REKLAMA

(Nie)rzeczywistość Facebooka

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2016-11-29 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

Nad tym, co jest realne, a co nierealne, zastanawiano się już w starożytnej Grecji. Dziś jednak sprawa staje się poważna, bo kolportowane w mediach społecznościowych zmyślone newsy... wpływają na wyniki wyborów. A więc na życie wszystkich z nas.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofa Tomasz Stawiszyński dzień dobry co istnieje czym jest realność, a czym jest iluzja czy można pomyśleć nie istnienie czy też jest ono czystą negatywną ością, a zatem niepodobna go pomyśleć, a jeśli go niepodobna pomyśleć no to co właśnie w tej chwili robimy my i państwo jeśli nie myślimy mówimy o nieistnieniu, choć przed momentem orzekli, że jest to wewnętrzna sprzeczność ta w jakim stopniu nasz język opisuje odzwierciedla rzeczywistość a Rozwiń » w jakim stopniu ją tworzy czym jest fakt, a czym jest interpretacja czy istnieje tylko 1 właściwa interpretacja to znaczy taka, która odpowiada faktom czy też istnieje ich nieskończenie wiele, a pośród nich 1 z licznych równie prawdziwych i równie fałszywych jak wszystkie inne jest Itaka, która opowiada, że istnieją jakieś niezależne od wszelkich interpretacji fakty to on ten kwadrans filozofa elity moglibyśmy długo wyliczać podobne problemy i paradoksy którymi się filozofia z upodobaniem zajmuje od 2 ,51000 lat wszystkie te pytania rzecz jasna oraz możliwe wszystkie możliwe zaryzykuję taką tezę na niej odpowiedzi znajdziemy wszak u starożytnych Greków już ich, chociaż niewątpliwie przynajmniej znacznej części z państwa mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka czy raczej w tym przypadku na pierwszy rzut ucha, że są to sprawy zasadniczo nieznaczące i nieprzydatne w tzw. życiu to jest skądinąd opinia rozpowszechniana czy raczej rozpowszechniony zarzut wobec filozofii, że się ona z owym życiem w żadnym punkcie nie styka Otóż choćby się to państwo mogło wydawać właśnie z życiem nie stykające się nocą tak naprawdę nigdy się temu bliżej przyjrzymy te właśnie zagadnienia czy te problemy te, które wymieniłem na początku definiują i określają kształt owego życia w stopniu o jakim na co dzień się w życiu nawet nie śniło, chociaż oczywiście już w samym takim ujęciu sprawy kryją się rozmaite pułapki i podstępy i ten kwadrans filozofa elity nie wdając się zatem przywodzący do rozmaitych niebezpieczeńst w szczegóły powiedzmy, tyle że w historii zachodniej kultury i zachodniej myśli rzeczywistość i granice tego co rzeczywiste, a także instancje rzeczywistość w rzeczywistości gwarantujące w sposób istotny zmieniały się w czasie kiedyś np. ostatecznym gwarantem istnienia wszystkiego gwarantem utrzymującym całość świata w bycie ujmując rzecz dosadnie był Bóg da Bóg gwarantował, że wszystko istnieje, że my istniejemy i wszystko co dookoła nas i to on pilnował tego, żeby to wszystko istniało, a nie np. znikało, kiedy się odwracamy no i mam przed sobą w tej chwili na ekran komputera odwracam głowę przestaje go widzieć, ale nie zakładam, że on wtedy znika, dlaczego no, bo coś gwarantuje podtrzymuje w istnieniu ów ekran właśnie później mniej więcej od czasów Kartezjusza, który nie zamierzał teoretycznie pozbawiać Boga tej władzy, ale w sposób nie intencjonalne de facto owej władzy go pozbawił Otóż od czasów Kartezjusza mniej więcej rękojmią czy gwarancją istnienia stał się ludzki umysł no w każdym razie istnienia siebie samego tak czy inaczej ludzki umysł jak gwarantem się stało to pamiętają państwo rzecz jasna przysłowiowe właściwie jak kartezjański zawołanie, że skoro myślę no to jestem no bo to przynajmniej, że myślę jest tym co pewne niepodważalne i co nawet gdyby się okazało, że wszystko co mnie otacza jest iluzją stałoby się jako z całą pewnością prawdziwe i oczywiste od czasów natomiast późnej nowoczesności, czyli epoki, w której my żyjemy aktualnie, a dokładniej rzecz ujmując od mniej więcej drugiej połowy dwudziestego wieku, kiedy do zaczyna się rozwijać nurt myślowy zwany postmodernizm wszelkie te gwarancje instancje i rękojmię realności znikają, a przynajmniej tak się wydaje, że znikają i zniknąć muszą no bo opowiada się w ramach tego trądu tego przekonania tej perspektywy, że właśnie istnieją tak naprawdę różne narracje różne opowieści o rzeczywistości, które snujemy, ale nie wiadomo, które jest prawdziwa czy raczej żadna z nich nie jest prawdziwa czy raczej żadna jest żadna nie jest prawdziwa to znaczy każda jest prawdziwa równie i równie fałszywa jest każda istnieje bowiem wielość perspekty w istnieje wielość światów, z których to perspekty w czy interpretacji żadna nie styka się z żadną rzeczywistością czy raczej wśród, których taka rzeczywistość, z którą inne miałyby się stykać albo rozmijać, czyli taka rzeczywista rzeczywistość jest właśnie 1 z wielu tylko możliwych wariantów ani lepszych ani gorszych niż reszta to on ten kwadrans filozofa i prasie, że nie zrażać się pozornym skomplikowaniem tych wywodów chodzi po prostu o zderzenie 2 punktów widzenia i 1 i powiada tak jest rzeczywistość jakaś prawdziwa realna rzeczywistość i są różne nasze opisy rzeczywistości jedne są prawdziwe, a drugie są fałszywe albo wiernych jest więcej prawdy, a w innych mniej, dlaczego w, dlatego że mamy pewne narzędzia, żeby rzeczywistość poznawać, a potem na podstawie tego Poznania formułować lepiej Bóg lub gorzej korespondujące z rzeczywistością opisy narzędzia poznawcze, a mianowicie mamy mamy też język widzimy jakąś rzeczywistość kontaktujemy się z nią zresztą nie tylko przy pomocy zmysłu wzroku, ale przy pomocy wszystkich zmysłów mamy też pewne pojęcia mamy pewne metody i stosując te wszystkie te wszystkie rzeczy naraz, posługując się zmysłami, posługując się i rozumowania i posługując się językiem konstruujemy opisy różne opisy rzeczywistości i 1 są w rzeczywistości bliższe, a inne dalsze jedno są adekwatne, a inne nieadekwatne to jest pierwszy pogląd drugi tymczasem pogląd powiada tak nie ma 1 rzeczywistości każdy opis stwarza inną rzeczywistość nie sposób ustalić, który jest lepszy faktury gorszy, ponieważ nie ma nic do czego można, by te opisy odnieść i sprawdzić, który jest bardziej adekwatnym każdy z nas ma jakąś swoją prawdę tych prac jest nieskończenie wiele nie ma żadnej metody, żeby ustalić, czyja prawda jest prawdziwsza to on ten kwadrans filozofa elity, owszem, są to z 1 strony przedmiot uczonych niekiedy cokolwiek manieryczne tych dywagacji toczonych językiem skrajnie hermetycznym, ale też, owszem, trzeba przyznać są to z drugiej strony sprawy którymi oddychamy właściwie nie zdając sobie nawet z tego sprawy od najmłodszych lat bowiem wyrastamy w przekonaniach co do tego co jest rzeczywiste, a co jest nierzeczywista co jest wartościowe, a co nie wartościowe co prawdziwe co fałszywa i t d . i t d. były ongiś epoki, w których dbano o rozgraniczenie tych wszystkich sfer bardzo starannie, ale też z dzisiejszej perspektywy na to patrząc wydawało się to wówczas łatwiejsze i ze względu na pewną metafizyka i ze względu na jakiś zupełnie obiektywne warunki, o czym za chwilę nie powiem więcej w każdym razie nasza epoka pod tym względem wydaje się wybitnie skomplikowana i co więcej komplikuje się coraz bardziej, bo on ten kwadrans filozofa elity i wiele na ten temat oczywiście już napisano, a takie kategorie jak Samulak graczy spektakl są nie od dzisiaj znane, niemniej to właśnie dzisiaj dzisiaj w sensie jak najbardziej ścisłym toczy się całkiem poważna dyskusja jak państwo zerknął do internetu ne wykonają odpowiednie poszukiwania za pomocą jakich przeglądarki internetowej no to wówczas państwa oczom ukaże się meta dyskusja toczona na łamach niekiedy bardzo poważnych periodyków Otóż dyskusja na temat tego w jaki sposób czy raczej w jakim stopniu Boże się tak stało tego już właściwie nie trzeba ustalać to wiadomo, że ner tak ani inaczej się stało ze względu na ów czynnik właśnie Otóż toczy się rozmowa na tego w jakim stopniu zmyślone newsy internetowe kolportowane na Facebooku szkół wpłynęły na wynik wyborów w stanach Zjednoczonych wpłynęły rzecz jasna nie, dlatego że użytkownicy mediów społecznościowych byli przekonani, że mają do czynienia z newsami prawdziwymi no właśnie mieli do czynienia z Niemcami prawdziwymi to jest 1 z interpretacji albo też też jest bardziej zaawansowane interpretacja owi użytkownicy w ogóle się takimi rozróżnienia nie posługują, a co za tym idzie nie dysponują żadnymi narzędziami hierarchizacji informacji, które do nich nie docierają tu bym chciał uwrażliwić te kwestie to nie chodzi o to, że ktoś coś zobaczył myślał, że to jest prawdziwa to było fałszywe, więc kierował się na mylną wiedzą czy mylnym poglądem i jeśli coś takiego miało miejsce to ten ktoś cały czas utrzymywał jeszcze w sobie rozróżnienie pomiędzy prawdą, a fikcją rzeczywistością ani rzeczywistością tu mowa o tym, że być może żadnych takich rozróżnień żadnych takich hierarchii żadnych takich narzędzi właściwie już nie posiadamy czy przynajmniej nie posiada ich znaczna część z nas i w momencie, kiedy ktoś taki nieposiadające takich rozróżnień niezdolny do hierarchii zdobywania informacji, jaką się na jakąś informację natrafi wówczas ulec to już załatwiają za niego wszędobylski wirtualne algorytmy pozostałe informacje, które zaczynają do niego docierać układają się na ekranach komputera wedle specyficznego wzorca, w którym podobne przyciąga podobne, jeśli więc np. raz się wejdzie na stronę z informacją, że Hillary Clinton jest rybki Janko, a Tramp jest zbawieniem dla Ameryki no to się już z takiego uniwersum tak łatwo nie da wydostać usłużny algorytm dostarczający informacji będzie bowiem podsuwał strony wzmacniająca przekaz, w którym ktoś inicjały niesie zainteresował ten kwadrans filozofa elity jest wiele takich przykładów wiele takich jak opowieści wiele takich dyskusji na temat różnych zmyślonych newsów, które robią niezwykłą karierę ostatnio np. na ogromną karierę zrobił replikował Anny przez setki tysięcy użytkowników mediów społecznościowych i także podawany przez bardzo poważne serwisy informacyjne News o tym, że, jakoby telewizja CNN wyemitowała w porze wysokiej oglądalności 30 minut filmu pornograficznego zamiast audycji czy programu Antoniego burdę no to kolejny z takich przykładów co najmniej 2 możliwe w każdym razie interpretację tego, z czym mamy do czynienia istnieją pierwsza powiada, że w epoce masowego dostępu do sieci gwałtownego skoku technologicznego i rozwoju w rzeczywistości wirtualnej doszło zarazem do upadku systemu edukacyjnego, a tym samym do zaniku umiejętności krytycznego myślenia, czyli umiejętności odróżnienia, choć mógł od rzeczywistości właśnie chodzi, więc w gruncie rzeczy wyłącznie o tym, odpowiednie instrumenty, kiedy dostaniemy odpowiednie instrumenty do poznawania świata i nauczymy się ich używać nie będzie kłopotu kłopot zniknie druga interpretacja opowiada natomiast, że granice granice między realnym, a nie realnym tak czy inaczej się zacierają, że specyfika nowoczesnych technologii prowadzi nas w stronę, w której stale kategorie przynajmniej częściowo okazują się nieadekwatne i w której potrzebujemy jakichś nowych zupełnie narzędzi nowych pojęć, żeby temu co się dookoła dzieje sprostać, a przy tym zwracać uwagę, że proces topnienia wyraźnych konturów realnego i nierealnego zaczął się już dawno właśnie w okolicach Kartezjusz niskiego przewrotu, z którego postmodernizm stał się de facto ostatnim akordem dziś zatem potrzeba nie tylko nowych pojęć tak mówią zwolennicy tej interpretacji, ale także to z powrotu do pewnych dawnych posta w, czyli po prostu do realizmu do starego dobrego przekonania, że umysł to jedno, a świat to drugie, że nasze widzimisię to jedno, a wiedza to drugie i że warto to sobie one wziąć do serca jak powiedziałem to się 2 kwestie splatają z 1 strony kształt rzeczywistości, w której żyjemy z drugiej strony to, że różne debaty różne dyskusje różne poglądy różne prądy filozoficzne, o których zwykło się nam wydawać, że zupełnie nie dotyczą nas i naszego doświadczenia w stopniu, o którym nawet czasami nam się nie śniło zarówno nasze doświadczenie, jaki rzeczywistość, w której żyjemy, jaki wszystko w ogóle nam kształtują bardzo dziękuje Tomasz Stawiszyński i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA