REKLAMA

Ewa Kulik z Fundacji im. Stefana Batorego komentuje pomysł utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2016-11-29 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Elbląg w błąd w 2, a Agnieszka Lichnerowicz o już słyszeli państwo głos Ewy Kulik dyrektorki fundacji imienia Stefana Batorego dzień dobry dzień dobry ani na państwo Fundacja Batorego jest brudna 1 z gminy chyba głównych bohaterów całego całej awantury o organizacje pozarządowe i tak się wydaje mi ich nazwiska nie był wymieniany przez wiadomości TVP i trzymamy kciuki, ale oczywiście ostatnich dniach takim ważnym zwrotem 3 odcinkiem tego serialu wokół organizacji Rozwiń » pozarządowych, bo przeprosiny ministra kultury i jego występ w telewizji, gdzie winno wprost telewizji powiedział to co wiele osób myśli uważa czyli, że to jest nagonka i że jest nieprofesjonalne jest to manipulacja informacjami nie umieją tak skomentowała całą tą bohaterstwo ministra Glińskiego i ja nie nazwę tego bohaterstwem na nie nazwałabym to mnie gestem człowieka, który zachował jak przyzwoitość myślę, że minister Gliński mocno wierzę w to co PiS zgłosił na swoich Central g wziął na swoje sztandary i inni, wierząc w to nie inny zdaje sobie z tego sprawy czy nie chce zobaczyć jeże to są tylko słowa, a program, którym Cargo był współtwórcą, a właściwie szans zalążki programu o społeczeństwie obywatelskim do naszpikowane w programie PiS -u tezy dotyczące zmian funkcjonowania trzeciego sektora są na razie hasłami, które jeszcze nie są wypełnione treścią i te hasła, które są zawarte w programie o Narodowym centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskie nie nie Otóż ciekawy w programie PiS-u ten, który był ostrym PiS się do wyborów o Narodowym centrum wspierania społeczeństwa obywatelskiego nie na dolnych oraz władz województwa jest jednak tylko wzmiankę na sam koniec jedno zdanie należałoby rozważyć czy warto rozważyć powołani nie jest natomiast gdy w tym programie zawarta ze sztywnych norm takie centrum należy powołać, więc biorąc literalnie program można domniemywać, że nabycie przedmiotem pewnej debaty dyskusje czy takie centrum jest potrzebne i tak też sektor pozarządowy podszedł do programu PiS -u, który został zaprezentowany na konferencji w marcu tego roku, że jest to otwarcie do dyskusji konsultacji, niemniej jednak na wystąpienie pełnomocnika ówczesnego obecnie dyrektora departamentu społeczeństwa brytyjskiego pana Kaczmarczyka już centrum zostało przedstawione jako coś przesądzony i zdobyła pierwsze pierwszy moment, kiedy programy przedstawiane przez rząd napotkał na oporów i protesty środowisk pozarządowych, których generalnie obawiało się, że to centrum będzie po prostu jak nazwa wskazuje scentralizować politykę w stosunku do organizacji pozarządowych inicjaty w obywatelskich i niekoniecznie jest to coś dobra druga rzecz, która wzbudziła niepokój ja na co zwracaliśmy uwagę, że na rząd nie może tworzyć rozwijać społeczeństwa obywatelskiego społeczeństwo obywatelskie samej swojej istoty rozwija się samo, ale może budować tylko lepszego rozwoju albo rozważnie może po prostu tworzyć warunki, które albo sprzyjającym rozwojowi albumu nie sprzyjają inni jak można się zgodzić z ministrem Glińskim różnych tez dotyczących kondycji trzeciego sektora pewnych braków niedostatków torze no mamy dość niski kapitał społeczny i zaufanie między ludźmi i zaufanie ludzi do instytucji to, że mamy dość słabo rozwiniętą filantropią taką skłonności rodaków Don taki brak stałego wspierania i stałej ofiarności, bo zaraz mamy cudowne fajerwerki, które znam zazdroszczę wszędzie na świecie w postaci np. akcji wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy, która rok wroga bije rekordy w Orlando z tzw . czyli jednak był w zapomnienie nieefektywne nieracjonalne zachowania niektórych organizacji czy w niektórych sytuacjach powodowane tym, że po prostu tam są granty to się to robi Grant to zaś jest wynikiem łodzian czegoś co zostało nam jako czynnik konsekwencją tak naprawdę dotacji publicznych dotacji ze środków unijnych dotacji, które było farba szczotki dysze z pieniędzy strukturalnych i prac przez strukturalne głównie strukturalnych powodowały narzucanie pewnych wymogów biurokratycznych no dość powiedziałbym piętrzące się biurokracji takiej powiedziałbym wymogów bardzo trudnych procedur głównie formalny, który trzeba było spełnić żadnych formalnych kryteriów też, o którym formalnego sposobu rozliczania tych pieniędzy rozliczaliśmy się nie z efektywności jest rezultatów tylko przy kontroli była głównie kontrola finansowa przez Ministerstwo Finansów czy wszystko się dobrze zgadzać się w przeciwnym środki zostały w terminie budżetowej umieszczone w trumnie miały być umieszczone jest czy papierki na wszystko są czy jednak na dno papierologii dokument i t d . to i też ktoś te pieniądze były bardzo określonym rzeczy, dlatego że z góry była przewidziana, jaki ma być program w tym okresie programowania są priorytety te priorytety włączyły się zwykle z zegarów wyzwaniem w UE poziomów ekonomicznych społecznych między krajami, które do Unii przystąpiły i Unią i w związku z tym bardzo dużo tych środków było na wspieranie wejście na rynek, więc mieliśmy faktycznie nawet przez nową śmieje się z tego, że mamy szkolenia szkolenia szkolenia sieć nazwiska na wózkach widłowych tak, ale były problemy, ale pewnie tak to problemy one bywały dni także one dominują w ciąży problemy, ale nie jest także sektor organizacji pozarządowych jest przez te nie, że te problemy powinny przysłonić wszystkie świetne rzeczy, które robią ludzie zrzeszeni w organizacjach to jest pan odczytuje intencje rządu intencje ministra Glińskiego intencje tego projektu, który w końcu dzięki portalowi ngo PL poznaliśmy się okazuje rząd przez prawie 3 tygodnie istnieją, a nie był zgłaszany nic, byleby jego data jest, by od końca października poznaliśmy go w połowie listopada zbiegł minister Gliński jedzenie dobre intencje, ale takimi dobrymi intencjami piekło wybrukowane, a rzeczywistość jest taka, że MEN partii PiS społeczeństwo brytyjskie do niczego nie jest potrzebne, jeżeli wrócimy do wywiadu, który udzielił Jarosław Kaczyński w 2000 bodajże siódmym roku Cezaremu Michalskiemu w Dzienniku gdzieś w grę 3 wprost, mówi że społeczeństwo Tyskie z obcym konstruktem pojęciem rozdał tak naprawdę wymyślone przez takie jak nazwać dysydentów, czyli opozycję demokratyczną wywodząca się ze środowisk lewicowych, która obawiała się pośmiać tym dziewiątym roku silnego endeckiego państwa i że w lęku przed tą ND z kością przebudzenie narodowe nie da to nazwa postanowiła zamiast czworga zamiast partii i silnego państwa nie tworzyć społeczeństwo Tyskie, które z pustej obcy naszej kulturze i naszej tożsamości tą tezę powrót powtórzył zresztą prof. Legutko na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, kiedy był wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i dla partii PiS rogale Jarka Kaczyńskiego społeczeństwo obywatelskie i jest w tej chwili czymś co można wykorzystać dla realizacji swoich celów on zauważył Enzo zresztą powiedział tai radio TOK FM Agnieszka Romaszewska 1 własne uszy to słyszałam, że nauczył się na swoich błędach o 20000507. roku nie docenił roli mediów nie docenia roli organizacji pozarządowych, ale się nauczył i w międzyczasie do aut do zwycięstwa 2000 piętnastym roku zbudował własne media w ich budowa własne społeczeństwo brytyjskie społeczeństwo obywatelskie zobaczą jego siłę to w Smoleńsku, kiedy tłumy ludzi i samorzutnie spontanicznie zbierały się przed Pałacem Prezydenckim i żądały wyrzucenia Komorowskiego odpowiedzialnego za raz z Tuskiem za spisek przeciwko naszemu przez zmarłego prezydenta i i widząc to uznał, że to jest bardzo dobrym w LM moment na zbudowanie własnych organizacji pozarządowych trudno realizował jego cen cele i to co w tej wsi dzieje mamy z 1 strony w taki program, który ma być budowany o wspieraniu organizacji pozarządowych społeczeństwa polskiego z drugiej strony mamy decyzje administracyjne, które pokazują prawdziwe intencje władz chodzi o to, żeby środki publiczne dotacje z administracji centralnej, a po tym, jak PiS przejmie samorządy to również samorządów przekierować na organizacje, które realizują cele zgodne ze światopoglądem prawie w sprawę i sprawiedliwości i które będą służyły wzmacniały mnie inne instytucje, których będą MO wy pozwolą, ale pozwolą PiS-owi wygrać kolejne kolejne wybory już po przywracanie równowagi, dlatego że wedle AM no tak jak słucham rządzących czy ci ludzie, którzy przyklaskują tym działaniom w organizacje pozarządowe były zdominowane w wersji radykalnej wiadomość, że sitwa ludzi, a w wersji takiej powiedzmy umiarkowanej przez koszt ma 1 ideologię czy ich światopogląd liberalny, który teraz opadach organizacji pozarządowych 100  000 mniej więcej organizacji, ale wzrost cen minimalnych rozdzierający w tym Ochotnicze straże pożarne więcej na przyjrzymy się na poziomie lokalnym organizacje, które działają są głównie organizacje zajmujące się przywracaniem pamięci tradycją kulturą lokalną samą pomocą pomocą ubogim Feret pomocą charytatywną organizacje te, które zajmują się aktywizacją Obywatelską to znaczy takie zachęcanie ludzi do tego, żeby byli aktywni publicznie organizacji, które próbują dostarczyć dane i wiedzy także obywatele podejmowali decyzje świadomie dotyczący dniem wyborów wyborów lokalnych, ale także te, które próbują wpływać na swoją rzeczywistość poprzez wpływanie na pewno polityki społecznej tak ma wyglądać nasze otoczenie i czy ma być postawiony sklep idzie kolejny kolejna Biedronka czy też powinniśmy zastanowić czy to nie jest dobre miejsce dla parku rekreacyjnego czy skwerów dla dzieci te organizacje to są naprawdę niewielki ułamek i tam światopogląd jest bardzo różny tu, gdzie możemy się światopogląd dziś jest widoczne są tak naprawdę widoczne w organizacjach działających na niwie kulturalnej prawda i tutaj co roku przy dotacjach z ministerstwa kultury nowy spory czy więcej dostawać teologia polityczna czy więcej kultura liberalna i śmiać popatrzy na dostępna na listę dotacji nie było takiej organizacji, które by były dyskryminowane czy wypierane w tej chwili o tym od dyskryminowana czy próbuje dowiedzieć czy problem chodzi, o której dochodzi to daje nam za przykład ruch kontroli wyborów i Solidarnych 2010, więc ja chcę przypomnieć, że ruch kontroli wyborów powstał w grudniu 2015 roku w sensie formalnym zarejestrował się, a takie nasze prawo, że organizacje są wtedy mogą aplikować o dotację w momencie, kiedy mają podmiotowość prawną, czyli są zarejestrowane w sądzie Solidarni 2010 jako znowu podmiot prawny zostali też zarejestrowanie bardzo niedawno nie mam nie mam żadnych dowodów stany te pokazały niema żadnych dowodów na to, że byty organizacji wcześniej w ogóle nie aplikował jakiekolwiek środki to już na koniec jak pani przewiduje jak my Czyż można nazwać to spore no ale przynajmniej niepokój jest w części środowisk organizacji pozarządowych w związku z nagonką medialną, ale też konstrukcją tego projektu i innymi decyzjami no jak do czego doprowadzi to znak ten projekt jak czytamy pro ma jeszcze jedno zadanie mianowicie przenieść krzyż środki z funduszu inicjaty w obywatelskich, który był zarządzany w ministerstwie polityki społecznej do tego Narodowego centrum będą, że środki ministerstwa polityki społecznej rozdawane w sposób transparentny z niezależnymi ekspertami zewnętrznymi, którzy oceniali wnioski były komitet sterujący, który przyglądał się prawidłowości wydatkowania tych środków i przyznawania dotacji, a także partycypacyjny sposób ustalane były priorytety z funduszu inicjaty w obywatelskich teatr jest fundusz tryb był najbardziej najszerzej konsultowanych środowisku pozarządowym nie tylko od kilka lat frontu konsul ta jest fundusz, jakby z powstały kilka lat po ustawie o pożytku publicznym, ale sorry sorry 3 lata są jego kredytu ustalane i konsultacje trwająca środowisk ton podczas forum ogólnopolskiego forum organizacji pozarządowych, ale i w regionach i można po jego wypowiadać się online na portalu mam zdanie i na mnie portalu nie przygotowanym przez nich bez polityki społecznej i w interes w tym komitecie sterującym są przedstawiciele organizacji pozarządowych przy zebrani niejako przez organizacje delegowani int bardzo reprezentatywne działo w Atlancie zarówno z tych, którzy działają w regionach jak i w różnych branżach w tej chwili nie wiadomo jak będą rozdawane te środki, ponieważ będą rozdawane w centrum, które bezpośrednio podlega premierowi, a jakaś narodowa rada, która ma stać na innym być tak jakby kontrolerem znowu jest nominowana przez prezydenta przez premiera przez ministrów i tylko 2 osoby w tej radzie mniejszości będą delegowane przez radę działalności pożytku publicznego Ewa Kulik dyrektorka fundacji imienia Stefana Batorego i działaczką opozycji antypeerelowskiej, bo państwo goszczą Marczuk dziękuję panu, a świerk lub podgląd każdej doby Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA