REKLAMA

"Porzućmy wadliwe prawo reprodukcyjne". Rozmowa z dr Dominiką Kozłowską

OFF Czarek
Data emisji:
2016-11-29 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lider ich Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak dzień dobry witam serdecznie pani doktor dzień dobry witam pana i słuchaczy Radia TOK FM w tej grudniowe wydanie miesięcznika znak już śpią żurawie prawie 8 lat miało premierę pojutrze, a widzi pani, że wreszcie jakoś można już po nim Rozwiń » rozmyślać możesz o nim myśleć rozmawiać z wielu interesujących tekstów, ale 1 z nich to tekst artykuł pani doktor u Dominiki Kozłowskiej zatytułowany porzućmy wadliwe prawo, w którym wzywa pani do, a przede wszystkim do rozmowy do spotkania do tego, żeby porozmawiać o kwestii praw reprodukcyjnych i praw ochrony życia i sugeruje pani, że potrzebne jest nowe porozumienie społeczne nowe patrzenie na to podkreślając, że interesującym rozwiązaniem jest rozwiązanie niemieckie, dlaczego niemieckie na czym ono polega, z czym z, których w, którym miejscu upatruje pani, gdyby zalety i dlaczego to miałoby być dobre dla Polak i Polaków pisze o tym, rozwiązaniu niemieckim do tego, że on ono było wypracowywane w okresie, kiedy także i w Polsce po przełomie ustrojowym rozpoczęła się rozpoczęła się dyskusja o tym, wtedy aborcji czy może szerzej o prawach reprodukcyjnych i wtedy też te rozwiązania wypracowywane na gruncie niemieckim były też w Polsce również przez środowiska katolickie mówię tutaj o moim środowisku związanym z ruchem znak brane pod uwagę i proponowane jako takie bardzo rozsądne i w gruncie rzeczy dobre ze względu na wartości społeczne rozwiązanie, więc ta historia niemiecka jest w ogóle bardzo ciekawa z różnych powodów warto ją opowiedzieć, dlatego że jest ciekawa nie tylko, ponieważ uważam, że tam świetnie funkcjonują te rozwiązania społeczne dotyczące ochrony kobiet płodów dzieci poczętych dobre rozwiązanie społeczne, ale także ciekawe, dlatego że także katolicy czy chrześcijanie, bo również protestanci ale jakby odegrali bardzo ważną rolę w ukształtowaniu się tych rozwiązań właśnie go też taka siła, która w pewnym momencie powiedziałam dość stop wobec Watykanu o tym, pewnie powiemy zobowiązaniem Harlem gospel, ale na nasze to polega zależy, żeby dziś chodzi o Niemcy przerywanie ciąży jest w Niemczech zasadniczo niezgodne z prawem tak jak i w Polsce natomiast oczywiście są pewne warunki dopuszczalności zabiegów przerwania ciąży, które to warunki sprawiają, że wówczas zabieg jest legalny i czy jesteśmy mamy dokładnie tę samą sytuację, ponieważ rzeczywiście tam również są podawane i przyczyny organiczne i przyczyny związane z tym, że ciąża zagraża życiu matki i przyczyny związane z tym, że ciąża pochodzi w wyniku czynów zabronionych kazirodztwa gwałtu i t d . tak w, jednakże ustawodawca wprowadził takie rozwiązanie, które dopuszcza zabieg usunięcia ciąży do dwunastego tygodnia pod warunkiem odbycia wizyty w specjalnej poradni posiadającej certyfikat władz landowych lub federalnych nad co najmniej na 3 dni przed planowanym zabiegiem czy można wysłać, ale najpóźniej 3 dni przed zapoznać się ze do 2 lat oznacza to w praktyce, że do dwunastego tygodnia ciąży przerwanie ciąży w Niemczech jest możliwe jest dostępne jest bezpłatne MAE zresztą pewnie część słuchaczy Radia TOK FM w kontekście innych dyskusji to znaczy od tzw. turystyce aborcyjnej słyszy np. opowieści o Polkach, które wyjeżdżają do Niemiec właśnie po to, żeby tam dokonać zabiegu przerwania ciąży i ETO to rozwiązanie jest ciekawe, dlatego że on, że ona oczywiście, gdy bierze pod uwagę, że ich stan wiedzy medycznej, jaką się wrażliwość ludzką czy społeczną, więc rzeczywiście jeśli chodzi o te takie przypadki związane z jakimś granicznymi sytuacjami granicznymi nie wiem ciężkiego nieodwracalnego uszkodzenia płodu oczywiście przeprowadzenie tej aborcji jest możliwe na późniejszych etapach, ale jest już dosyć restrykcyjnie podobnie jak w Polsce prawda regulowane to porozmawiamy o tym w miejsce lat w poradniach tak, czyli branży jest osoba, która mówi z takiego lub innego powodu myślę o tym, żeby przerwać ciążę, ale może się zgłosić do poradni tak to jest to wszyscy to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że ten przed wprowadzeniem tego o tej tej ustawy w Niemczech już właściwie funkcjonował system poradnictwa dla kobiet dla rodzin nieraz szerzej, ale system poradnictwa przede wszystkim skupiony na kobietach, które zresztą ma znacznie szerszy zakres pra w do działalności niż tylko samo wsparcie w takich momentach, kiedy kobieta jest w ciąży którą, którą niekoniecznie od razu akceptuje albo, której nie akceptuje w ogóle, więc poradnie funkcjonowały funkcjonowały również poradnie prowadzone przez organizacje związki religijne w tym poradnie prowadzone przez kościół rzymskokatolicki no i w momencie, kiedy to prawo zostało wprowadzone to znaczy, kiedy na poradnie został nałożony obowiązek właśnie konsultowania wspierania doradzania kobietom noszącym się z zamiarem przerwania ciąży i wydawania zaświadczeń chodziło tutaj właśnie oto podbicie prawda pieczątki na zaświadczeniu potwierdzającym wówczas w dno przede wszystkim tutaj zareagował Watykan papież Jan Paweł II, który zażądał od biskupów niemieckich natychmiast tego nowego wycofania się z tego państwowego systemu zresztą wtedy w wsparli go on niektórzy tak biskupi niemieccy natomiast jednak niesamowity sposób zachowali się katolicy niemieccy i niesamowity sposób zachowała się większość biskupów to znaczy w odpowiedzi na to żądanie Jana Pawła II on centralny komitet katolików niemieckich postanowił założyć własną sieć poradni pod nazwą Don bite i po niezależną od kościoła instytucjonalnego jednak prowadzoną właśnie w sposób świadomy tak przez katolików i co więcej tą inicjatywę wsparli biskupi niemieccy i właściwie ten system poradnictwa również właśnie takiego ten światopoglądowo religijnego w Niemczech funkcjonuje czy możliwa, jakby równoległy, a nie znaczy rzeczywiście ta pora to prowadzone przez kościół zostały zamknięte zlikwidowane natomiast natomiast katolicy założyli własną sieć niezależną od struktur kościoła instytucjonalnego tak to znaczy ta sieć domów bite jest siecią prowadzoną w tym czy powołaną właśnie przez centralny komitet katolików niemieckich, ale też komitet skupiający katolików świeckich tak nie biskupów nikt się, że i właściwie ta organizacja prowadzi obecnie około 200 tego typu placówek we wszystkich landach udziela porad około 50  000 kobiet z czego 16  000 tych porad dotyczy właśnie sytuacji przerwania ciąży, tak więc jakby to jest tym dlatego ciekawe rozwiązanie, że oczywiście Emmę, a ono jednocześnie gdzieś tam tyle MF tych prac tych w funkcjonowanie tych poradni i ich celem jest przede wszystkim nie byłby przybicie pieczątki tylko rzeczywiście zbudowanie społecznego systemu wsparcia realnego wsparcia dla kobiet, które co w ciąży i my pod nogi jest to jakaś sytuacja dla nich problematyczne, tak więc przede wszystkim, by wizyta w tej poradni ma na celu, jakby ustalenie jakby, jakie warunki wsparcia byłyby dla kobiety właściwe 3 w jaki jakiego wsparcia ona by potrzebowała, żeby być może swoją decyzję zmienić tak natomiast, jeżeli pozostaje przy swojej decyzji to Blackburn no tutaj pojawia się po prostu element nie wiem szacunku tak dla dla decyzji kobiety, więc rzeczywiście, by ta postawa katolików niemieckich, którzy jednak, by przyjęli ten system i co więcej ten system działa i jest skuteczny w tym sensie, że Niemcy są krajem, którym winna podziemie aborcyjne nie istnieje, ponieważ zabieg przerwania ciąży jest dostępny, a jednak oficjalne wskaźniki pokazują, że liczba aborcji sukcesywnie spada i w stosunku do zeszłego roku spadła o 3 % co nowy punkt to jest Sudanem pochodzącego z federalnego urzędu Statystycznego, więc ten spadek od dziewięćdziesiątego piątego roku jest zauważalny systematyczny i wiarygodny sposób określany i badany wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiąty 20 już za kilka minut państwa mają goście ze studia w Krakowie dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak Cezary łasiczka program Owczarek łączymy się ze studia w Krakowie tam jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak w grudniowym wydaniu miesięcznika znak, który dostępny będzie w kioskach pojutrze interesujący tekst redaktor Dominik Kozłowski zatytułowany porzućmy wadliwe prawo, w którym namawia ona do powrotu do rozmowy o cesji praw reprodukcyjnych kwestii praw dotyczących ochrony życia nie o to, aby jednak wypracować nowe porozumienie społeczne panie redaktorze podkreśla zalety rozwiązania niemieckiego można, by się zastanawiać czym ona jest lepsza, gdy gdybyśmy, bo swoją panią o tym, że liczba zabiegów przerwania ciąży w Niemczech spada natomiast trudno porównywać te badania dane niemieckie znanymi polskimi, bo my przepisy polskie sprawiają, że właściwie, gdy te zabiegi przerwania ciąży dokonywane legalnie w Polsce można pewnie policzyć na palcach 1 ręki, a mamy bardzo duże podziemie aborcyjne, więc bardzo bardzo trudno jest porównać rzetelnie dane do drzwi dotyczące Polski Niemiec to jest zresztą bardzo ciekawy temat, dlatego że on właściwie, kiedy popatrzy się na szacunki dotyczące wielkości podziemia aborcyjnego w Polsce podawane przez 1 stronę organizacji pro-life, które mówiło kilku kilkunastu tysiącach takich zabiegów rocznie i organizacje kobiece, które mówią WOW bez przynajmniej kilkudziesięciu tysiącach takich zabiegów rocznie albo i zdecydowanie więcej no to te rozbieżności są bardzo duże i one są opierane na pewnych takich szacunkach metodologicznych tak biorąc pod uwagę wielkość populacji informacje z innych krajów informacje z tych okresów, kiedy obowiązywała jeszcze poprzednia ustawa chciwość jest innej epoki i t d . i t d. natomiast jedyne takie w miarę wiarygodne badanie, które próbowało jakoś oszacować zbadanie, które przeprowadzał c Bos jakiś czas temu to było badanie p t. doświadczenie aborcyjne poległ w i z 2013 roku było to badanie tynk i tam przy zastosowaniu takiej dosyć wymyślonej metodologii, którą stosuje się właśnie w takich badaniach, których pyta się ją inne osoby badane kwestie bardzo wrażliwe światopoglądowo, w których to nie zawsze chce się prawda rynek, by ta osoba badająca lęk sprawia, że nie zawsze przed tą osobą badającą się chce mówić o tym, się kiedyś coś ukradło z półki sklepowej albo czy prawda nie wiem się kiedyś z uderzyło własne dziecko albo doświadczyło przemocy są takie tematy, których bardzo trudno jest nam nawet na anonimowe mu ankieterowi mówić prawdę czy być po prostu z nim szczerym i została wymyślona taka specjalna metodologia, którą może nie będę w tej chwili wchodzić w jej omawianie myślę, że każdy może sobie szczegóły doczytać, ale przy zastosowaniu tej, jakby świadomie dobranej metodologii próbowano oszacować doświadczenie aborcyjne Polek i tam do 10 wyniki tych badań były jednak szokujące myśleć dla dla wszystkich one były bardzo szeroko komentowane w mediach polskich, dlatego że właściwe okazało się, że w zasadzie co czwarta czy co piąta Polka, a takie doświadczenia posiada on przy czym uwaga właściwie tutaj trzeba brać pod uwagę, że brane były pod uwagę w wszystkie Polki, a zatem znać wszystkie Polki w wieku reprodukcyjnym taka zatem ITME, by młode kobiety dziewczęta i kobiety już dojrzałe, które same są wieku prawda menopauzalnym, ale miały doświadczenia znacznie znacznie wcześniej, więc oczywiście na wynik tych od tych badań rzutują też doświadczenia tych kobiet, które żyły dojrzewały zachodziły w ciąży w okresie PRL -u, czyli w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy, która właściwie dopuszczała przerywanie ciąży z przyczyn społecznych i kiedy rzeczywiście jedno to była również inna epoka to trzeba brać pod uwagę nie tylko inna epoka prawna, ale też inna epoka w ogóle jeśli chodzi o świadomość praw reprodukcyjnych nie wiem dostęp do antykoncepcji w ogóle świadomość zdrowia reprodukcyjnego tak to znaczy też tego w jaki sposób kobieta o swoje zdrowie możesz się może dbać może je chronić była zupełnie inna też świadomość dotycząca rozwoju, jakby płodowego tak w rozwoju tej nowej istoty w okresie płodowym nie wiemy był to czas, kiedy nie była dostępna powszechnie ultrasonografia jest oczywiście, by włączanie tych doświadczeń i kobiet ono bardzo wpływa tak na na wynik tych badań natomiast istotne jest im w mieście może on pewnie bym powiedziała, bo myślę, że ciągle celem też tego mojego tekstu i in w bok bok oczywiście, kiedy mówimy o tym jak w potrzebie nowego porozumienia społecznego z USA nie mówimy o niczym nowym, bo w Polsce od 30 bez mała lat po prostu w kółko się dyskutuje przede wszystkim aborcji lekcjach religii prawda edukacji seksualnej jasny, ale jestem pakiet i teraz, czyli jak moja, ale okrutnie nie tylko moje znaczy coraz powszechniejsze stanowisko jest taki że, dopóki nie wyjdziemy z okowów ideologii nie zejdziemy na poziom edukacji poziom wiedzy poziom źle, jakby rozmawiania nie od naszych poglądach prywatnych na temat aborcji tylko na poziom szukania dobrych rozwiązań prawnych i społecznych i szukając takich rozwiązań po prostu musimy zobaczyć, jakie są trendy globalne, jakie są trendy światowe obalić trochę swoich mitów na temat tego wstrętnego Zachodu, gdzie po prostu aborcja jest dostępna dla jej część rezerw kojarzy się to narzucenie jak po frytki dokładnie jest jak wypicie szklanki wody i w ogóle kobiety po prostu niczym innym nie marzą tylko, żeby na każdym kroku prosto z traktować aborcję jako środek antykoncepcyjny zagrałyśmy porzucić te mity i proces też nad tym tekstem poświęciłam bardzo dużo czasu, żeby wczytać się m. in. raporty WHO, która jest w zasadzie jedyną organizacją, która próbuje te trendy badać w wymiarze globalnym systematycznie od wielu wielu lat tak naprawdę wiedza, którą te badania przynoszą jest jednoznaczna tak, by ja rozumiem, że np. niektóre organizacje pro-life nie chcą brać pod uwagę wyników badań organizacji, które działają na rzecz praw reprodukcyjnych tak, bo mogą tam uważać to spisek jakiś metodologiczną, ale jednak pani doktor nieźle jest kwestia spisku dla mnie naj najtrudniejsze w tym tekście są 2 rzeczy po pierwsze, żeby takie przepisy się pojawiły, bo rozmawiać można to jest zawsze marzył, żeby rozmawiać i kit i to i to chyba jest naj najprostsze tak, żeby się, w których w końcu przekonać albo 8 dziś kompromis albo po pierwsze, żeby wprowadzić rozwiązania prawne potrzebne jest rząd, który nie chodziłby na pasku Episkopatu, a takiego rządu nie mieliśmy już od Niewiem ilu lat tak bo, zapominając o obecnym rządzie, ale poprzedni po rząd po by także tak tak, że rząd SLD, więc po potrzeba rządu, który będzie chodził na pasku Episkopat takiego rządu nie było od dawna to druga rzecz trzecia kluczowa najważniejsza chyba w tym wszystkim poradnik, kto miałby w tych poradniach pracować im to musieliby być ludzie, którzy są wyszkoleni od nowa przecież tak no bo obecni byli biedni nie do zaakceptowania dla przeciwnej strony tak to, bo strona bardziej religijna powiedziałaby nie chcemy tych lewaków, którzy namawiają kobiety do aborcji, a strona druga powiedziałby nie chcemy tych moherowych beretów, które tutaj biją po głowie argumentami religijnymi czy znowu wracamy do punktu wyjścia, więc wyrzutów wstyd w rozwiązaniach technicznych nasz największy problem tak, chociaż mnie się wydaje, że nic, bo oczywiście zgoda co do pańskich analiz natomiast jestem przekonana, że dla gmin nowych rozwiązań trzeba też wypracować przede wszystkim bazą merytoryczną i tak koło jak by obalić też pewnego rodzaju ich dogmaty, które obowiązują w Chinach w Polsce obowiązuje taki dogmat, że tak, by społecznie dobre jest zaostrzanie dalsze zaostrzanie ustawy aborcyjnej co więcej panuje dogmat, że restrykcyjne prawo doprowadza do faktycznego zmniejszenia liczby zabiegów przerwania ciąży panuje dogmat na temat tego, że właśnie w krajach, gdzie jest bardziej restrykcyjne prawodawstwo kobiety rzadziej dokonują zabiegu przerwania ciąży na Zachodzie, gdzie prawda to u jest edukacja seksualna liberalne ustawodawstwo czynią to nagminnie jest odwrotnie, a jest od nich dokładnie odwrotnie to znaczy najwyższy na świecie współczynnik zabiegów przerwania ciąży jest w Ameryce Łacińskiej co więcej w tych krajach takich jak Chile Nikaraguę Salwador Filipiny Malta w krajach w większości niestety niestety katolickiemu jest niestety, bo choć, jakby też o pewne pewien rozumienie tak od jakiegoś rozwiązania, których określa się mianem zgodnego właśnie z nurtem pro-life tam, gdzie aborcja jest karana i inni i wyroki więzienia otrzymują nie tylko lekarze nie tylko osoby pomagające w przeprowadzeniu tego zabiegu, ale również nieraz karane są lądują w więzieniach kobiety oskarżano o zabójstwo tylko, dlatego że poroniły, więc w tych krajach istnieje także podziemie aborcyjne to znaczy jak wiedza jest jednoznaczna to znaczy im więcej wiemy na temat zdrowia reprodukcyjnego im więcej wiemy na temat rozwoju od życia płodowego rozwijającego się dziecka tym proces zmierza w takim kierunku, że zabiegi aborcji są coraz rzadziej się i przeprowadzone na coraz wcześniejszym etapie tak to znaczy ja też, jakby uważam, że nic tutaj jakby trzeba rozróżniać tak, że trzeba rozróżniać między gniewem przerwań nie można tego wszystkiego wrzucać tak, by 1 worka między bardzo często organizacje pro-life podają takie przykłady ze Stanów zjednoczonych drastyczne przykłady Bejbis kilerów, którzy dokonują nielegalnie późnych aborcji prawda był taki bardzo słynny proces pewnego pseudo lekarza, który przeprowadzał takie zabiegi nawet 2506. tygodniu ciąży de facto, mordując już urodzone żywe dziecko w domu straszne rzeczy, ale nie możemy tych strasznych rzeczy opowiadać o Connor metan, czego pokazywać, że o tą będzie celem, jeżeli wprowadzimy to będzie, jakby owocem produktem społecznym zmiany związane z wprowadzeniem edukacji seksualnej, gdy leje się, że politycy nie oczywiście marzyła o klasie ludzi, którzy mają cywilną odwagę, żeby podjąć pewne decyzje nawet tak napisał w swoim tekście w krótkim okresie czasu doprowadzą one do wzrostu wskaźnika i obfitego oficjalnego wskaźnika prawda liczby zabiegów przerwania ciąży, ale nie pojawi się też ta nowa klasa jest ona jakby nie zyska pewnej odwagi czy takiego zaplecza społecznego dla tej decyzji jeżeli, jakby równolegle nie będziemy prowadzić pewnego procesu edukacyjnego to znaczy właściwie w każdym temacie takim emancypacja innym właściwa edukacja czy w każdym temacie dotyczącym zmiany społecznej edukacja jest absolutną podstawą to znaczy, żeby ludzie dostawiać dostawali wiarygodną wiedzę o świcie ani ideologię to to jednak w tym sensie wydają się, że środkowy Ryan zna pan pańskie pytanie on jakby warto to robić tak, bo to jest początek pewnej pewnej wtedy istotnej zmiany społecznej i myślę, że oczyści ten tekst powstał w kontekście innych czarnych protestów i w kontekście tego, że właściwie wydarzyła się rzeczy w Polsce niezwykła to znaczy mamy rząd prawa i sprawiedliwości, który robi rzeczy straszne jeśli chodzi o tą ustawę to znaczy w odrzuca derby położenie prawda w jakim znalazł się po odrzuceniu projektu ordo iuris i wprowadzenie na kolanach projektu ustawy zażyciem, która wprowadza jakiś po prostu myślę, że ktoś wpadł na pomysł, że zadziałało 500 plus i płacenie ludziom za posiadanie drugiego i kolejnego dziecka i pomyślał, że można też zapłacić kobietom za urodzenie zdrowego żywego czy żywego zdrowego ciężko i nieodwracalnie uszkodzonego dziecka za to też można zapłacić też wyborcy to kupią i to jest jakiś pomysł po prostu straszny w swojej, jakby logice, bo on, jakby w ogóle nie zmienia sytuacji tych kobiet tych rodzin nieważne to zostawmy, ale jednak ten tekst narodził się w takim kontekście, że po raz pierwszy właściwie po osiemdziesiątym dziewiątym roku komitet inicjatywy ustawodawczej Ratujmy kobiety zebrał 215  000 podpisów pod projektem liberalizującym obowiązujące prawo to niby takie próby były podejmowane wcześniej kilkukrotnie i to się nigdy nie udawało to znaczy zwykle inni te projekty bardziej liberalne zyskiwały 30  00040  000 podpisów czarne protesty i sukces tej inicjatywy Ratujmy kobiety pokazuje, że coś się w Polsce zmieniło znaczy, że może ludzie wiedzą więcej no i warto dlatego warto w tym czasie teraz jednak stawiać na edukację i takie działania edukacyjne i mam jednak rozmowy o faktach, a pokazywanie tych obszarów, których po prostu nasze przekonania wynikają z tego, że jesteśmy zabetonowanie przez wszechobecne dyskurs ideologicznym wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM ze studia w Krakowie państwa mają roszczenie z dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak informację już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek i Cezary łasiczka program off czarek studio w Krakowie dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak zastanawia się pani redaktor czy no właśnie nastąpiła czy pani pani zdaniem nastąpiła zna zmiana w podejściu Polek czynne do kwestii praw reprodukcyjnych to właśnie zmiana, która m. in. zaowocowała tak dużą liczbą podpisów w Poznaniu z poprzednimi latami czy była to trzeba to jednak wydarzenie wyjątkowe polegające na inny no właśnie trochę nam w nieprzemyślanym projekcyjna przybędą na projekcie, który nagle nóż na gardle polskich kobiet po położył jest też to niebyła to co zaproponował ordo iuris to niebyła pierwsza próba do pierwsze pierwszy pierwsze podejście do zaostrzenia ja bym ja ja powiem tak znaczy jestem przekonana, że pewne zmiany społeczne w Polsce zachodzą i oczywiście te zmiany można śledzić się właśnie, przeglądając chociażby systematycznie jak się jednak zmieniają pewne poglądy ewoluują postawy i poglądy społeczne choćby, przeglądając niebem badania cen, bo są w ski tak na przestrzeni ostatnich 20 lat, ale mnie się wydaje, że też osoby, które zaangażowały się te czarne protesty zaangażował się, dlatego że wiedziały, że tak naprawdę to nie jest dyskusja o poglądach na temat aborcji to znaczy, że to nie jest w gruncie rzeczy kluczowe z punktu widzenia wypracowywania pewnego porozumienia społecznego i dobrych z rozwiązań prawnych i społeczne, jakie ktoś ma prywatne poglądy na aborcję co więcej ja jestem przekonana, że większość ludzi w te poglądy bardzo nie sprecyzowane i często bardzo teoretyczne co więcej, że te poglądy zmieniają się na różnych etapach życia tak i są inne zupełnie, kiedy nasze 20 lat inne, kiedy ma się 30 na kiermaszu 60 inne, kiedy się kobietą z dwójką dzieci i t d. to znaczy, że ktoś, kto jest fundamentalistą w wieku od kilkudziesięciu lat może, by na starość stać się człowiekiem bardzo otwartym wyrozumiałym również tych kwestiach ktoś, kto jest obrońcą życia ląduje ze swoją żoną właśnie u lekarza, który przeprowadza nielegalne zabiegi życie byto to to nie jest rozmowa o tym, dlatego, że celem funkcjonowania społeczeństwa jest oczywiście nikt ich zęby ważnym elementem kształtowanie posta w rozmowa o wartościach budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy także na wiedzy dotyczącej gniewem rozwoju życia zdrowia człowieka i to wpływa na poglądy tylko, że właśnie wydaje się, że te protesty tym się różniły od innych, że one nic nie dotyczyły poglądów to nie było kółko prawda, w którym spotykały się kobiety czy szerzej kobiety mężczyźni, którzy mają dokładnie taki sam pogląd na temat aborcji, bo właściwie czym jest pogląd na temat aborcji znaczy z powiedzeniem, że to jest dobre czy złe bezwzględnie dobra albo bezwzględnie złe albo dopuszczalny w pewnych sytuacjach albo, że w pewnych sytuacjach można dostać za to rozgrzeszenie, a innych nie można, jakby to co też trzeba jakoś sprowadzić do takich konkretów natomiast czarny protest moim zdaniem nic były o tyle ciekawe i kobiety, które się podpisywać kobiety mężczyźni, którzy podpisywali pod tą inicjatywą ustawodawczą Ratujmy kobiety oni tak naprawdę mówili dość ideologii są badaniu tego tematu i tak by rozgrywaniu go w cyniczny ich celach politycznych tak to znaczy, że wydaje mi się, że jak kształtuje się w Polsce grupa społeczna ludzi, którzy potrafią, by odróżniać lepszą lub gorszą politykę, ale politykę opartą na jakiś efekt merytorycznych racjach i dialogu także społecznym i dialogu obywatelskimi partycypacji Obywatelskiej od polityki, która jest po prostu czystą ideologią, która zasłania jakiś po prostu cynizm związany z utrzymaniem władzy i właściwie zaspokojeniem roszczeń praw do swojej grupy wyborców tylko włącznie swojej grupy wyborców właściwie to, że ta sprawa została cynicznie rozegrana po raz kolejny właściwie kwestia kobiet po prostu wywołała społeczny bunt i wydają się, że to odpowiedź, którą UE dało prawo i sprawiedliwość pokazała że, że tam jak u podstaw jest cynizm tak naciąć się zorientowali że, odrzucając projekt ordo iuris właściwie uwikłać się w potężny konflikt z organizacjami pro-life natomiast, więc jakiś ruch pozorowany teraz został wykonany i właściwie te rozwiązania mają tak pokazać tak tak my tutaj będziemy konsekwentnie dążyć do do ochrony życia poczętego no więc, by to ta zmiana zachodzi i co więcej on w te jak widać też pewnej zmianie poglądów społecznych także na inne kwestie no właśnie dotyczące nie ma wizji rodziny czekamy też co istotne zachodzi w Wiśle wśród katolików trwającą właśnie ciekawe jest też wątek biskupów niemieckich, bo polscy biskupi podobnie jak biskupi niemieccy nie, gdy bez powiedziałbym, że takie trochę może nie jest wesoła spróbuje niezależnie od Watykanu tylko, że biskupi niemieccy pościć w 1 kierunku, a polscy biskupi idą w drugim to znaczy biskupi niemieccy podzieli no dobrze Watykan Watykanem, ale mamy wiernych i to oni są priorytetem w naszym, a biskupi polscy mówią Watykan jest lewicowy my tutaj pokażemy co to znaczy nerek katolicka konserwa trudno jest prawda myślę, że i jeśli chodzi właściwie o tak hołd zmiany języka i co chyba nie jest chwyt retoryczny mówiący o zmianie języka tak, że to, że papież Franciszek podjął temat dotyczący zapewnienia nie nie wszyscy słuchacze Radia TOK FM wiedzą, ale przerwanie ciąży zarzut za ZAK zaczął w Żarach w czołgach na kobietę automatycznie ekskomunikę niewykonaniu, ale także na lekarza, który do przeprowadzenia rozmawiajmy o kobietach, tak więc kobieta, która poddała się zabiegowi przerwania ciąży zaciąga na siebie ekskomunikę i żeby to ekskomunikę zdjąć, bo ona została zdjęta musi udać się do specjalnego wyznaczonego do biskupa albo specjalnego wyznaczonego w tym celu niż kapłana w Czerwonaku władze to jest tzw. klauzul w Sydney, a wśród TFI PZU jako punkt zdejmowania ekskomuniki natomiast gdy była głośno komentowana tutaj wypowiedź papieża Franciszka o tym, że już być może po prostu ten grzech jak wiele innych również ciężkich grzechów, z których należy się spowiadać powinno się spowiadać się chce powrócić do stanu łaski może być rozgrzeszony po prostu tak jak każdy inny grzech i to jest bardzo ciekawa wypowiedź tego, że myślę, że nie nie wszyscy inni słuchacze zdają sobie sprawę, że szkatułki pomysły, które pojawiło się w tym projekcie ustawy ordo iuris dywagacje 3 należy zdjąć z kobiecym inna właśnie przy czym należy to kobieta podlega czy nie podlega karze czy ma podlegać trzymanie podlegać karze z powodu dokonania nielegalnego zabiegu przerwania ciąży i oczywiście usta, gdy ci, którzy pisali ustawy ordo iuris mówili, że wyłączą kobietę spod właśnie tej odpowiedzialności karnej, ale sam pomysł w ogóle nic nakładanie na kobietę odpowiedzialności karnej wysoka kara kalka z prawa kościelnego tak to znaczy ich po prostu, gdyby wziąć kodeksy prawa kanonicznego tam jest mowa o ekskomunice i teraz przepisujemy to na projekt ustawy tylko zrobi wszystko łagodniej to znaczy, że ona powinna podlegać karze, ale tu ustawodawca będzie łagodne i jej piłkarze kobieta jednak nie będzie podlegać pod warunkiem, że będzie żałować, że państwo państwo bardziej miłosierny od kościoła czekano w Groznym był zamysł to już zależy jaka, jaka kara prawda jest dla kogo i dolegliwa uroczyście rozmawiamy o tym w lekkim tonie natomiast sołtys, by myśleć po 2 poważne sprawy i sytuacja Polski jest inna niż sytuacja Niemiec skalna czy jest inna z 2 powodów tak, bo po pierwsze, właśnie tam jakby to w Kolegium biskupi jest po prostu inaczej ukształtowane też jednak trzeba brać pod uwagę, że Niemcy są krajem wiele kontrowersji innym, ale są też dwu wyznaniowym jeśli chodzi o prawda koncesje chrześcijańskie Lynn, czyli jednak tam katolicy są cały czas dialogu z protestantami i Deep tak, by ta wizyta te rozwiązania, gdzie się też jakiś interakcji mały ścierają i wypracowują po prostu pod wieloma względami tam są wyższe standardy jest większa świadomość w ogóle taki obywatelskości wśród członków kościoła, ale są takie kraje np. stany Zjednoczone, gdzie jednak RAF nurt taki konserwatywny nieraz fundamentalizm bijący jest bardzo powszechne jeśli chodzi o kościół instytucjonalny, a jednak są to bardzo silne organizacje świeckie, a co więcej najważniejszą siłą działającą na takich polach emancypacyjne są zakonnice amerykańskie teraz właśnie gościliśmy w Polsce 1 z takich sióstr, która te, która m. in. właśnie MF pracuje na rzecz osób LGBT, które uznają, że relacje z tego spotkania pojawią się wkrótce w miesięczniku znak i wiem czyją relację z tego spotkania na pewno na pewno ten trend ten temat właśnie się pojawi także także tak tak natomiast sytuacja w stanach jest jeszcze inna niż w Polsce prawda, więc w Polsce tak ani nie mamy silnych ruchów społecznych katolickich macie innych niż pro-life tak, bo właściwie dominującym tutaj jej synek głosem katolickim jest głos pro-life nie pchamy właśnie jakiegoś jego stymulującego od działania jak pan określił takim prawda bardziej Franciszkowi w duchu kościoła instytucjonalnego, więc rzeczywiście dno jest trudna ta sytuacja, a żeby coś z tego jak wykrzesać też jakąś taką zmianę wewnątrz jak zmianę, jakby środowiskach katolickich, ale jednak nałogów, sądząc po pewnych takich nie wiemy kim się właśnie płaszczyznach spotkanie czy dialogu czy nawet właśnie reakcja na to czy wyższe zaangażowaniu katolik czek czarne protesty także używa się po raz pierwszy kobiety, które są też katoliczka mi w tych protestach wzięły udział i jakoś widziały tam swoją rolę swoją pozycję swój głos jest być może po prostu trzeba temu nadać teraz tak jakoś opowiedzieć też tę historię tak kobiety katoliczki opowiedzieć ją jakimś innym głosem i temu też zresztą to jednak służy również i to, że właściwie od kilku lat w Polsce jednak mówi się także i o feminizmie katolickim nawet, więc jakieś zmiany zachodzą i teraz istotne, żeby po prostu nie jest nie zablokować ich tylko, żeby one mogły się jednak rozwijać doprowadzić do owych pewnie nie w tej chwili tak, ale jednak wypracowanie rzeczywiście jakiś nowych rozwiązań 2002 . wiek rodzi nadzieję, że już jednak 2001 . Wilhelm wezwanie optymistką zobaczymy bardzo dziękuję pani doktor pań i pani redaktor Czyż dziękuję bardzo wiernym w pomoc w grudniowym wydaniu miesięcznika znak, który będzie dostępne już za 2 dni pojutrze w interesujący tekst to taka Dominiki Kozłowskiej porzućmy wadliwe prawo nekropolii to ludzie nowe porozumienie społeczne w kwestii praw reprodukcyjnych i ochrony życia tak Dominika Kozłowska podkreśla, że bardzo interesującym rozwiązaniem jest rozwiązanie niemieckie więcej szczegółów i nie argumenty za przeci w znajdą państwo w tym właśnie tekście dziękuje redaktor Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak, bo państwa jest moim gościem ze studia Radia TOK FM w Krakowie informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA