REKLAMA

Trump obiecuje, że pierwszego dnia prezydentury wycofa USA z TPP. Jakie znaczenie będzie miała ta decyzja? Damian Wnukowski w rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-23 13:00
Czas trwania:
09:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 popołudniu Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński dzień dobry in Olga Majewska wydaje programy Adam Szurlej realizuje na ja tutaj z państwem czy ościenne we trójkę będziemy do 14 i 40, a zaczniemy od Stanów zjednoczonych i prezydenta Donalda nie no prezydenta elekta jeszcze nie prezydenta tak do końca Donalda trampa, który opublikował niedawno takie dwu i pół minuty owe nagrania, w którym opowiada co zrobi w w pierwszych dniach swojej prezydentury takie można Rozwiń » powiedzieć też właściwie w duchu na koncert jacy innym zainspirowanym zębami trochę Donald Tramp występuje, choć zapowiada, że pierwszego dnia prezydentury wycofa stany Zjednoczone z umowy opcji Pippi nea transport psychicznej umowy o wolnym handlu nimi nie mylić z PIT i IT tej umowy, która dotyczy Stanów zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w naszym studiu Damian Wnukowski Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry to cóż to za umowa stacji BP 4 Hans pomiar tras specyficzne porozumienia o wolnym handlu jest to umowa pomiędzy 12 krajami regionu Pacyfiku największą gospodarką są stany Zjednoczone, chociaż tak jak pan wspomniał pan prezydent trans zapowiada wystąpienie z tego porozumienia, ale są też tak ja dodam od razu, że premie nie premier Japonii Shinzo Abe, który teraz przebywa w Argentynie powiedział w poniedziałek na z konferencji prasowej, że ta umowa ta specyficzna umowa o wolnym handlu bez udziału USA nie ma żadnego znaczenia i w ogóle jest nieważna to niema sensu, żeby ona istniała do Stanów stany Zjednoczone rzeczywiście jak wspomina to była największa gospodarka uczestniczące w tym w tym porozumieniu i dla wielu krajów tych pozostałych 11 krajów uczestniczących w tej BP dostęp do rynku amerykańskiego, który właśnie tą umową umożliwia było największym argumentem za przystąpieniem do do porozumienia i teraz bez obecności Stanów zjednoczonych to rzeczywiście za premierem Japonii można powtórzyć, że ta umowa czy bez sensu czy bardzo dużo grać na swoim znaczeniu prawdopodobnie nie będzie ten ten proces ratyfikacji umowy, bo ona została podpisana w ubiegłym roku natomiast proces ratyfikacji tych wszystkich krajach prawdopodobnie będzie kontynuowany, chociaż pojawiają się takie głosy chociażby ze strony Australii, że to także stron tego porozumienia, żeby kontynuować proces bez udziału stany Zjednoczone za to, zapraszając innych inne kraje, żeby ten to porozumienie wzmocni także zmienić kryteria przyjęcia czyli, żeby mniejsza liczba krajów czy przy mniejszym udziale PKB całej grupy jeżeli, by się zgodziła domowe to, żeby ona weszła w życie czy są takie pomysły, żeby bez Stanów zjednoczonych czy BP było kontynuowane natomiast rzeczywiście ekonomicznie nie ma to dla większej grupy państw uczestniczących w rozumieniu sensu, tak więc tak rzeczywiście decyzja prezydenta trampa może zakończyć całą przygodę z jak Grecja czy Pippi, jakie zarzuty wobec tej umowy Tramp ma, dlaczego postanowił się z niej wycofać dlatego postanowił wycofać z tego porozumienia stany Zjednoczone dodajmy tylko, że właściwie Hillary Clinton w swojej kampanii wyborczej też dystansowała od tej umowy i że było nas wielu różnych stron krytykowana przez ekonomistów i Neo nastawieniu liberalnym nie tylko liberalnym skądinąd, choć to miał być mowa o wolnym handlu właśnie no różne teksty na ten temat głośno się ukazywała np. Joseph Stiglitz i Adam Hirsz z Instytutu Roosevelta opublikowali tekst p t. handel raczej sterowany niż w wolnej to właśnie chodziło to umowa tak, jeżeli chodzi prezydent jeszcze wtedy kandydata trampa etykiet krytykował on bardzo mocno ci Pippi podobnie jak inne umowy o wolnym handlu przede wszystkim Nafta, w którym uczestniczą stany Zjednoczone z perspektywy klasy pracującej w stanach Zjednoczonych głównie pracowników fabryk i przemysłu różnego rodzaju, które wg niego te umowy sprawiały, że miejsca pracy został były przeniesione ze Stanów zjednoczonych do innych krajów w tym przypadku Nafta były to nie był to Meksyk w przypadku, gdy BP mogłoby to być Azji i kraje są inne Azji południowo-wschodniej czy w Ameryce Łacińskiej i w tym widział największe zagrożenie tłumaczy całą swoją kampanię oparł na tym, żeby przywrócić miejsca pracy tekst tej grupie Amerykanów, która utraciła ją w wyniku globalizacji w wyniku właśnie przenoszenia zakładów produkcyjnych dużych korporacji do krajów niższych kosztach pracy i czy Pippi z tego punktu widzenia wg Musia obecnie prezydenta elekta trampa mogłaby po zwiększyć ją czy pogłębić ten ten proces przenoszenia miejsc pracy i utraty miejsc pracy Amerykanów na rzecz innych krajów uczestniczących w tym porozumieniu oczywiście z innych pozycji jak pan wspomniał ekonomiści też w razie wątpliwości albo krytykowali tę umowę mowa tutaj chociażby o tym, to też jest przedmiotem sporów etykietki czy transatlantyckim porozumieniu z wolnym handlu inwestycjach, czyli o arbitraż pomiędzy państwem, a inwestorem, czyli ważny to jest bardzo kontrowersyjna kwestia to on takie mechanizmy prawne na prawne ekonomiczne właściwie, które umożliwiają koncernom dochodzenie swoich praw przed trybunałami w charakterze, zwłaszcza prywatnym w tak no to jest rzeczywiście to chociażby Stiglitz podnosił tą kwestię jako jedno z dużych zagrożeń dla suwerenności też polityki gospodarczej kraju czy chociażby czy Danuty przykłady, że pensja minimalna czy standardy w zakresie ochrony środowiska nie mogą być zmieniane, bo mogły być zaskarżona przez inwestora, gdyż zwiększyłoby to koszty jego jego działalności mogłoby wpływać negatywnie na cały biznes, więc z tej perspektywy to było krytykowane są tak jak mówię to samo podnoszę w przypadku, gdy cierpi także były możesz też tych list podnosił kwestię tego, że niektóre produkty mogłyby trafiać na rynek amerykański z krajów, które uczestniczyły w tej ekipie, ale tak naprawdę były w dużej części produkowane, gdzie indziej mieszkać w Chinach czy czy jakiś innych krajach o niskiej o niskich kosztach pracy na wkład w przemyśle motoryzacyjnym mógłby trafiać samochody z Japonii natomiast ich duża część byłaby produkowana na innych rynkach Adam Cieś tutaj oczywiście w różnych branżach byto inaczej wyglądała, ale same te reguły pochodzenia były też kwestionowane także kwestię praw pracowniczych, które mogło być obniżane, chociaż w tym BP kultury prezentowana wskazywał, że te standardy pracy byłyby akurat wyrównywany czy też podnoszone w tych krajach, które te standardy mają dość niski chociażby w Wietnamie, a także jeżeli, choć były wątpliwości dotyczące ochrony własności intelektualnej, tak więc dużo jest takich elementów, które zachwyciło krytykowane nie tylko przez przestałam, a także przez innych inne osoby, ale tutaj też ten głos także potem przyszedł na Hillary Clinton, która również w toku tej kampanii wyborczej wizaż wyczuwając tendencje wśród społeczeństwa właśnie tych procentowych tzw. niebieskich kołnierzyków, czyli przy nim pracowników sektora przemysłowego Todor to właśnie zrozumienie, dlatego że miejsca pracy uciekają przez umowę o wolnym handlu ona też przyłączyła się do głosów krytycznych wobec BP no to jest coś takiego co może Trumpowi przysporzyć zwolenników dość np. zaskakujących kręgach no bo te umowy także umowa o CIT i IT n p . który tam jak rozumiem się jeszcze nie wypowiedział i nie spodziewamy się raczej, że istnieje IT postanowił wycofać stany Zjednoczone, ale na tego rodzaju umowy z Europie np. z umowa z 2 AP jest bardzo ostro krytykowana z pozycji na takich środowisk lewicowych i radykalnie lewicowych i tu nagle Tramp jako taki sojusznik, gdyby ITI IT postanowił wycofać to było ciekawe czynią liderzy cała polityka handlowa trampa zmierza raczej ku dwustronnym dwustronnym umowom zresztą to też z zapowiedział przy okazji Pippi, że ta umowa jest nieuczciwa tańczyć właśnie, że będzie NIK negatywnie wpływało na rynek pracy przede wszystkim w stanach Zjednoczonych, ale za to będzie chciał podpisywać dwustronne umowy m. in. po jest mitem, który też Filipińczycy liczą, więc PiS akurat ich przypadku DJ PIT różne są argumenty strony Europejskiej inne strony amerykańskiej natomiast tran widać, że wobec wielostronnych umów o wolnym handlu, tym bardziej ambitnych wycofuje się natomiast zapowiada, że 2 stron nie będzie jednak takiej umowy negocjował bardzo dziękuje Damian Wnukowski Polski Instytut Spraw Międzynarodowych teraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA