REKLAMA

Papież Franciszek rozgrzesza aborcję

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-11-25 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn kobiecy eter przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu jest dr Justyna Melonowska dobry wieczór dobry wieczór doktor filozofii autorka książki o koncepcji kobiecości Jana Pawła II ekspertka w wielu sprawach tematach około religijnych i dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać z Justyną mylona z tą o wielkiej wrzawie poruszeniu i niezrozumieniu bądź wreszcie dogłębnym zrozumieniu istoty grzechu aborcji w kościele katolickim kilka dni temu sporo w mediach można Rozwiń » było przeczytać usłyszeć zobaczyć na temat listu apostolskiego papieża Franciszka na emisję cor gracz Mizera taki jest jego tytuł i zanim porozmawiamy o samej treści tego listu, dlaczego tak wszyscy gminne zwróciliśmy uwagę szczególnie ne na wypowiedź papieża Franciszka dotyczącą rozgrzesza Niemcy grzechu aborcji to chciałbym panią zapytać zupełnie wstępnie jako laik co to właściwie za dokument list apostolski, jaka jest jego ranga status siła oddziaływania el no to jest dokument wydany przez magisterium kościoła w LM przez papieża, ale uczy jak, który jest w Pekinie w roboczą można powiedzieć, że jest głową magisterium kościoła dodaje LM to wrogowie inni, by zaraz chcieli nas skorygować, mówiąc że określenie głowa kościoła jest głową magisterium jest nieprecyzyjna, bo nie precyzują również właściwie nie ma już jak głowa magister, ale jest to dokument MEN w papieskie, które się wpisuje magisterium kościoła magisterium kościoła jest to nauczanie wszystkich biskupów, a i i jak WM on biskupów kardynałów i Gdyni i papieży to nauczanie ma kilka poziomów list apostolski Novo wpisuje się w nauczanie nieomylne el tym niemniej niezależnie od tego jak dokładnie byśmy zakwalifikowali tę szkołę dokładną kwalifikację do logiczną, ale tym, niemniej ważne jest to rzucałem magisterium z ról, że katolik jest winien szacunek całemu magisterium i szacunek czy posłuszeństwo no posłuszeństwo również LM można powiedzieć posłuszeństwo rozumu czy takie posłuszeństwo czuł się o posłuszeństwie nie uprzedzono go rozumu to znaczy takie taką postawę po bardzo wnikliwego bardzo uważnego i pełnego atencji, ale moim zdaniem również samodzielnego odnoszenia się do treści nauczania kościoła znaczy do tego co kościół w tym przypadku sam papież próbuje nam powiedzieć w czy papież mówił pani zdaniem w tym liście apostolskim faktycznie i wyłącznie do kapłanów, którym przedłuża władze rozgrzeszenia za aborcję czy tak naprawdę jest to rodzaj publicystyki w pewnego rodzaju szerszy czy on tak naprawdę mówił coś jeszcze czy coś co za tym jeszcze stoi czytaj tylko przekaz dla katolików to jest ciekawe pytanie co zatem stoję w PUP w ERM to też ciekawe to torze ten list zaczynał się jest adresowane tym, którzy będą czytać ten list apostolski Miłosierdzia i pokój w co sugeruje, że jest adresowane po prostu do wszystkich, którzy zechcą po niego sięgnąć, że prawda tam zawarta przed treści tam zawarte są adresowane także z bardzo szeroko można powiedzieć do wszystkich ludzi dobrej woli, gdzie przez ludzi dobrej woli LM zaś za ludzi dobrej woli będzie uważać tych, którzy ukierunkować swoją wolną wolę w tym swój czas na to, żeby zapoznać się z tym listem to jest ciekawa formuła większość listów apostolskich zaczyna się od pozdrowienia skierowanego na jak dobrać je dobrać w biskupstwie następnie do synów i córek, więc z tej ta formuła jest szersza jest też formułą nieszczera wpisując są i również nie, różnicując między karma wiernymi, więc wydają się, że to samo w sobie jest ciekawa, ale jestem przekonana, że ten list będzie miał rząd tak naprawdę ma rząd bardzo wiele zmieniał w kościele w takiej kościelnej filozofii człowieka albo może sam sobie nie zmienia, ale otwiera furtki których, która wcześniej były albo zamknięte albo uważaliśmy, że mnie to te nie są nasze furtki ten nie chodzimy tędy nie chodzimy do tego ogrodu, który się nazwa człowieczeństwem, ale i pod tym względem myślę, że nauczanie Franciszka bardzo się różni od nauczania Jana Pawła II te naj zobaczymy co będzie dalej to jest list w miarę bardzo świeża myśl Żan na osobach, które mają taką profesji jak ja np. jeżeli badania tych wypowiedzi kościoła teraz będzie ciążył obowiązek taki, żeby ten list inne dokumenty Franciszka głęboko, a przestudiować pod względem pod kątem tej zawartej w nich filozofii człowieka w, ponieważ w rytm znajduje bardzo wyraźne tropy w jego nauczaniu, a zwłaszcza w tym mieście, które wskazują na to, że będziemy odtąd człowieka rozumieć wyraźnie inaczej niż kościół deklaratywnie rozumiał to dotąd bardziej podmiotową i niebo gorzej umorzy nie można bardziej podmiotowo to znaczy wcześniej byśmy założyli, że zakres samo sklepienie to było w ja bym powiedziała tak ERM to tor to można ująć w taki sposób, że zasadniczo da się filozofia człowieka wyodrębnić takie 2 podstawowe podejścia do u mnie właśnie do kwestii rozumienia człowieka kwestii rozumienia kim człowiek jest takiego rodzaju jest bytem, jakie ma powołani te pierwsze to jest takie podejście, która kładzie nacisk na morzu miast identycznym od tej dość istota takie podejście, które kładzie nacisk na jasno wyodrębniono istotę człowieczeństwa, czyli taką samą istotę dla pani redaktor Hanny Zielińskiej Justyny Baranowskiej dla pani, która nas opuszcza i dla wszystkich ludzi na świecie to i to istotą jest rozumność wolność talent cielesność, ale no i miłość po i można mu też i drugie podejście w filozofii EMP jest takie podejście bardziej hermeneutyki, na które kładzie nacisk na kategorie rozumienia warczy i tutaj taką naczelną kategorią jest kategorią losu czy nie te kategorie istoty nie z czegoś co jest niezmienne tylko właśnie czegoś co czyni nas zupełnie niepowtarzalnym, czyli pani Rosji zupełnie inne niż mój los i pan się boryka ze swoim życiem i ja mogę nie tylko zmieniać rozumieć tak no to ma to ma bardzo daleko idące implikacje lub Karol Wojtyła już będąc bardzo mu to tym młodziutkim księdzem, ale w takich swoich słynnych wykładach, które potem zostały zebrane w tomie rozważania o istocie człowieka zaczyna te rozważania od takiego stwierdzenia, że właśnie do człowieka można podejść do tych 2 stron od strony jego istoty albo od strony jego losu i mówi my wybieramy tę pierwszą droga DM IDM nie odrzucamy tę drugą, ponieważ to, że człowiek ma los jest skutkiem jego istoty i z tego, że posiada istotne jest to jest na swój sposób logiczne myślę sobie ERM i rzeczywiście i cała antropologia, którą on zbudował, którą tak jak mówi on budował od zawsze od swoich młodych lat i którą potem rozbudowywał jako papież była zawsze wykładnią istoty, czyli poszukiwanie tego mocnego niezmiennego takiego trzpień człowieczeństwa kiego jądra człowieczeństwa, jeżeli tak można powiedzieć PUM tymczasem w tym liście Franciszkowi SM 20 listopada 20 listopada znajdujemy takie takie wtedy sformułowania, które wyraźnie kierują ZOZ w kie prze kierują naszą uwagę na problemy osób w handlu np. czytamy tutaj coś takiego, że nie możemy zapominać, że każdy niesie ze sobą bogactwo i ciężar własnej historii, która odróżnia go od innej osoby nasze życie z jego radościami smutkami jest czymś wyjątkowym niepowtarzalnym upływający pod miłosierny spojrzeniem Boga, niech więc można powiedzieć, że tutaj jest nacisk na taki właśnie doświadczenie losu, ale i takiego jednostkowego boryka się z życiem no i by ten 1 fragment, który szczególną uwagę przykuł mediów list jest faktycznie bardzo długi może i pewnie nie jest ani 1 z nielicznych osób, która jest w stanie zanalizować zdanie po zdaniu co tam się kryje, a w szczególności zrekonstruować filozofia człowieka stojącą za tym przekazem, ale tym fragmentem, który przykuł uwagę mediów nel to było to zdanie, by o tym, że papież Franciszek przedłuża inne po zakończeniu roku Miłosierdzia swoją decyzję o przyznaniu wszystkim kapłanom władzy wolności samostanowienia w kwestii rozgrzesza Ania osób spowiadających się u nich za z grzechów aborcji w tym sporo tutaj się, by pojawiło informacji mają na ten temat inne 1 z arcybiskupów włoskich arcybiskup Fisichella nel od razu skomentował tę wrzawę, że tutaj bardzo wielu dziennikarzy komentatorów publicystów inne w ten sposób komentowało ten przekaz, jakby znalazło w tym liście to, czego de facto tam nie było to, czego tam papież nie powiedział, czego dotyczyło to po raz nieporozumienia właśnie to ja myślę, że w Europie to ono w dużej mierze dotyczy kontekstu społecznego ale gdy jest rzeczka MTS troszeczkę inna inna kwestia papież podkreśla, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ jest odebranie życia niewinnemu człowiekowi w UE, jednakże innemu życiu nie wiem może aż tak nie wiem czy to ma znaczenie, bo ale, by cytat dosłowny, bo taki, że może nie żegnają rzeczą tak tak no ale na tak, ale ich deficyty na Alicję zasadne jest życie prywatne to jest właśnie będą woleli rozmawiać o nieludzkim tak w LM natomiast dopowiada, że jednak, że musi z równą siłą idee i stanowczością stwierdzić, że nie ma takiego grzechu, którego nie mogłoby objąć zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone AIM no to są rzeczy nad wyraz ważna IMI trudne PRL innymi słowy wcześniej była wcześniej mieliśmy taką sytuację, że osoby, które dokonywały bądź uczestniczyły w dokonaniu aborcji zaciągały ekskomunika latae sentencje czyli jakby samą grozę tego czynu, a ich unikać co to za ekskomunika taka laty sentencje czyli o ile właśnie na jedno z samą ulgę sama groza tego czynu jak rozumiem, ale stanowi automatycznie automaty zwane musi być wyrzucona i teraz po no i teraz ten grzech może być odpuszczony, by także na prostej na prostszej drodze tak nas na prostej ścieżce takiej jak kto w sakramencie pojednania jak rozumiem tutaj papież zresztą też podkreśla w tym mieście, że chodzi o to, żeby sakrament pojednania powrócił do centrum, a powrócił do centrum życia chrześcijańskiego co to co bez wątpienia ma ma znaczenie, a także w kontekście argumentem, który nas niektóre nastaje LNG i gromadzi panie mini studio i odbiory i słuchaczy przez radio piernikami to znaczy n p . takie kwestie związane z kobiecością Osborne z antykoncepcją prawda tylko stosunek wydaje się, że stosunek wiernych do antykoncepcji mógł wpłynąć na praktykę mniej częstego czy przystępowanie do sakramentu pojednania im to są spekulacje, ale dosyć dobrze ugruntowane takim doświadczeniu kościelnym i darzą dobrze zrozumiał, iż papież Franciszek mogło mieć taką intencję, żeby więcej osób wierzących miało chęć odwaga ochotę korzystać ze spowiedzi tak szalona jazda przez tę wolę tak do sakramentu pojednania, że to był rzeczywiście sakrament pojednania to znak, że tak, więc taki moment, w którym człowiek czuje się całkiem całkowicie przyjęty z tym, jaki jest ich z tym co nosi jej realną i właśnie ze stosem, jakim boryka się z życiem, a no to jest tak naprawdę bardzo bardzo trudna i bardzo elektryzująca kwestia ellaOne, ponieważ te mam tak, jakie wrażenie, że pewnie pani, by chciał, że się ustosunkowała bezpośrednio do tej kwestii aborcji oczywiście i to jest bardzo ważne, ale jej nie można jak wyizolować z tego kontekstu, o którym mówiłyśmy wcześniej więc, że pani bym pozwoliła zrobić krok wstecz to krok krok w tył to ja będę bardzo wdzięczna, ponieważ możemy patrzeć rzeczywiście na aborcję jak na taki problem, by tak rzec izolowany to znaczy ktoś dopuszcza się aborcji współuczestniczy w aborcji namawia do aborcji Munk potem jak jest skruszony za występuje ten warunek skruchy kasa przystępuje do sakramentu pojednania i może uzyskać rozgrzeszenie ale, ale tak naprawdę to wcześniejsze stanowisko kościoła, które było bardzo mocno, który można bardzo mocno identyfikować antropologa Jana Pawła II on stał na stanowisku takiego perfekcjonizmu moralnego tak nazwał to Wojtyła to znaczy dążenia do doskonałości moralnej i tam było bardzo jasno powiedziane to było bardzo jasno akcentowana zawsze sprawczość człowieka sprawczość i odpowiedzialność świadomość świadomość własnego błędu tak dzielnie to, że rzeczy mi się przytrafiają mu tylko, że ja czy nie ja sprawiam pewne rzeczy Stali stosownie do tego ponoszą odpowiedzialność i tutaj, kiedy i Franciszek był 1 z pierwszych akapitów tego listu, o którym się rozmawiamy mówi mu przywołuje słowa Chrystusa Ojcze przebacz im te są już Savall Chrystusa przybitego do krzyża Ojcze przebacz im nie wiedzą co czynią w zimnej w kontekście aborcji moment możemy zapytać a gdy jestem przekonany, że ten sam przypadek dodaje rzeczywiście nie wiem co czynię czy można też zawołać liczy to przerasta nasze człowieczeństwo tak naszą zdolność do rozsądzenia dobrego złamanie dokładnie czy możemy sobie wyobrazić po latach było ciekawe ćwiczenie dla filozofów chrześcijańskich, ale w pamięć żołnierza u wszystkich chrześcijan wyobrazić sobie, że Action Chrystus zakrzyknął bez krzyża Ojcze przebacz im, mimo iż wiedzą co czynią prawda Andrzej Duda jest ten wątek świadomości i brania tych coraz bardziej stylu Jana Pawła II w domu być może być może można zapowiedzieć Mont, a Franciszek wydaje się skłaniać się do tego patrzenia na wiernych ner, który pozwala myśleć, że na ludzi nie do końca są świadomi swoich wyborów szczególnie w tych przy wielkich dylematach moralnych dzisiejszych czasów Novum w tak to możemy dokładnie myślę, że tak jest i teraz, gdy zaraz spróbuj spróbuj spróbuj się zastanowić właśnie stanie na tym jak wygląda ta myśl Franciszka o człowieku i o kobiecie w tym wszystkim natomiast co jest ciekawe pewnie już zamykają stan Wojtek taki wał Wojtyła z Janowa Pawłowo drugim Elon to jest także 1 z najwybitniejszych współczesnych persona listów TR komentując, komentując encyklika Fides et ratio Jana Pawła II to jest taka encyklika poświęcona filozofii w stosunku kościoła do filozofii, gdzie Jan Paweł II potwierdził poniekąd, że na taką orientacją kościoła podstawową, mimo że kościół sam nie ma swojej własnej filozofii jest to nic się, ale inny, a pamiętamy, że sam Wojtyła kojarzony był z filozoficznym personalizm łączy z koncepcją osoby właśnie jako rozumnej wolnej sprawdź czy podejmującej decyzje ponosząc konsekwencje własnych działań i t d . i t d. i Jerzy Seifert tym właśnie z taką właśnie mu się można być Szycha dwudziesto wiecznego personalizmu, komentując encyklika powiedział coś takiego, że uważa, że Jan Paweł II nie dostrzegał ograniczeń tomizmu znamy się nad człowiekiem w ich że, zwłaszcza fenomen miłości znajduje pełniejsze rozświetlenie winnych nurtach Żydom znam niewiele mówi o miłości i nie to co byśmy coś co on tak byłoby dla nas najważniejsze i że należałoby np. ożywić trakt tradycji Franciszkańską mówienie o miłość im najgoręcej empatii wrażliwości Eldo to w pewnej nic takiego wykładu od przesłanki do wniosku, a więcej właśnie takiego wieczoru więcej radnych PiS dokładnie to co mówi Franciszek wykład FIFA Seppem dokładnie to mówi Franciszek papież Franciszek w tym liście, że miłosierdzie to jest są konkretne czyny miłość dziś to nie jest wykład to nie jest połączenie winnego to jest konkretny sposób zwracania się tak konkretna konkretny czyn dokładnie dokładnie, tak więc można powiedzieć, że być może Franciszek przekierowuje kościół w kierunku Munk takim, którego w, których zauważono już wcześniej jako konieczne konieczne dla gości to dlatego może nazywała kapłanów szafarza Miłosierdzia, bo faktycznie dąży do ne z mocy tylko wania tych potencjalnych aktów Miłosierdzia niech one się dzieją nie siedział w konfesjonałach daje księżom taką taką moc taką władzę tak wydaje mi się, że dokładnie taki jest jego cel, jakkolwiek Lu można też powiedzieć, że ten cel nie jest realizowany do końca mu fortunę nie raz ech, no tak n p . kiedy czytamy takie zdanie, że w centrum znajduje się nie prawo i oparta na niesprawiedliwość, ale i miłość Boga to możemy sobie i to jest ujęty proceder się aktywnie to możemy sobie zadać pytanie czy prawo i sprawiedliwość jest czymś innym od miłości Boga czy też miłość Boga tak jak sądziliśmy dotąd wyraża się w prawie i sprawiedliwości Bożej rzeczy, czyli tym co jest nam one nadane prawo jest w rękach człowieka w może dlatego niekoniecznie są domeną Boga nie prawo nie jest w rękach człowieka znaczy, że nie ma co uważamy, że ich nie jakiś ład Boży prawda, których człowiek swoim rozumem dla praw jednostki tak takim prawem Bożym, które ma być zobowiązujące dla człowieka i zawsze sądziliśmy, że może miłość Boga do człowieka wyraża się właśnie przez to, że mógł stać się objawia się objawić nam pewien on i pewien łatwe, więc swój zamysł dla świata i my swoimi małymi rozmiarami na tyle na ile potrafi każdy swój kawałek ogarnia chętnych no nie każdy swój kawałek tylko mamy jakby wszyscy jesteśmy wspólnotą ludzką dlatego mamy kościół, która jest naszą Mater et magistra tak matką i mistrzynią i która nam pomaga odczytywać przez wieki ten zamysł Boży i dlatego mamy różne prawa i różne zobowiązania i mniej, ale jakoś staram się nawigowanie potem potem niełatwym życiu więc, aby zawsze traktowaliśmy i prawo jako wyraz wyraz miłości o Bożej niejako przeciwstawny być może to jest po prostu niefortunne sformułowania być może niefortunna tłumaczenia, ponieważ znam na razie ten dokument wyłącznie w tłumaczeniu na Polski, a być może być może Uznam za tydzień miesiąc rok rzesze niepotrzebnie czepiam, ale dzisiaj rzeczywiście m. in . tego rodzaju wątpliwość powstaje w moim umyśle, gdy czytam ten list, a teraz bym zapytała panią odbiór osobisty tego listu i oczywiście chodzi mi przegląd różnych od rana wątek dotyczący aborcji na wezwanie ekspert koło, ale też wyzwanie obywatelką kobietą, lecz człowiekiem jak pani jako Neo z osobami poza tą kategorią profesjonalną odbiera ten przekaz jako wierna jako wierząca katoliczka przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie czuje się ekspertką myślę tylko, że jestem człowiekiem bardzo poszukującym i które ma ten komfort, że ktoś może poświęcać na czytanie trochę więcej czasu niż większość innych obywateli większość innych wierzących ludzi wierzących to, dlatego że obywatele tego kraju ułożone mają pensje i staram się spłacić ten dług właśnie najlepiej jak potrafi m. in. przychodząc do pani do audycji, ale muszę powiedzieć, że pani pani pytanie jest dla mnie bardzo trudne i UE i in, kiedy się umawialiśmy audycję, gdy wiedział, że pani mnie o to spyta to na pewno w ich wróciła w symbiozie z obrzeży nie powiedziała niczego się grypą albo czymś innym nowa tak nią nie udzielę pani odpowiedzi nieszczery, bo to po prostu zupełnie nie miałoby sensu, ale muszę pani polonistka i UE jako jako badaczka współczesnego katolicyzmu mam szereg zastrzeżeń do tego listu rodzi się wiele wątpliwości, które będę rozstrzygała w czasie dalszej lektury natomiast w którymś momencie czytając ten list, ale ja jako ja, a tego dotyczy pani pyta Roman pomyślałam sobie, że nigdy w życiu nie byłam zakochana w taki sposób jak mówi ten człowiek to znaczy, że Franciszek inni ana w jaki run on próbuje to opisać i w tego rodzaju miłości, jaką próbuje uczynić główną linią kościoła, a i niejako w narzuci ten rozum rozumienia ten sposób rozumienia miłości, a jako taką podstawą relacji kościoła do kościoła instytucjonalnego do do wiernych oraz wiernych między sobą trudno nam się pięknie, nakładając 2 warstwy ner pani jako osoba prywatna faktycznie odczuwa ten akt Miłosierdzia będący samym tym listem jako, jaką właśnie to miło jak dotąd praktyka nie tory dotychczas w Leogang, a teraz mówimy o kontakcie między papieżem Franciszkiem, a panią pani faktycznie odczuwa jako coś co jest już ma praktyczny wymiar także, że można tak powiedzieć tak potrafiłaby napisać bardzo długi wyczerpujący krytyczny artykuł, a na temat na temat tego listu na temat braku klarownych definicji pojęć stosowanych pojęć w rozgrywaniu pewnych kategorii AM właśnie takim nie do końca świadomym albo nie jasno wyartykułowany przy drukowaniu taki antropologiczne filozofii człowieka kościoła, a z drugiej strony, gdyż no, gdzie się jakoś tak jest nie wiem ptaki, bijąc skrzydłami w moim sercu nie wiem jak to ująć w, kiedy czytam ten list myślę sobie, że można być tak po prostu bezwarunkowo przyjętym na pewno dla kogoś, kto spędził ileś lat takie jak studiując Wojtyły Jana Pawła II to jest zmiana, a olbrzymia olbrzymia w uznaniu siebie we wspólnocie tak w, a jeżeli pani będzie chciała dłużej drążyć w kierunku Soczi osobiste egzystencjalnym interesie nas bardzo buntuje i się natomiast rzeczywiście myślę też to jest też takie doświadczenie trochę polskiego kościoła, a to oznacza, że Polski kościół jest trudne myślę sobie, że Polski kler jest bardzo trudne, że Polska jest bardzo sklepik realizowanym cokolwiek to znaczy de facto oznacza, że uznaje taką swoją oczywistą supremację w różnych odcinkach również na tym odcinku moralnym, ale i tak no pewnie ma ku temu w pewnego rodzaju od podstawy no tutaj zaraz strzelę właśnie traci nic nie ja raczej mam namyśli coś takiego jak taki hełm no tak każdy będzie produkt się wszystko musi opierać siłą rzeczy na generalizacji, jeżeli bowiem o czymś takim jak brak pewnego rodzaju zdrowej pokory, który się wyraża m. in. który się wyrażał w uznaniu kompetencji wiernych i osiadł w uznaniu tego, że ja się również mogę czegoś od wiernych nauczyć oburzą się wiernym zrobić przestrzeń albo, że Maryny zaczęli nauczanie wiernych nie może oznaczać prymitywnego pouczania atak Eleven to pewnie odezwałyby się głosy wśród naszych słuchaczy, którzy wypowiedzieli, ale ja znam cudownych księży mam wspaniałe doświadczenie sakramentu pojednania, więc bez jednostkowe doświadczenie, którego nie można uogólniać natomiast, że ono faktem jest bez wątpienia, że w Polsce mamy nie wiem my nie mamy dziewczynek, które pełnią służbę ministrant, skąd z różnych powodów Enrico nie ma uzasadnienia Teologicznego mamy mało dzieci niepełnosprawnych także np. przez ministra dłużej tak dalej tak dalej normalną w ogóle mało świeckich zaangażowanych w życiem życie parafii czy dotyczy to zaangażowanie mogłoby być na innych na różnych obszarach nie tylko Niewiem dotyczące sprzątania kościoła przed pierwszą komunią świętą, więc pewnie mogłoby być troszeczkę inaczej, ale tak jak mówię to są ograniczenia naszego naszego kościoła i w dodatku to moja diagnoza nie musi być podzielona przez naszych słuchaczy nasze słuchaczki zastanówmy się chwilę zatrzymany przy istocie samej spowiedzi, bo wydaje mi się, że papież Franciszek, otwierając ten nowy kierunek swoim listem w rozumieniu interpretacji tego czym spowiedź może być przypominając, że to faktycznie może być sakrament pojednania jak wielką rolę tutaj kapłan odgrywa niekoniecznie właśnie ten pouczającą mam wrażenie, że ten list bardzo przepraszam, ale wpisuje się w pewien nurt obyczajowy w dzisiejszych czasów jest to jak my myślimy o edukacji jak my np. myślimy o tym, że szkoła powinna być bardziej, a hierarchiczna jak my myślimy o coachingu za przeproszeniem bardzo naprawdę, ale coraz bardziej szanujemy rynny takie formy organizacji, gdzie wszyscy nawzajem się od siebie uczą odeszliśmy już od systemu autorytetów bardzo rzadko ktoś powołuje się jakiś swój osobisty autorytet natomiast coachów w życiu różnych osób już występuje chętniej często ner i bardzo się promuje w dzisiejszych szkołach również polskich na wzór skandynawskich gminy, gdzie nauczyciel jest właśnie raczej mentorem raczej trenerem raczej inspiratorem, a nie właśnie tym ex cathedra pouczającym rynny raczej właśnie ma zacierać hierarchii rozumieć oczywiście swoją przewagę merytoryczną, ale podrzędna żadnej innej płaszczyźnie tej przewagi nie wykorzystywać mam wrażenie, że tutaj papież Franciszek jest trendy i zaprasza zaprasza księży do do innego rodzaju partnerstwa z wiernymi jeszcze był bardzo zastanawiała byłoby niezwykle ciekawa odpowiedzi Franciszka nad Realem ale nie nie wiem czy rzeczywiście byłby nie wiem co powie co odpowiedziała nam się to mogą być ciekawe ja bym powiedziała coś takiego, że zaczął pan to pytanie o przywołane w od przywołania hierarchii rodzi dziecko takich miast lub wychowawczego Otóż rodzic ponosi za dziecko odpowiedzialność, której dziecko nie ponosi za rodzica i to, że zanikają pewnego rodzaju hierarchie uważam za on za bardzo szkodliwe to znaczy zależy, która rozegra pewnie tak akurat po mówią o tej konkretnej, którą pani przywołała wyznaczyły rodzi się obyć bez wątpienia na wy znów powtórzę Mater et magistra matka i mistrzyni prawda z mężem ojciec i mistrz myślę, że rodzic mam być rodzicem i mistrzem swojego dziecka ani jego kumplem partnerem z Ależ ona dziś władza ma przewagę fizyczną i to często prowadzi do przemocy fizycznej bądź tylko dla rodzących się z nim nie jest w stanie również zapewnić dziecku bezpieczeństwo w różnych sytuacjach no, więc mówimy o tych władz oczywiście tylko o nadużyciach no tak to jest pewnie temat na na inną rozmowę ja mam tutaj ERM poglądy bardzo mitręgi ich natomiast, jeżeli będziemy wiązali LM taką Europą i katolicką kulturę społeczną z taką myślą filozofa konserwatywno, a na pewno istnieje taka tendencja to znaczy może w odwrotną stronę to znaczy, że konserwatywna filozofia społeczna często, ale często wiąże się, z czym wiąże się z kościołem czy instytucjami religijnymi czy uważa za ważną ich obecne w życiu publicznym to trzeba powiedzieć, że jednak konserwatyzm kładzie ogromny nacisk na to co n p . prof. Ryszard Legutko znany Polski europoseł, ale przede wszystkim w kontekście naszej audycji myśliciel konserwatywny nazywa efektywnymi hierarchii hierarchami idzie, ale jednak myśliciele konserwatywni, a ja podzielam pogląd podkreślają to, że zrównywanie czy takie ideały partnerstwa czy właśnie zanikania autorytetów i takie równanie także znosiła zawsze oznacza równanie w dół w zawsze oznaczałaby także z obniżaniem ogólnego poziomu są też badania, które pokazują że, aby przyjmowanie wiedzy wchłanianie jakichkolwiek informacji możliwe jest wyłącznie, kiedy mózg jest zrelaksowany tak jest wysoki poziom hormonu stresu kortyzolu człowiek się nie uczyni to dlatego w tych warunkach szkolnych tak niezbędne, żeby nie występowały żadne elementy przemocy nawet przemoc bierna Netta pasywna agresja, która ner może się wyrażać nie my nie przemocy fizycznej czy Krzykach tylko różnego rodzaju na sygnałach złośliwych podkreślaniu właśnie jakiś przewagi nad wyśmiewanie to wszystko zaburza ekspresji siebie zaburza fizjologię uczenia się do tego oczywiście na hierarchię nie powinno być na zupełnie zniesiona, ale nadmierna hierarchia wykorzystywanie przewagi wykorzystywanie władzy może jednak zaburzać proces uczenia się przynajmniej w szkole i myślę, że tak samo może dochodzić do niepotrzebnego zastraszania wiernych w ambonie czy nie zawsze inne ta władza, jaką mają kapłani wykorzystywana jest w tym zakresie w jakim powinna noty być może, ale to są nadużycia pewne zasady straty, niemniej pozostaje zasadą to znaczy, że kościół jest jednak instytucją hierarchiczną może się nam to podoba czy nie bardzo się nie podobało z tego co słyszeliśmy współpracownikom Hillary Clinton prawda i bardzo pracowali aktywnie na rzecz tego, żeby kościół stał się nim instytucją demokratyczną, ale od swoich wczesnych KNF po celnym nie od samego zarania nie od swoich jak zupełnych początków to znaczy w pobliskich wspólnot miejskich ale, ale niedługo potem jednak zaczęła powstawać hierarchia IEO może nam się to nie podobać możemy uważać, że jest to zbędne tym niemniej EMP ci, którzy organizowali na kościół przed nami uznali to logiczną, a oraz praktyczną, a konieczność dałam hierarchii ta hierarchia istnieje, tyle że papież Franciszek jak rozumiem przypomina bardzo usilnie o to, że władanie jest służbą i to jest podstawowy o jakie to ważne no taki pewnie tutaj możemy wrócić do domu tego problemu radykalizacji on tak znaczy co znaczy mieć klerykalna mentalność znaczy zapominać, że możemy mieć władzę to znaczy służyć tą władzą tria rap czy rodzic, który ma władzę nad dzieckiem ma mu służyć swoją władzą rodzicielską prawda służy dziecku swoją opieką złożach myślę, że świadomość tego, że wystarczy za we wszystko, że rzecz, że władza jest służenie itp jeśli ktoś rozumie to pojęcie meczy zastanawia się nad nim to pewnie już i dziecko jest bezpieczna i wierni, którzy są pod skrzydłami danego kapłana są bezpieczni chciałbym skorzystać jest pani obecności porozmawiać o spowiedzi nie żyje niemal za dużego doświadczenia w tej dziedzinie oczywiście nie pytam pani pani własny biznes też tak daleko tobym nie poszło, ale są tak naprawdę coś co się rozumie pod terminem udana obrona spowiedź mam tu przed sobą fragment wypowiedzi na Tischnera, który kiedyś powiedział, że nikt nie traci wiary po przeczytaniu Marksa, ale może stracić po złej spowiedzi co to znaczy, dlaczego w ogóle Franciszek miałby taką wagę przyłożył właśnie do wody tego aktu spowiedzi mógł przecież sam powiedzieć co uważa na na taki czy inny temat on tak naprawdę przekierował całą uwagę czy wysiłek właśnie Mes siebie na kapłanów, którzy właśnie w tym akcie pojednania w trakcie spowiedzi mogą tak wiele uczynić dobrego należą się okazuje też złego co te dobra spowiedź nie do końca wiemy to jest też takie pytanie, w które należałoby zadać wielu wielu tysiącom milionom ludzi potem szukać jakiegoś wspólnego marginesu ja myślę, że zasadniczy cel spowiedzi jest to, żeby pani ten, który jest, który spełnia pewne warunki m. in. skruszony tak żałuję za grzech było zrozumieć rzeczywiście ZUS postąpił i musieli mieć szczere szczere postanowienie poprawy, a to oznacza naprawdę pragnąć uniknąć tego grzechu, a liczba powtarzania tych samych grzechów przeszłości ma poczuć żal i jest całkowicie przyjęte, a przyjęty przez Boga inni po akcji powiedzie z takim aktem, w którym grzechem, by tak rzec wyczyści się także c rejestr znaczy to grzech rzeczywiście przestają istnieć to jest czy uważa, że jest znikają z pamięci Boże jeśli tak można poznać z czystym kontem aktywnym zaczyna już tak i to jest i rabunki to chyba to jest na tym zależy Franciszkowi, że ludzie czuli się tak bardzo głęboko przyjęć w konfesjonale w natomiast pewnie często wydarza się coś takiego, a tak teraz spekuluje, że to ludzie osoby, które trafią do konfesjonału mogą mieć poczucie, że u steru klękają przed księdzem ten ksiądz działał w osobie Chrystusa Ellen tym niemniej że klękają przed człowiekiem, który może być zmęczony zniecierpliwiony postawione taktu w albo, w którym możesz się zachowywać w sposób nie wiem Pater na mistycznej i wyniosłe, którą może być brak wrażliwości jeśli często spotykam z takimi głosami, a on, że jak odpowiedzieć za ubiegły wciąż istnieje taki problem, z czym jest dobra spore znaczenie, jaka jest technika dobrej spowiedzi, bo i zasadniczo mówi się czymś takim, że trzeba po prostu wejść i wymienić grzechy po kolei teraz bez rozwiązania się do zrobienia jakichś osobistych wycieczek bez opowiadania o sobie tylko mówimy zrobiłam to tato i to i tamto RM za wszystkie żałuję i t d . więc nie pamięta za to inne żałuje i t d. tak dalej sad formuła natomiast rzeczywiście niektórzy wierni czują też taką potrzebę, jeżeli tylko wymienią to mają wrażenie, że wpadają w coś takiego bardzo proceduralnego i rzucanie do końca o to chodzi, a z kolei, jeżeli zaczną to oblewać takim sosem właśnie losu, o których mówiliśmy rzadko wiedzą, że IAAF i taki w moim kontekście ten grzech nawiązuje do tego i tego to wówczas też narażają się na to, że to może być innym dla księdza z kolei irytujące tak, bo on chyba nie do końca to musi być spowiedź jak i na istnienie jest jest dwoje ludzi, którzy są potencjalnie sobie obcy, by także z ciasta są sobie obcy w bardzo intymnej dziwnej sytuacji myślę sobie tam rzeczywiście to musi być źródło ogromnych niezręczności, więc pewnie najlepiej by było, żeby tak naprawdę mi swojego sprawdzonego spowiednika, do którego się chodzi mi, które nas jakoś kojarzyć to spowiedź może być taką nagrodę nasza wytężona już nic takiego, który w ogóle nas znikome no to może mu w może też, ale wówczas właśnie istnieje dane, ale ten monument jest mocno istnieć to potencjalna różnica i jego oczekiwań prowadzonej wówczas pewnie najłatwiej jest oczekiwanie mówi naj naj prościej jest wejść na taką ścieżkę takiej proceduralnej spowiedzi, czyli wymieniamy po kolei sprawnie grzechy, które popełniliśmy LM te, które pamiętamy któryś umieć sobie w rachunku rachunku sumienia natomiast jeśli chodzi o tym, samy akty pojednania w w jaki sposób tutaj móc sprawdzić zważyć zmierzyć rząd się faktycznie dokonał się odpowiedź została do call Center przeprowadzona w taki sposób i tu mam namyśli przede wszystkim małe aktywności księdza stronę spowiednika, że do mam uczucia poczucia tego dopełnienia aktu pojednania doszło po prostu jesteśmy o tym, informowani, kiedy są one odpuszczone nasze grzechy zbyt brutalni, gdy jesteśmy pod tym o tym, po prostu informowani dobrze odczuwamy subiektywną ulga czy jej nie odczuwamy PR performatywne mówię ja teraz ci odpuszczą i właśnie w dziejach i darzę was nigdzie jechać czy pani zdaniem wracając teraz już do listu apostolskiego mylne Franciszka to, że połączył spowiedź jest wypowiedzią na temat grzechu aborcji jest takim aktem feminizmu franciszkańskiego Franciszkowi tego, a ja nie wiem, jaki zachodzi związek między aborcją feminizmem nic nie na noc nigdy pani nie słyszano nikt nie rzekł do nich np. wypowiadały się na ten temat i mówiły, że mecz prawo do aborcji czy też wnoszenie odpowiedzialności my wyłącznie z kobiety jeśli chodzi o aborcji jest niezbędne dla uznania jej podmiotowości na atak przypominają o tym, że i ojciec i ojciec dziecka jest całe społeczeństwo stała presja jest cały system są gwałciciele często, którzy się przyczynia potem do decyzji o aborcji i tutaj wreszcie wziąć się też przesłać do odpowiedzialności nie do końca zaznaczył bardzo dużo odpowiedzialności i mężczyzn, a oraz otoczenia kobietę mówiło, a Jan Paweł II i mówi o tym, ogrom, ale że kobieta zniszczoną niechcianej ciąży nie może zostać pozostawiona sama sobie, że często za jej grzechem aborcji stoi mężczyzna tak i jakże mężczyznę, więc Franciszek powiedziałabym, że nie ma dużego pola do popisu, a inni RM, ponieważ szantowy drugi miał też rzeczy i w bardzo przemyślanej poświęcił im bardzo wiele uwagi natomiast wydaje się, że EMP no właśnie tutaj jest troszeczkę taki problem jak czytać jak członkowie konkretnych kultur będą odczytywali anten miejsce LM, w którym mówimy Tennis Franciszkowi, ponieważ np. RM on w pkt 14 mówi o czymś takim, że w szczególnym czasie takim jak nasz, który pośród wielu kryzysów jest również świadkiem kryzysu rodziny no przypuszczam, że to jest to zdanie oznacza coś zupełnie innego dla kogoś z Ameryki Południowej, a zupełnie innego dla kogoś z Europy zachodniej, a zupełnie innego dla kogoś z Europy centralnej wschodniej w zgodzie iść dalej pisze o złożoności obecnej sytuacji rodzin, ale nie tłumaczy na czym polega ta złożoność czy ta złożoność nie wiemy polega na tym, że w wielu krajach z dominującym modelem stają się tzw. rodziny patchworkowe, czyli rodziny rekonstruowane czy chodzi o dokonujący się miks kulturowy i nie wiem i międzyreligijny małżeństwa, które się na wkład upowszechniają w Europie czy chodzi o biedę niedostatek LM nie wiem właściwie on właśnie nie diagnozuje sytuację społeczną, jakby uważa, że diagnoza jest zawarta w jego umyśle i czytelni mają, jakby niejako się domyślić mają do zachowań z listu, czego żadną miarą zrobić nie może, więc ja nie jestem pewna nie jestem pewna diagnozy społecznej, która stoi za zatem Air France za euro za Franciszkiem tutaj natomiast sądzę, że jego zdecydowane wypowiedzi i taki w ogóle głośne głosy w Śródce wśród hierarchów kościoła skierowane przeciwko reżimowi na mnie, gdy była feministką nie miałabym nadzieję, że Franciszek tutaj staje w imię feministycznej sprawy tak jak ja bym tę sprawę rozumiała to znaczy, jeżeli rozumiałbym ją na sposób liberalno-lewicowe to nie miałabym nadzieję, że między rzecznikiem tak rozumianego feminizmu żadną miarą, aby co pani rozumie pod terminem doc. Erazm pod terminem genderyzm rozumiem to co się określa roboczo jako ideologię gender do znaczenia gender, który razem do Houston nas trochę inną audycję, ale można powiedzieć, że gender w takiej formie najdelikatniejsze -li czy z g dla mnie byłaby najbardziej interesująca to jest legniczan akademicki atak, czyli jak podejmowanie studiów nad płcią kulturową, ale wiemy, że na tym się problematyka gender równie wędrowanie zatrzymuje się, że mamy pewne powiedziałabym takie prezenty liczne oświecona projekt przebudowy społeczeństwa w kierunku z zgodnym ze LNG z wyobrażeniami prorokini proroków, a Wengera czy mamy tutaj ten dżentelmen streamingu prawda czy różnego rodzaju wprowadzanie Mn et in wprowadzanie nie wiem tego co się nazywa edukacja równościowa WM prawda ciasto wbre w woli rodziców to jest w ogóle bardzo typowym ruchem wszelkiego rodzaju procesów rewolucyjnych to znaczy, że przebudowa świadomości społecznej zawsze zakłada tak naprawdę izolacji dzieci od rodziców, ponieważ nie pracuje się na świadomości, a pokolenia dojrzałego tylko najbardziej rokujące jest praca nad świadomością pokoleń wstępujących no tak rzeczywiście założenia nowej reformy oświaty potwierdzałyby to co pani Emilia w założeniu o tak, ale myślę, że wielu, by wiele osób, które wyszłoby protestować wielu nauczycieli rodziców Jenny w poprzednich Truck and przeciwko założeniem tej reformy właśnie m. in. mecz przeciwko temu na wprowadzaniu pewnych treści formuł sposobów nauczania bez zgody i porozumienia z rodzicami właśnie przeciwko temu nerwy protestowali, ale czy w takim razie bardzo generalnie może pani powiedzieć, że my feministki nie mają co liczyć na papieża Franciszka już trochę, by abstrahując konkretnie tego listu, a bardziej my mówiąc o jego nauczaniu jego postawie jego decyzja o jego ne przyszłym wszelkiego rodzaju publikacjach przemówienia gestach wie pani feminizm nie jest zjawiskiem jednorodnym ja nie wiem co będziemy rozumiały musiałoby się zgodzić co do definicji feministki równouprawnienie kobiet mężczyzn tak, ale to musielibyśmy zastanowić czy to jest rów no powiedzmy, że zatrzymają się na stałe na razie ma narazić nawet termin, o ile się rozum rozum Donald Trump kobiety mężczyźni staje się coraz bardziej problematyczne prawda, więc wszystkie kategorie nam się rozmywają też nie mamy nic nic jasnego, jeżeli zależy od zimy postawa feministyczna ME no właśnie do wydziału artes została wewnętrznie sprzeczne jak można żądać równouprawnienia kobiet mężczyzn jednocześnie, twierdząc że nie tak wiec inne jeszcze zdrowszy rzek kategorię płci są niejasne czy są performatywne dołączy do remontu wpadamy w po prostu w ciemne otchłanie absurdu, które są właściwie to typowe dla każdej ideologii Szach ani Wika walory oczywiście chodzi o to że, gdyby kulturowo społecznie kobieta mężczyzna powinny mieć te same prawa natomiast biologicznie i z przyrodzenia zdarza się, żeby natura, by popełnia jakiś błąd tak już ktoś się rodzinie w swoim ciele nie dostaje rządy rywali już dochodzimy do renty nie są 2 Warsu, ponieważ w tej chwili już trudno zliczyć ile znaczy to co musiałaby pani zapytać innego innego eksperta żegna mogę powiedzieć ile w tej chwili było różnie się płci, ale zdaje się, że jednak więcej ludzi, że nasz tak o wiele więcej, więc LM miasto nie jest tak jest raczej myślę sobie to wszystko i że sobie wyobrazić zimę dobrze spróbujmy nie doprecyzowywać pojęcia i myślę, że nawet, jeżeli każda z nas podłoże podnieść swoją treść i słuchacz słuchaczka zrobi to samo to tak czy inaczej myślę, że możemy zaryzykować taki pogląd, że rzeczywiście feminizm niema co liczyć na Franciszka nie wykluczam bardzo bym chciała, żeby Franciszek odważył się el LM mianować kobiety nam wysokie stanowiska w kościele, chociaż mieliśmy jedno tego rodzaju próba i była to próba fatalna jak pamiętamy i jeśli pamiętamy jak to się skończyło skończyło się aferą WikiLeaks mógł tzw. Matrix prawda i innym no ale generalnie można powiedzieć, że papież Franciszek nie poszedł za radą Arystotelesa, który mówił, żeby ufać ludziom wypróbowanym w prądach, których cnota jest próbowano, więc nie wystarczy powiedzieć po prostu jakieś funkcje kobiet blisko 3 czas wybrać odpowiednią kobieta lub bez odpowiedniego człowieka na odpowiednie stanowisko, ale tym niemniej, gdy była feministką rzeczywiście nie wiązałaby żadnych nadziei na rozluźnienie nauczania kościoła w takim kierunku żeby, żeby nastąpiło jakieś to co się zwykle nazwa równouprawnieniem kobiet mężczyzn to znaczy, że myślę sobie, że wręcz przeciwnie, że działania feministek RM oraz AM cała ta kultura Dziomdziora i tego co nazywamy nazwami genderyzm skądinąd za 1 z czasopism naukowych, ale nie, ale że raczej będzie to prowadziło do zacieśnienia reakcji kościoła to znaczy za zacieśnienia stanowisko kościoła i to jest też bardzo ciekawe też bardzo ciekawy moment w nauczaniu kościoła, a ponieważ to, czego ja się obawami co przewiduje to torze, a właściwie jedyne zasoby, do których kościół może się odwołać, walcząc z rygoryzmem to są zasoby Ellen teologii kobiecości męskości stworzone przez Jana Pawła II, ponieważ jest najbardziej obszerny i wyczerpujący wykład tych kwestii, jaki został danych dwudziestowiecznej kościele w, a to oznacza, że z 1 strony będziemy mieli moim zdaniem bardzo agresywną ideologię gender zło, a z drugiej strony bardzo wsteczną i powiedziała Glenn intelektualnie niedojrzałą ta koncepcja esencja liznął płci, czyli przyjmowania odrębnych natur kobiecości męskości, ale i naprawdę nie widzę te światełka w tunelu to znaczy nie sądzę, żeby papież Franciszek był człowiekiem, który wygeneruje, jaką się, a w dojrzałą bardzo taką odchodzącą podziały będą się pogłębiać myślę że, gdy myślę, że tak, ale ewentualnie odnośnie pogłębią, dlatego że papież prezentuje godne Najwyższego szacunku on pewien godnym podziwu godnym Najwyższego szacunku brak zainteresowania do kwestii swych funkcji kobiecości męskości jurorzy prawdziwe problemy świata, ale są, gdzie indziej i może być, że możemy cieszyć, że nie jest złotym dzieckiem Europy zachodniej w bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem w tej części wieczoru była dr Justyna Melonowska doktor filozofii autorka książki koncepcji kobiecości Jana Pawła II bardzo dziękuję dziękuję zapraszamy państwa na informację Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA