REKLAMA

Mija ćwierć wieku od oblężenia Vukowaru

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-20 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM w słucham Radia TOK FM weekend Radia TOK FM dziś się w niedzielę 20 listopada dzień dobry mówi Paweł Sulik przyszedł czas na program koło historii dziś naszym gościem jest pan Mateusz Seroka z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry co prawda dziś 20 listopada, ale chcemy odnieść się w rozmowie do piątkowej daty do 18 listopada w dlatego, że to 18 listopada 1991 roku miał miejsce i tu zaczyna się pierwszy zaczął się też znaki Rozwiń » zapytania, a koniec oblężenia w Kowalu upadek mógł towaru jak to jest opisywana i co jest opisywany był dla stron biorących udział w konflikcie wtedy szybko chorwackim to to jak się o nazwie to wydarzenie też jest znaczące, ale zacznijmy od tego o czym mówimy wciąż większe zarówno jego końcu oblężenia jak i upadku, a w Kowalu dla chorwackiej strona oczywiście jest to przede wszystkim opowieścią o upadku o obronę, która trwa 87 dni i im to jest jak najbardziej pod podkreślane, ratując nas jeśli chodzi o stronę serbską drużynę stany oczywiście, że mogę mówić o tym, że jest to rocznica z zagranicy zdobycia tak, ale Estrada wstydliwe jednak dla strony serbskiej temat sprawdzałem czy coś wpisało się na ten temat na 2 rocznicy w serbskich mediach tak anonsował w 1 Gazecie Echo miasta obchody w tym roku trwały od czwartku do niedzieli unieważniać od siedemnastego dwudziestego 20 listopada to tylko 17 listopada przy okazji idealnym specjalnej specjalnego posiedzenia rządu Chorwacją, która odbywała się w Vukovarze w 1 z gazet serbski ze starań, o które zrelacjonował nam otrzyma, o czym była mowa, a samego 18 listopada dziś cisza właściwie była zupełna było to przykrywane kolejnymi sprawami, ale w 2 tysiące pierwszym roku media Serb mówiły nam to było tak być wielkie zwycięstwo, bo to jednak był symbolem oporu chorwackiego na niej też miasto, które leżą bezpośrednio na granicy z serbsko-chorwackiego, więc jego zdobycie też co powodowało, że istniała tak, aby kontinuum terytorium woda sobie wcześniej geolodzy wyobrażali, że to będzie jakiś inny jedno państwo w złoża, w którym będą mieszkali wszyscy Serbowie w jaki sposób, kiedy i w jaki sposób rozpoczęły się pierwsze walki w Vukovarze w tym co tam naprawdę wydarzyło się pytam z punktu widzenia kogoś, kto być może niezorientowanych w tej historii tego konfliktu, gdyż to jest sama bitwa zaczęła się przy tak z tych przyjęta 2005 . do sierpnia 90 tego pierwszego roku od ataku lotniczego na ekspozycje chorwackiej w miasto północno-wschodniej części miasta natomiast sama sam rejon bezpośrednia okolica miasta była miejscem, w którym właściwie rozpoczął się w pierwsze większe starcia na obszarze byłej Jugosławii nasz mecz dla byłej Jugosławii tak, bo to jest to są incydenty czy starcie, które do, do których doszło w na początku maja 1001. roku w we wsi Bobrowo, gdzie Chorwacja chorwacka policja chciała zawrzeć flagę jugosłowiańską i jej podnieść sztandar chorwacki zostali w o życiu policjanci najpier w zaatakowani część została wzięta do niewoli Cieński miała natomiast potem oddział policji, który przy PL przyjechał, żeby odbić następnego dnia został całkowicie rozbity przez przez Serbów przez Sojusz uzbrojonych członków obrony terytorialnej z narodowości serbskiej i też oddziałów paramilitarnych i od tego taka dobra sprawy w czasie i lub stopniowa eskalacja konfliktu, która właśnie doprowadziła w rezultacie do tego, że doszło do bitwy Łukowa formalnie rzecz biorąc z UE to się wszystko działów kraju w niepodległej Chorwacji reszta jest na 3 zaczęło się jeszcze w Jugosławii przed euro ogłoszenie niepodległości Chorwacji pod koniec czerwca Słowenia Chorwacja ogłosiłby swojej deklaracji niepodległości i wtedy już ona oczywiście był jeszcze nieuznane wtedy międzynarodowo, bo Chorwacja stała ma przez większość państ w znana dopiero w połowie stycznia 1002 . roku, więc w ogóle z punktu widzenia formalnoprawnego to cały czas było była Jugosławia, w której gra toczyła się wojna domowa tak nie za to mówiących aktor tego rozumiem, słuchając pana może to szlak z 1 strony i z ciążą inni, że w armii jugosłowiańskiej, a z drugiej strony jest policja, która jak rozumiem z policją, w której są głównie Chorwaci także były oddziały, których policyjne, których oni też Serbowie natomiast, jakby policja wtedy stanowiła dla władz Chorwacji, która w dziesiątym roku były pierwsze jego partyjne wybory i wtedy wtedy zostali dotąd upadł ten system wewnątrz chorwacki 3 monopol władzy związku komunistów o chorwackich Chorwacji i w tym momencie te nowe władze już swoją słynną z tą partią, która w tej chwili też rządzi HDZ i prezydentem, tudzież manem będą musiały znaleźć jakiś oddziały, które miały broń, ponieważ od nich większość obrony terytorialnej została pozbawiona broni wcześniej łącznie 200 dziesiątym roku na początku dziesiątego pieszego to jakby jedynymi oddziałami, które mogły realnie podjąć jakiekolwiek próby walki z ewentualną ewentualnymi tendencjami separatystycznej mini nazwijmy to były właśnie działa policyjne dlatego te oddziały, jakby znalazły się w pierwszy w tych dniach walk na na pierwszej linii frontu jak ty jak dowiedział zwykły zjadacz mediów w Chorwacji czy o to po wyborach tak jak pan mówi nasz kraj idzie w kierunku niepodległości, czyli de facto niepodległości od byłej Jugosławii z tą parą z byłej Jugosławii tego dużego tworu państwowego federacyjnego, ale w ramach tego naszego kraju idącego niepodległości są jako zwartej grupy narodowości serbskiej, które taki ruch separatystyczny mają także takie ruchy separatystyczne tak na czym to oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że ten obraz medialny bardzo zakłamane zarówno po stronie jugosłowiańskiego 3 i jugosłowiańską serbskiej jak i jest po stronie chorwackiej właściwie się polscy dziennikarze jeździli po, którzy jeszcze w tamtym czasie ile próbowali relacjonować w miarę obiektywnie ten na to coś tam dzieje to korzystali z mediów bośniackich, dlatego że bośniackie media były stosunkowo Republikańskiej były stosunkowo najbardziej obiektywna, dlatego że dochodziło do takich sytuacji że, aby ułatwić napad na możliwie Leszna, bo Serbowie brali ten sam materiał filmowy i Chorwaci brali też ten sam materiał filmowy tylko zmieniali podpisał Platforma ska wieś napadnięta przez Serbów i vice versa serbska wieś spalona przez Chorwatów, więc często jest tak ten obraz bardzo zakładała był bardzo zakłamany Serbowie obawiali się tego, że będą w Chorwacji obywatelami drugiej kategorii dlatego dążyli do ustanowienia autonomii, a problem polegał na tym, że wcześniej w ramach sił osłabienie listy nie istniało na terenie Chorwacji żadna jednostka autonomiczna serbskie bo gdyby istniały jak n p . w ramach Serbii istniało w Dina z trzeciego samolotu byłoby się do czego odwoływać się, by w, a oni po prostu nie mogę nie mieliśmy do czego odwołać miastu taki jawny separatyzmu, który gdzieniegdzie zerwana jakieś terytorium tak, aby spod kontroli rządu w Zagrzebiu, a na co oczywiście dla tak dla narodowo nastawionych władz holu Chorwacji dla samochodu, a to było nie do przyjęcia, ale bardzo dziś do sytuacji w Kowarach to jak wyglądał skład etniczny w dziewięćdziesiątym pierwszym roku było także względną większość mieli Chorwaci walczyło 40 kilka procent 4244 % mieszkańców wsi co oczywiście to od zależności od tego ile by czy bierzesz pod uwagę całą gminę czy samo miasto to one były gospoda podobna, ale troszeczkę więcej było Chorwatów jednak w w mieście natomiast Serbowie właśnie w zależności od tego czy miasto 3 czy cała gmina to było 3237 % mieszkańców, więc te różnice nie były jakoś w notach bardzo bardzo duże, niemniej jednak nie mnie nakrył mu względną przewagę mieli Chorwaci tam jeszcze była w tym w tamtych spisach jugosłowiańskiego różnie na kategorie Jugosłowianie to było po 78 % mieszkańców miasta czy z reguły takie tak się deklarowali deklarowały osoby z małżeństw mieszanych najwyższy w tym mieście było bardzo dużo osób o innych narodowości, ponieważ Tesco teren Pograniczny teren, który przez wieki w czasach na ostrych napięć austriackiego na stronie bielskich były zasiedlane przez różne grupy etniczne przez Węgrów przez nasz czas prowadzonych z terenów Galicji Ukraińców i Łemków Słowaków jak wejdę do trybu tak naprawdę konglomerat narodowościowy ministra winnych ba no tak, by popaść dziś 10 % mieszkańców około tej gminy, lecz te różne narodowości samych Ukraińców Łemków było po około 1500 osób z tego co pan mówi wyłania się obraz albo symbol wielokulturowego biologicznego w miasta i zniszczenie tego miasta tak jak można przeczytać, że w Kowali jest pierwszym miastem europejskim UW tak tak doszczętnie zniszczonym po drugiej wojnie światowej co się dzieje naszego życia, a tu nie chodzi o zniszczenie miasta to teraz rock z potem trzeba dbać o rozmiarze chodzi wręcz zniszczenie pewnego symbolu tak jeśli nic jeśli celem 1 czy drugiej strony było nie chce być też wyczyszczenie etniczne, ale swoją tekę monolitu etnicznego to jest paradoksalnie i to zabrzmi cynicznie, ale najlepsze miejsce do tego, żeby pokazać to co chcemy zrobić to właśnie nie bardzo wiele bardzo różnych nacji w swoich z różnych miast Europy środkowo-wschodniej tylko jedno miasto dla 1 narodu można tak na to patrzy, dlatego że były takie projekty ideologów serbskich, że takie warsztaty przypominające Tampa zdarza się w wymazie tą ustawą starą strukturę miasta, które tak już ponad połowa obrażeń zniszczona i że stworzyłam takie bizantyjskie miastu znaczne odwołujące się do kultury serbskiej jakiegoś ideału kultury serbskiej obdarzonego przez tych ludzi, a natomiast nie miałby się potoczyło, gdyby nie doszło do walki tak bym jednak nie ten opór nie został postawiony obok tutaj też była kwestia tego, że początkowo armia Jugosłowiańska wzrostu jak książka zignorowała przeciwnika uważali i mostów wiaduktów to miasto jak masło 23 dni po sprawie, a tu się okazało, że w rezultacie tych walk stracili 2 albumy i zniszczona, bo uszkodzone w prawie 300 czołgów siły wozów pancernych protest jest naprawdę poważna ilość biorąc pod uwagę, że ta ma ci obrońcy nadal i kombi zbierali do TomTom broń na początku mieli głównie karabiny myśliwskie i trochę jakieś przemycone i zagranicy brali do teraz zdobyli koszary to miejsce się więc, że koszary zdobyli stosunkowo późno, ale to co pan mówi to też jest 1 miast takich fundamentów tego mitu dla chorwackiej strony miasta bohaterskiego miasta symbolu obrony tej nielicznej źle uzbrojone grupy wobec a, a w profesjonalnej 1 z większych części Europy w armii, ale za chwilę powrócimy do rozmowy przed nami skrót informacji Radia TOK FM ja przypomnę, że z nami spał Mateusz Seroka z ośrodka studiów wschodnich za chwilę powracamy do rozmowy koło historii w radiu TOK FM koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM dziś w niedzielę 20 listopada program koło historii cofamy się do historii do roku dziewięćdziesiątego pierwszego, ale nie do 20 listopada do 18 listopada, kiedy na miejsce Chiny upadek w Kowalu a, czyli koniec z 87 dniowego oblężenia miasta, który stał się symbolem przeszkód w dramatycznej klęski humanitarnej, bo w pierwszej części naszej rozmowy pan mówił o tym, jaka była dysproporcja pomiędzy mieszkańcami, którzy byli siłami, które broniły miasta i IT i armią jugosłowiańską chyba świetnie wyposażone w jakiś sposób funkcjonował i obraz tego miasta w mediach chorwackich serbskich, ale też Europa i europejskich jak tłumaczono wtedy, że to co się dzieje, ponieważ kiedyś patrzę na te zdjęcia archiwalne to nawet nagrania telewizji, który był pokazywany po to, dla większości ludzi w Europie był straszliwy wstrząs w oczy nieważne głosy, że pod egidą światowej miasto zamieszkałe przez ludność cywilną jest ostrzeliwane bombardowane i giną ludzie jak i jak to pokazywano jak tłumaczono jak mówią, że coś idzie to, że całkiem niedawno sprawdzam jak to relacjonowała Gazeta wyborcza, która korzystała garściami z ówczesnych doniesień prasowych zagranicznych to na początku rzeczywiście, bo wieś kompletny chaos tych tych doniesieniach do tego stopnia, że pojawia się informacja, że na w w okolicach Bukowa rysem Bukowa, że Chorwaci walczą z armią jugosłowiańską oraz z partyzantami czy serbskimi ta partyzantka salsa dochodziłoby do 100 na oddziały paramilitarne różnego rodzaju, które też zostały brał udział w tych walkach i one właśnie zapisał się dookoła globu najgorszą kartę, bo armia, o ile to co oczywiście dochodziło do zbrodni wojennych czy do jakiegoś przypadku w przypadku MEN męczenia jeńców i t d . to o tyle właśnie najwięcej tych zbrodni takim bardzo wydajnym bardziej regularnym nie sposób przeprowadzane do walki to właśnie były tu 8, bo kwestia tych oddziałów paramilitarnych, które przy okazji rabowały trochę zdjęć wszyscy ludzie no i bogacili się tak i te reguły nie było tej dyscypliny, którą jeszcze w armii można było utrzymać Jaszka to 1 rozkazem z zatrzymać jakiś były akty przemocy wobec cywili trzecie 3 jeńców, a tu oddziały paramilitarne na to swoje robiły natomiast dno widać było, że z każdym dniem gra wszyscy bardzo duże zainteresowanie samych aspektem militarnym tego, dlaczego oni się tam tak długą bronią, mimo że są atakowani z powietrza nawet flotylla rzeczna ich do jego słowiańska atakowała no bo bez azbestu miasto koło, które leżą u zbiegu rzek i WK i do Dunaju w Enei na końcu właśnie dopiero w październiku był bardzo mocno mocny nacisk na sytuacje sytuacje humanitarną w mieście, ponieważ okazało się, że jest kryzys humanitarny, że brakuje leków żebraków, że jest masa cywili są dzieci kobiety ranni i nie ma i jest problem z tym, żeby dojechać do tego oblężonego miasta, żeby uzyskać pozwolenie na wjazd i wyjazd z tymi ludźmi z ewakuacji ich poza obszar warg a jaka była reakcja po takich opinii publicznej, a później czynników politycznych w Europie było to już jednak bezprecedensowa, a tragedia pokazywana w telewizji tak już były nowoczesne Mediatela telewizja, która na miejsce wysyła swoje ekipy filmowej to można było zobaczyć jak zareagowała czy nie zareagowała po euro, że do ciała brać pod uwagę to, że Bukowa nie było odosobnionym przypadkiem w styczniu, bo także walki toczą się tylko w Vukovarze one się toczyły swą 304050 km od 70 m od Zagrzebia i taką dobrą sprawę ten Kowal był jeszcze 1 elementem, który zmuszało wspólnotę międzynarodową tzw. do działania, dlaczego po prostu podejmowania prób, a mediacji w tym konflikcie zamrożenia tego konfliktu, jaki już prowadzenia jakiś zawieszenie broni tych zawieszeń broni było kilka, a nawet kilkanaście, które z reguły trwały kilka godzin, a potem znowu wybuchały walki widać było właśnie taką siłę i nie niemą niemoc tych tych organów, które nie potrafi zdecydować się czy wysłać tam wojska ONZ czy nie czy może jakoś no cóż bardziej zdecydowaną interwencję zbrojną Otóż wstrząs po bo po interwencji w Iraku, tak więc to już też, że pojawia się myślę, że może rozwiązać zmusić do tego, że do niej przystali baczyć końców wprowadzono w trakcie walk na Annę czy bezpośrednio po po walkach sztuka dokładnie będą embargo na dostawy broni dla stron walczących przez gminę Jugosławii, ale też niewiele zmienią biorąc pod uwagę jak bardzo zmilitaryzowany kraj wszedł, by głos słaby jak łatwo było po prostu przerzucić broń, która w GROM bała się po powszechnie dostępna tak im za to, że zakładam, że pewnie embargo udziałowców poza oczywiście do torów Chorwaci bardzo mocno skorzystali na na przemycie broni czy ci z terenu Węgier czy z innych krajów ta jest sam czas wsparcie było nieoficjalne i zwyczajnie nie ma co ukrywać się, że Chorwaci w jaki sposób uzbroili się cieszę na początku to była zbieranina karabiny z drugiej wojny światowej i karabiny myśliwskiej Kicarz zaś co tam się udało zdobyć ewentualnie zachować ten sam co chomik chować w czasie przed ewakuacją broni z terenu Chorwacji natomiast potem stopniowo na inne zostało nasycenie sprzętem, który po przepłyną przechodził przez przez zieloną granicę poza tym mieście było dużo do, żebym sprzętu, bo lider też zarobił Osmański kasztan potrafiły Dezertera władca jednostki, bo armia osmańska Barrios poboru, więc na terenie Łukowa łączna walczyli ludzie z Kosowa Albańczycy z Kosowa, którzy nie mieli żadnego interesu, żeby bronić serbskiej idei narodowej, więc inny czy czapka Bośniacy, którzy też bardzo widzieli powód, dla którego mają ginąć podwórkowa rem minister z tego tytułu duża część zdezerterowała zawędrowali też Serbowie, którzy nie widzieli sensu walki część ludzi uciekała z Serbią, która została ogłoszona mobilizacja to ustawiło się raptem 30 % tych, którzy powinni się Stali, więc protest w dewizie był też spory opór w społeczeństw Jugosławia USA na terenie tych republik, które jeszcze wówczas pozostawały w ramach dosadnie i że to też było ten opór często przeradza się właśnie dezercje, które skutkowały przekazywanie broni albo rzuca ani miejsce w Polsce się znajdowało taką broń w co prawda oblężenie w Kowarach upadek w Kowalu to statystyki fakt medialny, który został później przykryte przez oblężenie Sarajewa w gdzieniegdzie Salt oblężenie Sarajewa było jednak w międzynarodowym symbolem właśnie o niemożności ochrony ludności cywilnej i dramatu wojny w Europie w gęsto zabudowanym terenie przy użyciu najnowocześniejszej broni to jest dzisiaj pewnym symbolom w różnych figura się po to, Sarajewo uskoczył w tym trochę ten Bukowa został przykryty Alex lokalnie dla Chorwatów nie dla Chorwatów nie, dlatego że Chorwaci ogółem patrząc na ostrą wojnę z lat 9095 stron nazywają wojną czy Ojczyźniana, czyli jak mam bardzo patetyczną nazwę ścisłego serów, którzy mówią też jest wojna w Chorwacji co też pokazujemy stosunek obu stron do do konfliktu Chorwaci traktują ten w Kowalu jako takiej tym biegun PS martyrologiczne w swojej historii Tomasz drugim biegunem jest tak dachu opowieść heroiczna zwycięska, czyli operacja burza dziesiątym piąty roku, która z kolei jest takim, by mocno medialnym tematem zawsze w Serbii, ponieważ to daje to dla stało się z ucieczką kim prawą od 10100  000 ludzi z terenu w Republiki serbskiej Krajiny no i też z likwidacją tego tworu Vaughna oraz palety są też taka ciekawostka, że w wyniku używa się jej wyniku tych walk w teren w Kowalu i okolic ZOZ był jedynym terenem, który został pokojowo zintegrowany z terenu Chorwacja Polska została tam zostać zlikwidowana Republika serbskiej Krajiny decyzją międzynarodową i wprowadzone zostało taka przejściowa administracja narodów Zjednoczonych, która z trwała przez cały dzień 1006. 1007 . roku dopiero w dna po pierwszego trzecia 1008 . roku Bukowa rozstał się z powrotem w pełni Chorwat też powodu ZASP przejęła tam władze Chorwacja na tym terenie dla nas perspektywy chorwackiego myślenia o o historii najnowszej pan, mówi że taka akcja kończąca wojnę w odbijające terenu z rąk serbskich to jest symbol zwycięstwa 1 chwała oręża chorwackiego, a z drugiej strony www Comarch to jestem posłem taki system wątek metafizyczny ofiary od niewinnej miasto zostaje zniszczone w nierównej walce przegrywamy, ale to my jesteśmy właśnie tym dniu ofiarami do dzisiaj tak to funkcjonuje taki gest często pokazywane jako o no taki punkt zwrotny wojny także się już mentalnością, bo część ludzi zobaczyła, że jednak to jest wojna taka pełna Stalowa to, że doszło do Peru z owego zwycięstwa były solidne statywy tak duże, że z przeboju sprzętowe, że potem musieli zamrozić ten front dają już płaszcze dalej nie poszedł na zachód i że Chorwaci zyskali moment takiego oddechu, żeby potem się pół ułożyć spowodować, że zacznie zostanie uznana Chorwacja, że właśnie nadejdą te oddziały międzynarodowe, że będzie można sobie, by zreorganizować armię i przygotować się do przyszłych operacji wojskowych, które powoli odbijały terytorium aż w końcu doszło do tej operacji burza nad Menem w tym widać w kontekście europejskim co najmniej państwa europejskie po tym co się stało w Vukovarze czy później w Sarajewie uświadomią sobie, że roboty są niezdolne do szybkiej skutecznej reakcji w przypadku takich konfliktów pługów, które wybuchają nagle toczą się szybko cierpi ludność cywilna coś co powinni ponieść kolejną po po to, są nie mógł działać zwiększa błękitne hełmy jest to świadomości Europejczyka czy w ogóle większość ludzi na świecie i małe teoretycznie mamy jakieś mechanizmy jest pytanie, dlaczego to tutaj nie zadziałało zaś moim zdaniem jest także niestety w specjalnie się światłem niewiele nauczy utarg w czystej z tej wojny, bo widzimy jak tu jak wyglądało to w przypadku cieczy, gdzie działanie na bliskim Wschodzie czy właśnie roku w dół za naszą wschodnią granicą czy na Ukrainie, że data reakcje świata jest zawsze zwyciężała zawsze taka powolna i do tego jeszcze wojna w Jugosławii i my też wojna w Ruandzie to była wielka kompromitacja tego systemu tych siłownie oenzetowskich, ponieważ okazało się, że są, owszem, przyjeżdżają ponadto miejsce mają hełmy mają broń wyglądają jak żołnierze, ale właściwie to nic nie mogą się to wzrost o takim murem, nad którym przylatują pociski czasami z niego nawet trafiają i nic z tego specjalnie nie wynika, że wreszcie dopiero w momencie, kiedy włączył się z tą ten konflikt Sojusz wojskowy taki jak NATO, a ludzie, których nie miał tych różnych barier i obowiązków nałożonych tego tego ciężaru decyzyjnego naleśnik znana na barkach lubisz tam dowódcy w terenie w to dopiero to z powodu pozwoliło na zakończenie konfliktu, ale tak naprawdę 2 oznacza włączenie się po czyjej stronie do niego, ale właśnie czy to morał z tej historii nie jest taki zamiast debatować jak sprawiedliwie rozdzielić strony i nie być stronniczym zamiast tego chciał po prostu powiedzieć są dobrzy ci stworzyli tak jak w taki klasyczny amerykański historyk genialne jest jest oczywiście jakieś rozwiązania, ale jako nałożono pokazuje też torze potem po stronie przegranej zawsze miastem jakiś resentymenty, która poda mogą być nawet 20 lat potem wykorzystane przez siły zewnętrzne szkodę bardzo na tym gra w tej chwili w Serbii Rosja Serbię 3 czy w Republice serbskiej Bośni West w alkomat w opinii publicznej czy rząd ten czy poprzedni, w którym były takie są nadal raczej pełną albo czasami się bez tego proeuropejskie nie było takich gestów związanych z towarem jak rocznice zaczynają gest przepraszania za tą za zbrodnie ma tam do 20 listopada właśnie powstał po nas ta zbrodnia to znany wówczas rzecznik z armią owczej podwórkowa wręcz przywieziono 260 ludzi z ze szpitala w Vukovarze i Polsce rozstrzelano tam wrzucone do masowego grobu i nauk w ten sposób załatwioną kwestię jeńców i jakiś osób niewygodnych dla tych, którzy tam próbowali co tworzyć magisterskie para państwo na tym terenie emeryt natomiast nam rząd zawsze może się zmienić fach też w tym roku, bo były wybory w Serbii i w czasie, których weszły do dostępu do teledysku przypina do parlamentu serbskiego w połowie partii, które są nacjonalistycznej i 43 korzystają z pomocy Rosji na lubią podkreślać, że zachód stanowi jednoznacznie po stronie, bo Bośniaków po stronie Chorwatów, że zrobił z nas jedynych winnych tej wojny na i że to jest coś co w CSW w ich odczuciu niesprawiedliwe i w związku z tym nie należy ufać Zachodowi nie należy z nimi integrować tak, ale miasto tak mu w 2 oczywiście jest to proste rozwiązanie wskazanie ten zdobyty niezłe, ale z drugiej strony sporu rodzi takie właśnie skutki, że po występie siatkarzy jakiś poważnego konfliktu Międzynarodowego, jaki mamy w tej chwili jakieś takie napięcia gdzieś to zostanie wykorzystane, a być może po prostu ułomnym opiniami zerowa to na wcześniej reagować, kiedy jeszcze nie doszło do walk, kiedy nie doszło do doboru do tych z przypadków z maja 1001 . roku, gdzie jeszcze można było się dogadać można było robić różne naciski na banana aktorów na scenie politycznej, a one były robione na tyle niemrawo i wreszcie wszyscy bardziej byli przejęci tym, że się rozpada związek radziecki co z tego będzie, że po prostu przeoczyli gwarem być może ten trend na moment w 18 listopada 1001 . roku padł w Kowarach, od którego to, od którego to faktu już rozpoczęli naszą rozmowę z naszym gościom przyszedł czas, aby ją skończyć pan Mateusz Seroka ośrodek studiów wschodnich bardzo dziękuję bardzo mu dziękuję również po koło historii w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA