REKLAMA

Prokuratura Krajowa: liczba przestępstw z nienawiści wzrosła o 13%. Komentuje Marcin Sośniak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Połączenie
Data emisji:
2016-11-08 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:44 min.
Udostępnij:

Liczba przestępstw z nienawiści wzrosła w I półroczu 2016 r. o 13 %. Jak informuje w swoim sprawozdaniu Prokuratura Krajowa wszczęto w tej sprawie ponad pół tysiąca postępowań. Największą zmianą jest, trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku, liczba ataków na osoby wyznania muzułmańskiego. Ta mniejszość jest też najczęściej atakowana.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
in o włączenie ich różni od gór i 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich z inną rolę Lindgren w tym będziemy mówić co przestępstwach nienawiści, których w Polsce przybywa wzrost w pierwszym półroczu 2016 roku 13 %, a przede wszystkim chodzi tutaj o atak na muzułmanów tak jest z 2 równoległe zjawiska z 1 strony wzrasta liczba w ogóle przestępst w motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym etnicznym Rozwiń » rasowym, ale też wyznaniowym z drugiej strony gwałtownie w szytych przez wzrastają czyny kierowane właśnie przeciwko wyznawcom islamu przeciwko muzułmanom, ale też przeciwko osobom pochodzenia arabskiego to jest rzeczywiście wzrost nawet o ponad 100 proc wg statystyk, które przedstawiła nie tak dawno policja też Rzecznika Praw Obywatelskich to chociażby w pierwszym półroczu takich czynów była aż 116 czy przestępczy postępowań przygotowawczych prowadzonych sprawach się tuż przed radnymi byli muzułmanie, bo aż 116 podczas gdy w ubiegłym roku, bo ich 50 czy mam prawie, że ponad stuprocentowy wzrost w skali w przypadku osób pochodzenia arabskiego jest jeszcze bardziej drastyczny jest 14 przez te postępowań przygotowawczych aż do 80 z w tym roku w okresie do końca sierpnia, bo takie dane zostaną przedstawione w co pokazuje, że nie tylko wzrasta są skala przestępczości budowany nienawiścią ale jakby pojawiają się nowe bardziej zagrożone grupy osób w w aż tak groźna taką przestępczością, a biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prowadziły już swoje statystyki w setach prowadził swoje statystyki czy się w statystyki spra w podejmowanych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, więc one z dnia tyle oddają rzeczywiste zjawisko czy rzeczywistą skalę takiej przestępczości, ale również pokazują na wzrost, ponieważ w porównaniu do ubiegłego roku w tym momencie mamy o 20 spra w więcej dziś 70 są też z pokazuje, że tego typu o przestępczość rośnie oczywiście to nie są tylko sprawy podejmowana w 2 skarg kierowanych do rzecznika, ale też na podstawie chociażby doniesień medialnych co go co też jest pewnym dowodem na to, że niezgłoszenie tego typu przestępstwa i że coraz częściej się nie zwraca uwagę coś słyszę o nich pisze co akurat dobrze choćby, dlatego że są to dla nas podstawę do podjęcia interwencji również, a czasem też dla policji do tego, żeby podjąć postępu, jakiego rodzaju to są sprawy w niestety są to w większości przypadki użycia przemocy czasem werbalnej, ale większość jednak przypadków fizycznej wobec osoby, które tak wobec osób które z innego pochodzenia etnicznego czy 1 narodowości albo osób po prostu posądzony przez sprawcę o takie pochodzenie są nie do końca musi być prawdą, ale co też kwalifikuje się jako przestępstwo motywowane nienawiścią czy to, że ktoś kogoś uzna za Araba jest naszym MassChallenge Chilijczyk tak tak jak to się zdarzyło onegdaj w Sochaczewie tak tak czy w ostatnie w pobicie 1 z profesorów też, że środków komunikacji miejskiej też znana jest głośna sprawa, gdzie też zamówienia oraz Niemiec także mówienie po niemiecku już za domniemaną narodowość niemiecka można podejrzewać, ale czy to są takie rzeczy czy można być to się jakoś układać byki wciąż to znaczy czy można zauważyć, czego mogą się brać zwyżki tego rodzaju aktów przemocy, która jest ja myślę, że zawsze jest takie zjawisko, które kumuluje tego typu zjawiska w tego typu zdarzenia czy zjawiska w tym przypadku niewątpliwie zaczęło się od kryzysu humanitarnego czy kryzysu greckiego w Europie w też sposób prowadzenia debaty publicznej na ten temat są z odstraszania przed olbrzymią Ania w te 1 tej sytuacji były z problemu i to ja nią nie tylko Polski oczywiście w środkach przekazu, ale też międzynarodowy w ogóle o tym co się działo w Europie jak Europa mówiła rozmawiała o kryzysie na swoich granicach i tak naprawdę przełożeniem tej dyskusji jest też wzrost niechęci strachu, a to z kolei powoduje, że z wzrost liczby tego typu przestępstw myślę, że jest na tyle wyraźny z bieg, że można tutaj wyprowadzić konsekwencje z jedno Strug będzie sprawa pobicia są o tyle trudne, że bardzo często mamy do czynienia z Dydni z taką relacją słowo przeciwko słowu obie strony mówią, że to on został zaatakowany tak to jest 1 trudność druga trudność tak ta z jest co duże wyzwanie dla funkcjonariuszy policji, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze takich sprawach to jest ustalenie rzeczywistej motywacji sprawcy w nocy, kiedy zajął on redaktorów jest słowo przeciwko słowu, a czasem w ogóle nie ma żadnych słów czasem to motywację trzeba należy domniemywać, że okoliczności ze dotychczasowego zachowania np. sprawcy, kiedy publicznie towarzyszy żadna rywalizacja niechęć nienawiść ja po prostu dochodzi do pobicia osoby utożsamiane z inną narodowość czy pochodzeniem etnicznym bardzo łatwo wtedy się odmawia przypisania motywacji uznając, że zdarzenie za zwykłe pobicie podczas tak naprawdę dopiero prześledzenie dotychczasowego zachowania wnuczka sprawcy jego aktywności na internecie w 3 czy dotychczas wypowiadane haseł w różnych okolicznościach miejsca wskazuje na to, że tak naprawdę motywacja mogłaby się właśnie tak czy minimalistyczna, gdyż rzadko zdarzają się takie sprawy, gdzie jest rzeczywiście rzecz jest dość powiedziałbym zrozumiała to taka historia wydarzyła się w kwietniu w Warszawie, gdzie pobito Pakistańczyka, który został pobity przez 3 mężczyzn równocześnie zszedł z Polakiem i muszę nic nie stało w związku z tym można powiedzieć, że tutaj sprawa w miarę okazale to sprawi też monitorujemy też wcale nie jest także policja przypisała tę motywację nienawistny to właśnie taki przypadek, gdzie nie było jasne w rywalizacji z powodów napaści, a należałoby domniemywać właśnie z okoliczności jest taki, że nie ucierpiała osoba towarzysząca Pakistańczyka i takich przypadków, że też się zdarza coraz więcej i test naprawdę tej, monitorując postępowania prowadzone przez policję bardzo często widzimy jak duże trudności przysparza ustalenie takiej motywacji do 1 przez przypadków, gdzie rzeczywiście należałoby się przyjrzeć szczegółowo wszystkie okoliczności spraw dostaną ustalić samych sprawców ich motywacje są policja ma taką opinię, że niechętnie podejmują takie sprawy to oczywiście z jest 1 z problemów innym problemem jest też to, że wiele osób, które doświadcza tego typu o zdarzeniu tego typu przestępstw zgłaszają się po prostu na policję docierają do nas sygnały na szczęście nie jest ich zbyt wiele w skali wszystkich spraw, które monitorujemy, że w pewnych miejscach w niektórych komisariatach, zwłaszcza mniejszych miejscowościach Lucjusza policji nie są przygotowani do tego, żeby przy zgłoszeniach od cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim z drugiej strony policja dużo robi żeby, żeby przeciwdziałać takiej przestępczości bardzo blisko współpracujemy z policją szkolimy się nawzajem w UE, iż mamy też bardzo bliskie kontakty chociażby z pełnomocnikami komendantów, którzy są dedykowane właśnie do przeciwdziałania przestępczości motywowanej nienawiścią też dostrzegamy rzeczywiście rzecznika to, że dużo się robi, żeby zarówno o usprawni działanie policji, ale też przekonać poszczególnych funkcjonariuszy, którzy tak sprawną prowadzi rzeczywiście są to przestępstwa szczególnej wagi rzeczywiście są to przez te są podejmowane z urzędu, czyli tak naprawdę jest to obowiązek państwa podjęcie ścigać taki czyn i że tak naprawdę w tym wypadku nie jest istotna sama statystyka, ale też w wyraźny sygnał wyraźny sygnał dla wszystkich mieszkańców tego kraju niezależnie od obywatelstwa rasy narodowości, że tak, ale takie przestępstwa są ścigane są piętnowane przez państwo i to się dzieje za 6, ale równocześnie można powiedzieć, że w zasadzie jeśli chodzi o ton debaty, o którym pan wspomniał to niewiele się tam zmienia to znaczy można wierzyć, że debata napędza tego rodzaju przypadki zdecydowanie tak niektórzy twierdzą, że jedynym wyraźnym wpływem kryzysu greckiego w Polsce jest nie wzrost liczby cudzoziemców, którzy w Polsce buja się ochroną międzynarodową, bo ta liczba nie zarasta, ale wzrost liczby przez to skierowany przeciwko tym, którzy w Polsce żyją mieszkają w dno niestety jest z ta debata trwała ona ogniskuje się wokół różnych wydarzeń czasem drastycznych wydarzeń w Europie w alei wiadomo, że każda taka informacja każde takie wydarzenie napędza dyskusje w w internacie pojawia się coraz więcej wypowiedzi haseł motywowanych nienawiścią, która również są przestępcy również powinny być ścigane przez policję, ale rzeczywiście z dyskursu, jaki panuje w media chociażby społecznościowych nie sprzyja zażegnaniu tego problemu raczej raczej powoduje, że takich przypadków być może będzie więcej dziękuję bardzo Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich muzą studium dziękuję bardzo 1316 zaś informacje o włączenie ich różni od gór Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA