REKLAMA

KE: Co trzecia kobieta w UE pada ofiarą przemocy. Rozmawiają dr Sylwia Spurek i Tomasz Stawiszyński

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-25 13:40
Czas trwania:
11:15 min.
Udostępnij:

"Co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy. "Statystyki są alarmujące. Kobiety padają ofiarą przemocy zarówno w domu, jak i na ulicy i w miejscu pracy. Europa ma poważny problem" - powiedziała PAP komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vera Jourova. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2016 r. na zlecenie KE (tzw. Eurobarometr) wynika, że w UE co trzecia kobieta powyżej 15. roku życia doświadczyła przemocy seksualnej lub fizycznej (lub obu), co trzecia kobieta doświadczyła przemocy psychicznej ze strony partnera, co piąta padła ofiarą stalkingu (naprzykrzania się, prześladowania), ponad połowa kobiet doświadczyła molestowania seksualnego w różnej formie, a co 20. kobieta została zgwałcona"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1343 w studiu dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień gra jest 2005. od listopada cóż to za dzień przez międzynarodowy dzień przeci w przemocy wobec kobiet odchodzą odchodzą one już od ponad 25 lat na całym świecie dla upamiętnienia 1 z dramatyczne wydarzenia morderstw aż się z Mira bale w 1 z krajów autorytarnych, ale tak naprawdę dotyczy on każdej formy każdego przejawu przemocy wobec kobiet i mówi pani, że na od 25 lat już ten Rozwiń » dzień jest obchodzony co się wiąże z tymi obchodami dnia tak naprawdę ten dzień rozpoczyna 16 dni działań przeci w przemocy wobec kobiet symbolicznie one kończą się 10 grudnia, czyli międzynarodowy dzień praw człowieka symbolicznie dla podkreślenia faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka i w tym czasie, ale wiele organizacji pozarządowych na całym świecie akademicy instytucje publiczne realizują różne działania różne akcje po różne spotkania seminaria EPO to, żeby nagłośnić ten temat, żeby pokazać czym jest zjawisko przemocy wobec kobiet, jakie są dobre praktyki, jakie są niedostatki przepisów prawa i dlaczego dziennie przeciwko przemocy wobec kobiet nie przeciwko przemocy w ogóle no ostatecznie przemoc jest zjawiskiem ponad pół czołowym czy ta przemoc wobec kobiety jakoś szczególnie specyficznie uwarunkowana np. albo przybiera jakieś szczególne formy i właśnie dlatego tego rodzaju inicjatywa jest potrzebna po pierwsze, przemocy wobec kobiet jest najbardziej drastyczną formą dyskryminacji ze względu na płacz się ktoś wybija kobietę np. swoją żonę w domu, chociaż nie uderzy kogoś na ulicy nie uderzyć szefa w pracy czy kolegi w prace, a druga rzecz to jest to duża kobiety doświadczają szczególnych przejawów i szczególnych form przemocy biorąc pod uwagę NRA ogół pokrzywdzonych różnymi przestępstwami ETA liczby kobiet i liczby mężczyzn pokrzywdzonych są porównywalne natomiast, jeżeli spojrzymy na przemoc seksualną i przemoc w rodzinie do tej przemocy doświadczają głównie kobiety przemoc w rodzinie w świętej polskiej rodzinie np. przecież nie ma żadnej przemocy w rodzinie rodzina jest najważniejsza jest podstawową komórką społeczną i Polska rodzina jest wspaniała pisze Polska kraj ja myślę, że wszystkie osoby normalne i i przyzwoite właśnie tak uważają i nasza rodzina faktycznie są takie, ale jeżeli popatrzymy na liczba wszczynanych niebieskich kart przez policję to jest 100  000 TEU rocznie to nie we wszystkich rodzinach jest tak sielsko anielsko, jeżeli spojrzymy na liczbę ofiar liczba sprawców, ale także niestety płacz tych ofiar i płac sprawców, a to biją mężczyźni, a bite są kobiety dzieci 90 % osób, które zgłaszają przemoc w rodzinie to są kobiety, które szukają pomocy dla siebie i dla swoich dzieci 90 % sprawców to są niestety mężczyźni, ale co istotne oczywiście większość mężczyzn nie bije natomiast Ela bardzo często większość mężczyzn nic nie robi nie reaguje to pamiętam takie badania przed kilkoma laty przeprowadzona przez agencję praw podstawowych ne w unii Europejskiej pokazujące pro odsetek przemoc właśnie wobec kobiet w różnych krajach unijnych i się okazało to zresztą było bardzo gorąco komentowane, zwłaszcza przez taką bardziej naprawo ukierunkowaną w stronę polskiej debaty publicznej, że w Polsce ten wskaźnik przemocy inne wobec kobiet jest wyjątkowo niski na tle innych państw europejskich n p . na tle krajów skandynawskich co było tutaj dla części komentatorów szokujące no i to był częsty argument z w rękach różnych przedstawicieli prawicowych ugrupowań politycznych n p . przeciwko nera tych wakacji konwencji ds. przemocy wobec kobiet no bo jak się okazało, że tutaj ta przemoc jest z takim nikłym stopniu obecna no to po co wobec tego konwencja pamięta pani te badania, ale agencja praw podstawowych faktycznie przeprowadziła badania w 2 we wszystkich krajach Unii Europejskiej Polska na tle innych krajów wypadłam lepiej co nie znaczy dobrze po pierwsze na LO ba jest 19 %, czyli co piąta kobieta doznała jakiejś formy przemocy ta, więc to nie jest wcale marginalne zjawisko nie mamy się czym chwalić ani chlubić natomiast druga rzecz jest taka, że metodologia badania agencji praw podstawowych opierała się na rozmowach z kobietami i w krajach skandynawskich tam, gdzie od dawna prowadzić działania edukacyjne kobiety znają swoje prawa wiedzą co to są prawa człowieka zasada równego traktowania częściej są w stanie mówić o swoich doświadczeniach jako ofiar przemocy w rodzinie natomiast w Polsce nadal bardzo często zdarza się, że kobieta nie rozważanie nazywa tego, czego doświadcza przemocą dopiero wtedy, kiedy n p . trafia do szpitala to mówi tak zostałam pobita przez partnera pewnego rodzaju świadomość tego, że się w ogóle w jest ofiarą przemocy i często jest także dla NATO, o czym pani powiedziała, że dopiero jakiś niezwykle drastyczne formy przemocy są w ogóle jako przemoc kwalifikowane, gdy tymczasem już na znacznie mniej drastyczne postaci pewne działania z przemocą są tylko badane osoby sobie z tego nie zdają sprawy rozdęta wszystkie te wszystkie te zachowania, które zmierzają do kontroli do podporządkowania uzyskanie takiej władzy nad członkiem rodziny sposób opresyjne popychanie zastraszanie grożenie izolowanie to jest przemocy i ona jest niedopuszczalna w mówi pani o tych 16 dniach działań przeciwko przemocy to inicjatywa dzisiaj się właśnie w dniu Międzynarodowego dnia walki z przemocą wobec kobiet rozpoczyna, jakiego rodzaju narzędzia prewencyjne, jakiego nasz rodzaj narzędzia mające na celu zmianę stanu rzeczy zmianą na zmianę właśnie tej tak tego wysokiego skądinąd poziomu występowania tego rodzaju zachowań w Polskim społeczeństwie na macie zamiar uruchamiać w trakcie tych 16 dni, ale też i w ogóle to znaczy co się robi, żeby tego typu zjawiska na marginalizowanie LM my od dawna alarmuje ma rządzących o niedostatkach polskiego prawa i oczywiście będziemy o tym, przypominać również w ramach 16 dni, bo nadal w Polsce nieskutecznie chronimy ofiara nieskuteczni pomagamy i ją wspieramy i nieskutecznie również wprowadzimy do postępowania, które zmierzają do Izraela uzyskania ze strony tego sprawcy po prostu sprawiedliwości ukarania go w sposób taki, żeby on nie bił, a nie wracał do domu do tej przemocy nie kierujemy do niego również, że oferty programów korekcyjne edukacyjnego przemocy człowiek się czy nie rodzi się jako przemoc owiec i przemocy można się podłączać ITS podstawowe narzędzie, która za, które powinno być zaoferowane sprawcy, żeby on miał szansę zobaczyć, że można w sposób nie po prostu im funkcjonować w rodzinie społeczeństwie natomiast nie wspieramy też, że ofiary za dostęp do schroniska ośrodki specjalistycznego wsparcia nie są dostępne w takim stopniu jak być powinny co co istotne też nie jesteśmy w stanie w na gruncie polskich przepisów prawnych skutecznie izolować sprawcę od ofiary wtedy, kiedy te najbardziej potrzebna, kiedy doszło do przemocy przed chwilą, kiedy nadal, a sprawca może to przemoc stosować, a brakuje nam innymi słowy, ale policyjnego nakazu opuszczenia lokalu od realnych i początku od anty dr Bodnar został Rzecznikiem Praw Obywatelskich pytamy ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej co z tym nakazem policyjnemu ostatnio 2 komitety pan Zatorski zwracały nam uwagę na to, że brakuje, a w Polsce takiego narzędzia no i nadal się nic nie dzieje narzędzia pozwalającego właśnie na egzekwowanie takiego rodzaju nakazów ten etap policja nadal nie można nakazać sprawcy opuszczenie lokalu nakaz może być stosowany wyłącznie przez sąd lub prokuratora od momentu dopiero wszczęcie postępowania karnego albo na zakończenie tego postępowania cywilne nakaz opuszczenia lokalu też nie jest natychmiastowa środkiem ochrony nie, bo średni czas rozpatrywania takich spraw to jest 153 dni, czyli ofiara czeka sobie pół roku aż sąd będzie uprzejme zająć się jej spraw z jakiego rodzaju instrumenty można, by tutaj wprowadzić na podstawie czego one mogły zostać do polskiego prawa wprowadzone także były skuteczne właśnie w UE tak naprawdę aż mamy bardzo dobre praktyki n p . w Austrii tam od dziewięćdziesiątego szóstego roku policjanci mogą wydawać się sprawcy przemocy w rodzinie nakaz opuszczenia lokalu realizowanie tego nakazu jest następnie przez policję monitoring zwane przez czas cały czas jego trwania to taki tymczasowy 14 dniowe nakaz opuszczenia lokalu w ciągu 24 godzin od zera wydanie tego nakazu z ofiarą kontaktuje się organizacja pozarządowa, która oferuje kompleksową pomoc i wsparcie ofiara nie czuje się sama w tym wszystkim dostaje dostaje to, czego najbardziej potrzebuje, czyli spokój bezpieczeństwo oraz pomoc, jakiej zaufanych osób nie da dodatkowo sprawca może się oczywiście odwołać do sądu w UE od takiego nakazu i tam nakazy są realizowane są przestrzegane w Austrii i służą temu, żeby zapewnić, że gwarancje dla po prostu prawa do życia zdrowia ofiary wtedy, kiedy zaś najbardziej potrzebne to miało zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego i poprzez zmianę ustawy o policji minister rodziny pracy i polityki społecznej obiecała nam takie ataki na taką nowelizację natomiast not do tej pory żaden projekt w tym zakresie nie powstał, czyli obietnice, ale żadnych praktycznych działań w 4 lat za nich mamy nadzieję, że takie działania są jakoś podejmowana, chociaż podczas ostatniego posiedzenia komitetu praw człowieka w Genewie na, gdzie Polska sprawa zdawała się z realizacji Międzynarodowego paktu praw obywatelskich politycznych przedstawiciel delegacji rządowej powiedział, że takie prace nie są prowadzone i nie będą prowadzone co nas za trochę zaniepokoiło dlatego zapytaliśmy o to ministra rodziny pracy i polityki społecznej czekamy na odpowiedź mamy nadzieję, że to jest jakaś pomyłka bardzo dziękuję dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję bardzo dziękuję bardzo za chwilę informować Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA