REKLAMA

Trzech sędziów TK na L4. Rzepliński: Ja sam nigdy nie korzystałem ze zwolnienia i nie pamiętam sędziego TK, który by korzystał

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-01 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

Dominika Wielowieyska poprosiła Andrzeja Rzeplińskiego o ocenę zachowania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie stawili się na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, przedstawiając zwolnienia. - Sędziowie TK to są najwyższej rangi funkcjonariusze Państwa Polskiego i nie można ich traktować jak uczniów. Czasami choroby się zdarzają, ale ja sam nigdy nie skorzystałem z żadnego zwolnienia i nie pamiętam sędziego, który by skorzystał - mówił prezes TK w TOK FM.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM w Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM z prof. Andrzej Rzepliński prezes Trybunału Konstytucyjnego panie prezesie dzień dobry będziemy się Rosji kolejny ruch od 7 lat 7 lat temu FSG wszyscy się wczoraj zgromadzenie sędziów podjął decyzję o wskazaniu 3 kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale prawo i sprawiedliwość zarzuca wam, że złamał się prawo, ponieważ nie było kworum nimi jeszcze prawa wskazywać tych Rozwiń » kandydatów nie znam tego zarzutu niech IRA wydałem zarządzenie jest zgodnie z przepisami ustawy o łysego 2 lipca tego roku, a więc ustaw uchwalonych przez obecny Sejm celem wdrożenia rozpoczęcie procedury przedstawienia prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na prezesa Trybunału jest to nie przywilej nie prawo obowiązek zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawić prezydentowi kandydatów tego właśnie zgromadzeniach, ale jeżeli nie ma kworum to w zgromadzenie powinno podejmować decyzji zgromadzenia chodzi o takiej decyzji, bo tym sędziowie obecni na na początku zgromadzeniach, kiedy ustaliliśmy, że jednak 3 koledzy wybrani przez Sejm ósmej kadencji nie pojawią się zdecydowali, że jako sędziowie zebrani na posiedzeniu zgromadzenia ogólnego nic nie zgromadzenie ogólne proszę tego nie mieliśmy tu jest co innego i oczywiście sędziowie Konstytucyjni w tym również jako jego prezes i jesteśmy świadomi, że to niebyła uchwała zgromadzenia, bo nie mogła być podjęta uchwała zgromadzenia nie mogą być te odczyty z pracą, ale raczej się nad uchwałą zgromadzenia ogólnego natomiast wszystkie czynności, które przewiduje ustawa z łysym 2 lipca zostały wykonane by, ponieważ nikt nie może sędziów konstytucyjnych zwolnić od obowiązku, który wprost jest zapisany w konstytucji rozumiem, ale jednak sędziowie mogli podjąć taką decyzję, że nie robią nic w tej chwili dopóki sędziowie pozostali nie zjawią się nie wyzdrowieją albo dopóki Sejm, a słyszymy, że właśnie tak się dzieje nie uchwali nowej ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego mogliście odstąpić od tej decyzji nie mogli się, ponieważ ustawa określa termin między 15 trzydziestym wiemy czy do końca kadencji prezesa Trybunału Mateusz przewidywał co się dzieje, że nie ma kworum do podjęcia takich ryzyk prawo nie było też tak zakręcony, że przewidywać taką sytuację jak pan ocenia je mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich czynnościach Trybunału Konstytucyjnego tak jak każdy sędzia upowszechnić administracyjnym obowiązek uczestniczyć w czynnościach orzeczniczych sądów, którym sprawuje swój urząd jak pan ocenia zachowanie sędziów wybranych przez prawo i sprawiedliwość, że nie zjawili się na tym posiedzeniu RN nie jest to one zwolnienia lekarskiego nie jest to pierwszy przypadek również mamy spore problemy nie praktycznie zawsze, jeżeli sprawa miała być rozpatrzone przez pełny skład nie ma pełnego składu obu musi być co najmniej 11 sędziów starszy brat 12 sędziów i starała się nie mogła odbyć i znowu zadaniem sędziów konstytucyjnym jako konstytucyjnych jest orzekanie w sprawach wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego NIK nie może nas z tego obowiązku zwolnić i ponieważ mamy przy do czynienia z oświadczeniami tych 3 sędziów, że w tym składach i tym pełno składały swoją pełną składowych nie będą orzekać powołują się również tajne przepisy ustawy z 22 lipca tego roku o tym, że Trybunał powinien praktycznie nie orzekać wszyscy pół roku i IC do UE wyniesie rzeka i mimo braku tych co też bardzo utrudniają pracy bardzo utrudnia nam kontrolę konstytucyjności prawa jej nieobecność przedstawiciela prokuratora generalnego czy prokuratora jedynym, który tylko, że to jest 1 z prokuratorów w tym Teresy Prokuratury Krajowej nieobecności przedstawiciela Sejmu posła Sejmu co umocowanego do przedstawienia stanowiska marszałka Sejmu i nieobecność Prezesa Rady Ministrów to naprawdę rozumiem, że lechiści pracy utrudnia nam robotem jest możliwość weryfikacji tych zwolnień lekarskich sędziów czy to rzeczywiście tak jest żonie nie mogli orzekać z powodu choroby i pani redaktor to jest bardzo delikatna rzecz, że sędziowie te są najwyższej rangi funkcjonariuszy państwa polskiego wybrani przez Sejm i misy choćby z tej racji powinni być i ich atutem traktuje ten film niemy nie można ich traktować jak ucznia w szkole w nie rozumiem, ale prawo ściga osoby, które wyłudzają zwolnienia lekarskiego jeśli uznamy, że po złożeniu tylnych po prostu można karać obywateli zwykłych Zatorze, przedstawiając zwolnienie lekarskie to jest po prostu fałszywe okazują się pytanie czy to dotyczy też sędziów oczywiście, że dotyczy to sędziów myślę, że ze względu na to w jakim miejscu są ich i kim są i konstytucja mówi o godności urzędu sędziego to czasami choroby się zdarzają wśród sędziów, ale to przewlekły to jest coś innego, a takim da nie wiem jakieś nagłe przeziębienia, ale nawet jak były to on i ja sam nie korzystają w ogóle żadnego zwolnienia i pani z hejtem czy sędziów, by korzystał z jedzenia lekko rozluźniający działalność wystąpienia publiczne tych 3 sędziów wybranych przez prawo i sprawiedliwość w tej kadencji wytoczył uważa pan, że oni się sprzeniewierzyli tej zasadzie godności i niezawisłości sędziowskiej to by móc jeździć wyłącznie sąd dyscyplinarny, a żeby można rozpocząć postępowanie dyscyplinarne to potrzebny jest potrzebny jest zgromadzenie ogólne sędziów Trybunał Konstytucyjny jest powrót to jeszcze raz do tego wątku, dlatego że wielu polityków także czy tamte Leszka Millera tak naprawdę daliście pretekst prawo i sprawiedliwość, żeby oskarżony o złamanie prawa, bo nie po raz kolejny zdarza się, że w związku z tym, że część właśnie też ci sędziowie pisowscy inni są brać udział w pracach Trybunału to po raz kolejny zdarza się sytuacja, że pozostali sędziowie, jakby działają niezgodnie z zasadami zawartymi w właśnie obowiązującej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym ciągle jest ten spór w pan twierdzi, że jednak Trybunał musi działać mimo wszystko mimo tej obstrukcji nie wiem z nieznaczących wypowiedzi trenera premiera Millera nad i Trybunał nie może dać się sparaliżować na naszych rozmów ludzi Jelcyna o Trybunale Konstytucyjnym i PiS, mówi że sędziowie Trybunału są zobowiązani działać w ramach tej ustawy ani działają, ponieważ nie respektują zasady jest ono już po raz kolejny Przylesia Mazur 3 ustawa ustawa nie zabraniają wręcz przeciwnie nakazuje z zgromadzeniu ogólnemu sędziów, które mają już takiej sytuacji charakter takiego zgromadzenia wyborczego nakazuje, bo to wynika wprost konstytucji to z zgromadzenia ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez swoich kandydatów prezydentowi Rzeczypospolitej nikt nie może go nikt nie może on także, gdyby było 10 Stoch, który by tutaj zabraniały Trybunałowi przedstawienia tym prezydentowi kandydatów tego zgromadzenia na prezesa Trybunału byłyby bezskuteczne, bo to jest nakaz Konstytucyjny, więc myśmy w ramach tego nakazu Konstytucyjnego i w okolicznościach, które zostały stworzone nie przez nas przecież, bo wszyscy sędziowie otrzymali te zarządzenia i wszyscy sędziowie wiedzieli o tym, że mają zgodnie z ustawą 202 lipca tego roku przedstawić mi 1 kandydata na kandydata na kandydata, którego PS Wołek prezesa PiS, ale wydaje się, że ten fakt wczorajszej raczej symboliczny, ponieważ prezydent tego nie nie uwzględni Sejm parlament uchwala ufa, ale właśnie nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym wedle, których obowiązki prezesa Trybunału przejmie prawdopodobnie pani sędzia Julia Przyłębska ona spełnia te kryteria jak rozumiem dopuści do orzekania tych 3 sędziów, których tych sędziów przepraszał, którzy wedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie powinni być dopuszczeni do orzekania i tym samym PiS tak naprawdę już wkrótce przejmie władzę w Trybunale znajdzie nominacji prawa i sprawiedliwość przejmą władzę, czyli tak naprawdę ta bitwa o Trybunał Konstytucyjny niejako została przegrana i jeżeli tak, by to traktować to byłaby to raczej bitwa o tym, przeciwko systemowi prawnemu w Polsce Trybunał jest podstawowym elementem w tym i i jej cel całej procedury jej całego systemu tworzenia spójnego logicznego racjonalnego systemu prawa, które ma w Polsce obowiązywać i mniej i nikt nie jest bitwa o o Trybunał to jest bitwa przeciwko systemowi prawnemu, ale jeżeli ten scenariusz zrealizuje tę uważa pan, że to ma cechy zamachu na państwo prawa no to pytanie retoryczne tak to, jeżeli ustawa to trzecie ustawę zostanie uchylona nie wiem dzisiaj w tym tygodniu czy kiedykolwiek, ale my w najbliższym czasie w tym roku to będzie w tym będzie taki bardzo daleko idący krok w kierunku prywatyzowanie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie swoistą własnością centralnego ośrodka dyspozycji politycznej no to jest zupełnie niezrozumiały niespotykany w żadnym państwie prawnym drgań lub Francji i w polityce w życiu publicznym życiu gospodarczym społecznym nie ma końca w, a czy pana zdaniem sędziowie, którzy pozostaną w Trybunale Konstytucyjnym ci, którzy nie zostali wybrani przez większość prawa i sprawiedliwości w sejmie jak oni powinni się zachować w takiej sytuacji konstytucja mówi o godności urzędu sędziego i te są bardzo dorośli ludzie bardzo odpowiedzialni ludzie znakomici prawnicy, więc zajęły się nie zachował w takiej sytuacji alarmowej jest Trybunał już, że nie będzie tak my to czy zajęcia z zerową na ich miejscu w takiej sytuacji nie chciałbym być ich sytuacji w Katyniu jest odpowiedź, na który jest odpowiedzialny i jak się zachował w i tak jak powiedziałem, któremu dziennikarzy jak tak długo jak długo w Trybunale Konstytucyjnym pozostanie choćby 1 sędzia Konstytucyjny to znaczy tylko prawnik zupełnie niezależny od jakiejkolwiek ich z natury rzeczy w ogóle nie wyobrażamy i dający sobie żony reprezentuje jakąkolwiek partię polityczną nasi sędziowie wasi sędziowie są w ogóle pojęcia obcych instytucji jakiegokolwiek sądu Konstytucyjnego, który jest zgodny z ty nas wymienić ich, więc tak długo długo pozostanie jedynie jako swoiste latarnia morska tak było będzie istniał wyższy jak kolec w budżecie tego systemu, który jest budowany i tak długo ten system nie będzie domknięty i panie prezesie czy planuje pan karierę polityczną czy wystartuje pan w wyborach parlamentarnych albo w wyborach prezydenckich w Gnienie nie będę politykiem, ale cieszę się, że osobą ubiegającą się wyborach parlamentarnych czy samorządowych czy prezydenckich urząd jakikolwiek jakikolwiek etat mam naprawdę co robić i nie chodzi o potrzebnych na orbitę mniej niezgodne z moją naturą, ale mam zobowiązania i jest tym kierownikiem dużego grantu badawczego i uczestnikiem innego dużego grantów badawczych lub zwierzęcymi mocno fascynują, a nie mogły mi poświęcić tyle czasu ile w płomieniach dziękuję bardzo zarówno gościem Radia TOK FM były poseł Andrzej Rzepliński prezes Trybunału Konstytucyjnego za chwilę informacje Radia TOK FM na po informacjach Agaton Koziński Jarosław Gugała i Paweł Wroński poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA