REKLAMA

Samorządy w projektach pomocy rozwojowej i polonijnych

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-04 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek w radiu TOK FM w słucham Radia TOK FM 4 grudnia w niedzielę jeszcze na dzień dobry mówi Paweł Sulika w naszym studiu gość pani Adriana Skorupska Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dzień dobry witam państwa będzie rozmowa ani rozmawiali o samorządach, ale nie będziemy zastanawiali się jak poradzą z reformą edukacji albo tak jak ostatnio znaliśmy z szefem Najwyższej Izby Kontroli, że ten najmniejszy gminy w Polsce mamy n p . niewiele pieniędzy Rozwiń » będziemy rozmawiali oczywiście pewnie dla części słuchaczy haczyki zaskakująca mianowicie o tym co samorządy robią za poza granicami naszego kraju nie wiem czy to jest wiedza powszechnie znana, ale niektóre polskie samorządy działają z zagranicą, za jaką granicą, w jakich krajach może działają za granicą to nie jest dobre wrażenie, że zna smak dla nich wzór 2 to brzmi jednak trochę podejrzanie, ale ja generalnie mówi o międzynarodowej aktywności samorządów tak, bo ta aktywność samorządów przejawia się na wielu polach jest cel i jest taka tradycyjna współpraca między na między jednostkami samorządowymi różnych krajów i to jest wymiana doświadczeń nie to jest to sondaż przekazywanie przekazywanie wiedzy natomiast wiesz jesteś taka aktywność związana ze z pomocą i dodaje rozumiem, że będziemy dążyli do tematów związanych z pomocą rozwojową i też ze wsparciem samorządów dla dla Polaków za granicą do Polonii po, więc jeśli chodzi o pomoc rozwojową u kogoś pomocy rozwojowej jest organizowane przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tam udział w Hongkongu w tym konkursie, czyli w realizacji projektów związanych z mocą rozdają mogą brać się organizacje pozarządowe, ale także właśnie samorządy nie ma tak dużo samorządów, które w taką pomoc rozwojową się angażują, bo to wcale nie jest takie proste, ale jednak tak jak pan wspomniał niektóre niektóre takie wyzwania podejmują i takie projekty prowadzą najczęściej jest sąd to projekty związane ze z przekazaniem wiedzy szczególnie tutaj pomoc rozwojowa w Rz skierowana jest do krajów między nimi partnerstwa wschodniego 4 państwa akurat w tym przypadku Ukrainy Białorusi Gruzji i Mołdawii i właśnie tutaj na temat, a w tych 4 państwach polskie samorządy mogą realizować projekty polsko bądź rozwojowej skierowana też do innych państw 6 państw Afryki Biel bliskiego Wschodu, ale tam nie ma takich jak projektów i tematów, które mogą być samorządy angażować natomiast jeśli chodzi o te kraje partnerstwa wschodniego samorządy przekazują przede wszystkim swojej wiedzy umiejętności z zakresu właśnie zarządzania Regionalnego re lokalnego demokratyzacji społeczności lokalne społeczeństwa rock ze społeczeństwa obywatelskiego czy takie miękkie projekty w dużej mierze w dużej mierze też szkoleniowe, chociaż oczywiście w zawsze w takich projektach czy to międzynarodowych jakikolwiek ta wymiana doświadczeń tak naprawdę odbywa się w obie strony tak założenie takie, że polskie samorządy będą uczyły i bez swoich odpowiedników w Gruzji czy Mołdawii na temat tego jak sobie radzić w różnych sytuacjach jak rozwijać się region czy miasto natomiast oczywiście przekaz wiedzy jest stale bywa czasami nie wręcz zaskakująca duży obie strony w, a jak to w praktyce wygląda tak, by pani mogła powiedzieć, ale w praktyce w praktyce wygląda tak, że MEN samorządy ze względu na natak, a ona na swoje doświadczenie transformacyjne po tym, jak Polski Polska reforma samorządowa uznana została za wręcz modelową w tej w tej części Europy przekazują przede wszystkim doświadczenie właśnie tym krajom, które są na etapie, jakiej jakieś transformacji w wcześniej na los jest oczywiście różna dla tej transformacji te procesy decentralizacji zarówno na Ukrainie na w Gruzji Mołdawii przechodzą odbiją się bardzo wolno są to trudne procesy natomiast, jakby jest chęć po jest chęć Poznania naszych doświadczeń i jak byłem wzorowanie się częściowo też na polskie doświadczenia, ale też przede wszystkim ma się taki k takie rozmowy otwarcia, bo tak naprawdę to projekty mają pokazać, że można coś robić inaczej, że można, że można sobie radzić można, że jesteś jesteś jesteś pewne podobieństwo myśmy przeszli tą drogę i polskim samorządom Polakom jest łatwiej zrozumieć, jakie mają problemy samorządy władze lokalne czy władze regionalne właśnie w tamtych z tamtych krajach najczęściej odbywa się to on na zasadzie właśnie staży szkoleń szkoleń czy udziału w różnych w różnych w różnych spotkaniach seminariach, gdzie omawiane są różne problemy, ale też zdarzają się takie bardziej twarde projekty i tu szczególnie z Mołdawią mamy bardzo dobre doświadczenia, gdy sztama na tamte ta pomoc rozwojowa i udział samorządu w tych projektach pomocy rozwojowej poszła do szkoły węziej i jest szczególne wsparcie dla obszarów wiejskich dla rolnictwa, ale także do wykorzystania funduszy unijnych ba Mołdawia ale jakby szczególnie w wtem może teraz troszkę być tak hamowane, ale wcześniej było błędem było duże zainteresowanie polskimi doświadczeniami z zakresu wykorzystania funduszy unijnych przedakcesyjnych i ewentualnie, a później też akcesyjne także modele się tutaj przygotowała trzeba korzystać z naszych doświadczeń także tutaj akurat właśnie z Mołdawią i były też twarde projekty jak wybudowanie kanalizacji w konkretnej wsi tutaj sporo tutaj jakby samorząd tak naprawdę nie da nic nie nie współpracował, ale też miał czas miał lokalnych RM miał też lokalne współpracowników, czyli po stronie po stronie paski buty Pomorski ośrodek doradztwa Rolniczego w za udział w Starym polu natomiast po stronie mołdawskie było był podobny ośrodek doradztwa Rolniczego oczy, jakby samolot to ośrodki oraz ośrodki doradztwa Rolniczego i tutaj były takie projekty zarówno właśnie przekazania wiedza na temat rozwoju obszarów wiejskich, ale tak, ale tak skończył się ten kraj właśnie tym, że wybudowana w kanalizację w konkretnej wsi w ita, a i tak naprawdę bez polskiej pomocy rozwojowej i bardzo dobrze jeśli taki unik, ale takimi efektami możemy się wykazać, że trwa są to trwałe efekty tak, ale też ważny jest to, że w przypadku Mołdawii, że ta pomoc rozwojowa i to wsparcie ze strony samorządów było tak na kierunku one właśnie na 1 dziedzinę i jakby od kilku lat, jakby zaangażowani jest w wiele w jedno w 1 konkretny obszar, ale dzięki temu jest większa specjalizacja jest lepsze rozpoznanie potrzeb, bo oczywiście często te te projekty są są konstruowane na zasadzie, że nam się wydaje, że ktoś jest potrzebna i że trzeba to robić, a potem się gdzieś tam w trakcie projektu może okazać, że nie do końca dobrze dobrze dobrane były cele czy dobrze odebrane były środki jeśli jest taki rozpoznane partner i jakby dokładnie, ale wiemy, jakie działania są potrzebne coś jest praca to jest bardzo ważne dla tak, ale ktoś może powiedzieć tak to dlaczego łatwo jest dość w przypadku takich twardych infrastrukturalnych rzeczy jak budowa oczyszczalni projekt trwa tyle tyle czasu przyjeżdżam patrzę jest wbudowana oczyszczanie wspaniale, ale co w przypadku takich rzeczy bardzo miękkich jak głośny sformułowane to jest jak budowa społeczeństwa obywatelskie albo nawet rozmowa o o tym jak samorząd może skutecznie działać w przypadku takiego kraju jak Ukraina, gdzie z systemu absolutnie scentralizowanego kraj próbuje przejść na system zwiększą większym udziałem władz samorządu, ale to się nie dzieje, gdy w takim stopniu jak jak w Polsce jak to sprawdzić efekty czy uczucie przygnębienia zostały wydane i ten czas zaangażowany skuteczniej zyskiem oczywiście to jest bardzo trudna, bo tak jak wspomniałam na początku to wszystko, o czym mówimy to są procesy tak tak jak i u nas proces proces budowy samorządności taką jak budowane były polskie samorządy trwało lata myśmy też się uczyli uczyliśmy się oczywiście na Zachodzie głównie tak polskie samorządy jeździły do Francji jeździły do Niemiec tam na na równe stażem po prostu ludzie obserwowali jechali tam, żeby zobaczyć i podpatrzeć to było to to jest jakby na naturalny proces nago, skąd mamy wiedzieć jak to wszystko zorganizować i to nie działo się z dnia na dzień jest jest to pewien proces który, który musi trwać parę lat oczywiście, że te rzeczy zdarzają się wpadki zdarzają się projekty, które są 1 z VAT tak jak powiedziałam mogą być założenia mogą być źle dobrane środki, więc zdarza się zdarza się że, że nie zawsze to projekty kończą się, a faktem, a poczta miękkim czy czwartym i w UE i mierzenie efektywności bardzo trudne teraz bardzo modna jest wywarło na nich różnych programów europejskich tak samo są namalowane tak drogie programy pomocy rozwojowej i tam i tam jak widać, że coś bardziej sprawdza się gorzej sprawdza natomiast ryzyko zawsze pozostanie, bo to jest jednak taka operacja ma na żywym ciele i jakby trzeba trzeba się pogodzić z pewnym marginesem marginesem, a błędów marginesem tego, że może coś się nie udać natomiast oczywiście staramy się, żeby ten marsz jest tu jest jak najmniejszej poprzez chociażby właśnie dzielenie się dobrymi praktykami uczenie się od siebie nawzajem i przede wszystkim też rozmowę, bo tutaj te Mołdawii powiedziała to rozpoznanie potrzeb tego co co w danym co w danym miejscu się z pracy zadanymi emisji potrzebne z Ukrainą tak naprawdę jest dużo trudniej, bo wsparcie tutaj wspominam tej samorządności wsparcie na proces decentralizacji na Ukrainie idzie bardzo przez wiele wiele kanałów nie tylko z Polski, a w efekcie można powiedzieć z całego świata, bo są Kanadyjczycy sądzę zaangażowane Amerykanie są zaangażowani Szwajcarzy są zaangażowani wszyscy próbują ze wsparcia wspierać proces decentralizacji na Ukrainie to jest ta jest bardzo trudne moglibyśmy powiedzieć oka 1 projekt czynią to drugi gra się nią na nich widać faktów tyle lat minęło nic się nie zmieniła niedawno możemy się poddać tak, ale możemy też wypowiedzieć się jednak kropla drąży skałę i ich jednak próbować tak próbować zmienić nasze podejście ja też jestem zwolennikiem tego, że jeśli mamy różne narzędzia trzeba to próbować jakoś wszystko łączyć jakoś to wszystko integrować i szukać synergii tak podział też obowiązków chodzi też autora, dlaczego ja uważam, że samorządy samorządy mogą tutaj bardzo pomocne są sądy są jak ważnym narzędziem w tym wsparciu aktywa proces decentralizacji na Ukrainie, dlatego że niezależnie od pomocy oraz projektów pomocy rozwojowej i tak samorządy polskie mają one na Ukrainie wielu partnerów to się odbywa właśnie przez inne programy, więc ona już majątek swoim partnerom sprawdzone czasami właśnie tak, że może niektóre samorządy poświęciły ileś lat, żeby tak ten samorząd oswoić, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje teraz Warta międzyludzkie relacje między różne w marketach i oczywiście oczywiście jest wystaje sprawę, że jest duża krytyka, że samorządy jadąc turystycznie Blank burmistrz prezydent marszałek jedzie, jakby nic z tego nie wynika natomiast trzeba się liczyć właśnie z tymi warunkami tam na miejscu lek. Ukraina w Gabonie zwróci, bo w zasadzie to niebyła wyprawa turystyczna, bo to zbudowaliśmy oczyszczalnię tak było choćby Barack tymczasem w środku nie zawsze znaczy jak w taki jak budować nasze jak i świadomości albo dajmy na to nie wymiana informacji może być trudniej za chwilę wrócimy do naszej rozmowy przypominam, że rozmawiamy o tym jak działają samorządów projekt pomocy rozwojowej w drugiej części naszej rozmowy jeszcze porozmawiamy o bardzo ciekawym aspekcie to jest sprawa mianowicie o środowiskach polonijnych naszym gościem jest pani Adriana Skorupska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za chwilę postać informacji Radia TOK FM powracamy do rozmowy po w niedzielny poranek w radiu TOK FM w słuchamy Radia TOK FM dziś w niedzielę 4 grudnia w naszym studiu Adriana Skorupska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jeszcze raz dzień dobry witam państwa rozmawiamy o tym co robią samorządy w projektach pomocy rozwojowej i w projektach polonijnych im, by w pierwszej części rozmowy powiedziała o tym, że rolą samorządu jest nieskuteczne dzielenie się własną wiedzą, ale też głównie doświadczeniami w krajach partnerstwa wschodniego, ale też w krajach afrykańskich jak rozumiem, chociaż te samorządy mniej aniżeli tam jakby nie inni jak i są inne cele to tym bardziej organizacje pozarządowe ale, ale wyszliśmy z tego, że gminne występy ty też pomoc rozwojowa, która ma ma powodować pewne trwałe zmiany w inny w społeczeństwach, którym pomagamy w krajach w tym pomagamy też jednak pomoc w oknie tak mówię do trochę asekuracyjnie, bo ktoś może zapytać, jakiego powodu Polski podatnik płaci pieniądze, żeby właśnie akurat pomagać tam IAI ani gdzie indziej lub też w ten albo inny sposób także Photo to to nie jest kwestia tylko tego samorządu, który gdzieś tam na Ukrainie Mołdawii Białorusi czy w Gruzji, bo tak, by państwo pani wymieniła wierzycie, że rozmowy dat tam działa tu jest też kwestia trochę takiej polityki państwa w ogóle tak, zanim poznamy o środowiskach polonijnych to muszę zapytać albo to może mieć zresztą związek musi zapytać czy to jest także państwo centralnego poziomu gminnej jak kontroluje te procesy na ile mówi zgodnie z racji naszej polityki zagranicznej prozie większy nacisk położyć na Mołdawię np. na najlepiej z powiek kontrolę to znaczy każdy taki konkurs czy ktoś taki program ma swą ustalone swoje priorytety i oczywiście samorządy muszą się do tego dostosować takich jest kogoś pomoce polskiej pomocy rozwojowej te są dokładnie określone, jakie kraje, jakie cele, więc jak najbardziej po w ogóle Polska pomoc rozwojowa jak udział samorządów polskiej pomocy rozwojowej to jest pewne narzędzie post polityki zagranicznej to się wpisuje w realizacji zadań polskiej polityki zagranicznej państwowym w czasie w pewnych w pewnych w pewnym zakresie Mann PE korzysta z wiedzy umiejętności samorządów i jak go realizuje cele, które jadły i są im przepisane tak, bo jak bez Polski w Afryce tak paski pomocy rozwojowej jest układanie sobie stosunków z kraju Parnas SOS WWF partnerstwa wschodniego pomaganie tym PE w tym kraju w zbliżeniu się zarówno Lotos Orlen, dlaczego pomocą rozwojową zajmują się samorządy też może zapytać ani po prostu tylko wyłącznie organizacje pozarządowe fundacje także w tym specjalizują i to one będą się zajmować Berg może powinnam od razu powiedzieć, że w polskich pomocy rozwojowej z po organizacje pozarządowe też prawdopodobnie 90 % projekt to jest absolutnie zrozumiałe, że organizacje pozarządowe się w tym w jaki sposób wyspecjalizowały i sobie dobrze radzą, aczkolwiek na pewno też jest także możemy znaleźć projekty, które są jak widać można powiedzieć nie wykorzystały w 100 % z możliwości samorządu to jest jednak jakiś taki margines, ale ja uważam, że ważne taka dywersyfikacja tych wartych beneficjentów dywersyfikacja podmiotów, które biorą udział w tej pomocy rozwojowej docierają do tamtych społeczeńst w, bo to też jest korzystne i plan dla Asseco oraz Pereca polskiego i ta data do kraju pamiętajmy też o tym, że jeśli dane województwo czy dane miasto angażuje się taką polską pomoc to jest przede wszystkim zaś produkcja tego nie tylko Polski, ale też tego miasta jak BL w często się zdarza może w projektach pomocy rozwojowej troszkę mniej, chociaż też byśmy tego chcieli jak we osoby, które piszą włoskie pomocy rozwojowej to zarzucają polskim podmiotom i polskiemu rządowi, że jakby niezbyt umiejętnie wykorzystuje to narzędzie do promocji Polski do przyciągania i do inwestowania tak, bo jeśli inwestujemy pieniądze wsparcie jakiegoś państwa to powinniśmy zawczasu urobić to w sposób bardziej zmienna tak jak niektóre państwa na Zachodzie za tym idzie Polski biznes tak boi się robimy twarde projekty właśnie budowa czegoś tak naprawdę, dlaczego Polska firma taka nie zbuduje także można dołączyć nazwał Polskę pomoc rozmawiać jak i będzie nazywało ruch niż moja Polski, bo jest ubrani są dla ronda jest Polska pomoc rozwojowa to jest wsparcie państwa polskiego natomiast, jakby nie ma nic złego w tym, że przy okazji, jakby promujemy nasze państwo jako państwo, która wspiera promujemy marki lokalne czy regionalne i wspieramy nasz biznes jak by poprzez poprzez angażowanie angażowanie ego w RFN, jakby w skutki tych projektów czasami, tak więc jakby to się dało często trzeba oczywiście być bardzo delikatnie nie mogę teraz o tym, żeby to polskie firmy po prostu za to za tym samorządami chały i od razu podpisywał kontrakty natomiast Santos pamiętajmy stosunki międzyludzkie tak napra w tak naprawdę wszystko sprowadza się do kontaktów międzyludzkich do tego, żeby ażeby, żeby te przedstawiciele danych miast czy dane z regionu wsie się skomunikowanie powiedzieli coś o sobie jeśli jakiś region masa specjalizacje tato specjalizacji w jaki sposób sprzedaje zrywał w praktyce wygląda przyjaźń czy to jest także dzięki takim, jakim samorządowcami jechać do któregoś z krajów realizował na spotkanie, jakiej warsztaty i t d . czy przed zabiera się w takiej wieczerzy Pańskiej pomocy rozwojowej raczej nie przy innych projektach te projekty, które właśnie, jakby są sensu stricte nakierowane na właśnie międzynarodową taką współpracę i gdzieś gdzie, gdzie odbywa się ta wymiana i t d . jak najbardziej wizyty studyjne wręcz MSZ, które cieczy pal i które organizuje różne misje biznesowe dla firm za zaprasza teściów samorząd zabiera samorządowe samorządy potem przekazująca wiedzę swoim firmom lokalnym bądź też, jakby jadąc na wkład jakiegoś regionu czy taki gość miasta wraca i mówią Słuchajcie swoich wizyt ze swoim filmem lokalne tam możecie im zainwestować to i w to tak nie jest także ja załatwiłem mam kontrakt broń Boże natomiast absolutnie ten przekaz wiedzy ta to na tej zasadzie, że byliśmy widzieliśmy, że potrzebny jest i to zainteresuje 10 zainteresuje się, tym bardziej że oni już wiedzą, że Polska to jest kraj, na którym które nas wspiera w związku z tym będziecie mieli lepsze przyjęcie to jest takie drzewko utorować sobie drogi tak bo, zwłaszcza dla tych dla tych krajów wschodnich jest bardzo ważna koty szczególnie jeśli mówimy o kraju, który udziela tej pomocy rozwojowej, który w krajach Unii Europejskiej plaży Stogi, ale musimy, gdyby przez drobne elementy, które z nich arcyciekawe wcale tej układance mianowicie środowiska Polonii w bok ktoś może powiedzieć, słuchając pani w ten sposób skoro myślimy o tym jak skutecznie w jakimś środowisku za granicą a jakby próbować animować taki jakich zmian albo dzielicie praktykant najlepiej robić to tam, gdzie to zagranica nie jest tak do końca za granicą, ponieważ to są duże skupiska Polonii tak i o nim ci ludzie tam mogą stanowić takie naturalne wsparcie naszych działań Nate pytania właśnie jak to czy i jak to się wykorzystuje w Polsce jest rozwojowe, ale to znaczy jak projekty pomocy oraz monety jest 1 rzecz chyba a jakby współpraca ze środowiskami polonijnymi wsparcie ślady skłoni inwestorów inna rzecz to jakby chcąc jednak obrona życia to wsparcie dla środowisk polonijnych czy dla Polaków mieszkających za granicą może się odbywać przez po w różnych formach właśnie tak jak wspomniałam, że są ogólne ogólne działania samorządów które, który miał Ewa, które wiążą się ze współpracą i wtedy bardzo często jest tak, że taki kontakt w ogóle jest nawiązywany właśnie przez takie środowisko polonijne to bardzo bardzo długo w stanach funkcjonowała nasza współpraca na poziomie regionów czy dużych miastach od małych miast raczej nie, ale właśnie stany Zjednoczone przyciągały Polski oznacza nawet w okresie PRL -u, kiedy nie było tych możliwości wyjazdowych i t d. było wsparcie Polonii na wkład dla bibliotek szkolnych tak jakaś jakaś grupa polonijna wspierała po biblioteki szkolnej ta była i tak naprawdę to się odbywało przez za ich pośrednictwem jakiś tam Wład sam władz lokalnych czy regionalne w tamtejszym okresie i to był taki zalążek właśnie takich bez takich kontaktów i teraz też tak jest, że bardzo często niektóre niektóre kontakty na poziomie samorządów czy to dużych miast cieczy nawet niższe odbywa się przy poprzez tzw. czynnik ludzki, czyli jest właśnie osoba, która wyjechała z Polski, chcąc utrzymać kontakt nawiązuje kontakt ze spalania w kat miasteczkiem i ten kontakt w jaki sposób natura naturalny sposób się, ale nawiązuje Słuchajcie u nas jest taka szkoła tutaj jest trochę Polaków jest biblioteka i strat może byście przyjechali tak zorganizujmy takie spotkanie i tak się odbywa czy to wsparcie polonijne w UE odbywa się przy pomocy różnych narzędzi natomiast w Tax act, którą tutaj Tyszka zaczęliśmy mówić jednak dotyczy konkursu polonijnego, który przez kilka lat organizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie był to konkurs baśnie wspierający działania dla Polonii Polaków mieszkających za granicą UR w ME zatem ma jakby dysponował ogłaszał ten konkurs i było jak w ogłaszał konkurs i dysponował pieniędzmi na ten konkurs w latach 20122015 w tym roku po raz ostatni, gdyż po gdyż, jakby to działanie przeszła z powrotem do syna, do którego wcześniej skarbu dyskutowany bardzo by Motak niektórzy tak, że to wcale nie jest dobre rozwiązanie dokładnie więc, jakby o te rozwiązania mają swoich przeciwników zwolenników natomiast jak dolar interesując się z samorządami diagności internetowej jak poruszamy ten czas także wracający, że właśnie, z jaką odgrywamy zaczęta MSZ miał taką politykę rząd, żeby różne podmioty mogą startować w tym konkursie tym, żeby różne podmioty mogły wykonywać działania wspierające pora Polaków za granicą i to były znowu organizacje pozarządowe były to uczelnie państwowe i były publiczne i prywatne i były też samorządy samorządy ponownie Nina koszt dużą skalę realizowały te projekty, ale zgłaszały się niektóre niektóre samorządy Teresa Konkol wróciły do do Senatu Senat c o pilne jak ogłosił ten konkurs natomiast teraz samorządy nie mogą brać udział w tym konkursie są na nasze założenia, że dopuszczamy tylko organizacje pozarządowe, bo to jest jakby ich o nasze w tym specjalizują i UE jak wynik nie ma miejsca dla Arki to jakby dla samorządów i uczeń i moim zdaniem jest to nie są dobre rozwiązanie, dlatego że nawet jeśli to było na małą skalę jednak wykorzystywaliśmy ten potencjał, który samorządy mają to, o czym rozmawiamy, że czasami tak kontakty są właśnie mała miejscowość z jakim się nawet czasami odległymi miejscami do protestu Szkotak Polonia 3 Polacy za granicą są niemal na całym świecie tak, ale są bardzo porozrzucane nie są takie są takie miejsca, gdzie tekst to skupiska Polaków są większa i są mniejsze i teraz mają zdaniem innych trzeba im więcej podmiotów będziemy dopuszczać do takich konkursów także mniejszych nawet szkoły to będziemy mieli większe większa szansa dotarcia do różnych środowisk właśnie nawet tam, gdzie są jakieś pojedyncze osoby przypadł czek mniejsze grupy poza tym, jakby znów wracamy do tego, że samorządy i tak swoje kontakty mają, więc jeśli samorząd mają jakieś kontakty za granicą właśnie choćby na Ukrainie cieczy w Rosji czy nakazać czy Kazachstanie warto wykorzystać ten kontakt i skupić się n p . na działania, które będą docierały do tamtejszej Polonii czy to tamtejszych Polaków ważne jest zatem test psychologiczny trochę inną sytuację, bo wraz z rzeki samorząd współpracuje z miejscem gdzieś za granicą to nawet jeśli pewnego roku nie Otmuchów tutaj głowy nie otrzyma ale gdybym nie otrzymał dofinansowania to się takiej inercji kontaktów osobistych mógłby dalej jakieś relacje jednak podtrzymywać organizacja pozarządowa musi po prostu działać takie zasady coś oczywiście krytykuję ale, ale jest faktem tragedia to ta od projektu do projektu także tutaj trudno mu się przed drugą budowania takich długofalowych relacji do tak samorządowym tak samorządy oczywiście też nie w nie wszystkie inie wszystkie te racje są długotrwałe natomiast niektóre samorządy mają bardzo długotrwałe relacje i jakby uważam, że dobrze jest, kiedy ta relacja oparta właśnie są projekty typowo oparta na nas na wymianie kulturalnej kina na wymianie właśnie jakiś zalążka mi współpracy gospodarczej, ale też, dlaczego nie polanie skoro znamy te partnerowi ma do kogo się odwołać wiemy do kogo się zwrócić to zróbmy też takie projekty więc, jakby jak BOR jak by nie nie do końca rozumiem, dlaczego te samorządy nie mogą realizować takich projektów, tym bardziej, że to wszystko odbywa się w drodze konkursu nie mówimy o tym, że przychodzi burmistrz prezydent dajcie mi pieniądze ja coś wymyślą jak daleko jest 1 argument wiele myśli tych profesji rola się tym zajmuje NATO, a ma doświadczenie w realizowaniu projektów zdobywaniu no ale jeśli ktoś poza tym musi być po prostu samorządowcem jeszcze to prawie 3 dodatkowa robota ktoś może powiedzieć to dobrze to zostawmy to profesjonalistom, czyli wyspecjalizowanym w organizacjom pozarządowym koniec kropkę, ale gejem jestem zwolennikiem podejścia, że nie możemy się zamykać taki samorząd te jak wykorzysta to znaczy w tej chwili jak nie ma polskiego regionu Winiarskiego dużego miasta, który nie miał kontaktów za granicą to byłoby coś naturalnego, dlaczego miałby nie mieć w ten sposób się czemu otwieramy się na świat poza tym ja tutaj jakby też dostrzegam jednak bardzo ważną rzecz projekty samorządowe założenia powinna jak i piątek projekt samorządowy są tak naprawdę relacje międzyludzkie to jest jakby ZO o kontakt między społecznościami tak oczywiście ciasta jest także pierwsze kontakty nawiązane pomiędzy właśnie burmistrz gór mieście tam wójt wójt, ale to powinno wchodzić w taki system nie mówię ma jakiś patologia, ale mówi ma takie sytuacje te raczej Raczek moim zdaniem najcięższe, że to schodzi na poziom niższy, czyli najeść jest nawiązana, a nawet kontakt ma na poziomie władz samorządowych od schodzi niżej schodzi na poziom szkół to przez chodzi na poziom domów kultury to właśnie bardzo często schodzi też na poziom firm lokalnych szczególnie w tych z tymi partnerami za wschodnią granicą tam bliższa i to darzą go w krajach azjatyckich ten samorząd jest takim przewodnikiem więc, jakby to wszystko się sprowadza do kontaktów międzyludzkich, więc jeśli jeśli, jakby wykorzystamy te to, że samorząd mógł pan mógłby pomyśleć o korektach polonijnych jako jako też takich zadaniach dla siebie zbierałby społeczności polskie lokalne do tej daty Polonii zależy nam, żeby Polacy wracali do do Polski, żeby polskie linie nawet po to, już tam pokoleniach pojawiali się pojawili się w Polsce przed i w ten sposób przygotowujemy do tego samorządy przygotowujemy do tego ludzie oswojeni z tym ta aparatura umożliwia drodze, która chyba musimy się wyda 1 czy też filozofii, którą naszych oczach się dezaktualizuje, ponieważ słuchacze słodki pewnie słyszeli nieraz taką postawą barierą przy repatriacji budynek zasoby lokalowe w samorządach albo w ogóle finanse samorządów samorządy mówią my nie mamy po prostu nie mamy pieniędzy w budżecie na to, żeby przyjmować repatriantów teraz zmienia się myślenie dyskutuje się o tym, no to w takim razie przyjmijmy ustawę, że po prostu będziemy sprowadzać repatriantów pieniądze muszą się znaleźć bez mandatu czy samorządy nera czy takie decentralizacji na myślenie one tak tak musi wydać można określić w przypadku repatriantów to oznacza, że rola samorządów się czy chce, by zobaczyć czy to nie znaczy, że rola samorządów się mniejsza w procesie repatriacji na czyją uważam, że w dalszym ciągu, że to jest ta jest jakby 1 ze sposobów na rozpoczęcie pewnej dyskusji oswajania się z tematem, bo jeśli i jeśli będzie na forum jeśli będzie samorząd realizował projekty polonijne to jakby żeby, żeby samorząd mógł taki projekt zrealizować zgłosić to on musi ze swoimi radnymi, a ja go ustalić tak to nie jest tak, że buduje sobie wymyśli tak jeśli Polski region chce nawiązać kontakt z regionem innego kraju to musi mieć uchwałę sejmiku co więcej musi mieć zgodę MSZ to, więc to wszystko przechodzi pewną procedurę to wszystko musi zostać przemyślane przygotowane jest dostęp to wszystko już pozwala oswoić z pewnym tematem, ale między, jakby oswojenie się z tematem przez radnych oznacza też oswojenie się we z tematem przez ludzi potem jeszcze wymyśli projektor będzie zaangażowana szkoła to się oswajamy oswajam Jazz jest od osób przez dzieci stają rodziców czy jeśli zrealizujemy projekt, w ramach którego Polska szkłem polskie dzieci wyjadą na jakiś czas na biało dała do dzieci polskich na Białorusi albo te dzieci z Białorusi przyjeżdżają do Polski NATO oswajamy tych ludzi jest z prostym testom sytuacja, że może być także Polacy SL zza wschodniej granicy będą do Polski wracać poza tym jeśli nawet nie nie będą to Polacy generalnie jesteśmy jesteśmy nastawieni na to, że będą też przy przy wraca do nas po Polacy polskiego pochodzenia będą też do nas przybywać Ukraińcy to wszystko gdzieś tam się idzie w kierunku PL w kierunku takiej elastyczności w kierunku tego, że przyzwyczajamy się do różnych procesów, które się dzieją PSL, by 1 z elementów tego całego całego procesu musimy kończyć naszą rozmowę tylko o złym dziadek obaw powiedziałbym tak czy Trump spływał nim podsumować, że muszę się przyzwyczaić do tego, że procesy migracyjne są ci z naturalnymi nie można stawać okoniem wobec nich tylko próbować nimi jakoś mądrze zarządzać odeszliśmy od Polonii w samorządy w projektach pomocy rozwojowej i polonijnych to inny tekst Adrian Skorupski, który dziś, bo naszym gościem za co bardzo dziękuję pani dziękuję bar, a słuchacz zaprasza w internecie do znalezienia tego tekstu zapoznania się jeśli są państwo zainteresowani szczegółową wiedzę na ten temat, a w niedzielny poranek w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA