeszcze do tego, że do rewolucji dotrze do ról z tzw. rewolucji październikowej, bo jeżeli chodzi o samą rewolucję ja bym ten termin zarezerwował dla przemian, które nadeszły po dojściu bolszewików do władzy, czyli okresu komunizmu wojennego, czyli okres komunizmu wojennego natomiast sytuacja, kiedy Lenin wraca wraca trzeci jest niektórzy mówią, że jest przerzucony Piszcie jeszcze przez wywiad niemiecki zdecydowanie wywiad niemiecki prowadził rozliczne działania wzmacniające bolszewików do pani tak mówi o tym, naczynie jadących w mądrych książkach przeczytałam, że chciał, że tam działały oczywiście specjalne departamenty, które się tym zajmował no dobrze to ma pani tutaj wywiad niemiecki przy niej wywiad niemiecki przy dworze carskim oraz przedłożyć tutaj te wpływy niemieckie działają 2 fronty w dziale, ale jak już znaczy chciał powiedzieć, że tym rewolucyjnym aktem było usunięcie cara w zlotemu brutto w lutym 2 proc 1917 roku i przejęcie władzy właściwie przez dumę czy peso, czyli parlament dlaczego, bo Car abdykował na rzeczy dumy na razie 3 przerwy na ręce to, że rozliczającego dumy rudzianki nada, którym duma potem stworzyła np. komitet, a potem rząd rząd tymczasowy, który rząd nie miał legitymizacji nie miał legitymizacji, bo prawda do od chwili obalenia Car cara wszystko było zrozumiałe wszystko było poprawne był ten panujący potem Prada dla wielu osób zaczęła się anarchia przecież grosze od września uwagę, że to był jakiś przełom, że to był jakiś inny olbrzymi zwrot, a w szczególności np. z obaleniem wcale nie coś umknąć nie pogodziły się siły kozackie siły kozackie, które już tam w tej rewolucji przed tą na dalszym etapie zmagań rewolucyjnych ogłosił drezyn SPA Dąbie bierność wobec poczynań polityków i w wyłonione przez dumę rząd tymczasowy było pytanie czy on ten rząd, z jaką politykę będzie prowadzić wyprowadzi Rosję z wojny czy będzie to wojny kontynuował kluczowe w da to było pytanie kluczowe i rząd 3 i na tym chyba bolszewicy z Wisły największy kapitał polityczny, powtarzając konsekwencję konsekwentnie do znudzenia, że oni jak tylko dojdą do władzy dokończą wojna i jeżeli pani dodać sól nie pozwoli na jeszcze 1 element trzeba wprowadzić mianowicie o mnie tylko jako organ władzy powstał rząd tymczasowy natomiast te wszystkie siły lewicowe zaczęły tworzyć rewolucyjne organy władzy, czyli rady delegatów robotniczych ten przykład ciągną się jeszcze z rewolucji 9000507 . roku i tak jest teraz, gdy jako rewolucyjne organy władzy kształtowały klimat polityczny kształtowały w Petersburgu i napraw i na prowincji prawda z przestrzeni kilka miesięcy rada delegatów robotniczych czy Piotra Gacka rada delegatów robotniczych BOR, bo alternatywą rządu zmierzające do właśnie te przekształcenia tej rewolucji rewolucje no o wyglądzie czy w obliczu socjalnym społecznym, gdyż uczestnicy tych prac, który znowu bolszewicy nie mieli większości żywota większość mieli mniejsze Ivicy wyliczonej najsilniejsze prawda w biedzie SN owcy byli anarchiści byli jeszcze jakieś inne ugrupowania skrajne w ów to politykę rak toczy chciałem jeszcze powiedzieć czy Tesco jest dość istotne, że port w obaleniu cara, a tu w Rosji eksplodowała w symbol scena pod nosem radny nieładnie scena polityczna prawda doszło do olbrzymiego ożywienia dyskusji politycznej na rozmaitych frontach ne nad rozmaitymi zagadnieniami na ludności oraz polityką wałach ludność się rozproszą licytowała zakładano rozmaite komitety takie 3 inne, które od dawna przez te z ulgą powstał w polskich i en Klopp rewolucyjny Promień, ale były i prawicowe kluby prawicowe organizacje nie pamiętał, w której ale nasz późniejszy prezydent Wojciechowski do takich jak tych jednostek i znaleźć coś wie pani profesorze w zlotym 1917 z rodziną carską rodzinę carską jest w wywieziona z Petersburga w jakimś klasztorze jest internowany internowana jest internowany na tragedia rodzin cesarskich to jest rok później jasna, ale tekst tak się zastanawiam że, gdy rząd tymczasowy dochodzi do władzy to i jest jakiś pomysł co z rodziną carską uzdrowić była już wg pewnych źródeł jest ciekawa rzecz mianowicie w Mikołaje to drugi był bliźniaczo podobne do angielskiego króla Jerzego piątego i Bartosza Porczyka gdzieś przeczytałem prawda, że próbowano rodzinę carską wyekspediować do Wielkiej Brytanii, a rząd brytyjski Channel to nie zgodzić, więc tutaj żyją internowano no i w tym odosobnienia na pozostawała w no dobrze co dzieje się między tym autem w lutym, a październikiem zaś jest pierwsze co sią testów współrządzenie przez radę delegatów robotniczych żołnierskich Tiger, ale rad komitetów i rozmaitych powstaje mnóstwo dał się tutaj może przypomnieć, że 1 taki incydent dla nas istotne mianowicie formowania wojska polskiego w Rosji w korpusie gen. Muśnickiego rozdali tutaj formuła formowano wojsko polskie i taką czapką tego wojska był naczelny na czym Pol naczelny komitet polskich bazuje się dobrze pamiętam zresztą wtedy nastąpił też rozłam na zwolenników prawicy lewicy, gdzie 2 Polaków w 3 zdania coś w tym rodzaju prawda jeszcze może coś ważnego ważnego dla nas mianowicie w marcu, czyli właściwie tuż po obaleniu cara tu i rząd tymczasowy i Piotra Gacka rada delegatów robotniczych wystosował odezwę do Polaków, którym stwierdzają, że Polacy mają prawo no na samodzielność denarów oraz na własne państwo może za dużo tutaj prawda w nieudolność to znaczy not to zawłaszczyć wcześniejszy projekt carski autonomia natomiast też jest o takie ładne słowo samostanowienie, że Polacy mają prawo do samostanowienia co to oznaczało, że autonomia czy szczytem jest w samej partii bolszewickiej też są tarcia to znaczy ciągle nie jest co panią dopuścić do tych bolszewików, a jest okres 2 okres dwuwładzy kończy się zwołaniem takiego no zgromadzenia Narodowego na rok jest osobiście nieprawda narody są jeszcze nie wszyscy chcą pomagać frontowi wszyscy są liczą jednak łudzą się, że wprost pod nowym kierownictwem armia rosyjska odrodzić znaczy rozpocznie dobrą znaczy, że rozpocznie akcję, która przyniesie im sukces do tego tak wielka ofensywa jest przeprowadzona na Ukrainie w kierunku Lwowa w kierunku Tarnopola nie przynosi ona rezultatów ich protesty przeciwko wojnie wybuchają już się nową siłą i tutaj rząd tymczasowy używać kont siłę oraz tłumi demonstracje właściwie kończy się okres dwuwładzy w euro w w Rosji zaczyna się nowa polityka czy nowe rozdanie zostaje zmienione również rząd rosyjski przestaje znacie jego premierem był książę lwo w zastępuje go postać związana bardzo z rewolucją rosyjską, czyli Kiereński życiowych silnej ręki w czułe i silnej ręki właśnie ten człowiek silnej ręki ma zamiar wprowadzić przy pomocy siły porządkowe i tutaj dochodzimy to dlaczego nie musi nie udała bolszewikom się udało zaraz nie tak prędko w dochodzie do takiej ciekawej rzeczy mianowicie inne próby przewrotu wojskowego Krum w przewrotu wojskowego Kiereński wzywa w euro do ministra spra w zagranicznych w getcie razem ministra spra w wojskowych w koronie głowa, żeby opanował właśnie przy pomocy wojska to sytuację w Piotrogrodzie Kryłów próbuje nas wykorzystać do tego jednostki, które stoją w nos dzisiejszy jest w dzisiejszej Estonii nas w Guberni jest islandzki Real pod dowództwem pod Globusem nikt nie jest ideałem, którym mowa i Praga to mu on znaczy to sprawa ta nie jest do końca wyjaśniona, choć niektórzy twierdzą, że chodzi o pewne nieporozumienie pomiędzy Kiereński im, a plony i generałem generał w każdym razie sukno społeczeństwo to tak kierownictwo sił rewolucyjnych tych lewicowych to on organizuje obronę Piotrogrodu organizuje obronę Piotrogrodu w Thai son neguje co tutaj z wyjaśnienia w historiografii bolszewickiej, jakoby agenci bolszewiccy w ZUS uznał udali się to nieładne słowo wmieszali się w szeregi właśnie wojsk, które miały zaprowadzić porządek w Petersburgu i ten spór czy gen. Korniłowa to zostaje właściwie z załamał się w cenniku sam generał kremów popełnia samobójstwo i w tym momencie właśnie prestiż bolszewików w społeczeństwie Piotrogrodu społeczeństwie Piotrogrodu nabiera na siłę rośnie i bolszewicy zaczynają mieć szansę na odegranie istotnej roli i tutaj prawda, o czym pani redaktor mówi prąd do dokonania wewnętrznego zamachu stanu nowość goni wszyscy palą nie wszyscy nie wszyscy z ROR proc tutaj właśnie należy wrócić do osoby Lenina, który wrócił już naczep przy przyjechał prawda są z Niemiec Szwajcarii do Rosji jak pani wspomniała on podczas konferencji kwietniowej uważał, że należy jak na nie wykorzystał sytuacji jak najszybciej doprowadzić do powstania do powstania przeciwko władzy do powstania, które może doprowadzić do rewolucji, bo właśnie on załamanie się systemu dwuwładzy właściwie chroni się gdzieś tam na pograniczu rosyjsko Osińskim w tym osławionym szałasie prawda jakiś taki cel pewnie też kolejnym mitem pozostaje i wraca teraz do Moskwy wraca teraz do Moskwy z hasłem mnożąc cała władza w ręce gra cała władza w ręce rad przywróci znaczenie rad, a przede wszystkim All zorganizować to on powstanie, które ma służyć do przewrotu, tworząc komitet wojskową rewolucyjny przy przy kieleckiej radzie delegatów robotniczych i ta akcja przynosi Leninowi powodzenie co trzecia zwrócić uwagę na to sposób dokonania tego zamachu stanu w mianowicie w tym okresie czy czasu co najważniejsze było panowanie nad najpewniej dzisiaj nad środkami łączności, a więc bolszewicy zajmują umowną poczty zajmują główne Telegraf odcinają się rząd tymczasowy od wiadomości z kraju ten rząd tymczasowy szuka jakiegoś oparcia w wojskach tutaj te wojska generała kremowa, które stanowią Estonii nie pomogły zwraca się czy próbuje się pozyskać wojska, które stoją dalej od Moskwy, ale to się nie udaje z powodu, że wojska w szczególności oddziały kozackie uważają, że nie mogą służyć rządowi tymczasowemu nie mogło służyć Czerwińskiemu, ponieważ on tego gen. Kryłowa istnieje ulubionego dowódcy doprowadził do samobójstwa jest tak panie profesorze żart, że po prostu bolszewicy mieli tych szczęściem bolszewicy wybrali przede wszystkim doskonały moment dla swojej akcji w, kiedy ich akcje ich prestiż zwyżkował, bo właśnie niedopuszczenie do zawładnięcia czy pacyfikacji Petersburga przez oddziały przez wojska generała, którym mowa w Realu, że Macierz przestawić się jako jedyni obrońcy rewolucji, bo to co pani zresztą ja na samym początku były, jakby 2 życia w Petersburgu jedno życie właśnie tych polityków rewolucjonistów dążących do zmian działający bardzo aktywnie i drugie prawda życie mieszkańców miasta w codzienne prawda jak pani, mówi że bolszewicy dokonywali rewolucji tam prawda teraz ludzie żyli z 2 SA na rzecz życia jeszcze się tutaj zauważyć taką 1 rzecz dotyczącą geografii Petersburga mianowicie pałac zimowy jest w centrum Petersburga może to jestem Petersburg się kręci wokół Pałacu zimowego, od którego tam bieg ten Newski prospekt najdłuższa ulica idziesz tam na końcu tego męskiej oraz genewskiego prospekt, a może jeszcze dalej mieści się właśnie wyznaczono miejsce dla Pałacu taurydzkim dla dumy na początku prawda diakona jeszcze w czasach carskimi istniała wyznaczono miejsce znacznie dalej pod te głosy był pałac Smolny, gdzie była czy właściwie to, a nie będzie pałac Smolny dodaje, że był sztab rewolucyjnej, gdzie był co prawda, gdzie zwołano co jest istotnym 8 zlotym po drodze nie mówili, że w Rosji w tym okresie czasu odbywa się mnóstwo rozmaitych zjazdów i strajki w punktach mniej ważny film bardziej ważnych prac nad takim bardziej ważniejsze w każdym razie w kontekście historii jest drugi zjazd delegatów rad robotniczych i klub, ale ten zjazd w Orlenie wykorzystujesz umiejętnie ten zjazd na tym zjeździe z resztą przeważają delegaci bolszewicy przy przeważają delegaci bolszewicy, by rosła zieleń też chce wszystkich postawić przed faktami dokonanymi tak jest też zrobiły rewolucja po tym wszystkim powiem, że to nazwać zerową to znaczy, bo może nie tyle rewolucję go na nas to znaczy przyjęcie, że przejmiemy władzę, że przejmiemy władzę i wtedy prawda ta władza przychodząc do rad i do Piotra Mroczki rady delegatów robotniczych czy do zjazdu rad nosi charakter bardzo bolszewicki, bo bolszewicy mają większość może mnie 1 wątek konto tej istoty myśmy opuści z naszych rozważania mianowicie mówiłem o legitymizacji rządu tymczasowego tej legitymizacji nie było legitymizację miał nastąpić poprzez zwołanie parlamentu poprzez zwołanie konstytuanty, która miała określić ustrój Rosji Iljin no właśnie wytyczyć szlak w tej czy drogę nowej Rosji i tam z tym, że politycy politycy no związani z centrum to trudno mu się prawicy ten moment odwleka liniowość, ale właśnie społeczeństwom petersburskie liczyło się z tym, że jak ta konstytucja ta zostanie złożona Jahwe konstytuanta uchwali konstytucje to będzie no jakoś się dobrze porządnie tutaj takie utopijne marzenia się do NATO natomiast prawda niższy i postanowił doprowadzić do przejęcia władzy przed zwołaniem konstytuanty przejmuje władzę Kiereński uciekał będzie się oczywiście próbował organizować zbierać wojsko, ale to wszystko zakończy się fiaskiem, dlatego że muszę przejmie władzę to pojawia się inny istotniejszy problem trzeba ją jakoś utrzymać i to może jeszcze naprzód też tutaj pewne uzupełnienie mianowicie trzeba wspomnieć o 3 sekretarz rady komisarzy ludowych tego rządu bolszewickiego dekretu o ziemi dekret o pokoju i potem tam 2 tygodnie później deklaracja praw narodów Rosji rogate no to po kilka słów o każdym innym oto one zdrowia rada pokój był w brzeskim tak pokój prawda miał nastąpić Czyż to, czego oczekiwali to co prawda społeczeństwo walczyło miało wyglądało, że jest w zasięgu ręki, a jeszcze prawda dodatkowo to hasło pokój bez aneksji kontrybucji, czyli prawodawca, jakby satysfakcjonujące Rosji dekretu o ziemi problem ziemskim czy problem ziemi własności ziemi był bardzo nabrzmiałe problemy w Rosji w i kwestia własności ziemi czy te jedno to trzeba by się było odwoływać w ogóle do czasów po reformie rolnej czy dziś w połowie dziewiętnastego wieku w każdym razie ona jak każde społeczeństwo chłopskie społeczeństwo pracujące na roli rolnicy otrzymali głód ziemi i zazdrością patrzyli na te majątki, które pozostają w zasadzie wielkich właścicieli ziemskich czy jest i innych instytucji bolszewicy prawda ogłosili lub o nacjonalizację nacjonalizację ziemi czym pozyskali sobie chłopstwo na dekret znaczy nie dekret tylko deklarację praw narodów Rosji wydawała się przynajmniej teoretycznie rozwiązywać nabrzmiałe sprzeczności z domów wrócą tutaj ds. Polski, aczkolwiek prawda Polska pozostaje już wtedy po drugiej stronie frontu jest pod wpływem niemieckim, żeby nie mówić o okupacji niemieckiej EU oczywiście kluczową postacią tego wszystkiego był Lenin, bo to on był spiritus movens tego wszystkiego trochę działał w chyba zgodnie z wizją Napoleona, że trzeba działać, a potem się zobaczy no to znaczy oczywiście życia były działacz myśmy tutaj nie mówi o zdobyciu szkolnego o zdobyciu przepraszam Pałacu zimowym o zdobyciu Pałacu zimne nie były zrewoltowanych masy społeczeństwa tylko to była wojskowa akcja bolszewików to zaś to była wojskowa akcja bolszewików to, że to oddział czerwonoarmistów, ponieważ w armii rosyjskiej tworzyły się grupy oddziały czy pododdziały właściwie pod cenzurą montowane w używający za swoją władzę władzę bolszewicką Rosją zajęły pałac liczy zdobyły co pałac zimowy, chociaż ilość zdobytych danych data, ale był oddział kobiecy dobra no to oddział kobiecy się bronią tam ją krzyż bronili prawda tam niewiele jest ich wszystkich razem było także z ról co daje im na przód odcięto łączność Pałacu zimowego, w którym obradował ten rząd jeszcze tymczasowy co prawda w no a potem potem niewinnie wielkim starciu tam po ostrzelaniu Pałacu zimowego nie przyznało robota strzelała ślepakami, ale z terenu z twierdzy pietropawłowskiej obrońcy się poddali się co ważne ważna prawda było to, że rząd nie much i nie miał siły utrzymania swojej pozycji przypalano Legia po jest zdobycie Bastylii, kto tej bestii tam broń ta mieści się na wieść w dół za główne nawet nie politycznych tylko kryminalny, ale to jest też pewien symbol to jest pewien symbol i teraz albo, jeżeli rząd przejmuje władzę i cenna rada komisarzy ludowych podpisy pod przewodnictwem Lenina przejmuje rządy i to wcale nie jest łatwo, dlatego że pierwsza naczepa pierwszą rzeczą pierwszą rzeczą to jest wprowadzenie cenzury prasowej drugą rzeczą to jest próba wyznaczy na ból rząd rząd możesz przywołać zażalenia był przy pomocy pieniędzy, skąd miał nasz rząd nie da pieniądze prawda poszedł do banku, a bank odmówił bankowi boomu prawda i potem mamy zajęcie tych banków banków siłą przez bolszewików w szyję opanowanie banków i dalej opanowanie rozmaitych struktur administracyjnych państwo w no imamy czerwony terror konsolidacji władzy zapełni zapewniła przemoc można tak powiedzieć po latach powie co znaczy liczycie jeszcze może wspomnieć o powołaniu takiej złowrogiej instytucji jak taka jak cieka w tak w grudniu oddano już w grudniu 1917 roku, która lada zapewniała ma egzekwowanie praw rewolucyjna czuli czeka początkowo była małą organizacją aż gości wzrosła no dobrze, ale też trzeba wspomnieć o oddziałach ochraniających rząd Lenina rada przede wszystkim tutaj prym wiedli Łotysze, stanowiąc tą o o ochronę ochronę bolszewików ochronę nie dał zielone rządu tymczasowego dalej mówi się o Chińczykach również ja myślę, że tutaj prawda to powodzenie Lenina, a niepowodzenie jego przeciwników powodowała różnice językowe proszę sporo się litować półoś też skorup pocisków my ludzie chcieli mieć lepiej w UE, a dostali czerwony terror przecież tam tak mordowano, że w pewnym momencie już nie wiedziano jak i po prostu lubi ludzi topiono w wodzie żeby, żeby ktoś chciał się pozbyć już nie było ich gdzie chować no to już mamy już na stałe da się etap rewolucji cóż to już można mówić o rewolucji prawda, ale w, którym występuje od połowy 1918 roku walczyć właśnie i że poparcie 3 kryteria na europejskich to prawie, że kończyło pierwszej wojny światowej, ale czy to jest bliższe nam w pociągu wpływów z początku trzeba było wymienić tę sytuację, która doprowadziła do tego czerwonego terroru właściwie początkowo rewolucja to dość siły zwyciężała oczywiście rząd czy opcja linoskoczek bólu bolszewicka czy opcja dla delegatów bez specjalnej bez specjalnych trudności na w Moskwie włoskie, by do około 10 dni walki prawda w innych miejscowości niż w innych miastach to się od umowy chodziło nam rozmaicie Pa z tym, że na 3 i właściwie tutaj bolszewicy czy rewolucja zastawem są socjalistyczna miała z miałaś sukces, ale bardzo szybko okazało się, że ten sukces no jest znak glinianych nogach mianowicie nie było tego co było najważniejsze mianowicie poprawy zaopatrzenia ludności miejskiej ludności miejskiej w związku z tym prawda, tym bardziej że pieniądze bardzo prędko stracił na wartości, gdyż bolszewicy drukowali tych pieniędzy ile tam, gdy maszyna wytrzymała głód, czyli było to znaczy może i młot, a z drugiej strony do powstania tzw. komitetów biedoty powstaniem w rolniczych, ale do owych wypra w po żywność na wsi konfiskaty żywności rolników zabierani tym rolnikom właściwie ziarna, które było przeznaczone na siew czy uda inwentarza, który miał być podstawą tej reprodukcji i to wywołało gorące sprzeciwy i to wywołało prawda, a tutaj przeciwdziałanie jakiś gruby samoobrony, z którym dziś są bolszewicy Rosja rozprawiali się właśnie, stosując Dariusza zadecydował też w tym wszystkim przypadek, bo podobno niewiele brakowało, by Lenin tuż przed rewolucją przed zamachem stanu został aresztowany w no to była była taka groźba z tym czy to był przypadek prawda to już nie jest trudno powiedzieć Sol no i jest najlepszy jest prawda, że w ten wniosek zieleni się chował przed rządem w tym tymczasowym przez tą policję rządu tymczasowego Finlandii naleje prawda nic, jeżeli chodzi o przypadek no historią rządzą rządzą przypadki realia myślę, że tutejsi akcja była zaplanowana i przeprowadzone po co jeszcze podzielić się taką 1 refleksją mianowicie to co jest dla mnie ciekawe rewolucji rosyjskiej to jest pewien jakiś taki uniwersalny schemat jest pewien uniwersalny schemat obalenie władzy tworzenie rad delegatów czy komitetów obywatelskich w próbach co do zamachu przy pomocy wojska prawda udana czy nieudana i dalej, ale taki model, który powtarza modele rewolucji francuskiej rewolucji francuskiej nie tylko, jeżeli się stało w przypadku Czyż nawet wydarzenia w Polsce w latach osiemdziesiątych to one też to po takiej linii metra da się rozwija potrafili się rozwijają pada koniecznie musi być taki sam pada, bo to zależy od rozmaitych sfer, ale czy to jest tam sytuacja w Rosji w 1917 roku pokazuje pewne określone prawidłowość czuliśmy się naprawdę to upadek związku Radzieckiego zaczyna się o tym, właśnie on powołania alternatywny do rady najwyższej do parlamentu prawda zjazdów tam deputowanych ludowych potem to zjazd deputowanych ludowych jest państwo zaczyna trzeszczeć wszak jest rów no nie możliwość opanowania sytuacji Żywnościowej próba zamachu, czyli pucz Janajewa w NRD wiece ich do normy jako ten przywódca Wiesławy wychodzi to wielcy i chaszcze wznawia trzecia z czerwcem mieliśmy relaks jest tutaj jest jakaś dobra możliwość porównywania albo historia w ogóle lubi się powtarza to prawda w bardzo dziękuję panie prof. prof. Andrzej Skrzypek Akademia humanistyczna im Gieysztora w Pułtusku był nasz gość przed dwudziestą trzecią rozmawialiśmy o rewolucji bolszewickiej, a może trochę nawet więcej, bo czy jest to rewolucja lutowa pierwsza wojna światowa się załapały Nycz zapraszam państwa za chwilę informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA