REKLAMA

Czy program 500 plus dezaktywuje kobiety?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-12-07 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:12 min.
Udostępnij:

Irena Wóycicka uważa, że jest bardzo prawdopodobne, że program 500+ będzie miał wpływ na podaż i zainteresowanie pracą, głównie kobiet z dwóch przyczyn. Rozwiń »
Po pierwsze nie ze względu na sam program 500+ ale na jego wkomponowanie w cały system świadczeń i ulg podatkowych, rodzinnych, który w wielu przypadkach
doprowadza do kumulacji różnego typu świadczeń, które w sumie są bardzo wysokie i konkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn, jaka dzieli się w środę Maciej Głogowski dzień dobry, a w naszym studiu w mojej lewej tradycyjnie będę przedstawiał gości pan Piotr Rybicki wiceprezes regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach dzień dobry panie prezesie dzień dobry weekend pani Irena Wóycicka była minister ds. społecznych kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej dzień dobry pani minister w i pan dr Jakub Borowski szkoła główna handlowa bank Rozwiń » Credit agricole dzień dobry rok nie powtórzy 446 w tej chwili kosztuje 1 EUR, a frank 4 zł 12 USD 4 zł 16 i może jeszcze istotna relacja euro do dolara wynosi 107 to tyle ze w samych danych rynku walutowym, a teraz zetrze najważniejsza i pytanie nr 1 kieruje do pana dr. Borowskiego jadły szcza w Huddlestone wydanych w, dlatego że dotyczy prognoz kursowych, a kursy walutowe ska prognozuje się szczególnie trudno bardzo wiele czynników o VAT na te kursy hrywny i te zmiany na rynkach walutowych, które miały miejsce ostatnie tygodnie w zasadzie to potwierdzają tam są czynniki o charakterze ekonomicznym liczniki w charakterze politycznym przy tym to polityczne rozumiemy jako ich zmiany w sensie ekonomicznym zmiany PMI za ryzyko, która na, których wymagają inwestorzy, inwestując w różne klasy aktywów są 2 czynniki, które zdecydowały o tym, że złoty się wyraźnie osłabł włamywaczy i kilka było, ale 2 najważniejsze warto wymienić pierwszy to jest to są oczekiwania dotyczące tego co, w jaką politykę gospodarczą będzie realizował Donald Tramp karzy to będzie duża ekspansja popytowa ekspansja fiskalna, czyli wzrost wydatków publicznych głównie inwestycyjnych inwestycje infrastrukturalne to co obiecywał to co jest podkreślał w swoim wystąpieniu zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów jeśli tak, a gospodarka amerykańska jak wiemy ma się bardzo dobrze jest w zasadzie w stanie równowagi to oznacza, że już trudno znacząco zmniejszyć bezrobocie bez przyspieszania wzrostu płac w związku z tym wzrostu inflacji no to pewnie w dłuższej perspektywie będzie oznaczało to wyższe stopy procentowe tym wyższe stopy procentowe, lecz czynnik oddziałujący w kierunku osłabienia popytu na w aktywa nominowane w złotych złotych i innych walutach rynków wschodzących stąd odpływ stąd wzrost rentowności obligacji Otóż do kapitału wzrost rentowności obligacji osłabienie kursu złotego zarówno, w jakich mocniej w stosunku do dolara dolar się w materiał z tych przyczyn, o których mówimy drugi element jest to premia za ryzyko, czyli Europa inny powód o referendum włoski, które jest szkoda zresztą, że przypadło napojom szczerze są w ogóle abstrahując od wpływu na rynek na perspektywy Unii Europejskiej to z politycznego punktu widzenia to był naprawdę sensowne reformy, które Matteo Renziego panował tam dotyczące procesu legislacyjnego skrócenia tego procesu legislacyjnego odbyło się, więc to przepadło Napoli nasz ne to oznaczało dymisję premiera złożył obawy o to 3 przypadki będą nowe wybory na nowy włodarz zmienił układ sił w ruch 5 gwiazd żąda referendum w sprawie uczestnictwa w magazynach mnóstwa zwycięstwem 2 LO nagrodzone zwycięzca związku z tym pojawiło się czy nasiliły się obawy o to tzw . efekt domina dzisiaj Włochy za chwilę, ale Francja, a potem może Niemcy przy czym jest przyczyną obaw obawy dotyczyły tego, że wzrośnie odsetek głosów oddawanych te partie populistyczne, które unijne co co z kolei oznaczałoby ryzyko dla dalszego funkcjonowania Unii Europejskiej czy strefy euro w obecnym kształcie są przez nich dostaw gazu do podstawy oraz drobne elementy związane z ryzykiem dotyczącym tego efektu domina on w tej chwili traci naznaczeniu z tą złoty się umacnia w wygląda na to, że partia demokratyczna Włoszech dalej będzie rządzić tylko z innym premierem nie będzie nowych wyborów na atak zimy się to wycofać, choć 1 czyn związany ze Stanami Zjednoczonymi nie sądzę, żeby się cofnął szybko, dlatego że w nosie troszkę poczekać na skonkretyzowanie tego programu gospodarczego na lata 2 efekt jest tak, że ten złoty będzie słabszy niż oczekiwaliśmy kilka tygodni temu przed wyborami prezydenckimi w stanach Zjednoczonych wspominał wynik był niespodzianką dla rynków finansowych dla wielu obserwatorów ranny słabszy natomiast dłuższej perspektywie sądzę, że w miarę wygasania tych tych efektów to przede wszystkim tego efektu politycznego neony, a jednocześnie przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w drugiej połowie przyszłego roku było to też był czynnik który, którzy ograniczał aprecjacja złotego te słabe dane zgodnie z NATO, by śmieci w perspektywie kilku kwartałów lekkie umocnienie kursu złotego takie prognozy mamy no dobrze to i jeszcze jedno pytanie do pana dr. Burskiego i zechce zmieńmy temat, ale wyobrażam sobie, że sprawa złotego jest dla wielu z państwa mam takie wrażenie może być niezwykle interesującej go ograć się już patrzy na gospodarkę to ten kurs złotego jest zawsze jakimś ciekawym punktem odniesienia panie doktorze niech pan mówił o tych czynnikach politycznych, które teraz wpływały na osłabienie złotego i o tym, że być może one wygasną albo jakiegoś jednak w rodzaju minimalnego, ale pozytywne sygnały od tempa na razie być może cenne procesy wyborcze we włoszech odsunięty być może wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, czyli na początku 2018 roku, ale przecież sam pan wspominał o tym, że wciąż przed nami kolejny inna niepewność polityczna choćby za chwilę wybory w Holandii w marcu choćby ze maju czerwcu wybory we Francji Pranagal od razu, gdy słowo Holender ma trochę mniejsze znaczenie jeśli chodzi o Francję mamy kandydata na wyłonionego w prawyborach z Antigą, który w sondażach prowadzi jest szansa, że w tym ZO finalnym starciu z panią Le Pen wygra, więc wizerunek tak nie będzie się dla rowerów na szkolnych kas chorych psów przypuszczam, że w miarę zbliżania się do samych wyborów ten rozkład poparcia się bardzo zbliży i będziemy będzie nerwowo w kółko te wybory w Niemczech mieli rację Angeli Merkel, która będzie kandydować jest to z tym nie uspokaja więcej jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie Castello również po wyborach kolejnych jesienny w związku z tym, że w noc na krótką metę ta nerwowość utrzyma w dłuższej perspektywie ten czynnik wojen po Wiesław Popik dla dobrze Note 450 to może być w mimo tych wszystkich czynników może nam trochę odpuścić czy raczej to są te okolice, których mamy się spodziewać w przyszłym roku czy to jest równy iloczynowi itp, które być może konkrety doliczy odwoła ten scenariusz trwały w tej chwili te 418 na koniec przyszłego roku znak stop na koniec i tak zauroczyć 486, a frank, a pan w Anglii prognoza franka to będzie też kurs wyraźnie mocniejszy niż ten, który jest mu mocniejszy złotego zmierzali do 4 zł takie są prognozy, ale my dr Borowski zastrzega na początku, o czym mówimy też właściwie codziennie z uzależnień w związku z tym zgadzają się rozmowy z działek rolnych prognozy się mieć, ale z prognozowaniem walut jest niestety dosyć trudno Andres Rybicki bardzo proszę ja bym to psie Strachy na grunt biznesu tak naprawdę biznes to by jak oczekiwał stabilności to wiadomo każda każda zmiana to znowu dostosowanie się przedsiębiorców do nowych warunków i to w zasadzie, jeżeli po spojrzy na to co się może wydarzyć z euro czy ono będzie wyższa 3 czy niższe to dla biznesu oczywiście mam ma znaczenie, bo budzi więc, aby obok Touch Allegro globalnie musisz dostosować do tych warunków przedsiębiorcy, który się wydarzą, więc jeżeli przez jakiś dłuższy okres myśmy stabilizacji, bo dobra sytuacja dzisiaj chyba życie bez zmian o obserwować stawać się co dalej, w którym kierunku i zabezpieczać walutę czy nie ja bardzo lubię te wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy mówią na pytanie co ze złotym rogu teraz taką właśnie sytuacja na eksport też się cieszą, ale oprócz eksporterów jest jeszcze cały szereg innych czynników ludzi i sytuacji, które trzeba wziąć pod uwagę o tym, także mówiliśmy na morze ma oczywiście znać o importerach, ale także o wielu sytuacji finansów państwa, bo przecież kursor ma znaczenie dla naszej misji długi długu i obsługi tego długu prawda, a więc zawsze w takich sytuacjach Chin próbuje się wskazywać te pozytywne efekty tych pozytywnych jak było oczywiście jestem w korzystny wpły w słabszego kursu złotego na eksport netto w związku z tym na wzrost gospodarczy, ale tych negatywnych efektów jest sporą zmienność kursu Walutowego ma niekorzystny wpły w na wymianę handlową niekorzystny wpły w na napływ długoterminowego kapitału na wyniki firm też na wyniki firm oczywiście słabszy kurs to są wyższe koszty obsługi długu oczywiście tak im wyższy dług publiczny w relacji do produktu krajowego brutto 13 długu publicznego ten dług nominowany w walutach obcych w związku z tym co się na reputację ma przełożenie również na te relacje długu do PKB, którą obserwujemy, która ma wpły w na ratingi dla gitarzysty modelarze no tak, by także do 2 tys ta lista potencjalnych konsekwencji jest jest znacznie dłuższa obejmuje tylko wpły w na eksport K2 to o tyle przynajmniej w tej części kraju jeśli chodzi o złotego otworzyłem dzisiaj właściwie nawet nie muszę otwierać tylko wiadrem dziennik gazetę prawną i przeczytałem taki tytuł 150  000 kobiet odeszło z rynku pracy przez 500 plus jak pokazuje badanie aktywności ekonomicznej ludności autorstwa GUS od marca do września liczba biernych zawodowo zwiększyła się 150  000 osoby te podają jako powód niepodejmowania pracy obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu równocześnie wzrosła liczba niepracujących zawodowo w wieku 2544 lata, a jedyną grupą, w której spadła aktywność zawodowa są kobiety rzeczywiście można wysnuć wniosek, iż to program 500 plus, o czym zresztą mówiliśmy wielokrotnie wyższych awans kobiety do domu oczywiście, że program 500 plus będzie miał wpływ na czas rynek pracy znaczna podaż pracy na zainteresowanie pracą głównie kobiet z 2 przyczyn po pierwsze ze względu na sam program + 500 plus, ale na jego wkomponowanie sam system cały system świadczeń ich ulg podatkowych rodzinny, który w wielu wypadkach doprowadza do kumulacji różnego typu świadczeń, które w sumie są bardzo wysokie konkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń, zwłaszcza w sytuacji, w której nie ma specjalnych alternatywy cały czas jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi do lata 3, a wynajęcie opiekunki pra w do przedszkola żłobka prywatnego to są wysokie koszty konkurencyjne alternatywne prawda w stosunku do aktywności zawodowej to po drugie, ze względu na ten nieszczęsny sztywny próg 800 zł na osobę w rodzinie uprawniający do 5 zł na pierwsze dziecko to skutek musi być oczywisty, że ci to osoby, które są w pobliżu tego krabów podobną kalkulować co się bardziej opłaca apelował między Edyty to są skutki spodziewane Aon powiedział także w tym krajem rzeczywiście to wskazanie że, że to jest wycofywanie się z rynku pracy czy też z aktywizacją czy też przyrost biernych osób biernych zawodowo było ono obowiązki rodzinne oczywiście wskazuje, że to są raczej kobiety niż mężczyźni mówią prawdę o tym, goście populacji w tym wieku z drugiej strony trzeba pamiętać, że to nie muszę mieć takiego mocnego odbicia na zatrudnienie, dlatego że jednocześnie spada bezrobocie więc, jakby prawda ten czynnik w tej populacji prawda aktywnych zawodowo zostają więcej osób jest zatrudnionych, a więc to musi mieć bezpośredniego skutku na choroby prawda korniki określono terminu nazwę hali golf wrócił do ordynator i jeszcze tym posłom to my tak bardzo wstępne także na dużą część ogólnej tak naprawdę ciągle szczegółowo zanalizować w oparciu o żądane prawda indywidualne kilka w balu, który gonienie niedoważanie dzisiaj, że to po to, zajrzeć, ale wydaje się, że to rzeź to było przewidywalne tak to prawda i o tym, też wielokrotnie mówiliśmy tylko tak intuicyjnie, a tutaj jakichś jednak w rodzaju dane pojawiają się, ale być może to uda nam się palić od dobrych skutkach programu 500 plus po informacjach o lub handlu ekonomia kapitał gospodarka magazyn EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry studia pani Irena Wóycicka konkrety Rybicki brat Jakub Borowski dobre wiadomości to jest nr 1 w części drugiej i proponuje, by pan prezes Piotr Rybicki rozpoczął mogą być także dobre wiadomości regionalne pan przybywa z Katowic to jest ważne miasto pozdrawiamy, choć ruchome dziękuję PSL mam dosyć trudne zadanie, bo w czasie wiecu szukających naprawdę dobrych wiadomości w i nie było łatwo łatwo znaleźć się taką przewrotną dobrą dobrą informację Otóż wyczytałem, że aż o zasoby, których stać z ze ściągi, że oddziały banków pustoszeją, że zmniejszyła się w ciągu 4 lat o 14 ilość klientów tu o 13 w ciągu 4 lat klientów, którzy przychodzą na do dołu do oddziałów, że ilość oddziałów zmniejsza się w upały dziś około 2 % w ciągu w ciągu roku w ita taka informacja z henny neutralna, ale podobnej mocy twórczej przekazać dziś, że średnia kolejka to jest 2 , 1 osoby czy zabawek idziemy do do oddziału to prawie zawsze jesteśmy obciążeni od ręki no bo 2 osoby to nie jest zwykłych desek my przewrotna dobra informacja czy pan Artur Borowski pracując w banku coś wie na ten temat coś wiedzą nawet w nowy szef może chcieć więcej listonosz natomiast tak taka tendencja rzeczywiście jest ona wynika przede wszystkim rozwoju bankowości internetowej banku mają w innych jest jasne natomiast Hummel jest 1 ma dziś wydaje się, że mamy 1 poważny argument na rzecz tego, żeby tych oddziałów wszystkich nie zamyka dziś jednak oddziały zupełnie zniknął, bo jest trochę produktów bankowych, w przypadku których kontakt bezpośredni klienta przedstawiciele banku doradcą jest potrzebne czasami konieczny to są takie produkty jak np. kredyt mieszkaniowy to zwykle się tego nie da załatwić przez przez internet rozliczyć się wcisnąć klientowi w terenie leży w Utah la dążę w karierze, ale nas państwo nie da się sprowokować wejherowski to jest też wiele długich pobytów oraz innych produktów bardziej skomplikowanych takich doszło do ubezpieczenia, które też są w dystrybuowane przez przez sieć bankową w związku z tym, że tam również ta umowa z doradcą wysłuchania oczekiwań klienta jest jest jest potrzebna stąd wydaje się, że one, że od oddziału będziemy mieli oczywiście natomiast inne onych one chyba nie zniknął w jakiejś perspektywie takiej średniej lotów nad Owsiak został listem podkreślone, że muszą być pewnie będą banki też od czasu do czasu raportują o zwolnieniach pracowników z różnych powodów, więc domyślam się, że jest w tej grupie są na pewno ci, którzy wykonywali prace z oddziałach wiem są niezadowoleni niezadowoleni z tej wiadomości czy pan dr Borowski my czegoś oddzielną dobrą wiadomość na białym tradycyjnie wf staną się przynosi dobre wiadomości dotyczące polskiego rynku pracy dzisiaj troszkę inny wskaźnik nazywamy go sobie wskaźnikiem restrykcyjności rynku pracy, a więc liczby ofert, które są zgłaszane do urzędów pracy dzielimy przez liczbę bezrobotnych ten wskaźnik cały czas oscyluje w okolicach 6, a więc poziomów rekordowych w takim ujęciu historycznym S 1 z każdym dogaduję wskaźnik sobie liczymy taki oto nowe oferty na osobę deklarowaną przez przedsiębiorstwa do zwolnienia ten wskaźnik wprawdzie w ostatnich miesiącach spada i źle, ale jest wciąż na relatywnie wysokim poziomie jeśli porównamy go z okresem praktycznie od 2008 roku to jest ponad ponad 5 ten wskaźnik wynosi w związku z tym dlatego odmówiłem no Contest ważny mamy silny spadek inwestycji w Polskiej gospodarce to spadek inwestycji publicznych spadek inwestycji przedsiębiorstw już wiemy najprawdopodobniej również firm zagranicznych, które dołączyły do dowodu z przedsiębiorcą ograniczających inwestycje od roku, ale dla ich ludzie oczekiwania firm dotyczące pobytu na zatrudnienie, ale są wciąż dobre dobre w tym sensie, że firmy dalej zatrudniają i dalej chcą zatrudniać, a no, a to oznacza, że i to jest zgodne z naszym scenariuszem makroekonomicznym, że to spowolnienie inwestycji spadek inwestycji należy traktować jednak jako przejściowy inne to spowolnienie i w Dukli po pierwsze, roku wolisz mieć silne silne odbicie inwestycji publicznych, ale również inwestycji przedsiębiorstw taki scenariusz PL staramy się prezentować trzymamy kciuki za pomoc znaleźli do tych, bo jest dla niego Irena Wójcicka wskaźnik, o których pan mówił, bo oczywiście z pewnością to jest odzwierciedleniem dobrej sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracownika, ale być może nie są w stanie tak nie jesteśmy w stanie oddzielić tutaj tych czynników jedno została wdrożona reforma urzędów pracy, po której celem było właśnie zwiększenie do takiej intensywności kontaktów i współpracy z pracodawcami, bo przecież grono takich ofert pracy na rynku pracy nie przechodziło przez urzędy pracy, aby sprawdzić jak to się widzieć, choć taką procentowe jakiś udział tych ofert pracy w NATO, że to nie jest takie efekty jednak pozytywny duch tej reformy, którą chyba wprowadzono w 2000 czternastym roku natomiast pani minister dobra wiadomość dobrą wiadomością taką specyficzną, ale one nawiązuje do tego problemu bierności zawodowej kobiet w sprawie naszego 500 plus z tak, a mianowicie o działaniach samorządów, które idą w odwrotnym kierunku wczoraj Warszawa ogłosiła to już będzie kolejny miasto po Lublinie Poznaniu być może, że są jeszcze inne, że od przyszłego roku wprowadzi tzw. bon żłobkowy leczyć będzie finansować zespół finansowo, choć miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 instytucjach opieki prywatnych żłobkach klubach dziecięcych i t d. dlaczego to jest ważne, dlatego że nic no Amy mamy cały czas, zwłaszcza w dużych miastach ogromny niedosyt praw do tych miejsc pracy, by miejsc opieki nad małymi dziećmi co prawda ogólnie nic tam procent dzieci w żłobkach wzrosła w ciągu tak w 201015 stąd dwoją się do wszystko bowiem to jest duży wzrost o tym, kompletnie nie, dostarczając jeśli chodzi o zapotrzebowanie natomiast koszt opieki, zwłaszcza jeżeli tak można dziecko umieścić w przedszkolu żłobku przy publicznym to tym koszty żłobka prywatnego czy opiekunki jest bardzo wysoki to się waha w kraju około 9001000 zł w dużych miastach to jest dużo więcej, więc jest to bariera finansowa dla rodziców, zwłaszcza kobiet prawda, która te muszą wybrać czy tak czy praca czy dziecko często to skutkuje tym, że nie decydują się na dziecko czy kolejne dziecko albo też zawieszają swoją aktywność zawodową nie mają tam możliwości umieszczenia dziecka, a więc i z różnych badań wynika, że teatr NN dostępność opieki żłobkowej czy dla tych najmłodszych dzieci ma pozytywny wpływ i to silny pozytywny wpły w na obydwa czynniki dorównują zatrudnienie kobiet i jaki również na decyzje o prawdę o posiadaniu jest celem było to zawsze jest do sprawy swoistego z tego co pan minister mówi na zasadzie rozliczono wniosek w jaki sposób podam 500 plus powinien być skonstruowany i dlaczego w obecnej formie chwile nie sprzyja, bo takich pojęć kierować większe środki do kobiet w tym w tym w tym pierwszym okresie wpierw w okresie pierwszych kilku lat po urodzeniu dziecka właśnie po torze mogą łączyć macierzyństwo sprawców nie było stać nas, żeby zrobić albo w Elblągu zainwestować więcej praw do płyty Hey w żłobku aż do kosztów bądź razie jest to by do wielu samorządów zabierają się za to za co rząd zabiera się mniej energicznie i to będzie na pewno skutkowało nie tylko poprawą jakości życia, ale też w pewnym sensie przeciwdziała o tym, tendencjom na rynku praca mówi no właśnie, bo przypomnę, że punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy o programie 500 plus o powrocie do tego tematu był ten tekst, który już cytowałem Dziennika gazety prawnej jak pokazuje badania aktywności ekonomicznej ludności od marca do września liczba biernych zawodowo zwiększyła się o 150  000 osoby te podają jako powód niepodejmowania pracy obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu równocześnie wzrosła liczba niepracujących zawodowo w wieku 2544 lata, a jedyną grupą, której aktywność spadła z zawodową grupą są, w którym spadła aktywność zawodowa są kobiety, jeżeli przyjąć takie proste przełożenie, że to jest efekt 500 plus, bo możliwość tych pieniędzy tak jak my mówiliśmy pozostawia im kobiety w domu to w jakim ono tego konsekwencje to znaczy, czego mamy się z psów z Polski kładzie nacisk kładziony jest w RPA pieniądze są wypłacane kobiety schodzą z rynku pracy, bo to jest łatwy dostęp do pieniędzy są w domu realizują też jakoś, a potrzebne z drugiej strony za każdym razem, kiedy pan dr Burski przychodzi ja, kiedy nie przychodzi to ja o tym, mówię w poprawiająca się sytuacja na rynku pracy w UE w Polsce jest wciąż się poprawiono, więc Ibiza trojga 100  000 EUR to jest 1160 mamy 16  000 000 pracujących, więc tyle nam się zmniejsza liczba pracujących to oczywiście ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy na i w związku z tym na oczekiwaną stopę zwrotu inwestycji dla tych inwestorów, którzy rozważają inwestowanie w Polsce, więc ewidencje z punktu widzenia perspekty w wzrostu gospodarczego dochodów również tych kobiet, które się dezaktualizują to jest negatywna chciałby nawiązać do tego, o czym pani minister mówiła tego co możemy z tych danych wyczytać, czego jeszcze nie, ale proszę zwrócić uwagę, że ten tekst w Jacku rozgrywany jest taki był poszlakowy, bo wciąż nie jest tam stanie w Chinach dokładnie tych danych, a potem dokładnie, o co chodzi o to, bo to tych danych jeszcze nie ma pan minister mówiła, że jest to, że nie ma czasu, by znaleźć tych danych jeszcze nie ma one będą za niedługo prawdopodobnie na początku nowego roku nadchodzi odpowiedź na pytanie ile kobiet jest nieaktywnych zawodowo, jakoby było nieaktywne zawodowo w trzecim kwartale na inne ze względów rodzinnych i osobisty, bo taka kategoria jest w badaniu BAEL, ale równocześnie z jakich przyczyn stało się tak aktywny prawda mamy tutaj zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy to nas interesuje nauka uzupełnianie kwalifikacji to też nas interesuje emerytura przejście na emeryturę też nie choroba niepełnosprawność testy i uwaga obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu to jest ta rubryka tych danych jeszcze nie mamy, ale należy przypuszczać, że dla tych wszystkich informacji, które do nas dotarły z tego badania wawelskiego za trzeci kwartał, że właśnie tutaj będzie silny silny wzrost zwraca uwagę, że niektóre firmy, które zachowały się racjonalnie w takiej sytuacji mówię przede wszystkim 1 dużej sieci detalicznej, która jeszcze w kwietniu z tego co by tam bardzo znacząco podniosła wynagrodzenia na inne dla pracowników głównie kobiet to antycypując ten potencjalny wpływ programu 500 plus po to, żeby utrzymać pracowników była tak czy inaczej no to oddziałuje w kierunku podniesienia wzrostu wynagrodzeń w niektórych firmach, z czym większość firm zmniejszenia konkurencyjności mijam też często mają z przedstawicielami korporacji i oni odnotowują ten niekorzystny wpływ podało 500 plus albo bezpośrednio na zatrudnienie w firmie albo na zatrudnienie w u kooperantów umów firm, które zlecane są różne usługi inne no to komplikuje życie wielu przedsiębiorców kończymy drugą uciekł, ale potrzeba można jeszcze oczywiście Jan Rowiński wiadomość może być tak, żeby zaś nową na euro na obszar biznesowy nam, że pan chce punto oraz stan terenów byłego ekonomika w gospodarkę, więc ja tu też na tych 3 aspektach rząd bardzo ważny temat rynku pracy i 500 plus mamy zamknięty na tę chwilę i pan Piotr widz dobrze formalny o te z nas nawet, że może bardzo dobrą to listopad był dwudziestym z rzędu miesiącem decydowały się więcej samochodów do 3 , 5 tony, ale i w Azji wzrost do rąk do roku to jest 20 % to znaczy, że biznes rozwija 23 tych samochodów kupowane były przez firmę to dobra wiadomość dla tych, którzy sprzedają dla tych, którzy kupują Chiny są jacyś ludzie biznesu rozwija jest mieszany u nas mamy silny spadek inwestycji dziesięcioprocentowy rondo w sektorze przedsiębiorstw 500 plus, ale chętnie też radomscy radni z panem, że w końcu 3 kategorie budynki budowle tam mamy silny spadek maszyny urządzenia też, ale środkach transportu mamy wzrost i spokojnie dojechaliśmy do informacji ekonomia kapitał gospodarka 42 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry studia w sumie prawie kontaktu Jakub Borowski pani Irena Wóycicka pan Piotr Rybicki chciałem państwu jeszcze zanim poproszę zdziwienia powiedzieć co na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na plusie 15 w 1879 punktów notuje indeks 20 spółek największych indeks szerokiego rynku WIG na plusie 25 co państwo dziś bardzo proszę, kto ma ochotę rozpocząć się panu pani pani Irena Wójcicka, ale Boże zdziwienie w Gołębiu pierwsze miejsce jego zdziwienie to jest mój nieustający zrobienie związane z dobrą zmianą w edukacji teraz chcą powrócić do LM na ostatnich wyników badań Pisa międzynarodowych, które porównują efekty edukacji dla piętnastolatków, czyli dzieci, które teraz objęte są ostatnią klasą szkoły gimnazjalnej Polska trochę spadła w rankingach tych międzynarodowych, ale to nie znaczy, że jest źle po prostu poprawiała się we wszystkich w zasadzie prawie dziedzinach, aczkolwiek wolniej niż niektóre inne kraje to znaczy ten ten trend poprawy widać tak inny akt i chcą też może jedno istotne bardzo, że w kontekście tej przewidywanej takim reforma organizacyjna jest również taka życia przypomnieć, że po wprowadzeniu reformy gimnazjalnej, czyli Elon Musk pierwszy tom edycjach badania Pisa to wprowadzenie reformy po objęciu dzieci daje jedno 9 letni kształceniu ogólnym, bo oto chodzi, ale inni bardzo się zmniejszyły te nierówności między szkołami, ale również nierówności związany z takim na zdjęciu środowiskiem społecznym rodzicielskim, którego pochodzą dzieci to jest we wszystkich krajach bardzo istotny czynnik determinujący determinujący też osiągnięcia uczniów jednak bardzo, że tak powiem wydaje się inni taka jest teza również w ostatnim badaniu PiS który, który analizował tę kwestię w różnych krajach, że reorganizacja funkcjonowania szkoły, ale w dużym stopniu może, gdyby w, jakim stopniu ten czynnik łagodzić ty jesteś w tej chwili Polska jeśli chodzi o tę nierówność edukacyjne dla piętnastolatków i wyniki tak ich umiejętności w kontekście właśnie uzależnienia od tych środowiska, z którego pochodzą jeździć na środku krajów innych krajów badanych aż 78 jest, więc na pewno potrzeba poprawy i to mówi również w kontekście nie tylko, że tę pojemną nazwijmy to jakość życia i szans edukacyjnych jak również zwierzęta ogólnych wartości demokracji taka mobilność społeczna czy możliwość zmiany losu kolejnego pokolenia w stosunku do poprzedniego bardzo istotne dla wartości demokratycznych, ale również w sensie ekonomicznym, bo to jest oczywiście MR i uniezależnienie czy też zmniejszą zależności prawda tych czynników społecznych tych wpływów, by nikt no i te czynniki tak to do jakości tego efektów edukacji daje możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału do ludności, więc to oczywiście ma wpływ wpły w na dno gospodarkę, dlaczego mówi o tym, po tych nierówności, dlatego że dosyć powszechnie eksperci stwierdzają, że długość kształcenia kształcenia ogólnego ma istotny wpły w na naukę właśnie zmniejszanie nierówności istotnie potwierdziły to w tym co w odwrotną stronę prawda te to z nich to co nastąpiło po wprowadzeniu gimnazjów, a więc zmniejszenie nierówności tym z właśnie po wydłużeniu okresu nauki ta nauki o jedyne okno ta reforma to jest przewidziano de facto cofa to osiągnięcia, a nawet męża i dlatego że ten okres prawda ogólnego kształcenia skróci się ono już nie mówiąc różne perturbacje związane z dostępem do przedszkoli, a dla tych, które są związane z sześciolatkami i siedmiolatkami w szkołach, a bawią się, że może w wyniku tego badania nie zahamują ery w moździerzu można się tu nie jest to oczywiście, że nie jest ten czynnik natomiast można się obawiać po prostu efekt pra w do tych zmian, jakie sztywno mogą pokazać, że może pokazać następna edycja dostępna edycja badania Pisa to niestety tak jak mówię wydaje mi się, że większego wpływu na postrzeganiem nie będzie miała jedno miasto moje zdziwienie to jasne, że 1 politykę powinno się kierować prawda wiedzą prawda stanem wiedzy, a w taki, że tak powiem, kto tak była najlepsza rzecz, chyba że tak powiem jakimiś innymi czynnikami dziś wydaje się to nie kieruje i jeszcze kolejny ze zdziwienia wiele bardzo proszę pan Piotr Rybicki miałam 30 wrzenia, a to był trzykrotnie zdziwienia raczej takie informacyjne zdania Otóż pierwszy to przeżyliśmy kilka dni temu informacje euforycznie, że obroty na giełdzie się zwiększyły i to aż o 21 , 6 % rok do roku zdać sobie jak się zmienią mówi w tym czasie w inny - 19 tys moje pierwsze zdziwienie, ale to w prasie dla w tym mniej wprawiony w tematach giełdowych wyjaśnić te zależności tak, by każdy poczuł dosyć tego zjawiła się zostałyby bez komentarza, a tutaj nie możesz je pan świadomie aby, aby poczekać co wydarzy się w grudniu na co, więc dziwnego proszę wyjaśnić brak korelacji, ale bilans drugie drugiemu jest ich zdziwienie dotyczy sektora IT, którym zaczynam się od niedawna jest mocno interesować okazuje się, że musimy się w tamtym obszarem interesować i z takiego raportu o e-mail MARR marketingu dowiedziałem się, że aż 73 % użytkowników poczty elektronicznej nie ma filtry antyspamowe go w to jest moje zdziwienie że, że ten współczynnik jest dosyć niski jednak nie wynosi nawet posłanką po 100 % i trzecie moje krótkie i zdziwienie to będzie trochę regionalnym, że bardzo, która ma prężne regionalne w listopadzie GUS pokazał wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce jest około 14  000 na pierwszym miejscu województwo Mazowieckie na 0203. prawy ex aequo wielkopolskie i Śląskiem, żeby być regionalne Thomas strata jest może być tutaj zaskakująca dla wszystkich to kto to jest ten typ i ogólny przekaz, że przyrost wynik przychodów był na poziomie 2 , 9 na plus, a przyrost wyniku finansowego to było aż 22 % i to należy jeszcze z kolegą skorelować mecz dodał, o co dokładnie co trzeba z tego wynieść to przyrost gotówki tylko 5 % w tych przedsiębiorstwach tak dokładnie za 0303. raz drugi wniosek program w roku i czekamy na gotówkę na czekamy na gotówkę w najlepszych to było zdziwienie pana Piotra Dziewickiego i pan dr Borawski przeczytałem bardzo ciekawy wywiad z panem prezesem Florkiewicz to jest prezes Fakro producenta okien z firmą, która się na duży sukces globalny ranking, w którym on stawia główne tezy niektóre bardzo kontrowersyjne n p . to, że Polska stała się dla inwestorów krajem kolonialnym, a to wspomnieniach natomiast jest dyskusja dotycząca tego jak budować kapitał macie jak sprawić, żeby polskie firmy firmy, których właścicielem właścicielami są podmioty krajowe, a on miał tego kapitału, więc tyle będzie więcej kapitału to będzie więcej pieniędzy na ekspansję w tym ekspansję międzynarodową jest szansa wtedy na uzyskanie tzw. korzyści skali można sprzedawać więcej taniej i podbijać rynki i pada pytanie do pana prezesa to jak dokapitalizować polskich firm to jest rzeczywiście temat bardzo ciekawy był obserwujemy to w przypadku repolonizacji sektora bankowego, kiedy okazuje się, że w zasadzie jedynym podmiotem, który może kupić bank Pekao SA pośrednio czy bezpośrednio jest teraz pośrednio jest skarb państwa będzie to robił przez spółki kontrolowane właśnie przez skarb państwa i pan prezes mówi tak największym kapitałem w Polsce są konsumenci muszą zrozumieć, że to oni wydają swoje pieniądze decydują o tym jak będzie kraj rozwijał jeśli Polak pójdzie do sklepu kupił produkt niemiecki to powiększa się do wynagrodzeń w Niemczech firma sprzedaje mało buty kapitał efekt skali może produkować tanie może wydawać pieniądze na badania rozwój innowacji przeciętnego Polaka nie ma, więc skąd bierze się bogactwo zachodnich państw, czyli pan prezes solidny i tak jedno trzeba przestać kupować produkty zagraniczne wszak była tylko produkty krajowe, bo to będzie prowadzić do akumulacji kapitałów polskich firm w nowych, dlaczego pan o tym, mówi w umowie, że jest to teza fałszywa tej tezy po prostu nie da nam boisko jest cała masa produktów, których Polska w ogóle nie wytwarzają musimy kupować produkty zagraniczne co jest pod te produkty zagranicznych jest tańsza to oznacza, że jeżeli gospodarstwo domowe zaczną kupować polskie produkty do menu to produkty droższe, a on często jest tak niestety, że to mogą być produkty o niższej jakości w związku z tym nie ma po prostu innej drogi do akumulacji kapitału w Polsce niż mozolna przez lata aktywność gospodarcza, która w wielu branżach już zaowocowała wzrostem kapitalizacji i w wielu firmach nie ma burd na skróty mówią skutkować wydaje się, że z takiej, gdy ten pomysł, który tutaj pan prezes Basia jest realizowany i trzeba wykazać w SPP dociekliwość, gdyż wydaje, że ta teza jest dosyć odważna Halicki, ale co do osób oczywiście brak kapitału dużego kapitału prywatnego, który w zasadzie jest skazuje nas chyba nam na rozwój organiczny, a nie takich aut w żebro Gerard Nowak to jest słowo, a organiczne oznacza, że będziemy się powoli powoli rozwijali przez najbliższe kilkadziesiąt lat pewnie na alarm w od lat słyszymy, że powoli powoli, a my byśmy chcieli tu i teraz nie da się temu zaradzić château w nie chcieli się nie zdążyli, ale jestem politykiem, że politykom to trudno przechodzi przez gardło natomiast w oczach otwarcie powiedzieć to jest proces rozłożony dekady mamy ostatnie 2 minuty tanimi Irena Wóycicka pani sugerowano im, iż ma jeszcze jedno zdziwienie wzięto dotychczas MF dotyczy rozważań rządu co zrobić, żeby zahamować złe skutki wprowadzenia obniżenia wieku emerytalnego właśnie nie mówcie, że nie da się od dłuższego powiedziałabym, że to co proponuje w tej chwili rząd wydaje się, że to jest lekarstwo gorsze od choroby chorobą samo obniżenie wieku emerytalnego i skutki, podając zarówno na wysokość emerytury jak na rynek pracy, a pośrednio na możliwości wzrostu gospodarczego kryje natomiast jeszcze gorsze efekty czy też pogłębienia tego procesu przyniosłoby rozwiązanie takie, które się w tej chwili proponuje mianowicie, że będzie można tylko raz przeliczyć emeryturę to znaczy na początku przechodzę przeliczamy, jeżeli pracuje dalej tak rozumiem skutkuje, ale to już z Anetą Lis rzecznik zieloni żar no trudno sobie wyobrazić żeby, żeby skutkować mniej mieć prawa do emerytury wydają się, że to jest dosyć wątpliwe założenie oczywiście wydają się, że teraz chcą poszerzyć sobie wyobraźni, ponieważ różne wydarzenia wskazują na to, że to co się wydawało niemożliwe w sensie konstytucyjnym i sprawiedliwości społecznej przy, jakkolwiek byśmy nazwali okazuje się jednak możliwe jednak jak upieram się, że płacenie składek musi być związana z uprawnieniami do emerytury, ale nawet, jeżeli w tej chwili mamy też w dogodnych warunkach jeśli chodzi o VAT to właśnie możliwość przeliczenia emerytury podczas gdy niespełna 5000 prawda osób na emeryturze pracujących i pracujących no to takie rozwiązanie wpłynęłoby na to, że prawda prawdopodobnie część z nich przestały pracować pracowałby na czarno, a w związku z tym na wpływ prawda do budżetu został, by się zmniejszył nie jest to czynnik, który zwiększył zatrudnienie, więc po prostu i obrona dziwi tu pełna zgoda to nas dziwią nas taki pomysł na tym będziemy dzisiaj kończyć się, choć oczywiście trzeba dodać, że takiej wprost jednoznacznej odpowiedzi rządu co będzie chciał zrobić jeszcze niema w to, o czym mówiła pani Irena Wóycicka to są słowa pana premiera Morawieckiego sprzed kilku dni w 1 z wywiadów to rzeczywiście zasugerował możliwość tego jednorazowego przeliczenia z emerytury sporo o tym, tutaj mówiliśmy bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji pani Irena Wóycicka była minister ds. społecznych w kancelarii prezydenta bardzo dziękuję panu to Jakub Borowski szkoła główna handlowa bank Credit agricole bardzo dziękuję dziękuję pan Piotr Rybiński wiceprezes regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach bardzo dziękuję dziękuję bardzo małą magazynu EKG wydawcami audycji byli Tomasz Kopka Aleksandra Dziadykiewicz audycji realizowali Adam Maciejewski Adam Szurek również bardzo dziękuję teraz będą informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA