REKLAMA

(nano)Pigmenty w malarstwie i informatyce

OFF Czarek
Data emisji:
2016-11-30 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich z PiS w Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie na początek chciał podziękować wszystkim słuchaczom, którzy wczoraj do Pawła Ziętary, który wciąż jest chory przesłali życzenia bez PIT lub postój wyzdrowiał z tego co wiem to gorączka spadła mu o pół stopnia w także działa to Szanowni państwo powiem więcej niektórzy z państwa także w sposób bardzo artystyczne postanowili przesłać Rozwiń » życzenia n p . pan Jerzy napisał wiersz zatytułowany rdzawy zdrowienia i otworzyłem Radia TOK FM, a w nim w Kutnie ciągłe spory na dodatek ktoś powiedział pan Zientara bardzo chory, a więc zdrówka przede wszystkim także dużo Bożych darów na dodatek może pomóc woreczek dolarów także życzenia dla powodzian dary wciąż można przesyłać może gorączka spadnie o kolejny stopień Pavel kropla w święta ara małpa to Kroka FM Pavel Kroka, że ta rama opata kropkę FM dzisiaj życzymy Pawłowi powrotu do zdrowia łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam jest prof. Konrad Szydłowski z akademickiego centrum materiałów i nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzień dobry witam serdecznie panie profesorze w cień dobry państwu panu panie profesorze czy jakiś nano materiały na wyzdrowienie już został wynaleziony przypuszczam, że tak, chociaż to akurat jest zupełnie nie mój obszar działalności my raczej zajmujemy się nad materiałami, które mają uzdrawiać jej dzieła sztuki ani odbiorców sztuki, więc panu Pawłowi chyba nie pomożemy natomiast dziełom sztuki będziemy się starać ma pomagać jak najbardziej to zejście do poziomu nano jest fascynująca okazuje się, że właściwie zmienia się zmienia różne dziedziny różne branże, bo właśnie bon nanomateriały mogą lepiej co nam pewnie coś co najmniej tak dobrze albo jeszcze lepiej robić różne rzeczy niż nie nano materiały, a przy okazji pozbywać się innych szkodliwych są słupki z szkodliwych działań tych materiałów, których używamy dzisiaj jak wygląda ta relacja pomiędzy nano materiałami, a malarstwem czy konserwacją zabytków ta relacja jest dosyć skomplikowana historia zaczęła się właśnie od pomysłu mojego doktoranta, żebyśmy nasze nano materiały, które charakteryzowały się tym, że były bardzo barwne spróbowali wykorzystać do wytwarzania farb dla artystów malarzy, które pozwolą uzyskać nietypowe bardzo nietypowe efekty optyczne do tej pory w malarstwie niestosowane potem po analizie sytuacji rynkowej i analizie różnych zagadnień rozszerzyliśmy zakres naszych zainteresowań i również o konserwację dzieł sztuki nie tylko, choć malarstwo, ale również zabytkowe wyroby drewniane czy metalowe albo fragmenty starych zabytkowych murów konserwacja dzieł sztuki jest jak wiadomo bardzo potrzebnym bardzo ważnym zadaniem, ponieważ to co mamy w muzeach czy prywatnych kolekcjach wymaga cały czas ciągłej opieki, bo jeśli dzieło kilkaset lat przetrwało w miarę dobrym stanie to byśmy chcieli, żeby jeszcze przez co najmniej kilkaset lat mogło cieszyć oczy nasze oczy przyszłych pokoleń i konserwatorzy radzą sobie z tym całkiem nieźle natomiast jest 1 podstawowy problem bardzo wiele materiałów wykorzystywanych przez konserwatorów jest silnie toksycznych i oni pracują cały czas z narażeniem własnego zdrowia i w przede wszystkim chodzi nam o tym, żebyśmy opracowali zupełnie nowe preparaty do oczyszczania powierzchni dzieł sztuki do wykonywania uzupełnień malarskich drobnych poprawek do zabezpieczania powierzchni dzieł sztuki, które po pierwsze, pozwolą nam ochronić nasze zabytki po drugie, co jest równie ważne ochronią zdrowie konserwatorów, którzy od zabytki dbają, a przy okazji może uda się w lepszy sposób to działa zabezpieczyć przed wpływem środowiska albo przed wpływem człowieka, bo i 1 z zadań naszego projektu jest również opracowanie nowej technologii znakowania dzieł sztuki także, by można było obraz czy inny cenny obiekt, który był umieszczony w muzeum i na skutek czyjegoś działania zmienią właściciela można było łatwo zidentyfikować, do którego muzeum, do którego kolekcjonera dany obraz czy inne dzieło sztuki należało co się dzieje na na poziomie nano, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o pigmenty malarstwie morze morze ma na socjal bardzo to serce ten wątek środków, które są toksyczne Anand materiały, gdyby lekarze robią to samo tylko bez tego elementu toksycznego na czym na czym polega ten mechanizm mechanizm jest dosyć w sumie prosty do oczyszczania powierzchni, zwłaszcza w przypadku malarstwa sztalugowego, ale nie tylko również innych obiektów zabytkowych wykorzystuje się najczęściej mieszaniny agresywnych rozpuszczalników organicznych, bo trzeba z 1 strony usunąć warstwę zanieczyszczeń, które np. przywar była do powierzchni działa czy to do Żernik upokarzającego obraz czy do powierzchni drewna metalu w zależności od tego jakie zabytki mamy do czynienia z drugiej strony nie możemy uszkodzić działa jako takiego trzeba usunąć wyłącznie warstwę zewnętrzną nie naruszając warst w głębszych tego celu stosuje stare mówiłem różne koktajle łatwo lotnych łatwopalnych i toksycznych związków chemicznych natomiast mamy pomysły jak przygotować takie powiedzmy koktajle czyszczące, które będą zawierały te substancje czynne, które są wymagane do oczyszczania, ale znacznie mniejszym stężeniu dzięki temu, że będą w odpowiedni sposób rozproszone w rozpuszczalnikach znacznie mniej szkodliwych takich jak np. woda czy alkohol i wtedy używamy tej samej substancji do oczyszczenia, ale powiedzmy redukujemy jej zużycie o 8090 %, więc dalej do pewnego stopnia konserwator jest narażony na kontakt z tymi substancjami, ale ich zawartość preparatach jest ograniczona do minimum to jest jedno z zadań naszego projektu oczyszczanie co tylko 1 z czynności ciasto trzeba zabezpieczać dzieła sztuki przed różnymi niepowołanym jej sytuacjami jak np. korozja czy też atak jej gryzoni czy wilgoć tak no i jeśli chodzi o atak gryzoni no to tutaj i niespecjalnie sobie z tym poradzimy naszymi materiałami polne gryzonie są na tyle duże żonę nie działają w skali nano natomiast wilgoć światło oraz drobno ustroje jak najbardziej w ramach projektu będziemy również rozwijać nowe technologie zabezpieczania dzieł sztuki, zwłaszcza przed zgubnym wpływem światła i drobno ustrojów, ponieważ tak naprawdę najbardziej niszczącym czynnikiem przynajmniej w przypadku malarstwa tak naprawdę jest światło, ponieważ zewnętrzna warstwa obrazu zawiera jakieś pigmenty, czyli ziarna substancji barwiących rozproszone w jakimś spoiwem malarskim czy to była kiedyś farba olejna tempera akwarela orzeka o różnego rodzaju spoiwa światło w połączeniu z tymi argumentami powoduje szybszą bądź wolniejszą degradację spoiwa i powierzchnia obrazu zaczną się po jakimś czasie kruszyć i ziarna pigmentu są uwalniane zabezpieczenia tego oczywiście służyły werniksu, ale one też są wrażliwe na światło po jakimś czasie żółtą pękają w tracą swoje właściwości ochronne będziemy próbować z 1 strony zbóż z syntetyzować zupełnie nowe materiały opracować zupełnie nową technologię wytwarzania Wernik sów, które z 1 strony będą same bardziej wrażliwe i bardziej odporne na działanie światła z drugiej strony lepiej będą od filtrów bywały to co jest w świetle najbardziej szkodliwe, czyli ultrafiolet nie dopuszczały go do głębszych warst w obrazu, a z trzeciej strony będziemy się starali tę warstwę zabezpieczającą zrobić tak, żeby dzieło sztuki nimi pokryte nie wyglądało jak świeżo Wernik słowa, ale tylko, żeby one miały takie właściwości optyczne, żeby nie zmienić wygląd dzieła to nowość umożliwia nanotechnologia, bo tam dzięki temu, że możemy precyzyjny sposób właściwości optyczne, czyli mówiąc prostym językiem wygląd materiału zmieniać poprzez regulację wielkości cząstek, które budują materiał możemy w szerokim zakresie połysk przezroczystość tych materiałów regulować z drugiej strony istnieje wiele materiałów nano materiałów o działaniu silnie bakteriobójczym o metr są stosowane m. in . w preparatach kosmetycznych czy farmaceutycznych przemysł uczynione takie próby my spróbujemy podobne materiały są znacznie mniejszych ilościach wprowadzać do naszych wałów zabezpieczających tak, żeby oprócz ochrony przed światłem zapewnić ochronę przed drobnoustrojami, a wtedy jedyny problem pojawiający się wilgoć nie będzie aż tak poważny, bo sama wilgoć i bez światła i bez drobno ustrojów aż tak bardzo niszcząca nie będzie, a z drugiej strony nie możemy działać całkowicie odizolować od powietrza, bo ono też musi oddychać, bo w ten sposób do tej pory ono było przechowywane nie możemy tutaj właściwie niczego zmienić nie powinno być duże zmiany wilgotności, ale nie możemy nagle dzieł, które były przechowywane w warunkach obecnej temperatury wilgotności takie standardowe jak pokojowa nagle całkowicie wysuszyć po to, też dla nich było szkodliwe znacznie lepiej będzie je zabezpieczyć przed bakteriami, a ta wilgoć, która tam jest wtedy nie będzie działów przeszkadzała wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 studio w Krakowie jest prof. Konrad trzeci włoski z akademickiego centrum materiałów i nanotechnologii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie wracały po informacjach informacje o dziesiątej 20 Cezary łasiczka programy Owczarek studio w Krakowie jest prof. Konrad trzeci włoski z akademickiego centrum materiałów nanotechnologii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie rozmawiamy o nano materiałach z zastosowaniem nanomateriałów w malarstwie czy też konserwacji sztuki wspomniał pan panie profesorze o początku tego projektu czy o pomyśle 1 z pomysłów net, czyli o stworzeniu pigmentów farb w, które by pozwoliły tym, że nabrać, gdyby nowych cech jak rozumiem po położeniu na płótnie n p . co co może dziać się co sąd jest co mógłby potencjalny widz zobaczy co dzieje się coś dziać się z takimi nano farbami po tym, jak są np. nałożono już na płótno tutaj co zobaczy widz właściwie może zależeć głównie od 1 jak inwencji artysty natomiast to co my możemy zrobić to przygotować farby, które będą np. zmieniały kolor w zależności od kąta pod jakim i obserwujemy wprawdzie tego typu farby są od dawna już znane stosowane chociażby do zabezpieczenia banknotów ale, sterując wielkością ziaren takich pigmentów podczas ich produkcji jesteśmy w stanie bardzo silnie rozszerzyć paletę barw dostępnych w takim procesie albo możemy przygotowywać farby, które w specyficzny sposób będą faworyzowały oświetlane ultrafiolet będą zmieniały werniks, które zmieniają swój połysk w zależności od kąta padania światła tutaj można u wielu różnych efektach myśleć, iż 1 z takich pomysłów są nawet farby, które będą podczas oświetlania wydawały jakieś dźwięki to wydaje się na razie mało poważna, ale już wiemy, że jest to jest, toteż możliwe, więc na pewno nanotechnologia malarzom pozwoli nam plany rozszerzenia, jakby palety doznań, którą zaoferują artystom, a wszystko zaczęło się od tego, że właściwie mieliśmy pytania w jaki sposób można uzyskać farby o takim czy innym kolorze, ale o słabej zdolności po intensywnym kolorze, ale słaby w ukryciu także będą od poprzedniej warstwy można było obserwować chodziło głównie o malowanie na powierzchni np. srebrnej blachy czysto wziął swe żony powierzchnia ma do tego, żeby się trochę zaczęła też nasza przygoda z malarstwem, a potem zwróciliśmy się bardziej strome i konserwatorów no bo tam zapotrzebowanie na nowe technologie było z 1 strony znacznie większe z drugiej strony było to lepiej dopasowane też o profilu naszych zainteresowań naukowych to za, zanim fizycy chemicy ruszą do do prac i zaczął pracować nad materiałami które, gdyby spełniają marzenia za osób zainteresowanych to najpierw trzeba rozwiać te marzenia sprecyzować dostają się jak wyglądają takie spotkania ne z potencjalnymi klientami róży takiego terminu zastanawiają się czy to jest także mogą sobie puścić wodze fantazji powiedzieć chciałbym, żeby stworzyć z środy do czyszczenia, który był zupełnie niczego nie niszczył oprócz tego co ma zniszczyć albo chciałbym, żeby z stworzyć substancję zabezpieczającą, która by trwała Stolat z 500 lat 1000 lat dostałam się też, jakie są ograniczenia w myśleniu o tym co może chemia fizyka tych spotkań odbyliśmy bardzo wiele one były wszystkie niesamowicie ciekawe, ponieważ było to spotkanie 2 różnych światów niby zajmujemy się bardzo podobnymi aspektami, ale chemicy fizycy oraz konserwatorzy czy też muzealnicy patrzą na te same problemy zupełnie innej strony, ale rzeczywiście wygląda to trochę tak jak pan mówi, czyli na tych spotkaniach puszczaliśmy wodze fantazji, by strony, a z drugiej strony przede wszystkim staraliśmy się znaleźć wspólny język i nauczyć się wzajemnie słuchać, ponieważ problemy konserwatorskie czasami mogą być bardzo prostego rozwiązania dla chemików fizyków natomiast my musimy się dowiedzieć na czym polega istota tego problemu, ale wyglądało to mniej więcej tak, że najpier w przesunięto czasami pół godziny czasami kilka godzin rozmawialiśmy słuchaliśmy, jakie są bieżące problemy, jakie dzieła dostają do oczyszczenia do konserwacji dotyczyło to zarówno dzieł bardzo starych Jagi dzieł sztuki współczesnej powstających w bardzo takich mylnie ortodoksyjnych technikach, gdzie były różne gatunki farb pomieszany coś zaczynało już 30 przebudził uczyła to było wyczyścić w wiele razy dostawaliśmy takie dzieła do ręki mogliśmy na to popatrzeć z bliska dotknąć oczywiście, ubierając się rękawiczki i maski zabezpieczający się także, by tego działa bardziej jeszcze nie obudzić nie uszkodzić moi w takich rozmowach poznawaliśmy problemy tych problemów mamy zebrany cały wielki katalog w tej chwili i to jest główny cel pierwszej części projektu tango, gdzie mamy rozpoznać dokładnie potrzeby środowiska artystycznego i konserwatorskiego i starać się na razie czysto teoretycznie zbadać czy jesteśmy w stanie te problemy rozwiązać spośród serc setek problemów, o których usłyszeliśmy od konserwatorów rzeczywiście bardzo wiele z tych problemów mamy nadzieję, że w ciągu 2 lat fazy badawczo-rozwojowej projektu rozwiązać, a tu oczywiście, o ile uzyskamy finansowanie drugiej fazy badań na razie prowadzimy badania czysto teoretyczny, czyli właśnie z 1 strony analizujemy rynek analizujemy potrzeby konserwatorów możliwości rynku przyjęcia takich produktów aspekty ekonomiczne i prawne naszej potencjalnej przyszłej działalności w kolejnym etapie dopiero zaczniemy prace skoro ręka rękę z konserwatorami rzeczywiście przy konkretnych obiektach czy dzieła sztuki, a czy na tych spotkaniach padało padały słowa takie jak nie da się niemożliwe zbyt trudne staraliśmy się tak będzie mówić natomiast też starać się nie obiecywać, że to wszystko oczywiście uda się zrobić w przypadku badań naukowych i są to badania naukowe nie można przewidzieć ich rezultatu końcowego, bo jeśli technologia byłaby już nawet mogłaby to zrobić to w tym momencie skończyłoby się nauka zaczęłaby się już technologia, więc na wiele problemów mamy pomysły jak można podejść do rozwiązania i będziemy promować te pomysły realizować natomiast jest to problem od strony również naukowej niesamowicie złożony, ponieważ kilkaset lat temu artysta, malując obraz czy, wykonując rzeźbę czy dla kierujących intrygujący kolidujące jakiś obiekt drewniany nie myślał o tym, że za kilkaset lat trzeba będzie ten obiekt czyścić konserwować tylko działał tak jak oto podpowiadało natchnienie albo zamówienie jego mecenasa natomiast teraz metr musimy poznać strukturę chemiczną takiego dzieła zbadać wszystkimi dostępnymi niszczącymi technikami laboratoryjnymi również zbadać warstwy, które czasami przez setki lat na tym dzielę się zebrały i dopiero dopasować metodę np. usunięcia tych warstw może nie wszystkie, bo może niektóre warstwy są potrzebne, żeby zachować integralność tego działa i dopiero wtedy opracować metodologię działania, ale jako chemicy fizycy mamy dostęp do bardzo wielu metod badawczych w tym bardzo nowoczesnych, ponieważ akademickie centrum materiałów nanotechnologii jest doskonale wyposażonym w nowoczesnym instytutom badawczym i myślę, że bardzo wiele z tych problemów będziemy w stanie rozwiązać w jakiej należy już wiem, że na pewno nie wszystkie, bo niektóre problemy i jedno wykraczają poza nasze możliwości laboratoryjne w jakie priorytety żyjecie nie rzucać lotkami i bardziej cokołu przypada, czyli czy jest nie mają kapelusz problemów z trudnych średnich i nierozwiązywalnych znaczy te problemy, o których wiemy, że są nierozwiązywalne na w tej chwili na naszym poziomie wiedzy to oni mi się planujemy zająć jako na końcu w momencie, kiedy zostanie nam jeszcze czas spróbujemy przeanalizować czy tamte sytuacje natomiast w tej chwili problemy kategorii zup jemy nie pomoc kontem ich trudności tylko jakby skali działania, bo jeśli mamy możliwość wyboru przed zakonserwowane nie ma 1 małego obiektu, który jest bardzo trudny wymaga silnych zindywidualizowanego podejścia albo całej kolekcji np. dzieł sztuki, gdzie to podejście jest równie trudne i również zindywidualizowane, ale możemy to na większą skalę zrobić to raczej wybierzemy na początku te problemy, które są bardziej powszechny, czyli np. oczyszczania powierzchni dzieł sztuki dopiero w późniejszych etapach zajmiemy się uzupełnieniem malarskimi tam trzeba gdzieś coś odmalować uzupełnić kawałek złuszczonej farby czy to z obrazu czy z fresku czy poprawić Wernik schowanie to wszystko głosu zależy od skali, bo jednak przed drugim założeniem projektu tango jest to, że mamy podejmować takie działania, które będą w przyszłości miały pozytywny efekt ekonomiczny, więc nie możemy wszystkich sił wrócić do rozwiązania jednostkowego problemu, który nie jest problemem powtarzający się, więc musimy tutaj zoptymalizować nasze podejście, żeby jak najwięcej nowych produktów mogło powstać, ale z drugiej strony, żeby to były produkty niekoniecznie rzeczywiście jednorazowego użytku, chociaż jak najbardziej jesteśmy gotowi na przygotowywanie składu takich produktów silnie spersonalizowanych dla jakiegoś okresu historycznego albo dla jakiejś klasy dzieł sztuki tutaj jak najbardziej tak czy będziemy chcieli naszymi produktami wypełnić niszę na rynku, która nie są w stanie wypełnić duże firmy, które są na stałe na masową produkcję w oczy z 1 strony chodzi o to, żeby pewne materiały działały lepiej albo też działały dłużej tak rozumiem, że jeżeli jakieś czynności procesy konsolidacyjne konserwatorskie należy powtarzać nie wiem co pół roku co kilka miesięcy to przy pomocy tych nowych nanomateriałów można to robić znacznie rzadziej tak to jest też bardzo ważne i tutaj już jesteśmy na etapie nawiązywania bardzo konkretnej współpracy z muzeum historyczne miasta Krakowa, a konkretnie z ekspozycją w podziemiach rynku krakowskiego, gdzie są poważne problemy z zabezpieczaniem mieszczan przed przenikaniem wilgoci z rozwojem drobnoustrojów i tam i jeśli projekt wejdzie w drugą fazę to przypuszczam, że muzeum historyczne miasta Krakowa będzie pierwszym no nie chcę mówić klientem może pacjentem współpracownicy latami będziemy starać się najpierw wykonać ekspertyzy tych ścian zobaczyć co się tam, gdzie jest zbadać próbki między naszymi wyrafinowanymi technikami pomiarowymi, a następnie spróbować znaleźć rozwiązanie problemów, które tam się pojawiają wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem jest prof. Konrad sieci włoski z akademickiego centrum materiałów i nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawiamy dzisiaj o nano pigmenty w malarstwie ne, a także w konserwacji zabytków informację o godzinie dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek Cezary łasiczka program Owczarek w państwie moim gościem ze studia Radia TOK FM w Krakowie z prof. Konrad Sieczkowski z akademickiego centrum materiałów i nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawiamy o nano pigmenty nanomateriały o malarstwie konserwacji sztuki pani profesorze, żeby sprawdzić czy nowe materiały, a może też stare materiały jak to materiał się zachowują po latach no to wersja klasyczna polegałaby na tym, że należałoby nałożyć takie materiały na powierzchnię i poczekać np. w 1000 lat, by potem zobaczymy co się dzieje to 50 stóp i t d . tak dalej oczywiście to takie rozwiązanie ma sporo wad np. długość ludzkiego życia no ale też czas oczekiwania na finał takiego eksperymentu czy da się w jaki sposób czas przyspieszyć tak, żeby dowiedzieć się co dzieje się z różnymi materiałami co dzieje się z powierzchnią ne po upływie długiego czasu stół 500  000 lat tak oczywiście są takie techniki z tym, że te techniki dają oczywiście obraz przybliżony natomiast możemy rzeczywiście okrutny sposób przyspieszyć starzenie materiału, wykorzystując tzw. komórki somatyczne na przebieg każdego procesu chemicznego w tym starzenia się powierzchni np. dzieła sztuki, ale każdego innego materiału też wpływa temperatura, więc podniesienie temperatury przy zachowaniu pozostałych parametrów na stałym poziomie wszystkie problemy procesy nieco przyspieszy tak samo jeśli degradacja bitwy pod wilgoci możemy zwiększyć temperaturę zwiększyć wilgotność środowiska będzie to było trochę szybciej wiadomo z temperaturą wilgotnością przesadzić nie możemy tutaj, bo wtedy uruchomimy zupełnie inne procesy, które podczas klasycznego starzenia dzieła sztuki czy inne powierzchnie nie zachodzą najłatwiej chyba jest z testowaniem trwałości materiałów na światło, ponieważ dysponujemy źródłami światła u bardzo dużej mocy i dzięki temu w ciągu powiedzmy tygodnia naświetlania jesteśmy w stanie próbce naszego materiału zaaplikować taką dawkę ultrafioletu jaką, by uzyskała podczas 5030 lat ekspozycji na światło dzienne i wtedy badający zmiany, jakie tam zachodzą jesteśmy rzeczywiście w stanie w miarę krótkiego czasu stwierdzić jak będzie postępowała degradacja posłem światła na przestrzeni najbliższych 50 stół to nie chce mówić kilkuset lat, bo modelowanie w krótkim czasie procesów tak długich wiąże się z bardzo dużym ryzykiem jeśli chodzi ono nie trafienie z przewidywaniami Polak podobnie jak przewidywaniem pogody jesteśmy w miarę w stanie przewidzieć pogodę, jaka będzie zagrodzona kilka godzin za godzinę, jaka jest może zobaczyć jest teraz z pewnym prawdopodobne, jaka będzie jutro ale jakby do marca też meteorologa, jaka będzie pogoda za 4 miesiące na to żaden meteorolog wiarygodnej odpowiedzi nie da tutaj jest troszkę lepiej, bo możemy to starzenie rzeczywiście wywołać, ale nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że to stwarzanie będzie dokładnie tak przebiegało w przyspieszonym tempie jak bykiem w środowisku naturalnym, ale jesteś gotów w stanie w miarę dobrze wymodelować, czyli wywiad środowiskowy został przeprowadzony macie listę życzeń dajmy czas na rozwiązywanie problemów czy najpier w z jak wygląda kolejność rozwiązywania ciebie jest burza mózgów potem jakiś modelowanie komputerowe ana końcu na powstawanie produktów w oczy w tym akurat projekcie modelowania komputerowego stosować raczej nie będziemy każdy po rozwiązaniu każdego problemu naukowego zaczynamy od dyskusji burzy mózgów metal i staramy się znaleźć wstępny pomysł na rozwiązanie metodą klasyczną, czyli kreda tablica natomiast potem na wolnym trzeba ubrać fartuchy rękawice okulary ochronne i do laboratorium spróbować zrobić pierwszy jakiś materiał i zaaplikować go na powierzchnie działa oczywiście na początku nie będziemy pracować na oryginałach tylko albo na kopiach czy też tzw. kopiach technicznych, czyli są to kopie różnych dzieł sztuki przygotowywanych przez studentów Akademii sztuk pięknych w celu Poznania konkretnej techniki malarskiej potem przez 3 lata te kopie są przechowywane najczęściej w piwnicach i Akademii sztuk pięknych i tam już mamy wstępne kontakty nawiązane, że fragmenty takich fresków czy obrazów olejnych dostaniemy do eksperymentów również współpracujemy czy z artystami, którzy specjalnie dla nas jakąś techniką coś przygotują, jaki znał miniaturowe dzieło wielkości tam jest na 5 cm, który najpier w poddane procesom niszczenia, a potem będzie mi się starać zabezpieczyć, żeby przetestować techniki najpier w na czymś niespecjalnie ceny no bo wiadomo nie chcielibyśmy podejmować ryzyka uszkodzenia cennych zabytków, a wszystkie działania związane już z zawartością z dziełami z prawdziwymi dziełami sztuki oczywiście będą wykonywane przez konserwatorów z nami współpracę między współpracującymi będziemy jedynie im dostarczać materiałów i też na pierwsze testy będą wykonywane jak zawsze bardzo ostrożnie na częściach np. całkowicie niewidoczne, czyli w środku obrazów przykrytych przez bramę, żeby sprawdzić czy to co działało laboratorium rzeczywiście zadziała na jakimś obiekcie sztuki natomiast wiadomo nie będziemy chcieli takiego dzieła uszkodzi go podobnie jak w medycynie przede wszystkim będziemy się starali nie szkodzić może należałoby przy współpracy z uczelniami artystycznymi np. studentów malarstwa grafiki wytypować tych, którzy mają najgorzej od ceny i chcieliby w to swoje prace przekazywać do AGH jedno myślę, że w ramach karty z rozmów z Inowrocławia, czyli wykorzystamy te najlepsze najstaranniej przygotowany, ale jeśli tak pan wspomniał o w pracę ze studentami również planujemy przygotować serię szkoleń czy wykładów, z którymi będziemy odwiedzać ci Akademii sztuk pięknych wydziału konserwacji, gdzie będziemy starać się nauczyć studentów przede wszystkim zapoznać z nowymi technikami badania powiesz dzieł sztuki, żeby lepiej można było przeprowadzić diagnostykę my do takich technik mamy dostęp i możemy bardzo łatwo nawiązać z konserwatorami 4 plus lub konserwatora mi współpracę i będziemy chcieli też zapoznać z nowymi możliwościami technologicznymi właśnie z zakresu nanotechnologii co nanotechnologii może zaoferować 6 o ochronę powierzchni dzieł sztuki konsolidację, czyli wiązaniu utwardzanie powierzchni wietrze bijącego silnie zniszczonego dzieła sztuki, bo to też jest bardzo poważny problem nie tylko oczyszczenia, ale właśnie coście kusi łuszczy trzeba to zabezpieczyć przed samorzutnie następującą degradację mechaniczną, więc oprócz prac nad materiałami ekspertyzami obiektów znajdujących się we współpracujących z nami muzeach również będziemy prowadzić 3 mamy w planach wprowadzenie działalności to kino edukacyjne i szkoleniowej panie profesorze od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje o rewelacyjnym w środku, którym można pokryć siatka ściany budynków, aby zabezpieczyć się przed graffiti albo sprawić, że grafiki będzie łatwiej zmywalne usuwalne my czy nano materiały też mogą w tym pomóc w taki rewolucyjny sposób tak te preparaty, o których się służby są dostępne na rynku są to on ma wtedy też materiały stworzone dzięki nanotechnologii np. są to farby czy tynki foto katalityczne, czyli takie, które pod wpływem i światła i generują silnie utleniających czynniki, które powodują bardzo szybką degradację zanieczyszczeń i w Polsce jest kilka ośrodków badawczych, które prowadzą intensywne badania w tym zakresie, a takie produkty już są dostępne na rynku podobnie można, wykorzystując możliwości nanotechnologii częściowo, podpatrując naturę tak przygotować powierzchnię, żeby żaden brud, a do tego nie chciało przylegać, wykorzystując chociażby znany bardzo dobrze efekt liścia Lotosu, czyli tak, kształtując powierzchnię, żeby żadna kropla nie była w stanie syty powyższe rozlać do niej przywiązać i to można zrobić praktycznie dowolnego materiału pod warunkiem, że będzie odpowiednio ukształtowany w skali nano rozumiem, że nie wiem len jedwab wełnę też boi się z takich książkach, których można prać i nie trzeba wyznaczy jeśli chodzi o zabezpieczenie przed urodzeniem się to on jednak pranie mimo wszystko jest prostsze i tańsze natomiast akurat materiały foto katalityczne w przypadku włókien naturalnych niespecjalnie dobrze by się sprawiały, ponieważ również spowodowałyby szybką degradację takiego włókna, ale przygotowuje się tkaniny polimerowe czy folie, które mają tego typu właściwości do produkcji np. namiotów z 1 strony, żeby taki namiot co był biały namiot wystawowy czy kateringowych i był przez całe lata biały pomimo wystawienia na działanie czynników atmosferycznych, a jeśli chodzi o odzież już to All tego typu materiały wprowadza się w wodzie już personelu medycznego, żeby potrójne światła następowała sterylizacja i powierzchni ubrań, żeby zachować ściśle prawda album czyste, a bez bakteryjnej środowisko n p . w salach operacyjnych to już w latach dziewięćdziesiątych Japończycy w tego typu badania rozpoczęli one są również kontynuowany w Polsce m. in . na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale chemii przez prof. Wojciecha Matczaka co jest pani profesorze najtrudniejsze w tym projekcie, który jest teraz realizowane w projekcie tango za czy w tej chwili dużych trudności jeszcze nie mamy, bo głównie to się od ograniczamy się do analizy rynku znajdowania problemów czy w poszukiwania rozwiązań teoretycznych natomiast podejście do rzeczywistego dzieła sztuki do jakiegoś oryginału dawnego mistrza i próba zbadania oczyszczenia jego powierzchni od zawsze się wiąże z pewnym ryzykiem tutaj na pewno dużym dużą trudnością będzie takie pismo obciążenie psychiczne jednak wzięcie na siebie odpowiedzialności, że pracujemy z czymś bardzo cennym bardzo Starym i absolutnie nie możemy tego uszkodzić natomiast od strony naukowej wydaje mi się, że jako zespół, który ma w składzie i fizyków chemików i również zawodowych konserwatorów z większością problemów, które współczesna chemia fizyka potrafi rozwiązać powinniśmy zapytać Radka panie profesorze bardzo panu dziękuję mym państwa Małgosię ze studia Radia TOK FM w Krakowie był prof. Konrad Szydłowski z akademickiego centrum materiałów nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dziękuję serdecznie panie profesorze informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA