REKLAMA

TK: konstytucyjny przepis o ograniczeniu w zawieraniu małżeństw. Jakie będą konsekwencje tego wyroku? Dr Monika Zima-Parjaszewska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-11-28 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn Igor i 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną dzień dobry dzień dobry to będzie proszę państwa mówi się na zaistniałe w przedziwnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego fragment m. in. czy to jest akurat fragment uzasadnienia niech nas kontakty sędziego Andrzeja Wróbla, który po brzmi tak utrzymanie Rozwiń » względnego zakazu małżeńskiego dla osób dotkniętych zaburzeniami psychotycznymi albo upośledzeniem umysłowym może być uznane za konieczne z punktu widzenia ochrony małżeństwa rodziny na nim opartej oraz dobra dziecka, a więc wartości takich jak zapewnienie porządku publicznego, a przede wszystkim ochrony praw i wolności innych osób, czyli właściwie w jakim jesteśmy rzeczywistości znaczy rozumiem, że osoby dotknięte rzeczonym zaburzeniami psychotycznymi albo upośledzeniem umysłowym zostały tutaj uznane za potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego w one zostały uznane za zagrożenie już 1004. roku, gdy powstawał przepis kodeksu rodzinnego opiekuńczego cała zabawa w polega na tym, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł, że ten przepis nie przystoi do zmieniających się rzeczywistości po pierwsze, prawnej rzeczywistości, ale po drugiej też w ogóle postrzegania osób z niepełnosprawnościami co to są zaburzenia psychotyczne, aby tam się chętnie Trybunał, dlatego że Trybunał posługuje się różnymi zwrotami n p . mówi niepełnosprawności intelektualnej umysłowe nie ma takich jest jednak niepełnosprawność intelektualna pod postacią oczywiście różnych trudności funkcjonowania, ale jest 1 umysłową niepełnosprawność osoba legalnie funkcjonujące są zaburzenia psychiczne jest do końca nie wiadomo od kogo chodzi Trybunałowi dokładnie wiemy co miał namyśli kodeks rodzinny opiekuńczy niedorozwój umysłowy choroba psychiczna, bo takimi rzutami posługuje się Don ten artykuł, ale choroba psychiczna jest też depresję, ale choroby psychicznej w ogóle nie ma 1 choroby wzrosła aż nie posługują się nimi 2 bardzo poważne klasyfikacje różnych chorób i Arce trudności funkcjonowania organizmu zarówno i co dalej, jaki taka klasyfikacja norweskiego Towarzystwa psychiatrycznego mówi o zaburzeniach psychicznych ani 1 chorobie psychicznej na co zwrócił też uwagę wnioskodawca nie w tej sprawie dziś do praw obywatelskich, który powiedział, że właściwie jest to taka niedookreśloność przepisów prawa nie wiemy dokładnie kogo chodzi to jest coś się jeszcze w tej grupie, którą ustawodawca wyłącza z grupy całego społeczeństwa i mówi że nie można się zawierać małżeństw co więcej z jeszcze zagrożeniem dla dobra małżeństwa im Alfreda dla małżeństwa tak i dla zdrowia przyszłego potomstwa ten przepis wskazuje, że pewna grupa osób ma być ewentualnie badano badana przez powódź podkreślam badane, dlatego że nie mam pojęcia jak można, by to sprawdzić czy ze związku dwojga osób, aby przypadkiem nie narodzi się np. dziecko z niepełnosprawnością intelektualną psychiczną od tych dwoje ludzi nie zagraża małżeństwu, więc jeśli byśmy po analizowali statystyki rozwodowe albo argumentację na salach rozwodowych piciem zdecydowana większość rozwodzących się ze sobą ludzi mówi do wysokiego sądu, że ta osoba nie jest w stanie żyć małżeństwo nie jest zdolna do życia małżeńskiego no to ja stawiam na kontach w takim razie konkretny postulat on w ogóle badanie jeszcze przed udaniem się, że brak jedności zamożności dokładnie przydatności Nordycki na załogę do rozrodu do życia w małżeństwie być może kierownik urzędu stanu cywilnego on od osób powinien wymagać od nas takiego zaświadczenia lekarskiego w tym Trybunał wskazuje, że aż takim badaniem jest badanie psychiatryczne my wiemy z doświadczenia np. mojej organizacji, że bardzo często do osób, które chciałyby zawrzeć związek małżeński tam wysłany jest jeśli ktoś trafi na kanwie postępowania sądowego pracownik socjalny również, który analizuje MSW co jest w lodówce i czy jest w domu pralkę czy młodzi przyszli małżonkowie nie posiadają warunki lokalowe do założenia do założenia rodziny i oczyścił wie o tym i włosy jeżą Lanzmanna właściwie wszędzie dlatego, że to jest nie jest niesamowity sposób patrzenia na człowieka z niepełnosprawnością przez pryzmat jego przydatności społecznej to są słowa tej trasy zdecydowało się Allen Trybunałowi również o takiej przydatności społecznej instytucji małżeństwa stwierdza, że te osoby są nieprzydatne społecznie, że ich małżeństwo nie będzie przydatny społecznie, więc znaliśmy, a pamiętasz pod koniec września o tym kiedy Sąd Najwyższy stwierdza, że właściwie sama osoba może wystąpić z wnioskiem o swoje ubezwłasnowolnienie, więc może w takim razie będzie może samodzielnie wystąpić do sądu o stwierdzenie przydatności społecznej swego małżeństwa co się może przydać może potem jakiś postępowaniu o majątek albo o władzę rodzicielską nad nad dziećmi nów katastrofalne ustne uzasadnienie ten kask ten komunikat również, dlaczego dlatego, że Trybunał nie zrozumiał sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnością psychiczną nie zrozumiał też, że art. 12 kodeksu rodzinnego opiekuńczego jest stary archaiczny, że się posługuje zwrotami, których nie są w ogóle nie być używane to po pierwsze, ale po drugie, tymczasem jeszcze chwilę zatrzymajmy nad 1 z tych pojęć, które właśnie sześćdziesiątych latach zostały do kodeksu wpisane czy to to jest niedorozwój umysłowy jest coś takiego było było to jest w pierwszy określenia, które dotyczyło osób o niższym koszcie tak mówił o tym, niższe niż przeciętny poziom funkcjonowania, a społecznego umysłowego tak nazywano kiedyś to słabiej rozwinięte umysłowo w złej przypomnę o kryteriach ilorazu inteligencji trop używane jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, czyli np. endecy leasing, czyli np. kretyni z klina przykładem blizn i Anny co ciekawsze opracowania zdarza się jeszcze przeczytać o tego rodzaju w stopniu się od razu inteligencji goście to wykorzystał on wykorzystywany jest po prostu wbrew naszym potocznym języku sformułowania w IDC oznaczają konkretne osoby co, do których mamy wątpliwości czy w UE czy może jasno zrozumiał to o co nam chodzi no ale to również oznacza atak nastała wreszcie to zabawna Allen to oznacza, że formowania trasą kierowane do tych osób z Dnieprem wrze intelektualną są bardzo operatywna są podszyte tym, że jesteś głupsza rzucisz czegoś żyć nie rozumiesz no, więc ten ten język już nie znalazł się w dziewięćdziesiątym siódmym roku na te zadanie bowiem Trybunał także 1007 . roku i numer został uchwalony kodeks karny, gdzie mam ten jest ustalana przez e -sąd również przesłanka na wschodnie poczytalności sprawcy przestępstwa tam pojawia się termin umysłowo upośledzone ani niedorozwój umysłowy natomiast świat od wielu lat dni i Polska zaczyna dostrzegać jak zlecono badania nie dostrzegł potknął się terminem niepełnosprawność intelektualna jest po prostu jedyna niepełnosprawność intelektualna kojarzona przez społeczeństwo najczęściej z zespołem Downa, ale to nie tylko jest to grupa osób, czyli osób, które mają rzeczywiście trudności w funkcjonowaniu społecznym i też intelektualnym duże trudności w zrozumieniu sytuacji we w wyliczaniu wczytaniu w pisaniu co nie znaczy, że są to osoby nieprzydatne społecznie, a przede wszystkim, a ich ewentualne związki małżeńskie partnerski miał być nieprzydatny społeczny lat dlaczego, bo znamy takie haków takie małżeństwa, bo znamy takie związki osób, które przy odpowiednim wsparciu użyją funkcjonują nie stanowią zagrożenia ani dla małżeństwa ani dla dobra przyszłego potomstwa, tym bardziej że nie istnieją badania, które pozwoliłyby w ogóle wykluczenie ze związku dwojga osób nie urodzisz dziecko za mąż trudnością jest niemożliwe genetyce to z 50 do 50 % szans na gorszą trudno się mogę pewne ze sportem też wykluczyć, ale nigdy nie wiem co się wydarzy to po pierwsze, widzimy co się wydarzy podczas porodu tego dziecka i to coś strzyka obecną płacą co nas właściwie nie wiem czy śmieszy rzeczywiście czy tylko płakać nad tym ale w jakim jesteśmy w warunkach polityczno-społecznych obecnie, kiedy ów to promuje się życie z trudnościami, kiedy promuje się urodzenie dziecka nawet najtrudniejszą z niepełnosprawnością nawet finansowo nowość, ale jak się do tego mają takie, a tutaj Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie daje szansę w takim razie NATO, żeby ewentualnie dziecka trudnościami się urodziło, bo to powiedzmy sobie szczerze przepis powstał w po to w latach 60 rzeczywiście myślano, że nie będzie zgody na małżeństwa dzieci rodzi się po prostu nie będą czynią małżeństwa nie ma dzieci w nogę, gdzie możemy znaleźć czas się nie tylko zmieniły, ale żal, że żaden to rozwój dziecka nie potrzeba męża żony, a to oznacza dzieci oczywiście się rodzą dzieci rzeczywiście być może trudnościami, ale też znowu mamy doświadczenie w parach, w których rodzice posiadają jakąś niepełnosprawność ciekawa, że trudno cały czas mówią dotykanie teatru niepełnosprawnością co z nami też nie zrozumiała tylko albo są oczywiście jakoś kodeks rodzinny z takim pojęciem posługuje osoba z niepełnosprawności np. intelektualną Mann, dlaczego nie osoba dotknięta, a jak sobie wyobrażam dotykanie taką niepełnosprawnością można się dotknąć to zostaje palić zboże to się w palec Boży w no rzeczywiście leczyli znowu buch z aniołem idąc przez niemal wybierają sobie matka dotykają ją i praw i trach dotykają ją z niepełnosprawnością dziecka przepraszamy za zna i ironii, ale staram się tutaj myśleć oczywiście prawno człowieczego ani przez pryzmat konkretnego poglądu osoby rodzina, która próbuje interpretować sobie też ten trudną sytuację nawet van Gaal religia ma do tego pełne prawo do szczytów władzy publicznej i ten palec Boży niema nic żadnego znaczenia to znaczy jest osoba po prostu z niepełnosprawnością intelektualną, która potrzebuje pewnego wsparcia znam rodzinę, gdzie małżonkowie rzeczywiście są osobami z niepełnosprawnością, ale dzieci okazuje się już nie no właśnie to są takie sytuacje dość kuriozalne, kiedy okazuje się, że próbujemy jak bez zaprogramować pewne wydarzenia nie, uwzględniając tego, że relacje między ludźmi to są trochę jak bańka wstań, a to znaczy to się bardzo dużo rzeczy może zawrzeć na zasadzie kompensacji prostą po prostu, tym bardziej że przecież mówimy o tym, że będzie rehabilitować społecznie zawodowo to osoby państwo mówię i ile milionów złotych jest skierowany na wsparcie osób z niepełnosprawnościami to nie da się zahamować procesu edukacji włączającej zatrudnienia bycia w społeczeństwie likwidacji barier, o czym często się mówi Leszek wała się być stop i więcej traci nie daje, bo już teraz to nie będziesz przydatną społecznie mamy 2016 rok, czyli nie tylko prawa człowieka są dla wszystkich, ale one są niepodzielne nie mogą sobie wybrać z tego taki dzik 4 i być to ci mogę zrealizować, a co do pozostałych doszło w zabawny wątpliwości trudno oczywiście słusznie zauważa, że prawa podlegają pewnym ograniczeniom w ale prawo międzynarodowe obowiązujące w Polsce sama konstytucja mówi o jakim ograniczających prawa mogą podlegać na pewno nie takim, jakie są tylko 12 kodeksu rodzinnego opiekuńczego za chwilę wrócimy do rozmowy z 14181425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ZOMO w studiu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną rozmawiamy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który podtrzymuje przepisy ograniczające prawa do zawierania małżeństw dla osób i tu cudzysłów dotkniętych chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, czyli powtarzamy te stwierdzenia w kodeksie rodzinnym, które zostały tam zapisane w latach sześćdziesiątych, a teraz spróbujmy to zwrócić się zadać pytanie dlaczego, dlaczego uważamy, że to osoby mogłyby zawierać związki małżeńskie bez żadnych ograniczeń mogłoby, trzymając prawą wydarzeniem dolnych dróg życie w i mają prawo to po pierwsze, mają prawo, która wynika z artykułów 3007. konstytucji, który mówi o prawo decydowania o swoim życiu osobistym życiu rodzinnym el oczywiście w Ostródzie zagra również artykuł, który mówi o tym, że można ograniczać wolności prawa człowieka, ale to musi być uzasadniona tzw. interesem publicznym, pod którym rozumie się np. porządek publiczny bezpieczeństwo państwa moralność publiczną wolności prawa innych osób np. zdrowie publiczne reszta, czyli można ograniczyć nasze prawa jeśli uznamy, że jedynym sposobem ochrony tego interesu społecznego publicznego jedynym koniecznym możliwym rozwiązaniem jest właśnie takie ograniczenie i w tym przypadku uznano w latach sześćdziesiątych żart on istnieje możliwość ustawowego ograniczenia prawa do zawarcia związku małżeńskiego tzw. względna przeszkoda małżeńska w istnieje taka możliwość, aby osoby właśnie w cudzysłowie dotkniętej niedorozwojem umysłowym chorobą psychiczną nie mogę tego małżeństwa zawierać, chyba że zgodzi się na to sąd, a sąd może zgodzić na zawarcie tego małżeństwa wtedy jeśli uzna, że stan zdrowia i umysłu rozważne zdrowia i umysłu, w czym nie chodzi tylko o stan umysłowy, ale również zdrowie w bardzo ciekawy post spostrzeżeń na temat po prostu w ogóle zdrowia w ich stan zdrowia lub umysłu nie zagraża małżeństwu i zdrowiu przyszłego potomstwa, czyli stwierdzono co do zasady, że sam niedorozwój umysłowy tak nazwany wcześnie oczywiście choroba psychiczna generalnie zagrożeniem dla małżeństwa i dla zdrowia dzieci, a jest w 2 Jezus niesamowite jest to, że ta grupa ludzi tak zadłużone Monika, ale musimy się zatrzymać czy osoby z zespołem Downa są niebezpieczne w liście zapytali na ulicy czy na pewno rozdziera powiedzą, że tak są też z gminy później znajdzie odzwierciedlenie w wynikach badań społecznych to znaczy pokazywana jest Anna Wodniak społecznych agresywność niebezpieczeństwo nieprzewidywalność nawet tę osób z intelektualną niepełnosprawnością i też z zaburzeniami psychicznymi oczywiście, że nie są oczywiście, że nie są niebezpieczne są to osoby, które po prostu mają trudności w funkcjonowaniu społecznym i też intelektualnym np. liczenie pisanie mówienie często trudności komunikacyjne często trudności z przewidywaniem konsekwencji swojego działania, ale nie zawsze możemy postawić sobie 10 osób z zespołem Downa obok siebie lub inną niepełnosprawnością intelektualną możemy przedstawić ich 10 orzeczeń o niepełnosprawności wyrażoną w dokładnie o nich to samo aktywną osoby, które będą nam bardzo różnym poziomie funkcjonowania ze względu na miejsca, w którym żyją środowisko, w którym rozwijają szkoły, do których chodziło zna rodzinę, w których bardzo świadoma np. ich sytuacji ich potrzeb i praw, które trzeba realizować, więc sformułowanie tak po prostu niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna, która zbiera w sobie ogromną grupę osób z różnymi trudnościami z bardzo dyskryminująca my od wielu lat mówimy, że ten przepis jest typową dyskryminacją bezpośrednią, która różni psuje ludzi ze względu na cechę prawnie chronioną niepełnosprawność jest cechą prawnie chronioną okazuje się, że w na poziomie kodeksu rodzinnego nasz staje po prostu przesłanką dyskryminującą, więc nie są osoby niebezpieczne nie są to osoby nieprzewidywalne są to osoby, które przy odpowiednim wsparciu nie tylko są w stanie funkcjonować, a one są w stanie nadać nowe umiejętności są w stanie pracować żyć uczyć samodzielności niezależności są w stanie wychować dzieci mamy takie bardzo pozytywne doświadczenia i coś powie, ale ja znam taki przypadek, gdzie nie potrafili, gdzie przyszła tam od razu pomoc społeczna, gdzie to dziecko rodziło to rodziny zastępczej, że trzeba było płacić spocznie na rodzinę zastępczą z sobą się tym zająć towary za państwo spać w Wiśle nie opłaca no dobrze, ale zagrożenie dobra dziecka może nastąpić w każdej rodzinie sąd rodzinny ma wtedy możliwość, żeby wydać odpowiednie zarządzanie może być w stosunku do mnie do każdego innego rodzica w nie tylko mato związek z niepełnosprawnością tego rodzica, a jeżeli nawet to trzeba to indywidualnie ustalić, a z tym czy 33 czy masz świadomość, kiedy właściwie pojawiło się takie myślenie, że osoby zaburzone mogą być niebezpieczne w bo pewnie niektóre mogą być niebezpieczne istnieje takie coś takiego jak psychoza oczywiście, że mogą być niebezpieczne no ale wtedy w państwo ogranicza znowu nasze prawa mówiąc n p . on w przymusowym leczeniu psychiatrycznym mówi o pobycie w szpitalu psychiatrycznym bez mojej zgody o przymusie bezpośrednim, który umożliwia przewinienie np. do szpitala w sytuacji, kiedy zagrożone jest moje zdrowie albo zdrowie życie innych osób właśnie im zagraża, więc istnieją inne mechanizmy ograniczania w RN wtedy mojego prawa, ale nikt to nie poprzez zakaz zawierania związku małżeńskiego, a ja nagle ogranicza agresywność albo nieprzewidywalność takich osób i w ogóle nie chciał, żebyśmy nawet Pusz posługiwali się tymi argumentami po prostu nie bez zwycięstwa nie przewidziano nieprzewidywalności mówimy o tym, że ktoś nagle bardzo arbitralnie ogranicza prawa ludzi i to jeszcze w 2016 roku, kiedy cały świat patrzy na grupy osób z niepełnosprawnościami i szuka jeszcze większych możliwości włączenia ich w życie społeczne Polska mimo, że ma taki obowiązek po ratyfikacji konwencji płyty wielokrotnie rozmawialiśmy o noclegu czeka co więcej w ustnym uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Trybunału podaje, że konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami zawiera w sobie wizję rodziny, która jest niezgodna z tradycyjną wizją rodziny w państwie polskim no a co to jest dokument konwencja, która znajduje się w systemie źródeł prawa zaraz po konstytucji konwencja, która mówi, że jedynym kryterium dostępu do małżeństwa jest świadoma zgoda tego człowieka na zawarcie związku i jego wiek jest świadoma zgoda to znaczy on wie co to znaczy małżeństwo oczywiście, że tak, ale NN Polska ratyfikując konwencję przyjadą oni zastrzeżenie i poinformowała cały świat ją za to, że u nas obowiązuje art. 12 kodeksu rodzinnego opiekuńczego i dopóki nie będzie zmieniony to my nie możemy konwencji wprost w tym przepisie zastosować co ciekawe ostatnie miesiące wskazywały, że są prace podejmowane na temat zmiany art. 12 kodeksu rodzinnego opiekuńczego jest ten wniosek rzecznika do Trybunału był realny właściwie szansą szansą na przyspieszenie zmian ustawodawczych i był szansą na pokazanie tego porządku, ale po konwencji innego ogromne niebezpieczeństwo widzę w tym wyroku w tym rozstrzygnięciu, bo jeśli uznamy, że takie rozwiązania jak np. praca na otwartym rynku pracy jak jest dostępność w jak uniwersalne projektowanie jak zakaz dyskryminacji jasno do stosowania są niezgodne z wizjami życia człowieka w Polsce one są konkurencyjne Ano to znaczy, że ten będzie dobry ONZ uchwala sobie jakiś maszt z Jarocina odwraca głowę zawraca głowy wymyśla nie wiadomo co mamy tu mamy świetny przepis 1004. roku trudno bardzo porządkuje życie społeczne nie mogą zawrzeć z nią Święty spokój potem umieszczonej w domu pomocy społecznej i ubezwłasnowolnienia ubezwłasnowolnienie mamy tam pamiętasz kiedyś to już ósma rozmawialiśmy przyjmuje regulamin tego DPS-u, że kontakty seksualne mieszkańców placówki po konsultacji z personelem placówki na sprawy mamy załatwioną, a jeśli się okaże po tym, że jakaś kobieta w urodzi dziecko z niepełnosprawnością nie zmienia skoro przecież nie może, bo nie jest żoną niewiele skoro zakazaliśmy kontaktów seksualnych skrajnie drukowaliśmy seksualnie, a Tomasz urodziła dziecko w nocy nagle się okazuje, że dno uznajemy, że nie jest w stanie wykonywać swoich wad rodzicielskim nie jest przygotowana, bo nie potrafi to co trzeba natychmiast władz ograniczyć, ale takie przypadki znamy niestety, więc innym mamy mamy jak widać pogląd na życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami chcę powiedzieć, że po tym wyroku rozpoczęła się grono dyskusja osób, które ja znam z niepełnosprawnościami, które reprezentują bardzo duże ogólnopolskie dość często organizacje, które działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i one od mówią jesteśmy przestraszone to teraz się okaże, że może zapukać do moich drzwi jestem ojcem czwórki dzieci jest osobą, która nie widzi mam dwójkę dzieci mój mąż wciąż słabo widzący no to w takim razie nasze małżeństwo z przydatne, gdyż zagrażają dzieciom no właśnie jest przydatny społecznie przerażona jestem tym rozstrzygnięciem naprawdę i też nawet niezrozumienia tego terminologicznego rozważnie, ale ich zdaniem jest bardziej opowieścią o tym gdzie jest tak, by dyskurs prawno człowieczy w Polsce na jakimś punkcie w jakim punkcie jest etapem rozwoju czy niedorozwoju używek tydzień stwierdzenia czy też w jakim punkcie jest zrozumienie takich terminów jak zdrowie publiczne, bo jeżeli się zastanowił nad tym jak głosi współczesna medycyna postrzega ludzi na to właściwie nie ma już chorób tylko są chorzy ludzie tak każdy z bardzo indywidualną i nawet w przypadku zresztą to stwierdzenie zostało ocena na bazie badań nad nowotworami nie MO z chorobami psychicznymi, które u nas jest jeszcze bardziej z zajmowanym i złożony proces goście zadajemy sobie pytanie czy istnieje schizofrenia not wiele takich rzeczy, które wydawały się oczywiste jasne proste tak mi całe szczęście wydawały teraz jest rozbijane na dużo drobniejsze cząstki, a tymczasem to traktujemy jakoś tak bardzo jednoznacznie, że dołożą do tego jeszcze MACD na niepełnosprawność w ogóle, czyli raz jest złą pewna wizja praw człowieka rozumiana przez Polskę niestety jest to również wizja na temat w ogóle zdrowia publicznego, ale jest to również wizja życia człowieka z niepełnosprawnością właśnie, dla którego pewne sfery życia społecznego są po prostu niedostępne Ennio co więcej te argumenty, które są powoływane i komentarzach oczywiście bardzo często do tego art. 12 i a on również przed Trybunałem Trybunał w uzasadnieniu nagrody wstęp w komunikacie w ogóle nie przystają do aktualnej wiedzy czy są głosy są głosy, która od kilkudziesięciu lat wskazują, że ten przepis jest anachroniczny, że jest dyskryminująca, że rozwój medycyny, że utrata środowiskowa wśród osób z zaburzeniami psychicznymi pokazuje, że nawet jeśli uznamy, że też miał epizod np. holowania psychicznego to wcale nie znaczy, że jest to osoba co do tego epizodu po prostu wróci w, która będzie miała trudności, która ma, która na tron trzeba uważać na absolutnie nie w oczywiście psychiatrzy mówią, że epizod psychotyczny możesz sprawdzić, ale gazu dymu dokładnie dokładnie każdemu nawet jeśli nie mam teraz nic nie wiadomo czy nie będę miała go za 10 lat, więc konstruowanie przepisów, które po prostu zakładają, że z góry taka osoba nie będzie miał dostępu do jakiegoś prawa ma charakter naprawdę bardzo dyskryminujący mnie przeraża również, że to przekreślenie w niebanalnych wizji konwencji, bo my nie mamy już inny nadzieja konwencjami Dymny przez cały czas mówimy o tym, jaką w jak wygląda to tak wyglądać powinno życie człowieka z niepełnosprawnością i Iranu, a z 1 strony oczywiście może się cieszyć, że pas państwo polskie podjęło temat sytuacji Lynn ciąż i urodzonych z tych wciąż dzieci z takimi trudnościami nad no to co też nie dajemy im szansy na was dożyją osiemnastego roku życia będą mogły zawrzeć związek małżeński jeśli tak trochę liczymy na to, że nosi urazę Brunon k właśnie, a Jeślinie to od kwoty, jaką wizję życia dla nich mamy, czyli jednak tylko do DPS w takim razie po co subwencja oświatowa poco pieniądze, które są ładowane w edukację skoro ten człowiek ten później będzie mógł skorzystać z namiętności trudno będzie np. lekcji wychowania do życia w rodzinie, a przede wszystkim nie będzie miał prawo nas też musimy powiedzieć 1 ważną rzecz, żeby nam to nie umknęło, że to jest w pewnym sensie w takie taka potrzeba zawarcia małżeństwa to, bo to jest tylko dla tych, którzy w, których stopień niepełnosprawności umysłowej jest niewielki prosta intelektualnej i to nawet nie ja nie odmawiała tej potrzeby po prostu bycia drugim człowiekiem natomiast rzeczywiście mieć świadomość pewnych relacji społecznych w MON jest różna u różnych osób z intelektualną niepełnosprawnością nie wszyscy są na to gotowi nie wszyscy tego chcą też może mówić, a co to znaczy gotowi to znaczy wiedzą co to jest małżeństwo były też wreszcie mówimy, że zawarcie związku małżeńskiego możliwe wtedy, kiedy człowiek ma mniej więcej taką świadomość tego, z czym się będzie wiązać, ale to oznacza, że jego proces edukacji musi do tego przygotować, więc rzeczywiście do nich ogromny ogromny odsetek osób, które natychmiast szły do kierownika urzędu stanu cywilnego Libanu prosił o zawarcie związku możliwe to niezwykle trudny temat, ale ja nie mogę nawet tej wąskiej grupie osób po prostu arbitralnie zakazać dostępu do życia małżeńskiego w Polsce na tak no bo argument na rzecz praw nie powinien uwzględniać tego czy mamy do czynienia z większością 3 z mniejszością po prostu nudnawa powinno być uniwersalne dla wszystkich dokładnie tak dziękuję bardzo dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną była ze mną Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA