REKLAMA

Czym jest nieświadomość? Z dr Pawłem Boguszewskim rozmawiał Tomasz Stawiszyński

TOK Powszechny
Data emisji:
2016-11-10 19:00
Audycja:
Czas trwania:
01h 45:29 min.
Udostępnij:

Czym jest nieświadomość? Jak przejawia się w naszym doświadczeniu? Jak - i czy - na nas działa, a także jak - i czy w ogóle to możliwe - rozpoznać jej realność w codziennym życiu? W jaki sposób nieświadomość została "odkryta"? Jak ją definiowano w różnych wiekach, jakie przypisywano jej znaczenie? Rozwiń »

O nieświadomości, psychoterapii, psychoanalizie i mózgu opowie dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk opowie o nieświadomości z perspektywy neuronauk. Spotkanie poprowadzi Tomasz Stawiszyński. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Witam serdecznie, bardzo dziękuję, że państwo się zdecydowali przyjść na to spotkanie, mimo straszliwej pogody. To jest pierwsze spotkanie z takiego cyklu, który nie wiem jak długo jeszcze potrwa, na razie wiem, że na pewno do końca roku się będziemy spotykali, z wyjątkiem tej środę za tydzień, bo wtedy tutaj się dzieje coś innego, o czym dokładnie - to będzie Atlas uchodźcy. Rozwiń »
Taka prezentacja losu uchodźców no, więc naszego spotkania nie będzie, ale warto w ogóle wziąć też udział w tym wydarzeniu za tydzień myślę jeszcze na złom Tomasz Stawiszyński o naszym gościem w dzisiejszym jest dr Paweł Boguszewski neurofizjolog także przy ogrzewaniu przedstawiam z przyzwyczajenia radiowego w 1 z Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk ten cykl spotkań w odróżnieniu trochę obcy tego cyklu lipcowego letniego będzie poświęcony 1 tematowi czy 1 właściwie pojęciu przy 1 kategorii ciekawej, bo można powiedzieć interdyscyplinarnej w ogóle nam mam wrażenie 1 z najciekawszych najważniejszych niewątpliwie zmiany kategorii z nie tylko humanistyce dnia dwudziestego wieku no bo dzisiaj właśnie z przedstawicielami nauk empirycznych na ten temat będziemy rozmawiać, czyli kategorii czy pojęciu nieświadomości właśnie m. in . dlatego że to jest taka kategoria czy pojęcie, które zrobiło karierę w bardzo różnych dziedzinach 

Przede wszystkim oczywiście w tym specyficznym nurcie goście poza akademickim nurcie psychologicznym terapeutycznym, czyli w psychoanalizie i różnych nurtach, które nas psychoanalizy freudowskiej wzrosły, ale też w krytyce społecznej np. czy socjologii, bo z powodzeniem to pojęcie nieświadomości bywa używane w różnych socjologicznych czy socjolog i socjalnego i socjologii z wiążących przepraszam na analizach różnych społecznych zdarzenie w ogóle kategorii psychoanalitycznych się do analizy społecznych zdarzenie w inne czy społecznych procesów chętnie i często używa kimś, kto to robi w Polsce już od pewnego czasu z powodzeniem ekspresowa Andrzej Leder, który będzie także naszym gościem 10030 listopada w bodaj o tron tom dokładną listę z dokładnymi datami oczywiście będziemy aktualizować na bieżąco będziemy o tym, państwa informować, ale będą też nie będzie też na czat z Zofia Milska-Wrzosińska praktykująca psychoterapeutka z nurtu psychodrama dynamicznego, czyli wywodzącego się jakość jest psychoanalizy freudowskiej, ale już od dawna niebędącego taką ortodoksyjna psychoanalizą i Zofia Milska-Wrzosińska opowie o tym jak to pojęcia nieświadomości pracuje w praktyce w praktyce jej praktyce terapeutycznego na to widzi nie tylko jako osoba, która się teoretycznie zajmuje psychoanalizą psychoterapią, ale także jako osoba, która ma kontakt z pacjentami na co dzień w terapeutycznym w gabinecie są takie 3 doby od tego bym zaczął 3 właściwie nazwiska wyznaczają epokę późnej nowoczesności 3 Mistrzów hermeneutyki podejrzeń się w dziewiętnastym wieku na styku dziewiętnastego dwudziestego wieku w myśli zachodniej pojawiali oni kompletnie demontują na różnych obszarach ten porządek świata czytałem ten sposób widzenia świata charakterystyczne dla czasu wcześniejszego to jest oczywiście Karol Marks, który pokazuje, że struktura społeczna relacje społeczne, w których funkcjonujemy, ale nie tylko, bo w ogóle świat z naszych pojęć naszych wartości naszych relacji społecznych jest światem głęboko zdeterminowany przez relacje ekonomiczne pojawia się Fryderyk niczym oczywiście, które pokazuje, że świat naszych przekonań moralnych jest światem również nie oczywistymi wcale nie takim jak chcielibyśmy, żeby był, że moralność w szczególności moralność chrześcijańska dla świata Zachodniego charakterystycznego określająca determinująca jest jak twierdzi nić zbudowana na resentyment, czyli te różne strzeliste ideały którymi lubimy, z którymi lubimy się identyfikować się kryją coś zupełnie innego dnia w sobie coś niekoniecznie myśli również świetlistego jak one same mają oczywiście pojawia się trzeci mistrz Herman erotyki podejrzeń w pewnym momencie, czyli Zygmunt Freud, który można powiedzieć sprawa rozbija takie w kartezjański, czyli Kartezjusza się wywodzące przekonanie o tym, czym jest podmiot, z czym jest nad czym jest inna czy kim jest człowiek właściwie ta wizja kartezjański KE pokrótce ją charakteryzuje to jest taka wizja w ramach, której podmiotowość czy one podmiotowość w niemal w całości czy stuprocentowo właściwie identyfikuje się ze świadomością Kartezjusz mówił, że ja to jest Sejm jak tu jestem moja świadomość to wszystko to co ne, z czym w danym momencie się identyfikuje, dlaczego mamy dostęp świadomość właśnie czy moje ja jest bytem czy strukturą racjonalną ją w sposób racjonalny pewne rzeczy rozpoznaje, posługując się odpowiednimi metodami rozumowania docieram do pewnych przekonań o świecie mogę w ten sposób budować swoją wiedzę o sobie o innych świat rozpada się w tej wizji nam takie 2 Universal czy takie 2 takie 2 przestrzenie tego co Rosji ciągłe szli na rzeczywistość materialną i tego co myślące oczy lina to wszystko co jest świadomością właśnie dla Kartezjusza ja czy podmiot to świadomość ta świadomość bycia jest racjonalna przejrzysta samo przejrzysta może siebie poznać w pełni nie na drodze pewnych sposobów rozumowania, które są dostępne no i Floyd to właśnie wszystko jest konstruowany bardzo głęboko pokazał, że u podsta w tego racjonalnego samo przejrzystego pozornie tylko podmiotu czy ja kryją się siły znacznie od niego potężniejsza, które w sposób fundamentalny zawiadują tym wszystkim co my w obrębie ja się pojawia i że to co ja postrzegam jako racjonalne właśnie samo przejrzysta w pełni dostępne jest w istocie nieracjonalne nieprzejrzysta i wcale nie tak dostępne jak by się wydawało i takim momentem można powiedzieć, który jest, który jest momentem inicjującym Anna projekt Drozdowski to jest jak sam Floyd o tym pisze symptom Wroniec to lekarz z wykształcenia neurolog czy, który miał do czynienia z pacjentami cierpiącymi na rozmaite syndromy najczęściej przestępcom najczęściej oczywiście na histerię kategoria diagnostyczna wtedy obowiązująca dziś już niewystępująca właściwie w kategoryzacji ach, zaburzeń psychicznych w symptomów znaczyli coś takiego co znajduje się właśnie poza kontrolą tego bardzo świadomego samo przejrzystego racjonalnego logicznego podmiotu coś co go wytrąca z tego poczucia czy przekonania, że on nad wszystkim panuje żywa wszystko co się w nim dzieje jest mu tak czy inaczej dostępnej tak czy inaczej podległe to jest coś co inne rozbija to przekonanie o tym, że wszystkie stany mentalne jesteśmy w stanie kontrolować, że są one właśnie bezpośrednio dostępne i oczywiście potem historia tej kategorii nieświadomości sposobu rozumienia nieświadomości długo długo aż do dzisiaj się ciągnie pojawiają się bardzo różne koncepcje tego czym nieświadomości jest, jaki ma charakter będziemy o tym, też rozmawiali nam na tych spotkaniach na pewno powiemy o koncepcji nieświadomości wg Carla Gustava Junga czy 1 z pierwszych dysydentów poważnych ruchów bydgoskiego na człowieka, który się odłączyło Zygmuntem Freudem stworzył własną koncepcję tzw. psychologii analitycznej czy psychologii kompleksowej jak to początkowo nazywał wprowadził kategorie nieświadomości zbiorowej to znaczy wiedział, że to co jest nieświadoma w umyśle czy w człowieku czy psyche czy w duszy jak niekiedy nazywało rzeczywistość psychiczną inne to jest coś więcej niż tylko jak opowiadał wczoraj z oto cała sfera instynktowna, a zarazem sfera tego co świadomość wypiera, z czym nie chce się identyfikować co słychać dziś jako sferę niedostępności, ale co mają oczywiście z tego poziomu działa tylko utwierdził Jung nieświadomości jest także czy ma taki wymiar otrzyma taki poziom, w którym stykamy się my wszyscy jednostki poszczególne z jakimś wymiarem uniwersalnego doświadczenia całej ludzkości jest rodzajem takiego rezerwuaru mówiąc z nieładnie albo jakiegoś takiego zbiorowego magazynu, w którym akumulują się doświadczeniami całej ludzkości, z którego my możemy korzystać jeśli odnajdziemy do niego odpowiednią drogę i który także nas oddziałuje za pośrednictwem struktur, które tam są w obecnych strukturach typowych jungów na pewno porozmawiamy będziemy też mówić o Żak kula kanie np. z 1 również z nowym najważniejszych właściwie postaci to jedne z najważniejszych postaci, które się w ruchu z analitycznym pojawiła i jego koncepcji nieświadomości to niezwykle skomplikowanej skądinąd hermetycznej trudnej do prostego przedstawienia mający sporo wspólnego z takim myśleniem o nieświadomość jako strukturze w pokrewnej strukturze języka np. kwestia języka w analizie Łaganowski jest niezwykle ważna no i na pewno pojawi się znaczy tak jesteśmy umówieni, że się pojawia, ale jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie, kiedy prof. Jacek Hołówka, z którym z kolei chciałbym porozmawiać trochę od tych wszystkich kwestiach związanych z byłym już niebezpośrednio refleksją nad świadomością, ale z pewnego rodzaju konsekwencjami etycznymi przyjęcia takiego założenia, że istnieje wciąż jakaś rzeczywistość jakaś przestrzeń, która na niego oddziałuje bardzo silnie, ale która w i która wpływa na decyzje decyzje świadomości, która wpływa na świadome działania które, zwłaszcza można powiedzieć się istotnym centralnym podmiotem różnych jego działań, które postrzega jako swoje własne, na które właśnie w tym kontekście nieświadomości jego własne zdaje się być przestają zaczynają być działaniami w jakiś jego bardziej ogólnej struktury psychicznej być może jego mózgu być może różnych uwarunkowań, którym podlega i t d . i t d . no ale najpier w chciałbym zapytać z diakon euro inni naukowcy jako przedstawiciele nauk empirycznych jak to właściwie patrzysz z tej perspektywy kocie, który się umysłem i mózgiem zajmuje na co dzień w takim wymiarze eksperymentalnym w nim, posługując się metodą naukową starannie, dbając o to, żeby umieścić w tym kanonie nauk empirycznych jak patrzy, zwłaszcza nad tą tradycję psychoanalityczne ostatni na samego Ferro idea finalna ten sposób myślenia nieświadomości, który z dnia flagi zapoczątkował no bo to jest tradycja, która się rozwijała poza uniwersytetami to jest tradycja, która się rozwijała w takim bezpośrednim kontakcie z pacjentem nowości mało było akademików wśród praktykujących psychoanalityków albo im było nie po drodze w każdym razie z Akademią im dużo takich sformułowań w bardzo profesjonalnych i żonę i w notesie restrykcyjnie trzymających się metody naukowej publikacji publikacja się pojawia, że wreszcie stroik, który został wypchnięty z takiego głównego nurtu psychologii czy nawet nigdy się w nim nie znalazł dziś podlega pewnego rodzaju rehabilitacji umorzenie w całości może nie w pełni, ale jako ten, który pierwszy zwrócił uwagę na nie pierwszy, bo były różne mandat różne koncepcje, które jako zapowiadały powie pojawienie się tego w tej kategorii nieświadomości można, by długo wyliczać, ale w każdym razie w tym te najbliższe nowoczesności nam to front jako pierwszy w takim wymiarze technicznym zwrócił uwagę na to, że coś działa w człowieku takiego co jest inne od tego po karty zmusza owemu wy obrażonego racjonalnego świadomego Jaś jest jakaś inna instancja inna rzeczywistość jeszcze inna siła inny proces inna tendencja nie wiem jak to nazwać lektura w istotny sposób zawiaduje jego zachowanie myśleniem postrzeganiem siebie i innych jak patrzysz na Zygmunta stroju danina tradycje psychoanalityczną lub dniach od swojej pracy nie muszą patrzeć w trojga mogą bezpośrednio w pracy zajmują książeczka neuro fizjologią stworzeń nieco niżej stojących niższe niż my natomiast generalnie do tego zagadnienia uważam, że pod należy podchodzić tak jak większość zagadnień naukowych to znaczy stosować odpowiednią metodologię, która potrafi sprawnego na pewno bogatego dziedzictwa i materiału przy tak to powiem wydobyć to co jest dobre są obiektywne, czyli tutaj nowe oblicze mamy tzw medycyną opartą na dowodach to jaki to jest coś takiego, gdzie de facto nie musimy wiedzieć do końca jak coś działo to znaczy oczyścić mechanizm może przejść rączkę czas powinno nas dobrze jest sprawdzić czy rzeczywiście to działa w z pomocą odpowiedniego eksperymentu, gdzie eliminujemy efekt 3 chciejstwa danej osoby eliminujemy efekt osobowości 1 osoby i wpływu charyzmy tak jak patrzy czy de facto są jakieś fakty i potem można właśnie szukać w takim materiale, który okaże się rzeczywiście dobry i wartościowym ewentualnych mechanizmów czy tego co leży u podłoża, a więc w tym przypadku akurat w inauguracyjnym w gorącej nocy nie wychodzimy bezpośrednio z jakichś koncepcji np. koncepcji trojga 330 innych koncepcji tylko raczej staram się zobaczyć zjawiska, które dają się zmierzyć w miarę obiektywnej przed patrzymy w osadzie lub taki, jaki jest troszeczkę inaczej niż jest podejście w takich klasycznych badaniach psychologicznych, bo tam zawsze szablistka oś jeśli odmówimy ustawiamy się eksperyment to mówimy, że to będzie tak niż paradygmacie jakimiś jakichś ramach do wytycznych natomiast w przypadku neurochirurga oczywiście bazujemy na poprzedniej wiedzy natomiast to coraz bardzie Inter interesuje to nie tyle potwierdzenie czegoś bardzo często eksplorację nie wiemy czegoś tu stawiamy dziś pokazy i często się okazuje, że wychodzi z pań w drugą stronę i to co najciekawsze wyniki wtedy są najciekawsze wyniki skoczność otwarty umysł, żeby właśnie mnie wyrzucić badań, które nie pasuje możesz potem Żytko ręcznie właśnie pieczołowicie zgłębiać adresu do samej świadomości to jest temat, który akurat wtedy jest w nowo naukach można powiedzieć dopiero rozpoczynanych tak naprawdę w sposób poważny, ponieważ nowy cee to jest taki nurt zarówno właśnie i psychologii, która powoli wychodzi z takiego tylko włącznie nurtu, gdzie trzeba wspierać, kiedy są jakieś problemy doradczej nurtu takiego, gdzie rzeczywiście badamy podstawowe funkcje własnej psychiki ludzkiej podobnie z tych euro nauka znaczy teraz dopiero jest czas dopiero jest aparatura i dopiero jest no też można im nastrój, żeby właśnie badać takie podstawowe rzeczy jak właśnie organizm ludzki funkcjonuje jak właśnie ten mózg nasz współdziała jak sobie radzi jak tworzy go nasza świadomość tu oczywiście problemów jest ogromna masa, chociaż od tego no jak zdefiniować nieświadomość tak jak ja powiem szczerze nie mam jednak jasne się definicji świadomości skoro nie ma definicji świadomości jak mógł zdefiniować są nieświadomość w także jest to jest bardzo wiele różnych problemów natomiast to wydaje się, że kroczy po kroczku może dojść jakiś rozwiązanie rzeczywiście badania są coraz ciekawsze ostatnio Szkoci bardzo ciekawe badanie pojawiło gdzie kto dokładnie wymyć przy szpil, a tego typu herezji zagadnienia związane z nieświadomości mianowicie, jakie np. aborcji genetycznie ma wbudowany czy już tu nawet nie mówimy o kulturowym przekazie pewnych złożonych wiele bodźców, które powodują, że czegoś boimy włącznie z Agnieszką matką większość ludzi boi się pająków i zależy pokazuje, że to jest to de facto ma swój swoje podłoże genetyczne, czyli finał zmagań z bagażem naszego człowieczeństwa bierzemy też od razu w pewnym można powiedzieć są, w których grane na sztywno do naszego mózgu waszemu że, że jest problem z samą definicją nieświadomości to oczyszczenie jest także inne tylko na euro naukowcy bardzo ostrożni w formowaniu różnych definicji ten problem mają, bo myślę, że w tradycji tradycji tradycjach i filozoficznych psa psychoterapeutycznych czy schowa psychoanalitycznych, które się brały za to pojęcie nieświadomości też ten problem występuje z definicją właśnie no ale przy takim najbardziej bazowej definicji, że jest to zespół pewnych procesów, które nie są dostępne mój mundial w danym momencie lektury na niego w jakiś sposób oddziałują procesów o charakterze psychologicznym czy psychicznym raczej inne nie procesów organicznych w tym znaczeniu, w którym pewnie byśmy no tak czy inaczej do tej kwestii wnętrzności musimy dojść, ale nie nie nie procesów organicznych w tym czasie co dzieje się w moim mózgu co bardzo bezpośrednio przekłada się na moje doświadczenie wewnętrzne, ale pewnych procesów, które są jeszcze szczebel wyżej w tej energetycznej strukturze, jaką jest, z jaką jest umysł i mózg no no właśnie fajnie było być niż ten szczebel wyżej, ale prawdopodobnie nie ma tego szczebla wyżej sensie jest jakiś tam stopień przejścia natomiast tak naprawdę no to co nazywamy nawet synonim rozmyślań tak siedzę sobie rozmyślam nad jakąś koncepcję np. koncepcji nieświadomości de facto w jaki sposób co się dzieje tam są konkretne fizyczne procesy, czyli jest to pewnego rodzaju procesy organiczne nie ma czegoś takiego jak w myśl oderwana od materii to jest no coś takiego jak byśmy powiedzieli sobie oczywiście no może do dziś mam jakiś wiersz tak wiesz może zapisać na pięknej księdza wręcz w Kamieniu jest jakaś koncepcja wiersz szalona musi mieć jakąś postać słowa mówionego jakąkolwiek zawsze jest jednak ta meta materia i w przypadku akurat właśnie tych naszych myśli to jest konkretny proces, który w mikroskali znamy całkiem dobrze wiem jak to zachodzi w tym jak działają tu wszystkim polscy jak działają Synapsy działają nowoczesne trendy w poziomie problem jest taki, że komplikacja tego systemu jest taka, że przejście nie tyle po porzuceniu idzie ograniczyć szkołę z komplikacją działania tych małych drobnych organicznych zmian powoduje właśnie powstanie tych nowo można powiedzieć to co nazwać tymi wyższymi procesami Nosowicz zarówno nieświadome czy takie, do których nie jesteśmy to można dziś nie mamy dostępu, jaki one najprawdopodobniej tworzą to co nazywamy świadomością, a dziś są ludzie z wyborcami przy czym są to nieświadoma procesu w tych notatkach są oczywiście większość dużo większość faktycznie nałogów nie dałoby się żyć bez tych nieświadomych procesów i ona tak naprawdę załatwiał większość spra w którymi się spotykamy na co dzień można, by rzec, że nawet duża część ludzi w grę tylko używa tych świadomych proces taki autopilota tak jakoś tam jedzie co wizje kogoś tam być prawdą Sztorc i nie wiadomo dlaczego kogoś krzyczeli jakoś żyję tak także grunt w tym przypadku to co akurat pokazuje dane z nową współczesną i neuropsychologii neuronauki wolne, gdy idą razem, bo są doświadczenia, które są opartych na takim badaniu organicznych funkcji mózgu jak również oczywiście całkiem fajnych eksperymentach dziennie musimy w ogóle używać skomplikowanych narzędzi pokazują, że tak naprawdę w tej nieświadomości dużo więcej tam się wydawało mi, a nawet powinni w Chojnowie budował to właśnie to spróbujmy tak ma to nieświadomości wg współczesnej neuronauki stworzyć może, posługując się punktem odniesienia w postaci tej bardzo bazowej struktury są bardzo bazowego ona była wielokrotnie uzupełniana jest znacznie bardziej zbilansowana w gruncie rzeczy niż to co za chwilę powiem, ale w każdym razie przywykliśmy do tego, żeby sprowadzać te koncepcje frajdą, skąd obecna czy to topografię psychiki wg stroje do takich 3 głównych instancji przy takich 3 głównych kategorii to jest ich ego i Super ego ID, czyli to ego, czyli anonim superego, czyli Super ja to jest struktura psychiki w ogóle, ale tym co tworzy nieświadomość w takim sensie najściślej sąd oczywiście Idy, ale też i superego, które w, jakim sensie nieświadomości się nią również znajduje pewne obszary jego dostaną się do nieświadomości osuwają wg wg Floyda, ale być może itp w tym rozumieniu w roli Toski to jest cała sfera instynktowna tam rządzi zasada przyjemności wg trojga zlotym podstawowym po pędem, który organizm ludzki organizuje i które w jakimś sensie daje mu impet działania do wchodzenia w świat świat interakcji różnego rodzaju jest pan do zaspokajania przyjemności ten popęd ma charakter seksualny rzecz jasna, ale ten popęd w pewnym momencie czy zasada rzeczywistości zdarza się, że zasada przyjemności to pomyłka Frykowska poprzez pomyłki też przejawia się nieświadomość druk trojga, bo czasami się mówić coś co z czego się wcale nie chciało powiedzieć ci no właśnie to się dzieje, że się mówi to, czego nie chciał się powiedzieć ciało leżało to właśnie coś tam we mnie chciało, ale czasami ta zasada ne przyjemności właśnie ten instynkt do tego, żeby przyjemności to przyjemność zmianą organicznie seksualnie właściwie, choć ta seksualność też nie jest taka oczywista wcale, jakby ktoś się przyjęło można zakładać zderza się z pewnymi ograniczeniami natury obiektywnej, jaką rzeczywistością, której funkcjonuje, która uniemożliwia mi np. natychmiastowe zaspokojenie tej przyjemności no bo funkcjonuje w pewnej strukturze np. społecznej są jacyś inni ludzie jest taka sytuacja obiektywna, który się znajduje nie mogę tego popędu w odpowiedni sposób zaspokoić z tego napięcia pomiędzy zasadą rzeczywistości tworzy się pewna gra można powiedzieć coś pomiędzy zasadą przyjemności mają tendencję do zaspokajania moich przyjemności tym, że jestem jakiś obiektywnej sytuacji, która mi to uniemożliwia tworzy się pewne napięcie mu zaczyna się pewna gra pomiędzy świadomością ani świadomością właśnie, która nowe na różne sposoby owocuje np. różnymi koncepcjami filozoficznymi i różnymi innymi na przed dziełami kultury, które wprawdzie definiując samą siebie jako niezwykle wzniosłe ważnych ideałów dotycząca gruncie rzeczy są aktywnymi formami Sublim mocowania popędu czy usługi malowania potrzeby zaspokojenia przyjemności, czyli przetwarzania tego ma coś innego po prostu, ale jest jeszcze superego, czyli jest jeszcze ta uzewnętrznia na przez nas procesie socjalizacji edukacji także w procesie na różnych interakcji społecznych na strukturach, która zawiera można będzie zesta w nakazów zakazów, któremu podlegamy to znaczy my wiemy co nam wolno, czego nam nie wolno mamy takie zjawiska poczucie winy np. jak sumienie, które w nas daje nam pewnego rodzaju wewnętrzna przekonanie czy wewnętrzne doświadczenie, że postąpimy czy postąpili byśmy źle, robiąc coś się albo na wręcz przeciwnie w Starym to jest psychika jest pewnego rodzaju taką interakcją czy procesem nieustannych interakcji pomiędzy tymi 3 instancjami każda trochę tak jest w rodzinne czy w tym sensie rzeczywiście te procesy nieświadome tam się dosyć mocno kłócą, ale byśmy od drugiej strony znaczną wolną, bo podejściem do badania tego typu spraw tego typu spra w można usiąść z różnych kątów tak z podróżnymi kątami badać czy właśnie można sobie obserwować pacjentów potem rzesz ołówek finansowe 343 bloki tak nazwać jakości potem sobie ewentualnie do koncepcji dopasowywać no to jest 1 z metod taki to jest 1 z podstawowych metod właśnie w tym psychologa idzie się bądź obserwuję innych ludzi bądź robi intruz akcję, czyli złość, że coś się o swoje naukowe Żądło wyrażone w ciało Fruit, a teraz przesadna dumny, że nieświadomie w nie, ale to jest to jest pewna metoda na to jesteśmy to do filozofii to faktu jest pewnego rodzaju tworzymy pewne koncepcje na podstawie jakichś danych natomiast 1 z polskiej szkoły o podział rzut oka jedno, jeżeli chcemy zrozumieć w ten sposób jak działa umysł tak, jakbyśmy chcieli zrozumieć zasady funkcjonowania Radia, słuchając audycji fani z audycji, ale zasady działania rady nie zrozumiemy, że drogi rozłożyć na kawałki Zobacz jak funkcjonują poszczególne części co nam się dzieje tam zjawiska fizyczne w środku zachodzą w związku z tym właśnie do tego do tych spra w związanych z umysłu możemy podejść od tej strony właśnie bardziej organicznej my też możemy podejść troszeczkę bardziej ewolucyjnie to znaczy tak naprawdę no i nauka jednak wskazuje jesteśmy pewnego rodzaju ciągłością pomiędzy tym co nazywamy światem zwierząt, a tym światem ludzi jest oczywiście pewna granica gatunkowo co zawsze jest tym nie tylko pomiędzy nami resztą świata zwierząt, ale też po mieście z poszczególnymi gatunkami możemy zobaczyć tam co się dzieje, bo jeżeli jest pewna i są pewne procesy, które są nieświadome, które umożliwią nam lepsze funkcjonowanie, bo te procesy nieświadome są raczej korzystne niż niekorzystne dla zarządu nie muszą się zajmować po prostu większością rzeczy sam się robi inny to być może on też właśnie są już zwierząt, czyli tam możemy zobaczyć pewne procesy ich wtedy wiedzieć na pewno, że to jest on jest dużo większe prawdą, bo dziś z wrodzonej niż właśnie do kulturowego tu gdzieś to superego jest de facto tylko taką wrzutką kulturową z tego byśmy byli takimi no, a społecznego listą odnośnie spraw no bo zarówno najnowsze badania są fascynujące można małych dzieciach pokazują, że do faktu jak się rodzimy z pewnymi cechami charakteru, bo nie nie rodzi się fabularną są tak samo się rodziny z pewnymi już okablowania mi do pewnych procesów wyższych typu np. już gotowy ma być urządzenie do nabycia mowy jak również oczka do rozpoznawania twarzy to już nie musimy w ogóle uczyć dziecko się rodzi otwiera oczy od razu Wit Stwosz i tam się będzie kierował obroną z tego, by matka za bardzo lubiła Skonto to wrodzone to są wszystko to jest kwestia czy takie podziemne jak się rodzimy nie jesteśmy takim no tak jak kiedyś jak przekupił telefonu to miał czyste telefon faks, a teraz tam pełno różnych dziwnych aplikacji MoDO mamy takie aplikacje w sobie w naszym mózgu uszkodzone są przez pożyteczne w przeciwieństwie do tych aplikacji w telefonie mamy właśnie, gdzie bardziej Jung się tutaj sprawa co może trochę Jung tak, ale i tam akurat tego typu rzeczy nie dadzą się w InCorpore chować się w krótkim okresie kultury ludzkiej tak, bo Janki jednak zakładał, że są pewne archetypy, które nabywamy i które jak są liczone pomiędzy ludźmi natomiast tutaj skala wydrukowania tego typu boksów tego typu właśnie możliwości rozpoznawania np. twarzy to jest raczej obrzędy milionów lat, czyli tutaj zaczyna się kultura też dosłownie coś co jest bardzo sprzyjające czy to raczej szukamy pewnych takich głębszych elementów to np. właśnie widać na chociażby w badaniach nie Paula Blooma to książka bardzo fantastyczna to tylko dzieci, gdzie on próbuje złapać my na pewno można być oceny moralne właśnie u dzieci, które de facto mają być 345 miesięcy nie nie są w stanie jeszcze leasing obserwowane okazu żona mają pewnego rodzaju takich protokołów sekcji n p . kto jest dobry, kto jest albo, że ktoś jak należy do mojej grupy to może być zły pomysł nazwałby to w jakim sensie no może nie świadomością, ale jakiegoś rodzaju procesami nieświadomi właśnie tam ten proces, w którym dziecko otwiera oczy i rozpoznaje twarz nie mając jeszcze właściwy wykształconej struktury ja w pełni prawda o każdy z nas był kiedyś takim dzieckiem, ale nikt tego nie pamięta, więc ciężko jest powiedzieć to jest to możemy co gdybać tak, by wczesną taki sam zasadziłem SEG debat czy jest taka świadomość za oczami psa 33 czy np. załączonym liście, że astma to niema wątpliwości szczególnie obsadzić ten odsetek od osób w natomiast tego nikt nigdy mieć nie będziemy wiedzieli natomiast wg mnie jest to proces świadomość generalnie procesy np. tryb rozpoznawania twarzy spod ziemi świadomym natomiast nasze struktury mózgowe są tego fantastycznie przygotowany, bo dno jest poza Magnolia, czyli bardzo ciekawy przypadek, gdzie ludzie nie potrafią rozpoznawać twarzy ostatnio nawet 1 lekarzowi się udało ją wywołać silny, zanim drukować takie pacjenta klubu przygotowany do operacji przed epilepsją elektrody w tym obszarze, bo tam zlokalizowane źródło epilepsji tam drażniący problem złoto z prognozy na kilka minut ten człowiek publicznego to twarz rozjeżdża nos dziś czeka niby elementy może zobaczyć tak tylko oko, ale już dwoje oczu uszu nie układa termin kształt to jest nasz rząd coś takiego tak i to jest o tak w ich dokładnie ten mechanizm jest mechanizmem wrodzonym tylko żoną oczywiście ulega pewnemu ukształtowaniu w procesie później oglądania już setki tysięcy twarzy, gdzie sobie radę taką średnią twarz następnie dla każdej osoby, którą znamy robimy karykaturę, czyli de facto odchylenie od średniej przerosło kupujemy często są choroby niani Kraka Kraka korzyści wystarczy, że za rok 2 c, więc twarzy trwa rzeczywiście takie bardziej wyraziste już wiemy kogo chodzi o to jak i to jest np. też przyczyna, dlaczego dla ludzi w Polsce, którzy nie mają np. kontaktu z Chińczykami wszyscy Chińczycy wyglądają bardzo podobnie pobożni zaś nauczeni nasz układ pierwotny wrodzony rozpoznawania twarzy nie ma odpowiedniej bazy do nauczenia się rozpoznawania indywidualnych cech właśnie chociażby n p . Chińczyków także jest to na pewno coś co jest nieświadomy 100 proc nieświadomych bardzo dobrze my dostajemy można powiedzieć, że ten końcowy efekt działania departamentu rozpoznawania twarzy i departamenty strasznie długi, bo musi zacząć tam, gdzie jest układ wzrokowy iść sobie przez rozpoznawanie kształtów ułuda twarz może być do góry nogami może być z tym zboku na końcu mamy ten zespół neuronów dynastycznych jak to mówił Komorowski 3 czy neuronów babcinych chce też nazwa trują nas wspaniałą żonę babcine jedno stycznia 2 dzieci tak, że akurat to jest osoba twoja babcia tak także jest to proces myślowy jest to proces wg mnie absolutnie nieświadomej i większość właśnie procesów, które pomagają nam właśnie analizować świat zewnętrzny, czyli właśnie procesowo próg opartych o przetwarzaniu bodźców słuchowych czy dźwiękowy jest to jest coś jest świadoma my na część dostajemy końcowy efekt działania i wtedy możemy podjąć decyzję czy do tego elementu, ale jak rozumiem fenomenu Nokia tego doświadczenia, czyli to w jaki sposób po prostu się tego doświadcza doświadczenie przeżywa to to jest sytuacja ta, którą opisuje, że to po prostu jestem tutaj rozpoznaję pewne twarze, ponieważ już widziałam wcześniej ty przychodzisz rozpoznaje się goście nie poddaję tego szczególnej refleksji nie zostanę się nad tym czy to jesteś tylko mam to w pewnej neutralności tak po karty zjawisku po prostu jest to dla mnie jasne i oczywiste jest w całej rozciągłości, że tylko tyle ile tak scharakteryzował to procesy nieświadome to znaczy jako coś co się przejawia doświadczeniu właśnie w taki sposób, że jest nam niejako z danymi nie wiemy, dlaczego nie poddajemy tego refleksji prostu coś się nagle pojawia w polu świadomości, czego ja nie wytworzyły w sensie intencjonalnym w tym sensie intencjonalność to jest jakieś działania angażujące moją wolę mam pewien zamiar go realizuje zgodnie ze swoją wolą tylko po prostu dostaje jako gotowe to są procesy nieświadome tak się przejawiają również w świadomości wg wedle tego co aż pod adres oczywiście cała taki można powiedzieć, że skalowanie tego typu procesów najprostszym sosem, który możemy powiedzieć, że jest to oczywiście za wydawane przez nasz układ nerwowy jest świadomy choćby prosty odruch cofnięcia rękach czasu coś zaboli tak do tego nawet w obronie potrzebujemy głowy to wystarczy sam rdzeń kręgowy on tam odpowiednio połączone te wszystkie neurony czuciowe bólowe i kiedy się parzymy od coś bo, gdybyśmy chcieli dorobić świadomie i to długotrwały tanga będą tam pewnie już przespali akt, bo coś gorącego w związku z tym te procesy zachodzą od najbardziej proste czy procesów, które de facto regulują nasz układ ruchowy idą w górę, chociaż przez procesy emocjonalne, które wg mnie tutaj są kwintesencją, tudzież o tej zasadzie przyjemności Fronda alarmu, gdy rzucił ten drugi najważniejszy element, czyli strach, bo tu musi być kij marchewka, czyli strach jest też bardzo ważny jak wydaje się, że nawet ważniejszy potem będzie szedł właśnie wyżej do takich procesów poznawczych czyli gdzie mamy rozpoznawanie obiektów aż do procesów nie da się wszystko tak naprawdę mieszać mam rozpoznanie z dodanym wartościowo się funkcjonalną i np. chociażby oceny emocjonalna bodźców jest też całkowicie nieświadoma my dostajemy np. jakiś końcowy efekt dziś kogoś widzę po raz pierwszy dzień od razu go nie lubię albo od razu polubi i nabyły takie różne doświadczenia robione właśnie, gdzie z kupuj manipulowano i sposób obrazem np. atrakcyjnością kobiet na zdjęciach za pomocą zmiany wielkości źrenicy tak jest taki bardzo podstawowy element natomiast żaden z osób badanych, które wybrały de facto te zdjęcia, które się bardziej podoba nie widział w ogóle, dlaczego coś takiego rozpoznał układ nieświadomego rozpoznawania twarzy ocenił, że ta twarz jest dużo bardziej przyjemna, bo wykazuje pewne reakcje wegetatywny zainteresowanie moją osobą, czyli w tej osoby mamy większe szanse natomiast ich opowieści o tym, że włosy przypominają włosy koleżanki z podstawówki czy coś tam do głównych konfabulacje lub święcie o tym, przekonani, że taki jest u nas tak nie było czy ten proces nieświadoma idą od bardzo blisko poziomu owych zawiadujących naszym układem słuchowym poprzez właśnie oceny emocjonalną kończąc nawet na przetwarzaniu bardzo modną skomplikowanych inny można powiedzieć boksów, gdzie tak naprawdę sami nie mamy przesłanek zresztą jak intuicja tak niektórzy ludzie mają bardzo dobrą intuicję czy de facto wydają się, że znają odpowiedź, ale do końca potrafią powiedzieć, dlaczego tak być może gdzieś u nich zakamarkach pamięci siedzą jakiś element, której mówią właśnie, jaką strategię wybrać w momencie niekoniecznie muszą wiedzieć, dlaczego niektóre ważniejsze ta końcowa decyzja mogła trzeba pamiętać, że nasz mózg w toku ewolucji ma nam dać szansę przeżycia, a nie wspaniałego przeżywania takich zjawisk taką jest narządem do ratowania nas z opresji czy do tej de facto ma działać szybko efektywnie nie zawsze stół trafia ono statystycznie mamy większą szansę na przeżycie będzie zaraz, bo nie zastanawiam się na psy cały czas nad naturą tych procesów nieświadomych, bo oczywiście istnieje jak powiedzieliśmy bardzo wiele różnych rozumiem czy definicji tego pojęcia nieświadomości są też takie naprzód koncepcję filozoficzna z zakresu filozofii umysłu, w których w ogóle opowiada się, że coś takiego jak i świadomości nie istnieje raczej, że jest tam można powiedzieć niemożliwym właściwie John Rosji lub n p . takim bardzo ciekawy współczesny filozof analityczny w patrząc czy, przyglądając się temu pojęciu wskazuje na taką jego można powiedzieć wewnętrznie sprzeczną z inną naturę opowiadano nie może na tym samym w naszym pojęciu pewnych procesów o charakterze intencjonalne właśnie to, że n p . nie wiem co się jest to już tak, odnosząc to bardziej do tych psychoanalityczne koncepcja mogę np. być wobec ciebie bardzo miły chętnie zapraszać do audycji do spotkania tak naprawdę czy bardzo nie lubi psy przykład i żadnych śladów w ich realizować te antypatie, którą do ciebie mam na sposoby, które zupełnie nie przypominają takich zachowań, które konwencjonalnie byśmy nie przypisali mu antypatii właśnie tylko mogę pod pozorem pełnej sympatii właśnie coś zupełnie innego wewnętrznie rozgrywać na misji teraz mówi coś takiego właściwie powiedzenie, że gracze nieświadomie nie lubię, jeżeli nasz kontakt przebiega tak jak przebiega, jeżeli mi się wydaje życie lubię jest jakimś sensie pozbawione nie tylko jest nie tylko nieprawdziwe w takim prostym sensie w jakim całość naszych stosunków jest właśnie definiowana przez pewne moje stany mentalne i przez to jak nasze relacje wyglądają, ale jest też głaszcze pozbawiona sensu, bo cóż to by miało znaczyć, że jak się nie lubię nieświadomie skoro myślę, że cię lubię doświadczam tej sympatii i skoro zachowujemy się tak jak ludzie, którzy się lubią nie ma takich Stanów czy niema takich procesów psychicznych czy mentalnych mówi z wielu, które były intencjonalne faktury nie byłyby dostępne świadomości z definicji niejako z dnia procesu intencjonalne, czyli właśnie takich, których ono występuje coś takiego jak to co sam przed chwilą z definicji mamy tutaj dostępność świadomości wszystko co się dzieje w umyśle jakość dostępne świadomości być musi, nawet jeżeli jest w tym kontinuum od procesów fizjologicznych takich prostych poruszeń tendencji i t d . i t d. być może tak natomiast trzeba zwrócić uwagę, a tego nam się często nie chce mu uwagę na nas kosztuje ono wylicza wtedy myśleć myślenie boli czy de facto to może być coś takiego, że Bóg oczywiście te procesy nieświadome Zachodu sobie całkiem fantastyczny dom dziś z tym nasze głowy i właśnie, żeby się do nich dobrać musimy de facto lubię się wysilić musimy starać się dotrzeć do tych procesów, a przede wszystkim żywcem do nich dotrzeć muszą być świadomi czym do tej z nowym w nie znam tej koncepcji do końca, ale wydaje mi się, że troszeczkę ma rację czy możemy być świadomi pewnych procesów oczyszczenie wszystkich, ale to wymaga zaangażowania naszej woli, która w większości przypadków nie jest konieczna tak bardzo często właśnie, kiedy robimy pewne rzeczy nieświadomie robi mi dużo doskonaleniu 1 z takich sztuczek jak komu Iza przyczepka Seremetowi Seremet w tenisie tak to fantastycznie serwuje nie jesteśmy w stanie odebrać żadnej piłki jak zapytamy powiedz mi albo jak dorobić taka, że zacznie zastanawiać, jaką to robi zaczną to dużo gorzej wychodzi uruchomi swoją świadomość do procesu, który fantastyczni świadomi zachodził bez udziału jego i jego woli, czyli tak mamy pewien ograniczony dostęp do tych prac nieświadomych halę wydają się żony cały czas jednak są sami nieświadomie możemy po prostu o nich myśleć tak jak powiedziałem 1 z tych i 1 z tych zjawisk, które uwagę Zygmunta Freuda zwróciły na istnienie nieświadomości właśnie były symptomy czy był syndrom inne traktowane tak jak powiedziałem bardzo ogólnie jako coś co po prostu działa w nas spotykamy to jako od naszej woli niezależne co często też powoduje że, kierując się pewnego rodzaju intencjami i zamiarami realizujemy tak naprawdę coś co jest np. odwrotnością tych intencji zamiarów najróżniejsze oczyści przykłady tego rodzaju symptomów można, by przytaczać poczynając od pewnych takich bardzo wyraźnych symptomów obecnych pewnych zaburzeniach psychicznych definiowanych medycznie psychiatrycznie przedmiotem czynności przymusowych np. ktoś jest w Ernst z jakiegoś wewnętrznego poruszenia czy wewnętrznej konieczności zmuszony de facto co już samo w sobie jest ciekawy to znaczy ja w już tu następuje pewne pęknięcie w tym rozumieniu podmiotowości 3 czy doświadczenia tego kogoś kim myślimy jako jednolitym bycie psychicznym wyposażonym w świadomości właśnie, kto czuje się wewnętrznie zmuszone n p . do tego, żeby kilkaset razy dziennie myć ręce i nie ma nad tym kontroli po prostu brakiem uzależnienia pewnego uzależnienia są też klasycznym przykład, chociaż one są łatwiej tłumaczone czy wytłumaczone na poziomie organicznym rzecz jasna albo znane choćby, w czym w uzależnieniu od Facebooka faktów należało wyjąć komórkę i sprawdzić czy coś nie przyszło to już jest dno nie organ czy popularna niż na pewnym poziomie, bo wszystkie te procesy mają jednak, iż aspektu organiczny, ale byśmy nazwali raczej uzależnieniu psychicznym od wykonywania konieczność to właśnie przez czy to dochodzą znaki już bardziej złożonych struktur, z których to w pewnych nurtach psychoterapeutycznych np. w ten sposób patrzy się na pewnego rodzaju doświadczenia przy czym przeżycia, w których ja nie realizuje naprzód w różnych relacjach z ludźmi nieświadomi rzecz jasna ponieś nie wiem, że stwarza pewien schemat nieświadomie, bo mam nieświadomie poszukuje takich sytuacji czy takich ludzi, którzy nie zapewnią tego schematu realizacje realizuje taki schemat, jaki wykształcił się we mnie n p . na wczesnym dzieciństwie w mojej relacji z ojcem albo w mojej relacji z matką i powtarzam ten głęboko nieświadomy schemat w różnych innych relacjach, poszukując tego czy owego rzecz jasna no ale zazwyczaj jeśli to jest nieświadome właśnie jeśli stoi zatem pewien nierozwiązany konflikt np. 3 coś co było moim doświadczeniem, ale nie uporałem się z tym tylko wolałem gdzieś to do nieświadomości właśnie zepchnąć coś co właśnie uaktywnią nadszedł uaktywnia ona za każdym razem, kiedy w jakąś bliższą relację emocjonalną wchodzę i jest parapety głównym źródłem nieszczęść powtarzającą się strukturą, która mnie nieustannie wprowadza tę samą sytuację, bo domaga się jakiegoś spełnienia uświadomienia my i t d . i t d . no tak w Ciężkowicach spuentować to znaczy od niej przechodzić na nieszczęście to taki jest akcja w oczy to taki jest, a ja nie wiem chyba to powiem szczerze nie znaczy my to, że akurat nieświadomie mamy to możliwość przetwarzania bodźców zapamiętywanie bodźców przechowywaniem wzorców chociażby ludzi, których się boimy w ogóle nie wiedzą, że się ich boimy to jest wszystko to co jest związane z takim też można być klasycznym podziałem na tzw. pamięć proceduralną deklaratywnym deklaratywnego tak dynamicznie deklaratywne i to jest taki worek, że deklaratywnie wiemy co wiemy również deklaratywnej nie wiemy co wiemy tak się to tam się wrzuca akurat chcą pamięć właśnie przykład układu ruchowego, czyli nigdzie na rowerze 30 lat, więc nie wiem czy umiem dajcie mi rower wsiądą tu zobaczyć na grze będzie trochę boleć inni natomiast tam też się mieści chociażby właśnie ta pamięć emocjonalna, czyli de facto, którą może mieć właśnie związek z tym co mówisz z tym pewnym odgrywanie pewnych traumy czy pewnych deficytów, które kiedyś gdzieś tam zostały, o których wolę niemal nie pamiętamy inni i tak może być, bo układ pamięci emocjonalnej jest osobny od układu pamięci naszej autobiograficznej efekt naszej właśnie taki pamięć, do której mamy dostęp do wspomnień, które de facto rząd chce przypomnieć czy mogę może być także np. będąc miłym dzieckiem bez nas pies podnieśmy kontaktu z psami w ogóle dla jak zobaczą sam bym się bali nie wiemy, dlaczego konieczną pamięć nie jest Angoli, gdzie nie jest jednolita i de facto jest to de facto pruskim proces, w którym nieświadomy tak rozpoznajemy nieświadomy bodziec oczy, że to jest dosyć taki drastyczny przykład na bok osobowego, ale równie dobrze może mieć to mnie przyniesienie właśnie na badania związane z ludźmi, czyli de facto poszukiwanie pewnych ludzi, którzy tworzą opóźnione, iż problemy natury największe problemy z badań tego typu spra w mianowicie not cała obrona ukarano bazuje na eksperymencie na eksperyment tego typu były tak wysoko nieetyczne, że nikt nie przeprowadzić w związku z tym akurat tego nie wiemy natomiast te badania, które znamy właśnie po na podstawie procesów pamięci emocjonalnie świadomie na modelach zwierzęcych plus to co wiemy z opisu ludzi wskazuje, że tak to są procesy, które są można być głębokie nieświadome i akurat do tych możemy nie mieć dostęp do tych możemy nie mieć dostęp, czyli uczymy się reakcja emocjonalna, a my jedynie możemy, jaki sposób prowadził zinterpretować po części myjnia nie rozmawiamy o nieświadomości to oczywiście nie można nie wspomnieć o czymś co sam Zygmunt Freud nazwał królewską drogą do nieświadomości, czyli o snach i w ogóle paszy taka założyciel ska dla psychoanalizy dla całej tradycji psychoanalitycznej książka jest książka objaśnianie marzeń sennych 1907 roku symbolicznie wydana tam zrobić z taką swoją no i można powiedzieć z 1 strony złożoną niezwykle wyrafinowaną z drugiej strony w jakim sensie prostą na koncepcji rozumienia interpretowania inne marzeń sennych wykłada najprościej rzecz ujmując najkrócej w, odwołując się do tego co mówiłem wcześniej o tej grze pomiędzy tymi 3 instancjami psychicznym, czyli Idi ego ne i Super ego no to sen jest pewnego rodzaju takim momentem, w którym ze wzgórza czyści go w podstawową rolą jest utrzymywanie procesu fizjologicznego w roli odróżnia sceny i marzenia senne Sun jest pewnym procesem fizjologicznym cielesnym biologicznym marzenie senne w swojej podstawowej funkcji ma nas utrzymać w procesie fizjologicznym, ale też jest tą przestrzenią, w której w momencie, kiedy te restrykcyjne normy i reguły, którym podlega świadomość ulegają osłabieniu, ponieważ mamy świadomość nową przechodzi pewien stan, w którym wiele z niej instancji nie działa to wówczas otwiera się pewna przestrzeń do tego, żeby ten ta sfera instynktowna to sfera tego wszystkiego co nas konstytuuje nasze życie psychiczne i w jakim sensie przedostała się do świadomości nie była już tak zepchnięta z dnia do nieświadomości jak w codziennym funkcjonowaniu te impulsy czy ta energia psychiczna raczej Floyd pojęciem energii psychicznej się posługiwał dłonie do do świadomości właśnie zaczynam docierać działają z drugiej strony pewne mechanizmy charakterystyczne dla Super SO, ale działają słabo w oczy słabiej w każdym razie i tworzy się pewnego rodzaju wypadkową pomiędzy osławionym mechanizmami obronnymi, a energią, która z nieświadomości, gdzie i dostajemy pewnego rodzaju szyfr to znaczy nie spełniamy swoje życzenia można powiedzieć spełniamy swoje pragnienia w śnie, ale w sposób trochę zakamuflowany to jednak, gdybyśmy robili to bezpośrednio to by było zbyt drastyczne, więc dostajemy pewnego rodzaju opowieść, która jest opowieścią zaszyfrowaną w języku symbolicznym podaną, choć te symbole mają źródła stworzy instynktowne i właśnie i teraz filmów Wajdy daje nam narzędzia do tego, żeby inne ten język symboli sennych czy sytuacji sennych rozwikłać to jest język właśnie takie podziały z 1 strony wyrafinowany z drugiej prosty, by ostatecznie gdzieś z wprowadzający pewnego rodzaju inne niekiedy bardzo skomplikowane złożone fabuły do tego poziomu już poszukiwania przyjemności i spełnienia o charakterze erotycznym no i teraz sen jest też takim fenomenem, który na euro na łukach i współczesnej psychologii bywa fatalny, choć marzenia senne już niekoniecznie tylko sama sama rola i gminy dynamika struktura marzeń sennych to jest taki trochę mam wrażenie zmarginalizowany temat, ale jak z twojej perspektywy czy z perspektywy współczesnej neuronauki masie proces snu czy marzenia sennego właśnie no bo są takie koncepcje na 1 z ZUS psychologów technik umknęło nam nazwisko akademickich taką poważną teorii snów wyłożył, która chyba streścić w tym, że jest to wszystko generalnie bez sensu po prostu to znaczy, że umysł płata ze strzępków jakiś narrację, bo ma tendencję do tego, że w opowieści snuł ci strukturyzowane doświadczenie, ale w gruncie rzeczy nie mają żadnego większego znaczenia służą właśnie tylko temu, żebyśmy spali w sensie fizjologicznym wydaje mi się w słusznej koncepcji w oczy skoro w 1900 roku projekt to wymyślił do tej pory się nie udało tego żaden sposób wykorzystać zmodyfikować czy potrzeba oczywiście z cennikami horoskop ami, które mają bardzo ogromną wartość nie są nieodwracalne i zawsze działają tak w natomiast de facto to marzenia senne i nie z tego co ja wiem nie znaleziono żadnego takiego typu związków i oczywiście poza jakimiś bardzo wyrazistymi je przypadkami, gdzie komuś śni konkretna trauma to raczej nie mają takiego znaczenia diagnostycznego inną nie wykazały, że mimo apeli skuteczności jakiś niepowtarzalności, którą możemy w jaki sposób wykorzystać poznam Sun jest sam w sobie taką sumę neurochirurgicznych ma mniej jest wg nich zjawiskiem złożonym znaczeń być może on powstał z prostej przyczyny, że w pewnych porach dnia, kiedy nic nie możemy zjeść coś nas może zjeść to trzeba odpoczywać tak skruszyć odczuwamy to może byśmy się obie oszczędzają energię skoro oszczędzamy energię to może przy okazji Posprzątajmy sobie tam dziś mózgu skoro sprzątamy mózgu to może np. przykładem są wspomnienia, bo radni, których nie potrzebujemy, która potrzebujemy i t d . de facto powstało coś co dosyć skomplikowany moczy się nam pomagać utrzymać się w dobrej kondycji, ale też ma właśnie funkcje związane chociażby z pamięcią to jest dość to jest dosyć dokładnie udokumentowane na samym bada barw badania marzeń sennych raczej nie wskazują, że mamy jakąś celowość oczywiście próbuje się badać jest taki bardzo fajne doświadczenie w jak ludzie mają dużo pieniędzy funduszu czasu robią fajne rzeczy to Japończycy zrobili nam idzie właśnie chcieli zobaczyć co się ludziom śni podejrzeć sami się dostosować go skanery Hamalainen, czyli badający aktywność dosyć wysoką rozdzielczość, czyli w pewnych obszarach mózgu i oni po prostu budzili osoby, które właśnie zaczęły śnić, pytając się co im się śniło i przy okazji patrzyli właśnie aktywacji mózgu np. jeżeli było kochane niż tej osobie zawsze się spotkać się samochód, kiedy była aktywacja odpowiednim miejscu potem mogli przewidzieć, że kocha, a teraz właśnie w tym pan i kurzu ma np. śni o swoim nowym mercedesie zaistniałe fakty tu opowiadania Haruki Murakami w badaniu, ale Zuma śni o nowym mercedesem to absurd jak co akcentuje natomiast itd to jest rzeczywiście coś co dało nauka próbuje robić ludzie jak np. wrażenia wizualne 3 czy innym groźnym przerwa w grze latania one funkcjonują firmy same syn sam sens ma sens marzeń sennych raczej nie zostały jasno potwierdzone rząd rzeczywiście są jakąś próbą przedarcie się naszego naszymi świadomości do do świadomości, bo akurat pod tym względem to starożytni wiedzieli, że winie prawda i oni widzieli jak oni świadomość uwolnić bez konieczności snuli dziwnych wrażeń, a teściowie nie musimy chwilę pomówić, ale tam się też przypominała tak częstej możemy tak, ale Niemcy państwo Zbawiciel Akademię pana Kleksa potem był właśnie taki taki usterka stały przy przy łóżkach uczniów Akademii pana Kleksa i pan Kleks Danuta miał wszystko co się śniło potem z tego piegi wdrapują tak szczerą ściereczką WOŚP w jak będzie się o tym, że w winie jest prawda on nie był właściwym momencie zadać pytanie, na które stać się ostatnim zdaniem gościa na psy za zabytek czy istnieje jakaś przesłanka do tego, żeby sądzić, że to coś się w snach pojawia nie tylko na poziomie nie wiem fabuły staną symboliki snu, ale też na poziomie pewnego rodzaju np. przeżyć, które w snach są niekiedy bardzo intensywne przeżycie emocjonalne fizjologiczne właśnie to jest jakaś jakiś przejaw działania procesów nieświadomych innymi słowy może możemy np. nieświadomie swoje emocje to znaczy możemy być jakiś w jakim stopniu emocji nieświadomych, a później przeżywać emocje w formie koszmaru sennego np. nie wiem lęk albo wściekłość jak te to co w jakim stopniu może być Unii świadomie one nawet na zasadzie działalności pewnego rodzaju działalności naszego świadomego ja, które czegoś w danym momencie nie chcę doświadczać, bo nie może tego doświadczać, bo się boi na tego rodzaju doświadczenia no ale jak rozumiem mówi twardo nie znaczy to co zna się dzień czy może inaczej nie ma wystarczających przesłanek do tego, żeby z wysokim prawdopodobieństwem orzec, że to co się w snach przejawy jest jakąś formą oddziaływania procesów o charakterze nieświadomym toczy pro sny są tworzone przez proces nieświadomy tylko, że kwestia jest taka czy mają sens tak czy mają jakąkolwiek wartość diagnostyczną dla osoby, która śni jak również no oczywiście na pewno nie miał żadnych wartość diagnostyczną dla przyszłości nasz mózg jest maszynką do do tak naprawdę przewidywania przyszłości po to jest tak po co się uczymy oto mamy tzw. uczenie się asocjacji, gdzie próbujemy skojarzyć bodziec znaczących ze znaczącym, bo być może to nieznaczący kiedyś nam przewidzi lepszy pokarm czy np. obecność drapieżnika, czyli de facto jest czymś co ma przewidywać przyszłość natomiast ta wartość tych snów wg jest bardzo bardzo ograniczone co znaczy to on to w rytmie one nie będą one specjalnie właśnie takimi wrotami do od tej świadomości w szczególności to, że siedzą w głowie 1 osoby traktują ten duży problem z tym, że to jest narracja maturzysta nie mógł ktoś przyjdzie powie, że usłyszałem głos Chin powiedział, że teraz macie wszystkim słuchać tak mocno wziąć zdarzało często w historii cały czas się zdarza człowiek ów cały czas się zdarza także to jest problem, że tutaj też jest akurat tego typu doświadczenia będą bardzo trudnym dostępie dla dla nauki, ponieważ one są pewnego doświadczenia, bo doświadczeniami bardzo subiektywnymi innych, które potem znamy z narracji są mu się zwykle nie pamięta nie zadomowili się z prawdy i tak naprawdę ten człowiek wyrzuciła po tym, jak powtarza z tego, bo nawet wiemy to, że na żadną atrakcją w czasie jazdy i recenzji naczep różnych narracji świadków, którzy coś widzieli są drastycznie różne tak ludzie widzą wszystko przez pryzmat swoich doświadczeń przez pryzmat tego co umiał dostrzec i zobaczyć czy tak naprawdę no w tym przypadku nie ma nowych faktów są interpretacje wsi Marek Aureliusz powiedział postmodernizm po prostu, ale ostatnie pytanie, bo chciałbym państwu też oddać głos teraz może powiem, że w prasie boom, żeby państwo jakoś tak zasmakowali ktoś, kto chciałby to już wiem, że pan będzie tak tak ja będę podchodził z mikrofonem, ponieważ ta rozmowa się nagrywała będzie dostępna na stronie tokfm w zakładce audycje specjalny gość wszystkie dał mu spotkania, które będziemy odbywać tutaj będą właśnie tak rejestrowanej później będzie można sobie ich słuchać, więc poprosił omówienie do mikrofonu to jest istotne, bo inaczej się nie nagra po prostu, ale ostatnie pytanie jest z tej części naszego spotkania używały często w różnych naszych rozmowach z radiowych takiego takiej metafory biurowca dużego czy takiej korporacji dłużej niż, w której jest prezes i ten prezes oczywiście ma pewne prerogatywy zarządza rzecz jasna można powiedzieć, że nadzoruje całość no ale istnieje mnóstwo różnych wydziałów komórek zespołów podzespołów, które w inne prace wykonują oprawie takiej korporacji, która też oczywiście jakieś swoje interesy w ramach całej struktury rozgrywają, dostarczając prezesowi odpowiednio sformatowany wiadomością, że czesne ma raportowane co się dzieje, ale też często jest także te raporty są skonstruowane w taki sposób, żeby czasami trzeba czegoś mu nie powiedzieć albo czasami jakoś go skierować określoną stronę dogodną akurat dlatego kto w raportuje na jej w tej metaforze rzecz jasna ów prezes jest naszym świadomym mija, a tym wielkim budynkiem tą wielką korporacją jest nasz organizm po prostu który, który właśnie dzieli się na wiele różnych współpracujących ze sobą grup i grupek, które prezesa albo informują gminni albo nie rozumiem, że to jest włączają w Realu i tak jest strach, bo np. z zwalczają się i walczą o uwagę natomiast prezes właśnie jest aktywizowanie wtedy, gdy trzeba podjąć jakieś ważniejsze decyzje akurat nie śpi tak ewentualnie jakie cechy duży problem tak wtedy pracuje prezes musi się nagiąć coś wymyślać np. z jakiś straszliwy bałagan zrobiony przez swoich nieświadomych od podwładnych po prostu posprzątać czy West musimy właśnie zaczynać interpretować co żeśmy właśnie tak naprawdę narobili dała to już naprawdę ostatnie pytanie moje ta cała rewolucja francuska nazwijmy to, że to była rewolucja, która rozbiła to przekonanie o tym, że ludzkie ja jest właśnie racjonalne przejrzysta kontroluje się wiele innych i t d . i t d . to był wielki szok, ale właśnie jest także neuro nauka współczesna tę rewolucję niesie dalej podtrzymuje tę wizję ludzkiego ja czy bardziej kieruje nas w stronę takiego inne myślenia może powiedzmy w dawnym modelu, że jednak jesteśmy bardziej racjonalni bardziej niż samo przejrzyście bardziej władni decydować o sobie niż nam się Ninę po wzroście wydawało raczej nie znaczy twoje rzeczywiście był 1 z tych pierwszych, którzy tak jak Kopernik nas wygonił z centrum wszechświata, a potem Darwin nazwy kopał z szczytu drabiny ewolucji w ogóle nas wyrzucił z osobnego oddziału do oddziału ZUS zwierzęta tak tak, choć właśnie z twierdził, że tak naprawdę jest coś co od nas działań do końca mam dostępu do godzinę nauka to potwierdza natomiast pokazuje ono nie wszystko tak jak wojna się kojarzy z seksem są też inne rzeczy w no dobrze to proszę bardzo się zgłaszała od początku kojarzy się z branży Hans-Peter źle i na początku chciałem powiedzieć do osób interesuje status ontologiczny, o czym mówimy Janem Wróblem mam wrażenie, że one zupełnie różne jak pan określił to, o czym pan mówił pan mówi o pan mówi on mniejszy po prostu wymaga odpowiedniej pracy z organicznym świetne recenzje każdy mógł każdy myśli po prostu wg tego starego dualizmu opowiada pewną pewna pewne organiczne zmiana, czyli pewne struktury myślę też opowiadał pewnie ograli w pewnej struktury organiczne, a wtedy dumnie tego jeśli nie dało się w ogóle nie jesteśmy nawet tak daleko, żeby to jakoś potwierdzić na jej przytyć prości fiolet kwiaty licznych chorobach na stałe senatora na psy ta przyszła wiosna na schizofrenię i t d . to, iż jest fikcji czy Paco manifesty czy manifest jakieś manifesty, ale rzeczywiste straty jedli obiady, że partia niż w nerwicach to też nie da się do tej pory jej potwierdzić wprost czy u podłoża chorób psychiatrycznych rzeczywiście leżą przyczyny organicznej organiczne patologię czy nie mam wrażenie jak państwo i analiz psychoanalizy jednak mamy to co ci to uczynienie jak mówimy w psychoanalizie oni świadomości to mamy jednak w mieście imprez z społeczny aspekt nacisnął stosunek między ludźmi, a 4 wczoraj pochodził jako lekarz z takiego materializmu lekarskiego naftę, niemniej to co się dzieje to życie między ludzi między matką dzieckiem między między między jej synem i ojcem i t d . tak dalej idą na treść to co to co pan opisze to właściwie treści społecznie nie ma pan czysty procesy opisuje jako jako na Tartacznej urologicznych struktur jak mówi się po prostu zwalniani są dość trudno się wchodzić w treść tak samo jest nasz poprzedni typ to co pan mówił na temat cen oczywiście Sejm ma z 1 strony funkcji czysto organiczny odpoczynek i t d . i t d. jestem tu potrzebny jest tego, ale też ma wcięcie w trojga swoją treść prasie co nam po prostu przynosi ten Wencel to jest zupełnie celnych wymiany wrażeń jak państwo mówicie jak pan mówił nieświadomości jak pan mówi jako trochę przedstawiciela tego psychoanalizy to mówimy o zupełnie czymś innym na ten cel jak Tylman miałem wrażenie przepraszam, ale inaczej kompletny post to są kompletnie inne podejście jak pan mówi o nich świadomość, że pan mówi o podsłuchy pra w do technicznych określić pół u używanych aut do tego mechanizmów pocztowym nawet co w tej spółce jest jeszcze inna sprawa, ale często takie tego jak myśli, a tu po jeśli myśli po to, wówczas takim skutkowały przyczynowo-skutkowym to struktura analiza jest zupełnie inna one one się w liście czasem tylko jaka jest, jaka jest ostatnim za tymi metaforami Forajter przeniesienie w tarcze i deptali te są nie widzi organicznie jak te pojęcia sprawca, ale i oni mają znaczyć co innego się mam wrażenie czy to znaczy niech nie wyjaśnił mi do niewiele ma adres i może nie ma wody takiego mostu na więcej tym co pan robi między tym, o czym się myśli oczywiście w kategoriach społecznej psychoanalizy 1 z status, jeżeli ostatni już tego i postaci z nieświadomości w zawodzie niż jest inny on jest obecny projekt, mówi że nerwica jest po prostu jest brak też wiadomo tylko pacjent nie chce o nich o nią wiedzieć prawda TV on jest zawsze i nowych tendencji psychoanalizie mówią, że to ta nieświadomość biedny istnieje chcesz po prostu z boku ikony są jeszcze obecne tylko ona po prostu nie jest używany jest bowiem ca Filipowicza na, bo jest zbyt to znaczy tak żeśmy audycję stąd mieli bilet 3 lata ponad 1 to przepaść wypróbowali zasypać, ale no ona cały czas trochę będzie, ale to dobrze, że trochę ziemi gruzu usypane przez nią sądu teraz do tych procesów wg mnie to znaczy tak no mamy takie proste doświadczenie teraz jest taka nowa technika to genetyka fantastyczną potrafimy zrobić sprawić, by komórki nerwowe były światłoczułych możemy uruchomić odpowiednią falę światła to jest być może przyszłość terapii pewnych chorób ludzkich na razie np. przy komórkach brzozowym przy chorobie Parkinsona się postu wkłada druty drażni prądem elektrycznym jest ono potrafiło ta technika też sprawiać odpowiednie manipulacje genetyczne, że te komórki się stają światło czułe tylko n p . kiedy próbujemy zwierzę czegoś nauczyć np. nauczyć przyjemności albo nauczyć się sytuacji społecznej tak uszkodzony, że znajduje się w sytuacji społecznej, gdzie coś tam się dzieje i dla rywalek możemy te komórki dokładnie uruchomić światłem potem musi wyłączyć, czyli de facto działamy na podstawie wspomnienia społecznego związanego z emocjami, ale on i tak jest wyrażone językiem aktywności pojedynczych neuronów czy tutaj akurat tym nowoczesnym afrykański dualizm mamy myśli mamy dłuższe i to jest coś co mu, czego nigdy nie złapiemy taką widziałyśmy się tym zajmujemy to jest coś co jest w sprawie wyższymi plus mamy ten mózg na zwierzęcy ziemi bodźcami ten taki podstawową rzeczą o umysł siedzi 10 lat musi jednak okazuje, że wy no, że jednak to jest jak będą to mózg jest materią, na które rzeczywiście na proces działa tak jak n p . mamy program komputerowy, który może wnuczka tworzyć fantastyczne filmy trójwymiarowe, które sobie oglądamy i przebywamy w ogóle w innym świecie, ale to wszystko Huzara jedynki przebiegał dziś procesorze czytałem, że przyjezdni tu jedno wg mnie też dokładnie to samo na nim działać przez niego działa de facto mamy jakiś fizyczny przepły w konkretnych impulsów elektrycznych, które tworzą coś co jest właśnie nad tym obrazem trójwymiarowym i rent ZUS, bo dziś Wierzbową z Arisem Tomasz społeczny, a nie chce mieć tylko on sam nie ostrzegło stany zastępuje domy czy po prostu zbyt dobrze przez itd on zastępuje dom to znakomicie zastępuje mu jakiś inny problemy w innych tak dalej od odpowiedzialności on ciałem na wodzie, czyli po prostu dowodu jest przypadkowym z nie nauczy się, bo to, bo to jest po prostu różnica w pewnych modeli czy przy sposobu ujmowania pewnych zjawisk bo, jakbyśmy mieli tutaj n p . z takiego ortodoksyjnego psychoanalityka jeszcze ich np. z ortodoksyjnego i logistycznego psychiatra takiego naprawdę ortodoksyjnego i logistycznego psychiatra rządu powiedział tak mamy do czynienia właśnie zaburzeniem obsesyjna opolscy innym, gdzie pacjent przymusowo 100000 × nie przynoszą miastu co się stanie, ale 100 × dziennie musi umyć ręce i on ma do tego pewnego rodzaju opowieść to znaczy jakiś proces w nim zachodzi, w którym on powiedzmy potrafić uzasadnić, bo się w łazience są brudne, bo dzieje się jeszcze 100  000 różnych innych rzeczy, ale przyczyna jest wyłącznie organiczna po podaniu leku przestanie mecz i rzeczywiście tam 60 % 70 % po podaniu określonej substancji przestaje natomiast ta różnica, której o, których pan powiedział też, która tu się zaznacza takim obecnym myśleniu to właśnie może klasycznie pcha analitycznymi i filozoficznym także ona jest tak, by miał zdefiniował, że ja jako jako ja właśnie niedoświadczony swojego mózgu znaczy dla mnie mój mózg jako będę pewna bryła materii, która jest w głowie nie wiem mogę zobaczyć na zdjęciu albo mogę mieć przebadany ten most otrzymać jakieś parametry, które on spełnia albo nie to jest jakiś obiekt wobec mnie zewnętrznym rzeczywistością niż bezpośrednia dostępność rzeczywistość moich przeżyć emocji mego doświadczenia moich wyobrażeń myśli i t d . i t d . w tej rzeczywistości rozgrywa się to co jest niedostępne i nadaje znaczenia, bo tak jest tak umysł działa po prostu przy tak działa psychika ja mam pewną opowieść o sobie nie wiemy przyglądam się temu co się ze mną działo na pewne wyobrażenia dotyczące swojej przeszłości przyszłości tego co się teraz ze mną dzieje i nie zawsze w jakim sensie ten skok, które musiałbym wykonać, żeby się w weekend nie wiem jak miało się zidentyfikować ze swoim mózgiem po prostu rozumiesz Strumień to jest jakaś Ależ z niego nie dasz rady not wiem nie da 3 miejsce w ZOZ państwa jeszcze lepsza dziękuje dzień dobry dzień chciałem zapytać o w zupełnie inną rzeczą twórczość to znaczy wspomniał pan, że SN można rozumieć jako taki sposób układania narrację różnych strzępów doświadczeń, które się zdarzyły wcześniej i tak się pomyślałem, że przy jak ktoś siedzi i pisze jakąś powieści też się układa też narracja to czym są te procesy podobne rzeczy są różne, dlaczego jedni potrafią coś napisać o nim tylko śnią i nic więcej, bo to ciekawe, dlaczego tutaj mogę jedynie gdybać tak to znaczy generalnie nasz mózg jest mózgiem, który potrzebuje narracji tak to mógł nawet doświadczenia na wykazanie winy rozwścieczony mózgu pokazały właśnie, że jeśli mamy ludzi, którym wszczepiono prawą lewą półkulę nie lewa półkula to jest ta, która potrafi coś powiedzieć sprawa też wtedy odbiera jakiś wyborcy matka potrafi wskazać jakiś element na obrazku, którego okrytą półkule zapytaliśmy natomiast wtedy lewa ta, która potrafi coś powiedzieć widzom decyzję swojej drugiej ręki naporze zaczyna konfabulować no właśnie robić narracji zaczną z tych bodźców, który ma dookoła siebie publiczną, którą wskazało to, bo taki słup doświadczenie, gdzie w po 1 stronie ekranu, bo byli wtedy rozwiniemy półkula to wtedy lewa strona świata jest widziana przez prawą półkulę i ta półkula zobaczyła akurat kupę śniegu Tombak szuflad i pokazała na obrazku właśnie tą szuflą miast lewa półkula widziała wcześniej kura idą dla niej było wytłumaczeniem, że oczywiście jest całkiem wszystko idealnie logiczne, ponieważ to szufla ma służyć do wyczyszczenia kurnika tak czy de facto nie wiedział, dlaczego ta druga część mózgu podjął decyzję natomiast 3 lutego dorobiła się cała historyjka składną piękną jest zadowolona, bo historia się ułożyło i trochę nasz mózg właśnie potrzebuje tego typu narracji z układania różnych rzeczy w ciąg przyczynowo-skutkowy no to jesteś naszą zaleta, bo wyłapujemy pewne to co tydzień właśnie wcześniej to część sytuacyjne polega na tym, że mogącymi znacząco mają nabierają znaczenia po to, żebyśmy mogli przewidywać nie był lepszy pokarm bądź nieszczęście przyszłości tak jest i kilka razy słyszymy, że brzmi i za każdym razem wracał mokry do domu z katarem już na kolejny raz w brzmieniu, mówi że będzie padać tak już jest asocjacja my w związku z tym nasz mózg jest na aktywny do łapania takich asocjacji Sośno otoczył wybiorą przesądy takie, że z wykonaliśmy koszt czynności potem spotkało coś fajnego to my kombinujemy coś takiego zrobili to fajny gość spotkał natomiast, dlaczego nikt niektórzy piszą fani, którzy nie piszą nową dlatego jesteśmy dłużni tak to jest to jest taka kwestia, że nowy gatunek siłę swoją ma nie tylko z jedności, że wszyscy doskonale i tak, że wszyscy są trochę różni dlatego są jedni piszą inni nie piszą bardziej czytają jedni są po prawej z bardziej po lewej stronie z tego jest różny taki miszmasz, ale jakość jako gatunek ciągniemy jak się okazuje, że chyba póki co jakiś tam sukces ewolucyjny mamy natomiast do samej taki już twórczości personel to jest to też oczywiście pewien taki nowy nurt badań się właśnie szuka tych takich leniwym właśnie Kolator mózgowych kreatywności, ale no z tego co wiem to jest dosyć taki młody i to dopiero te badania pewnie jakiś efekt dadzą dużo kilka-kilkanaście lat proszę bardzo zachęcam chyba wystraszyły w tym nagrywaniem w Wędrzynie Strumykowej w dobry wieczór MMTS złożone pytanie może się też te połączyć z tym wymiarem społecznym i pan powiedział, że te nieświadome procesy są prezesami wrodzonymi i które napędzają te procesy świadome, które nie są grodzone i na takich w radiu w etap funkcjonowanie jest nieświadomy jak i renta audycja jest tak jakby tym funkcjonowaniem świadomym zastanawiam się właśnie Pszczynę nauka w UE, gdyż myślała o tym w jakim stopniu i kiedy można wpłynąć na ATM nieświadome procesy i np. wpłynąć na to by po co społeczeństwo istnienie tylko wzniesionym w wymiarze, ale świadomym jeśli ma to sens i czy byłoby to etyczne, gdyby neuronauki zaczęły wpływać bezpośrednio nad na te nieświadoma procesy to znaczy na nieświadome procesy wpływa wszystko tak tak naprawdę nudne nowa nauka próbuje wyłapać pewne rzeczy, które są związane z tą strefą bardzo na euro natomiast cały nieświadomy wpły w na ludzi to są tysiące lat doświadczeń tak jak n p . z przykładnego w miarę młodego człowieka zrobić bezwzględnego żołnierza tak to jest de facto przebudowa pewnej struktury chociażby tej szybkimi świadomej oceny to jest chociażby dogranie tego typu to duch albo nawet samo uczenie się kulturą na tak oczywiście zapewniam, że pewne procesy dzienniki są mają tylko pod budowę nieświadomą i PIT, a później procesom oceny moralne też są nieświadome tak nagle niech ktoś coś robić nam się nie podoba tak ktoś im popchnął kogoś, kto podniósł głos i jednaj osoby czka publicznie takich głosów jest już czymś co jest aborcyjnej przestaje się podobać się na morze nie do końca powiedzieć, dlaczego oczywiście nie podoba się nie podoba mi taką ocenę inną osobę słuszność jest całkowicie normalne zachowanie czy do oceny są de facto nieświadomy to co mówimy wrodzone to jest raczej nie tyle mnie, że wszystko co jest siłą jest wrodzony to jest raczej o to co jest wrodzone jest można taką bazą, którą później rozwijane przez właśnie uczenie się, gdybyśmy byli gatunkiem, który ma tylko włącznie wszystko wrodzone, abyśmy byli wszyscy bardzo się podobni natomiast u nas jednak jest to część można palić wychodzą na organiczna, która jest gotowa do przyjęcia później bazy wiedzy, które modyfikuje niektóre modyfikuje, podnosząc cenę odsunąć od chociażby też fajny badania dodadzą machają do takim w książce prawy umysł niedawno okrasił kazała, która właśnie pokazuje, że tak naprawdę jak się popatrzy no właśnie to co powiedział do prawa lewa strona tak jest w każdym społeczeństwie są takie można chodzić frakcji Johnny de facto w pewnych ocenach zagadnień moralnych są bardzo się podobnymi ważny test Japonia stany Zjednoczone trzecie jakiś inny inny kraj, czyli de facto być może to wynika właśnie z jakiś wbudowanych w dyspozycji naszego naszego gatunku tak chociażby np. nieświadomy rozpoznawanie emocji stwarza, czyli słynne twarze kapłana, który pokazał, że właśnie ekspresja mimiczne twarzy ma pewnie 7 Stanów, które rozpoznajemy niezależnie od tego w jaki kulturze się wychowaliśmy czy de facto są podstawowymi sprawami wrodzonymi także na to część pytania czy neuronauki się zajmuje pływaniem wpływaniem niekoniecznie natomiast badaniem wpływaniem się zajmują ludzie od tysięcy lat natomiast czy może to mieć dobre i nas aspekty jakiś etyczna no to nauka się zajmuje faktami natomiast oceny etycznej nie zostawia oczywiście innym dziedzinom natomiast etyka zależą od tego jednoczą się do wykorzystuje tak narzędzie można wykorzystać dobrze może też wykorzystać je nieźle mam nadzieję że, chociaż trochę odpowiedzialnych w na pytania dyżury i nie chciałbym zapytać o taką rzeczy i jeżeli patrzymy na mózg jako narzędzie do wykształconych w toku ewolucji my służące do maksymalizacji przetrwania właśnie ucieczki my to mam pytanie co poszło nie tak w takim znaczeniu, że nagle w pojazdach pojawiło się nie wiemy właśnie świadomość stres i kulturą z dylematami i etycznymi nic nie z tą całą sferą, która bynajmniej nam nie ułatwia funkcjonowania w materialnym mamy na świecie ma w nim zapis istnieje możliwość że, gdyby zakończyli gatunek ludzki jako takiego istoty funkcjonujący, jeżeli ktoś naciśnie, niemniej ten przycisk tak ze względów nie wiemy ambicjonalne czy jakikolwiek innych pytań, które w momencie ich tereny mechanizmy spowodowały, że że coś poszło nie tak bardzo chyba wszystko poszło tak w 7 , 5 miliarda osobników na całej kuli ziemskiej wszędzie siedzą ludzie tak długo tam, gdzie zimą siedzą ludzie, gdzie jest ciepło siedzą ludzie także tak naprawdę ewolucyjnie można powiedzieć, że uzyskaliśmy pełen sukces w torze mamy świadomości mamy cywilizację technologiczną tak naprawdę pozwoli nam się oderwać od biologii uczy, że to nie znaczy, że jesteśmy tworem, który całkowicie oderwane od tych spraw przeżycie ewolucyjnego, bo nie no bo to widać na co dzień, że potrzebujemy jeszcze się rozmnażać stary dobry sposób natomiast w Danii rzutuje w ocenie nic nie poszło źle to znaczy jest to pewien koncept ta świadomość 33 większa świadomość oczyścić ciężko z Łodzi czy zwierzęta nie mają świadomości pewnego rodzaju ograniczoną świadomość na pewno mają Paweł daj spokój tym zwierzętom mają nową dziś wiadomo, że mają w domu, a Juan też rozwiązywać już niema futerka już nie tak dużego zwierza no właśnie od nawet nie możemy powiedzieć jestem, gdzie stan to przejście pomiędzy tymi lepszymi najmądrzejszym świadomi, że bytomianie, więc dlatego budowlanka mówi nie wiemy jednak zaprezentuje ci kopa pod choinkę po prostu z porażeniem oraz pełną świadomość tych samych członek należący do pytania wydaje, że nic nie poszło źle to znaczy trzeba pamiętać, że ewolucja po pierwsze nie ma kierunku taka ewolucja de facto działa tu i teraz, czyli mamy dziedziczności zmienność i dobór dobór do konkretnych warunków w danym miejscu gatunków ludzi było kilka naście najlepiej z tego wszystkiego przetrwał, aczkolwiek jesteśmy jedynym gatunkiem hominida, któremu objętość mózgu spada z czasem tak wszystkim innym rosła nam spada od woli zawsze może młodzież jest tak jak miniaturyzacji telefonów komórkowych mniejszych mądrzejszy pocieszają się natomiast de facto no to jak jak ktoś wciśnie guzik 3 czy coś przyleci z kosmosu NASA robił to po prostu kilkaset 1100 MAH 2 specjalnie rozpaczać większość gatunków 99 Sopko 9 % gatunków, które żyły na tej planecie nie żyją oni istnieją tak było ogromne wymierania w wymarły dinozaury w kambodżańskiej wymieranie i wtedy zostaną te organizmy, które tak naprawdę wygrały wyścig ewolucyjny, czyli bakterie były pierwszej są cały czas nad naszym nauczycielem mam 10 × więcej komórek bakteryjnych niż naszych, więc coś przetrwa po Rosji wydania rzeczy nie można palić coś nie poszło tak, ale nie jest ta mówi Szczepan setek lat jest wielu takich z kolei rewolucjonistów czy psychologów psychologów ewolucyjnych, którzy uroczyście, poruszając się w tym samym modelu, w którym to się poruszasz, czyli my też, że wychodząc od zasady, że była jakimś zjawisku biologiczna mama kulturowym sensownie mówić co do rewolucji trzeba znieść tak czy inaczej, którzy powiadają, że w tym sensie ewolucja nie przewidziała postępu technologicznego i cywilizacji technologicznej i w jakim sensie też kulturę z różnymi zjawiskami, które ma generuje to, że kreujemy dzisiaj świat z, do którego nie do końca ewolucyjnie jesteśmy przystosowani i do rozmaitych rozwiązań technologicznych związanych z prac zaburzeniem rytmu dobowego i do pewnych pojęć czy systemu wartości w obrębie kultury dystrybuowanych, które właśnie wykorzenienia ją pewnego rodzaju doświadczenia albo promują pewnego rodzaju model funkcjonowania myślenia przeżywania doświadczania, który nie jest do końca zgodne z tym planem ewolucyjnym i że się nieszczęśliwie amen masywnie z tego powodu i tego nie przewidziała Fundacja no bo nie miała przywilej mówiono jest ślepa czy tutaj używać słowa i przewidział ewolucja czy nie muszą, więc przewidywać, a od 2, że w planie właśnie nie ma planu natomiast co akurat z tej rewolucji technologicznej, która być może nas wyprzedziła nasz umysł nie jest zdolny do przetwarzania tak duże ilości informacji być może tak być ułożona będzie nowy człowiek przeżyją ci, którzy się będą dobrze w tej technologii oczyszczania gatunek ludzki przeżyje mini, aczkolwiek no w wydaje mi się, że był to cały czas jesteśmy ludźmi tak trochę jesteśmy takimi z filmowcami supernowoczesnymi maszynkami ten nadbudowa kulturowa, którą narzucamy sobie poprzez uczenie się pewnych standardów postępowania w miarę funkcjonują, kiedy następuje załamanie tej cywilizacji, gdy następuje rzeczywiście celnej katastrofa wojenna to nagle te wszystkie stare nasze instynkty biorą górę i wyłażą z nas nie dają nam wtedy przetrwanie za moment do pana potem dyskusja jeszcze dać szansę osobom, które się nie wypowiadały czy też państwo jeszcze chciał, o co zapytać się tu głos zabrać w ogóle no dobrze w druga runda w takim razie ktoś chciał jeszcze w proszą się zastanowić jeszcze chyba mamy chwilę czasu w nas obarcza Javena bardzo przepraszam lite jest nie do przyjęcia to co pan mówił w po prostu mniej to jest państwo tego jest państwo pieniędzy jest naprawdę oburzony, bo rzeczywiście rewolucja może też jest ślepa prawda, ale państwo jesteście ślepe niektóre ingeruje w to ewolucyjnie jesteśmy lepiej mamy moralną jest niczym po prostu powieszony za to pan po prostu bardzo łatwo się 3 l to po prostu z tego, że ich dorobiono mi to robimy swoje a kto tu używać do bliżej prawdy to w realizacji człowiek po rosyjskiej reżim robi swoje nie tak nie jest jest to dyskusja między po między borem i Heisenberga ten pan pamięta złego na temat kont tego pomija atomowy jest zwrot planet polskich uczonych noblista derbowy, który po tym, jak ta jak ta wojna biuro ściągnięta wycofał się z badania lub ujawnienia tego na trudne do budowy bomby atomowe powiedział, że to nie jest odpowiedzialny następnie tak jak w Chinach tańszy dowiedziało czwarta wojna z tego światowa będzie pod drzwiami po prostu tego przeprowadzone po trzecie jest po prostu dostać totalna destrukcja, a pan po prostu, których badaczy do państwowych w Szczecinie pan konkretnie, ale ta nauka prowadzi możliwości socjal energetyki, który po prostu wojna się podnieśli czy wszystkie procesy, które wprost nadchodzą między nami Jakubiec ja tego Boga kocham tak tanie będą sterowane nieraz po prostu z tego i razem z digitalizacji digitalizacja nikt nie zdaje sobie potem sprawy, gdzie wydaje się jednak to jest poważny plus poważne pytanie, a co bym prosił się wino naprawdę poważny też zastanawiać nie powierzył mu jakoś to będzie jest oburzający przepraszam bardzo apeluję Radzik dziekan zapobiega, aczkolwiek zdarzy tak, że póki co sama nauka, która idzie z 1 z nauki daje dużo więcej dobrego niż dała złego, bo póki co nie udało się ani 1 z jakimi osoby sterować, żeby kupiła coś z tą pomocą mechanizmów neuronauki natomiast ilość leków terapii jest oszałamiająca to, że możemy dążyć obecnego wieku jest efektem działania medycyny jest efektem rozwoju medycyny jak również to może właśnie chociażby golf to co podziałem głęboka stymulacja mózgu w przypadku choroby Parkinsona to jeszcze 10 lat temu nie było standardem, ale jest tylko włącznie dzięki badaniom właśnie neuronauki na dno na łóżku to, że właśnie próbujemy szukać nowych doskonalszych leków, które zapewnią nam lepsze funkcjonowanie bądź innym niż wpadanie w jakiś choroby psychiczne to jest wg mnie też to co jest dobre, kiedy poznajemy nasz umysł natomiast te zagrożenia mogą póki co są cały czas jeszcze domeną fantastyki naukowej no to jak mówi bomba atomowa jest rzeczywiście konkretnym zagrożeniem tak i tu jest dramat nasz dylemat moralny jest od razu czy budujemy jakieś coś co wiemy, że na pewno zniszczy może zniszczyć ludzkość ochoczo wstępuje moc tego problem jest taki, że jeżeli moralną go, więc od tego odstąpić zrobi to niemoralne zrobi to niemoralne w przypadku akurat nauki neuronauki wydaje mi się, że do tych dylematów jest bardzo bardzo bardzo bardzo daleko nam owoce, które z tej nauki i domów są dużo większe niż potencjalne problemy, bo jak mówiono póki co nie mamy żadnego nikogo kogo możemy sterować za pomocą działania upoważnionego bądź bezpośrednio co do zakupów czy do jego decyzji do tego są wystarczająco stare dobre metody kolejne zwolnienie z państ w od biegliśmy bardzo daleko z tematyki tego spotkania, ale właśnie tak działa nieświadomość proszę państwa dokładnie tak działa to znaczy chcemy sobie tutaj rozmawiać o nieświadomości, a nagle pojawiają się skarbce wojskowej różne inne tego typu apokaliptyczne właściwie wizja, ale dziękuję za ten głos pan wnosi w ogóle, bo pamiętam pana ze spotkania z Agatą Bielik-Robson w centrum Łowicka i tam pan też wniósł taki powiedziałbym mocno krytyczny głos, więc bezkrytycznie boskie Bogu ferment House bardzo dziękujemy za czy ktoś z państwa jest nie tak no proszę bardzo dobry to proszę bardzo najpier w pani ja trochę ad vocem tego co pan mówił tylko, że raczej w obronie nauki ani nie ich w ARMiR, jakby przeciwko to co się teraz dzieje co nie bardzo interesuje to taki dyskurs dotyczący transhumanizmu idei post człowieka i to co też pan powiedział, że regularne ewolucja ślepa tak są 2 młode sobie 2 stanowiska jedni się tego bardzo boją, że mamy badania, które mogłoby doprowadzić do tego, że mózgi byłoby czymś zewnętrznym tak albo moglibyśmy przeszczepia sobie mózg do coraz tonowych leciał coraz młodszy chciał to wydaje się z naszej perspektywy przerażające ale gdyby popatrzeć na to tak, że to jest jakiś naturalny element naszej ewolucji to być może to nie jest aż tak przerażające być może faktycznie kolejnym etapem naszego rozwoju będzie to, że będziemy tymi post ludźmi, którzy będą mieć po prostu więcej możliwości i dzięki ekspansją technologicznym nasze życie w jaki sposób może się zmienić, ale niekoniecznie na 13 no właśnie tutaj tej oceny, dopóki nie zobaczymy nie będziemy wiedzieli na szczęście akurat to przenoszenie się do komputera naszego umysłu czy przegrywali jednak pomysł na drugi to mała jest jeszcze obawiam się, że jeszcze za wielu kadencji pojazd nawet, że jest jeszcze się nowymi skrobi tego Instytutu jest problem taki, że tak jak my znamy ten język na poziomie tych syna stołów i komórek to problem jest także tych komórek ma 86 miliardów każda jest inna każda inaczej zbudowane ciągle się zmienia tak także skopiowanie tego nawet zrobienie kopii czy rysunku 3 schematów w komputerze to o jeszcze z bardzo odległa odległa sprawa nie jest tak wydaje mi, że to jest coś takiego, że z domów niektórzy się boją nawet najprostszych procedur medycznych 33 czy technologię tę technikę dorobek błędnie szczepionek fakt, bo ich po prostu nie rozumieją natomiast w ten trudno postęp dodaje Panek stąd problemy, ale wydaje się jednak plusy to jest cel ten trend ten kupujemy inne plusy należą nam nie przesłoniły tych plusów minusów tak jak mówi klasyk raczej, że chodzi o rozwijanie się pan w taki był wyraźny po wie pan mówi od tych nowych osiągnięciach nauki, która tak przy okazji powiem, że właśnie to potwierdził wyższość Nikoli nad nikogo nie udało namówić do kupienia czegoś w samo co już w Polsce stwierdzono, że kto ma środki masowego przekazu to przegrywa wybory na jej to samo mieliśmy z Trumpem było to takie wpływy te, czyli osób to nauka nie potrafi znaleźć sposobów na zmuszenie nas w oczach kosztów działania, że musimy w ten sposób działać zawsze były prawo działa takie drugie drzewo tropi rzeżuchy fabuły i zawsze przy chorym dzieciom dać się, aby coś się ma powstać też na pewno boksuje innym my natomiast w tej dyskusji dlatego mnie to nie pasowało, że pan mówił bardzo nowoczesny rzeczach, które pan właściwie teraz nauka odkrywa pan teraz pan wraca do słów ojca, który tam z 1819 wiek i takich trochę no 19 dwudziesty i gminy, który wpłynął bardzo bym taki sposób było bardzo, kiedy oderwaną od rzeczywistości mostów wyjaśnia pewne rzeczy, które wtedy może były rewolucyjne i odkrył jak Kopernik rzeźbienie z centrum, ale teraz to mnie się wydaje no tak czuję jesteś, bo dzisiejsze ptaki tak jak wszyscy się, więc zakurzone wiersze spyta czy w nauce na temat mózgu czy jest coś takiego jak ty, że dwoje osób jak jest coś takiego, żeby ponad nimi 10 czy w ogóle ktoś czuwa jest coś takiego w nauce uznają, że ktoś uważa to wszystko jednak ma jakiś sens, że to nie jest szaleństwo efekty całkowicie w kwestii to jest dopiero zakurzone opinie na wszelkie właściciel to znaczy tak jak dla klas powiedział tak nauka nie widzi potrzeby takiej hipotezy tak w tym to zaś zakon wracając do koncepcji znaczenia nauka potrafi weryfikować nowe nowoczesnymi metodami pewne koncepcje, które były stare to jest fajne wg mnie to chociażby Nobel z medycyny sprzed roku do akt pierwszy lak, który nie był stosowany na malarię, które de facto pochodzi z medycyny tradycyjnej medycynie chińskiej tak dalece nam teraz mamy Stachurska w ten sposób nie zyskała żadnego ostatni służy jest prawdziwa, bo Dziwisza 9 % jest nieprawdziwe i do ZUS pogrzeb szamana z miasta, bo podejście naukowe tak czy bierzemy sobie całe dnie ogromnej zielarz 700 działek traktujemy substancje czynne naukowo weryfikujemy, która z nich działa, czyli de facto nowoczesne metody starożytnej wiedzy z postępem stany podejścia w tej nieświadomości przez trojga mogą być teraz właśnie czy weryfikowany przez podnoszone przez nowoczesne metody i to no bo ludzie są ludźmi no przynajmniej z 50  000 lat temu, gdy kultura budujemy też do 8000 lat w związku z tym na pewno ktoś tam coś ciekawego wymyśli po drodze szkoda byłoby to wyrzucać tylko łącznie do kosza co niestety czasami naukowcy robią inne atuty uważam jednak chciał zachować pewną taką otwartość takim patrzeć będzie otwarty na stary koncepcjom jednocześnie weryfikować tezy twardą nauką twardymi narzędziami nas do tego czy coś jest nad nami to póki co nikomu się nie udało tego udowodnić i oczywiście staram czajnik czeka Mira sala, mówi że jak czegoś nie ma to oni mogą udowodnić, że czegoś nie ma tak natomiast póki co jak gdyby nie znaleźliśmy żadnych dowodów, które dało się potwierdzi zweryfikować czy rzeczywiście coś jest wyżej nad tymi naszą świadomością do czego moglibyśmy się odnieść jako Długołęka programem czuwa nie są bardziej bliskie np. cayenne praktyki punkt styczny z medytacją syna prace nad umysłem wchodzenie w siebie i jakby opanowanie tego mechanizmu lotek tej maszynerii naszej jednostki z tych wszystkich stron się składamy niż dziś takie właśnie koncepcję w naszej gminie swoje boskie, czyli i dlatego po teraz jest znanym pojęciem przed świadomością i mieli mniej myli się, że pojęcie świadomości bycia nieświadomym to bardzo tutaj ja bym z tą nauką rezonuje i tej dlatego właśnie taki, iż takie wyciszanie się i wchodzenie właśnie taki stan się mówi świadomości właśnie przez siły to ta nieświadomość to znaczy, że przestajemy myśleć wyłączam sobie ciężarówkę i wchodzimy w stany, które powodują, że nam się np. zwiększając policja i 33 i jesteśmy spokojniejsi możemy inaczej jej świat odbierać i jak to właśnie nauka nowych w rozumieniu statutu koncepcji dopiero starych prawdach obok buddyzm jest to my pół 1000, a 2 tysiące lat natomiast i to jest co policzalne tak, żeby nie wyrzucać czasami wiedzy czy intuicji zamierzchłych epok nowy medytacja jest np. czymś co fantastycznie wygasza aktywność ciała migdałowatego czy centrum emocjonalnego w naszym mózgu czy de facto zimą osoby, która fantastycznie umie medytować jest w i to było n p . czy wy prze my wspólne z szybszym od pasa nie robią takie badanie czy taką osobę się wkładu do skanera tu można zobaczyć, że dokładnie poprzez proces właśnie myślenia, czyli wchodzenia w ten tryb medytacji stare struktury, które są de facto zaangażowane w nieświadomy przetwarzanie bodźców czy nasze ciało migdałowate Śnieżka dukat przyjemności one są ustabilizowane się uspokaja autorka, czyli de facto mamy pewnego rodzaju nim te stare koncepcje bogów z tego co panią domu buddyjski koncept mózgu też jest taki w jego świadomości owe tak właśnie świadomość percepcji pamięć tak dalej przecież taka modułowa mniej i jedno ta świadomość, która jest całą tą naszą nadrzędną czy to, gdybyśmy od dochodu od dziś odnieść do tej pory wnioski o PIT ona właśnie ma uspokoić to przy rządowego, czyli w uspokoić to Ignasia, czyli wszystkie nasze pożądania potrzebuje jakoś za nimi zapanować, więc wydaje się, że te wszystkie nasze 3 koncepcje medytacji czy mógłby styczne 3 i pojawiał się wielu kultur aktorek onym no właśnie coś złapały Tax free to jakoś potrafił bardziej napisać list pisze się twarzą to opublikować tak natomiast jedno to był taki wgląd do ukończenia przez troszeczkę słuchania tego Radia co się nauczyli koncept np. pokrętło głośności tak jeszcze nie mieli dokładnie tych ma narzędzi neuro nauki, żeby zobaczyć jak to naprawdę działa coś przeczuwali tak jak Darwina Darwin przecież nie wiedział w jaki sposób się dziedziczy cechy nie było wtedy w ogóle mu wodę na kodzie dna i t d . ale on już coś przeczuwał, że nie jest jednak jakiś mechanizm, który pozwala przenosić pewny sposób w miarę wiarygodny cechy z pokolenia na pokolenie Tomek to może nie ma dostępu do informacji o komórce mnie i jedno dosyć często tego typu procesy były wcześniej rozpoznawane i potem się okazywało, że coś z głębi tak to darni też jak np. chociażby o emocjach wspólne to kiedy już uznał, że inaczej jest częścią świata zwierzęcego są też książka 1800 osiemdziesiąty drugi rok o właśnie ekspresji emocji ludzi zwierząt czy dokładnie pokazywał, że pewne wzorce emocjonalna agresji mam do pani takie same jak u boku innych stworzeń dopiero później muszą być weryfikowane na podstawie właśnie budowy mózgu nieświadomych części mózgu przetwarzających emocji pokazało rzeczywiście nie tylko mamy ekspresją alei mechanizmy takie same jak np. usunięto wspomniane ciało migdałowate przejmuje dotacji mają dość długi, które medytujący jak wiadomo dużo cały czas tak ostatnie słowo, bo będziemy kończyć nasze spotkanie szybko tak w obronie Floyda, a może krótko byłoby oczywiście będziemy tutaj różnych koncepcjach nieświadomości jeszcze rozmawiać, ale istnieje bardzo spora przestrzeń interpretacji rozumienia tych różnych koncepcji, z którymi się będziemy stykać w ogóle tej koncepcji freudowskiej 3 czy psychoanalitycznej pomiędzy takim ujęciem tego jako czegoś co próbowało być powiedzmy takim bardzo skrupulatnym naukowym opisem jakiejś obiektywnej rzeczywistości psychologicznej czy psychicznej może nawet tak wyglądały intencji Fronda chciał coś takiego zrobić to Buczek mocno zakorzeniony z tym na paradygmacie dziewiętnastowiecznej nauki jeszcze natomiast inni, a właśnie na nie wiem takim ujęciem tego z kompletna bzdura, ponieważ większe to przyłoży do dna współczesnych neuronauki dodam, że twierdzenia niektóre nie nie nie potwierdzają, że hipoteza jest cała przestrzeń, w której można bardzo owocnie używać tych koncepcji tych praktyk także w ramach naprzód takiego rozumienia tego jako pewnego rodzaju metaforycznego opisu doświadczenia po prostu właśnie tego doświadczenia, którym mówiłem, że jest moim, ale też państwa przecież udziałem, kiedy myślimy o sobie to nie myślimy o swoje muskuły to mózg jednak zawsze pozostaje wobec nas wobec tego głębokiego intymnego doświadczenia własnego ja jakimś zewnętrznym obiektem, na które oczywiście jak się będzie oddziaływać albo jakiś proces w nim zachodzące dojdą do jakiś tam frazy, kto będzie modyfikował oto nasze doświadczenie ja, ale to nadal będę mógł nadal będę ja ani mój mózg w moim doświadczeniu właśni pewnego rodzaju próbą opowiedzenia o tym, doświadczeniu stworzenia takiej struktury tego doświadczenia innych może być właśnie czy miała być 333 czy jest psychoanalizy nalotem będziemy rozmawiali na pewno jest z Andrzejem Lederem z Zofią Milską-Wrzosińską pewnie też z Jackiem główką tak się tymczasem bardzo dziękuję serdecznie państwu dziękuję bardzo źle pisano przywódcy oczywiście zapraszam na te kolejne spotkania za tydzień przypominam nie ma będziemy w kolejnym jeszcze tygodnia za 2 tygodnie aktor będzie to dam znać na Facebooku na stronie internetowej teatru będzie informacja dziękuje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA