REKLAMA

NIK o działaniach policji i straży gminny ws. bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Marek Bieńkowski był gościem Krzysztofa Woźniaka

Skołowani
Data emisji:
2016-11-19 09:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
druga część audycje skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem dalej ze mną w studiu Marek Bieńkowski dyrektor departamentu porządku bezpieczeństwa wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli, ale i były komendant główny policji w latach 20052007 pełnił pan tę funkcję dzień dobry panie dyrektorze w dzień dobry jest nie sądziłem, że Palikot wypomniał, że rzeczywiście tak jak tylko przypomnę też to jest bardzo ważna funkcja kolejny raport na temat bezpieczeństwa na Rozwiń » drogach w Polsce bardzo ciekawy raport dotyczący działań policji straży miejskich gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa czy też działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego pieszych i rowerzystów bardzo ciekawe raport obszerny ponad 80 stron niezbyt pozytywne dla policji straży gminnych bardzo wiele ciekawych zagadnień o tym, teraz porozmawiamy w ten właśnie, kto był tak naprawdę kontrolowany rozumiem, że zarówno komendant główny policji, ale i, ale i poszczególne straże miejskie gminne, ale też poszczególne komendy wojewódzkie w Polsce tak kontrola była reprezentatywna oczywiście zoo w całość problematyki w zakresie, który kontrolowaliśmy opowiada pan komendant główny policji ambasada w głównych ustaleń nie tej naszej kontroli nie dotyczy naszym zdaniem zbyt daleko zdecentralizowanych uprawnień, jakie otrzymali komendanci garnizonów policyjnych, a tak dobrą sprawę no to wszystko rozstrzyga się na poziomie komend miejskich powiatowych tam, gdzie planuje się służba, gdzie realnie Stalą to służba przebiegała, w którym miejscu i zlotego za szczęśliwa redaktor pozwoli na jedno z głównych ustaleń to takie że po raz kolejny zwracamy uwagę policji, że rzeczą podstawową jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tym przypadku pieszych rowerzystów jest prawidłowe zdiagnozowanie miejsc niebezpiecznych lub czegoś zaczynał to to nie jest wielka filozofia jest rzecz oczywista, gdyby pan dyrektor pozwoli to ja bym jednak chciał zacząć od czegoś innego czy w ogóle na szczeblu tym najwyższym komendanta głównego policji jaki, jaki najwyższych władz o strażach gminnych i miejskich czy te instytucje w ogóle zdają sobie sprawę kim jest pieszy rowerzysta na polskich drogach, jakiego typu on jest uczestnikiem ruchu drogowego im generalnie Targ Gminny komendant główny policji, ale formalnie jego zastępca w 2000 piętnastym roku nawet zatwierdził program dotyczący bezpieczeństwa pieszych, a 2 zupełnie z w dokumentach policyjnych mówiąc już straży miejskiej podjęta bez pamięci jest problem rowerzystów, ale nie zgadzam się z argumentacją w przedstawioną przez przedstawicieli pana komendanta głównego policji, że na raptem w ciągu roku ginie w nią około 300 rowerzystów w to nie jest problem też ogromny problem związany z bezpieczeństwem tych też niechronionych przecież użytkowników dróg publicznych, żeby powiedzieć o istocie tych ustaleń panie redaktorze Szanowni państwo wciąż, lecz także jeślibyśmy spojrzeli na stronę taką czysto formalny to jest program jest program zaleca jakiś zadania na zaletach zadania są realizowane cele, jakie to zadanie, ponieważ ja myślę, że większość ludzi nie wie, jakie są zadania, jaki jest program woli generalnie problem program Lucy zasadza się na oczywistym celu w poprawie w stan bezpieczeństwa, żeby mniej osób zginęło, żeby mniej osób zginęło na drogach raz pierwszy lasów nasze zastrzeżenia dotyczące realizacji tego programu aż za nie dosyć oczywiste polega na tym, że w oparciu, o ile zobiektywizowane mierniki państwo stwierdza się, że podejmowane działania są adekwatne do zagrożenia na ile koryguje się te działania i tutaj napotykamy na toczymy zacząłem mówić o dłuższy to chociażby czy państwo macie w ogóle definicję miejsca niebezpiecznego i mają moi nie mają ich problem polega na tym, że mamy takie kwiatki, że z czwartym kwartale 2 tysięcznego piętnastego roku w garnizonie łódzkim w Łodzi wytypowano 28 takich miejsc bodajże w garnizonie warszawskim w Warszawie 231 przy porównywalnej wielkości ruchu i pytamy o ruchu tak, ale jednak miasto Łódź jest mniejsza niż Warszawa oba nasze gołąbki Warszawa w terminie 10 rokrocznie gwiazdek wątpliwość jak dotąd zasadnicze pytanie to w oparciu o jakie że tak powiem parametry jest państwo w euro wskazuje się te miejsca my tutaj też się z tym nie zgadzamy obrączka w przypadku Warszawy mamy takie oto wskazania, że niebezpieczna gra tu jest niebezpieczne są aleje Jerozolimskie również Solny sprzedano 12 km Puławska niebezpieczne malca, ale też Grochowska Grochowska partactwo z tego wynika w oparciu jak to się przekłada na sposób planowania służby na ile macie punktowo miejsca wyznaczone, gdzie następuje też dużą część oczywista następuje przecięcie ruchu w pojazdach mechanicznych oraz tancerze z najwyższymi i tutaj w pani lek. Szanowni państwo musimy odkłamać rzecz taką, która funkcjonuje w obiegu publicznym mianowicie paradoksem niektóre kontrolnie udowodniliśmy, że nie jest to, że najbardziej niebezpiecznie jest dla pieszego tam, gdzie powinien czuć najbezpieczniej to nie jest prawda, że najwięcej pieszych w kinie tych, którzy nie oznacza ni są już tak powiem dziś poza po poza miastem bez elementów z elementów odblaskowych w tym znaczeniu natomiast najwięcej ginie na przejściach dla pieszych i niesamowita na czym to nie zaskakuje oczywiście myślę, że wielu słuchaczy Skołowanych też nie zaskakuje, bo mówił, ale czy policja zdaje sobie z tego sprawa no właśnie dlatego mówimy tak scalić to w takim razie, jakie podejmujecie działania skoro macie już ściśle określone punkty przejścia dla pieszych i co się okazuje w naj bardziej represyjna policji w stosunku do pieszych, pomimo że w ponad 60 % przypadków sprawcami wypadków są kierowcy pojazdów mechanicznych daleki jestem tego, że to antagonizować Grupera będą to natomiast trzeba tak oddziaływać na jednych drugich, widząc proporcje no i tutaj zrobiliśmy na dosyć reprezentatywnej próbie, bo pół 1000 policjantów opolskiej drogówki zgodziła się ją wziął udział w anonimowej ankiecie no co nam powiedzieli w ankiecie no po prostu proszę państwa łatwiej jest wystawić mandat po nadal niestety potwierdzają, że są w rozliczaniu z ilości mandatów jak bardzo by policja się nie zaklinowała, że to już małym ma za sobą, czyli statystyki związku z tym zdecydowanie łatwiej jest być ukaranym mandatem będąc pieszym, zwłaszcza jeśli ten mandat wystawia plasowali się zdecydowanie łatwiej wystawić na scenie folk anonimowo ani anonimowej zawsze mówię, że anonimowo każdy policjant może powiedzieć pewnie już bardziej prawdę, niż by powiedział oficjalnie, ale jednak zostawmy to oficjalne wyniki oficjalne informacje są myślę, że ważniejsze jak K G Policji i reaguje na to, że liczby pokazują jedno, a ona działa winny sposób czy niema żadnej decyzji na temat większej kontroli kierowców pojazdów mechanicznych niema takiej jasnego sprecyzowania współdziałamy w tym momencie widzimy 60 % wypadków powodują kierujący pojazdem mechanicznym no to Słuchajcie musimy to 60 % akcji, a nawet więcej skupić na kontroli kierowców pojazdów mechanicznych jest jakaś decyzja w tej sprawie jest dowolność zupełna panie redaktorze Szanowni państwo mamy mieliśmy dosyć taki krytyczny okres relacji z polską policją, bo przez większą część naszej kontroli nie ekolodzy zgadzali się z naszymi ustaleniami wypływającymi z nich wnioskami, bo jest mam nadzieję, że istotne przewartościowanie, dlatego że komendant główny polskiej policji w zastrzeżeniach męża do ustaleń naszej kontroli TDT zaś do tych zasadniczych ustaleń do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest takie ciało złożone w połowie są dyrektorów, a w połowie z profesorów prawa ekonomii i zobiektywizowane ciało raz w procentach odrzuciła zastrzeżenia komendanta głównego policji komendant główny w tej sytuacji powiedział, że przyjmuje wnioski do realizacji od 2 wyrasta też na tyle poważna sprawa, że w nome jest jakiś czas sprawdzimy sposób realizacji wniosków pokontrolnych rozumiem, że ówczesny komendant Tent to co teraz jest ważne dla nas ludzie Banco panie redaktorze dla nas to niema najmniejszego znaczenia to znaczy my bardzo mocno kontrolerzy NIK akcentujemy ciągną się w ciągłość instytucji to byłoby bez sensu, gdybyśmy tak powiem w odniesieniu do indywidualnych natomiast jak już przed miasto myśli pan doktor pozwoli pierwotnie kanał główny policji uważają, że tak rzeczach podstawowych nie mogą po co definiować w jest pojęcie miejsca niebezpiecznego po co analizować i mieć informację zwrotną jak reagują garnizony na te zalecenia z najlepiej z docent realizować oni sobie radzą, ale mówimy, że nie dobrze, ale ja muszę dopytać 1 a jakie były argumenty którymi dawał na słuszność swoich tez komendant główny policji, dlaczego nie warto zdefiniować pojęcia miejsca szczególnie niebezpiecznego, bo co pomogło nadal bardzo chętnie przy tym przytoczę ten argument, że im się zgadzali, dlatego że mówi żona jest specyfika lokalna co oczywiście mieli jedno drugiemu nie przyczyna oczywiście, że specyfika lokalna, ale trzeba wybrać takie parametry w oparciu, o której specyfika lokalna i zobiektywizowane parametry i tutaj dojdzie takie rzeczy, która się wydaje formalizmem, ale muszę to państwu powiedzieć mianowicie od wielu lat w Polskiej policji w Łebie się tutaj też w piersi aż Echo idzie na niestety środowisko policyjne zamknęła się na współpracę ze środowiskiem naukowym z fachowcami i my właśnie mówimy, że on świadomy, że to nie jest takie proste albowiem, żeby stworzyć algorytm w oparciu, o które nalotów rozmawiajcie są znakomite ośrodki te daleki jestem od nowych lokali to nowe technologie Politechnika Gdańska Krakowska warszawska znakomite ośrodki zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego to pomoc powiedziano tak wzięliśmy podręcznik roi przekazaliśmy do niższego szczebla z Politechniki gdańskiej mówił na dobra, ale co z tego wynika, że przekazaliście ten podręcznik ten podręcznik, a propos budowy infrastruktury było możliwe ilość przekłada się bowiem na realny sposób planowania służby na efekty i tu jest właśnie pies pogrzebany policja mówi mam świadomość, że mówi publicznie wyrażał się publicznie Otóż policja jak diabeł święconej wody boi się zobiektywizowanych mierników, ale mówimy Słuchajcie no dajcie się tym miernika, dlatego że gdybyśmy powiedzieli, dlaczego tak dobra Spały, by sprawę z jest problem z pieszymi rowerzystami w oparciu o jakie przesłanki należałoby wzmocnić służbę atakowano go, gdy mówimy, ale proszę zwrócić uwagę, że z 800660  000 w polskie drogi, którą chwalimy jest to kraj no jest jeszcze kwestia na ile realnie ich jest tylu ile deklarują tylko źli na drogach zginęło na drogach pełniących służbę w w realizują to o co zabiegaliśmy, czyli wreszcie wchodzą w program walki polegający na szkolenie doskonaleniu zawodowym policjantów albo to są oczywiste działań po, żeby być obiektywnym ocenom czy nas urzekła Polska policja to jest to, że mają koledzy koleżanki bardzo pogłębione programy prewencyjne narasta co nas bardzo mocno zaniepokoiło, że te naprawdę praktyczne programy prewencyjne dedykowane dla najmłodszych dla ludzi po sześćdziesiątym roku życia, bo to są ci użytkownicy, którzy najczęściej giną na polskich drogach szczególnie zagrożeni i wiecie państwo z czego to zależeć monitorach programy będą w wprowadzać czy też nie od pieniędzy rondo, gdyż bardzo logiczna, bo taktyka, żeby dbano o to na co można wpły w poświęcać pieniądze są ze środków podatników jak właśnie na to nie może od tego kto komendant miejski czy powiatowy uzależniać się ilości bardzo ciekawych aranżacji bardzo ciekawych programów od tego czy samorząd dał mu jakoś zapomoga czy też nie bez sensu jest to powinno być zagwarantowane w środkach budżetowych to powinno być też jedno zadanie podstawowe zadanie policji również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego zapobiegać, ale z na brak tych środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa również na działania policji już Najwyższa Izba Kontroli wskazywała kilka lat temu, gdy powstał ten bardzo duży taki obszerny raport na temat stanu bezpieczeństwa, ale z ruchu drogowego, ale wracamy, bo tym razem właśnie raport o działaniu policji straży gminnych mówimy o tym, że policja straże gminne nie wiedzą tak naprawdę nie mają skompletowany dokumentów na jakiej podstawie wyznaczać miejsca z czego szczególnie zagrożone nie w swym mówiliśmy o tym, że jednak skupiają się bardziej na kontroli niechronionych uczestników, a nie tych, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do wypadków powodują mnie po prostu kierowcy pojazdów mechanicznych wbija tak sobie wracając do tego tematu myślę, że skoro 60 % wypadków powodują właśnie kierowcy, a te 40 pozostaje bez winy rowerzystów i pieszych tusze możemy kłócić też udany i o tych danych, na podstawie których danych są wyciągane takie wnioski też rozmawiamy, ale jeżeli obniżymy wartość tych 24 lat 40 %, bo to też będziemy mieli wyniki zda się trochę logiczne, że policja skupia się tam, gdzie łatwiej jest to zrobić i ewentualnie łatwiej obniżyć statystyki niż na tych 60 %, gdzie trudniej jest skontrolować złe zachowania kierowców w tym nie chodzi o to panie reżyserze proszę państwa, gdzie łatwiej będzie trudniej tylko naj skuteczniej zapanujemy nad problemem przy czym represja Artest 1 z elementów związanych z realnym oddziaływaniem już o programach prewencyjnych mówiła Marta z naszych informacji my zachęcamy radiosłuchaczy dla naszej stronie www KFK nikt się krótka gov PL znajdziecie państwo pełny tekst informacyjny Szkot przytoczyliśmy, jakie rozwiązania są w innych krajach nie przepada to interesuje bardzo interesuje, a to w drugiej części porozmawiamy jak pan pozwala bardzo proszę, więc wracając do tego, jeżeli wiemy, że policjant czy straże gminne nie wiedząc na jakiej podstawie działać to czy jakikolwiek sposób sprawdzają jak ich działania, jaki skutek przyniosła to też drugiej części Marek Bieńkowski dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli po skuciu informacji wracam do rozmowy co ta część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem za mną w studiu dalej Marek Bieńkowski dyrektor departamentu porządku bezpieczeństwa wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli za państwo ponownie w dzień dobry i rozmawiamy na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli co do działań policji straży gminnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych rowerzystów w pierwszej części mówiliśmy o tych różnych aspektach, na podstawie których policja powinna ani wykonuje zawsze obowiązków ustawowych nałożonych na siebie, które mówią, że ma działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach także pieszych rowerzystów to teraz rozmawiajmy o tym czy policja analizuje to co zrobiła do tej pory i czy wyciąga z tego jakieś wnioski o masie mi to też jedno z głównych ustalenie tej kontroli w bardzo czasza urządzenia, ale też z bardzo zasadne gospodarze pokazali jak kontrola ocenia odrzucenia również pana redaktora tutaj, bo pytanie rzeczywiście jest 1 z bardziej zasobnych w co się okazuje nie sposób dokonać dziś takie poprawnej analizy skuteczności swoich za działanie, kiedy nie mamy zobiektywizowanych mierników tego się nie da zrobić, owszem, policja na połowie, ale proszę państwa analizujemy w oparciu o systemie ewidencji wypadków kolizji ilość wypadków ciężkość wypadków miejsca tych wypadków znajdą się okazuje w, że w oparciu o pogłębione badania, bo do tej sprawy ona była na tyle poważna, że powołaliśmy biegłych lekarzy biegłych, którzy na co dzień są ratownikami w na polskich drogach i nie przeanalizowali z 20 naszym zdaniem wątpliwych przypadków kobieta w ósmym miesiącu ciąży potrącona przez tramwaj z urazem czaszkowo my, gdzie na miejscu wypadku widać też obrażanie ciężkiej w statystyce policyjnej jest wykazywany jako lekkie i kolejne przykłady kolejny przykład zdarzenia n p . gdzie sprawcą wypadku z poważnymi skutkami jest ten, który odniósł obrażenia półnago nie wykazuje związku z tym powołaliśmy tych biegłych biegli stwierdzili proszę państwa uwaga na 20 zbadanych przykładem przypadków aż 18 przypadkach było zaniżenie stopnia ciężkości i tutaj już tak powiem to daje domyślenia no myślę, że to jest 1 z tematów którymi nie powinna zająć policja na ile wiarygodne są te dane, które są wprowadzane, dlatego że przez państwa to też jeszcze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówię to też jest formalizm od stopnia ciężkości wypadków i zupełnie inne działania podejmuje komendant miejski powiatowy zarządca drogi jeśli na danym odcinku trafimy się 5 lekkich aniżeli 5 śmiertelnych ciężkich siatek pod skosem tutaj żartów nie ma związku z tym trzeba ja mam pełną świadomość swojego współtworzy systemy ewidencji wypadków kolizji w to jest system, który działa w zasadzie na potrzeby policji jego ciała doskonalić i w ogóle powinien też 1 z naszych wniosków powstać ogólnopolski niezależny od systemu policyjnego systemu zbierania danych dotyczących bezpieczeństwa na polskich drogach wiem, że minister infrastruktury w porozumieniu z mistrzem i cyfryzacji pracują nad takim projektem to byłoby fajnie, gdyby taki projekt w miarę szybko powstał to było bardzo dobre ktoś się z ministerstwa ma pojawić się skołowany w najbliższym czasie mam nadzieję, że to będzie za tydzień albo za 2 i na pewno o tym, porozmawiamy wracając do tego systemu ewidencji wypadków kolizji bardzo ciekawa rzecz, że tam wpisywane są tylko te zdarzenia w udziale, których musiał być 1 stroną kierujący pojazdem czy musiał być pojazd to co jest ciekawe np. 2 pieszych idzie się zagapił uderzył głową rozbił sobie głównie Leona nie są nie są zaliczane jako wypadek drogowy, chociaż jest na chodniku na drodze publicznej oraz rolę tak również ten przypadek to trylogia wcześniej jeśli nastąpi zdarzenie, gdzie wypadek na drodze publicznej na chodniku, a nie ścieżce rowerowej spowodował ten, który jako jedyny ucierpiał, toteż nie ma zdarzeń, czyli tak powiem to jest taki system trochę obok dlatego mówimy ja wie pan w ogóle tam jest system system system powstaje w oparciu o tzw. kartę zdarzenia drogowego prawda, którą na miejscu zdarzenia w wypełniała policjant oraz ich państwa proszę zwrócić uwagę, że to są wstępne ustalenia w Polsce w ogóle nie ma systemu, który n p . by weryfikował pytamy policja czy państwo wiecie jak dany przypadek został zakwalifikowany po prawomocnym orzeczeniu sądu na ile skorygował wstępne ustalenia nikt tego nie wie w Polsce możliwe jest, że chce w bazie SEWIK są błędne dane na temat sprawcy wypadku oboje sąd orzekł mógł orzec inaczej jest to bardzo prawdopodobne, że w iluś tam przypadkach myślę, że sama policja powinna to badacze nie bada już tam przypadkach jest to bardzo prawdopodobne, że wstępne ustalenia wcale nie potwierdza się po prawomocnym orzeczeniu sąd inie jest to zmiana w barze, a to jest to wolniej, a to jak i nie jest to zmienia na bazie ponad wszelką wątpliwość dobrze, a i tak rozmawiając na temat tej bazy w jak pan myśli, jaka jest trudność w tworzeniu dobrego systemu zbierania danych czy to jest mnogość różnych przypadków różnych rzeczy, które wpływają na wypadek drogowy analizowanie danych medycznych analizowanie danych z drogi analizowanie tego jak zarządca drogi podchodzi do sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pan i jest to zależy, dlaczego to baza danych chcemy wykorzystać jeśli chcemy wykorzystać do pogłębionej analizy tobym oprócz tych rzeczy oczywistych, które wymienił pan redaktor kanapka bym wiedział zaliczył jeszcze nim a jaka była, jakim były warunki pogodowe w danym momencie czy pan wie, że Instytut transportu samochodowego, który usiłował tworzy taką w bazę do współpracy z piciem zwrócił się boi się w stomatologii gospodarki Wodnej o podanie danych dotyczących pogody w określonym miejscu określonym czasie i za to szans płacić słone pieniądze z Żor powiem, kto to, że tamto trzeba ustawowo w uregulował się teraz właśnie o to chodzi o takie pogłębione dane nam chodzi o to wstępne ustalenia na miejscu zdarzenia przez policjantów jest jedynie prośba wierzą w karcie zdarzenia drogowego podaje tylko 1 jedno przedszkolak, a tak to prawda najczęściej prędkość w obozach najłatwiej to najłatwiej zbadać, bo jest taka pokusa wracając do tego właśnie tych sprawdzania swoich działań Bogu pamiętam jak rozchodziły swe życie przepisy właśnie, o których wspominaliśmy Apropos elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza tym obszarem zabudowanym na w nocy nie na chodniku nie land nie na drodze dla pieszych tylko po prostu na poboczu czy po jezdni krótko potem dostał to przeanalizowane wysłane pisma do K G Policji, żeby pokazali jak te działania wpłynęły na bezpieczeństwo pieszych policja nie ma zielonego pojęcia jak to wpłynęło ich rodaczka oddać do 2 bank pierwszy projekt jest zabawne ile o to w tym przepisie jest egzekwowany Otóż gola, ale co zaczyna żyć w mamy liczbę lat ile mandatów zostało wystawione w pierwszym za pościel i widzi pan idzie ZI my mówimy Słuchajcie w represjach jest tylko 1 z elementów oddziaływania i nie wyważać otwartych drzwi popatrzcie chociażby na Holandię popatrzcie na razie chodzimy tam z założenia racjonalny ustawodawca we Francji aż badać w 1000 osiemdziesiątym piątym roku specjalną ustawą przyjął, że w we francuskim systemie prawa szczególną ochronę mają zagwarantowanie piesi rowerzyści i Basta to kierowca pojazdu mechanicznego musi się wytłumaczyć, dlaczego nie zachował szczególnej ostrożności to są 2 przypadki jeśli ktoś wtedy, gdy tak głośno o swoje życie dajmy NATO albo w sposób rażący źle zachował się na drodze publicznej tylko 2 przypadki jeśli chodzi o pierwsze jeśli chodzi o papierze, a wszystko rowerzystów, a z daleka wszystko inne z mocy prawa odpowiada rząd tak jest również cały system ubezpieczeniowy zbudowany ten, który mnie prowadzi pojazd mechaniczny to widać wiecie państwo na przykładzie krajów, które zdecydowały się na inne podejście my też w tym raporcie naszymi nie ścigamy, ale pokazujemy jak kraje różne Europie odnoszą się do właśnie tych miejsc szczególnie niebezpiecznym, które paradoksalnie powinny być najbardziej bezpieczne przejście dla pieszych i są kraje, które tak Polska mówią, że mało już tak powiem jedynie drugi musi zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu, czyli kierowca i pieszych należą kraje, które mówią, że jeśli kierowca jeśli pieszy wykazuje zamiar przejścia to kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego pierwszego, ale są kraje, które mówią, że nie musi jak na przekaz Francja jak należy, że nie musi wykazywać się zamiary wystarczy, że w okolicach przejścia dla pieszych i to już jest wystarczający argument, żeby podjąć szczególne środki ostrożności pojąć prowadzący pojazd mechaniczny dźwięk wierzy pan o tym, wspomniał czy Najwyższa Izba Kontroli i zaleca wprowadzenie takich przepisów skonkretyzowania, kiedy pieszy już ma pierwszeństwo, zbliżając się nawet do przejścia dla pieszych, bo jak wiemy obecnie przez polskich przepisach pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, ale w momencie, kiedy już jest medal my dajemy to pod rozwagę rozsądnemu ustawodawcy gigahercach w mediach, bo wie pan do rzeczy polega na tym że, gdy nie chcemy rozstrzygać, dlatego że taśmy musimy być konsekwentni to trzeba mnie przeanalizować szeregiem jakiś pogłębionych analiz oparcia, które można wypracować sobie zobiektywizowane inne zdanie, ale pokazujemy, że wprowadzanie takich rozwiązań w ujęciu statystycznym doprowadziła do takiego efektu, kiedy w, jakiej formie Otóż od powyższych działań pytasz, zalecając panu komendantowi głównemu zwraca się do ministra spra w wewnętrznych do pani premier nasze wnioski nie są obligatoryjne mogę, by było obligatoryjne to my byśmy rządzili w kraju my nie jesteśmy instytucją zarządzają skromnie panie dyrektorze bardzo rozjechane ja muszę być skromny, dlatego że ja niestety mam status neofity obawiam się rozwodu bądź też nie, bo jakiś czas temu Opera za bezpieczeństwo państwa chciałbym, że warunek, że parowa, który pozwoli na taką głębszą refleksję bardzo proszę, żebyśmy byli dobrze zrozumiani nikt się nigdzie nie stwierdziliśmy brak dobrej woli to już kwestia dobrej woli nie znam policjanta z wieloma współpracowaliśmy jest komendanta głównych każdemu z nas leżał na sercu leży problem bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprasza za osobistą dygresję ale kiedy byłem komendantem głównym policji marzyłem, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby zejść poniżej 5000 zabitych polskich drogach był on się skończyłem w 2 tysiące szósty roku i również w obrazie 5240 zlotych, a teraz mamy poniżej 3000 jeśli utrzyma zobaczymy jak to będzie zobaczymy jak będzie za rok, czyli przewidzieć ogrom pracy, ale nasze zalecenia mówią AXA życie w mając tyle sił środków mają psy niemal gotowe rozwiązania z krajów, które o wiele lepiej poradziły sobie z tym problemem, bo chciał powiedzieć, że my jeszcze zajmujemy ostatnie miejsce poziomu jeśli chodzi o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w unii Europejskiej na to co się starać, ale to podstawowy argument, który pada, a propos właśnie tego dostosowywania przepisów dostosowywanie infrastruktury właśnie brania tego wszystkiego dobrego z innych krajów, o których pan dyrektor mówi pada podstawowy argument zawsze zawsze w tych krajach jest inna kultura jazdy w, a wie pan i przemieszczania się nie napawa to zupełnie z takim podejściem się nie zgadzamy suche liczby nie kłamią 42 % ludzi, którzy zginęli na polskich drogach to są piesi rowerzyści i trzeba sobie zadać pytanie czy dotychczasowe działania są na tyle usystematyzowane jeśli chodzi o infrastrukturę drogową jeśli oddziaływania policji straży miejskich gminnych rozwiązania prawne współpraca rano stwierdziliśmy, że kiepska za współpracą w idealnie między policją strażą miejską gminną wszyscy w kwocie resort owo mogło się rywalizacja jest niemała resortową obok siebie, a Lwówek dlatego też to z niemal ostatnie miejsce w unii Europejskiej jeśli chodzi o ten problem to, że wcale te statystyki jeśli chodzi o tą grupę użytkowników dróg publicznych tam się nie poprawiają, a to powinno skłonić go takiego spojrzenia zlotu ptaka i my tym raportem zachęcamy tych, którzy za to odpowiadają spójrzcie na to w ten sposób ten raport jest za lata 20142015 tak musimy to powiedzieć, że w tych latach zupełnie inna była rzeczywistość polityczna, kto inny był komendantem głównym policji, kto inny były rządzącym w całym kraju i czekam na ile pana zdaniem to wszystko, o czym mówić w raporcie jest adekwatna do obecnych czasów mojej osoby okropne o, tyle że proszę zwrócić uwagę, że te wstępne zalecenia, które przekazywaliśmy panu komendantowi głównemu w wystąpieniu pokontrolnym były zalecenia z lepszych wakacji tego roku ja się z nimi nie zgodził, czyli tak powiem jeśli chodzi o sam pomysł podejście do problemu ponoszeniu zmyliło bez względu na to jak na tamtym etapie, ale jeszcze raz podkreślę prymasa jest ciągłość instytucjonalna i jeśli poważnie myślimy o rozwiązaniu problemów ta nie może być także i tam 3 inne komendant główny polskiej policji będzie na nowo określą, że i wyważał otwarte drzwi w rozwiązaniach, które sprawdziły się w innym kraju w sens po prostu jeszcze raz podkreślam, że pan komendant główny polskiej policji, odpadając dla wystąpienie pokontrolne w konsekwencji zgodził się wszystkimi wnioskami z Serbem wypływających mi, czyli redefinicja miejsca niebezpiecznego nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi z tego co wiem też absolwenci spotkania i szereg tych innych zaleceń przyjął do wiadomości, a teraz jesteśmy taką konstytucyjną instytucją, że za jakiś czas sprawdzimy na ile remis i na koniec co następnie, jaki raport następny chodzi w głowach kontrolerom znikło, jeżeli chodzi oczywiście bezpieczeństwo na drogach, bo schowanych w tym się zajmuje mało przypomnę, że naprawdę już sporo tych raportów Najwyższej Izby Kontroli było w tym sami państwo widzicie, że to jest temat, który jeszcze przeważali chłopak jeszcze przez najbliższe parę lat będzie zaprzątało głowę, bo dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich osobiście bliskich też wielu z nas nie było dotkniętych jest dotkniętych wypadkami osób bliskich ja też swego czasu przeżyliśmy w dramat moja córka została potrącona przez nierozważną panią kierującą w samochodem na środku pasów dla pierwszych z rokiem, w którym wciela się pogodzić się w znikoma społeczna szkodliwość odręczny list, ale to nic dodać, że na bok Otóż chcemy proszę państwa, żeby wyniki kontroli i kolegów z departamentu infrastruktury, którzy popatrzyli krytycznie na stan infrastruktury drogowej jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza rowerzystów w euro kontrola w kolegów z departamentu nauki, którzy przyjrzeli się jak są realizowane programy miękkie i w końcu to nasza kontrola, której wyniki państwu przedstawiam chcielibyśmy sporządzić taką u nas się torbiel się z omega informację chcielibyśmy, żeby prezes Izby na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu przedstawił, jakie są wnioski takie o charakterze systemowym ogólnym GIIF chcielibyśmy zachęcić zarówno władza wykonawcza ustawodawcza Orzeł w oparciu o ustalenia naszej kontroli zechcieli podjąć działania naprawcze pod rząd po podejmować takie działanie to jest na najbliższe parę miesięcy zadanie w tym zakresie plus nie można wykluczyć biorąc pod uwagę wagę ustaleń tych problemów, że zjednoczą drugim aspekcie sprawdzimy jak nasze wnioski Solarisa Marek Bieńkowski dyrektor departamentu porządku bezpieczeństwa wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli jak wiele razy padło w dzisiejszej rozmowie również były komendant główny policji w latach 20052007 panie dyrektorze bardzo dziękuję za rozmowę z raportu, bo jest bardzo ciekawe modyfikują zachęcam państwa do przejrzenia całości raportu tak jak mówiliśmy na stronach Najwyższej Izby Kontroli odnośnik do raportu również na profilu Skołowanych na Facebooku kłaniam się Nisko Krzysztof Woźniak do usłyszenia już za parę minut informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA