REKLAMA

Dolniak: Wszyscy ustawę o zgromadzeniach krytykują. Od RPO po opozycję

A teraz na poważnie
Data emisji:
2016-12-06 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
512 część kłania się państwo Mikołaj Lizut, a Study gość Barbara Dolniak wicemarszałek Sejmu z nowoczesnej tam mają inne branże serdecznie Sąd Najwyższy oddalił właśnie skargę kasacyjną złożoną przez ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego w ja myślę, że ta sprawa ma w kilka tutaj warstw no z punktu widzenia prawnego to w zasadzie jest koniec zimowe jak powiedział 1 z prawników Romana Polańskiego Roman Polański reżyser jest bezpieczny Rozwiń » w Polsce i ich droga prawda została tym samym zakończona w ale chciałem panią zapytać ich Opania osobiste odczucia w tej sprawie z 1 strony wielki reżyser z drugiej ze jedno w czyn, którego się dopuścił prawie 40 lat temu jest bez 2 zdań naganne też pamiętać, że jestem z wykształcenia prawnikiem i przez wiele lat wiele lat byłam sędziom w związku z tym takiej wydarzenie takie sytuacje faktyczne oceniam zawsze pod kątem przede wszystkim mierzy to trafia do sądu właśnie okiem prawnika w kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym Sądu Najwyższego i jej rozpoznanie zamyka możliwość odwołań nurtu w Polsce na gruncie prawa polskiego i Sąd Najwyższy w uzasadnieniu na przytoczony w najważniejszych motywach uzasadnienia stwierdził, że odmienna ocena stanu faktycznego 3 przedstawienia odmiennej wersji wydarzenia to innym nie może być podstawą kasacji tutejsze ocenia czy doszło do naruszenia rażącego naruszenia prawa i tego Sąd Najwyższy jest prawie nie stwierdził w związku z tym takie wydał orzeczenie sprawa jest zamknięta, a ja również oceniam to nie od strony prawnej jeśli Sąd Najwyższy uznał, że nie ma podsta w do innej wzruszania do zmiany decyzji do uchylenia sprawy do ponownego rozpoznania to ocenił całość zgromadzonego w sprawie materiału w kontekście stanu obowiązującego na obowiązujących przepisów i podejrzewam jestem o tym, przekonana, że w tak powinno wyglądać, że oceniamy, że dany stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów, ale wobec tych przepisów powinniśmy być wszyscy równi to niema znaczenia czy my jesteśmy w nie wiem pan plastycznym architektem czy jeszcze lepszym piosenkarzem czy też lunch wykonujemy zawód Górnika ślusarza jakikolwiek byśmy nie wzięli to wobec prawa jesteśmy równi i to założenie powinno być fundamentem naszego funkcjonowania w obowiązującym systemie prawnym natomiast jak mówię Sąd Najwyższy ocenia kwestie prawne natomiast nie może być podmiotem przedmiotem gazet odmienna wersja wydarzeń odmienna ocena stanu faktycznego w NATO w takim razie jak pani ocenia właśnie z takiego sędziowskiego punktu widzenia czy to jest ze strony ministra sprawiedliwości ten blamaż składa taką kasację zysk korale wnoszenie środków odwoławczych nie jest wyrazem blamażu proszę zważyć, że w większości spra w strony wnoszą odwołanie nie zgadzając się z orzeczeniem sądu pierwszoinstancyjnego dla nas z pewnością nie zagrażało i alertu zaryzykowały to nie jest kwestia ryzyka tylko czasami odmiennej oceny stanu faktycznego czasami odmienne oceny przepisów, które mamy do zastosowania w określonym stanie faktycznym to wszystko jest mniej oceną konkretnej sprawy tego się nie da w uniwersalnej ocenie przedstawi do wszystkich do wszystkich spraw takiej możliwości nie ma oceniamy konkretny przypadek dlatego w konkretnym przypadku wnosimy odwołanie czy składamy kasacje, ponieważ mamy wewnętrzne przekonanie o słuszności naszej decyzji o warunkach nie jest blamażem przegrywamy taką mamy oceny i taka jest efektem i ta decyzja jest efektem naszej oceny ważne jest, żebyśmy mieli przekonanie do tego co robimy, że uważamy, że tak jest właściwie gorzej, jeżeli robimy coś dla populizmu, bo na tym prawo nie powinno się opierać prawo się opiera na ocenie stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów natomiast populistyczne działania w świetle w kwestii prawa i decyzji prawnych są nie tylko, że niepotrzebne, ale nie powinny mieć miejsca na boi się pani, że tutaj mogły zachodzić takie przesłanki natury populistycznej to znaczy minister sprawiedliwości co chciał nam to proszę powiedzieć w chaosie zapytać o to pana ministra, gdy dzwonimy kierowało ja chciałabym wierzyć, że minister sprawiedliwości jestem osobą, która zarówno właściwie tworzy projekty ustaw, jaki właściwie stosuje prawo taka jest rola ministra sprawiedliwości to jest ten członek rady ministrów w szczególny sposób powinien pokazywać na czym tworzenia prawa i stosowanie prawa powinny polec chronię się pani z Mongolii dobrze, że ta droga prawna się zakończyła i że zakończyła się właśnie skargą kasacyjną oddalono, bo w ruch dla mam wrażenie, że w tej chwili ta dyskusja o tym czy ktokolwiek w Polsce stoi ponad prawem czy wystarczy właśnie być wielkim reżyserem żeby, żeby ich nie dość równo traktowanym jak Zofia zostają rozwiane nie chciałabym, żeby gminy może taki właśnie przekaz, jaki pan przed chwilą się to duże dlatego jest oddalona kasacja, bo to jest wielki reżyser tak to kto to jest lewym niewłaściwy kierunek oceniania sytuacji, bo w ten sposób w każdym przypadku, gdy nastąpi oddalenie uznamy, że dlatego, że ktoś jest kim kimś tak nie to nie powinny mieć w ogóle miejsca nie możemy nawet tworzyć inne sądy rozdrażnienia zaciążyła za najwyższy się w ogóle nie o tym jest tymczasem Conana zasiadają w Sądzie Najwyższym osoby z ogromnym doświadczeniem z ogromną wiedzą proszę mi wierzyć oceniają właśnie tak jak to wielu przypadkach jest rzetelnie i właściwy zespół pani marszałek zostanie jeszcze na moment w Sądzie Najwyższym jak to mówi moja córka Sąd Najwyższy, zmieniając temat rozjechał ustawę o zgromadzeniach, mówi że nosi ona wszelkie cechy prawa stanu wyjątkowego to prawda treść tej ustawy o zasadzie zwracana do czasów PRL -u takiej najgorszej postaci tego terenu mamy zapisane w konstytucji do Warty kule siedemnastym, że mamy prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń uczestniczenia w nich również Europejska karta praw człowieka mówi o tym, że człowiek ma prawo do wyrażania własnych poglądów własnego stanowiska, a ta ustawa różnicuje podmioty do zakresie prawa do organizowania zgromadzeń no proszę mi powiedzieć czym jest lepszy organ władzy Państwowej, który ma większe prawo do zorganizowania zgromadzenia, aby złożyli albo kościół albo związki wyznaniowe aniżeli grupa obawy obywateli, która chce coś zamanifestować chce też przedstawić, a im ustawa przewiduje rozwiązanie, że ich nawet w jakaś organizacja społeczna uzyska prawo do przeprowadzenia zgromadzenia to, gdy o przeprowadzenie zgromadzenia w tym samym miejscu lub w czasie w późniejszym terminie ten wniosek złożyć organ władzy Państwowej to zgodę taką uzyska i wcześniejsza zgoda niestety traci swoją moc, a proszę mi powiedzieć organizowanie cyklicznych mylny jest zgromadzenie, czyli przez pewien okres czasu tu decydować będzie linia dotychczas władze samorządowe, czyli gmina tylko wojewoda jest nawet procedowanie odwołania w tej ustawie nie jest jasne jak odwołać od tej decyzji wojewody, a jeśli do tego jak krótkim terminie od wszędzie muszą być krótkie terminy ta ustawa nie przewiduje nawet vacatio legis, czyli tego okresu jej od ogłoszenia do wejścia w życie ustawy, czyli nawet w tym zakresie pozbawia możliwości tego zwykłego toku sprawdzenia zgodności z ustawą z konstytucją wszyscy to ustawę krytykują od Rzecznika Praw Obywatelskich przez Sąd Najwyższy w zlotym opozycja nowoczesna wszyscy mówimy ta ustawa jest zła, ale skoro właśnie wszyscy ją krytykują i Sąd Najwyższy tutaj nie szczędzi naprawdę mocnych słów i porównań to narodzi się pytanie o intencje ustawodawcy po co ta ustawa z no ale proszę mi powiedzieć, o co była ustawa o policji w takim zakresie w jakim została uchwalona po co była ustawa o prokuraturze, a w prokuraturze takiej treści została uchwalona mnóstwo mnóstwo innych po co tyle usta w o Trybunale Konstytucyjnym i ostatnie przepisy wprowadzające, która ustanawia pełniącego obowiązki prezesa żadna instytucja nie przewiduje w czasie, gdy nie ma prezesa tworzenie pełniącego obowiązki, kiedy jest wiceprezes, a ich wszędzie wybieramy prezesa, zanim upłynie kadencja dotychczasowego prezesa, choć te przepisy nie są tworzone w określonym ciągu przewidywanych na przyszłość wydarzeń no i tworzenie przepisów karła zajmują się o OZE, bo boi się manifestacja dobrego zaostrza prawo tak no tak to należy rozumieć, ale bardzo złej sytuacji, że społeczeństwo, że grupy społeczne wybierają się nam manifestację planują już od miesięcy planują cel tej manifestacji ona ma charakter absolutnie pokojowy innych nacji dowiadują, że organ władzy Państwowej w tym samym miejscu czasie zrobić manifestację zgromadzenie to proszę mi wytłumaczyć, jaki jest cel odebrania prawa do zgromadzenia zorganizowania przeprowadzenia zgromadzenia grupie obywateli, która chce zamanifestować czasami chce zamanifestować niezadowolenie wobec władzy, ale zostanie tego w świetle tych przepisów pozbawia w pracach donosy rozmowę już za chwilę teraz informacje Radia TOK FM Barbara Dolniak wicemarszałek Sejmu z nowoczesnej jest moimi państwa gościem już za chwilę wracamy do naszej rozmowy Barbara Dolniak wicemarszałek Sejmu z nowoczesnej jest moimi państwa gościem Davida Westa bufon i pani marszałek jeszcze 2 słowa o ustawie o zgromadzeniach publicznych czy to nie jest tak, że w, a ze strony ustawodawcy, czyli w tym wypadku obecnej władzy tego typu ustawa, którą krytykuje i Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy i instytucje strzegące praw człowieka to jest jednak straszna krótkowzroczność no bo przecież PiS nie zawsze będzie u władzy w znajdzie się zapewne także w sytuacji, gdy z punktu widzenia opozycji będzie chciał coś zamanifestować, a to jest tworzenie prawa, które knebluje de facto opozycji to prawda, ale jest i mam nadzieję, że po okresie kadencji obecnego sądu następuje zmiana większości sejmowej szybko tę ustawę zmienimy, ponieważ najgorszą rzeczą dla władzy jest kneblowanie nie jest zamykanie gusty obywatelom, którzy chcą coś zademonstrować to jest forma arogancji władzy ja uważam, że władza powinna słuchać obywateli także w postaci zgromadzeń także w formie protestów wyrażanych poprzez uczestnictwo zgromadzenia obywateli, bo oni uczestniczą w tych zgromadzeniach coś chcą przekazać czasami to jest pozytywny przekaz dla rządzących poparcia, ale czasami to jest również negatywna ocena i takich jak też należy słuchać, ponieważ w przeciwnym razie władza oddala się od ludzi nie słucha ludzi i niestety nabiera wady arogancji to niczemu dobremu nie służy właściwa władza władza, która chce zrobić pozytywne rzeczy słucha swoich obywateli także w postaci uczestniczenia tych obywateli o zgromadzeniach, ponieważ my wszyscy mamy prawo to jest styl konstytucyjnie dla nas nawet zagwarantowany mamy prawo do wyrażania swoich opinii także opinii odmiennych od rządzących w ich rodak nalot na rozmowę przy rządzący w jeżeli, jeżeli obiecują państwo, że w następnej kadencji jeżeli, jeżeli władze utraci prawo i sprawiedliwość to ta ustawa będzie zmieniana co też komfortowa sytuacja w ogóle w dys u władzy Kempny knebluje opozycja, gdy stracą władze demokratyczna opozycja zadba o to by mogli swobodnie, ale za te panie redaktorze proszę państwa polega rzetelność sprawowania władzy, jeżeli opozycji, jeżeli nam obywatelom coś się nie podoba to mamy święte prawo do tego, żeby o tym, mówić o demonstracjach w zgromadzeniach protestach to jest nasz obywatelski niezbywalne prawo i w pozytywnym władzy jest to, że pozwala na zgromadzenia i pozytywem władzy jest to, że słucha co mają dopowiedzenia obywatele chociażby ostatnio przykładem protesty kobiet w związku z ustawą aborcyjną kobiety wyszły zaktywizowały się w życiu publicznym i wyszły zgromadzeniach pokazując, że nie chcą tej ustawy to jest również sporo na wyrażanie naszego zdania naszej opinii warto i trzeba takie opinie słuchacz w pani marszałek 19 grudnia kończy się kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego w pana Andrzeja Rzeplińskiego co dalej, bo mam wrażenie, że my wszyscy opinia publiczna nie potrafi nie mamy już wyobraźnie jeśli chodzi o dalsze scenariusze rozwoju wypadków, kto stanie na na czele Trybunału myślę, że co do tego, kto stanie na czele Trybunał to chyba nie mamy wątpliwości wszystko jest tak procedowane i tworzone są takie przepisy, które pozwalają w tym ocenić, kto o tym, pełniącym obowiązki, bo na razie takiej osobie przecież mówimy, zanim prezes zostanie wybrany nie było żadnych przeszkód, żeby obecne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału wybrało kandydatów na prezesa Trybunału i skazało ich prezydentowi celem wyboru, ale tak stworzono procedury i tak podjęto działania faktyczne, że wyboru tego uniemożliwiono stworzono natomiast przepis, który pozwolił na wykreowanie pełniącego obowiązki no to co wybieranie, lecz w ogóle tworzenie przepisów, który pozwala na wygranie pełniącego obowiązki, kiedy jest procedura, żeby wybrać, by kandydatów na prezesa we właściwym czasie i trybie mało tego Trybunałem Konstytucyjnym kieruje nie tylko prezesa przez jego nieobecności wiceprezes związku z tym to niema żadnych powodów do tego, żeby tworzyć instytucję pełniącego obowiązki prezesa skoro mamy wybranego w wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, a przecież wszystkich firmach, których jesteśmy źli nie ma prezesa, bo jest np. chory albo na urlopie to pracami danej instytucji spółki urzędu kieruje jego zastępca po to, oni są wybrani, a w przypadku Trybunału mówimy jeszcze o osobie sędziego, który jest najstarszym wiekiem nie trzeba, więc było tworzyć instytucji lub pełniącego obowiązki pomijam już kwestię, że przepis, który dotyczy stworzenia takiej funkcji jest przy mnie przepisem o charakterze generalno-abstrakcyjnym mogących dotyczyć każdego z nas tylko takie sformułowany, że nie ma wątpliwości, kto spełnia te wszystkie wymogi, żeby być pełniącym obowiązki, a czy to oznacza, że po 19 grudnia będziemy mieć do czynienia już z kompletną wasali zacną Trybunału Konstytucyjnego no, mówiąc że trochę się boję sytuacji po 19 grudnia, ponieważ wytworzyć się może pat w Trybunale Konstytucyjnym z 1 strony sędziowie będą mówić, że nie uznają jako niekonstytucyjny, bo one zawierają na wprost niekonstytucyjne przepisy i obecnych usta w o Trybunale Konstytucyjnym, a z drugiej strony pełniący obowiązki czy kierujący Trybunałem Konstytucyjnym będzie mówił, że nie uznaje tych stanowisk sędziów będzie mniej sytuacji patową w Trybunale w Trybunale Konstytucyjnym, a przecież jest tam mnóstwo ustaw uchwalonych przez obecną większość sal nowość, choć media, o których mówiliśmy o zgromadzeniach publicznych czy ustawa o policji proszę zobaczyć jak ważny jest Trybunał Konstytucyjny to jest taka instytucja, która ma czuwać nad tym, że władza ustawodawcza nie wyszła za daleko w swoich niewłaściwych pomysłowo z obywateli ustawa o policji ustawa o prokuraturze, a teraz ustawą o zgromadzeniach i mogłabym tutaj przez cały program takiej ustawy wyliczać mówią o 3 ostatnio zgromadzenia, gdzie wszyscy mówią, że ona jest niekonstytucyjna wszyscy od Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy działa w naszym obywatelskim w jej imieniu, bo Sąd Najwyższy wszystkie gremia wypowiadają się, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, a mimo to jest uchwalane, a mimo to jest procedowana i bardzo szybko wchodzi w życie gminne w tempie, których w ogóle nie właściwe dla procedowania, bo zbyt szybki nie pozwala nawet na dolnym i dyskusje na konsultacje na zastanowienie się nie tylko nad treścią, ale celem przepisu czy to oznacza, że Trybunał Konstytucyjny już nas nie obroni przed złym prawem pomijamy kwestię, że obronić nie obroni to jedno ale kiedy proszę zobaczyć, zanim na wokandę trafi sprawa z gromadzenia to ile czasu upłynie ile ważnych głosów przez długi okres czasu nie zostanie wypowiedziane to ustawa z łóżka społeczna, bo dotyczy wszystkich nas obywateli i pytanie, kiedy zostanie rozpoznana, gdzie perspektywa za górami za lasami, zanim ta ustawa zostaje oceniona pod względem konstytucyjnym właśnie o to chodzi m. in. kwestia kolejek są ustawy, które mają ogromną wagę społeczną i dlatego powinny być rozpoznane szybkich w pierwszej kolejności aniżeli inne nawet przed sądami powszechnymi jest także pewne rzeczy rozpoznaje się wszelkich chociażby klauzulę wykonalności w ciągu kilku dni, dlatego że są kwestie, które muszą być natychmiast rozpoznany z uwagi na swoją wagę i znaczenie dla nas obywateli w na koniec chciałem panią zapytać przepraszam, że pytam Orzeł 3 w bardzo dla panią różę dla pani bolesną możecie sobie z tą chodzi o mianowicie o tych stron katastrofa i ekshumacje zarządzone przez prokuraturę pani się odwołała od tej decyzji, ale rozumiem, że to odwołanie wstrzymuje terminu ekshumacji po to, są te ekshumacje, gdyby państwo przeczytali treści uzasadnienia też też, by państwo nie wiedzieli poza tym, że jest tam mało merytorycznych kwestii długu podnoszone są kwestie polityczne, a takie treści uzasadnienia postanowienia prokuratury czy sądu powinny być w ogóle miejsce sąd ocenia stan faktyczny w świetle obowiązującego prawa ani polityki w to prawda struny z córką złożyliśmy zażalenie na postanowienie nie zgadzając się z uzasadnieniem wobec braku motywów takiego postanowienia uważamy, że on jest ta decyzja jest zbędne niepotrzebne, a nawet jeśli ktoś zgadzał się na ekshumację, by sprawdzić nie było materiałów wybuchowych to przecież nie trzeba przyjmować wszystkich działów ciał wszystkich osób, które zginęły w katastrofie one leciały tym samym samolotem jeżeli, więc są osoby, które godzą się na taką informację bardzo proszę musimy też pamiętać o tym, że to postanowienie nie dotyczy sprawdzania czy w danym grobie powołane są pochowane są ciała określonych osób, bo postanowienie nie obejmuje swoim zakresem tej kwestii w związku z tym mówienie, że sąd przy okazji się z sprawdź, a w zasadzie 1 z elementów jest sprawdzenie czy właściwe osoby są pochowane właściwe groby grobach to jest błąd w bo postanowienie tego nie dotyczy inny prokurator, wydając decyzje nie objął sentencją tego postanowienia badania czy w określonym w Grodnie powoływane są określone wyłącznie zwłoki określonej osoby badani jest tylko i wyłącznie w zakresie czy był materiał wybuchowy czy nie, jeśli więc pojawia się taki problem to wystarczy zbadać zwłoki kilku osób, bo jak już powiedziałam wszyscy lecieli tym samym samolotem to dlaczego prokuratura to państwo robi ja rozumiem co państwo czują to, że to jest naprawdę strasznie bolesne mówiła nam ten nauczył nas na nowo po oficerze BOR MON działa sieć postępuje, jeżeli miasto bezpośrednio nie dotyczy nie mamy tej emocji bezpośredniej, a inaczej odbieramy Jeżyna dotyczy to bezpośrednio proszę, więc pytać tych, którzy podpisują się pod takim postanowieniem dlaczego podejmują takie działania w stosunku do osób, które nie chcą tych ekshumacji, które są temu przeciwny i które czas żałoby mają wieczne wszystkim umierają bliscy każdemu z nas umierają bliscy, ale większość z nas ma prawo do przeżycia żałoby i do zakończenia jej bez względu na to ile będzie ich będzie czasu potrzebował, ale napastnik o czas dynamizm potrzebny nie pyta, a wręcz przeciwnie tworzy nam sytuacje, na które nie mamy wpływu i tworzy nam przeżywanie emocji żałoby z tym bez końca bez końca przywracanie momentu, kiedy stoimy na placu lotniska w Warszawie i czekamy na moment aż otworzy się klapa samolotu transportowego nikomu tego nie życzy absolutnie nikomu, ale niestety przywraca nam się w tej sytuacji właśnie to przeżywanie, które niczego nie zmieni, zważywszy na fakt, że uzasadnienie tego postanowienia wcale nie jest merytoryczne tylko polityczne bardzo dziękuję pani za to spotkanie jeszcze raz najserdeczniejsze wyrazy współczucia Barbara Dolniak wicemarszałek Sejmu z nowoczesnej była moimi państwa gościem już za chwilę informacji Radia TOK FM w, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotował Tomasz Kopka zrealizował Adam Szurek Mikołaj Lizut usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA