REKLAMA

Papież Franciszek apeluje do księży "Rozgrzeszajcie aborcje"

Post Factum
Data emisji:
2016-11-21 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 24 minuty po godzinie osiemnastej dziś poniedziałek 21 listopada słucham programu post factum zgodnie z zapowiedzią łączą się teraz dr Marią Rogaczewską z centrum wyzwań społecznych Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór wariatów dziś zaskakująca informacja obiegła media papież udzielił wszystkim kapłanom władzy rozgrzeszenia osób, które popełniły grzech aborcji czy jak należy rozumieć te informacje czy też coś co jakiś sposób przeczy nauce Rozwiń » kościoła dotychczasowy Pobierowo niech nic nowego pod słońcem, a kapłani zawsze mieli możliwość określania grzechu aborcji, ale warunkiem spełnienia bardzo różnych wypełnienia w ogólnych przepisów dlatego jak ktoś, kto przyczynia się do aborcji zachętą do aborcji, bo o nich nie popełnia pociąg ekskomunika automatycznie jednak trzeba objąć tę ekskomunikę to moje hobby popełniało grzechy i najczęściej dokonuje się Khan o tym, mówić generalnie jednak problem Franciszek to on kończył z biurokracją podobnie jak kończy lub wcześnie, by okropną Edward Wałdoch oceniał reportażu o unieważnienie teatr Gdynia nieważność małżeństwa Otto Porter byłoby właśnie brak logicznych przeszkód oni, kiedy wiele lat i piec podobny przypadek, dlatego że nikt, by na żywo lub uzupełnienia tych wszystkich tych 90 odsyłał około rok do drugiego księdza i on zresztą skończyć taką biurokracją, jakim odwołaniem ludzi on Her w 2 spotkaniach między kapłanami, a osobą, która ich nieszczęśliwa, a do tego wydarzenia mogą tego grzechu, ale ich to spotkanie było to ona miała charakter, żeby nie było porządnego rocka IR Nowak jak i pana rozumiem tylko, że aż o Narwik, widząc pewnego dystansu bo, słysząc o takiej o takiej informacji, że oto głowa kościoła rzymskokatolickiego udzielał kapłanom władzy rozgrzeszenia osób, które popełniają grzech aborcji pierwsze wrażenie jest jednak taki, że aborcja będzie mniej potępiona zatem czy też nie powinna za takim okresie nie powinny się pojawiać się iż, w jakich rzeczy, które w ewidentnie piętnują kobiety, które dokonały aborcji, ale czy tak jest tu się kosztem liberalizuje podejście myślę, że to był nasz Tarnobrzeg imię wyjęcie kontaktu jak jest nawiązanie kontaktu od małego listu apostolskiego misericordia et Impera miłość cierpienie szczęśliwa nieszczęśliwa kobieta nie chce ich liczba od pogody przybita czymś umiał im żyć ujętego w tytule w woli chłopa ruskiego i myślę, że to właśnie takie wyciągania z kontekstu tego 1 zdania jest nieuprawniona, bo Michael o liście powiernik otrzymuje pewne, że aborcja grzechem ciężkim lub popełnią jakichś wielkich zmian jest właśnie drukowaniem archiwizowaniem paradygmatu biurokracji i bardziej ludzkiego podejścia drugiego odmienia ich indywidualnych indywidualnych grup rzeczowych to samo było w Amoris Laetitia in w dokumentach go popiera ruch barwy kładł nacisk na nie marnowania no i ma indywidualne traktowanie każdego przypadku czwarty tytuł tego listu do odczytu tego listu, który pani przed sobą zacytowała podała to sugeruje, że nie dotyczy tylko kwestii list nie tylko kwestia aborcji miał on dotyczy to on być bardzo wiele trudnych sytuacji, w jakich ludzie żyją i które po drogach płatnych sprawę, że oni czują się punktualnie o niego chłód wykluczenie trwało od trendów społecznych, a od potrzeb kościoła i sposób traktowania ich, że Henryk Czech spowiedników i bezrobotnych przyczyniać do tego potłuczenia Roberto wiele kobiet to nie tylko z powodu pogody również z powodu innych jakichś tam problemów życiowych związanych z ich ofertą promocyjną, która dzięki, któremu małżeńską on biegł do małych gmin wszystko w konfesjonale i wydaje się, że rząd popiera pan doskonale wiedziała, że i pojechać po takie zachowania bolidu księży niż do wiernych tak takie wezwanie do tego, żeby właśnie miłosierdziem odchodzić nie biurokratycznie z przypadku dochód to ktoś, kto jest laikiem w tej kwestii w obydwu znaczeniach tego słowa obu znaczeń tych słowach może powiedzieć, że w takim razie, jaka mu zadać takie pytanie jak państwo jest, jaka jest formalna instytucja takiego listu czy też właśnie coś co ma być skierowany odczytane wszędzie robić coś co było do czego zobowiązuje się na księży czy też coś na czym powinniśmy pochylić równi wszyscy wierni na świecie, jaka jest taka sonda Voyager pozycji robiono tu parking i polskich parafiach będzie kabli po odczytywane jacht po lekkim kontakcie na pewno na pewno księża którzy, którzy utrwalają dzięki czemu jego fanami na pewno się na listę uchylą i może go znają wyników swoich wiernych honor honorem i wiadomo tak w porach doby od lutego proboszcz od każdego powtarza indywidualnie potraktujemy w każdym kolejnym przykładem tego jak bardzo cienkich kabli woleliby Ewangelia była w środku kościoła nie brokat jak ochrona przed ich jakość roku no i swoich potrzeb bardzo ważne z Ewangelii, ale zdaniem Ewangelia, ale rozumiem to w liście dużo się mówią spowiedzi także to jest moment, kiedy ludzie ze swoich bardzo czasami prywatność innych rzeczy się spowiadają no jak nie patrzeć obcej osobie to jest kluczem tak niszczy not, a GM Chełmża po bardzo się zmienił w ostatnich latach jego praktyka w odpowiedzi szef WORD zmienia ono przestaje być takimi właśnie logika nie ma osoby wg punktu tak zrobiła dla Piper komórką rozmową z wartką i tutaj też, jakby te dokumenty oferty mogą powiedzieć o wynikach szkolenia dla ogrodników nawet support, czyli odpowiedników, że pojawiło w Polskim kościele po premier ekologiczna jej specjalne szkolenia dla nich po orbicie właśnie taką chcemy, żeby obalić była mowa tu chyba przede wszystkim być może kolega powiedział być może rozliczeniami bardziej niż właśnie takie jak takie rozliczanie kogoś takiego żądania i Igą wahania na ilość Gaby kulki i punktami my nie z jak pani sądzi, jaka będzie reakcja na koszty, o których nie wiemy, jaka będzie, bo to zależy już od prywatnych już jej indywidualnych wizji tego jak powinien powinien kościół wyglądać poszczególne kaznodzieję źle wyraża, ale jak to będzie wyglądało w opolskim kościele czy pojawią się teraz takie artykuły na różnych portalach to, że oto papież liberalizuje za bardzo kościół użyto lewacki papież jest w Czechach pani takie mają tego typu nowych dróg tak sądzę, że mogą być z takiej reakcji, ale obaj papieże chichot lub mikrobusem jej wolno nałożyć na niego wkurzają ich po nich kryją, że oni takiego wolny od czekamy na to, że on kończyło w pozwie wyraźnie, że ogromny problem mogą tu mogli dokładniej, o której powierzono upomnienie było nam przypadki trzeba rozpatrywać i tak by kolejka prywatnych i ulegli obronne dla dr Maciejem zagrożeniami park i mają wrażenie, że poziom ich od niego odbić od różnych stron różnych mediów różnych środowiskach katolików są plamy internetowe wierni katoliccy przeciwko Franciszkowi w różnych językach on tworzony chata Polska nie ma oczywiście, ale uporządkuje Hel jakich rolnik szlag ich mediach społecznościowych to taki konserwatywny śrubami, które w można mieć, by stanąć w pełnej auli UAM patrząc na pana Franciszka nie niektóre banki uważają, że im krótszy Waldemar Bącik k ma lepiej, bo potrwają do takich wypowiedzi, ale nie mniejszej Polka jednak takim małym krajem pomnożyć kapitał i Bakrlik poinformował o takich wypowiedzi wyraźnie kłamstwa dopiero o jakich pojawią w innych krajach UE Olli natomiast w DGP, że on nie wpłacił w różnych konkursach jest pokazanie jak Bob niezależnie myślących to człowiek osób, a im spotkań też takie argumenty, które mówią nie wiem w jaki kontekst oraz wpisać te, które mówią tak nieomylność papieża tak w kwestiach związanych z teologią, ale jeśli chodzi o sprawy polityczne sprawy jest doczesne to zrobi to ta nieomylność powinna być rentowna miasto nie jest do końca jego teren państwa dziś to właśnie taka próba zdystansowania się do tego co co mówi ogłasza papież fakt, iż taka próba wpompowania ich, aby być taka próba odsunięcia od siebie ta o takim nie o kinie tak, aby ruch rośnie pojawia w bark wielki Petr Bartek, kiedy papież przemawiał szef rady Europy o emeryturach i my Zjednoczonych czy w innych miejscach jednak po różnego rodzaju może mniej PAK Libet banki tego świata mieli no bo chyba takiego komfortu dług oczywiście można, a rolą deprecjonować w powietrzu mówi mój chłopak nowości to taki dorobek inżynier ma na klimat, jaki od ubogich ginekologii w kolejnych rolach społecznych na kapitalizm dnia warto moim zdaniem tylko kilku pod przykryciem komfortu, który ludzie czują nie tylko słuchają w tym wszędzie pani, że to, kto to jest dobry czas na to, żeby przez środowiska feministyczne zaczęły mówić inaczej po głowie kościoła rzymskokatolickiego obok całej instytucji kościoła rzymskokatolickiego, czyli od instrumentu owych albo byliśmy ogromnie wielu sympatyków i środowiskach feministycznych i środowiskach osób LGBTI również mogą wielu sympatyków tak naprawdę od Michała i 1 i długich kolejkach są w 2 Łęczna bajek takich właśnie nowe otwarcie do poziomu dialogu, a przede wszystkim nie myślę że tak, aby domagać się na ogórki jadły tylko jak pod kątem indywidualnych potrzeb indywidualnych kobiet park od jedno jak feministki mają rat już jednak pecha, bo wartość społeczną nasza wspólna sprawa nie wprowadza tylko o każdej kobiety w sobotnich obaj zginęli, bo wielka strata, bo nasza wspólna sprawa na ile jak my jesteśmy Solidarni w mi kobietami musiał się, dokąd uciec do takiej osoby tak do takiego wejścia zachowana bardzo trudnych arch. materialnej, których społecznej i Szymon Połeć ich tak naprawdę gdzieś tutaj o Solidarność z Chinką GU grzeczną kobietą być tutaj przebija się, że po kiego Franciszek odbywa, a nie odnotuje w strukturze jakiekolwiek zmiany reguł prawa kościelnego kwalifikacji tego przedmiotu wychowanie do Solidarności również osobami, które znalazły się właśnie bardzo bardzo trudnych kryzysowych sytuacji w taki przekaz skoro to rozmyte nie mogę nie zapytać o to, ale domyślam się odpowiedzi czy to jest także jeśli chodzi o rozruszanie kogoś takiego wnętrza lekarz, który wykonał aborcji, a to w ogóle nie jest w tym kontekście tego listu to w ogóle ta sytuacja nie jest dotyka matek nie ono odliczenie od uderzenia w ramach strefy najbardziej wytykano, dlatego że jego wybór jak ja powiedziałam, że obok ich sprawą społeczną niegdyś ukochanej kobiety po to tutaj mam wrażenie, że Pekin chiński papież Wróbel w regionalnych niektóre z nich Pogoń Kamyk mnich Szymon zahamował tak, ale musimy dokładnie to samo w Chinach na litość boską wszystko odpowiedzialność wobec kobiet chętnych chętni mogą również mężczyźni tak również Boxing Super marketów są bardziej odpowiedzialni są gatunkiem tak i ropuchy i jest jego kolegą wyniósł ponad 1 w tył musimy kończyć naszą rozmowę bardzo panie dziękuję dr Maria Robaczewska z centrum wyzwań społecznych Uniwersytetu Warszawskiego nie było naszym gościem erozji a gdy rozmawialiśmy telefonicznie łączyliśmy się telefonicznie, a za kilka chwil informację Radia TOK FM, a po informacjach Radia TOK FM Jakub Medek nasz dziennikarz będziemy rozmawiali przez Skype a, a to, dlatego że oto rozgorzała proszę państwa rosną dyskusja dotycząca Wilków, które swego czasu objęte zostały ochroną te zwierzęta były w Polsce pod ochroną ich prezesi znowu pytanie czy sytuacja nie zmieniła się do tego stopnia, żeby taką ochronę z tym, że zwierząt zdjąć i móc po prostu na niego polować co oczywiście ja się wszyscy domyślamy rodzi wiele kontrowersji dyskusji o tym, będziemy rozmawiali za chwilę po informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA