REKLAMA

Niemiecka polityka wobec odnawialnych źródeł energii. Przybliża Matthias Rehm (powtórka)

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-03 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska witam ponownie druga godzina naszego bloku i zielono mi państwa bardzo często w moich programach, gdy goście mówią o polityce klimatycznej polskim odnawialnych źródłach energii o transformacji energetycznej o kierunku w jakim idzie energetyka Polska odwołują się do Niemiec i dają im przykłady przykłady takich, których to Niemcy są pokazani niesłusznie jako ci, którzy przodują przodują w produkcji prądu z Rozenek, więc jest tam Rozwiń » prosto mentorów 1 słowem to odwołanie do Niemiec pokazuje nam ona zazwyczaj temu służy jak daleko w tyle my jesteśmy jej dzisiaj postanowiłam zaprosić Niemca opowiedział jak to właściwie jest efekt też jak to było jak to się zaczęło moim gościem jest pan Matthias Rehm dzień dobry cenowo jest głównym specjalistą ds. ekonomicznych tak bez ekonomicznych nieekologicznych, chociaż jak można zaliczyć na początku ambasady Republiki Federalnej Niemiec, gdy w Polsce no właśnie jak to się w ogóle zaczęła ta zmiana w zmiana pan użył tego określenia słynne rozmowy telefonicznej energii, więc tak tak dalekiej będę Wendy sprzedaż Energi wendeta nadzieje zamiana energii jest transformacja energetyczna tak będę doszłoby wtedy jak zmienia kierunek i w zasadzie to jest zmiana o 180 stopni to znaczy w drugą stronę no właśnie jak to możliwe, że w Niemczech zmiana 8180 stopni była możliwa, że w nie była w lekko firm jak i od odpadnięcia od wymierzonego kurs co powstał pewien tak jest zgoda społeczna polityczna wokół tej zmiany, gdy u nas to ten to tak raczkuje Dawid kroczek do przodu 2 kroki do tyłu przechodzą jeszcze ciągle politycy pytani co do naszego Radia i ekonomiści, którzy np. mówią po to nie wiadomo jak w tym zmianom klimatu jest, bo to jedni eksperci bowiem dać zgody tak jeszcze tak nas jest jak to jak to się zaczęło itd czy był jakiś taki element, który w decydujący w momencie zatrzymania zmiany tego kursu w tradycyjnej rozwój energetyki Rosji i dieta to Przybora już działały w tym czasie już byłem dorosłym człowiekiem na początku lat dziewięćdziesiątych to się właściwie tak naprawdę zaczęło przede wszystkim, że wpis zachodnich landach i ja miałam okazję wtedy pracować agencji reklamowej, która była właśnie taka skierowana na teren na te wszystkie znane jest związany z ochroną środowiska powiedziałbym tam jeszcze nie było mowy o tym, się trzeba zmienić wytwarzanie produkcję energii elektrycznej z zielonych źródeł wtedy były 2 zasadnicze punkty, które stoją na początku tej całej działalności tego całego ruchu zielonego były powiedziałbym to, bo po pierwsze w niechęć Niemców to energii jądrowej, więc cel to było zasadniczo zasadnicza zmiana się nie chcemy już elektrowni atomowych i długa słaba to były odpady sprzeciw to budowy spalarni odpadów to były też podstawą do wodne punkty, o którą walczono w Niemczech i zdobyło na podstawie to było obywatele tego nie chcieli oni protestowali jako obywatele i z tego powstał właśnie ta partia zielonych była w latach 90 weszła do Bundestagu znaleźć się z Raby i nie Panas piszczela, które później był ministrem spraw zagranicznych Niemiec i też był ministrem środowiska i znana taka postać jest, która jest czuła się o 7 początek w głuchą zielonych w Niemczech ale kto chce pan budżet dobiegł z tego powstał ruch zielonych to nie to, że udzielonych i z tego jak on się z tymi ideami, które rozprzestrzeniły się społeczeństwie do czynienia z wolnej woli trzęsło w Łużnej połowa lat jest wzrost miało być budowane np. spalanie odpadów tam się ludzie zbuntowali związali się z sobą i poczęstowali to był taki, jaki od słów od dołu, a skąd ta niechęć bowiem będą boje, w których zawsze porównuje z innymi społeczeństwami prawda do ty tam była i taka silna determinacja i doborze zorganizowania, ale to musiało wynikać rzeczywiście z takich już siły tych przekonań czy czymś tak uważa się buntuje spalanie odpadów droga do Toronto nie trzeba dużo o informacje się, by się dowiedzieć się to może być szkodliwe dla środowiska, bo tamte emisje, które powstają na osoby mają iść składniki, które są niebezpieczne dla słowem człowiek tak, ale do 2 obok innych i to i to do ludzi się tylko do gotowych dzielić, chociaż internetu wtedy jeszcze nie było, ale rolnicy to widzieli się drogą to nie zdarzyło się ukryć no no tak ale gdy jest specyfika w społeczeństwie, że to poszło tak mocno i spowodowało ten zwrot tak samo jeśli idzie proces przeciwko elektrowniom atomowym prawda, że w Polsce też w innych krajach też ludzie protestują przeciwko spalarnią i protestowali prawda też wielu ludzi sprzeciwia się budowy elektrowni, a jednak nie wyprodukowało z tego tak silny sprzeci w i takie dążenia, które spodobały ten zwrot jeśli idzie o zgiełku, choć w odnawialnych źródeł energii na alkohol spekuluje teraz w 2 i sedan nie jestem pewien, ale może to siła są też z tym się właśnie na początku lat siedemdziesiątych w ciągu 70 tych młoda generacja lat, bo krzyż tysiące ósmy jest taki przełomowy w cały obiekt Francji, by Indie posłuchaj jak w Niemczech, czyli te protesty studentów przeciwko kremacji starszej, bo o nim mówili koniec teraz z tym z zachowaniem tego co było w historii my chcemy coś nowego mnie już nie chcemy tych przestarzałych poglądów jeśli pochodzących z czasów faszyzmu i tego w tym podobne w ogóle był to taki czas rewoltę rewolty studenckiej knajpy były tematy, które zostali na zachód słońca zwrócona przez wszystkich studentów nie tylko to co było tego też co miało być jak z zachowali się w taki w takim taki dostęp do stacji nie nie tylko my nie chcemy już tych starych neonazistów w naszym rządzie miejsc, ale my też chcemy się w przyszłość było lepsze też pod względem technicznym wykorzystania ochrony środowiska i t p . rzeczy może to wszystko się wiązało to takiego pakietu, które były na początku źródłem tej przemiany w społeczeństwo jeśli chodzi o stosunek to zjawisk społecznych nie tylko historyczna artyści w sensie ochrony środowiska dobrze taki temat do EBITDA wobec tego, ale to my jesteśmy, bo teraz mówimy o tym, sprzeciwie wobec spalarni wobec energetyki jądrowej, kto kim jesteśmy w tej chwili już, bo ja rozumiem, że tego zadania to już zaczęło się w roku 1000 osób nadal sześćdziesiąty ósmy 707 metrowy ten niemy niemiecki jeśli jak się mówi jak dodamy fakt cudze Teo liści zaczęły działać to wszystko było w tym czasie to jest jak gdyby ten punkt wyjścia, które w pewnym sensie 1111 kierunek, który z tego wyjść, by wieszać to to jest właśnie ten dług strzelonych w sensie ochrony środowiska, który stał się jednak na tyle silny i miał taki wpływ ja rozumiem na społeczeństwo no, że to społeczeństwo wymusiło na decydentach na zarządzających to zmiany kierunku polityki energetycznej zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii tak oczywiście nie ma nic, ale tak jest dokładnie tak trzeba dopowiedzieć i to, ale zmiana w sensie takim pierwsza legislacja pierwsze zmiany w ustawodawstwie prawda no bo trzeba było dać możliwość ludziom to kiedy są lata dziewięćdziesiąte czy to znaczy ja jak dotąd przy pamiętam to partia zielonych weszła to on najpierw do Landtagu w osadzie to tych parlamentów w poszczególnych krajów dla poglądów nie tych, w których jest w Bagandou to Belgia Sonia, a ryba w na początku lat dziewięćdziesiątych oni weszli też do Bundestagu, a może, bo wcześniej nie pamiętam dokładnie to jest ten przełom 802 i wtedy oni Stali się siłą taką ogólnonarodową też sensie legislacji się oni mieli wpły w na PL powstanie odpowiednia ustaw przepisów i t p. rzeczy et ni pierwsze ustawodawstwo takie dające zielone światło dla rozwoju OZE widać to ono i ich tworzenia pogrzeb możliwości prosumentów i t d . do kiedy się pojawiła dostaliśmy też zasiać rzeżuchę pierwsze pierwsze ustała na tematy odnawialne źródła energii zdobyło byli w latach dziewięćdziesiątych Wodniok 6296 nie pamięta dokładnie na i Podolski podobało się podstawowe punkty w tych ustal polegają na tym się Ozon ma też sensu jak wiek chodzi o to, żeby dostać się to poświęci i jest śpiewana w sposób taki się, że jeśli woda w tym już powstały te w Fitch interes dostać te składowane wynagrodzenia są one są za kilowatogodzinę wtedy to co nas boli taryfy gwarantowane jak i mniej doświadczonym przez cały ten okres co dzisiaj w przyszłym roku ma być nowa ustawa z nową ustawą będzie jeszcze w tym mogła, ale będzie działać od siedemnastego roku, gdzie już trochę są inne zasady odczyt wiadomości bandy miejsce w mieście porozmawiamy też właśnie pojawiły też na pieszego w lesie tego ruchu więcej niż energia, gdy przedstawiciel spółdzielni Gent 1 lat chyba za za chwilkę wrócić do naszej rozmowy i gościem jest pan media zerem główny specjalista ds. ekonomicznych i ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce cofnęliśmy się troszkę wstecz Polinezja szukam odpowiedzi na te pytania jak to jest, że Niemcy są liderem jest jej idzie o produkcję prądu z odnawialnych źródeł energii IT ich kierunek na energetykę zieloną kierunek polityczny jest kierunkiem stałym tak małego ZUS postrzegamy w przeciwieństwie do tego co się dzieje u nas, a proszę powiedzieć, jaką rolę odegrała Fukushima cyrylica ta awaria czy gdzie ona była powodem jeszcze nowych legislacji nowych zmian co ona po prostu tak naprawdę tylko utwierdziła ludzi w ich przekonaniach co do co do kierunku w jakim należy, iż wyznaczy odstępstwo np. energia siła radnej po pierwsze do człowieka tragedia a, ale w Niemczech to nie zmieniło podstawowe przekonania poszczególnych kół politycznych powiedziałbym w stosunku do energii di kij golfowy już na początku lat dwutysięcznych 2001 została uzgodniona z serem z zakładami z firmami, które mieli elektrownie, aby jeszcze mają piątkowe w jaki sposób wychodzimy jako Niemcy i z tej technologii był Skoda dokładnie określone, w które która klub elektrownia, w które mogły będą wygaszane prognozy pogody zamykano w nie do miały kończyć się w lód jest mało dwudziestym druga mogło to wszystko było jasne i było było było było było ustalone w i chyba w Fukushimie była w 2000 jedenastym nałogu w 2 tysiące dziesiątym roku na łamach inicjatywy partii rządzącej CDU oczywiście odpowiednio przygotowany przez mogli jeszcze 1 z klasy co mam medale i energetycznych zostało przedłużone ten obraz, bo oni mówili o nim wszystkie są w porządku, a my potrzebujemy tych pieniędzy, którą możemy zarabiać tym mieście, by później dostał lekarz zamykaniem mocniej Jon OBI to prawie tyle samo kosztuje i jak budować takie coś w rolnictwie bobasy to co jest jeszcze dochodów z tego wyciskać pieniędzy no i rząd CDU wtedy zgadza się na tempo NATO to było w w BOŚ w listopadzie 2010 pań tam potem ten tak Apostoła w Fukushimie było w marcu w i to już dało w do pomyślenia, bo on ciepło obywateli Niemiec LUKS Kłos po postu w obliczu tak, bo tego dnia było tego wypadku w Japonii do niewoli, niemniej my chcemy jak najszybciej i odkrywali się by, bo jest padną w tym Łęgi w w tym czasie w maju albo w wpły w w czerwcu i CDU w i przegrała i wygrał tam partia zielonych tom najważniejsze stanowiska w nogę okazało się, że nie można ludziom tak obchodzić się noir w Bundestagu Bundesligi mówią o nim po prostu zdecydowali się od was zamykają 8 tych elektrowni przyczynkiem koleżanki i w ogóle nie pracowało to jest stołek i 9 i one będą o wygaśnięciu odwołanie to do dwudziestego dwu 2000 dwudziestego drugie roku, a więc teraz już znowu jest jest ten okres określony w miasto było tak jak chce, by w tym ten czas między między między listopadem 2010 dni i lipcem 2011 taki internet co mu w końcu winnicy zmieniło tylko on tego, więc bałagan powstał w no niestety tak było, ale w, ale w zasadzie to nie było zmiana podstawowych poglądów to było polityczna stłumiła celom, które zarabiali na tym, żeby przyciągnąć, ale się nie udało mu do takich wypadek był taki polityczny był to powiedział do dumy z tego powiedzmy Bono wymienia z liderem i t d. ale powiedzmy naszym władzom, gdy przypomnimy kilka liczb prawda jak w tej chwili wygląda sprawa o azyl w Niemczech od istnienia Ozzy, jaki procent produkuje prądu jej tak może przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to się jak się mówi o tym czy Niemcy się cofają mu z OZE to w ogóle się zgadzała, bo w jest dyskusja w tej chwili w Niemczech, ale tu nie chodzi o to czy ktoś już nie chce osiągnąć te cele, którą mamy, choć to było jak i w jaki sposób to z tego korzysta najwięcej jest tak to, tudzież z budy z dwudziestego roku będziemy zmniejszyć emisję c o 2 zasad tych wszystkich innych nie dopuści gazów cieplarnianych w tym landzie dla odmiany się od 40 proc w stosunku, do którego w roku 2000 netto do diewięćdziesięciu 1990 siódmym to wszystko jest do 2000 trzydziestego tu o 55 % 204070 % jest 5 roku ma być mniej o 80 diewięćdziesięciu 5 % tego nikt nie zmienia nie dotyka żadna partia nie ma w programie się to trzeba zmienić i to jest ważne procesy i ja przypominam sobie tutaj w drugim dniu byliśmy w Jabłonnej w tym supernowoczesnym ośrodku, gdzie są technologie ze podawanej tam osoba, która nas oprowadzała dr wie chyba tak się nazywał podobno jako przykład badanie powiedział, że w Danii powiedzmy 30 lat temu umówiono się na coś prawda powstały przepisy dotyczące czegoś umówiono się co do kierunku w jakim idziemy i żadne zmiany polityczne tego nie ruszają po prostu tych zawsze już wstępną społeczeństwo politycy się co do tego zgodzili była akceptacja społeczna tego nie ruszamy tutaj pan, mówi że zmiany jej co do celu nie ma nie ma może być tylko co do tego trochę jak i stąd się pojawiło tak ta zmiana, która będzie co znaczy, że wreszcie odchodzi od tych taryf gwarantowanych kaznodzieja jestem pewna, że taryfa gwarantowana na tym polega, że do tego do tego roku tyle ile będę dostawała za prąd, który produkuje tak w tej chwili jest tak 3 uważamy poznać nasz rząd i większość specjalistów ważnym zajmują się technologie są jeśli chodzi o koszty na takim etapie czy wszystkie technologie odnawialnych źródeł są w stanie konkurować z cenami jeszcze grać o koszty w konwencjonalny przód energii elektrycznej, a my mamy w tej chwili w Niemczech zainstalowano około 80  000 MW w odnawialne szło, bo to są mniej więcej połowa to jest fotowoltaika, która jest patrzyła z 8 oboje na każdym dachu widać w międzyczasie solarki panele fotowoltaiczne, a druga połowa to są miał taki krok taki też widoczną, ale lepiej niż na to, bo oni są wyższe realne jedynym krajem, gdzie jestem podobny trochę jak i wpłat co ma być to jest Bawaria, gdzie jesteś taka regulacja się odległość między wiatrakiem ma budynkami mieszkaniowymi jest 10 × wysokości to jest jeszcze wsporze chodzi też najwyższy sąd w tego 20 lat wołali, że zdecydował się wyższą niż dymisja może liczyć nie ma podstaw Panny wcieli się to zmienić, a wszystkich innych krajach wygląda to jest to jest jeszcze tą samą my mamy w tej chwili ponad 30 % średnio na cały bok liczona w 30 % energii elektrycznej z 16 do odnawialnych celem do dwudziestego roku z 35 ty się, by to oczywiście tego to osiągnęli to niemal nie ma nie ma sprawy w obawie, że mamy są dni od w tym roku mieliśmy taki dzień w maju Rzepa jak w UE gdzie, kiedy już cały ten zapotrzebowanie na prąd elektryczny pochodziło ze źródeł odnawialnych trzeba przyznać się to była niedziela Popow w tych dniach, a więc też trochę je ten specyficzny dzień z, ale już jest nie to ma być 100 trzydziestego logo ma być 50 % w RN to co golf Unia Europejska ostatnio w 2 tysiące czternastym rok zostało uzgodnione na nas od trzydziestego roku to jest 27 po celnym maluje pejzaże rond Monte noir jak później będzie teraz zobaczymy ja osobiście myślę jeszcze to wszystko się rozwijali oswojone, że jak jak znajdzie się w ciągu następnych przyszłych najbliższych 5 lat efektywne technologie to magazynowania energii elektrycznej jesteśmy już blisko do tego klubu w dyskusji nie gracie w ale na pewno pan bonus 1 lat w Polsce co takie zdanie bardzo od Niemców na to stać nas nie, bo my jesteśmy za biedni, a jeszcze 2 zdań na obrazie prawa przez Niemcy tyle prawda tak dotują przygotowali Tychy prosumentów gotowali on ze 1 Szczecin Niemcy na tym kiepsko owej, dobijając stymulująco nowej Life i 2, a w domu cały VAT powiedział ja też słyszeć takie jedno jest Damian w UE i słyszy się, więc np. zawsze mówię, choć to Niemcy płacą i jako całość dostać gospodarstwo domowe w w ciągu 1 boku to umila jak dostać ten co od salsa finansowanie hojnych RO ze 23 miliardów euro młodzież jak ja płacę za prąd na tym rachunku jest część zagra, czyja to finansuje od zera jak bombowiec całych cesarstwa widziałam tutaj za cały w błąd w Niemczech normalne gospodarstwo domowe płaci jakiś w 115 koszy na zasadzie złotówka i 15 koszt to co tutaj mam taką taka statystyka i w tym jest jej w tym jest to 25 z płaszczy Fransa Halsa są odnawialne, tak więc znaczenia 15 bywam w dno 15 nowych, ale oczywiście komuś dopłacimy dopłaci gmina ma to znaczy, że większość tego poglądu czy i ponad 61000 ocen wszystkich instalacji odnawialnych źródeł to należą do prywatnych osób to są małe sprytne wiosła są rolnicy to są prywatne ludzi, którzy mają do fotowoltaiki na dachu w i za to płacimy to znaczy to nie jest sum pieniędzy, które za, którą kupimy np. gaz w kas Polonia tylko dokupimy on od naszych ludzi, którzy potem z tym coś mogę inwestuje on i konsumują te pieniądze zostaną w Niemczach nie wychodzą z naszego kraju i to jest właśnie takie dobre efekty, bo to powoduje znowu w nowe inwestycje nowe możliwości więcej, więc pobytu w 1 Nana Nana produkty konsumpcyjne w tym podobne rzeczy, więc to jest jak gdyby taka, że taka dodatkowa siła nabywcza górą powstała nawet co pan mówi tę, a taki argument was co na to stać was Niemców, a nas Polaków nie pytać można tak mówi się to suma pieniędzy, które zostaną no no i oprócz tego jeszcze coś w sobie coś, o czym my z tym obchodzi no co pan powiedzieć, że ze wzruszenia więcej myślą o tym jak Orzeł Wałcz tym samym do fontanny jeśli chodzi o efektywność energetyczną albo albo albo większą wydajność lato to też jest mocna motywacja do jesieni kont OFE więcej kosztuje tylko oszczędzać w piasek nie jest tak czy Niemcy są bogatsze niż wszędzie są bogaci ludzie i solą i są biedniejsi i w Niemczech też jest coraz biedniejszych ja wiem, o czym mówię o domu mam rodzinę i wiem, jakim wszystkim jest trudno o wszystko po torze arie i oni nie są w stanie tylko, dlatego że świat jest piękne imię o my ładujemy świat i środowisko i wydajemy na to pieniądze, bo my mamy oni tak dokładnie liczą oni wiercą się koszty, które później trzeba opłacić sam to się środowisko jest zanieczyszczone Kiedos o wiele więcej niż teraz płacimy, aby tego uniknąć, gdyby umowa o świadomości to pan tak dobrze powiedział właśnie na kongresie nie myślicie państwo, że ze, że Niemcy to tak tej świadomości inwestowaliśmy w Forte Forte Ozzy tylko po niemal dobę tyle takie błyszczał, gdy chciałem w tym kierunku już jest jak ja mówię, że my płacimy to ludziom, którzy w tym zajmują, którą mają do fotowoltaiki na dachu oczywiście to nie zrobili dlatego, żeby mieć fotowoltaiki, bo to ładnie wygląda, bo oni chcą uratować świat może to też coś jest dość dużo tych ludzi, ale jest Wisłę też wodopój interes mógł jak wynajem u nas jest także te taryfy gwarantowane działają na 20 lat przyciemnia jest to także od samego początku do samego końca to jest to samo walczy też jak ja 20 lat, a w chwil temu są zainstalowane coś takiego oto ja po 20 latach ma nie wiem dokładnie ile, ale to ja no mam jeszcze 60 % ceny, którą miał wtedy, ale i tak to jest jeszcze dużo jak to było 50 centów 52 centów na początku te tory na końcu mamy mniej, a jeśli teraz sobie coś takiego instaluje to on 12 albo coś w granicach 2 centrów i toteż ma zmniejszać o podanie Łoboda z innego zabrano realny koszt to zupełna, ale wtedy było tak czysto 50 centów dostałem jak sprzedałem błąd to kto to to same energetycznej i mówiła niech odkupić ten błąd z powodu Jonsson 9 zostali już było jednak to było zachęcająco, bo odbije się wielka motywacja, bo to też jest oczywiste czy to nie tylko gdy świat doświadczenia USA za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy z CCC nasze rozmowy pan Matthias Rehm główny specjalista ds. ekonomicznych ambasada Republiki Federalnej Niemiec mówi pan o tym co się stało Niemcy jak to wyglądało to ten model transformacji energetycznej Niemcy jest możliwy do przeniesienia u nas Bernd Boente pewnie pytanie retoryczne, bo odpowie za spełnienie ciekawsze jest napój to odpowiedź tak ale czego w PiS jest przekonany, że to jest możliwe tak no ja, ale ja znam styl secesyjny odlot łatwo obalić to instytucje państwowe media SA GL w tych regionach Ukraińcy Ormianie chętnie ja jestem przekonany się przejście na odnawialne źródła energii to nie jest pomysł Niemców i nie tylko Niemcy się tym zajmują można zobaczyć do Stanów zjednoczonych w tym Chin Indii to do krajów tutaj dania już było dzisiaj mało o tani we Francji to się rozwija, więc to nie jest tak czy tylko Niemcy i cały świat moje Niemcy są chłopi dała to jest z tym nie zgadzam ja też czują się w Polsce jest silny ruch, który jeszcze w tym zajmuje, którą walczą o to nie nie ostatnia zdobyła się ten rok temu w BofA cudu było jak zostało przejęte w w sejmie ta ta poprawka postument obawa panom posłom anonimowy LM w rym są tacy ludzi realia są bardzo wiem nawet chyba czasem Białek Banco Santander bank po ci kim pan po kie WICZ mogę nogę Lynn w kilkanaście mogę na pewno tak takich lat, ale z żelaza mogą być ci, którzy decydują też uchwalają prawo prawda Dead oni muszą mieć do przekonania i animuszu Mistewicz tygiel gość tym razem w strategii na skarbnica Dwernickiego jesteś, a będziemy mieć samochody elektryczne, ale jest jedno, ale nie widzę duchy mają wejść w moich spra w przez wtyczkę dobrobyt, który powstanie z węgla, gdyby nie o to chodzi nie nieudolnie jak jak wielkie stacje ładowania jest w Bełchatowie to na pewno nie o to chodzi w RN co jest tak jak miałam okazję, kiedy było rok temu w dzwonka, bo 2 lata temu pojechać się z takim Polski Kongres energii odnawialnej do euro taka walka taka instytucja taka taka Fundacja w ich spotkać się znudzić miejscem w z województwem w głowie wodami z burmistrzami prezydentami miast z w Płocku w w Krakowie w Katowicach i tam właśnie mówię o tym jak to jest jak wygląda w Niemczech, jakie to są możliwości też, jakie to są możliwości nie tylko się, by zmienić produkcję prądu tylko też struktura to dosłownie tak słono energetyka rozproszona to stać się z mapy jest na wsi, gdzie mają problemy z tym, że mają w Polsce 300 minut średnio wokół zakładu w Niemczech to jest 12 minut tylko w do porównania jeszcze tam ktoś ma astmę 200 głosów i musi dojść tylko owej i do tego, że ma odpowiedni sprzęt elektryczny i o niemal przez 5 godzin prądu to jest katastrofa dla głów i dla dla unika też, więc popłynęła nad Bobrem opowiadam o tym jak się stworzy w Niemczech tzw. spółdzielnie energetyczne to znaczy to są ludzi, którzy z własnej inicjatywy spogląda jakiś taki jak komuś taką, jaką taką instalację sobie budują to mogą być zaczyna się naliczać od fotowoltaiki potem często jakiś piłkarz są w niej jakiś tam koty na biomasę, ale to się budują sobie wiatraki są przykłady mogę kilka epok nie są duże farmy wiatrowe nie wiem, ale czasem od razu kilka ran po po takiej takich wiata kosztuje nas z kijkami bony albo albo więcej jeśli chodzi o swojej połówki to nie jest coś plan taki taki właściwie, który ma 4 albo żeśmy go lotów, ale jak to jest z pól spółdzielnia jeśli tam jest kilka kilkanaście osób, które razem dosłownie Słomian oni nie muszą płacić z własnej kieszeni, ale oni muszą mieć własny własny udział w tym, a poza tym banki im pomagają i to wszystko jest możliwe też w Polsce to są już takie takie byłoby to mogą wpłacać do nich są spółdzielnie, ale to są gminy Kisielice n p . i inne jest ich bardzo bardzo dużo i co więcej, gdzie w tym jej w tym sensie menedżerki gosposię same produkują prąd, ale i idą niema innej możliwości niż dziś doszło do odnawialnych po bo energetyka rozproszona to jest energetyka zeszło do odnawiane i to powstaje w Polsce historii Katowic i to i to dostałam się rozwijała i te polityka ma ona na tym szczeblu lokalnym regionalnym Barcy jest zainteresowane no bo dlaczego nie, bo to pokazuje się oni są w nim coś co robią dla ludzi tu się tam mieszkają i są ich jest wypłacane nadal jest bardzo wiele takich podziałów politycznych, które bardzo zdolny dojazdy 2 gole zaliczył rozwija i są silniejsi ja mu diamenty są takie rzeczy Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym dla Polski w i jeżeli mężczyzny będziemy dalej prawda w Wojanowie teraz z punktu widzenia rządzących niedawno jak wczoraj powiedział minister Szyszko, że tutaj Unia Europejska zgadza się na to specyfika polskiej węgiel kamienny w euro, ale będzie odgrywał przez kilkadziesiąt lat i boję się właśnie taka tendencja ciągle jeszcze utrzymania tej energetyki scentralizowanej w Niemczech rozproszone ograniczymy ze sobą wspólny handel Unia Europejska i ja jak to będzie tutaj 1 kraj prawda energetyka rozproszona, a tutaj my dla siebie mamy sobie sami wystarczy, by taka tendencja jak pan spostrzegł jakieś złe, iż koszty te domy zapłacimy my jako Polacy nie jestem na 2 dni zaczęły jedno, bo rodzic dziecko my mamy 30 kobiet symbol 5 % doszło do odnawialnych to jednak mam jeszcze 61005 % z innych źródeł idol to nie tylko serwis z energetyki Wodnej to to większość jeszcze jest kamień z węgla właśnie, a tutaj też często Polacy majątek cha cha cha o 00 ze mają węgiel brunatny to mleko wy węgiel brunatny patrzcie ile ich prąd jeszcze ciągle idzie z węgla brunatnego ani tak tutaj mówiono idea jest w razie czego to zawsze mile w domach dlatego nie będę zdradzała, ale węgiel brunatny w łazience co Niemcy w kwestii węgla brunatnego od to też nie jest takie bazy my teraz zamykamy wszystkie elektrownie jądrowe da to jest dosyć znacząca, a nie największa część naszej produkcji energii elektrycznej w ale nie można zamykać słowną czereśnię wszystkie inne słowa niż źródła odnawialne do tego lampach kły jeszcze 11 element to są magazyny energii jeśli oni będą to jesteśmy w stanie produkować tyle energii ze źródeł odnawialnych jest magazynowana w smak z lasu z Sołacz w błoto tam w asfalcie Tichy i do dziś tego drugiego nie będzie potrzebowali, ale w tej chwili jeszcze jeszcze tego węgla potrzebujemy mamy bardzo mało energetyki z list z list z węgla kamiennego, bo mają duże są osoby jeszcze to się tak samo jak Polska jest wielu popularnych i to jesteście takim dla Węgier Polacy nic się nie importuje podnoszenie ich pociech jest dużo dużo masła i mało mało energii, ale my reklamujemy się myli z tym skończymy jak najszybciej się możemy, a różnica to Polski jest taka, że po to, mój dom będzie nad przyszłością nasz najważniejszy z siodła energii i to jest osoba różnica między między Niemcami i polską w tej chwili przy czym Polska ma prawo to zrobić, ale niestety trzeba powiedzieć tak jak zwiódł ludzi z tego stylisty z tej fundacji ekologicznej wśród lekarzy liczyło się w Polsce 35  000 ludzi młodszych stawki wcześniej u musi umierać z powodów ceny części uczyć się tutaj to są zanieczyszczenia celem niskiej emisji co znaczy to co się pali w w piecach w domach i Swans po tytuł dostarczała płytę teraz też do emisji z samochodów, ale też jest ponad 4 tysiące śmiertelnych przypadków tak inny piło pije reklamy fonetycznym wyliczył ostatnio coś takiego się prawie 5000 dysz miała z powodu energii dzięki wielkiej jest tych jej kominów które, które są w Polsce i to nie tylko w Polsce to jest ostrzą miecze laguna na całą Europę, więc podejście jest w Niemczach potrzebujemy to jeszcze, ale kończymy z tym, a to co nowa budujemy to oni już teraz mają 46 % wydajności n p . jest takie coś się Mayland kinowa w 2 tysiące trzynastym roku powstały został uruchomiony Enea elektrownia na węglu i tam te wskaźniki Słowacy miejskie ma też te zanieczyszczenia, ale to jest przejściowa będzie na pewno więcej gazu jeszcze dodać energii kilka kasową po to jest docentem na klimatycznym w debacie ekologiczna i szybciej można budować dziś oni szybciej reagują jak parkuje wiatru słońca szybko musiałam uczyć elektrownię gazową niż węglową to to kto to jeszcze, gdzie można, by było na czczo TomTom tabaki ja chcę wrócić do kwestii posta w społeczeństwa i świadomości, ponieważ widziałam takie dane, które mówią o tym, że poparcie w dla OZE idei jest nie tylko takie deklaratywne nowe pozwy są deklaratywne, bo to było pytanie o coś, ale tu widać dużą różnicę między Polakami Niemcami to znaczy Polak powie, że spopielarnia w energetykę wiatrową natomiast absolutnie nie chce wiatraka niedaleko siebie w przeciwieństwie do Niemców, gdzie mieszka 80 kilka procent powiedział, że wobec, że jest w stanie zaakceptować najczęściej znaczyły coś co patrzeć na tą długą chciałem się, więc 20 ocen jest przeciwko wiedzy, ale fajnie jest wejście przez wiarygodną wszyscy nie chcą, ale tu jednak widzę dużą różnicę w takiej w takiej jednak akceptacji tego, że godzę się na zbyt dobrze Przesyłowa wiatrak tak dalej to duża różnica jest pewien pan postrzega tego no ma pan do czynienia z Niemcami i z Polakami nie tylko obycie ze środowiska ambasada i znajomi tylko gra nie jest on jest prosty test odbył się z Gawro proekologicznego spotykać się pan z ludźmi jeździ po małych i znalezieniem chętnych od kontraktu dla najemcy podnajemcy w tym samym dziale 1 z byłym syndycy tygodnie z Niemcami to na pewno obędzie się w TOK FM, ale mogę trochę spekulować, ale szanse skarbowcy dzisiaj zrobimy w Polsce w większości ja uważam się tak RM, jeżeli to jest spółdzielnia energetyczna to jest mój atak w tej znajdzie się na drodze jest najlepszym ja tak na świecie, który nie ma jak zmieni w Mikołowie w koalicji nie ma nie ma nie ma jakiś tam mała cóż nie zabije ptaków i niema niema Chin Mongolii najlepiej dogadując się liczba, a jak to jest wiatrak, który należy to on obcego inwestowała z obcego kraju jeszcze w i on stoi na terenie nakłonić sąsiada i ten sąsiad dostał za to jakich tysiące z całej setki tysięcy złotych Elvis sprzedał od razu ten no to musi być z w Syrii, a tak trochę żartuję, ale zasadniczo są najczęstsze problemy, jakie problemy tak samo jest czy jak się buduje jakiś czas energetyczne no to on w ten, który ma jakoś z tego, bo sprzedaje swój kunszt to jest zadowolony Lisiecka asfaltem, który jest obok i klimat to dodatkowe obciążenia w czasie budowy nie jest zadowolony, ale widzi pan depresja wiadomości dawkami los swoich sąsiadach jestem ze Śląska takie dzielnice pod Rybnikiem jest okropne niska emisja okropnej w powiecie ja tam znam ludzi na faktach przyjechał z Niemiec wrócił, bo ileż lat w Niemczech wrócił zbudował Super dom i o w dół wszystko będzie miał ekologicznie German gal las Vegas albo nie pamiętam co tak miał tego używać drugiej tak samo dobrze, gdyby właściciel kilku restauracji też zbudował piękny dom podlascy miała ogrzewać gazem, a teraz ci ludzie wrócili jeszcze ideowej wiele, a może nawet o tym, ale nie chcemy się do tzw. mułu pytam, dlaczego oni mówią, że na ten temat restaurację mówi Bonobo tani w nie jest dla niego aż taka różnica w trybie badanie jest biedna złowiła wdowa, która ma emeryturę i która weźmie tłumaczył nie kupi węgiel za 700 zł to one tylko kupić te Muza 200 zł jest to jednak kwestia wyboru on woli wydać na lepsze wakacje nie wiem na nową lokatę w banku na lepszy samochód prawda nic dodać przy tym gaże, których oczywiście podraża taka jest świadomość na tak u nas się umówić się od bogatych można z łączyć jak oszczędzać na, ale to nie jest charakterystyczne dla Polaków to wszędzie na świecie przynajmniej co jak zasłonięcie to jest tak samo tak samo muszą być jakieś motywacje związane z lekarzy zielone niekoniecznie poniesie ekonomiczny, ale korzyści muszą być w nie wiem jak w jak ja już nie jest, ale tego domu albo jakiś tam śmieci to ja będę miał więcej klientów albo coś takiego w sobie to oczywiście też jest ekonomiczne ale, ale nie tak, że jeszcze się oszczędzamy na pieniądze chowali jak kupienie Tamizy wybijała, że tutaj od niego stać byłoby na to, a wokół same domy ludzi, którzy są gorszej sytuacji tych, którzy wszyscy makabrycznie dymią mając też patrząc na te dymu mówi Gagat szkoda, że tylko ja prawda, gdy taki facet od razy tylko ja prawda naokoło dymią, czyli Bushido przejść pewien próg z coraz więcej 10203 . zaczynają przeważać ci, którzy zmieniają, ale wszystkie mądre szkoły publicystycznych i jak nie wiem, jakie chrześcijaństwo też zawsze mówiła o tym, żeby zmienić świat się zacząć od siebie samego no i to jest niemal nie ma w tym, o czym dyskutować tak to jest chyba zawsze zacząć odchodzić od ciebie i nie oczekuje też oczekiwać, że ktoś inny zaczynała w płot, bo wtedy to wszyscy czekają tylko jak wszyscy co zaczynają to jest lepiej to co się zmienia wtedy w play bez lekarzy, żeby nas audycje tym w planie zacznijmy od siebie do następnego spotkania, bo mam wielką ochotę, by wada wypytać o 12 do utwardzenia wiele wad tyle lat w Polsce to wszystko wyzwala w Bad media z liderem w ambasady Republiki Federalnej Niemiec bardzo serdecznie panu dziękuję ja bardzo dziękuje było bardzo miło mam nadzieję, że ktoś trochę zaczyna myśleć o tym co tutaj od Przemyśla myśleliśmy i mówiliśmy w i w blachę i jestem do dyspozycji jeśli ktoś chciałby się samemu spotkać, aby w Sopocie na jakiś kongresy konferencje w tym podobne sieci poza świat poznał świat z Legią 1 lat dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA