REKLAMA

Skąd się wziął polski nacjonalizm?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-11 20:20
Czas trwania:
35:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz szybki skok z trzeciej RP do drugiej RP z nami prof. Andrzej Friszke Polska Akademia Nauk i dobre czy dobry wieczór panie profesorze na ja będę pytać pan będzie nam wyjaśnią Skorżę Polski nacjonalizm inne druk RP była państwem wielonarodowym niewątpliwie 30 % chce jak twierdzili ówcześni nacjonaliści obcych Ukraińcy 14 % byli gotowi bić własne państwo Żydzi 8 % w osiemnastym roku była taka deklaracja wierności bezwarunkowa dla państwa polskiego przy pełnym Rozwiń » zachowaniu narodowej odrębności taki był ten program Białorusini 5 % podatni na polonizację angażowali się, żeby w komórki komunistyczne na mniejszość niemiecka 2 % nastawiona wrogo chciała wrócić do macierzy Roman Dmowski ateista internista chyba tak można powiedzieć uważa, że trzeba stworzyć naród jednolite bo gdyby doszło dzięki Leszkowi k Dudek z wojny to na 13 obywateli Rzeczypospolitej liczyć nie można było, bo obca moda, ale to już pani podała liczby dotyczące państwa, które się uformował natomiast kiedy mówimy o Dmowskim to należałoby się cofnąć do lat co najmniej kilkanaście było PiS na przełomie dziewiętnastego dwudziestego wieku tu poczucie dojrzewa i doktryna nacjonalistyczna w Polsce dojrzewa ona jest odpowiedzią też na to co następowało w ciągu wieku dziewiętnastego, zwłaszcza w drugiej połowie dziewiętnastego wieku przy dojrzewania Narodowego do poczucia samodzielności no nie tylko Polaków, bo ci zawsze mieli, ale Naprzodu Ukraińców Litwinów to jest coś powiedział reakcja na politykę Bismarcka na zjednoczenie Niemiec na ekspansję niemiecką najpier w wewnętrzną, ale potem zewnętrzną, ale ta wewnętrzna Lennona przed 3 spotyka z polską z polskim językiem z polską tożsamością wóz Drzymały przypominam prawda to są te wszystkie zjawiska z początku wieku, które powodują, że część jedno patriotów tradycyjnych uważa, że to nie wystarczy być patriotą krótsza aż do ETS są zmagania między narodami narody są jak jednostki prawda mają swoje konfliktowe interesy słusznie pani powiedziała darwinizm, bo to jest ta epoka, kiedy wreszcie patrzysz na życie społeczne to jak na rzecz zwierząt, gdzie prawda jedni pożerają drugich ktoś, kto jest słaby zginie w związku z tym przetrwają najsilniejsi przetrwają najsilniejsi w związku z tym takie myślenie, że auto trzeba wzmacniać siły własne, jakie można wzmacniać oczywiście przez rozwój świadomości narodowej przez próbę uciszenia warstw ubogich czy analfabetyzmem, że tak powiem języka i kultury i silnego poczucia tożsamości angażowania ich no toż to to poczucie tożsamości, zwłaszcza na pograniczach powoduje, że prawda nasz budżet tożsamość rośnie ich poczucie tożsamości naj pełne ręce możemy dać po zębach zgrzyta, zwłaszcza na terenach, gdzie jest mieszana ludność narodowa z, a z drugiej strony dążenie do wzmocnienia gospodarczego, żebyśmy byli taką taką jednostką gospodarczą no tu też napotyka się na Żydów, którzy nam się co w miastach no to zaczyna to być problemem, kto sprzedaje, kto handluje, kto więcej zarabia 1 SM taki wyścig inny i i próba w gruncie rzeczy wyeliminowania konkurenta ze spornego terytorium na tym się buduje nacjonalizm on z drugiej Rzeczpospolitej jak już pani te przykłady podała no prowadzi do tego, że nacjonaliści wyjadają odbudowaliśmy polskiej Polska ma być tylko dla Polaków ci, którzy nie są Polakami no owszem, są obywatelami, ale my nie możemy dopuścić do równych praw, ale nikt inny w każdym meczu mówił im i był przekonany, że ci, którzy są mniejszością, ale będą w państwie polskim dostaną się Polakami i że trzeba zawrzeć także sojusznicy muszą stać się pola widzenia to jest bardziej skomplikowane Piłsudski w ogóle nie był nacjonalistą, a ja tutaj resorowania pogląd nacjonalistów Piłsudski w ogóle jest inna mentalność Piłsudski się wywodził z Wilna, a prawda, gdzie w samym tym mieście mieszkali Polacy większość oczywiście, ale też Litwini Białorusini Żydzi jeszcze Rosjan trochę było w tamtym czasie on w zasadzie nie był człowiekiem, który widział jak centrową konflikty etniczne etniczne narodowe religijne on właśnie nie ma takiego myślenia dla niego Polska była z natury rzeczy jedno różnorodna tak tę i Tomasz ludzie nie przeszkadzał on budował już tak powiem płaszczyznę porozumienia z tymi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Polskę i państwo nie naród tak bardzo państwo przede wszystkim, a to państwo oczywiście, że będzie zróżnicowany, a więc trzeba wypracować taką metodę, żeby to państwo było państwem dla wszystkich i oczywiście, że to dla Polaków przede wszystkim to wiadomo, ale np. Żydzi w ogóle nie byli za przeciwnika uważani przez obóz Piłsudskiego w ogóle tak są Białorusini to nie to nie było konfliktu, że zieloni są inni, więc to jest odpowiedziało różnica 2 w ogóle formacji polskiego patriotyzmu tego otwartego i tego zamkniętego 8 wejdzie, a skąd bierze się zamknięte w dno zamknięty z poczucia zagrożenia właśnie z tego co z tego przekonania, że podmiotem nie jest państwo tylko naród i naród zjednoczony jednolity w jaki sposób prawda on kreuje państwo państwo z jego utworem czynie mamy figur obywatela stanął sam to nie jest słowo, które by nacjonaliści chętnie używali nie jest to gotowość jest właśnie słowo obywatel ona jest raczej z obozu Piłsudskiego obywatel ona jest odniesieniem jest do państwa ani do do narodu traktowanego jako byt odrębny zamknięty tortur to jest jednostka, która powinna się rozpłynąć w narodzie taka jest on powiedział koncepcja Dmowskiego człowiek powinien zatracić swoją indywidualność swoją nadmierną chęć nie wiem egoizmu czy szukanie jakichś własnych przekonań powiem, że tak bym się roztopić, jakby w narodzie, bo naród jest podmiotem, a państwo powinno być narzędziem narodu no, więc siłą rzeczy ono musi te mniejszości spychać, który zrealizuje Degas kończy, bo to jest taka puenta i to jest ten spór, że tak bym się wyraził w 2002 . Narutowicza właśnie dzisiaj prawda była znowu przypomniane zaakcentowane to, bo Narutowicz był wybrany głosami Polaków i mniejszości narodowych stąd narodowcy powiedzieli ten nie może być prezydent tylko Polacy powinni wybierać państwo nasze z państwem Narodowym naród nasz katolicki, a mówi Roman lwowskim getcie czy czy takie dane panie profesorze 2002 . roku, kiedy po raz po raz pierwszy w sposób powszechny poszli do urn endecja zdobyła 28 % głosów to znaczy, że dla 13 głosujących te poglądy były w jaki sposób bliskie ważne bank myślę, że ta myślę, że tak tak go można tak 29 % przemożna prawda, mówi że tam jeszcze być mniejsze ugrupowania, ale generalnie oczywiście tak 13 nawet bym powiedział społeczeństwa można więcej niż 13 nie podzielała te poglądy narodowe one na poziomie takim jak my to w tej chwili rozmawiamy to oczywiście to jest nim są rozmowy wśród inteligentów panie wśród zwykłych ludzi, ale generalnie sprzyjało im kościół i budował tą przestrzeń masową kościół oczywiście o popierał endecji nie obóz Piłsudskiego i on zapewniał, że tak jak prawda to wiemy z pamiętników nowości ludność Podlasia np. gremialnie popiera endecję gremialnie zasadzie domina Stronnictwa nie działały na ziemiach zachodnich to Wielkopolska Pomorze to było trochę inna historia, bo to właśnie historia tych walk z zaborów zaborze pruskim, ale generalnie trzeba powiedzieć, że endecja byłaby najpotężniejszym obozem w Polsce bez wątpienia do roku 2006 . na pewno czy to można powiązać z naszą trudną historią przed sezonem odzyskanie niepodległości czy to poczucie zagrożenia głośniejsze niż u innych narodów, bo on myśmy mieli zabory za sobą myślę, że Krzysztof Ignaczak Edyta naród był zagrożony w sposób fundamentalny o Wilno myślę, że w dużym stopniu ta w dużym stopniu ta k, ale też i przez fakt, że w Polsce w zasadzie wielką klęskę poniósł obóz konserwatystów w niektórych krajach to był bardzo istotność prawica to byli konserwatyści prawda czy chadeccy u nas tak powiemy bieg dziejów i historie, że dach pełen związane z różnymi zdarzeniami sprzed roku czternastego w tym rewolucja 900 piąte roku i t d. spowodowały, że wokół endecji skupiły się warstwy posiadające ci co mieli poczucie zagrożenia jakimkolwiek radykalizmem no w tym kościół właśnie no, a do tego prawda doszła duża część inteligencji normujące to jak by przed chwilą powiedzieliśmy że, gdy trwa walka narodów no jednak sąsiedztwo bolszewickiej Rosji to znaczy w narrację nacjonalistów narodowców endeków właściwie cała lewica i centrum to jest właściwie zagrożenie bolszewickie oni mówili o Piłsudskim, zwłaszcza na początku, że to jest taki rodzaj Kiereńskiego, który toruje drogę komunistycznej rewolucji lewicowiec radykał oraz wypowiedzieli lasach psa, ale całą pewnością tak z tą pewnością i to można, by nawet udokumentować, że on reprezentował lewicowe wartości lewicowe pomysły szaleństwo, gdy w tym czasie radni nie w tym nic nie w druku w OFE też fakt, iż jeszcze w tym być może można powiedzieć, że w tym czasie tak mówił mówił Lewis zna on na swoich wrogów rozmaitych rzekomych i prawdziwych no, więc tutaj takich słów nieużywaną odzież właśnie mówiono o tym, mężczyźnie oto owoc rzeczywiście mało się komu kojarzy mu taki premier Rosji, którego Lenina obalił Tadeuszem taki radykał lewicowiec i w sumie, że tak przyjemnie podróż z rewolucją lutową październikową wreszcie był rząd Lwowa prawda Lwowa potem kieleckiej otwarte w pani profesorze to tu kilka cytatów z Dmowskiego to może taki na początek z gazety warszawskie druku 2005 . gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie minusami niego największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie niczego więcej nie byłoby nam trzeba ten nacjonalizm był jakoś spięty z autorytaryzmem ta tak był był to znaczy w tym wszystkim prócz tego, o czym mówiliśmy, zwłaszcza goście po roku osiemnastym i tych związanych z Tomkiem mężczyzną, który przed chwilą mówiłem, że wśród endeków narodowców i Dmowskiego też kształtowało się takie przekonanie, że właściwie demokracja zachodnia jest słaba parlamentaryzm jest słaby nie autentyczny tam działają jakieś mafie masońskie Żydzi to popierają, czyli właściwie takie grupy, które są przeciwne tradycyjnej cywilizacji tradycyjnym wartościom no i w sumie tak bym rozmywają spoistość tego Zachodu spoistość zachodniej kultury rozmywają rozmywają na końcu przyjdą właśnie komuniści przygotowują one do puczu komunistycznego ci są ofiary mężczyzna zatem jest potrzebne, żeby narody prawdziwe się, że dach skonsolidowały i potrafił się temu przeciwstawić się, że odwołanie do tradycyjnych wartości jedność narodową jedność narodu i państwa no i sprzeci w wobec wszystkich tych rządach po liberalnych nadmiernie lewicowych czynników również nowoczesnej kultury to albo też atak na współczesną kulturę, które nie, które dezorganizują życie i prowadzą do upadku społeczeństw wystrój torować drogę komunizmowi Mussolini Sieja jawił jako taka postać, którą właściwy jest pokazuje to drogę, czyli silna konsolidacja narodowa nie cofnięcie się przed użyciem siły i narzucenia porządku wreszcie porządku w porządku i jednolitych wzorców jednolitego systemu wychowania bezwzględnej walki z komunizmem socjalizmem z innymi składowymi ideami także Mussolini, zwłaszcza w tych pierś, ale właśnie do 3009. w gruncie rzeczy cieszą się poparciem jako ciekawy model ustrojowy pozytywny w taki taki rząd silny lęk to zawsze na początku robi dobre wrażenie na wielu no właśnie na wielu powie pani to nie jest on się nie cieszą specjalną popularnością w innych ugrupowaniach w generalnie bowiem to już szczyt, bo wiadomo co to jest de Mono partyjny system Mussolini już bardzo szybko stworzył system Mono partyjny zdelegalizował inne ugrupowania przed 2006. rokiem tuszy to wszystko dokonało, a więc to była alternatywa dla demokracji parlamentarnej w głowie dom, a Dmowski są też tak państwo wyobrażą na wzór Włoch faszystowskich miewają też trudno powiedzieć, bo on zaprojektował nic takiego ustroju jak to ma wyglądać ma rządzić tak dalej ale, toteż trudno o odpowiedź na to pytanie natomiast są jedno są jego pisma, które dotyczą tego jak być powinno, więc tak państwo powinno być skonsolidowane właściwie rządzić powinien obóz Narodowy czynimy wszyscy inni są nie w porządku to znaczy nie, dlatego że mamy inne poglądy proszą obcymi międzynarodówka armii międzynarodówką żydowską międzynarodówką socjalistyczną międzynarodówką masońską posążek tak powiem takie określenia, które de facto eliminował jako równorzędnego partnera to to są wrogie siły no, więc zostajemy my prawda to znaczy obóz Narodowy obóz Narodowy, który może tam ewentualnie stopniowo przyciągać ludowców no bo chłopom zawsze coś co chłopaki mówili dobrze Witos w lutym był przykładem prawda nie będziemy jednak stopniowo redukować dostali się porządnymi narodowcy, więc to jest system tego rodzaju właściwe nowości dyktatury teraz i to dyktatury nie tyle nawet w państwie co w społeczeństwie, bo państwo i sporo i naród mamy obowiązek wychowywać narodową, a więc to też nie jest możliwe, żeby dopuścić do rozprawiania się w przestrzeni publicznej różnych wrogich poglądów teorie poglądy powinny być eliminowane, które są dysfunkcjonalne dotyczą obyczaju dotyczą pojęcia narodu dotyczą interesów narodowych to właściwie trzeba ukształtować jednolity obraz opinii publicznej przez wychowanie przez narzucenie odpowiedniego programu szkolnych przez organizacje młodzieżowe przez organizacje kobiece przez prasę, więc to jest taki model bym powiedział, który nie pozostawia wiele miejsca dla pluralizmu w ich nie pozostawia też miejsce dla jednostki, bo mam wrażenie, że mówi się tylko wyłącznie o narodzie to ta jednostka się rozpływa w tym naraża tam jest tak od Dmowskiego zresztą to jest już bardzo stary tekst jeszcze sprzed roku czternastego zresztą jest tak naprawdę bardzo piękne rzygać się na to popatrzeć jak w oderwaniu od tych, jakby celów czy zastanawia się nad obowiązkami Narodowym im jestem najwybitniejszym człowiekiem tym większe obowiązki obowiązki wobec rodziny wobec narodu jak najwięcej powinienem poświęcać dla tego narodu no trudno zaprzeczyć szlachetne prawda problem polega na tym, kiedy się z zderzenie ten naród to znaczy, że w zasadzie to mamy być wszyscy tacy sami na antysemityzm neony z konstytucją tylko konstruktywna dąży on żadnych wrogów jest sporo oczywiście są komuniści są masoni jak żyć to jest nuda no ale bo żyli, jakby z wspinają to wszystko znaczy Żydzi są obcą cywilizację Dmowskiego zresztą gdzieś tam bywali Żydzi mają kulturę prawda ponad 2000 lat i w związku z tym jest bardzo silna kultura bardzo odrębna i wejście na żywo żadnej asymilacji mowy być nie może ci, że tak powiem Żydzi, którzy wydają się, że są zasymilowani do polskości w gruncie rzeczy mają inne rozumienie tej polskości nie odczuwają instynktów narodowych, a zatem nie mogą się utożsamić z narodem są obcy no właśnie ta jedno i muszą być jednostkami, które nie mogą być narodowe zawsze będą nie Narodowy na poza tym są obcy ci prawdziwi Żydzi wyznania mojżeszowego itd i właściwie ich nie ich należy trzymać z dala co najmniej z dala od od narodu nie dopuszczać do asymilacji niedopuszczalność ich wypędzić nasze to nigdy nie zostało tak do końca przez samego Dmowskiego powiedziane, bo właśnie tak nie bardzo wiadomo co z nimi zrobić na tak popierać imigrację, ale w gruncie rzeczy docelowo nie wiadomo co z tym zrobić ciągle są oni obcy są szkodliwe i idealny inie możemy uznać za Polaków tak naprawdę w gruncie rzeczy to tutaj było dużo bardzo praktycznych problemów, dlatego że no były osoby żydowskiego pochodzenia w samym obozie Narodowym początkowo w lidze narodowej wreszcie z nimi się rozstaną po kolei były o no, chyba że tak powiem jeszcze zadeklarowali jak antysemici po to, wtedy w zasadzie można było jakoś tam dano im wiarę właśnie to tak dokładnie jak pani mówi no dopóki byli praktycznymi aktywnymi toż to się specjalnie tymi zajmowana, ale jak trochę osłabli zapale to już zaczynały się problemy, by w zasadzie nie akceptowano osób żydowskiego pochodzenia nie akceptowano osób żydowskiego pochodzenia w kulturze to ostatnio mieliśmy problemy prawda z Leśmian Bolesław Leśmian ani razu oznajmił nie chciał za patrona roku 2017 dokładny i tu muszę dokładnie przypomniały artykuły z gazety endeckich lat trzydziestych Leśmian to nie jest Polak to coś pisze po polsku myśli żydowską to jest żydowska kultura pisane w języku polskim tak samo Tuwim oni tak uważali, że w związku z tym oni odrzucali te tego typu rzeczy i twierdzili, że oczywiście znaczyć co to jest sanacji obóz Piłsudskiego pełną Żydów tam jest różnie z PPS właśnie, że z Żydami się ku ma ten Piłsudski notes jak i prawdę, że no może zdrada to za dużo powiedziane, ale w każdym razie ma już coś w tym rodzaju socjaliści Żydzi wielu Żydów komuniści wiadomo sami Żydzi prawda na Zachodzie silne wpływy żydowskie w biznesie w mediach w dyplomacji niektórych krajów UE na złowrogie wpływy z natury rzeczy wrogie Polsce, jeżeli gdzieś wypatrzą może tak powiem w przestrzeni międzynarodowej, żeby ktoś o żydowskich korzeniach oto oddział w razie wiadomo, że na pewno jest wróg Polski to jest takie rozumowanie w i ono było niezwykle konsekwentny w gruncie rzeczy ono to się rozwinie w latach trzydziestych jako ONR się zacznie pojawiać w tej generacji w gruncie rzeczy taka cała ich historia Zofia, a Itaka analiza świata współczesnego, w którym Żydzi są jądrem Żydzi na Wschodzie jako komuniści dążą do rozbicia cywilizacji Europejskiej trzymał wszystkie sznurki tak jest, a Żydzi na Zachodzie jako bankierzy i komedia jako siły finansowe dążą do zniszczenia cywilizacji Europejskiej na Zachodzie no i Sulmierzycach temat się gdzieś tam połączono niektórzy wręcz uważali że, chociaż to mówimy o burżuazji kapitalista chata MOK komunista to dziś jest jakiś ośrodek taki 1 prawda tajny Super, który tym wszystkim steruje była podatność na tego typu wizji świata no to są teorie spiskowe no jasne zawsze jest grupa obywateli, która chętnie dajemy wiarę, ale oczywiście i jak powiedział, że w o endecji było Bożenę bardzo podatnym na teorie spiskowe na całej wizji, że tak, by masonów rządzących światem od czasów templariuszy bez mała to są wyłącznie w tamtych tamtych obozach ty możesz tak powiem lewicy czy Piłsudczyków w ogóle nie ma podatności na tego typu wizje, ale są zawsze związane z tymi wizjami na prawicowym nacjonalistycznym endeckim, ale próbowano się panie profesorze drugie po rozprawiać intelektualnie z tymi teoriami spiskowymi miejsc stąd taką w efekt cyfryzacji słuchał mogę licznego narodu my rozprawienie się z tym nie było możliwe tak naprawdę dlatego, że to były zamknięte obozy to znaczy przekonanie narodowcy odczytali swoje gazety i nie zaglądali do tych, które się z nich wyśmiewał z kolei, że tak męczy czy kwestionowały że, gdy wszystko oparte na nad redukcją rozmaitych kompletnego zauważył w swojej, by każdy żył w swojej bańce to są 2 wielkie formacje kulturowe w okresie międzywojennym tak już twarde endecy jak lądują pisałem prawda i wszystko inne i wszystko inne oczywiście w to w ramach tego wszystkiego innego jest bardzo blisko pluralizm etyczny to znaczy niosą socjaliści są piłsudczycy są Demokraci, a nawet konserwatyści niektórzy konserwatyści młody miał Jerzy Giedroyć prawda, że to konserwatysta był to oni wzajemnie mogą dyskutować mogą analizować obraz świata natomiast przekroczenie granicy tej mentalności, który od tej umowie ma zamyka tam w ogóle nie może z nikim dyskutować, bo oni żyją w swoich własnych przekonaniach wszystkich innych uważa, ale dużo głupców albo z uczestników spisku czy do SW ewoluowało w szwach no ewoluowało trochę pod wpływem wojny wojna przyniosła oczywiście o pokazanie strasznych rzeczy, które przyniosą nacjonalizm niemiecki w tym wypadku prawda was mówiono drugiego o groźbie zwolnienia Weiweia no przyniósł zagładę dużej części tych elit na na nacjonalistycznych narodowych tak samo jak i innych ugrupowań z mniej, więc tych dni, ale z drugiej strony też nie do końca jeszcze można powiedzieć, że do roku czterdziestego 0405 . roku generalnie ten obraz nie został przezwyciężony i ta jest cały czas wiele artykułów podziemnej prasie, że na myśl dotyczącym tu walczymy z Niemcami tak, owszem, ale, ale przecież ci Anglosasi to jest też obsesji te są obce tortur to właśnie Suszko Basso ani masoni i nie co będzie po drugiej wojnie światowej nie wiadomo, ale to wcale nie będzie dobrze artysta jest całkowita niezdolność do zawierania sojuszy z kimkolwiek by wszyscy są podejrzani ta zachód jest zły wschód jest zły i zagrażające no przecież Dmowski też o o Niemczech mówił o Niemcach mówił wprost, że stosunki z narodem niemieckim to raczej przez następne lata poprawne nie we mnie nigdy nie, bo to do włoskiej endecji uważała, że Niemcy są w ZEDO mieli respekt PS sobie to było trochę tak, że uważali, że Niemcy są bardzo silni cywilizacyjnie ekonomicznie, ale cywilizacyjnie kulturowo i oni będą cały czas podejmowali ekspansja na ziemie nasze do głębi niezdrowa psychologia narodu niemieckiego w stosunku do Polski tak Dmowski i Leo tak ta SI i oni są wrogiem, jakby śmiertelny w pewnym sensie to znaczy zawsze będą drogi, który nic nie zmieni, bo to jest zresztą taka jest książka w 1000 lat zmagań polsko-niemieckich cała historia 1000 lat pisana pod kątem, że to cały czas się toczy wojna cywilizacyjna między Niemcami polską ona była bardzo popularna wtedy zresztą wydana w czasie wojny po wojnie przedrukowywane w komunistycznej Polsce po raz, więc BOŚ kolej była zgodna z powojenną antyniemiecką retoryką nie rozumiała emitenta KNF więc, więc oni mieli taką taki oto wyobrażenie jak być tak znaczy na Zachodzie pojazd na rozmawiając z wieloma działaczami Stronnictwa Narodowego eksponowanym mi, którzy żyli na Zachodzie ani po wojnie przez lata powojenne Notus pukało się Toyota jednak te obsesje różne antyżydowskie anty masońskie polegały one jednak na tym, że nie żyli w cywilizowanym kraju, jakim była wielka Brytania patrzyli na to nas na to co się tam dzieje i się przesuwali w swoich poglądach takim twardym konserwatystą, ale konserwatystą natomiast inne elementy tego antysemityzmu zawsze były nawet odze w na emigracji w Londynie też były też były wątpliwości czy ktoś żydowskiego pochodzenia to jest w ogóle to lata miały swoje, że tak powiem też konsekwencje ustosunkowanie się do opozycji Demokratycznej przypomnę, że Stronnictwo narodowe bardzo niechętne było ich koron wina Solidarności bardzo niechętne, ale może być niechętna no w pewnych okresach mocno zdystansowana tak być, ale o jakiś przyjaźni poparciu trudno było mówić, bo nie bardzo podejrzliwie na to patrzy natomiast no no to obsesja w gruncie rzeczy, o których tutaj mówiłem, ale nad osłabły natomiast no i w latach dziewięćdziesiątych też w zasadzie były marginalne natomiast w tej chwili wraz z wróciły z ogromną siłą o to też chcę pana profesora zapytać o to jak dziś czyta się Dmowskiego jak czyta się go tak postów tak wprost cement nie patrząc, że to jednak upły w czasu jest dość znaczące w okresie międzywojnia mówiono, że Piłsudski ma władzę, a Dmowskim dusze, ale ich chyba ten lwowski wydaje się dla niektórych środowisk na tyle aktualne do niego podłączyć jakąś kroplówkę polityczną i coś jeszcze na tym jakiś kapitał jeszcze polityczny na tym zbić miała inną faktycznie to jest prawda nie oczywiście bardzo zastanawiać, bo z drugiej strony to jest trochę się naiwny pogląd, że 1 pisarz polityczny nawet wybitny nocą zawładną myślami milionów Polaków w dużym stopniu mało wykształconych nie czytających żadnych broszur z, a już, tym bardziej dzisiaj w jest coś pod glebie co moim zdaniem do Moskwy też dobrze odczytał jako polityk w życiu pewne tendencje pewne animozje pewnej nieufności pewne skłonności inny i uogólnia i nadawał im taką rangę intelektualnego wykładu, a z drugiej strony na dzisiaj ja myślę to co oglądamy to się rodzić bez boskiego ja ja nie wierzę, żeby ci narodowcy, którzy maszerowali dzisiaj, żeby oni czytali włoskiego może przeczytali jakiś 1 tekst, który ma nie wiem 40 stron, ale wątpię, żeby oni, że tak bym stąd brak wiedzy o świecie to jest raczej rodzaj emocji symbol cara Dmowski rzeczywiście jest symbolem, bo oczywiście tak, żebyśmy tego Dmowskiego tak totalnie nie nie skrzywdzi, bo siłą rzeczy to robimy mówiąc o jego poglądach ideowych oni swoje autentyczne zasługi miał swoje autentyczne zasługi roztoczyć pierwszej wojny światowej i po pierwszej wojnie światowej w Wersalu, bo on duże dachem persona grata na Zachodzie nie dlatego, że ma taki pogląd, o czym mówimy tylko, że był człowiekiem, który się zawsze opowiadał przeciwko Niemcom, a zatem w czasie pierwszej wojny światowej Francuzi widzieli w nim polityka no, a County, a zatem mógł łatwiej reprezentować interesy polskie wobec Francuzów czy Anglików niż wśród mniej niż Piłsudski tyle tylko, że właśnie ci z kolei czyta Dmowskiego on wrócił z tego Zachodu przekonany, że to co wcześniej może miał takie nie domyślamy się do teraz już wie na pewno masoneria rządzi światem w NATO nadal rządzą polską 2 trumny w Jemenie to ów noszenie wiem prawdę mówiąc nie wiem tak myślałem, ale jak tak patrzę, że jak w gruncie rzeczy tego biednego Piłsudskiego przyklejając coraz bardziej do takich narodowych poglądów to w zasadzie nie wiem pani znaczy Piłsudski został on panie profesorze najlepiej wziąć i nieżywego, bo można sobie wziąć to na co masz ochotę nie zaprotestuje nowym dworem wiem, ale Piłsudski przestał być identyfikowany z tymi poglądami nie o Polsce co polskości czy narodziny, które są konstytutywne dla obozie Piłsudczyków i zaczął być utożsamiany z z naszą rozmowę z szabelką wywalczył niepodległość region dla nota na drodze z własnej winy w tym sensie, że ani Piłsudski mało pisał tekstów ideologicznych w ale co on sonduje hity akatyst temperatury agresji nawet można powiedzieć no to jest jego słynne przemówienie w sali Malinowej hotelu Bristol strasznie ostre po śmierci Narutowicza Głuch sam Piłsudski wyrzucił z siebie całą wrogość do endecji i tak jest, że takie przemówienie o tym, karnet na krzywych nóżkach zapluty, który idzie i opluwany przez całe życie to było endecji w, więc dzisiaj, że tak powiem w dno rozmywanie granic między endecją, a Piłsudskim to jest horrendum po prostu, ale siódmy w naszych oczach naj czym to może skutkować ślepo mówi pan chyba takie wrażenie, że UE i wiedząc niewiele, a czasem nie wiedząc nic tak się składa na sztandary nazwiska i pustych kalorii FOT WM bierze się teorie na wjazd wykorzystuje się to co akurat przydatne nie pamięta się że, gdy inne historie zupełnie inne konteksty to wszystko prowadzi do takiej okropnej wulgaryzm racji absolutny polaryzacji rozmywania głębokiej niesprawiedliwości w ocenach ludzi i prowadzi do takiego melanżu nawet Niemcy ideologii, ale proszę o malarzu poczucia polskości określania co to jest polską podkreślanie patriotyzmu no w gruncie rzeczy 1 stronę to znaczy takiej, którą udaje, bo narodowo katolickiej gry narodowo katolickich emocji, a to jest tylko 1 z rodzajów polskiego patriotyzmu noszę w grę nie do wykonania to nie do zaakceptowania w ramach obozu Piłsudskiego, który był świecki n p . choć wyraźnie prawdy zdystansowany wobec spra w religii akceptujący różnorodność wielo narodowość państwo ani nie zjednoczenie narodu w sensie, że wszyscy mają myśleć tak samo to był jednak różne wizje na świat na różny stosunek do Europy do innych krajów w obozie w żużlu nie ma żadnych wrogów goście poza, żebyśmy mieli wrogów takiego myślenia, że są dziedzicznie wrogowie to może najbardziej Rosja może najbardziej Rosjanka to w zasadzie trzeba powiedzieć Rosja jest wrogiem permanentnie wróg odwieczny tak co nie znaczy, że piłsudczycy nie próbowali też, że łączy gdzieś tam na różnych forach z niektórymi Rosjanami, ale tylko z Demokratami tylko z tymi zakład leży w jej twardo stanowczo przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, a takich wielu nie było w bardzo dziękuję pani profesorze za tę rozmowę o tym jak nacjonalizm rodził się też wał groził to może nie dojrzewał on w fazie drugiej RP prof. Andrzej Friszke z Polskiej Akademii Nauk o naszym gościem przed dwudziestą pierwszą to był program, który wydawał Anna Piekutowska realizował on się lekarz mógł, a była z państwem od osiemnastej do prawie, że dwudziestej pierwszej Karolina Lewicka z panem profesorem życzę państwu dziękuję udanego wieczoru tej resztki, która została msza święta niepodległości jeszcze można bardzo dobrze przeżyć sny kolorowych snów oczywiście dobranoc do widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA