REKLAMA

Nieświadomość w ujęciu Freuda i Lacana. Dyskutują prof Andrzej Leder i Tomasz Stawiszyński

TOK Powszechny
Data emisji:
2016-12-01 19:00
Audycja:
Czas trwania:
01h 50:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życzę państwu to chyba zaczniemy w witam państwa na kolejnym spotkaniu filozoficznym w nas z cyklu filozofia w ogrodzie zimowym też od razu przypominam, że to jest wszystko nagrywane i będzie potem na stronie Radia TOK FM w zakładce audycje specjalne to się nazwa bodaj TOK powszechny jest taki cykl na stronie internetowej tam są te wszystkie nasze nagrane spotkania Anwilu, a dzisiaj mam przyjemność przywitać naszego gościa prof. Andrzej Leder dobry wieczór dobry wieczór Rozwiń » powiedziałbym, że pod wieloma względami niezwykły gość w ogóle bardzo się cieszę, że kompresor nasz nasz zaproszenie przyjął, ale niezwykły z tego powodu, że rozmawiamy tutaj o nieświadomości, a prof. Leder jest nie tylko filozofem, który się na różne sposoby pojęcie nieświadomości zajmuje nie tylko kimś, kto on także w swoich tekstach aplikuje pewne kategorie rodem z psychoanalizy do rozumienia jak najbardziej aktualnych zjawisk, ale jest także innym lekarzem psychiatrą wykształconym i jest także praktykuje, ale niepraktykujący tak, ale jednak mimo wszystko, ale jest także praktykującym psychoterapeutą, czyli kimś, kto można powiedzieć z nieświadomości ją na co dzień obcuje z żywą świadomością nie tylko z niej świadomością w formie pojęcia kategorii nie teorii, ale także z tym wszystkim co w gabinecie terapeutycznym pomiędzy dwojgiem ludzi się dzieje, kiedy nieświadomość dochodzi do głosu no bo wiadomo, że wtedy w takiej sytuacji do głosu nieświadomość dochodzi najpierw panie profesorze zapytałbym, więc pana o to jak pan właściwie z w tych różnych rolach, pozostając w tych swoich różnych rolach w roli filozofa w jakiejś roli lekarza w jakiejś roli terapeuty w jaki się w roli analityka rzeczywistości społecznej jak pan właściwie dzisiaj postrzega te kategorie faktura została w pewnym momencie wprowadzona do dyskursu medycznego humanistycznego rozpropagowana i Neo i zdefiniowana pierwotnie przez Zygmunta Freuda, a potem zrobiła oczywiście niezwykłą niezwykłą kariera jak pan patrzy na nieświadomość co to takiego patrzy przez kategorię teoretycznych mi się posługuje, więc nie jest także ja patrzę jak i zupełnie niewinnie, chociaż mniejsze zdaje w tej taki element wyznania, że właściwie zawsze miałem z tą sferą rzeczywistości jakiś kontakt z pewnym, że było dla mnie oczywiste, że bardzo wiele różnych rzeczy, które się dzieją pomiędzy ludźmi w ludziach i t d. jest zupełnie nie uświadamiane nalot zawsze to znaczy od kiedy jeszcze jak pan był małym chłopcem na przelotne kontakty z wrażenia, tak więc być może nie chciałbym aż tak bardzo się Zagłębie dźwięki takie wyznania, ale na alei inni, ale rzeczywiście takie wrażenie, że czasy pamiętam dobrze swoją rejestrację na różnych sytuacji międzyludzkich to to dla mnie to było jakoś oczywiste natomiast natomiast teraz oczyścimy się przez różnego rodzaju kategorii teoretycznej te kategorie teoretyczne w gruncie rzeczy, bo można uporządkować na 2 rodzaje jedne 1 rodzaj to jest taki, który wyrasta z psychoanalizy freudowskiej i związanych z nią teorii, bo to w gruncie rzeczy za tym stoi gdzieś Nietzsche Schopenhauer cała ta cały taki ciąg idealistycznych różnych koncepcji filozofii niemieckiej głównie IT jest i to jest taki kij pojęcie nieświadomości jako pewnego rodzaju nie reprezentują one nie uświadamia innych procesów psychicznych, która jest, czyli coś co tkwi w głębi i co daje sam o sobie znaki różnego rodzaju symptomy jest nieuchwytny w w takim sensie na pewnego rodzaju tajemnicy, która tkwiła ukryta drugi sposób rozumienia to jest taki, który wyrasta z przez sformułowania teorii freudowskiej Krzyżaka Macana przepisów psychoanalizy po przełomie językowym i sumę, która mówi, że raczej to co nieświadomy test to co nie reprezentowany w języku to znaczy to, czego nie umiemy wypowiedzi za pomocą naszych umiejętności językowe w zasadzie całą rzeczywistość umiemy wypowiadać za pomocą naszych różnych umiejętności językowych, a istnieje taki obszar, który się nie wypowiada on musi istnieć zawsze istnieje i że ten obszar niewypowiedzianego jest tym co jest niszczony nie zabrakło mi jeszcze tego elementu terapeutycznego w to jurorką w krótkim podsumowaniu tego co pan nieświadomości myśli to znaczy jak z nieświadomości się pan kontaktuje własną i cudzą w relacji czy w sytuacji terapeutycznej i na ile te kategorie właśnie, o których pan powiedział te definicje, które pan przytoczył pracują w takiej sytuacji, a na ile nie pracują czy różnego rodzaju sytuacje, które mają charakter terapeutyczny, bo diagnostycznym w każdym meczu próbuje się zrozumieć jakiś podmiot dotąd może dotyczyć albo każdego z nas, czyli podmiotów indywidualnych albo różnego rodzaju podmiotów zbiorowych lub z nieświadomości się nie ma kontakt, który nieświadom sama nazwa wskazuje na to wskazuje jest czymś czym się kontaktu nie ma natomiast pewnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się w sytuacjach relacyjnych można interpretować jako znaki czy ślady innych nieświadoma nieświadomości no i wtedy odwołał odwołujemy się do różnego rodzaju przede wszystkim tak naprawdę dysonansów upadków błędów problemów niespójności napięć z kim można, by tę listę prawdopodobnie jeszcze rozwijać, które pojawiają się w polu funkcjonowania w inny każdej osoby czy każdego zespołu osób i próbuje się nadawać sens tego rodzaju husytów wydarzenia 1 z takich przesądów moim zdaniem takiego projektu zdrowego rozsądku jest to rzecz bardzo wiele rzeczy dzieje się od tak przez przypadek ktoś się przejęzyczył albo ktoś np. sięgnął po coś przecież chciał sięgnąć po coś innego no i t d . i t d . i albo na czas opowiada coś i nagle jego historia zaczyna płynąć zupełnie innym kierunku niż na początku wydawało się to to są wydarzenia, które na w takim sposobie myślenia, jaki ja reprezentuję są ich śladem działania sił pól zniknie słów nieświadomych i w ten sposób można spróbować odkodować to co one ze sobą niosą, by pan właściciel traktuje, o czym myślisz w takim głębszym sensie, że po kategorii nieświadomości w ujęciu psychoanalitycznym freudowskiej powiedzmy iglaka nowski im czy to jest pańskim zdaniem pojęcie czy kategoria z porządku pojęć czy kategorii empirycznych to znaczy rzeczywiście opisująca pewnego rodzaju rzeczywistość mamy układ nerwowy fakt czy inaczej układ nerwowy EVO kłuje w sferę mentalną pozostaje z nią w różnego rodzaju skomplikowanych relacjach związkach rzecz jasna, ale jest to jako rzeczywistość no właśnie mierzalna empiryczna można za pośrednictwem różnego rodzaju np. eksperymentów te procesy nieświadome badać sprawdzać tak się dzieje myśmy ten cykl rozpoczynali spotkaniem z dr. Pawłem Boguszewskim trysnął fizjologią i która się bardzo krytycznie wypowiadał o tym w rozumieniu nieświadomości nieraz w ujęciu psychoanalitycznym, mówi że właściwie z tych neuro naukowych eksperymentów współczesnych to ta nieświadomość zupełnie inaczej się wyłania czy dotyczy to wygląda inaczej, więc czy w takim porządku pan myśli nieświadomości czy też np. traktuje pan to pojęcie jako pewnego rodzaju metaforę np. metafora za pośrednictwem, której nic, bo jest to metafora poręczna opisujemy jakieś doświadczenie, którego byśmy nie dysponując tą metaforą nie byli w stanie tak ładnie opisać precyzyjnie przede wszystkim psychoanaliza jest takim sposobem myślenia, który poddaje w wątpliwość poddaje krytyce w ogóle ten rozdział 0 i podział to znaczy w ten taki być bardzo głęboko zakorzenionych tradycji Europejskiej podział na to co jest swoistym materialny mierzalny i t d . i t d . i to co jest duchowe poetyckiej metaforycznej tą samą w sobie jest jest w język obcy analitycznym, jakim stopniu zakwestionowane to ma swoją genealogię historyczną historii filozofii ten rodzaj podział to wiadomo, że to Kartezjusz ustanowił taki podziała wcześniej Platon Niny i możemy tutaj długo, ale jej spróbuję jednak się wpisać ten podział, żeby było łatwiej niż te tematy ma powiedzieć Otóż ten, jeżeli chodzi o mnie działalności w ogóle strat i badawcze nauk empirycznych w tak opisywany jak psychoanalizie nieświadomość właściwy jest nieuchwytny, choć na ten temat neurofizjologii mają bardzo różne zdanie i to nie tylko pojedynczy neurolog neurofizjologii wianek cały duży zespół no Nur für dialogów, które n p . dostają nagrody Nobla, ponieważ w 2000 roku nagrody Nobla dostał neuro fizjolog ze zajmujący się procesami pamięci, który z bardzo dużymi zespołami przez wiele lat jak wiadomo nagrody Nobla ex post się dostaje 3 dni po tym, jak wszyscy pokazało, że coś jest ważne po wielu latach w badał różne właśnie neuro fizjologiczne procesy pamięciowe i 1 z elementów były te figury, które pojawiają się frajda w tej najprostszej postaci i wyparcie tam różne takie rzeczy nie mogę się trafi do nazwiska przypomni się wagę ds. kiczem stworzenie natomiast został właśnie to nagrody Nobla, ponieważ okazało się, że te podstawowe procesy opisywane przez wojnę po prostu się, że inne euro fizjologiczne dają zbadać, ale w 2 to co jest z tym ciekawe to niektórzy to się daje zbadać, że jest cały nurt neurofizjologii, który się tym zajmuje tylko raczej to czy z punktu widzenia z analityków czy zwolenników teorii psychoanalitycznej w ogóle jest istotny to znaczy, że ten poziom, na którym działają poczta w tym wszystkie badania, które dotyczą powtarzalnych procesów niestety nie odpowie na nic o tym, jaki jest człowiek, gdy z tej niepowtarzalnej, czyli w tym obszarze, który w, którym on dla siebie jest ważne niezwykle ważne jest dla innych tym akurat właśnie zajmuje się teorią psychoanalityczne tym co jest w jakiej stopnie niepowtarzalnych człowieku i w związku z tym dość słabo uchwytne przez Annę przez tego rodzaju badawcze strategii, o ile kompleks Edypa np. czy wyparcie jako pewne ogólne zjawisko wydaje się jeszcze jakoś ukrócić to dlaczego pan Kowalski akurat taki sposób przeżył swój kompleks Edypa i w związku z tym atakiem ani inne doświadczenie życiowe i dlaczego jakaś inna pani ma taki czy inny sposób formułowania zdań to jest taki już bardzo specyficzny niepowtarzalny, że raczej tego badać nie można to jest raczej tak jak możemy np. mówiąc o obrazie w pewnym powiedziane jest na z farbami takimi jak takimi namalowano mają takie ataki fizyczne właściwości takie taki sposób podbija świat to wstyd bada rynek ma być nakładana farba była takim nie takimi ruchami pędzla Ależ ta figura, która się pojawię na język jest nieuchwytna metodami fizycznymi obraz van Gogha nie, dlatego że jest farbami olejnymi namalowany jest tym czy mistyką dlatego używam go w złożu w tym coś co jest dość niepowtarzalny co jest jednocześnie niszczone przez te farby i to fizyczność jego ruchy trend i kiedy próbujemy zajmować się tym czymś niepowtarzalnym to wtedy, gdy w Myślenicach analityczny przynosi bardzo pożyteczne i skuteczny w tej narzędzia interpretacyjny, ale które nie odnoszą się do tego poziomu fizycznego tylko raczej właśnie do tego poziomu, gdzie działają takie figury retoryczne metafora inne podobne tylko nie rozumiany jako opis czegoś, czego nie ma tylko raczej jako opis cech czegoś co jest tylko, że nie mamy innych narzędzi niż te właśnie do tego, żeby uchwycić tkliwości w takim ujęciu psychoanaliza jest bliżej, choć nie jest tożsama, ale jest bliżej literatury sztuki filozofii, a nie dziedzin naukowych empirycznych medycyny psychologii tak dalej tak dalej tak być dlatego mówię, że ja nie praktykuje medycynę ja uważam, że jeśli nie zajmujemy lecznicy w to znaczy właśnie tak opartym na naukach pozytywnych leczenia w ta w takim ujęciu właśnie w takim wymiarze niepowtarzalnego doświadczenia jednostkowego subiektywnego nie po nie po to, żadnego doświadczenia to w takim wymiarze właśnie nieświadomość rozumiana psychoanalityczne nie nudzę się przejawia jest obecna na czym ona jest właśnie obecna w takim wymiarze, mimo że jako pojęcie może dotyczyć każdego, ale ów i ich ponieść zadał pan pytanie o pewną bardzo konkretną sytuację jest sytuacja na relacji terapeutycznej mu to w takiej relacji nasze sumienia w sposób absolutnie jednostkową i niepowtarzalny to znaczy nie da się 1 schematem interpretować różnych osób mówiąc najprościej co się stało w dwudziestowiecznej filozofii, ale także co się stało w dwudziestowiecznej kulturze pana zdaniem no dzięki 3 za pośrednictwem kategoria niż kategorycznie świadomości jak to zmieniło myślenie, ale też jak tu zmieniło nas i nasze doświadczenie to, że nieświadomość się pojawiła przez 12 jednak chyba pojawiły już 19 wiecznej kulturze bym powiedział, ale powiedzmy, że jestem wieku stała się czymś w masowym jak powiedział, że być może najważniejszym zjawiskiem jest to, że wskazane Eliza jest nie tylko pełną teorią filozoficzną jak żeśmy mniej lub bardziej ustalili tylko o tylko jest też pewną praktyką, która ma charakter prozy elity czym to tak określił, czyli że w etapie jej skuteczność opiera się na pewnego rodzaju akcesji osoby, która jest w tym procesie do samego tego sposobu myślenia czy termin z zakresu obszaru religijności w sposób świadomy pan tutaj zastosował zupę z pychy o tym, zajściu porozmawia mowy w bliskości esplanadzie, czyli z sondaży istnieje coś takiego jest w pełni świadomy sposób zastosowania czegokolwiek, ale w każdym razie nie jest tak, że on się zupełnie przypadkowo tutaj pojawił i ich w tym sensie wydaje mi się, że ona, że jej oddziaływanie w kulturze z stało się bardzo istotny ponieważ psychoanalizę jako pewna filozofia niesie ze sobą pewną bardzo mocno antropologię, czyli założenia na temat tego kim jest człowiek do czego dąży, jakie są sensowne, jakie nie bezsensowna, bo dobre i złe czyny ludzkie pewną etykę pewne pewien no właśnie też jest sposób poznawania świata i i to wszystko bardzo głęboko weszło w kulturę współczesną ich stało się na pewno jakiegoś rodzaju konkurencją dla 2 najpotężniejszych w gruncie rzeczy jednak nadal dominujących sposobów myślenia o człowieku to znaczy jedne 1 wyrastającego z tradycyjnej religii w zachodnim kręgu to jest przenośnia wcześniej i drugiego o wymianie wyrastającego z nowożytnej nauki i kończą się psychoanaliza paradoksalnie znalazło się gdzieś pomiędzy i odniosła jak na powiedzmy swoją nowość i szczególność też dość KON dużą kontrowersyjnych chociażby z tą słynną seksualnością odniosła relatywnie ogromny sukces to znaczy stała się językiem bardzo powszechnie używanym do opisywania doświadczenia ludzkiego tego jak i w jaki sposób ludzie przeżywają światek przeżywają swoje relacje z bliźnimi samych siebie i a i to jest myślę ogromna zmiana i inne takie zmiany już na bardziej szczegółowym poziomie to jest np. właśnie stosunek do seksualności i z 1 strony nie bardzo silna zaakcentowanie seksualności jako bardzo ważnej sfery człowieczeństwa z drugiej strony pewnego rodzaju też taka taki lęk przed seksualnością, który w Kanadzie też istnieje to znaczy przed różnego rodzaju błędami seksualnymi nadużyciami, które się seksualność pojawiają tak jak np. nadużycia seksualne wobec dzieci i t d. i t d . to wszystko zostało w bardzo silnie wzmocniony przez przez obcych analityczne myślenie w zachodniej kulturze inna inna taka, a Anna myślę ważna rzecz ludzka analiza wniosła tobym to jest pojawienie się pewnej propozycji duchowości, która nie potrzebuje transcendencji to znaczy, że możemy być bytami duchowymi zajmować się z twoim właśnie gdzieś tam wewnętrznym światem pracować nad nim ćwiczyć ten praktykować różne rzeczy, a jednocześnie niekoniecznie musimy jest do tego potrzebować kogoś tam na zewnątrz jakiegoś bogaczy innej tego rodzaju instancji jeszcze inną rzeczą jest jest nowy sposób definiowania relacji międzyludzkich to znaczy, że skazany za bardzo ma swoją silną teorie tego na czym polegają relacje międzyludzkie i ich to jest zdecydowanie taki alternatywny alternatywny obszar w stosunku do tych głównych, które w, których dominują w kulturze i najpewniej tak można, by jeszcze wymieniać sporo różnych atrakcji znajdą tu zabawniejszy oto, że nośnikiem nośnikiem psychoanalizy i jako pewnego rodzaju sposobu postrzegania świata stała się amerykańska kultura masowa pewny, że w pewnym okresie narracja psychoanalityczne Anna spotkanej etyczny sposób opowiadania człowieka wszedł w produkcję filmową amerykańskiego świata służył ptakom potężny, że już po prostu każdy, kto ogląda amerykańskie filmy jednocześnie nie kupował pewien sposób rozumienia człowieka czy przy czym jego w ogóle różnego rodzaju doświadczeń jak powiedział, że pojawienie się na relacji internetowej trochę to zmienia, bo psychoanaliza potrzebuje czasu wsiami długą historię, żeby opowiedzieć skandalicznie o człowieku przykrość, jaką dzieje się obrazowanie internetowe i takie nie narracyjne w gruncie rzeczy, a obrazowo już bardzo psuje to cecha analityczny styl gry w ich opowieści to znaczy wydaje mi się, że przechodzimy do jakiegoś innego sposobu funkcjonowania kultury w tej sprawie, ale to dygresja zatrzymałby się na moment jeszcze przed tym wątku religijnym mówi pan, że psychoanaliza w jakim sensie genezy dno po pierwsze, między narracją religijną sensu stricto narrację naukową czy między nauką religią tymi 2 dużymi instytucjami na zachodniej kultury się lokuje w jakim sensie konkurencyjna dla 1 dla drugiej czy jakiś obszar w każdym razie 12 odbiera albo może jakiś obszar którymi one 200 nie interesują czy, który trochę zostawiają odłogiem no to ona użyźnia jeśli można jeśli można tak powiedzieć wiele jest takich i to jeszcze Niewiem trasą krytyki, które sięgają samych początków można liczyć w każdym razie wstępnej fazy rozwoju rozwoju ruchu z analitycznego niewiele jest takich krytyków psychoanalizy właśnie jako czegoś co w gruncie rzeczy ma strukturę do religii czy religijności podobną łącznie z organizacją pewnego rodzaju jest pewnego rodzaju dualizm, który jest mniej nas też istotny ale, ponieważ nieświadomości rozmawiamy tobym się przy pojęciu nieświadomości czy tej instancji, jaką jest nieświadomość właśnie zatrzymał, bo zastanawiam się czy w doświadczeniu późno nowoczesnego podmiotu tego już psychoanalityczne go podmiotu nieświadomości właśnie czy praca z własną świadomością czy w ogóle kontakt z tym co nieświadome nie jest jakimś siły odległy mniej lub bardziej go latem doświadczenia transcendencji w tym sensie, że oto coś takiego we mnie działa co w no właśnie przekraczam Chin i jakoś moje ja jestem od tego zależny w jakim sensie daje mi to pewne oznaki, które mogą się nauczyć odczytywać, ale jako siły na jakość my nie posiada w takim w takim głębokim egzystencjalnym sensie tu się przypomina oczywiście o kilka cytatów, ale na rozmawialiśmy tydzień temu mówi koncepcji nieświadomości Carla Gustava Junga ją miał takie powiedzenia to wybitnie religijny religijna religii na myśl i komunizm, że wszystko, czego nie włączymy do świadomości pojawia się w naszym życiu jak kolos i że to jest właściwe ta kategoria, którą moglibyśmy jakoś się z nieświadomości ją porównywać łączyć rozumieć, ale w doświadczeniu także właśnie czy wydaje mi się, że właśnie w tym sensie psychoanaliza jest filozofią, bo inne jak panną, używając słowa egzystencjalne no właściwie ustawił tę kwestię są pewnego rodzaju pytania czy problemy, które jakoś strukturalnie przynależą do skażonej dotychczasowy wszystkich doświadczeń ludzki i większość kultur tworzy różnego rodzaju systemy odpowiadania na te pytania czy problemy i jakiego stopnia w inny nazywa się czasem filozoficznych problemami egzystencjalnymi i psychoanaliza ma swoją odpowiedź na tego rodzaju pytania czy problemy pewnie pewną słabością np. paradygmatu naukowego jest to, że mam mało odpowiedzi na tego rodzaju pytania, a czasem nawet w ogóle kwestionuje zasadność wiadomo, że Carnaghi jego koledzy mówisz to są wszystko pytania pozbawione sensu i niedorzeczne, by nie dążą do rzeczy, więc znał więc, więc w ogóle nie ma co się nimi zajmować, ale one się jakoś pojawiają itd to pytanie o pewien rodzaj transcendencji niezależnie od tego jak się rozumie jest 1 z takich pytań i rzeczywiście psychoanaliza mówi, o czym w rodzaju takiego hołdu, który ukrywa przed nami część świata i w ten sposób powoduje, że się pojawia coś co jest od nas jakoś inne niezależne i t d . i t d . to jest inna koncepcja transcendencji niż np. nową w religiach monoteistycznych, ale to nie jest zupełnie niespotykane koncepcji transcendencji, bo taka koncepcja fałdów 3 czy koncepcja pewnego rodzaju czegoś skrytego immanentnym w świecie dumna na świecie, który normalnie żyjemy no to np. CEIDG wpisuje to Grekom uważa, że żywność Grecy w swoim okresie tragiczny mają tego rodzaju myślenie jest ich wtedy nieprzypadkowo wszyscy są analitycy kochają greckiej tragedii był właśnie one odwołują się do tego rodzaju intuicji intuicji właśnie pewnego rodzaju losu, który z 1 strony jest częścią świata, ale z drugiej strony jest czymś, czego bardziej my zależymy niż co zależy od właśnie, bo jeszcze cały czas Lutra to te wątki religijne chciałem, by akcentować mamy taką znaczy zastanów się na ile tam ta forma pracy z nieświadomości jeśli już faktycznie uznamy, że ona jest w jakim sensie powiązana tak czy inaczej jest jakąś formą po prostu ne transcendencji 3 takie doświadczenia transcendencji na ile ta praca u psychoanalityka jest w tym sensie pracą duszpasterską to po pierwsze, ana ile inne tu można oczywiście długo też nie wasz duszpasterstwo, ale była w sensie jest rozgniewany zaniepokojony jednak razem to jest to przyjmiemy taką definicję Paula Plichta taką szeroką definicję, że sprawy religijne to są sprawy troski ostatecznej tam, gdzie się w stronę spraw ostatecznych jakoś nie zwracamy idzie nasza troska o te sprawy ostateczne przybiera właśnie taki bardzo fundamentalny charakter to tam mamy do czynienia z jakim doświadczeniem czy myśleniem religijnym inny, a u psychoanalityka wraz z pacjentem uprawiają to wolę egzystencjalne fundamentalne przyglądają się i dotykają jakoś tego co właśnie przekracza jednostkowo na doświadczenie co jest losem wiem czymś nieznanym tajemnicą, że i t d . i t d . a druga druga myśl czy pytanie czy to jest czy to nie jest bliższe strukturze gnostyckich po prostu znaczyć ta forma religijności to też jest nienowy nie nowy trop nie nowy argument, że w, jakim sensie psychoanaliza niektóre jej formy bardziej niektóre mniej jest jakąś siłę jakimś odzwierciedleniem strukturalnym w diagnostyce zmów właśnie dba oto szuka się tutaj w sobie transcendencji właśnie pracuje się na z doświadczeniem wewnętrznym może to jest bliższego ostracyzmowi to znaczy po pierwsze, myślę że, że sam Zygmunt w projekty toby się okropnie otrząsną na terenie na tę sugestię i nie tylko, dlatego że był bardzo programowym ateistą i zgodnie z takim właśnie naukowym paradygmatem końca dziewiętnastego wieku na wszelką religijność prychał tylko istnieje tylko również, dlatego że że on bardzo silny akcent kładł na to, że właśnie z kamieni za nie zajmuje się sprawami ostatecznymi tylko zajmuje się codziennością w jej szczególne taką no właśnie tym, dlaczego co się komu śniło tej nocy, dlaczego pokłócił się żoną łamane przez męża umów takie nie inny sposób albo dlaczego muszę coś w trakcie sesji tak ani inaczej wypowiedziało i to ich i bardzo kładł akcent, owszem, mówił ludziom czasami wypowiadają się rzeczy dotyczące śmierci choroby i wyobrażeń na temat życia pozagrobowego, ale to nie jest temat z karnymi z i w tym sensie myślę, że efekt byłby bardzo daleki od takiego rozumienia i Jung dużo bliższy ita myśl jest 1 z głębokich różnic pomiędzy tymi 2 koncepcjami, ale z drugiej strony wiemy już dzisiaj, że istnieją praktyki duchowe różne, które właśnie nataki codzienności szczególe się bardzo skupiają nawet dzisiaj modne różne takie wywodzące się z płyty z muzeami innych takich nurtów, które w ogóle mówią tam te wszystkie wielkie rzeczy niemal piekła, gdzie to w ogóle nas interesuje nas interesuje to, żeby teraz właśnie być w kontakcie ze szklanką swoim doświadczeniem szklanki i i ten rodzaj myślenia pewnie byłby już bliższym myśleniu psychoanalitycznym wtedy dlatego tak zareagowałem 1 z duszpasterstwa w języku polskim jest tak związany z katolicyzmem, że na pewno obcych architekt jest bardzo daleka od takiej formy duszpasterstwa opiekę i jaka istnieje także w kościele rzymskim jej chociażby, dlatego że psychoanalityk nawet w pewnych granicach zdrowego rozsądku nie ma z systemu wartościowania w każdym razie nie powinien mieć po to, różnie bywa z tymi z analitykami czasem oni nie bardziej mają czasami w, a mówi, że granice zdrowego rozsądku Noma, jeżeli ktoś próbuje walnąć psychoanalityka pięścią na to to już jest taki system wartościowania, gdzie schronili się na to nie zgadza Allen no ale to nie jest właściwy no powiedz tak granicy i i ich w tym sensie wydają się że, że tutaj pomiędzy kimś, kto stara się być przewodnikiem, a tak moim zdaniem w tradycji polskiej jest rozumiane bycia duszpasterzem, a kimś, kto to z domu już raz za bardzo szczegółowym czymś takim momentalnie doświadczeniem kogoś jest jednak spora różnica i to była pierwsza druga jeszcze pan widzi drugi wniósł wątek trudno jest niestety zapomniał no tak to znaczy ten wątek Kostecki, ale na ile właśnie taka gotowość poniekąd ponadto odpowiedział w tym pierwszym władzom tym, że projekt byłby tutaj nie na ich konta w istnienie nikt nie miał takich ambicji, żeby tworzyć systemy, które takiemu państwu wszech wyjaśniające i muszę to zdarzało, bo miał taką pasję pisarską bym powiedział, ale zawsze bardzo to OOM opatrywał pewnego rodzaju, a to właściwie są jest taka mitologia, którą formalnie jesteśmy do niej przywiązani, a to, że potem wielu ludzi się do tego bardzo przywiązała to jest zupełnie inna sprawa moim zdaniem nie treść tej teorii, ale winę za praktyki jest związany jest bliższy temu ocenia nazwał prozy mityczne, bo rzeczywiści będę bronił bardzo mocno tej tezy niezależnie w pewnym sensie od tego w jakim nurcie pracuje dany terapeuta wywodzący się gdzieś w Les psychoanalizy, bo teraz tych nurtów jest bardzo wiele to one wszystkie opierają się na czymś co można właśnie nazwę doświadczeniu, której do, jakiego stopnia wykracza poza możliwości języka i ich w tym sensie może tu jest jakiś rodzaj czy ten, kto to przychodzi doświadcza czegoś co potem bardzo trudno powiedzieć właściwie co się zdarzyło natomiast część jest to pewnego rodzaju doświadczenie, które na jakość zmienia jakość powoduje na uzdrawia, jakiego stopnia albo nie uzdrawia, bo to wiadomo, że to bardzo różnie bywa natomiast natomiast natomiast na pewno jest z bardzo intensywnym doświadczeniem w tym sensie wykracza poza np. w sytuacji, kiedy ktoś czytano poety teksty filozoficzne dziwny sposób się wchodzi na pewną ścieżkę wcześniej dla niektórych czytanie tekstów filozoficznych też jest wielkim doświadczeniu z właśnie produktów, ale takich miałem doświadczeń, ale czy to jest rzeczywiście z tego co pan mówi może językowym dlatego tu właśnie robi właśnie właśnie jest coś się przy tym zatrzymać przy tym doświadczeniu, którego nie sposób wypowiedzieć, który jest jakoś świat, a właśnie co znaczy to, skąd wiemy, że nie mamy jak jest świadoma właśnie po śladzie to znaczy, że jest jakiś rodzaj zmiany, który w, którym rejestrujemy przed tym doświadczeniem i po co się dokładnie stało nie wiadomo, ale wiadomo, że inaczej trochę funkcjonujemy pod tym niż się w upływ to jest trochę Zan w 2, a pan powie tak, ale nie nazwa jest proces składania, ale to jest zwieńczeniem w jakim sensie cel procesu terapeutycznego to co pan nazwał teraz, gdy myślę szczerze, że umrze, że to zależy, ponieważ jak wiadomo ludzie przychodzą do terapii zwykle, dlatego że cierpią stawki w takiej czy inny sposób albo mają objawy nerwicowe albo mają nieszczęście życiowej dzisiejszych czasach to raczej z nieszczęścia w formie depresji to najczęstszy powód do tego, że ludzie się zgłaszają do do terapii po tym, jak już powiedzmy 2 lata grali w różne pochodne proza ku niektórzy z nich właśnie zaczynają szukać czegoś innego i ale oczywiście jest wiele innych powodów, bo mają konflikty małżeńskie, bo tam coś jeszcze i i inni i oczywiście podstawowym celem jest jednak ulżenie w tym cierpieniu natomiast rzeczywiście to jest trochę także ta zmiana jest jednocześnie tym są w jaki sposób wiąże się z umorzeniem w czerwcu, którym wspomniał pan o niebo to jest też 1 z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy orzekł lokalnie bliska pańskiemu sercu jest Grzelaka Noska teoria, ponieważ wiedział pan o tym co mnie wypowiedzi nie wypowiada, ale czy niewypowiedziane 3 dni jakoś językowo nieuchwytne, ale akant to właśnie przewrót językowy w psychoanalizie to pomówmy o lokalnie i o ile go pokonać nie wiem czy to się dach w ogóle opowiedzieć koncepcję reklamy w Chinach w Chinach koszyk ranking w skrócie NSR to zupełnie niezrozumiałe oraz w właśnie nowo niektórzy uważają, że tylko laka nie znaczy, a nawet może dla kat nie rozumiał swej koncepcji są takie jak wasz dzień ten jest trochę tak jak mówisz Einstein niż dopiero po tym, jak niewinne 3006 . raz wykładał ogólną teorię względności to nagle ludzie o zrozumiałe w UE w tym sensie oczywiście to znaczy boja myślę, że rozumienie jest pewnego rodzaju procesem sprowadzenia tego co nieznane do tego co znane i w teorii laka Noska podobnie jak ogólna teoria względności jest taką teorię, która bardzo jest odległa od tego co znane to znaczy, że nasze podobnie na wkład w fizyce teorie kwantowe, że nasze kategorie ukształtowany przez praktykę językową i doświadczenie na nich oparte są dość daleko od tego co próbował wypowiedzieć latem szczególnie w swoim późniejszym okresie późniejszym tworzenia teorii i trochę się z nim przejść tę drogę żeby, żeby do tych do tych z konstrukcji czy struktur co znaczy, żeby zacząć postrzegać jako coś co rzeczywiście daje jakiś rozpoznanie świata doświadczenie w rzeczywistości i relacji międzyludzkich tak ja osobiście uważam, że warto je wykonać to program na pewno to jest droga, którą bardzo trudno wykonać w bardzo krótkim czasie na dodatek jest autor okropny piszący bardzo enigmatyczny sposób i to chyba specjalnie, bo wiadomo, że jako młody brzeg pisał bardzo piękną Francuz przyznał potem zaczął pisać Francuz przyznał mu okropną niezrozumiałe i t d. może właśnie, dlatego że chciał on innej i jak wtedy właśnie oderwać od takich typowych intuicji językowych swój przekaz, a może, dlatego że miał podejrzenia, że ludzie kradną pomysły, więc w myśl postanowień w uczelni zrodził się ukryć, ale i nie zmienia faktu, że to jest kolejny powód, dla którego studiowanie dostali jest bardzo trudne natomiast w tym pytaniu jak rozumiem, a to co poza językowe, a są w językowej teorii le CANARD właściwie nie powinno mieć miejsca tobym powiedział nam nie znaczy teoria lokalna w swojej najbardziej zrozumiałej wersji to jest teoria 3 pól znaczy wyobrażenia owego symbolicznego i realnego w Itace jest radny to jest właśnie to co jest poza językowej co więcej nie uchwytny w języku żaden sposób, więc w związku z tym nie tam jest miejsce na tego rodzaju świadczeń realne zastępuje w jakim stopniu stanowiła kanonie świat w czy to doświadczenie ma jakąś strukturę no bo mówi pan o graczy bardzo trudno mówić o tym co nie wypowiadane rzecz jasna, ale myśląc o tym czy zastanawiając się nad tym czy inny, zadając takie pytanie o strukturę tego dlatego doświadczenia i także struktura tego co nie wypowiadane zarazem no to pytam w gruncie rzeczy o to jak strukturyzowane jest nieświadomość jak ją rozumieć jak ją opisywać strukturę nieświadomości co najmniej wg Hakana to jest rzecz, a skądinąd znanej nazwie danej bardziej znanych stwierdzeń, że nieświadomość struktury wzorowane jest, jaki język przeczytania chodzi o język tak w ogóle tylko język takiego opisywali strukturalnie w styczniu nadarzy się języka przede wszystkim Ferdynanda Societe punkt odniesienia dla Macana podstawową w i i w tym sensie nieświadomość na taką właśnie systemową strukturę tego, że to akurat nie wyjaśnia nam tego doświadczenia wnieść doświadczenie pojawia się wtedy, kiedy coś się dzieje w tej strukturze ani wtedy, kiedy ona po prostu jest to oddzielanie się jest można powiedzieć tym momentem, kiedy się pojawia doświadczenie i powiedziałbym, że to jest taki dzień niesie, który narusza strukturę to znaczy, że jakiś sposób inny pojawia się zupełnie inna przestrzeń w tej strukturze tak i enigmatycznych to opisze natomiast na takim subiektywnym poziomie to tak jak mówię to jest raczej takie doświadczenie, że coś się zmieniło wzajemnie i one już w moim i to można bardzo skonkretyzowanych np. na niej jedno zwykle miałem zwyczaj strasznie się złościć na swoją szanowną małżonką wtedy, kiedy podawała mi za słoną zupę n p . a po tym, się mniej złośliwe albo smakuje smakuje słona sól okazało się, że może, że smakuje albo n p . że nie jest zwykle jak wsiadałem do samolotu albo wsiadałam dotąd czy ciasto dotyczy kobiet, ale najczęściej, ale to też dotyczy marszczy to musiałam co najmniej zagrać w Pionkach tam środków uspokajających, ponieważ lęk przed lataniem powodował, że tego albo w mężczyzna to raczej zamówić wódkę tam na tym pokładzie natomiast natomiast natomiast po mnie, więc to ma też takim bardzo tak jak mówię na takie zmniejszających cierpienie wymiary, ale to nie jest jedynej to inni na różne sposoby można ujmować w różnych opowieściach znam się co jest tym nie wypowiadanym w tym doświadczeniu co jest w tym wymiarem owego doświadczenia, który jest poza językowe, bo mogę w Investments, że zrekonstruować w jakim sensie to co ne stoi za tą zmianą to znaczy na uczestniczy w sesjach terapeutycznych staram nad różnych denominacji oczywiście to można sobie wyobrazić inne mam jakiś symptom to w takim najprostszym przypadku, kiedy coś konkretnego się ze mną dzieje nie myje ręce na kilkadziesiąt razy dziennie n p . taki klasyczny nie klasyczny sen symptom przymus przymus pewnego rodzaju on ustępuje to na skutek właśnie nie wiem pewnego treningu mentalnego jakiś pracy, którą wykonuje inne polegającej na nie wiemy np. na rozpoznaniu, że Terence nie są brudne albo nie wie o odnalezieniu w dzieciństwie czy gdzieś jakiś momentu, kiedy coś takiego się dzieje co jest teraz odkrywane właśnie w obrębie tego przymusu i t d . i t d. i wtedy, jakbym w, jakim sensie mam to doświadczenie ono ono ono ono w języku jest opisywana no i da się o nim opowiedzieć oczywiście tylko, że ono jest dla każdej osoby inne i w związku z tym na powiedzmy, że w takim klasycznym po jego zastygnięciu to jest doprowadzenie do tego, żeby treści nieświadome, które tam jakoś zostały wyparte z innej z powrotem stały się się świadome albo w ogóle stały się świata i wtedy one przestają ujawniać w formie symptomatyczny, a zaczynają się albo losu, a one zaczynają ujawniać się właśnie w formie symbolicznej czy w formie jakichś części języka wypowiedzi narracji to zostaje pisarzem pisze sobie powieści jak GITD ale te to co jest bardzo szczególny na to, że rzecz, że ta ogólną powierzchnię właśnie przedstawiona albo, którą pan przedstawił w bardzo konkretnych szczegółowych historiach jest zupełnie indywidualna to znaczy opalona jednolitego schematu, kiedy to się dzieje, dlaczego tak się dzieje, jakie słowa wywołają, jakie doświadczenie będzie dym, który w świat, który nazwiemy, że ujawniło się doświadczeniem wyparte, kto to jest za każdym razem nowa historia co skądinąd jest trudny w zawodzie fascynujące zupełnie jeszcze pozostający w tym temacie struktury nieświadomości czy tego właściwie świadomość funkcjonuje może tak powiedzmy to jest kilka takich ujęć nieświadomości bardzo klasycznych po tafli Toscana przeto, których mawia się czasem, że on jest elementem dnia opisu o charakterze hydraulicznym opisu osobowości 3 psychiki ludzkiej o charakterze hydrauliczne w tym sensie, że tam są pewne to krąży pewnego rodzaju zasób energii psychicznej oryginalnej ją po różnych instancjach się przemieszcza jak dziecko jest za mało to zaraz z drugiej strony wychodzi jest go za dużo i t d . i t d. ta nieświadomość jest rodzajem właśnie jak już takiego w 2 i potencjału energetycznego ma obiekt zbudowanego wokół przyczyn realizującego się poprzez pewnego rodzaju pragnienia czy dążności do zaspokojenia pragnień Super, bo to pan wykłada bohaterowi, a nie robi się tak dochodowa, a wyście to wszyscy robimy tak komentarz z Holderem polskich lasach rejonu opowiada przepraszamy również wiadomo jednak bardzo dobrze, ale moim zdaniem Super w ten sposób w 21 z drugiej strony ta już Gąska koncepcja, gdzie właśnie świadomość, jaką taką intencję mszalną niemal istotą taką boską właśnie, która z dąży do pewnego rodzaju pełni przejawia się w naszym doświadczeniu za pośrednictwem jakiś niezwykły egzystencjalnych przeżyć my i t d . i t d. tych koncepcji nieświadomości jest mnóstwo nawiązuje do tego co pan mówiło o takim metaforyczną właściwie teraz filozoficzną o charakterze ne z analizy byłam chyba jakiś niesamowity Rój tych różnych koncepcji nieświadomości pytam o to, która panu jest najbliższa nam jednak debata taka właśnie pomiędzy Floydem nękanym to znaczy, że jest bardzo językowa bardzo skupione na praktykach językowych różnego rodzaju, a po drugie nie jest związana z takim rozumieniem jednak pewnego potencjalny właściciel energii, jaką jako fundamentalnego źródła na niewielką funkcjonowanie istoty ludzkiej zdecydowanie Junga ska jest mi bardzo odległa, bo jak właśnie mam poczucie, że Jung w gruncie rzeczy bardzo tak w wpisuje w tradycyjną religię do takiej wyobraźni pole różnego rodzaju figur religijnych z tą pomocą koncepcję psychoanalityczną natomiast gdy natomiast podoba mi się to co rozpoznał lokalną z trojga i uważam, że trafnie bardzo rozpoznał to znaczy, że ów projekt najważniejsze nie są te figury to tam wszystkie Rosy na czasy inne popędy tylko tyko przede wszystkim sposób przekształcenia się różnego rodzaju znaczeń pod wpływem tych założonych Energi to znaczy że, że to on to nazwał, że podstęp przyczyna studiować to są pisma technicznych to znaczy te, które opowiadają o przekształcaniu się różnych rzeczy winne, że przy i to jest rzeczywiście tam się wydaje najbardziej fascynujące zupełnie bez tych wszystkich jakich pełno powiedziałbym rozdmuchany z figur, które za tym miałyby stać na bardzo prawdopodobnie nie bardzo zależy od temperamentu konkretnego praktykującego i jest Elizabeth Rubin, skąd taka francuska historyczka z analizy która, która napisała historię psychoanalizy we Francji, ale przy okazji w ogóle taką 1 z dobrych historii z analizy, a także napisać biografię Macana zresztą zauważyła że szkoły filozoficzne odzwierciedlają pewnego rodzaju struktury teatru i hajnowska szkoła ma strukturę Kaczkowskiego zamku to znaczy, że z cały czas, a Dead jest na kolejnych etapach takiego szkolenia cały czas zdobywa kolejne piętra spotyka się z coraz bardziej podatny na wysokimi trybunałami, ale potem przychodzi i okazuje, że ta jeszcze nie był finał jeszcze dalej i t d . ten w szkołę Kalinowska, która jest bardzo potężnej wyższą w Polsce najsilniej reprezentowaną w gruncie rzeczy szkołą z Anglii powstała ma charakter takiego ciągłego napięcia pomiędzy różnymi obiektami, które krążą kusi co zresztą zgodne z infrastrukturą teorii klej nocki, a szkoła raka Noska polega na tym, że jeżeli jest 2 lat kanistrów to po chwili jest 3 graczy niż jedzie na jakich jest jedno Towarzystwo w tym jest 22 lat pianistów to po chwili są 2 Towarzystwa na trenerskiej za chwilę będą 3 Towarzystwa 5 to ważne, że to jest bezustanne podział w, czyli wędrowanie po łańcuchu znaczących jak to się w teorii Karnowski, czyli że, że ludzie, którzy wchodzą w Cannes w ten czy inny sposób funkcjonowania w inny w psychoanalizie też, wybierając strukturę teorii najbardziej jakość odpowiada im im potrzebni myślę, że to jest zresztą zupełnie prawidłowych poprawnych w takim sensie, że nie ma z tego nic złego co by płynęła raczej dużo dobrego co do Jung listów to one się akurat nie wypowiadała na pewno jest tym jak litewscy dzielą tak podobny krok dzielą lata, chociaż też myślę, że jest takie pragnienie wzniosłości takich niweluje główne walki oglądali różnych mitach germańskich mitów innych takich historii, której się, więc kupują gaz bardzo ujawniania to prawda jest pan autorem bardzo głośnej książki myślę o wrześniowej rewolucji na e-książki zresztą intensywnie teraz znów przez polską prawicę krytykowanej Nine West Hamu, który pan nie całą Polskę na Jagiellońskiej, a od inwestycji polskich, a z podejmuje bardzo interesujący dialog proszę bardzo bym się ostatnio zetknąłem z jakimiś takimi wypowiedziami nawet urzędników państwowych wysoko pos postawionych, że tutaj prowadzić takie straszne rzeczy w tej książce, a te, ale nawet nie o samej prześlemy rewolucji chciałem teraz z panem porozmawiać o tezach, które w tej książce są od pewnego rodzaju metodzie, którą tam niech pan stosuje zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym na antenie to pewnego Radia, którego nazwy nie będziemy wymieniać tutaj, ale i rozmawialiśmy o tym jak właściwie zastosować siłę kategoria rodem z psychologii jednostki czy w każdym razie z dziedziny, która się rozpoczęła jako dziedzina, która się jednostką interesuje jako dziedzina, która tworzy pewnego rodzaju opis psychiki jednostkowej właśnie jak zastosować te kategorie i przenieść je do opisu i rozumienia zjawisk społecznych historycznych w swojej najnowszej książce też w jakim sensie pan to robić, bo właściwie taki podmiot zbiorowy na wiek dwudziesty byli jego myśli historię pan próbuje przeanalizować to właśnie jak to i jak się dokonuje to przejście na ile np. kategoria nieświadomości właśnie, który dziś rozmawiamy z pana poręcznym narzędziem w rozumieniu pewnych procesów kulturowych i społecznych historycznych to jest oczywiście możliwość, którą wiele wielu teoretyków wyczuwało i widziało już w trojga samego chodź chodź ci tak naprawdę dobre narzędzia do tego dał właśnie, że płakał, gdy u frajda mówię, dlatego że już powiedzmy szkoła frankfurcka zaczęła myśleć o tym, że, jeżeli człowiek jest kształtowany przez pewnego rodzaju internalizacji bardzo ważnych figur rodzicielskich, które reprezentują pewny też normy społeczne i t d. to jak gdyby interna wizję siebie społeczeństwo i w związku z tym to jaki jest to społeczeństwa odzwierciedla się w funkcjonowaniu psychiki indywidualnej na to jak funkcjonuje inny psychika indywidualna wpływa też czy sumy różnych cech indywidualnych kształtują funkcjonowanie społeczeństwa i tak takie połączenie krytyki wywodzące się z marksizmu z krytyką wywodzącą się z analizy to jeszcze w okresie międzywojennym była taka rozpoznawcze, a znak rozpoznawczy szkoły frankfurckiej natomiast natomiast to potem się wracało w różnych momentach, ale wydaje się, że to co jest News lokalny w sposób bardzo ciekawe to jest w ogóle przeformułowanie tego kim jest podmiot i oczywiście było możliwe po zwrocie językowym to znaczy po ustanowieniu takiego myślenia, że właściwie rzeczywistość ma charakter językowy i wtedy wszystko jest osią drobne w drobny wtręt co to znaczy właśnie rzeczywistością Jacques, a więc nie obcujemy z taką rzeczywistością, która nie jest jakoś uporządkowany przez język, którym operuje straż dotkną stołu właśnie właśnie jetty g zetknął się stało, ale to ja go postrzegam jako stół, dlatego że mam pojęcia stołu, który w języku funkcjonuje zgodnie z pewnymi regułami postrzeganie językowego i mimo tego, że ten stół jest drewnem to on dla mnie nie jest po prostu drewnem to właśnie stołem, który jest wpisany w pewnego rodzaju my uniwersum językowe w i nawet powiedziałbym, że to jak ja czuję dotyk tego stołu jest określany przez pewnego rodzaju porządki językowe jak wiadomo to jak opisujemy nasze wewnętrzne doświadczenie za pomocą językowych kategorii bardzo wpływa na kiego przeżycie to znaczy ludzie, którzy np. mają tego rodzaju praktyki językowe, które zmniejszają wagę do świadczenia był mniej przeżywają ból dłoni w odwrotnej więcej więc, więc w tym sensie język porządkuje jak gdyby poznawanie rzeczywistości czy doświadczenie rzeczywistości i jej i jest w związku z tym właściwie mamy do czynienia, jeżeli mamy do czynienia z drugą osobą z pewnym polem wypowiedzi, traktując np. jakich te są oprawki kupuje na okularów jako również wypowiedź pewnego rodzaju np. między nami te wypowiedzi są do jakiego stopnia musi w Indiach i Bacha i też oczywiście ten tymi wypowiedziami są zdania, które się tu i teraz to co mówiłem latem wprowadza duże podmioty zawsze podmiot wypowiedź to znaczy najpierw mamy ten korpus wypowiedzi, a potem istnieje pewien podmiot który, w czym czujemy w pewnym sensie z tego korpusu wypowiedź maleje jak mamy już taką definicję podmiotowości n p . jeżeli weźmiemy korpus wypowiedzi, jakimi są wypowiedzi powiedzmy filozofów dwudziestego wieku to możemy wygenerować sobie postać podmiotowość, która która, w którą nazwiemy 2 dwudziesty, jeżeli na dodatek uszy regulujemy te wypowiedzi w pewną sekwencję najczęściej dane jest chronologiczne niekoniecznie zresztą to co wtedy mamy już wypowiedź strukturyzowane to znaczy możemy zacząć się zastanowić, jakie były dzieje, jakie były zmiany w tej podmiotowości, który spowodował, że najpier w powiedzmy mówiła głosem Martina Heideggera o tym, mówiła głosem Jean-Paul Sartre, a potem mówiła głosem Żaka do elity kobiet i ich wtedy mamy jak gdyby już nie tylko kwestię tego, jaki mieliśmy wypowiedziane mamy też też kwestię tego co się działo stąd podmiotowością, że n p . od pewnego typu wypowiedzi, jakiej się pojawiają Martina Heideggera nagle zaczyna mówić no tak jak Jacques David, żeby przeskoczyć już tego sektora i IAI w tym są i w tym sensie właściwie każde pole wypowiedzi nadaje się do tego rodzaju analiz mistrzowski sposób się w kółko to robił, unikając w ogóle u określenia, że to jest podmiot natomiast bardzo wyraźnie bada właśnie różne pola wypowiedzi to co jest mistrzostwem żoną umiał świetnie wyznaczać granice, bo to co jest trudne w tego rodzaju w praktyce to jest, żeby ustalić, gdzie są granice tego pola, w którym coś np. ułatwia to jest w stosunku do kultu, bo wiadomo, że kultura to jest pewien obszar językowy NIP jest kultura Polska to jest język Polski Janoszka nie jest to kultura niemiecka natomiast, jeżeli chodzi o przedziały czasowe na świat powiedzenie, że wiek dwudziesty może być pewnym podmiotu tutaj już z pewną decyzję o trucia jakąś zasadniczą można ją jakoś uzasadnić w bardziej a gdzie działa nieświadomość w społeczeństwie w taki sposób niż rozumiemy nieświadomość to jest dysonans czy pewnego rodzaju pęknięcie to, więc my pomiędzy językiem publicznym, a językiem prywatnym przykład również w Polsce w ogóle jest bardzo głęboka różnica pomiędzy językiem publicznym jedynie językiem uroczystości państwowych książek historycznych tego czegoś nauczą w szkole i tak i t d. a przekazem prywatne, czyli afera taśmowa n p . to jest moment, w którym nieświadome chaszcze ujawnia, kto jest n p . coś takiego i gry i ceny Dyson i często tłumaczono to wpływem propagandy o dniu okresu PRL -u, ale moim zdaniem to jest to jesienne dużo głębiej sięga po tego, że język publiczny jest językiem inteligencji które, która wywodzi się z władz miejskich w Polsce, a język codziennej komunikacji to jest język nazwałbym to emancypantki kupowanego ludu to znaczy on ponieść jednak większość z nas wywodzi się Zeman spawanego lub buta no to netto to w tej komunikacji prywatnej nadaje się posługujemy tym językiem mimo tego i i tam są zapisane w różnym bardzo ważne doświadczenie, które się dość nijak mają się do tych kinie i doświadczeń zapisanych w języku publicznym i tu mamy coś co Polaka na skup się nazwa Unii świadomością to znaczy nie przenikanie się w 2 porządków językowe 30 chodzi o to, że nie zdajemy sprawy z tego tak uznał, że coś takiego występuje reakcja nigdy nie nie jest poddane refleksji potrafimy funkcjonować na 1 poziomie inna dróg zmiany, ale one wcale nie się ze sobą nie uwzględniają to oznaczony funkcjonują w dość duży i gdy socjaliści po 1, a z drugiej takie momenty, w których no dochodzi właśnie do ekspozycji tego pęknięcia czy tej różnicy to są momenty, w których zarazem jest pewna szansa na to doświadczenie, którym pan powiedział takie doświadczenia w rozwoju w tym przypadku, na którego jakość istotą czy net czy esencją może byłaby integracja tych 2 przestrzeni czy tych 2 porządków, które są rozłączne rozszczepione uwłaszczenie wchodzą ze sobą żadną interakcję przeminie wchodzą świadomie interakcję, bo oczywiście to rozdarcie i rozdarcie w obrębie 1 obiektu tak i ich to może siedzieć w bardzo różnych formach to znaczy, że tak jak pan powiedział może to być takie wydarzenie afera taśmowa, choć wydaje mi się, że to jest raczej powiedziałbym takie krótkie spięcie pomiędzy tymi 2 polami tymi może mieć bardzo różne konsekwencje zresztą jak wiadomo inną formą jest jest tak naprawdę praca literatury to znaczy jest w wielu kulturach w ogóle taki szczególny w dwudziestym wieku pojawia się taka praca literatury polegająca na integrowaniu języka tego, że dach pełen skrytek go wobec języka publicznego i w Polsce do jakiego stopnia, toteż istnieje powiedz mi język, który w Braniewie Masłowska Mirosław w pewnym momencie to było tabu wprowadzenie takiego języka lub prywatnego w obszar języka dlatego my takiego oficjalnego wsparcia publicznego i ad, a trzecia forma to jest forma pracy teoretycznej to znaczy my ludzie, którzy po prostu próbują pokazać jak ten język w głowie niski powiedzmy w dobrym przykładem niech pieniędzy prywatny tak naprawdę funkcjonuje niezależnie równolegle do NRD o tego języka publicznego, a takie jakieś momenty historii czy 3 w rzeczywistości społecznej, w których nagle coś takiego się wydarza tego nikt się nie spodziewał np. to są takie klasyczne można powiedzieć zdarzenia o strukturze przypominającej jakieś doświadczenie wewnętrzne, kiedy coś nagle zaczyna się dziać ze względu na to, że nie jakiś obszar doświadczenia były ignorowane wypierany to co wypierane jak wiadomo wraca zazwyczaj, ale takie sytuacje jak nie wiem wygrana trampa w stanach Zjednoczonych katastrofa Smoleńska o może lepszy przykład przy założeniu, że była to katastrofa w ich bacznie będziemy wchodzić w teorie spiskowe teraz ale bo to są dobre przykłady pojawienia się właśnie wydarzeń, które wymagają zmiany funkcjonowania pola językowego gdzieś tam sam w sobie tworzy pewne pole językowe i wprowadza w dyskusji pewne jedno takie języki prywatnych, które były dotychczas amerykańskim życiu publicznym wyparte naczynie z otwartego rasizmu, choć od lat mniej więcej 5060, kiedy właściwie zupełnie wyparty go przywraca, więc w tym sensie, ale oczywiście bardzo mocno funkcjonują w dyskursie prywatnymi wcale nie znikł tak jak powiedz między otwartego antysemityzmu w Polsce istniał w dyskursie prywatnym raczej wżyciu publicznym w ciągu ostatnich 25 lat słabo obecny od teraz są sobie spokojnie wraca i w tym sensie w tym sensie to jest takie zjawiska oczywiście to są właśnie takie zjawiska przenikanie się tych obszarów, ale jest bardzo wiele obszarów tego nie, które funkcjonują w tym języku prywatnym, które po prostu nie przenikają np. Ano przede wszystkim to co się nazywa doświadczeniem traumatycznym dla danej społeczności jest znakomita książka w Lipianach bawili Frida Seewalda o wojnie powietrznej napowietrznej coś tam w i to jest książka o bombardowaniach Niemiec przez aliantów no 40 latach, ale oczywiście nie samych bombardowania, bo to jest pisarz i raczej krytyk literacki tylko o literaturze okresu powojennego, które nie zauważyła tego problemu to znaczy o tym, że Niemcy nie umieją mówić ani pisać o tym co się wtedy zdarzyło mu kilkadziesiąt niemieckich miast zostało zniszczonych zginęło w parę milionów ludzi w tych w sumie w każdym z tych miast parędziesiąt paręset tysięcy inna i realny i i ten ten pisarz mówi i właściwie nie ma śladu zapisu tego tego wydarzenia Anny PiS to wydarzenie istnieje na swój zresztą szczególny sposób w języku prywatnym też nie wprost na 3 językach prywatni rzadko kiedy ludzie naczynie z takim, gdyż hajnowskim sędzia prywatnie go takich, które używają ludzie w wąskim kręgu w swoim rodzinnym i przyjaciół ludzie mówią aluzyjnie tych wydarzeniach rzadko kiedy nazywają je bezpośrednio natomiast, jeżeli chodzi o przełożenie tego na dyskurs literacki to w ogóle tego nie ma było kilka powieści, które się pudel próbował mierzyć w lesie okazów Buzały głównie z moimi powieściami pewne, że nie autorzy nie potrafili znaleźć języka, żeby te wydarzenie w hali opisać to jest bardzo ciekawa książka dlatego o nich mówię, że nie dotyczy bezpośrednio wydarzeń polskiej, więc nie jest aż tak dla nas emocjonalnie poruszające natomiast ona mówi o tym jak pewien rodzaj traumatyczne uniemożliwia kurz znalezienie języka przez uświadomienie sobie za pomocą narzędzi finansowych to źle, że nie zostało to opowiedziane wielkim zdjęciem ważysz z punktu widzenia psychoanalizy właśnie stosowanej do rozumienia zjawisk społecznych, który widział tu też bym był nie dogmatyczny to znaczy jeśli podmiot z czego w sejmie chcę uświadomić ma jakieś poważne powody do tego ich wcale nie należy tak od razu tam za pomocą otwieracze do konserw smutek po wymuszać na nim zapach jest taki podział mniej tolerancyjny wobec swojego niemieckiego podmiot i to bardzo na niego krzyczy nie boi, bo to jest ciekawy moment, dlatego że tutaj to pewnego rodzaju właśnie nie wiem na ile psychoanalityczne przekonania, bo dotyka on sam powiedział, że to podmiot, który nie chce sobie czegoś uświadomić też ma jakąś, gdy jakiś do tego powód w jaki siły jakiś cel istotne i wcale nie chodzi o to, żeby go od razu wybijać go z tego z tego mechanizmu artystek moment, kiedy właśnie te niekiedy perspektywa psychologii empirycznej sprawę z perspektywą psychoanalityczną się nie zdarzają czy wchodzą w konflikt, choć właśnie chyba nie z psychoanalizą udko z takim bardzo jakiś potocznym rozumieniem tego Otóż po 10 latach odłączyć Center amerykańskie Towarzystwo psychologiczne wydało taki raport 10 lat po 10 lat po łatwej Center w skutkach psychologicznych tego co tam się wtedy wydarzyło m. in . bardzo ciekawe zjawisko to zostało zarejestrowane na poziomie statystyk Otóż był taki powszechny ruch w momencie, kiedy samoloty uderzyły na wieże World Trade Center powszechne ruszenie psychoterapeutów na Manhattan i psychoterapeuci rozmawiali czy właśnie robi takie spontaniczne sesje z osobami, które widziały ten zamach albo czuły lęk w tym momencie nie było sporo tych terapeutów wiele takich sesji się nie odbyło nakłaniali do tego, żeby o tym, rozmawiać, żeby te emocje na bieżąco wypowiadać, żeby właśnie nie chować tego nie w nie separować w jakim sensie tego lęku przed jego doświadczenie to w grupie tych osób, które były poddawane takiej szybkiej terapii właśnie odsetek rozwiniętego PTSD był znacząco kilkadziesiąt procent wyższy od grupy osób, które nie rozmawiał z terapeutami, by zadziałał efekt trochę odwrotny za tym stoi pewnego rodzaju taka nazwijmy to psychologiczna koncepcja traumy przez kilku badaczy rozwijana w myśl, której to właśnie lepiej jest nie mówić od razu przynajmniej to znaczy te metody oparte na tzw . de briefingu działają odwrotnie, ponieważ mamy pewnego rodzaju wewnętrzne mechanizmy inne w cudzysłowie pozwalający się zabliźnić samo doświadczenie, więc jeśli po 2 miesiącach n p . gdy utrzymują się takie objawy dotkliwe no to wówczas terapia przynosi skutki, ale na początku lepiej zostawić pomyślał w kontekście tego za bal ta właśnie te 3 psy Hanek 1 czy w ogóle milczeniem połóg to doświadczeniem traumatycznym powszechne zjawisko i Europa po wydarzeniach pierwszej drugiej wojny światowej i wiele innych przykładów pokazuje, że to przede wszystkim się dzieje niezależnie od tego wolny 3 czy uważamy, że to dobrze czy to źle na pewno obcych analitycy nie mają przekonania, że należy do kogoś jeszcze inni, że Ion doznał neutralnej z nim rozmawiać natychmiast, że matematyk tejże strony Wróblewska Nate słowa, że emerytura czy pacjenci do nich przewodniczka liczenie odwrotnie jej trasa zupełnie inny nurt z KTH Witecki, który idzie do pacjentów i po fuzji inne i też w obcych analitycznym myśleniu czynnik czasu odgrywa ogromną rolę to znaczy, że rzadko, kiedy pracuje się z tym co jest na bieżąco dyplomatyczne czy to co jest raczej jest także że, z czym zwykle różne doświadczenia uruchamiają różne mechanizmy obrony z tym mechanizmem obronnym wie, iż dość sensowny sposób to znaczy pozwalających człowiekowi żyć bez większego cierpienia zadziałają to dlaczego nie kryje w sobie tak będzie i nie musi wcale się z tym borykać natomiast, jeżeli właśnie jest tak, że po jakimś dłuższym czasie nie samo działanie zwykle tych mechanizmów obronnych np. właśnie przymusu mycia rąk to jest działanie mechanizmu obronnego w gruncie rzeczy albo innych tego rodzaju sprawy powoduje ona w jakiś bardzo duży cień cierpienie i dyskomfort no to wtedy taki człowiek może pójść zacząć szukać jakiś pomocy, ale wtedy to już jest właśnie niezwykle dość duży dystans czasowy wobec tego wydarzenia i wątki to wydarzenie rzadko kiedy jest uświadamianie jego na bieżąco przeżyte wydarzenia często w ogóle nie są uświadamiane jako wydarzenie mecz z czynnikami myślę, że to jest taki moment, w którym też zachęcamy, żebyście państwo włączyli do rozmowy z jakimiś oświadczeniami nie wiem pytaniami wątpliwościami proszę bardzo ja będę podchodził prosiłbym właśnie mówienie do mikrofonu, ponieważ inaczej się nie nagra jednak gra w zaciekawiło mnie, bo powiedziała, że fani mówić o znaczy, że podaje przykład z Niemiec, żeby właśnie uniknąć tej emocjonalność dzieci a, gdybyśmy tak zeszli na grunt Polski jest takie rzeczy, o których nie mówimy, abyśmy zeszli z ani nie umawialiśmy się tutaj jednak też będziemy rozmawiać przy traumach zbiorowych z przeszłości Polski możemy tak zrobić nie nie ma nic przeciwko temu, ale to trochę może się to pytam czy tak działanie świadomość, że panie profesorze możesz zrobić nie spodziewał się pana tutaj w Lechii nie nowa rzeczy się trochę jest także ponieść napisałem o tym z książki i na dodatek jak jakość często o tym, opowiadam tę to taki trochę unikamy powtarzanie tego co dość często powiadomiony pisemnie, ale mogę oczywiście o tym, powiedzieć w 2 słowach, że moim zdaniem najbardziej traumatycznym dwudziestym wieku doświadczeniem Polski była ogromnie, żywiąc rewolucja społeczna, której się dokona między 3009 . pięćdziesiątym szóstym rokiem w Polsce, która składała się z 2 fundamentalnych momentów w inny mianowicie zagłady Żydów przez Niemców ani potem zniszczenia ziemiaństwa jako klasy przez komunistów z bagnetami rosyjskimi na zapleczu, że te 2 doświadczenia są oddani opowiedziane w gruncie rzeczy, a na pewno nie dys funkcjonują w dyskursie publicznym i że ich działanie na spowiedź zbiorową realne funkcjonowanie tego podmiotu zbiorowego, jakim jest Polska jest dzisiaj niesłychanie mocny i raczej destrukcyjny bym powiedział w gali innych taki że, że reprezentacje, które mamy tego są bardzo bardzo wycinkowo to nie jest tak, że nie mamy w ogóle reprezentacji, bo one się pojawiają, ale są ręcznie układają się jakąś spójną całościową całościowy obraz tego skądinąd niezwykle emancypacji innego jak to zwykle rewolucję wydarzenia prawdę, mówiąc że przeczytałem z fascynacją pana książka właśnie przez nią na rewolucja nie jest ona mi bliska jako socjologa robi i inni inni, jakby kojarzy mi się z tym wątkiem, który został poddany właściwie podjęty przez polską socjologię w latach dwudziestych to znaczy przez czas Dmowskiego ludzie zbędni w służbie przemocy z to jest taki tekst, który jak określił mój student jest przeraźliwie aktualny pana książka też jest przeraźliwie aktualna i staje się niestety coraz bardziej chyba aktualne co co powoduje, że właśnie to nieświadomość mówiąc językiem psychologicznym czy świadomość zbiorowa mówiąc językiem socjologicznym właściwie coraz bardziej schodzili daje daje o sobie znać w tym innym zabić zmienią tego pęknięcia są pomiędzy tymi 2 językami to znaczy tym prywatnym o publicznym w języku publicznym tak jak pan powiedział chociażby o o o tym, antysemickim kompleksy, których wcześniej funkcjonował tylko prywatnie, bo było wiadomo że, że żaden nie wypada mówić źle o Żydach tak teraz właściciel mógł też te hamulce zostały wyłączone im to mnie zastanawia jak psy z perspektywy psychoanalitycznej można to ocenić czy jest to sale w nieświadomości salsy w świadomości przez nieświadomość czy inny cel jest uświadomienie sobie i innymi słowy czy to dobrze czy źle to znaczy, bo ja jako socjolog wydaje mi się wice tutaj pewną korzyść w tym, dlatego że to, o co było głęboko skrywane i uważaliśmy, że tego nie ma nagle się okazało i pojawiło się w pewne jest pełne x krasie natomiast jest to przerażające, ale to właściwie to zatem taka droga przez czyściec to kojarzy mi się oczywiście zupełnie niefachowo, bo nie jestem psychoanalitykiem jak też nie jestem psychoterapeutą, ale jest pewnego rodzaju drogową wyrwę psychoterapeutyczne są 3 uważa pan, że jesteśmy w okresie takiej społecznej psychoterapii nowa prezes, bo ja bym powiedział coś takiego, że mamy też wodne dobre pytanie, kto poprowadzi tę sesję, bo to jest to jest rzeczywiście do jakiego stopnia ten podmiot jest spójny do jakiego on stopnia Anny ma różne takie bieguny, które w nim pracują istnieje 1 człowiek, który na pewno przeprowadził psychoanalizy sam na sobie mianowicie Zygmunt Rawicki inna niż innych przykładów nie zna, więc to jest chyba bardzo trudny natomiast natomiast tak jakby przyszło do głowy w ramach odpowiedzi coś takiego, że w ogóle w każdym procesie terapeutycznym przechodzi się bardzo kryzysowe momenty i te kryzysy mają bardzo różny charakter to znaczy czasami mają charakter takiego kompletnego wyjałowienia to znaczy tego, że właściwie nic nie dzieje, że jest nim raz, że w ogóle nie wiadomo po co się przychodzi nad tą terapii, że w marcu kwota Amor bywają takie momenty, kiedy ujawnią się jakiś bardzo gwałtowne emocje pragnienia często okropny i inni inna taka osoba jest bardzo trudny doświadczeniu tego samego siebie i to, o czym pan mówił mi się trochę z tym kojarzy to znaczy takim momentem, kiedy nagle się ujawniają różnego rodzaju rzeczy, które tak naprawdę stać chciałoby się trzymać gdzieś w nowych w wyparciu tak niczym innym i które innych, które w jakiś taki dość straszny sposób zalewają człowieka, który jest w takim procesie problem trochę polegają na tym, że to jest proces młodszy momenty w ogóle dość niebezpieczny to znaczy, że wtedy inna właśnie kunszt terapeutyczna analityka ma polegać na tym, żeby tak być obecny w tym procesie, żeby się nie stało nic złego Renata, jeżeli nie mamy tutaj tego zewnętrznego tej postaci to jak wiadomo różnego rodzaju formy agresji autoagresji tak dalej, który się wiążą z takim syn przeżył takimi doświadczeniami przeżyciami, które są trudne do do zniesienia są częstym sposobem poradzenia sobie z nimi oczywiście takie ryzyko w tym procesie, jeżeli podniesiemy ten proces, który teraz się dzieje są do tego ruch do tego modelu czy do tego do tej hipotezy NATO to to trochę tak może się zdarzyć że, że może się zdarzyć, że także nie będzie po prostu wszedł w życie i znalezieniu pewnej ekspresji świadomej dla dlatego Polak zintegrowanie tego wszystkiego wieczność współ bardziej spójną podmiotowość tylko, że dojdzie do jakiej formie to się nazywa pchamy się odreagowania przez działanie, czyli jakiś formy agresji przemocy czegoś co będzie już potem w kolejnym doświadczeniem traumatycznym cieszymy się z procesu tego trudnego zagadnienia podświadomości świadomości czy to jest tak się świadomość jak w tym jak jest jak myślenie świadome też widzi to domyślnym językiem oparty o język czy to też cenny Mystic ten właśnie zawiera pojazd i osobistej sprawie jestem tak dwujęzycznych osób nie wiem czemu się po niemiecku czy myśli po polsku kilka razy zastanawiam jak to jest, ale nie wiem ale gdybym jak myślał w jakim języku to nie wiedział w jakim języku myślę prawda jak się przygotuję do tego tak jak to jest teraz w nieświadomości, bo pan mówi inny nie był to dla mnie tak ważne dla tak jasny oraz pan powiedział, że jak bieda jest z warstwy, które jak kibic jest oparty o język reszta leci jest oparty prawdopodobnie o o takiej cenie uczuciowość w fakturach, których nazw miast widać, że traumę trauma jest jak kibic ma swój wymiar wisi, bo obrazowych takich wizualnie starszy pan tam pamięć wizualnie tak dalej jak to się robi, a potem siebie o naszych jak żagiel no i jak nadajemy próbujemy żywotnym w w procesie terapeutycznym nadać to język znaczy przywracać lub publicznego oficjalna czy to nie publicznego języka, a prawda czy to jest to niczyja jak to życie to jak to jest ten status antylop ontologicznej, by mieć świadomość, iż problem polega na tym, że to zależy od tego kto o nim mówi to znaczy że, że w prawdopodobnie ilu wielkich twórców tej teorii tylu tyle koncepcji jest ta koncepcja jak pan donosów hydrauliczne czy energetyczna to znaczy, że tak naprawdę nieświadomość to jest przede wszystkim pewien rodzaj energii napędowej która, która na jest źródłem w ogóle aktywności ludzkiej psychicznej, ale nie tylko psychiczną jest koncepcja, która mówi, że chce i jest wyżej niż świadomość ma charakter języka czy też jest jest ustrój, który zwane, jaki język i to znaczy że, że mimo tego, że nie jest dokładnie tym samym co język to jest winien ma taki taką strukturę o tym, mówiliśmy czytając dyskusję wierzę, że ma taką strukturę właśnie jak między WI i w tym sensie w pewnym Tetra czy pan mówi po polsku czy po niemiecku to jest właściwie zupełnie wszystko jedno, bo i Polski i niemieckim mają strukturę języka to znaczy fundamentalnie mogą mieć różne inne konkretne znaki znaczące słowa i t d . ale ułożone to wszystko jest właśnie taki systemowy sposób jak każdy języki w związku z tym i tak pan porządkuje różne swoje doświadczenia w zgodzie z tym systemem czy to będzie szło drogą bardziej tego języka polskiego czy języka niemieckiego jacht, a ja i znowu będzie lekka nutka koncepcja jest taka, że ona próbuje mieć 1 i drugie to znaczy w pojęciu realnego ma pewnie ten aspekt takiej taki trochę wychodzący poza język, a w pojęciu symbolicznego wyobraźnię owego na to co językowe i obrazy są elementem językowym w gruncie rzeczy to znaczy, że obraz też są strukturyzowane przez taką strukturę, jakie są i są 2 pytania pierwsze nie toczy takiego pańskie sformułowania, że psychoanaliza jest pewną formą Quazi filozofii, a już na pewno pewną w formą koncepcji człowieka, za którą stoi pewna Sulejowa aksjologia wzruszony powiedział pan, że w procesie terapeutycznym terapeuta powinien być moralnie przezroczyste czy był zupełnie obojętne jest pytanie jak te 2 noty 2 zdania mają się do siebie to jest taki piękny czarny mogę powiedzieć co prawda, dlatego że był w neutralności aksjologicznej jest wyborem moralnym to znaczy to jest pewien stwierdzenie np. człowiek, który do mnie mówi ma, więc system nie jest moją rolą to, żeby zmienić jego systemowa, a właściwie w, więc LG i to, że ja sobie mówię nie jest moją rolą, żeby zmienić jego system wartości jest decyzją moralną, ale to są jednocześnie zmusza mnie do tego wszem wobec niego był neutralny aksjologicznej, więc z 1 strony istnieje prawny na rodzaj moralności psychoanalizy właśnie np. polegający na tym, że psychoanalityk nie daje sobie prawa do tego, żeby modyfikować system wartości osoby, które do niego przychodzi to jest decyzja moralna i to jest oparty na pewnym systemie aksjologicznym, ale z drugiej strony właśnie ze względu na tą decyzję nie dokonuje ingerencji nie mówi jak pan mógł to zrobić jak pan Bóg obmacywać kogoś tam w to jest okrutny wschód bezradnie, gdy jasne natomiast zakłada, że taki proces, że żadnym z terapeutą odgrywa w tym rent role no i czynnym działaczem nie jest po prostu im tożsamy z nie wiem z pustym miejscem, które jest neutralne on mimo wszystko ma jakiś wpływ na to, którą stronę zmierza taki proces pytani jednostek neutralny przezroczystym etycznie można próbować sił po drugiej czy osoba, która przychodzi i cierpi, mówi że klub jak cierpi podlega jakikolwiek formie wówczas terapii czy cokolwiek można nadać tym 4 podobne jakikolwiek kierunek temu co się dzieje w leczeniu dyrektor nie powiedział, że nadaje się natomiast, jeżeli przychodzi ktoś, kto cierpi i mówi że lubi, że cierpi na tę terapeuta analityczny zadaje pytanie to czemu pan przyszedł też jest pierwsze pytanie, które się takiej sytuacji zadania i teraz oczywiście np. innym założeniem etycznym psychoanalizy jest to, że świadomość różnych rzeczy jest w jaki sposób ważna Niemcz dom można to już nie jest etyczne czysto to już jest raczej pewien rodzaj antropologii chyba, ale i, ale i, ale w każdym czasie to też jest pewne założenie na bazie tego założenia zadaje się takie pytanie jak pan lubi to po co pan przyszedł jak my potem się coś z tego wynika to bardzo często jest tak, że ludzie skądinąd lubią swoje cierpienie i natomiast natomiast to nie jest także te tra Volta to jest to co mówiłem na początku 2 co się zdarzy wiedzą na bardzo ogólnym poziomie znaczy wie, że prawie na pewno człowiek, który do niego przychodzi w pewnym momencie zacznie opowiadać o swoich rodzicach i 5 filmy gangsterskie raz i nie, dlatego że terapeuta czy analityczne zadam pytanie tylko, że ja mogę powiedzieć po 20 paru latach uprawiania tego zawodu nie ma człowieka, który po pewnym czasie sam z siebie nie zacznie opowiadać o swoich udziałów w niełatwych pełnić obowiązki firma budująca obiekt to może jest konfesja konwencji kulturowej, ale mnie się nie wydaje to znaczy była PL wynika to z prostego faktu, że nie ma człowieka poza tymi, którzy wychowali się zupełnie bez rodziców to jest ten 1 jedyny wyjątek w, chociaż mógłbym z zrobi długo dygresji, dlaczego to właściwie nie jest wyjątek, ale nie, ale nie ma człowieka, który by nie miał bardzo ważnych doświadczeń z rodzicami do wzrostu są ważne osoby w życiu prawie każdego człowieka nie, dlatego że mają jakąś mistyczną moc go po prostu to jest centrum bardzo ważnych doświadczeń dla większości ludzi i po prostu się opowiada o swoich doświadczeniach to w pewnym momencie zaczyna się od tych doświadczeniach opowie natomiast w amerykańskich filmy pokazują to bardzo śmieszny sposób to znaczy w szczególności, kiedy strasznie gangsterzy w pewnym oferty zaczynają mówić mamusi heli strasznie płakać to jest bardzo zabawny, ale nie zmienia to faktu, że to daje pewną prawdę to znaczy, że prawie każdy, bo to na dodatek nie chce powiedzieć to nie jest tylko także każdy opowiada od lipca zwykle wiąże się z bardzo silnymi emocjami natomiast natomiast te nadal takim poziomie ogólności to mniej więcej wiadomo co się zdarzy, ale tak na bardziej szczegółowym poziomie to znaczy z w jakim kierunku to idzie i t d. tak tak nikt nic nie wie nasi terapeuci tego nie wiedzą, bo to jest jednostkowy każda historia jest tak bardzo indywidualna, że się po prostu w jakimś kierunku to idzie, ale to jest tak naprawdę jak mówili generałowie armii radzieckiej rozpoznanie bojem to znaczy, że po prostu się dzieją różne rzeczy terapeuta musi mądrze na to zareagować teraz przed drugiego pytania związanego z tym my napięcie, które pojawi się tam styku języka publicznego i prywatnego odniosłem takie wrażenie Niewiem czy prawdziwe, że inni, że to jest sytuacja niepożądana Ziobrze to napięcie nie jest czymś dobrym związku z tym pytanie czy, a podawano przykład, że kot w środku Polski prawdopodobnie to jest kwestia języków różnic kulturowych między kulturą Ziemiańska wołają kulturą no bo im niebieską Niewidok pytania do wyznaczonego dla nich tak dotąd gotuję, bo z pytaniem czy by w związku z tym odpowiedzią na tego typu sytuacje jest monokultura my, bo rozumiem, że multikulturowe gościli wielość bardzo różnych sfer merem pojęciowych no to napięcie my tylko jedność wzmacnia tak, jeżeli o ziemi w obrębie bardzo wielu różnych języków bardzo wielu różnych nisz światu językowych na to to pole do nie uświadomił on tak nie nieświadomości jest znacznie znacznie większe, a taka jednolitość to jest coś co powoduje brak tej schizofrenii my kulturowej i to zdrowy jeśli ktoś słyszy ironię chcemy by, ale i inni jak będzie coś takiego nie ja jestem akurat w bardzo duży jest zwolennikiem wielokulturowości czy multikulturalizmu, ale oczywiście uważam, że to jest niebezpieczne sytuacje społeczne to znaczy, że tak naprawdę jest społeczeństwo wielokulturowe my są dla samych tych społeczeńst w ogromnym wyzwaniem i to wcale się nie zawsze udaje 1 z takich najczęstszych powodów, dla których to się nie udaje to jest to się nawet socjaliści męża komunii ta rejestracja tych społeczeństw znaczy tak naprawdę te grupy kulturowo językowe żyją w kompletnie zamkniętych grupach obok siebie istnieją społeczeństwach, które przez Tysiąclecia w ten sposób funkcjonują kasetowy społeczeńst w Chin hinduskie społeczeństwo hinduski właśnie tak jest skonstruowany jako syn radzi, ale to nie jest zbyt fajne zdaje się jak w Rzymie nie jestem bardzo dużym fanem tego i wydaje mi się, że to tu rzeczywiście jest pewien rodzaj równowagi pomiędzy różnorodnością, a zintegrowanie tych tych obszarów kulturowych języków jest z takim wyzwaniem, na które które mi nie być odpowiedzią najbardziej podobało im pieniądze niektórym społeczeństwom to się wbre w często obecny w Polsce obiegowym opiniom udaje uważam, że n p . Francja jest przykładem, która często przytaczane jako kraj przykład klęski multikulturalizmu jest wręcz odwrotnie to znaczy jest to kraj, który odniósł dość duży sukces multikulturalizm śmiech przy tych wszystkich przygodach, jakie się po drodze zdarzają to znaczy, że od czasu do czasu płoną Przedmieścia i tam różni ludzie tam robią różne afery, ale Almy i ale i tak tak myślę mogę to uzasadni natomiast natomiast, choć mogę nosić pewnej kultury też wydaje mi się pewną pewną ślepą uliczką szczególnie w takim świecie w jakim funkcjonujemy to znaczy że, że to, z czym zwykle z sprzyja bardzo silnie identyfikowali się kultury żywią się z tym bardzo mogę to tak marna to, kto z państwa jeszcze może, iż pyta to przy PL Jolanta k jedno prosto, porządkując groby nawet w stanie co jest z tą kategorią apaszką instancją, która powoduje, że pewne treści trafiają do nieświadomości, dlaczego ja Nieee, bo będę pamiętał stoi tam co natomiast do pewnych treści np. dojść w wyniku człowiek zresztą właśnie nie wiem procesu psychoanalityczne gotycka apolitycznego dlatego będę pamiętał o takie wydarzenia ani inne, jakby co stoi na tym zna nas na wejściu i kategorie, że dojdzie do folderu takiego oto list do folderu takich chwil procesor w ich znaczenie znowu to trochę zależy od tego jaka jest koncepcja nieświadomości n p . jeżeli jest tak koncepcji nieświadomości oparto popędy dno, czyli że mamy takie 2 fundamentalne popędy 17 EUR z drugiej tanatos tu są energię, które w ogóle same nigdy nie są świadome, bo energia jako energia w sensie jego działanie pewny nie jest świadomych sąd go reprezentację popędów jako to co sobie uświadamiam, jeżeli mamy 1 z językową koncepcji nieświadomości to w gruncie rzeczy nie trafia do świadomości to co nie może ulec sygnalizacji to jest powiedziałbym najbliższe tej podstawowej teorii traumy ne trojga to znaczy, że istnieją takie doświadczenie, które przekraczają możliwości przedstawienia świadomego czy to w formie obrazu liczne formy językowe w Rosji nie da ich przedstawiciel np. no to była jego doświadczenie z żołnierzami przywracali strontu pierwszej wojny światowej, że jak czujek wybuchnie to znaczy jak blisko niego wybuchnie pocisk artyleryjski kalibru tam nie wiem 150 mm i on to jednak przeżyje to w zasadzie nie ma formy reprezentacji tego doświadczeń nie da się go opowiedzieć nie da się go zilustrować po prostu nie ma i ono wtedy co najmniej w części będzie wyparte oczywiście to jest skrajny przykład wtedy te doświadczenia, które mogą nie podlegać sygnalizacji czy nie podlega właśnie w uchwyceniu za pomocą, jakiego sposobu reprezentowania świadomości no niby polegać na ostrzeliwaniu nas na ostrzale artyleryjskim na świat dzisiaj uważa się, że wiele nadużyć seksualnych w dzieciństwie nie może podlegać sygnalizacji to znaczy, że mnie, że właśnie na tym polega problem z tymi trumnami, które są związane z nadużyciami seksualnymi, że one nie podlegając mobilizacji czy tak jest czy nie, ale w każdym razie to jest aktualnie bardzo silnie obowiązująca doktryna w tej sprawie też państwo jeszcze się ze mnie ciekawi sprawę z oficjalnych mediów IMM w powiedział pan, że przez ZGN 20 lat jak pan rację czy zauważył pan, że ta zmiana, jakby w swym w naszym społeczeństwie, które teraz Sejm ma więcej outletów dla swej nieświadomości czy świadomości, żeby wyrażać swoją opinię lekkich Twittera Facebooka helem, jakkolwiek zauważy pan, że to wpłynęło pozytywnie się negatywnie w pana pracy jeśli ludzie mają więcej takich właśnie apetyt gdzieś do wypowiadania swoich opinii czy negatywnie na znaczeniu po równo 5 niewielkich ranek tych nie ocenia Jennifer czy terapeuta knajpy czy też nie ocenia nie umiem tego ocenić pozytywnie negatywnie jako bardziej bym powiedział, że o pewnej zmianie, którą zaczynamy obserwować ono dotyczy bardzo młodych ludzi, a jak patrzy rzadko pracuje z bardzo młodymi ludźmi, więc mam tego także tych doświadczeń stosunkowo niewiele, a mianowicie właśnie w Jangrocie stosunek do narracji inności się zmienia ogólnie rzecz biorąc ludzie jedno mniej więcej państwa pokoleniem układają swoje doświadczenia historii to znaczy opowiadają niejako historii realnym abstrahując od tego jak te historie każdy je konstruuje inaczej każdy ma swój obszar, z którego czerpie i t d . tym jak mam do czynienia z ludźmi, którzy są na takim takimi Milenie sami to oni zwykle opowiadają takimi właśnie cząstkowymi z elementami, które niekoniecznie się układają jakąś historię takie powiedziałbym memy to wychwycić takie taką ma struktury i to rzeczywiście zauważy to znaczy tak jak ja mam dość sceptyczny stosunek do tego, że wszystko się zmieniło od czasu, jaki internet powstał to mogę powiedzieć, że zauważono co najmniej w paru sytuację w ocenie nie ma tak bardzo dużo do czynienia z ludźmi, którzy mają tam dniem 17 lat też m. in. dlatego że żona oni nie przychodzą na psychoterapię najwyżej ktoś zaplecza ten film na psychoterapię, a te akurat z punktu widzenia tego typu co potrafi celnie prowadzę ten jest to tu po prostu nijak nie pracuje ze statystyk mięsnymi, które ktoś przy lub między jej, więc jej, więc w tym sensie tak dużym doświadczeniu, ale mam wrażenie, że to jest różnica i że próba numeracji i dlatego wywołuje re pewien rodzaj oporu i niechęci to znaczy takiej utraty uwagi co z tego wynikać n p . to co się zmienia w trakcie tego jeszcze nie wiem o tym, że w trakcie takiego procesu terapeutycznego nie wiem mam takie pytanie czy jesteśmy w stanie stworzyć taki nowy sztuczny doskonały język właśnie formę reprezentacji tych treści świadomych, że tak to co to mogłoby być nie sądzę, a nie sądzę, żebyśmy mogli stworzyć taki jest wreszcie wszystko się wylało się w sens, gdybyśmy mogli stworzyć taki język, dlatego że mam takie przekonanie, że w każdej sytuacji ujawnienia jakiejś części treści nieświadomych i tak pozostaje cały obszar nieświadomości, który nadal działają one, gdy skończą się tworzy jeszcze to znaczy, że istnieje też pewne pewna potrzeba istnienia nieświadomości to jest cel to wydaje mi się dość istotnym momentem, że w tej akurat psychoanalitycznych teoriach rozwoju osobowości zakłada się, że zdolność tworzenia nieświadomości jest zdolnością z wyższego powiedziałbym stadium rozwoju aparatu psychicznego niż taka kompletnej bezpośredniość kontaktu z rzeczywistością taki nakłada niżej języka na rzeczywistość w sposób bezpośredni taki 1 do 1 to jest to ta jest akurat dość zwodnicze taka taka sytuacja, kiedy istnieje ta to odniesienie do 1 i in tworzenie takiego pola, w którym różne rzeczy dopiero na tak płynną powiedział naciśnie pewną nadmiarowość w stosunku do tego co wyrażany w języku uważany jest za za pewien rodzaj no kroku rozwojowego, więc zlikwidowanie tego byłbym bardzo ostrożny w wierze chcą dopytać, o którą kwestię związaną z nieświadomości tego co wam trafię wszystkim się zdarzają sny i są raczej rzeczy takie z życia codziennego oczywiście to się przejawiają jeśli jakiś bardziej dramatyczne dramatyczne zdarzenia, ale jednak jest dużo takiego życia codziennego i to jest jakość treści nieświadoma pan podawał jakiś bardzo bardzo w trakcie skrajne wojenne 3 przypadki i jak się to ma jedno jedno jedno drugiego bo, bo nam się rzeczy śnią to jest świadome i raczej nikt z nas takich wybuchów kalibru 150 mm nie przeżył chyba, że to skutecznie wypalić, ale zwróćmy też nie tak jak mówiłem większość z nas nie ma doświadczenia frontowego to jest doświadczenie, dzięki któremu w ogóle sądowi przyszło do głowy, że traumatycznym doświadczeniu poleganie na niemożliwości sygnalizacji stąd dlatego te użyłem tego przykład natomiast my natomiast jeśli chodzi o metal i jakie traumatyczne doświadczenia ujawniają się u ludzi, którzy nie przeszli no powiedzmy traum skrajnych jest taka koncepcja że, że każdy dojrzewanie jest traumatyczne to znaczy, że ta droga, którą istota ludzka przebywa od momentu, kiedy się rodzi, a nawet niektórzy twierdzą w samym momentem urodzin czy narodzin do momentu, kiedy staje się mniej lub bardziej dorosłym psychologicznie istotną co pewnie jest tak mniej więcej tam między 15 na dwudziestym rokiem życia to kto jest bardzo trudna w gruncie rzeczy trojga, w której jest bardzo wiele cierpienia właśnie IT cierpienie czasami się daje ująć za pomocą różnego rodzaju struktur, a czasami nie i to cierpienie, którego się nie udaje w tej drodze ująć to jest właśnie to co pozostanie jako element nieświadom tu będzie potem kształtowało to co się nazwa charakterem skłonnościami tak dalej i t d . więc więc oczywiście ten nie musimy od razu sięgać do drastycznych często zresztą ludzie pytają o to, jeżeli nie doświadczyłem czegoś takiego jak właśnie molestowanie seksualne albo bicie to, czyja w ogóle ma cokolwiek do analizy Otóż ja bym powiedział naprawdę im innymi trzeba tutaj sięgać do samej teorii jak się uważnie przyglądać dzieciom to widać po prostu, że one muszą przejść drogę pełnego cierpienia to nie jest trudne czy każdy, kto ma lub miał dzieci myślę, iż ich w miarę uważnie się z nimi kontaktował widzą ile jest nie taki po prostu zwykłym nie o mnie obciążony jakimiś strasznymi nadużyciami dojrzewaniem i wydaje mi się, że to po prostu widać, że te dzieci coś z tym muszą zrobić znaczy, że jakoś się psychicznie poradzić z różnymi trudnymi momentami ostatnio była ciekawa rozmowa na 2 psychoanalityków dwojga psychoanalityków Ewy Modzelewski i Zbyszka Kosowskiego o filmie polskim ważnym plac zabaw to jest taki film opowiada oparty na takim wydarzeniu rangi, gdzie 2 chłopców z normalnych rodzin klasy średniej poszła do centrum handlowego wzięło 23 latka zaprowadzili go gdzieś tam wiernych już parł ku temu zatłukli po prostu i ten film opowiada tę historię przepraszam to spoiler Rovaniemi państwa, ale to właściwie od pierwszych scen widać, że to się zdarzy to znaczy, że pewne że, że to będzie właśnie taka jest film jest bardzo trudne po obejrzeniu to znaczy mówiąc szczerze ja bym gdańskiego, gdzie po wszedł, gdy wy chcecie mnie ktoś poprosił, żeby na jego twarz i gmin i apotem ci dziś o CIT jest rozmowa na stronie internetowej portalu wyborczej z tymi 2 z tą dwójką z analityków i właśnie oni opowiadają o tym jak ten okres szczególnie taki Adolf stancji to znaczy, kiedy nagle uruchamia się to wszystko co jest opisywane jako burza hormonalna i t d . jaki jest w fundamentalnie trudno jest wielkim cierpieniem się wiąże po prostu litewski depresję atole stentów, które czasami gdzieś się podśmiewają Total to jest to znacznie należy się z tego pośmiać, bo to jest naprawdę poważne cierpienie i ich i IT jest taki 1 z kolejnych etapów, których ludzie doświadczają czegoś bardzo ciężkiego i oczywiście jak się mówi o cierpieniu to szczególnie w takiej kulturze jak Polska od razu wszyscy myślą o drugiej wojnie światowej powstaniu warszawskim, ale moim zdaniem w dzisiejszym świecie to dużo ważniejszy jest ten obszar takiego codziennego cierpienia to znaczy takich różnych doświadczeń, które szczególnie mały człowiek, który próbuje wejść dorosły świat musi z jeszcze coś właśnie tak chciałem powiedzieć, że wszystko, czego nie włączymy do świadomości się pojawia w naszym życiu jak kolos zupełnie straciłem poczucie czasu w trakcie tej rozmowy Atu się okazuje, że już jest dwudziestą pierwszą wersję powinniśmy kończyć, więc tak może pani Krystynie pozwach króciutko króciutko tak punktową, ponieważ jest prostym anestezjologiem, który tylko tak trochę się interesuje takimi tutaj jest tematami bardziej duchowymi i inna dla mnie dużym przeżyciem było dowiedzenie się w ostatnich latach o tym, że nasza przed czołowa Kora mózgowa, która jest odpowiedzialna za emocje podejmowanie decyzji dokonywanie wyborów i planowanie dojrzewa dopiero około 2005. 2007 . roku życia i Unii, których nawet ich około trzydziestego roku życia technicznie mówiąc o tym, że u niektórych nie zawsze dojrzewała Ks architekt i tutaj nie przyszła mi kiedyś do głowy taka myśl, która teraz wróciła czy trochę taniej jest także my te męki właśnie dojrzewania przeżywamy po prostu niedojrzałym układem nerwowym i później musimy sobie z nimi dać radę jakoś na pewno to znaczy, że można napisać na poziomie no właśnie neurofizjologii można dopisać na poziomie takich już strukturalną, że efektem są wpływowych, żeby użyć tylko ciągnąć dalej to metafora komputerową to znaczy, że czymże możemy myśleć Hart USA, którzy tam dziś głównie z podłoża możemy myśleć o tym, całym oprogramowaniu, które się tworzy 3 struktury Zuje w w trakcie i i nie jest tak czy inaczej ogólnie rzecz inną rzeczywistość zawsze nas zaskakuje w takim sensie, że nie jesteśmy w najmniejszym stopniu przygotowani na to co co nadchodzi nasz system sygnalizowania zawierania czytam jak to zwał jest zwykle nieprzygotowaną na pewno ta niedojrzałość jest elementem, ale ja się pytam czy ktoś, by nie jest dojrzały do tego, że przekracza 60 rok życia moim zdaniem nikt nie jest czy ktoś jest przygotowany na to co to znaczy mieć dziecko niknie znawca przygotowanych moim zdaniem zawsze życie przemijania jak gotowość naszego sposobu myślenia i wiadomo generałowie toczą bitwy przeszły panie obecny tak to jest tylko pytanie nawiązujące do pytania o język doskonały, którym mógłby nazwać wszystko, aby również nie sądzę, że taki tytuł powstał, ale zakładam, że istniejemy my że, że jest pewien problem czy istnieje możliwość stopniowania języków, które są w stanie pisać więcej lub mniej doświadczeń które, które mamy, jeżeli tak jest, a to wydaje się, że osoby, które mają znacznie bardziej rozbudowany aparat pojęciowy mu umiejętności do nazywania swoich doświadczeń n p . nie wiem artyści powinni mieć znacznie łatwiej tak też większą umiejętność radzenia sobie z tego typu przeżyciami, a wydaje się, że praktyka jest zgoła odmienna to właśnie te osoby, które mają bardzo duży aparat słynne pojęciowy bardzo dobrze zbudowany język radzą sobie z tym problemem gorzej niż ci, którzy mają 300 słów w swoim słowniku nie nazwać wyrwana z takimi jak leczy jej tomik przyszedł do głowy taki esej Waltera Benjamina filozofa niemieckiego na temat artysty i krytyka nasz projekt i krytyka konkretnie i tam mowy, a właściwie krytyka, bo to jest patologia krytyka i on pisze coś takiego artysta to jest taki ktoś, kto idzie do lasu i zbiera kwiatki w ogóle nie wie jak to robi jest co kompletnie nie rozumną istotą przychodzi krytyk i dopiero krytyka rozumie na czym polega zbieranie kwiatków, ale krytyk nie potrafi zrobić żadnego kwiatka w idei i ja bym powiedział że, że w tym sensie artyści, którzy mają zdolność generowania pewnych obiektów wszystko jednak czy będą to obiekt językowej Jakub właśnie poetów czy wobec dzieła sztuki malarskiej wizualnej czy cokolwiek w ogóle nie rozumieją w większości wypadków tego jak to robią mają tam na ten temat różne teorie, ale moim zdaniem zwykle te teorie mają się nijak do ich twórczości w ci artyści, którzy próbują dokładnie wg swoich teorii działacz zwykle nie nie tworzy przestają dobrze Fort William powiedział w i cayenne i w tym sensie na taktyka jest taki jest taka koncepcja w kata, który mówi się, że dzieło powstaje zamiast szaleństwa to znaczy, że najwyżej, że bardzo wiele osób, które mają w gruncie rzeczy bardzo trudne tamte struktury wewnętrznej nieświadomości i traumy i t d. dzięki temu, że mają to zdolność zbieranie kwiatków uchroniło się przed lasem kogoś, kto kompletnie wylatuje z funkcjonowania społecznego, czyli ze wspólnego języka mówiąc z tym językowym paradygmatem, czyli kogoś, kto wpada w stan szaleństwa i że to rzeczywiście daje pewną ochronę, ale to nie ta ochrona nie polega na samoświadomości jakikolwiek, czyli tym co daje proces powiedzmy psychoterapeutyczne dorobek krytyk, czyli psychoanalityk jest w tym układzie krytykiem natomiast daje taką możliwość, że zamiast wyprodukowania czegoś co wyrzuca człowieka poza kompletnie poza funkcjonowanie we wspólnym obszarze ten ktoś znajduje swoje bardzo szczególne miejsce jak to zwykle artysty w tym w tym wspólnym losie prof. Andrzej latarki w 2 bardzo dziękujemy i też jeszcze tylko krótkie ogłoszenie, że tak jak powiedziałem, ale może nie wszyscy z państwa byli za tydzień o tej samej porze się oczywiście spotykamy, a gościem będzie prof. Jacek Hołówka my będziemy rozmawiali o filozofii umysłu, a takim spojrzeniu z perspektywy filozofii umysłu na pojęcie świadomości, ale też o różnych konsekwencjach logicznych i etycznych tego pojęcia także bardzo serdecznie zapraszam oczywiście dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA