REKLAMA

Autopoprawianie ustawy o zgromadzeniach

Co się stało?
Data emisji:
2016-12-07 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Waldemar Sługocki senator Platformy Obywatelskiej z komisji samorządu terytorialnego i administracji Państwowej, kiedy samorządowiec poseł, więc wielkie doświadczenie parlamentarne witam pana skłania się witam panie redaktorze witam państwa no i wracam do tytułowego pytania co się stało z, że najpier w w senackiej komisji projekt ustawy o zgromadzeniach tak w skrócie nazywamy innym Rozwiń » był rekomendowany przez senatorów PiS jako projekt, który powinien być przyjęty bez poprawek co zapowiadało szybką ścieżkę, a dzisiaj się okazało, że senatorowie PiS -u złożyli poprawki zaraz o nich powiemy no, które powodują, że tak czy inaczej projekt będzie musiał wrócić do Sejmu musimy zatem, że nas poprawek mówi o 12 dniowym vacatio legis, a więc przed 13 grudnia nie wejdzie, a wszyscy mówili, że po co to wszystko zrobione, żeby przed 13 grudnia ustawa była gotowa czy pan wie co się stało nie wiemy absolutnie panie redaktorze natomiast uczestniczyłem w przedwczorajszym obradach połączonych komisji i ku naszemu zaskoczeniu i takiej dobrej myśli merytorycznej dyskusji, ale także dobrze przygotowanych wystąpieniach i przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich i licznej reprezentacji organizacji pozarządowych to był naprawdę bardzo nam dobre twarde argumenty strona rządowa i większość parlamentarna nie chciała słyszeć absolutnie o żadnej z poprawek nie chciała słyszeć absolutnie tej argumentacji, którą także my sformułowaliśmy opozycja klub Platformy Obywatelskiej, a to stąd ni zowąd dzisiaj 1 z senatorów prawa sprawiedliwości pan senator Marek Martynowski tak pan senator Marek Martynowski złożył poprawki Poka poprawki, których jeszcze formalnie nie znamy, dlatego że zostały one zgłoszone złożone do protokołu natomiast jeszcze na ich temat nie rozmawialiśmy w tej chwili będziemy mieli posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej senatorów Platformy Obywatelskiej i tam pewnie będziemy na ten temat dyskutować będziemy zastanawiać się w jaki sposób, by do nich się odnieść, ale czekamy cały czas na formalne przedstawienie tych poprawek ale zanim to nastąpi to jest na sali co nas niezwykle cenny cieszy Rzecznik Praw Obywatelskich pan rzecznik poprosił o głos i po pytaniach, bo w tej chwili jesteśmy na etapie składania pytań do przedstawiciela rządu wiceministra spra w wewnętrznych i po tych pytaniach głos zabierze pan rzecznik będziemy dyskutować również z panem rzecznikiem jak rozumiem dopiero wówczas zostaną nam zaprezentowane na po tej części poprawki złożone przez pana senatora Martynowskiego na rynek do mediów przedostała się właśnie ta informacja od o treści tych 2 poprawek 1, której wspomniałem, czyli 14 dniowe vacatio legis, a więc nowela miała początkowo wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dz. U . a teraz właśnie będzie ten dwutygodniowy okres vacatio legis ratio legis, a druga poprawka na tak się przynajmniej mówi właśnie to miał być rezygnacja z tej bardzo budzącej wiele emocji tego zapisu, który dawał władzy publicznej Kościołowi i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze miejsca czasu przed innymi zgłaszanymi zgromadzenia to pana zdaniem jest no bo co to to bardzo ważne, jeżeli taki przepis jest wykreślone, ale czy, jeżeli on funkcjonuje jak pan mówi jako nieoficjalny to znaczy, że może jeszcze się nie pojawić się tego nie wiem panie Boże być może się pojawi być może nie, ale pytanie czy, jeżeli się pojawi ten przepis czy te zmiany, które proponują przedstawiciele większości rządzącej będą wystarczające, bo wciąż jednak w tej ustawie będą zapisy o zgromadzeniach cyklicznych, które także będą preferowały te podmioty, które złożą odpowiednie propozycje i na najbliższe 3 lata zapewnią sobie możliwość cyklicznego organizowania zgromadzeń, ale tam jest też inny taki zapis o bodaj w art. 26 jak dobrze pamiętam, w którym podmiot organizujący zgromadzenie jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu jest też sankcja, która mówi o tym, że, jeżeli co najmniej 2 zgromadzenia jedno po drugim pod rząd nie odbędą się to wojewoda może uchylić to prawo organizowania i c najbliższych 3 latach czy w tym czasie do końca po tym wydarzeniu możliwość organizowania tych ziem zgromadzeń cyklicznych, ale proszę zwrócić uwagę, że ten podmiot, który nabędzie to prawo będzie mógł np. co drugie zgromadzenie organizować i wówczas w świetle tych zapisów w procedowanej przez nas ustawy wszystko jest lege Artis, ale to pokazuje, że to najlepsze miejsce i czas w przeciągu 3 lat będzie blokowany przez ten podmiot, który to prawo doorganizacji zgromadzenia nabędzie to też budzi przynajmniej moje kontrowersje i wątpliwości czy, jeżeli na tak długi czas zabezpieczamy zabezpieczamy komuś prawo możliwość do organizowania zgromadzeń no to rozumiem rząd powinien się wywiązywać każdorazowo rozumiem, że chce w ten sposób artykułować jakieś ważne myśli przesłanie coś zamanifestować wyrazić swój pogląd więc, że pytanie jest w ogóle o istotnej potrzeby organizowania zgromadzeń cyklicznych i to od tak długi horyzont czasu, dlaczego czym kieruje się ustawodawca tego nie rozumiem ja muszę wyjaśnić słuchaczom, że oczywiście chciałem również przedstawiciela prawa i sprawiedliwości stanęli jak, w których senatorów zapytać o oto właśnie czemu zmienił zdanie, ale otrzymałem informację, że dzisiaj właśnie ze względu na gorący dzień w Senacie będzie to niemożliwe chciałem jeszcze pana zapytać mnie jako uczestnika właśnie posiedzeniu połączonych komisji, gdzie ta sprawa była dyskutowana jak pan przypomniał, że byli przedstawiciele organizacji różnych pozarządowych również, w którym nie apelowały, przedstawiając swoje argumenty na rzecz odrzucenia tego projektu pojawił się również taki wątek emocjonalny trochę mówiła o tym, pani dyrektor fundacji Batorego, że po siedemdziesiątego siódmego roku była działaczką opozycji przydzielać ukrywała i że no to w pewnym sensie dla nich jest też taki dodatkowy mandat do dowodu złożenia prośby aby, aby obecna władza tego typu projektu nie przyjmował, ale m. in. wsłuchiwał się w to wszystko pan senator Mamątow, który od wielu lat boja się przyglądam też jego działania Mark staram się przyglądać pracom Senatu bardzo zabiega bardzo walczy o pamięć opozycji o ludzi opozycji, którym się często wiedzie źle zostali trochę zapomniani i PiS, bo jestem ciekawa sprawa 2 panów jakoś się do niej odnieść właśnie to nie jest także, że ludzi związanych z opozycją stan tymczasem ludzi, którzy mają wielki szacunek dla dla ludzi opozycji po stronie prawej strony rośnie ma są i to tym bardziej powinno nas dziwić dziwi mnie panie redaktorze, dlatego że w mojej ocenie ta wypowiedź pani dyrektor była jak najbardziej uzasadniona i pani dyrektor podkreślała, że wypowiada się jej generalnie przedstawiciele organizacji pozarządowych czy zabierali głos po stronie słabszych pos oby po stronie obywatela jednak przyzna pan, że państwo o potężnych strukturach administracja i w świetle procedowanej ustawy prawo o zgromadzeniach stawia siebie jako podmiot preferowany w stosunku do obywatela w stosunku do organizacji poziom pozarządowych w stosunku do potencjalnego wnioskodawcy o w organizowanie zgromadzenia i nie zgadzam się z panem się w prawie sprawiedliwości są także osoby z piękną kartą z kartą opozycyjną, ale chcę powiedzieć, że bardzo dobry głos głos, który autoryzował także i w pełni wspierał panią dyrektor był głos pana senatora Rulewskiego działacza opozycyjnego przypomnę 6 , 5 roku spędził w więzieniach w walce o wolną Polskę m. in. o taką Polskę, abyśmy mogli i wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji, ale także dzisiaj w Senacie dyskutować m. in . o prawie możliwości organizowania zgromadzeń i kto wydaje mi się, że to jest jakiś paradoks chichot być może nawet historii, że gros ludzi walczących o wolną Polskę o to, żebyśmy mogli w sposób nieskrępowany wolny wyraża swoje poglądy m. in. polityczne dzisiaj próbuje w jaki sposób, bo tak postrzegam ją oceniam to ustawę ograniczać nasze wolności jednak kto powinien w państwie demokratycznym jest taki atrybut bezwzględne możliwości wyrażania w sposób nieskrępowany swych opinii manifestowania swego niezadowolenia także wobec władzy publicznej aktualnie sprawującej tom władze, ale musi mieć miejsce i proszę zwrócić uwagę, że przez 26 lat wolnej Polski od 1990 roku nikt nie próbował w taki sposób tak restrykcyjnie ograniczać prawa to zgromadzenia pojawi się w zbiorowej słowo, że właśnie nad, przypominając słuchaczom, że zgłaszający ten ten pomysł podkreślają to na każdym kroku jak rozmawiałem również w swojej audycji i panom posłom czas Czartoryski, który był takim osobom w sejmie prezentującą ten ten projekt z ramienia prawa sprawiedliwości, który mówił niczego nie ograniczamy chodzi tylko o to, żeby 1 demonstracja drugie było 100 m i podkreślał panie redaktorze 100 m przez to jest niewiele nawet to można pokazywać z 1 kamery więc, o co chodzi, ale panie redaktorze, jeżeli są pokojowe zgromadzenia prawda jedno organizuje pan drugiej ja i manifestujemy przeciwko jakimś np. rozwiązaniu władzy publicznej to dlaczego mamy manifestować od siebie 100 m, jeżeli będziemy koegzystować, jeżeli będziemy wspólnie w sposób pokojowy wyrażać nasze niezadowolenie z jakiegoś rozwiązania, jeżeli łączy nas wspólnota celów to to dlaczego moje pytanie jest taki Podlasia może wspólnie zrobić demonstrację toczy się teraz jestem adwokatem czy nie oczywiście rozumiem rozumiem być może tak to jest 1 z wariantów ale dlaczego nie możemy w sposób spontaniczny spotkać się tak i razem manifestować 100 m z punktu widzenia spółki z perspektywy Warszawy to żadna odległość, bo to może być równoległa ulica, ale z punktu widzenia małej miejscowości w gminie wiejskiej czy małych miast Polski miasteczku to już może nie być centrum miasta, bo mało tego panie redaktorze proszę zauważyć, że wojewoda może z dowolnym momencie odnosi się do wciąż obowiązującego na 3 do wciąż procedowanego przepisu może uniemożliwić realizację takiego zgromadzenia, ponieważ powiedzieć, że administracja jakaś Inspekcja np. psy, a nie chcę tu żadnej wymienia z organizuje inna jest inne zgromadzenie i z mozołem przygotowane n p . przez nas obu zgromadzenie poświęcone, jakim się w bieżącym problemom politycznym zostanie unieważnione odbierze nam się tytuł do jego prowadzenia na rzecz tego organu władzy publicznej to jest właśnie to fundamentalne pytanie, dlaczego chcemy silną administrację publiczną władzę publiczną stawia przed zdecydowanie słabszym obywatelem organizacją pozarządową pytanie o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego doskonale zdaje sobie pan sprawy panie redaktorze z tego, że od osiemdziesiątego dziewiątego trzecim dziesiątego roku z mozołem próbujemy angażować Polaków życie publiczne staramy się zachęcić Polaków do tego, aby jak najszerszym zakresie partycypowali w życiu publicznym, aby stanowili jego ważne ogniwo, aby też wymuszali na władzy publicznej pewne zachowanie nie tylko w akcie demokratycznym, jakim są wybory, ale także na bieżąco przez demonstranta nasz np. i tutaj z tymi przepisami prawa chcemy odebrać Polakom takie możliwości pytałem stronę rządową m. in. wczoraj, ale także dzisiaj oto inny czy w wyniku tych dwudziesto sześcioletnich doświadczeń czy to doświadczenia są jakieś bardzo negatywne czy utrzymamy przykłady, które tak na dole spowodował jakąś głębszą refleksję oświecenie dzisiaj dzisiaj rządzących i nagle nakazują wprowadzenie chociażby tych zgromadzeń cyklicznych Super preferowanie władze publiczne ba mało tego, dlaczego samorządom terytorialnym odbiera się prawo do dzisiaj jak wiemy jak, gdybyśmy chcieli koń zaczyna tak ostatni wątek zarejestrować zgromadzenie przeprowadzić odwołujemy się to samo do władzy samorządowej publicznej, ale samorządowej tutaj będzie to jednak w ręku wojewody, czyli jednak, że pan widzi rolę przedstawiciela rządu w regionie prawda w terenie co jest niepokojąca także no zobaczymy, jaka będzie w ostateczną odpowiedź również na pańskie pytania po posiedzeniu Senatu po ostatecznym głosowaniu bardzo dziękuję Waldemar Sługocki senator Platformy był gościem audycji co się stało dziękuję panie redaktorze, że państwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA