REKLAMA

Na czym polega wczorajszy wyrok o zasadach wyboru kandydatów na prezesa TK wyjaśnia dr Tomasz Zalasiński

Połączenie
Data emisji:
2016-11-08 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Lublin Olsztyn gór ich 13 adwent z 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu dr Tomasz Zalasiński prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dzień dobry dzień dobry państwu, że Dorn panie redaktorze, a także pełnomocnik grupy posłów Platformy Obywatelskiej nowoczesnej stare w tym sporze o kształt dzieciom funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jeśli można w ten sposób rzecz ująć w wczoraj o dziewiątej rano miała się rozpocząć rozprawa Trybunału Rozwiń » w sprawie przepisów o wyłanianiu kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale rozpoczęła się 1230 tys gości działo się z tego że, ale i tak to prawda jestem pełnomocnikiem grupy posłów i innych występowałem we wszystkich sprawach dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym od grudnia ubiegłego roku jako pełnomocnik oto one na pana pytania mały termin rozprawy wyznaczono na godzinę dziewiątą myśmy się stawili się w Trybunale punktualnie o godzinie dziewiątej i jest z kilkoma minutami okazało się, że może niestety nie ma składu Trybunału Konstytucyjnego o do rozpoznania tej sprawy zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym powinien być to pełny skład okazało się, że część sędziów po prostu zdecydowała, że nie będzie wykonywała swoich konstytucyjnych obowiązków w tym zakresie wychodząc wywieźliśmy z sali, oczekując na NATO co coś co się wydarzy w tym czasie grupa ta część sędziów i trójka sędziów zorganizowała konferencję prasową, podczas której ono oświadczyła, że nie będzie uczestniczyła w składach orzeczniczych do momentu aż prezes Trybunału Konstytucyjnego na nie zmieni swojego poglądu nie dopuści do orzekania tej trójki, która i nie do wyburzenia przeznaczono na dublera, więc nie dopuści do orzekania tej trójki sędziów, która jest nazwana dublerami, a w prawdę powiedziawszy to Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na ten temat w 1 z orzeczeń, stwierdzając wprost, że ta trójka została wybrana na miejsce już obsadzone w związku z tym no no no trudno jest mówić w tym przypadku o prawidłowym wyborze na stanowisku sędziego i powiem szczerze, że w tym czasie, czyli od godziny dziewiątej do godziny 1230 lat czekaliśmy na NATO, jaka będzie decyzja Trybunału ja też chciałem zaznaczyć, że pierwszy raz mam do czynienia z sytuacją taką już przed rozprawą okazuje się, że nie ma składu rzeczy niczego natomiast część sędziów organizuje konferencję prasową, na której na ogół odnosi się krytycznie do prezesa sądu czy Trybunał nie powiem szczerze, że to to jest dla mnie jako radcy prawnego wielkie zaskoczenie ja nie wiem jak ja tego rodzaju działalność ma się do do zasady etyki zawodu sędziego to o to kto to jest dla mnie bardzo bardzo zaskakujące i i Pojezierze jako radca prawny jako konstytucjonalista no ja jestem zdruzgotany tym co o tym co zobaczyłem w dniu wczorajszym po prostu to jest coś niebywałego czy to jest atak właściwie na wizerunek Trybunału na jego wiarygodność, ale na pewno jest to działanie głęboko godzące w powagę wymiaru sprawiedliwości powaga Trybunału Konstytucyjnego to to nie budzi wątpliwości, że aż sędzia też bardzo smutne jest to grupa sędziów wybrana przez obecny Sejm czy Julia Przyłębska Piotr Pszczółkowski Zbigniew Jędrzejewski 3 i jeśli mogę ja nie wnikam jacy sędziowie przez kogo wybrani dla mnie jako pełnomocnika jako prawnika to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ja przychodzę z klientem z wnioskodawcą czy nie czy jest podmiotem, który złożył skargę konstytucyjną czy, czyj wniosek czy pytanie no prawne i po prostu przychodzą na salę sądową nagle okazuje się, że nie ma składu, ponieważ część sędziów zorganizowała konferencję prasową, na której dezawuuje prezesa sądu czy Trybunał w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego to jest to jest w demokratycznym państwie prawnym mnie do pomyślenia to przecież może ostatecznie do tego składu, który procedował, dlaczego taki właśnie jako w ten sposób, że Trybunał Konstytucyjny jest nie jest zwykłym sądem Trybunał Konstytucyjny sądem konstytucyjnym zatem działa w oparciu o konstytucji ich dalszej kolejności ustawa o Trybunale Konstytucyjnym inne źródła prawa powszechnie obowiązującego natomiast sędziowie podlegają wyłącznie konstytucji prezes również podlega wyłącznie konstytucji w konstytucji w preambule jest wskazane, iż organy władzy publicznej mają działać sprawnie rzetelnie i teraz stajemy się tu zostanę szliśmy jak rozumiemy w dniu wczorajszym w sytuacji takiej, że prezes Trybunału Konstytucyjnego nie mógł rozstrzygnąć sprawy w pełnym składzie, ponieważ ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wymaga 11 sędziów w tej chwili po odmowie uczestnictwa w rozprawie przez trójkę sędziów była dziewiątka w związku z tym nie był to pełny skład z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym również, mówi że bez zmiany dotyczą uczuć wnioski dotyczące ustawy OTK muszą mieć pełny skład dzielą prezes Trybunału kościelnego stanu w sytuacji takiej, że po prostu niema składu, który mógłby rozstrzygnąć tę kwestię, gdyby sędziowie, którzy uczestniczyli w tej konferencji prasowej powiedzieli, że oni inaczej, gdyby okazało się, że tego pełnego składu nie ma z uwagi na świat na chorobach byłoby o zaświadczenie lekarskie wówczas prezes Trybunału kościelnego mógł odroczyć rozprawę i wyznaczyć terminów wtedy, kiedy był gotowy pełny skład natomiast podczas tej konferencji prasowej oświadczono, że sędziowie nie będą brali udział w rozprawach dopóki prezes Trybunału nie zmieni swojego zdania w związku z tym prezes miał świadomość tego składu po prostu nie będzie i mając na uwadze normy konstytucyjne to nie to jest zasady czy obowiązek rzetelnego sprawnego działania organów władzy publicznej tam na Trybunał uznał, że powoła się na art. 188, w którym mowa o tym, że Trybunał Konstytucyjny orzekał konstytucji o zgodności usta w z konstytucją prezes Trybunału Konstytucyjnego po prostu wyznaczył pierwszy nazwę w inny możliwy skład ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, mówi że jest skład po pełnej, czyli 15 osobowe, ale minimum jest to 11 sędziów natomiast następny skład umożliwi to skład piątkowy 5 sędziów w związku z tym i trudno mówić o złamaniu konstytucji przez ich działanie dostrzegam w tym przypadku złamania konstytucji po prostu prezes Trybunału z uwagi na stan faktyczny musiał wyznaczyć skład z pominięciem przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który mówi o tym, że ustawa OTK musi być rozpoznawana w pełnym składzie po prostu wyznaczył taki skład, jaki realnie był możliwy zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym do wyznaczenia, więc idealnym jest to bardzo trudna sytuacja kryzysowa sytuacja, ale skład pięcioosobowy w tych okolicznościach w mojej ocenie został wyznaczony bez naruszenia konstytucji to przeszło do samego orzeczenia co ono w zmieniał co ono znaczy znaczy, że Trybunał Konstytucyjny w w swoim orzeczeniu odniósł się w istocie do 2 przepisów do art. 16 ust. 1 co, do którego stwierdził zgodność z konstytucją w tym przepisie jest mowa o tym, iż inne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazuje 3 kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesa i tych kandydatów przedstawia prezydentowi spór dotyczył tego czy ich liczba 3 jest liczbą zgodną z konstytucją konstytucja nie wskazuje bowiem liczby do tej pory w praktyce konstytucyjnej było 2 sędziów ustawa o Trybunale Konstytucyjnym 1007 . i 2000 piętnastego roku wskazywały 2 sędziów zmiany, które nastąpiły od grudnia ubiegłego roku umów i budynków wskazywały na co najmniej 3 co akurat było wątpliwe wyraźnie była to liczba zamknięta w tym przypadku Trybunał już orzekł, że 3 jest jak najbardziej Okaj z punktu widzenia art. 164 z 2 konstytucji w drugim punkcie sentencji Trybunał Konstytucyjny odniósł się do ust. 7, w którym jest mowa o tym, że sędziowie mogą zgłosić 1 kandydata i mieć 1 głos i tutaj i w tym zakresie rozumiem, że mogą być pewne wątpliwości co do interpretacji tego wyroku i w związku z tym wyjaśnienia wymaga, że sama procedura wyłaniania kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, która jest regulowana ustawą i regulaminem zgromadzenia ogólnego regulamin Trybunału Konstytucyjnego przewiduje 2 etapy w pierwszej kolejności sędziowie zgłaszają kandydatów spośród, których następnie wybierana jest ta dwójka lub w tym przypadku trójka, więc Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis, czyli art. 16 ust. 7 niezgodne z konstytucją, jeżeli dotyczy tylko tej procedury wskazywania kandydatów spośród, których następnie dokonać wyboru tej trójki, że ten przepis nie dotyczy tych sędziów, którzy są przesuwani dyktanda, które są przesyłane prezydentowi, lecz dotyczy wyłaniania tych sędziów spośród, których następnie zgromadzenie ogólne dokona dokona wyboru sale i teatrze kawał drogi no to mówiąc w pewnym uproszczeniu w przysłowiu innych ten przepis dotyczy wyboru kandydatów na kandydatów w regionie może to być może nie brzmi na wzrost i inne naj fortu mniej ale, ale tak to po prostu w praktyce jest zatem w przypadku wyboru sędziów kandydatów na prezesa wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego mamy sytuację taką zgodnie z, a po tym orzeczeniu zgodnie z art. 16 ust. 7 każdy sędzia może zgłosić 1 kandydata i oddać 1 głos na kandydata spośród już tak powiem wchodzącego do puli spośród, których następnie dokonuje się wyboru imprez kandydata na prezesa wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest jeszcze 1 bardzo ważna rzecz, do której Trybunał Konstytucyjny powiedział wczoraj, która w istocie jest istotą tego orzeczenia istotą normy prawnej wynikającej z art. 194 ust. 2 i to stwierdzenie mianowicie następujące nie ma takiej możliwości, aby prezydentowi przedstawić kandydata, który nie uzyskał poparcia większości głosów zgromadzenia ogólnego w ski to jest błąd to jest istota trojga rzeczy jak rozdają sedno sprawy tak w dotychczasowej praktyce z wyłaniania kandydatów na prezesa wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego wyglądało to w ten sposób, iż ta procedura tak jak wspomniałem było dwuetapowa najpier w sędziowie wskazywali ogólną listę kandydatów i następnie również w 3 etapach dokonywali wyboru czy dochodzili w do wyboru tych 2 czy 3 kandydatów na zasadzie eliminacji w pierwszym etapie oddawano głosy osoba o najniższym najmniejszej ilości głosów odpadała następny etap dotyczył tylko tych, którzy uzyskali największą liczbę wozów i tak stopniowo etapowo dochodziło się do sytuacji, w której finalnie pozostawało 2 kandydatów i wszyscy oni uzyskiwali poparcie większości członków zgromadzenia ogólnego w tym przypadku jak rozumiem będzie analogicznie tylko kandydatów będzie 3 dni szczegóły tej procedury, ponieważ ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nieraz odnieść triumf nie precyzuje szczegółów procedury wyłaniania nerek kandydatów na funkcję prezesa wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego te szczegóły jak rozumiem znajdą się w regulaminie Trybunału Konstytucyjnego, który być może do dziś jest zgromadzenie ogólne sędziów być może zostanie w dniu dzisiejszym uchwalony, więc do szczegółów znajdą się w tym w tym, że w tym, że regulamin, czyli rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której nie ma takiej możliwości, żeby Trybunał tak powiem otrzymał prezesa w teczce partnerzy do to musi być ktoś, kto zostanie zaakceptowany przez zgromadzenie ogólne są tak nie może być sytuacji takiej ich sędzia Trybunału Konstytucyjnego tak mówię całkowicie niezależnie od opcji poglądów i po prostu ZUS sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może samodzielnie zgłosić się na stanowisko prezesa czy może się zgłosić, ale nie może być sytuacji taki, że osie zgłasza głosuje sam na siebie, a następnie siłą rzeczy jest przesyłany przez Łany tra w prezydentowi i może stać się prezesem Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny w 1 z orzeczeń stwierdził, iż ta kompetencji zgromadzenia ogólnego nie może polegać jedynie na posegregowane i ułożeniu alfabetycznym kandydatów, którzy są przesuwani następnie prezydentowi bowiem konstytucja mówi, że to zgromadzenie ogólne sędziów przedkłada prezydentowi i 3 jedno inną kandydaturę na prezesa wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego to to nie jest wniosek tutaj ta kompetencja prezydenta ma charakter wtórny, a istota sprowadza się istota tej kompetencji innych leży po stronie zgromadzenia ogólnego ta kompetencja nie może być wyrażona w cenie 1 i to się nie zmienia to pod możecie mi się nie zmienia to dziękuję bardzo dr Tomasz Zalasiński prawnik z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka był ze mną w studiu 1357 za chwilę informacje o włączenie ich Lublin Olsztyn Igor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA