REKLAMA

Raport Anny Fotygi ws. komunikacji strategicznej przyjęty przez PE

Co się stało?
Data emisji:
2016-11-23 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki dzień dobry trwa sesja plenarna parlamentu Europejskiego w Strasburgu bardzo dużo mówi się o Europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony na tej sesji i właśnie o tym, dzisiaj chciałbym porozmawiać gość moim jest pan Marek Jurek lider prawicy Rzeczpospolitej członek podkomisji bezpieczeństwa i obrony i tam dzień dobry panie rektorze Ziobry państwa do wszystkich chciałem zapytać pana to pana pogląd na temat Europejskiej Unii obrony, bo Rozwiń » został przyjęty raport estońskiego posła z grupy liberałów na ten temat dość wyraźna dla raportu, dlatego że przed chwilą jeszcze raport proszku byłego ministra obrony Rumunii został przyjęty także 2 raporty mamy dla ten sam temat jeszcze będziecie mieli stanowisko komisji także starcie można powiedzieć, że ta jest cel to posesja jest pod znakiem wspólnej polityki obronnej no właśnie mnie się wydaje, że to jest trochę też konsekwencje jednak wydarzenia za oceanem i tych wszystkich niepokojów związanych z Donaldem Trumpem i jego dalszą polityką szczególnie jeśli chodzi o NATO i gwarancji natowskich dla Europy tak sobie myślę, że to morze dachów przemytnicy byli dobrze się stało, że Tramp wygrała, ale rzeczywiście mamy jakiś chyba przyspieszenie jeśli chodzi o myśleniu w Europie nie deprecjonując na to oczywiście o potrzebie czy konieczności bardziej wspólnotowego podejścia do obron przyspieszanie oczywiście, ale moim zdaniem to nie tylko, dlatego że zmienia się polityka amerykańska, bo to już możemy po nowym prezydencie spodziewa się na pani Clinton oznaczałaby jednak kontynuacja, ale przede wszystkim, dlatego że był Brexit pierwsze głosy o armii Europejskiej przewodniczącego Junckera o ściślejszej Unii dla przyszłego prezydenta Republiki Federalnej Steinmeiera no to wszystko nastąpi o brexicie mam wrażenie, że trzeba paru ważnych polityków może nie tych wykonujących szef urzędu oficjalna, ale ważnych mówiła wcześniej wyraźnie, że Brexit to również szansa na stworzenie ściślejszej Unii, dlatego że główni oponenci integracji w takich dziedzinach jak obrona odchodzą, więc wolne ręce, więc można, więc można działacze pamiętajmy, że Europejska wspólnota obronna to jest stary scen, które upadło 62 lata temu przy zgromadzeniu Narodowym francuskim, bo takie były pierwotne plany projekty na Europejskiej wspólnoty politycznej, która wtedy miał powstać zamieniła się tylko w EWG po 2 latach z tym, że z drugiej strony do powiedzmy sobie szczerze również i i u nas w Polsce też trochę w obozie politycznym, które jest panu bliski były takie głosy przez lata, że dajmy sobie spokój z Europejską polityką obronną, że właśnie na to, że stany Zjednoczone, że to są te filary, na które powinniśmy stawiać co więcej lepiej w ogóle nie kombinować z tą Europejską polityką obronną, bo to może właśnie podważać NATO osłabiać NATO takie głosy też oczywiście na oczywiście to jest to jest to stanowisko całkowicie zasadne, dlatego że powinniśmy do budowy 23 instytucje do uzgodnionej polityki na wg tej prostej zasady, którą prawica Rzeczpospolitej powtarza tyle wspólnych instytucji kompetencji do wspólnych wartości interesów widzimy co oznacza wspólna polityka bezpieki bezpieczeństwa w formacie normandzkim, czyli blisko Norman z kim, bo przejęciu polityki nie European wobec wojny na Ukrainie przez Francję i Niemcy ja byłem w Kijowie słyszałem jak do tego odnoszą się deputowani ukraińscy, którzy nie są związani stanowiskiem oficjalnym, którzy nie muszą uważać na to samo mówią, którzy mogą mówić, że co myślą już tam nawet były głosy, że to jest rodzaje, że to jest rodzaj takiego nowego wschodniego w Monachium to znaczy pośredniczenie i pośredniczenie w presji rosyjskiej szczególnie na żądanie tych szczególnych szczególnego statusu tym 2 obszarem okupowanym na Wschodzie bez poruszania kwestii Krymu, który został w ogóle anektowany przez Rosję także w moim przekonaniu nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby zakładać, że konkretne państwa, z którymi jesteśmy w unii Europejskiej mają wolę bronić naszego bezpieczeństwa na Wschodzie co więcej nie ma podsta w, żeby zakładać, że to kierownictwo Unii Europejskiej, które z pewnością będzie w tym funkcjonować również przyszłych wyborach, bo moim zdaniem może być silniejsza opozycja wobec tego kierunku, ale kontynuacja jeszcze będzie trwała, że będzie bronić bezpieczeństwa Europy na południu na pamiętajmy, że 1,5 roku temu rządy państw formalnie uzgodniły, że będziemy zwalczać przemyt nielegalnej imigracji, niszcząc jego infrastruktura, zanim zostanie użyta, zanim wypłynie sportu może uniemożliwić im, że tym przemytnikom namawianie ludzi robienie nadziei, które się bardzo często kończyły tragicznie potem nic z tego nie wyszło ani 1 Łodzi nie zniszczono zamiast tego przewodniczący komisji Europejskiej właściwie zachęcał do nielegalnej imigracji, mówiąc że i tak po pierwsze, niedługo zostaną otwarte legalne drogi imigracja po drugie, sugerując, że właściwie to nielegalności stanu w tym tymczasowym, więc w moim przekonaniu nie mamy nie mamy partnerów do wspólnej obrony poza tym wie pan cała sprawa ma wymiar też bardzo materialne i bardzo praktyczne, który jest za fasadami Goethego przygotowywania się do stawienia czoła kryzysom międzynarodowych to jest to co akurat przy raporcie do szkół znalazło się na końcu to znaczne integracja przemysłów obronnych, czyli w praktyce Ano interesy niemieckiego i francuskiego przemysłu obronnego, które chcą, żeby nota jest oczywiście w jaki sposób myślę, że nie intencjonalnie pojawia się na też sprawa no tak z kosmosu sprawa kategoria spraw, do której należą nasze helikoptery, bo tam się pojawia wręcz taka dyspozycja, że państwa Unii Europejskiej powinny się zaopatrywać w sprzęt obronny i partnerów europejskich ani gdzie indziej czy to jest takie wyraźne tutaj, a uderzenie relacje atlantyckie, jeżeli chodzi uzbrojenia także także w moim przekonaniu cały ten pomysł jest pomysłem podawanym z nie najlepszą intencją jest pomysłem, za którym nie stoi realna polityka tylko stoi chęć przejęcia władzy w stosunku do państ w przejmowania kontroli na krótką metę na po prostu wspierania uprawnionych interesów niemieckich francuskich ich interesów przemysłowe hale, które akurat są konkurencyjne w stosunku do naszych nie mam powodu im im ulegać może mieć szanować powinniśmy szanować tak, ale chyba zastanowić powinniśmy szanować ani powinniśmy ulegać też trzeba powiedzieć, że Adolf czasami byt kształtuje świadomość, jeżeli mamy rzeczywiście był taki, że będą też jak wiemy jak i jakie mamy zza oceanu no to stąd ja rozumiem, że właśnie m. in. poparcie dla tych raportów dla słuchaczy powiedzmy, bo oni wszyscy śledzili mnie, gdyby posłowie postulują no i 2 % PKB wydatków na obronę to właściwie powtarzanie tego co się co się mówi NATO, ale też stworzenie sił międzynarodowych unijnego sztabu, który koordynował operacje wojskowe i to jest ciekawe sformułowanie, gdy na to nie wykazuje chęci do działania, a więc to jest także wybudowanie krok po kroku wojska, ale to akurat nie Ameryka nie Amerykanie byli przeciwni wysyłaniu brygady na Łotwę i o do Estonii w celu właśnie obrony Europy, więc w moim przekonaniu to po pierwsze, nawet Amerykanie Obamy, że tak powiem tak dlatego właśnie mleczarnie no to ZUS, że teraz o zamiarze Amerykanie trampa mieliby podobne podejście stąd właśnie może nas, ale akcentowane jest konieczność działań Europejskiej, ale nic nie wskazuje na to, że Francja Fiona tam czy Hollande czy Fiona podjęłaby takie działania boi się nie chciała znamy tych polityków nad sprawą sprawują sprawowali władzę i i Niemcy Angeli Merkel też nie, więc musi, więc często za tymi deklaracjami norm, gdy chodzi po prostu o władzę i po interesy my powinniśmy jako Polska powtarzali, że jesteśmy gotowi na udział w działaniach, które naprawdę wzmacniają nasze bezpieczeństwo i które odpowiadają zadaniom Unii Europejskiej tak jak my widzimy, reprezentując nie tylko swój punkt widzenia, ale po prostu bezpieczeństwo wszystkich krajów, które znajdują się na wschodniej granicy Unii temu wszystkiemu nie służy relatywizowanie NATO i budowa tego wojska Europejskiego to jest po prostu tak jak wspólna waluta pomysł na budowanie państwa Europa na, na które nie powinniśmy zgadzać, czyli sformułowanie, które pada pada z w raporcie estońskiego polityka szczerze powiem nie wiem jak Urban SA BPS data ta w 2 lata czy tak, że Unia Europejska im NATO powinny zacieśniać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zwłaszcza na Wschodzie i na południu w szczególności w kontekście wojny hybrydowej i bezpieczeństwa Morskiego Unia Europejska powinna jednak być również przygotowane na działania w sposób samodzielny uprawiali przyjadą wyraźną większością głosów tak jak wyjaśnia Jan niepokornego raportu jak wyjaśnia na czym powinna polegać wspólna polityka nasza wspólna polityka obronna powinna polegać na tym, że ta ogromna większość państw Unii Europejskiej, które należą do przymierza atlantyckiego po pierwsze, zajmuje maksymalnie zbieżne stanowisko na forum rady atlantyckiej po która zwraca uwagę naszym partnerom na interesy bezpieczeństwa Europy wreszcie potrzecie również w ramach przymierza zgłasza gotowość działania, nawet jeżeli Amerykanie są bardziej wstrzemięźliwi połowa się, kto powiedział, że np. Estonii na Łotwie muszą zostać wojska amerykańskie czy nie mogą brytyjskie polskie francuskie niemieckie duńskie prawda nory nic nie stoi on nic nie stoi na przeszkodzie to są nasze interesy i nie powinniśmy oglądać się na innych, że będą je realizować im bardziej będziemy demonstrować zdolność działania własnej obronie, tym bardziej będziemy poważnie traktowani przez partnerów zza oceanu, ale te 3 wymiary polityki można te 3 wymiary Poli Europejskiej polityki bezpieczeństwa można realizować w ramach NATO niema żadnych przeszkód powiem, więc na razie nie gruba i próba wyprowadzania tego poza Przymierze atlantyckie może powodować się również niepotrzebne napięcia w Europie, bo pamiętajmy, że jeżeli Irlandczycy, jeżeli nie pamięć myli 2 × na co najmniej 2 × odrzucili w referendach traktaty europejskie, bo na pewno odrzucili Lizbonę i Orzeł Źlinice potem dwukrotnie głosowali powtórne referenda za nimi to właśnie, dlatego że kraj neutralny obawiali się, że będą wciągnięci do polityki której, które nie chcą, więc zamiast wciągać kraje takie jak Irlandia róbmy wspólnie z Amerykanami swoja róbmy razem nie ma żadnego powodu, żeby choćby na zasadzie na przewidziane przez traktaty wzmocnionej współpracy, żeby państwa Unii Europejskiej, które należą do NATO nie konsultowałem nie uzgadniały swojej polityki nie były takim kolektywnym partnerem Stanów zjednoczony, ale to nie absolutnie nie wymaga wręcz przeciwnie to tato tato tato był przeszkodą dlatego byłoby wyposażanie Unii Europejskiej wojska w kompetencje wojskowe i t d . tym bardziej że jak by przeczytamy oba te raporty NATO to bardzo wyraźnie widać, że rzecznikom tej polityki, choć bardziej o jakąś politykę egzotycznych manifestacji, że jesteśmy ważni anioła efektywną politykę na naszego bezpieczeństwa no ja uważam, że walka z piractwem w rogu Afryki jest rzeczą bardzo ważną absolutnie nie chcę tego, dlatego że sam znam rodziny marynarzy, którzy tam pływają Polaków i to jest rzecz Super Super ważna jest ważna operacja policyjna natomiast nie jest gwarantowanie bezpieczeństwa militarnego naszych państw jest bardzo ważna operacja w interesie naszych obywateli i w ogóle w interesie pokoju panie pośle, natomiast, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie to broń granic króciutko już na koniec, choć sprawa zasługuje też na większą uwagę, ale to może przy następnej okazji przyjęte zostało również raport Anny Fotygi raport, który stoi za coś uwagę na konieczność skutecznych działań przeciwko wrogiej propagandzie z Rosji były obawy, że ten raport zostanie przyjęty po to, dobra wiadomość dobra dobra wiadomość, dlatego że no i Europa uświadamia sobie właśnie, że musi bronić również na tym polu propagandy obrony przed propagandą informacji o swoich członków swojej polityki miał dodatkową satysfakcję, dlatego że tam znalazły się proponowane przeze mnie zapisy dotyczące polityki pamięci pamięć o zbrodniach komunizmu przekładania tego na politykę kulturalną edukacyjną zwrócenia uwagi na to, że komunizm niszczył tożsamość narodów Europy, a że kłamstwa którymi się posługiwał często są ciągle obecna w polityce za postkomunistycznej Rosji uważam, że bardzo dobrze wspólnoty mówimy to jest właśnie przykład tego są w dziedzinie świadomości zbiorowej powinna powinna robić Polska i co robi Polska i inne kraje Europy Środkowej na forum europejskim, że ten raport został przyjęty z dużym z dużym entuzjazmem również przez partie Europejskiej partii ludowej 1 i przez pewną część socjalistów ale, ale szczególnie przez partie Europejskiej partii ludowej, które manifestowały uznanie dla Anny Fotygi i satysfakcję z tego, że dana podtrzymuje Europejskiej partii ludowej, gdzie m. in . jest też Platforma Obywatelska bardzo dziękuję pan Marek Jurek lider prawicy Rzeczpospolitej był gościem audycji co się stało dziękuję pięknie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA