REKLAMA

Ta konwencja pomogła w walce z przemocą, a PiS jej nie chce

Post Factum
Data emisji:
2016-12-06 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w kwadrans został do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM dziś we wtorek 6 grudnia czas dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pani Renata Durda ze stowarzyszenia niebieska linia dobry wieczór dobry wieczór taka plotka poszła, że nawet portal oko Press Photo napisał, że wznosi się partii z prawa i sprawiedliwość oto, żeby Polska wypowiedziała konwencję o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w co prawda nikt z Rozwiń » prawa sprawiedliwości dotychczas tego nie potwierdził, że takie rozmowy się toczą, ale tez o tyle istotne, że nasz kraj przetoczyła się nie samo i toczy się do dziś niesamowite dyskusja pomiędzy tymi, którzy mówią że, choć poziom naszej cywilizacji świadczy to czy po 3 czy będziemy walczyli z przemocą wobec kobiet i przemocą domową i zapobieganie tejże przemocy czy też chcą inni od ideologię gender potwór gender, który dzięki tejże gminy konwencji zawładnie naszymi umysłami naszą kulturą i wszystko skończy się źle o nim się też realne, żeby teraz tą konwencją wypowiadać może do tego dojść do pani w sensie technicznym oczywiście każda konwencja, którą państwo ratyfikują posiada taki punkt mówiący o tym, że państwo może także wypowiedzi są konwencje zgodnie z art. 80 w tej konwencji istnieje ścieżka wypowiadania jej wielcy technicznie tak oczywiście jak najbardziej możemy konwencje wypowiedzieć plotki na temat tego, że konwencja będzie opowiadana krążą od wielu miesięcy one zostały teraz jakoś ujawnione przez oko Press, ale w środowiskach osób zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ten temat mówiło się, że stało się czy też przerażało się już dosyć dawno mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo byłby to precedens na skale po pierwsze, Europejską część oświatową poza tym praca nas jeśli chodzi o wypowiadanie przez Polskę konwencji Jan nie znam żadnej konwencji, którą Polska wypowiedziała po czterdziestym piątym roku, więc słaby to pierwsza z perspektywy pani jako praktycznie to co dała nam realnego konkretnego konwencji tak nieszczęśliwie złożyło, że konwencja została ratyfikowana Chiny w ubiegły mroku właściwie tuż przed wyborami tak naprawdę czas jej działania te czasy działania nowego rządu i nowej opcji politycznej weszła w życie w ubiegłym roku tak ona wyszła z lipca ubiegłego roku życiem Nergal właściwie było już tuż przed wyborami, więc tak naprawdę niewiele się w tej sprawie już działo w Starym porządku politycznym i właściwie nie zadziała sinic na porządku politycznym to co konwencja nam dała to był czas tej burzliwej dyskusji PET, czyli od czasu podpisania konwencji do czasu ratyfikowania konwencji minęło 2 lata śledzia Polski proces legislacyjny, ale i wtedy bardzo szybko nadrabialiśmy też pewne wymogi konwencyjne, które chcieliśmy mieć gotowe przed ratyfikacją i tak został zmieniony tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia jest konwencja wymaga tego, aby z trybu wnioskowego było to przestępstwo ścigane z urzędu i tak się w rzeczywistości wydarzyło konwencja wymaga tego, aby państwa miałem narzędzie do szacowania ryzyka eskalacji przemocy czy takie sytuacje, kiedy ktoś zgłasza faktu przemocy wszystko jedno czy jest to zgłoszenie w sensie prawnym często zgłoszenie tylko takie, że ktoś krzyczy ratunku przyjeżdżają jakieś służby i powinna mieć siłę umiejętność oszacowania czy w tej sytuacji należy izolować sprawcę do ofiary czy też możliwa po złagodzeniu sytuacji mówiąc kolokwialnie jednak zostawić stołu sprawę tak jak w tej chwili wygląda udało nam się wprowadzić takie narzędzia dla policji, która na miejscu zdarzenia powinna oszacować toczona właśnie zatrzymywać sprawcy czy też zabierać do jakiegoś bezpiecznego miejsca schronienia osobę pokrzywdzoną mam nadzieję, że narzędzia są nadal w policji stosowany wypracowaliśmy takie narzędzia też dla przedstawicieli oświaty ochrony zdrowia no niestety nie ma takich narzędzi dla najczęściej pewnie reagującej służby czy pomocy społecznej najwyraźniej brakuje brakuje też takich narzędzi szacowania ryzyka na poziomie wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratura i sądy, które podejmują decyzję dotyczącą zabierania sprawcy z domu czy mówiąc wprost izolowania plam czy też wydawania zakazu zbliżania się, że pomoc społeczną to się wydaje, że seks z ROD jest taki, że pracownicy nie są stuprocentowo w końcu się nie wiedzą co i jak zrobić w sytuacji, kiedy jest podejrzenie, że to dochodzi do do przemocy w Wilnie, skąd wiedzą to taki stereotyp jednak aktualnie policja Ion na tak wiedzą ci, którzy przeszli jakiś szkolenia i to nie byłem 5 minut z mamą na zegarku jak też padaczka coś mówi tylko rzeczywiście zainwestowali własny czas własne pieniądze państwo tego nie zapewnia w to, żeby się przygotować do reagowania na przypadki przemocy mają oni rzeczywiście wiedzą co mają robić się w większości przypadków rocznie jest to takie proste nawet dla Super specjalistów do tego tworzy się na całym świecie narzędzia szacowania ryzyka jest to pewien zbiór czynników, na które należy zwrócić uwagę te, które się najczęściej pojawiają wtedy, kiedy przemoc eskaluje oraz algorytmy postępowania czy taka ścieżka co ja mam robić jeśli bym to Toya regenta jeszcze tego nie ma to robić coś innego do bardzo proste narzędzia fajnie było, gdyby każda służba nie miała, a policja my policja nie ma w takim wąskim zakresie w byłym wdrożono 3 lata temu, ale świetnie działały teraz widzę, że troszkę jak priorytety policyjne się zmieniły się zmieniła też częstotliwość stosowania tych narzędzi dla niego Naszość to naprawdę Tomasz Ależ oczywiście każdy komendant główny, kiedy obejmuje 2 swoje stanowisko rozsyła do wszystkich swoich podwładnych informacja o tym jakie będą priorytety jego komendantury i to jest pierwszy komendant główny, którego w 5 pierwszych priorytetach, bo te są wymieniane są tak naprawdę szanowane nie znalazła się przemoc w rodzinie wszyscy poprzedni i ich pamiętam zawsze w tej pierwszej bramce mieli przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Nitras to zniknęło z priorytetów, więc to zniknęło także z praktyki działania policji, ale z tego co pani mówi wynika, że to nie tyle ratyfikowania nawet wejście w życie konwencji, o której rozmawiamy konwencji o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet przemocy domowej to nie od niego zależało tylko w dyskusji na jej temat także jak rozumiem, przygotowując się do ratyfikacji tej konwencji myśmy chcieli być przygotowani do tego to społeczeństwo się trochę z tym problem z tym zjawiskiem posłuchało, ale też w proces ratyfikacyjny był takim rodzajem lub przy stresie patrzyła cały czas trzymamy coście nie mamy czegoś i w związku z tym, że ta dyskusja nawet czy wprowadzać jakieś narzędzia Bako zmiany to ma sens czy nie była bezdyskusyjna ma sens, ponieważ konwencja tego wymaga w związku z tym, jaki zespół ekspertów, który przez wiele lat tę konwencję opracowywał wskazał to jako ważny czynnik do tego, żeby mieć systemowe rozwiązania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie tak, że chodzi o to, że gość pani Teresa może to się na to jest idealnie zaprojektowana tak konwencja skoro pozwala posiadać narzędzie wdrożyć narzędzie, a później tylko włącznie z racji oczywiście z pełnym szacunkiem, ale do swoistego widzimisię komendanta policji, które albo umieszcza go nie umieści wśród priorytetów to to narzędzie będzie działała, bo nie będzie działał, które teoretycznie z wynikiem podpisania i każda konwersja każdy przepis prawny jest tyle wart ile papier, na którym zapisany tak naprawdę wszystko jest ważne tylko wtedy, gdy ludzie chcą dostosować my jesteśmy tego świadkiem w Polsce przez ostatnie miesiące nawet bardzo intensywnie, że chroniące przed PiS -em niczego nie dają jeśli nie są wprowadzone w życie jeszcze niema woli politycznej do czegoś na wchodziły w życie w przypadku konwencji dokładnie tak samo można ją podpisać i w ogóle nie przestrzegać do tego są potem odpowiednia oczywiście organa, które oceniają stosowanie konwencji przywołują państwa do porządku tak mamy przez konwencję mi dotyczącymi ochrony praw człowieka czy życia osób niepełnosprawnych czy w innych zakresach, których to podpisaliśmy głosu panią zapytać o życiu, który będę rozmawiał zaraz za 10 minut na antenie Radia TOK FM po informacjach Radia TOK FM, a mianowicie o tym co my jako państwo społeczeństwa w genach jako państwo wiemy o pewnych dużych problemach społecznych będziemy rozmawiali o stosunku do obcokrajowców w Polsce czy jaki związek ma to z aktami nienawiści wobec obcokrajowców agresji nie tylko słowny, ale również fizyczny jest to dość trudny temat trudno naprawdę wykonać solidne badania, które można przedstawić opinii publicznej powie dziś Słuchajcie mamy w Polsce problem ze agresję wobec obcokrajowców i to problem na atakowanie inną skalę, ale jest z rozmowy z z tanią wynika, że dość podobny problem może, więc chwila albo już mamy z przemocą w rodzinie, bo jak rozumiem jeśli mniej policja stara się monitorować i reagować nie kładzie nacisku na Tysiącleciu statystyki za jakiś czas, bo tak jest tych przypadków przemocy w rodzinie będzie mniej tak na szczęście nie tylko policja jest graczem na tym boisku, bo my musimy sobie uzmysłowić, że jeśli chodzi o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to udało nam się przez ostatnie 10 lat właściwie w Polsce stworzyć system dosyć interdyscyplinarny, zwracając uwagę na to, że przemoc w rodzinie to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, choć oczywiście prawa człowieka są tu bardzo ważne są priorytetem jeśli chodzi o system zapobiegania zwalczania tej przemocy, ale tak naprawdę wiemy o tym, że przemoc ma wiele aspektów, do których potrzebne są pomoc psychologiczna osiedla są działania profilaktyczne potrzebne są pedagogowi, którzy pracują z dziećmi, które przemocy doświadczają albo, które potencjalnie są zagrożone doświadczaniem takiej przemocy potrzebne są do tego pracownicy socjalni i całe to zabezpieczenie materialne socjalne tak żeby, dlaczego w Polsce mówi się, że kobieta nie odchodzi od sprawcy przemocy do tego, że nie jest samodzielna finansowo, gdyby miasto samodzielność finansową pewnie miałby większą odwagę, żeby od niego odejść w związku z tym potrzebna jest to bardzo dużo działań także w sferze kultury także w sferze społecznego obyczaju także pewnych przekonań stereotypów społecznych jest w miejsce dla wielu służb i to, że 1 szwankuje jeszcze na nie obala całego systemu, choć oczywiście poważnie nadwyręża i to jest oczywiste w tym sensie przekłada się też na statystyki policyjne, ale w tym obszarze mamy nie tylko statystyki policyjne mamy także statystyki wymiaru sprawiedliwości mamy sporo polskich badań takich społecznych dotyczących skali przemocy mamy też świetne badania, które komisja praw podstawowych rady Europy Unii Europejskiej przepraszam komisji Europejskiej prowadziła dosłownie 2014 roku było były ogłaszane wyniki badań do gustu mamy też na inne sposoby szacowania tej skali nie to nie tylko kwestia policyjnych statystyk ana dokładkę wiem, że w tej sprawie ci, którzy oczywiście się znają na problematyce przemocy w rodzinie wiemy, że statystyki lepsze to znaczy, że jest gorzej, czyli im większa Kujawiak ujawnia nasz problemów w statystykach tym lepiej dla problemu to znaczy, że ta ciemna liczba się nam obnaża po prostu w działaniu, a jeśli statystyki są coraz lepsze, czyli coraz mniej przypadków przemocy się w nich znajduje to znaczy Kozioł rośnie ta ciemna liczba, bo wciąż ciemna liczba jest Niewiem około 70, a może 80 % tego co na powierzchni na koniec muszę PSG czy cała dyskusja albo też jak inni twierdzą nagonka na organizacje pozarządowe w Polsce ciągle jakoś dotknie, a może już dotyka albo z przedmiotem dyskusji wśród tych organizacji pozarządowych, które właśnie zajmują się zwalczaniem przemocy w rodzinie zapobieganiem przemocy myśleniem o tym, przemocy wobec kobiet po pierwsze jest częścią organizacji, która już jakoś padła ofiarą tego co się dzieje, bo dofinansowania tegoroczny już te, które były rozstrzygane na początku tego roku już były na niekorzyść organizacji działających na rzecz praw osób doznających przemocy w rodzinie część dofinansowania różnych projektów jest dłuższa niż ta krótka perspektywa jest stąd projekt jeszcze się tam toczą, ale jest bardzo dużo niepokoju co do kontynuacji możliwości działania to niestety nie nie tylko dotyczy osób, które działają w organizacjach pozarządowych i zajmują się tą problematyką profesjonalnie to dotyczy niestety także osób, które przychodzą do nas one są zaniepokojone, słysząc przestrzeni publicznej to przychodzą nas kobiety doświadczają przemocy miał czym wy będziecie tu jeszcze w styczniu czy mogę liczyć na to, że będziecie mi towarzyszyć w tej drodze, którą na, które się zdecydowałam pani Renata Durda ze stowarzyszenia niebieska linia 12 gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję za 4 minuty godziny 19 za 4 minuty informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA