REKLAMA

Złoty czas PPSu - o utworzeniu rządu Ignacego Daszyńskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2016-11-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz z naszym studiów w Krakowie z prof. Michał Śliwa z uniwersytetu pedagogicznego dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry ze słuchaczy zbliża się 11 listopada dużo będziemy mówić o niepodległości bohaterach niepodległościowych, a więc w tym kontekście właśnie warto przypomnieć postać Ignacego Daszyńskiego nie łączy pan się proces w zgodzie, ale jednak w ostatnich 2 dekadach tego ojca niepodległości, o Rozwiń » których pamiętamy najmniej właśnie i to jest niepokojący i trudne tak, by było tej wypowiedzi 2 wypowiedzi w domu, gdy wyjaśnienia do wytłumaczenia oczywiście socjaliści z Daszyńskim na czele nie mogli mieć dobrego o dobrej opinii dobrego wizerunku w okresie w drugim okresie po powojennym, czyli w czasach Polski ludowej, bo wiadomo, jaki był stosunek prawda ówczesnego obozu władzy do przeszłości socjalistycznej do tej tradycji to uda i tak aktywni, ale bardzo, że wprost, jaki był był negatywny Broda w znacznym stopniu przynajmniej połowa do tak dolat siedemdziesiątych, bo negatywnie się pisało o polskiej partii socjalistycznej i jej i politykach przywódcach i o tym, słyszeć o głównie ze względu na stosunek do niepodległości ze względu na tylnej koncepcję tej ewolucyjnej drogi powrotu socjalizmu rewolucyjnych zmian w socjalizmie rewolucja bolszewicka tylko ewolucja w radiu tylko ewolucja do tego właściwie socjalizmu demokratycznego i co ciekawe, że nie zmieni oczywiście z innego już punktu widzenia, ale ten stosunek do przeszłości bez ich nie uległ zmianie od 1990 roku czy nadal wskazaliśmy wraz z upadkiem realnego socjalizmu, którego wysłaliśmy na śmietnik historii nowocześnie na tym nie byt Narodowy tarcze świadomości społecznej wskazaliśmy niestety również właśnie dzieje polskiego ruchu socjalistycznego tej lewicy niepodległościowej lewicy niepodległościowej i niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że ten proces trwa do chwili obecnej, a nawet jeszcze w tym ostatnim Doda w okresie ostatnich Doda paru latach w ostatnim roku jeszcze się po prostu nasilił Ruda Chebzie niestety od dzisiaj mówić o socjalista, ale mówiąc o mówił Daszczyński jest bardzo jest bardzo dużo trudu, że syn początkowo ruszymy do radnych, jakby powiedzieć ta opcja neoliberalna eliminowała tę wszystkim do wyobrażenia i te wszystkie wartości, które były związane właściwie do właściwie z socjalizmem no, a w ostatnim czasie znowu jak pojawił się, gdy nowe polityki historyczne, bo jak ich wyobrażenia przeszłości Odra, gdzie już po prostu w ogóle nie ma jak być śladu po tym co było tak piękny tak demokratycznych tak humanistyczny w kulturze polskiej i w tej tradycji polskiej to o co wnosili o polscy socjaliści właśnie u schyłku dziewiętnastego wieku jako pierwsze pokolenie upadku powstania styczniowego no rozpoczęli niedawno uchodziło walki o niepodległość Polski i myślę, że w tym kontekście zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości my trzeba dowartościować trzeba by zrealizować tę tradycję PB został tu tradycje socjalisty zrobił po prostu przypominać, że był to pierwszy duży ruch w odpowiedzi można mówić potężny ruch społeczny ruch polityczny, który po upadku powstania styczniowego na nowo podniósł problem niepodległości Polski i przez strony te lata od początku lat 95 z przełomu lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku konsekwentnie dążył do odzyskania niepodległości, że przecież z tego kręgu socjalistycznego wyślij nie tylko Daszyński i jego przyjaciele politycznie, ale również cała plejada, jakby powiedzieć współtwórców polskiej Józef Piłsudski oczywiście bez granic z Józefem Piłsudskim na czele nie byłoby zresztą Pepeesu, gdyby nie było Józefa Piłsudskiego, którego gra w 1800 dziewięćdziesiątym trzecim roku związał się z tą partią polityczną i w okresie od da kilku lat doprowadził do wspaniałego rozwoju organizacyjnego na terenie Królestwa ówczesnego Królestwa polskiego szerzej zaboru rosyjskiego właściwie nowych organizacji BP Suski, ale co ciekawe pani redaktor i drudzy słuchaczy również w kręgu polskiej obie w kręgu ich ruchu socjalistycznego ukształtował się był tłum wyje, by zdobyć przygotowywać się do przyszłej działalności Włoszech lub w stylu twórca ruchu Narodowego Grzegorz róg nacjonalistycznego, a mianowicie Roman Dmowski, który również miał kilkuletni epizod w aktywności socjalistycznej przywoził z zagranicy z Francji bibuły drugi nielegalny do Królestwa polskiego biura i żył tymi ideami prawda idea, by trochę za ślub z branży przy alei do Włoch, żeby Antek Ignacy Loyola jeśli nie z nieuniknioną, zwłaszcza że wczoraj oczywiście była bardzo ważna rocznica powołania w Lublinie tymczasowego rządu Ludowego Republiki polskiej do 0 zlotym, a jeszcze 26 października minęła data urodzin 150 ta zresztą okrągła samego Ignacego Daszyńskiego chcesz i również data śmierci Roberta jest już w stylu gawędy w październiku tak jak widzi teraz trzeba powiedzieć mówiliśmy o tym, że urodzony w Galicji Daszyński zaangażował się w ten ruch socjalistyczny on uważał, że socjalizm i suwerenność Polski są nie grozy w nierozerwalny i głośnym atakiem dla nas dziś po dosyć oczywiste w idea, ale chyba wtedy nie za bardzo równouprawnienie wszystkich obywateli wobec prawa niezależnie od nich wiary narodowości wolność sumienia zgromadzeń związki zawodowe prawo do strajków w i Chełm dnia ośmiogodzinnego dnia pracownicom gaz rosnący realny i t d. wszystko to słowo stało się w zdobyciu wieku dwudziestego tu właśnie zapoczątkowali polscy socjaliści w Rudach to oni wreszcie występowali z tym programem politycznym jest polegały przede wszystkim odbudowy niepodległości wychodzą założenia, że ideał sprawiedliwości społecznej, czyli de socjalizm demokratyczny może się zrealizować tylko w niepodległym na w państwie Narodowym analityka BM początek drugiej Rzeczpospolitej to znaczy właśnie te idee jak rozumiem prosimy poprawić były fundamentem nową jakość to powiedzieć kamieniem założycielskim drugiej Rzeczypospolitej, bo przecież właśnie no pewnie, że ten kilkudniowy epizod rządowy Daszyńskiego woda on podejmie plus realizuje jakiś znaczącego udziału w kształtowaniu idei niepodległości miało to bardziej wyraźne ich natury psychologicznej natury Doda takiej emocjonalnej moralnej tak dalej brodę, bo poza powołaniem komisarzy brodaty opowiada na terenie Królestwa polskiego niewiele tempo wzrostu uczyni, ale jego następca prawny Jędrzej Moraczewski styl z rządem też lewicy niepodległościowej i t d. Ola i oczywiście naczelnik państwa Józef Piłsudski poprzez właśnie przeprowadzenie gruntownych reform społecznych upustu stworzyli podstawy prawne podstawy ustrojowe stworzyli ten fundament pod budowę nowoczesnego państwa polskiego tu przecież wówczas zadecydowano, że m. in. właśnie będzie obowiązywać w GL w wyborach parlamentarnych 5 przy śmietnikowych prawo wyborcze powszechne równe dla wszystkich również dla kobiet tu przecież właśnie Piłsudskiego grali i Moraczewskiego oraz tym dekretem ordynacji wyborczej właśnie wprowadzili zasadę powszechności równości prawda, by prawa wyborczego i te prawa przyznali znali kobiet do jakiś w jakim się do kraju po pierwszej wojnie światowej kraju, który powstał w złotych od tej niewoli gola wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, kiedy wówczas woda w tych krajach wysokorozwiniętych w tym dużo, by stany Zjednoczone Ameryki północnej wielka Brytania prawda klienci dawali pracowały jeszcze dziś jest, a nawet 12 godzin Gawrona byłby on tu przychodzi nowy rząd po kilku tygodniach ogłasza dekret, że wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy czy służby pracy zakaz pracy kobiet ronda Lussy i zmian i czy zakaz zatrudniania dzieci do szesnastego roku życia prawda w fabrykach itd chce, by dziecko, bo młody człowiek ma się uczyć, bo uczęszczać do szkoły obowiązkowej bezpłatnej świecki prawda i t d . a nie pracować w zakładzie nie pracować z wsi, o co chodziło, czyli po prostu to pokolenie poza tym drzwiowe to pokolenie właśnie to jakby miało tu wizje budowy Polski Polski weszłyby szklanych domów to co tak pięknie Stefan Żeromski i inni twórcy kultury narodowej utrwali się ta Polska ma być polską sprawiedliwą Polskę wszystkich po prostu obywateli bez względu na wyznanie status materialny miejsce urodzenia prawda i t d. w rolach i że tu właśnie będzie decydować o sile tej Rzeczypospolitej związali się właściwie tych różnych prawda ludzi dodał różnego pochodzenia etnicznego narodowościowego prawda i t d. faszystą Rzeczpospolitą prawda to będzie to dobro w ogóle, o którym będziemy wszyscy pewnie, że rozczarowanie wszyscy wszystko przychodziło, ale i rozrachunek z tym Doda następowało, ale przecież już nigdy do końca nie zdołano go do zumby zabrudzić tej budowy tej drugiej Rzeczypospolitej z tej drugiej Demokratycznej Wadas pełni Demokratycznej w pełni nowoczesnej to uda, zanim zdążą radnej Dados na koniec, by goście dodam, że był jeszcze do późnych lat trzydziestych PPS świętował odzyskanie niepodległości nie 11 listopada, ale właśnie 7 listopada, czyli w dniu powstania tego tymczasowego rządu Ludowego Republiki polskiej, ale tak na koniec jeszcze wspominając Daszyńskiego tak bardzo może osobiście za co pan szczególnie jego ogniwem cenić życie uważa za z Anną ważnego bohatera polskiej historii niepodległościowej no właśnie no i przede wszystkim Dygasińskiego, jaką powiedziałbym męża stanu jako człowieka wielkiego formatu jako polityka i jakie formy, której miał tu wizję Polski polskiej Demokratycznej Polski socjalistycznej prawda i t d. gole miał swoje poglądy ideowe, ale właśnie był człowiekiem wielkiego kompromisu był człowiekiem wielkiego dialogu społecznego człowiekiem, jakby dopowiedzieć ułożenia się wzajemnego proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie pierwsze organizacje quasi Państwowej, ale który współtworzył na terenie Galicji choćby nawet Polska komisja likwidacyjna pierwszy rząd dzielnicowy właśnie był rządem koalicji żąda od lewa wód Dunajca dość powiedzieć, gdy był zamach majowy termin, gdy Daszyński tak jednoznacznie nie umiał okup potępić Ewę Piłsudskiego znowu nie bierze, bo jest dalszy upraw, jakby to powiedzieć w kręgu Józef Rapior z żółtym autorytet tym, by autorytetem prawda wizytą Piłsudski był jego 1 szkoda, że z największymi przyjaciółmi czy Verdi dopowiedzieć, że Piłsudski bardzo rzadko się z kimś badał zorganizował woda, ale z Ignacym Daszyńskim bylina, gdy ich do tego sławnego spotkania prawda w tym w gabinecie na terenie Sejmu, gdzie dom nastąpił w tym w tym 2009 . w 2 dwudziestym ósmy roku bada rozda pomiędzy tymi 2 politykami, ale przecież właściwie rzeczy Daszyński wspierał przez cały okres i akcję Legionowo i nawet tym zamach stanu, bo wejdzie na posiedzeniu centralnego komitetu wykonawczego PPS dziś wahali Feliks perl naprzód diagnozuje profesorze w 22 ugrupowania lewicowe pozaparlamentarna wczoraj minął w domach od wczoraj domagają się pomnika w Warszawie my nie mamy w kręgu, ale jest jest bardzo przykra sprawa, bo obok obok Piłsudskiego obok Romana Dmowskiego Wincentego Witosa winien jest stanąć pomnik prawda Ignacego Daszyńskiego czy wreszcie również Wojciecha Korfantego, że jednak ta piątka symbolizowała te różne nurty różne wyobrażenia Polski prawda i t d . jak najbardziej na to zasłużyć i przykre, że do tej pory jeszcze Ignacy Daszyński wielki jak mówię człowiek wielki mąż stanu, który wydatnie przyczynił się od urodzenia niepodległości Polski do tej pory właśnie czegoś takiego nie ma się wokół tego się toczą spory powstają konflikty prawda i tym bardzo jest to przykre i niedobrze to świadczy jak wypowiedzieć, bo na schodach to co zresztą zauważał zawsze zawsze Daszyński i nie tylko moim ile zgodzą, że z nami Polakami nie jest łatwo rządzić PiS wywodzi się po prostu go, żeby się w komplementuje równie ważna rozgrywanych w magazynie GL o profesorze w razie eksmisji trzeba to dać naszym dodać Daszyński będzie się mógł od nas od społeczeństwa należy prof. Michał Śliwa oraz Uniwersytetu pedagogicznego, bo państwo goszczą w naszym studiu w Krakowie bardzo dziękuję panie prof. Ignacego Daszyńskiego wspiera wspominaliśmy ATA świat lub pod blond billboardem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA