REKLAMA

O rewitalizacji z prof. Piotrem Lorensem

OFF Czarek
Data emisji:
2016-12-02 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ich Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry dla państwa bardzo serdecznie zapraszam na gdańskie wydanie programu studio prof. Piotr Lorens prezes ARiMR jest dzień dobry prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej od jakiegoś czasu możemy przeczytać w mediach pojawia się takie modne słowo rewitalizacja, ale nie każda odnowa odbudowa odmalowanie jest rewitalizacja często ta Rozwiń » rewitalizacja jest nadużywana czym właściwie są rewitalizacja i czym różni się od innych akcji, więc tak, jeżeli chodzi o samo słowo rewitalizacja to źródłosłów tego jest w słowach re Vita, czyli ponowne ożywienie, a więc powiedziałbym taka rewitalizacja słownikowa czy też definicyjne występuje wtedy tak też mówiąc po profesorsku można powiedzieć, jeżeli jest jakaś struktura miejska, kiedy się była strukturą aktywnie wykorzystywaną przez daną społeczność potomków traciły to potem utraciła tę cechę uległa różnego rodzaju degradacją w tej chwili chcemy to struktura przywrócić do ponownego stanu kwitnącego tak moglibyśmy to powiedzieć tymczasem tym pojęciem określa się jak pan zauważył cały szereg różnych innych działań, które są też podejmowane w strukturze miejskiej takie jak np. odnowa i ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych pokopalnianych po portowych stoczniowych w Gdańsku mamy świetne tego przykład zresztą remonty wszelkiego życia jest jego rodzaju remonty modernizacje i t d . tak dalej, a więc słowo to bywało mówiąc krótko nadużywane i jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardzo wiele działań, które nie mają nawet nic wspólnego z przestrzenią publiczną przez szerszenia miejskości są tego słowa znaczeniu, ale sądem będzie mokre ściany do klasyki gatunku do tej przechodzą mu np. rewitalizacji torów kolejowych, które akurat koledzy kolejarze bardzo chętnie używają czy też rewitalizacja stawu Miejskiego co się zdarzyło, a nawet w 1 z miast Polski 0 rewitalizacja dawnego cmentarza co jest trochę może z gatunku należałoby czarnego humoru my natomiast natomiast samo to pojęcie radzi sobie to powiedzieliśmy dotyczy ponownego ożywienia struktur miejskich, które z różnych względów utraciły część swoich funkcji zostały zdegradowane głównie w sferze społecznej ekonomiczne dodam jeszcze, że od zeszłego roku, czyli od października 2015 roku mamy do czynienia w Polsce z ustawą o rewitalizacji, która bardzo precyzyjnie definiuje to czym owo pojęcie jest także, jakie działania wchodzą w zakres właśnie owych działań rewitalizacyjnych struktury miejskie brzmią zagadkową obszary śródmiejskie dzielnice mieszkaniowe ne inne tego typu tereny, które mówiąc krótko są częścią naszych miast tereny po kolejowa z 4 pokojowe też ikoną właśnie w kontekście rozmów pokojowych trudno jest mówić o tym, że możemy je rewitalizować z racji na to, że ona nigdy nie były zamieszkane przez przemieni w jakiejś perspektywie, która podała, które by to uzasadniała nigdy nie były zamieszkane nie było tam kamienic nie było tam domów nie było tam jakiś fragment przestrzeni publicznej miasta, więc mówiąc krótko nie było tam struktur, które czy też założeń obiektów układów, które by można było przywrócić sporo co do wysiewu tam po prostu obiekty kolejowe, które były na niezbędne z uwagi na akurat ówcześnie panującą technologie w przewozach kolejowych typowo np. obrotnicy do wagonów typu stacje tankowania parowozów i t d. tak dalej tak też tego typu wszystkie rzeczy to już dzisiaj z racji na współczesną technologię transportu kolejowego nie są już są potrzebne od kursu możemy te tereny po prostu przeznaczyć na inne cele oznacza to miejskie struktury wymagają rewitalizacji co siedzi coś takiego stało, bo różne Żydów w sensie to też pokazuje na politykę prowadzoną przez władze danej przestrzeni, że doprowadziły do takiego momentu znaczy tutaj to nie jest tak, że to, że jakaś polityka doprowadziła akurat celowo do jakiejś, jakiej degradacji możemy mieć do czynienia z degradacją ruch bardzo różnego rodzaju może mówić o degradacji materialnej, czyli o tym, że owe obiekty zespołu, czyli w struktury miejskiej jak to się mądrze nazywa uległ po prostu degradacji fizycznej, czyli mówiąc krótko się zestarzał, a jego poszczególne obiekty w sensie technicznym technologicznym się zestarzało i nie były po prostu remontowane takim klasycznym przykładem degradacji materialnej to są np. dziewiętnastowiecznej dzielnice mieszkaniowe, które były we własności czy to państwa czy to poszczególnych samorządów czy po prostu nie wystarczało pieniędzy na to, żeby to obiekt wyremontować Lotosu ulegały one po prostu degradacji materialnej windy inny typ degradacji, który to się mną pojawia testowana degradacja moralna to niema nic wspólnego z moralnością publiczną tylko jest to związane z pogorszeniem się wizerunku danego miejsca często np. z racji na to, że w danej dzielnicy czy w danym fragmencie miasta, a zaczęło się osiedlać pewna grupa społeczna lub, które z różnych względów ta dzielnica nie cieszy zaczęła się cieszyć złą sławą no, jakby jej status się tutaj pogarszał Cho, jakby było to mieszkania tańsze w związku z tym były tam zachodzi zachodzi za zachodziły tam prosty proces osiedlania się osób uboższych pełna wirtualizacja tego trochę getto izolacja na InterRegio, bo taka sama nakręcając się spirala można powiedzieć tej idei tej degradacji moralnej, ale także drobne społeczna, która związana jest z kwestiami dotyczącymi statusu społecznego tych mieszkańców jeszcze wrócą do debaty teraz morale, gdyż czasami wiąże głównie z wizerunkiem takim to w dobrym przykładem degradacji w moralnej są np. wielkie osiedla mieszkaniowe, które w ciągu ostatnich 120 lat cieszyły się złą sławą jako miejsca, w których źle się mieszka i właśnie w nich osoby te mieszkania nowego o sobie nie kupuje, a tymczasem były to inne struktury bardzo często dobrze wykształconej strukturze przestrzennej i dużo się terenów zieleni z całą infrastrukturą społeczną szkołami przedszkolami tak dalej tyle tylko, że po prostu cieszyły się złą sławą po takim złym wizerunkiem to moglibyśmy powiedzieć, ale do trawnika o spornych z pewnych trendów mód i oczywiście to pan teraz modne są akurat domki podmiejskie, a domki podmiejska budowa apartamentowca np. prawda, tak więc mamy degradację materialną mamy degradację społeczną, która się wiąże z Sową właśnie degradacją powiedział Obama statusu społecznego mieszkańców tych ob tych obszarów mała degradację moralną, ale także może mieć degradację środowiskową, czyli sytuacjach, które pojawiają się różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiskowe z racji np. na sąsiedztwo jakiś czas, żeby zakładów przemysłowych czy np. cały kraj rząd czy akurat z logo Profi Kraków to może bardziej z uwagi na kwestie ogrzewania umówmy się tak, ale ale, ale też, jakby trochę inne zagadnienie ale, ale tutaj mówimy, jakby ona przekazanie zanieczyszczenie poszczególnych terenów, a to w w przypadku obszarów mieszkaniowych rzadko występuje, ale n p . na terenach poprzemysłowych często spotykamy tereny skażone, które trudno są do ponownego zagospodarowania z racji na torze w ziemi oraz są różnego rodzaju zanieczyszczenia, które najpier w trzeba usunąć jest dosyć kosztownym procesom właśnie 3 to jeszcze różnego rodzaju mieszanki tych dostaw oczywiście po naszemu Penta mamy do czynienia z różnymi typami degradacji struktur miejskich, ale także mamy do czynienia z różnymi typami tych przez tych miast tych fragmentów miast, które się nam podają, że tak pojętym procesom odnowy tak moglibyśmy powiedzieć i wreszcie w odniesieniu do każdego z tych typów może mówić o różnych występujących trybach degradacji w różnych kombinacjach i w różnym nasyceniu co można było postawić tezę, że nie ma tak naprawdę 2 dzielnic polskich miast, które by miały dokładnie taką samą charakterystykę każda Sierpina trochę innego rodzaju przypadłości w związku z tym każda z nich musi znaleźć jak by swój nowy pomysł na szybie wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM dzisiaj rozmawiamy o rewitalizacji obszarów miejskich chodzi o to by nie mylić rewitalizacji w zwykłym remontem albo z modernizacją i innymi procesami albo z ponownym zainwestować, aby wprost ponowne zainwestowanie albo adaptację pod lek. Jerzy chorzowska te tereny kolejowe czy jakiś powojskowe notowań przestawia adoptowania bardziej, a resort rozważa co też my możemy poznać po informacjach informacje o dziesiątej 20 już kilka minut prof . Piotr Lorens prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej z państwa i Małgosię informacje po informacjach wracamy do programu off czarek Cezary łasiczka program Owczarek to jest gdańskie wydanie programu prosto ze studia Radia TOK FM w Gdańsku prof. Piotr Lorens prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej z państwa i moi goście rozmawiamy o rewitalizacji miast od 2015 roku nowa ustawa dotycząca rewitalizacji obowiązuje, która doprecyzowuje pewne rzeczy czy mamy teren, który potrzebuje czym potrzebuje moment w Piotrówce potrzebują rewitalizacji, ale wciąż tańsze, bo jest Wola polityczna i władze kręta niż partnerstwo publiczno Paweł prywatne mówi rewitalizuje my siadają i mówią, a jak rewitalizuje dodajmy jeszcze eksperci od rewitalizacji mówią mamy narzędzie do rewitalizacji te narzędzia to często nie jest tak do końca tak, dlatego że tutaj skoro już dotknęliśmy tematu ustawy pojawiali się nam 2 kwestie po pierwsze, ustawa przewiduje, że owej tej rewitalizacji ustawowej w lesie będziemy trzymać tego słowa mogą podlegać obszary o największym stopniu degradacji struktura miast w związku z tym te obszary są typowane na bazie na bardzo kompleksowo sporządzanych diagnoz to polega na o tym, że po liczyć się dla poszczególnych dzielnic miasta różnego rodzaju tzw. wskaźniki degradacji np. procent budynków, które wymagają remontu czy ilość przestępst w lampka na głowę mieszkańca, a ja wiem, że to może wyglądać trochę przerażające nie dla przeciętnego słuchacza tykanie w Watykanie chyba jest naj naj największa przestępczość na 1 mieszkańca na to, bo to jest całkiem możliwe akurat tak, ale tak wynika z drobnych kradzieży to są popełniane na placu legendarnego Piotra i i małą liczbę mieszkańców to znaczy dodaje PEM się, że w tym kontekście też sypiemy na różnego rodzaju problemy związane z Sową statystyką publiczną, ale o tym, mieście może kiedyś będzie okazja porozmawiać natomiast w kontekście tych diagnoz mówiąc krótko bada się przestrzeń miejską i szuka się mu tych obszarów, które obiektywnie rzecz biorąc wymagają tego typu działanie bardzo często zresztą intuicyjnie wiemy, które to są obszary, ale w ramach tych działań w ramach tych badań możemy jako potwierdzić to mu to stwierdzenie, ale także zobaczyć jak, z czym jest największy problem czy to może być obszary, które już są pod kontrolą miasta pytamy podchodził do głowy Lądek Zdrój każdy, kto ostatnio był na rynku w Lądku zauważył, że we przepiękne kamienice właśnie wtedy spełnia wszystkie były przepiękne dzisiaj co druga 3 lub co trzecia jest przepiękna to znaczy odrestaurowana ponoć wynika z tego, że część jest w rękach właścicieli prywatnych, którzy np. my to w nosie albo, którzy dziś sobie wyjechali nie ma z nim kontaktu, więc jest część kamienic, która została pięknie odnowiona wcześniej to wygląda dość przedziwnie zgadza się na los się pamiętać, że w naszych miastach rzadko kiedy był nawet powiedzieć nigdy nie mamy do czynienia z jednorodnym rozdają własność przeważnie jest także mamy do czynienia właśnie z terenami będącymi we własności prywatnej czasami jest tak że, gdy się własnością mieszaną wtedy mamy udział czy to skarbu państwa czy to gminy przeważnie gminy na takiej współwłasności na wkład poszczególnych kart kamienic czy też poszczególnych budynków mieszkaniowych, ale mamy także na obiekty czy całe obszary miejskie, które są własnością miasta gminy czy skarbu państwa to się też czasami straż, a więc, a więc mamy może to można będzie za przeważnie mieszankę kokosy nigdy nie jest tak, że te działania rewitalizacyjne są kierowane wyłącznie na te fragmenty miast, które są własnością publiczną lub też włączyć FSO własnością prywatną raczej szukamy terenów, które są, które obiektywnie wymagają interwencji tak to się w slangu można powiedzieć tym rewitalizacyjne nasuwa, a następnie zastanawiamy się za pomocą znaczy jaki problem jest w tym momencie do rozwiązania jak możemy temu obszarowi pomóc, a następnie zastanawiamy się za pomocą jakich konkretnych narzędzi w tym konkretnym przypadku można byłoby to uczynić inaczej bowiem wygląda sytuacja, kiedy mamy dać się własnością publiczną wtedy możemy inwestować np. pieniądze publiczne w remont tych obiektów, które są we własności danej gminy, że teraz mamy do czynienia ze współwłasnością prywatną wtedy jest to zdecydowanie bardziej utrudnione z racji na ograniczenia wydatkowania środków publicznych na tego typu cara dostałem się czy jest taki termin jak digitalizacja myślę sobie tutaj na szkle to o polityce miejskiej właśnie moje miasto ma wpływ, ale od wynajmu miejscy tylko bankom czaka albo tylko drugim restauracjom i wtedy okazuje się, że powstają place Maćkowi, gdzie jest 15 oddziałów różnych banków i właściwie nie pozostaje miejsce na nic innego taki plac wkrótce przestanie życia na pewno po godzinie siedemnastej oczywiście tak znaczy to jak tak naprawdę nie jest to polityka świadoma to znaczy nikt nie chce na siłę degradować tych przestrzeni miejskiej są do tego nie ma wątpliwości przemieni spotkam się z takim przypadkiem na gaz może być ona wynikiem po w prasie, że po to, może dostanie chciwości właścicieli poszczególnych poszczególnych kamienic, a także braku polityki miejskiej w zakresie co za i zapobiegania właśnie takim skutkom takiej właśnie polityki natomiast nasze miasto już zaczęły, jakby dostrzegasz ten problem w związku z tym pojawiły się różnego rodzaju programy miejskie, które skoncentrowane są na tym właśnie, żeby różnicować tą ofertą usługową n p . przy głównej przestrzeniach publicznych miast, żeby wprowadzać różnego rodzaju zachęty dla rozwoju różnego rodzaju niszowej działalności gospodarczych wcale nie ten środek banków i bogatych restauracji skierowanych na wyłącznie turystów, którzy danego miasta przyjeżdżają także w te zachęty mają na celu wykształcenie można być większej różnorodności struktur miejskich w niektórych miastach wdrażane jest nawet specjalny system nazywa się to tam Center Management z angielska to można powiedzieć, że w tym wypadku zaś są przyszłe Zachodu, gdzie w wprowadza się kompleksowy zarząd całymi dzielnicami miejskimi po to, właśnie, aby uniknąć różnego rodzaju syndromu będących efektem często ślepej ręki wolnego rynku, które tak jak powiedziałem czasami, a nawet znakomitej większości rządzi się rządzą zysku przy oczywiście nie ma nic złego no ale czasami skutki dla przestrzeni miejskiej mogą być z tego wynikające trochę mnie taka jest takie, jakie byśmy chcieli kiedyś są to przykładowe zdegradowaną przykładowo zdegradowane dzielnice stare kamienice rozpadające się tym kim tak, by tak dalej czy chodzi o to, żeby tylko odnowić Chodziutko remont czy chodzi o potknięcie nowego życia ktoś mi coś więcej nawet właśnie nie chodzi tylko włącznie remont w ramach można powiedzieć o rozwoju IT dyskusja nad rewitalizacją struktur miejskich, bo pamiętam, że w Polsce dyskusja na ten temat ciągnie się paradoksalnie już od połowy lat osiemdziesiątych, tak więc to nie jest rzecz nowa, która do nas przyszła w zeszłym roku natomiast pierwotnie działania te koncentrowały się głównie na odnowie tej strony materialne, czyli właśnie remontach modernizacjach rewaloryzacja tych kamienic właśnie to było grono można powiedzieć z tych naszych działań mało tego jeszcze całkiem niedawno w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na paliły się pierwsze środki unijne przeznaczone na projekty rewitalizacyjne, które bardzo często były przeznaczone dla remont nawierzchni rynków na modernizację ulic różne inne tego typu działania wyłącznie tylko na te działania właśnie NATO interwencja w sferze materialnej stąd na ja w w chwili obecnej dniach na fali można powiedzieć pewnego pewnego braku efektów trwały właśnie tych rewitalizację nie moglibyśmy powiedzieć de pojawia się tendencja do wiązania tych działań w sferze przestrzennej tak to nazywamy działaniami w sferze społecznej i sferze gospodarczej czyli aby program rewitalizacji był skutecznym, aby program rewitalizacji mógł odnieść sukces w długim terminie to nie chodzi tylko o to, aby wyremontować za publiczne pieniądze w tym wypadku elewacji kamienicy czy płytę rynku, ale należy przede wszystkim polepszyć stan danej społeczności lokalnej spowodować, że znikną różnego rodzaju patologie oraz zlikwidowane zostaną np. tendencje związane czy też problemy związane n p . z chińską z niskim poziomem bezpieczeństwa publicznego czy innymi tego typu historiami po to, aby owa modernizacja struktury fizycznej, czyli tych budynków kamienic czy też nawierzchnie placów mogła trwać w dłuższym okresie czasu poprośmy są bowiem sytuacje, jeżeli od remontujemy taką kamienicę jednocześnie absolutnie nie, podejmując żadnego wysiłku na rzecz zmiany czy to mentalności spece ludzi, którzy tam mieszka czy to dania im pewnej nowej szansy związanej z możliwością polepszenia swojego stanu w atakach odremontowana kamienica bardzo szybko w ekspresowym tempie mogłaby znowu ulec ponownej degradacji były to typowe pieniądze wyrzucone w błoto stąd w tej chwili główny nacisk kładziemy na tak interwencję w sferze społecznej, czyli właśnie poprawę stanu społeczności lokalnej pole polepszeniem szans rozwojowych np. dla mamy dla dzieci młodzieży z tych dzielnic, ale także na interwencję w sferze gospodarczej, czyli np. danie szansy n p . zatrudnienia dla mieszkańców tych, których okolic czy też stworzenie nowych możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych po to, żeby jako na trwale można gdzieś wyciągnąć to społeczność lokalną ze stanu degradacji, a przy okazji oczywiście wiąże się to z odnową substancji materialnej czy właśnie tych domów mieszkań pasów niejako przy okazji dając tym dzielnicom szansę na wyjście z tej zapaści związanej z degradacją materia dość, że ta część dotycząca substancji materialnej dużo łatwiejsza do wyceny do jakiś jej działacze Sojuszu można obliczyć dobrze potrzeba nam nie rok 23 lata będzie kosztował mniej więcej tyle już wiemy, jaki rezultat będzie na końcu oraz, jeżeli chodzi o właśnie o zmianę statusu te wszystkie działania społeczne no to trudno to wszystko wymierzyć powiedzieć za rok chcemy, aby zarobki były takie poziom wykształcenia taki, żeby wszyscy chodzili z walkami jeszcze pieskami na spacer może do tego wątku powrócimy panie profesorze po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 prof . Piotr Lorens prezes polskiego była prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej z państwa i moim gościem to jest specjalne gdańskie wydanie programu Owczarek wracamy po informacjach Radia TOK FM Cezary łasiczka program Owczarek to jest gdańskie wydanie programu studio prof . Piotr Lorens prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej jest państwa i moim gościem rozmawiamy o rewitalizacji tkanki miejskiej takie piękne słowo w tym warstwa materialna łatwiejsza do zbudowania wyceny i oczekiwań dziś wymiernych rezultatów, a ta warstwa maty społeczne zdecydowanie tak to warstwa materialna jest dawanie łatwiejsza do wyceny po prostu wiemy jedynie więcej może kosztować remont kilometra kwadratowego o drogi czy placu nie więcej wiemy ile może kosztować remont tegoż budynku, który wymaga tego typu działania są na to kosztorysy i łatwo jest wysłać mało tego łatwo jest potem zmierzyć efekt tego chcieli zobaczyć, że zostały włożone żony pieniądze jest faktem tego jest tyle to na tyle metrów kwadratowych np. powierzchnie wyremontowanej czy wyremontowanej elewacji natomiast, jeżeli poruszamy się w sferze społecznej to tutaj efekty są dużo trudniejsze do uchwycenia dużo trudniejsze do do zabudowań tak moglibyśmy to powiedzieć przykładowo, jeżeli mówimy o działaniach w sferze społecznej, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z np. polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego na danym obszarze to w 1 obszarze będzie to wymagało wyłączenia od postawienia monitoringu i podjęcia działania związanego z powiedziałabym danie pewnego większego od poczucia bezpieczeństwa w danym miejscu Chiny natomiast w obszarze to była to wymaga bardzo często długiej mozolnej i czasami nie w nie wdzięczny pracy z daną społecznością lokalną i dania, jakby nowych szans można powiedzieć w szczególności tym osobom, które z różnych względów niekoniecznie są po tej prawej stronie prawa tak mogliśmy to powierzyć, ale i jednocześnie zmiany pewnego negatywnego wizerunku, w którym dana dzielnica się np. cieszy każde miasto taką dzielnica ma w Warszawie takim klasycznym przykładem była Praga, gdzie wiadomo było, że trudno było osobom nie stamtąd znaleźć się w starej dzielnicy w starej części Pragi w Gdańsku takim klasycznym przykładem było Dolne Miasto czy Orunia, gdzie przebywanie po zmroku osób niezameldowanych tam jest to nie mówię oczywiście o adresie na dowodzie tylko kilka osób uznanych za tak powiem dane są w danej społeczności mogą się wiązać z tym, że można było stracić portfela czasami nawet zdrowi, tak więc tutaj różnego rodzaju tego typu działania się one pojawiały podejrzewam, że w każdym mieście tego typu dzielnic są w każdym mieście mamy do czynienia z tego typu problemami i właśnie podejmowanie działań społecznych czasami jest trochę takie powiedziałbym nieładnie wdzięczne stanie się realizacyjnym czasami nie do końca wiadomo co przyniesie sukces nie do końca wiadomo w jaki sposób te działania prowadzić, ale takie spełniają bez bez podejmowania tych działań trudno jest mówić jakimkolwiek trwałym sukcesie w odnowie tego obszaru kultury sobie pokaże 2 przykłady gdańskie, które się nam w ostatnim czasie pojawiły pierwsze testy Dolne Miasto, gdzie dosyć duże środki, które zostały zainwestowane przez władze miejskie w odnowę kluczowej przestrzeni tego kościoły ulice, czyli u tej ulicy Łąkowej także idą też poszły w parze z działaniami związanymi z ożywieniem społecznym z podejmowaniem działań wspólnych z lokalną parafią z lokalnymi szkołami także z lokalnymi stowarzyszeniami, a także z lokalnym centrum kultury, aby panie z centrum sztuki współczesnej Łaźnia, która funkcjonuje na Dolnym Mieście dzięki czemu można było wciągnąć to społeczność lokalną różnego rodzaju działania artystyczne działania społeczne działania związane z organizacją tego życia społecznego dzięki czemu udało się szereg efektów żale szereg tych celów można powiedzieć społecznej zrealizować, ale tego typu działania też mogą być prowadzone w czasie zagrożenia oddolnie przez daną nam przez daną społeczność czy też przez aktywistów lokalnych bycie dobrym przykładem może być dzielnicy Orunia w Gdańsku również cieszące się złą sławą, gdzie pojawia się nam dom gościnny na Oruni prowadzoną przez lokalne spory z posiłków również pełniący bardzo podobne funkcje związane z angażowaniem społeczności lokalnej budowaniem społeczności lokalnej, a przez to automatycznie można powiedzieć, wyciągając to dzielnice są stanu degradacji z tego stanu degradacji społecznej tego typu działania mogą być bardzo różnorodna te nie mają prostej recepty typu wyremontować 5 m ² placu czy postawić 10 kamer tak to są te działania, które muszą być bardzo precyzyjnie dopasowany do potrzeb akurat danej społeczności lokalne w Polsce dopiero się uczymy pracować w tej dziedzinie dopiero podejrzewają, że za jakiś parę lat będziemy mieli do czynienia z jak w pełnym przeglądem tego co działa co nie działa i ewentualnie jakie strategie, jakie metody, jakie narzędzia, o których pan wspominał tak naprawdę można w tym procesie używać przez leży w element wyremontowanie 5 m to przysłowiowe 5 m proces proste natomiast sposób, jakie wyremontujemy może być kluczowy, bo jeżeli jesteśmy zdegradowanej dzielnicy i oto przychodzi jakiś frajer na remonty i 5 m placu Super przez chwilę będzie nowe za chwilę po prostu będzie to traktować tak jak to takie rzeczy, które jesion nie są nasze autorstwa przestrzeń zaprojektowana w taki sposób, że właśnie mieszkańcy czują, że to nie jest miejskie czy to nie jest na zniszczenie tylko to jest jakiś sposób moje, bo korzystam ja korzystała rodzina korzysta moi znajomi to nie tylko 1 grupa społeczna czy grup po jakimś tam statusie tylko, że właśnie, że młodzi są i starsi i średnim wieku jedni ćwiczą drudzy palą papierosy trzeci jeżdżą na deskorolce otwarci niż opalają ktoś tam jeszcze inny sobie coś projektuje nagrody w przestrzeń, która jest także moja, więc zależy mi na to, że Bonobo w porządku jest także moja boja znajduje tam jakiś aktywności, które mogę nie konfliktową prowadzić tak, ale poszedłbym tej dalej w moim przekonaniu to co jest bardziej efektywna w tej dziedzinie to jest zapraszany tejże społeczności lokalnej nie tylko do korzystania z tego w sposób taki, jaki dana społeczność potrzebuje, ale także zaproszenie społeczności do współtworzenia tej przestrzeni przy sobie wyobrazić sytuację taką, jeżeli pan jako mieszkaniec jakiegoś budynku ktoś panu przed tym budynkiem zrobić piękny trawnik posadzi kwiatki tak małe, że będzie dobrze jak ludzie kulturalni dobrze wychowani będziemy te kwiatki szanować też może powiedzieć kwiatki są bardzo ładny przez mi się na moim balkonie są sobie weźmie wykopie przecież nie za to zapłacił prawda przecież jak to zrobił tymczasem w sytuacji kiedy, kiedy mamy do czynienia z takim, jakim teraz na moście zdegradowanym społecznie 1 z najbardziej efektywnych metod budowania można powiedzieć trwałego efektu jest angażowanie tych społeczności lokalnej do współtworzenia tej przestrzeni, czyli jest tak, że ktoś przyjdzie i zrobi dla danej dzielnicy coś tylko zaprosimy to społeczność lokalną do tego, że taśmy może się razem spróbujmy się zastanowić w jaki sposób najpierw zaplanować ten plac czy zaplanować tą przestrzeń stąd zaczniemy razem dyskutować co jest nam potrzebne i jakiej formie, ale potem także może spróbujmy razem to zrealizować efekty są takie, że jeżeli tego nie zbudujemy tego można powiedzieć partnerstwa ze społecznością lokalną nie tylko na etapie dyskusji na temat tego czym to ma być model jest Filip bardzo partycypacja wiele się o tym, mówi się tą ustawą o rewitalizacji także bardzo silnie akcentuje, ale jeżeli nie zbudujemy autentycznego partnerstwa są społecznością lokalną warto czasem efekty tych naszych prac nawet najbardziej można powiedzieć przekładanych w gronie wszystkich lokalnych społeczników mogą się skończyć tak jest tymi kwiatkami przed domem, że po prostu ktoś sobie jesteśmy po będzie uznawał, że ma to darmową gościnę doposażenia na swoim balkonie stąd bardzo silne w moim przekonaniu jest konieczność wytworzenia inne właśnie w tych społecznościach lokalnych jako odpowiedzialności za to przestrzeń odpowiedzialności nie tylko za to co tam ma być, ale także za wytworzenie poczucia, że to jest także moje wspólne z fiskusem, że trzeba o to dbać, ponieważ sam własną pracą czy własnymi działaniami przyczyniły się przyczyniła się do tego, że ta przestrzeń jest lepsza niż była, która rewitalizacja w Polsce nikt o rewitalizacji uznał, by pan za tak to taki przykład przykład książkowy sukcesu takiego, do którego można się uczyć tutaj mogę powiedzieć, że jest parę tego typu przykładów odniosę się tutaj można go do Gdańska miasto, w którym wolność, bo rozjazdy każda z nich, że taka jest najłatwiej po znam te przykłady najlepiej ale, ale taki wyjazd mamy 2 takie piękne przykłady, które aktorek, które uważam, że znakomicie funkcjonują i świetnie udało się tutaj szereg działań wasze para tych przykładów jest 6 szereg działań, które można powiedzieć podjąć pierwsze jest właśnie owo Dolne Miasto, gdzie te działania w sferze powiedziałbym artystycznej podjęte są społecznością lokalną też przyniosła właśnie pewien trwały efekt potem za tym poszła inwestycja w kluczowe przestrzenie miejskie właśnie ulica Łąkowa tak, ale ma efektem tego jest to, że w tej chwili, kiedy miasto ogłosiło przetarg na partnera prywatnego w zagospodarowaniu dawnej zajezdni tramwajowej zgłosiło się 10 wielkich firm już widzących po prostu potencjał w tej przestrzeni podejrzewam, że 10 lat temu nie zgodziłaby się żadna nawet gdyby chciano tego sporo dopłacić, tak więc tutaj to pokazuje, jakby w skale tutaj odmian inny przykład ulica Wajdeloty we Wrzeszczu 1 z dzielnic Gdańska ulica, która zresztą, kto jej transformacja uzyskała nagrodę Towarzystwa urbanistów polskich w konkursie na lepszą przestrzeń publiczną w 2016 roku jest to o tyle ciekawe przykłady, że z ulicy, która boi się wały są martwą w sensie społecznym w tej chwili rozwijają się tam nowe jak miejsca dla społeczności lokalnych powstają nowe sklepy powstają nowe punkty gastronomiczne i są można powiedzieć siłami społeczności lokalnej inne potrzeby społeczności lokalnej, ale efekt jest taki miły stała się na tyle montaż specjalnie tam mieszkańcy miasta przyjeżdżają po to, żeby się to jest przespacerować i o to, żeby skorzystać z tej oferty mówiąc krótko zrobiło się w Modenie, tak więc oskarżonym sąd może zatrzymały się na gdańskich przykładach z bardzo dziękuję panie profesorze czy również dziękuję panu dziękuję panie z prof. Piotr Lorens prezes Towarzystwa urbanistów polskich kierownik katedry urbanistyki planowania Regionalnego na wydziale architektury Politechniki gdańskiej był państwa w moim kościele gdańskie wydanie programu Owczarek informację, że filmy o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do rozmowy właśnie dorosło do już do nowej rozmowy, ale oczywiście gdańskiej w programie off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA