REKLAMA

Relacja z senackiej komisji nad projektem nowej ustawy o prawie o zgromadzeniach

Światopodgląd
Data emisji:
2016-12-07 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od świąt lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz światopogląd zaczniemy dziś od zrelacjonowania dla państwa obrad senatorów czy dyskusji i senatorów nad prawem ustawą prawo o zgromadzeniach, która oczyści wywołuje ogromne kontrowersje długo wymieniać tych, którzy ją krytykują, ale powiedzmy, że to m. in . Sąd Najwyższy Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiciele OBWE, ale też wczoraj biuro legislacyjne Senatu na kilkadziesiąt organizacji pozarządowych teraz trwa Rozwiń » przerwa jest w obradach plenarnych Senatu nad tą ustawą dlatego, korzystając z okazji chcielibyśmy przypomnieć państwu jak wyglądały wczoraj obrady senackiej komisji praw człowieka praworządności i petycji oraz komisji samorządu terytorialnego i administracji Państwowej nie jest zacząłbym od wystąpienia Ewy Kulik Bilińskiej, która z 1 strony reprezentowała tych kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wśród m. in . Amnesty International Helsińska Fundacja praw człowieka Fundacja Panoptykon sieć Obywatelska Watchdog Polska jest kilkadziesiąt organizacji Ewa Kulik Bielińska reprezentujemy sama Fundacja Batorego jest działaczką opozycji była działaczką opozycji po okresie PRL wolność zgromadzeń proszę państwa to jest podstawowe prawo człowieka i obywatela wyrażony ona jest w art. 57 naszej konstytucji, a także ratyfikowanych przez Polskę aktach prawa Międzynarodowego konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz karcie praw podstawowych Unii Europejskiej państwa oprócz tego, że jestem pracowniczką fundacji Batorego jestem osobą, która zaczęła swoją działalność opozycyjną antykomunistyczną w maju 71007 . roku jestem też działaczką pierwszej Solidarności uniknęły internowania przez 5 lat ukrywał się w podziemiu, walcząc dokładnie o to o co dzisiaj przed państwem tutaj w imieniu organizacji przedstawiam mianowicie wolność zgromadzeń wolność zrzeszania się o wolność wypowiedzi, a wolność wyznania o wolność słowa dzisiaj kilka dni przed trzydziestą piątą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, które pod pytała wówczas nadzieje i 10 milionowej rzeszy członków Solidarności o wolność zgromadzeń wolność Zrzeszenia, zakazując właśnie tych wolności dostajemy od państwa w prezencie ustawy, który z ustawą aborcyjną i transport uwagę proponowane w niej ograniczenia wolności zgromadzeń i dzielenia obywateli na równych i równiejszych tych, którzy mają większe prawo do zgromadzeń i wyrażania swoich opinii i tych, których takiego prawa nie mają albo mają mniejsze to był fragment wczorajszego wystąpienia Ewy Kulik lińskiej dyrektorki fundacji imienia Stefana Batorego, która mówiła w imieniu kilkudziesięciu organizacji ja przypomnę państwu, że ten projekt zakłada, że wojewoda będzie mógł łączyć będzie zobowiązany wydawać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez 3 lata i on właśnie podejmę będzie podejmował taką decyzję na podstawie bardzo enigmatycznych enigmatycznie opisanych przesłanek i to co oburza druga sprawa to jest to, że ta ustawa daje pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz takie, które są organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych zacytuję choćby opinii fragment opinii Sądu Najwyższego, który nie ocenił, że projekt ma wszelkie cechy prawa stanu wyjątkowego którego, o ile wiadomo nikt w Polsce dotąd nie wprowadził dodam, że na obrady wczorajszy dzień obrad połączonych komisji senackich nie pofatygowali się wnioskodawcy pracuje nad tym Senat, bo Sejm już tę ustawę głosami większości prawa i sprawiedliwość, ale nie tylko przegłosował naprzeciwko również jest oczywiście Rzecznika Praw Obywatelskich i w jego imieniu wczoraj na komisjach przed tym wystąpiła dr Agnieszka Grzelak wolność zgromadzeń w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich jest wolnością skierowaną do obywateli do ludzi ani do władzy publicznej stąd też duża część krytyki skierowana jest w stosunku do tych przepisów, które przyznają pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez władze publiczne jak również, że przewidują udziału wojewody jest, że w procedurze wyrażania zgody na zgromadzenia cykliczne o przyznanie pierwszeństwo organizacji zgromadzeń władzy publicznej musi wiązać się z uzasadnieniem, którego wnioskodawcy projektu naszym zdaniem nie przedstawili nie wyjaśniono również powodów, dla których mają zostać uprzywilejowane kościoły związki wyznaniowe te i inne wątpliwości, które zostały podniesione z opinii w szczególności także odstąpienie od trybu notyfikacji zgromadzenie cykliczne na rzecz wyrażania zgody przez wojewodę spowodowały, że rzecznik postanowił zająć stanowisko w tej sprawie Szanowni państwo pragnę podkreślić również, że ocena dopuszczalności ograniczenia konkretnej wolności Obywatelskiej musi zawsze wiązać się jest ze stwierdzeniem rzeczywistej potrzeby dokonania ingerencji w tę sferę takiej potrzeby do tej pory nie usłyszeliśmy nie została zaprezentowana w szczególności nie została przedstawiona w uzasadnieniu do projektu ustawy, z którego nie wynika konieczność wprowadzenia proponowanych zmian to ma dr Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i rzeczywiście trudno było wysłuchać wysłucha sieć, jeżeli mogę, czyli usłyszeć argumenty przekonujące na rzecz tej ustawy, bo n p . Sebastian Chwałek podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji powiedział, że po pierwsze ze punktu widzenia MSW ja im szybciej projekt wejdzie w życie tym łatwiej będzie zwiększyć bezpieczeństwo i to jest słowo klucz, który ma całą noc cały ten projekt usprawiedliwić, czyli bezpieczeństwo bezpieczeństwo innych bezpieczeństwo i był i boję się, że to słowo będzie wracać one jeszcze w kilku przemówieniach wróci i będzie sponsorować nam co im wiele takich działań ekipy rządzącej mogą jeszcze Sebastian Chwałek z MSW i Andrzejem ta ustawa niczego nie ogranicza to jest kwestia interpretacji każdy ma swoją pragnę powiedzieć, że minister spraw wewnętrznych administracji będzie popierał wszystkie rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo obywateli w żadnym wypadku nie zgodzimy się na to, aby w Polsce dochodziło do zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia słyszeliśmy tutaj bardzo wiele opinii, które podnosiły, że jesz ograniczone są prawa do zgromadzeń w, jeżeli o zwiększenie bezpieczeństwa i bo rozumiem, że taka m. in. intencja przyświecała ustawodawcy, jeżeli zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona życia i zdrowia jest mniejszą wartością niż prawo do nieograniczonej w żaden sposób nie uregulowanych zgromadzeń no to jak naprawdę mamy bardzo duże wątpliwości, jaka jest hierarchia zawartych w konstytucji praw wolności ja bym powtórzył Sebastian Chwałek podsekretarz stanu w MSW jak mała wątpliwości, jaka jest hierarchia zawartych w konstytucji praw i wolności i być może dlatego zdaniem wielu oceniających ten projekt jest niezgodny z konstytucją, która gwarantuje prawo do zgromadzeń pytał też senator Florek z po ile było ofiar śmiertelnych podczas zgromadzenia przestrzeni ostatnich 26 lat ile kosztowały interwencje policji rozumiem cytuje senatora, że macie to bardzo precyzyjnie zdiagnozowane skoro zaostrzać się, że prawo i oczywiście w odpowiedzi na to pytanie nie usłyszał oczywiście też przeciwko temu projektowi występuje opozycja i tutaj w osobie Jana Rulewskiego senatora Platformy Obywatelskiej mamy grudzień, a ja mam 1 wadę w grudniu, że sobie przypominam pewne fakty resetu w Warszawie miała miejsce demonstracja zgromadzenie pracowników Tramwajarz władze nie udzieliła się go od władzy nie udzieliła zgody, żeby z par 50 m od komitetu centralnego przejechały tramwaje i oto poszło później w Polsce przynajmniej oficjalnie ta ustawa to jest fotografia w tamtych wydarzeń, którym władza odpowiada to my decydujemy, kto będzie demonstrował w jakiej odległości od nas i że w ogóle będzie demonstrował, ale jak się nie zgodzili się tego zaatakujemy w kajdany to Jan Rulewski senator Platformy Obywatelskiej, żeby te porównania oburzyły senatora prawa i sprawiedliwość Waldemara Bonkowskiego i teraz chwila dla niego i naprawdę proszę słuchać po w niemym geście mogą przejść kilka zdań powie do pana senatora Rulewskiego panie senatorze ja też, że stan wojenny, a ja też się urodzi się za komuny i bądź jako dorosły za komuny co panu powiedzieć, bo pan się władze powinny w tamtym czasie to niebyła władza Polska gotowa władze z nadania obcego i rzeczywiście tamta władza wprowadzała w ustawie po to, żeby zachować to władze nie w naszym interesie, a teraz trzeba się komuś podoba czy nie mamy władzę wybraną w demokratycznych wyborach społeczeństwo polskie wybrało i większość społeczeństwa popiera to władze ten rząd i ten rząd i ta władza ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo obywateli m. in. tych, którzy się nie pogodzili z utratą władzy to Waldemar Bonkowski senator prawa i sprawiedliwości ciąg dalszy powiem kolokwialnie nie ma dnia, gdyż po Warszawie nie będą jakaś demonstracja z nikim niczego nie wolno nie broni żadnej demokracji, że żyjecie chyba w świecie iluzji albo laburzyści stracili tylko, że kota w rzeczywistości jeszcze 1 fragment senatora Bonkowskiego w tej ja całkowicie po popieram tą ustawę, ale powiem tak może tak żartobliwie jak mogę nawet w stanie odłożyć ton na rok czasu to ustawy o kredycie podzielą się wprowadzić je jak wypowiedziach przed wojną marszałek Piłsudski powiedział co by Polacy myślicie, że wolność zdobędzie za 2 krople krwi i za 2 gr nie on miał rację myśmy jeszcze w Polsce wolności nie odzyskali wygraliśmy mamy władzę, ale woli pojazd wzajemnie i może rzeczywiście trzeba pozwolić bez ograniczenia 100 m na 1 dzień pozwoli wszystkim się zebrać na to na ubitym polu i zrobić raz porządek i będziemy mieli co najmniej na 52 pokój w Polsce, bo tak będziemy mieli zawsze tych wichrzycieli niezadowolonych z utraty z utraty swoich przywilejów władzy demokracja jest taka żeśmy wygrali rząd ma prawo wprowadzać do ustawy nie robi tego dla siebie taniego panie Królewskich robi to dla Polaków dla obywateli tamta władza, której pan mówi, bo pan śmiało przyrównać do stanu wojennego, że my jesteśmy tą władzą, która gra w tamtym czasie jak może pan jakieś lepsze relacje z nimi może pan coś o tym, wie OJ, Niewiem boja wiem, że tamta władza była z nadania obcego dla mnie to była obce władza to nie byli Polacy to były fragmenty wypowiedzi Waldemara Bonkowskiego senatora PiS znajdą więcej państwo na stronie Senatu na jej obrady trwają już Senat ma dziś przegłosować, że nie mogę się nadziwić jak władza to rozumie ja cały czas pamiętam jak na Ukrainie zaczynały się protesty i prezydent Janukowycz wtedy postanowił choinkę postawić na Majdanie albo jak na Białorusi, gdy ogłaszano protest nagle się bramki pojawiały i nie można było na plac wejść tylko pytania o skuteczność o wyobraźni kwiatów pod Long Deutschland Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA