REKLAMA

Dynamika formy architektonicznej wg Rudolfa Arnheima. Rozmowa z prof. Gabrielą Świtek

OFF Czarek
Data emisji:
2016-12-08 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry witam państwa w wiosce las w wiosłach nie wie ochotników wiosną znów zawitała do wyciągnąć wiosła z wszystkich osób Stafford prof. Gabriela Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego jest studio dzień dobry witam serdecznie dzień dobry o książce dzisiaj, bo czwartek myślę sobie w czwartki warto poznać w książce pewniaki wiosennej czy istnieją wystarczające relacje, aby przywiązywać tak wielką wagę do wyglądu budynków pyta Rudolph Rozwiń » spytał śnieg pyta pyta poprzez książki, którą pozostawił Rudolf z Anaheim w książce dynamika formy architektonicznej, która niedawno ukazała się przewożona przez Adama Zielińskiego i Dariusza i rusza książka ukazała się w 1970 ósmy roku wśród silnych dolnych to od, czyli pod koniec lat siedemdziesiątych później ukazała się w tłumaczeniu angielskim w 2009 roku, a w Polskim okazało się teraz niech się przeczytać także siedemdziesiąty 0708 . potem 2009 no i wtłoczeniu polskim teraz pytanie czy książka dotycząca architektury może innego spojrzenia na architekturę trochę, która ukazała się puchła pod koniec lat siedemdziesiątych może być aktualna w 2016 roku dynamika formy architektonicznej w wielu względach jest aktualna do tego, że Rudolf Arnhem, nawet jeżeli jest, nawet jeżeli jego książka poświęcona Platformie architektoniczna jest tłumaczona no bardzo późno w Polsce to architekci na całym świecie bardziej świadomie lub nieświadomie czerpali z podobnych zasad, zwłaszcza jeżeli chodzi o problemy tzw. kompozycji architektonicznej i w Polsce podobną ścieżką podążał tą ścieżką równoległą podążał bardzo znany architekt polskiej Juliusz Żórawski znany chociażby jakoś tzw . Polski le Corbusier twórca w latach trzydziestych dwudziestego wieku luksusowych kamienic w Warszawie po wojnie był związany z Politechniką krakowską i nie czerpały jego książka o budowie formy architektonicznej do dzisiaj jest czytana przez studentów polskich studentów architektury jest najczęściej cytowanym dziełem w wydanym na początku lat sześćdziesiątych a, ale n p . Żurawski nie czerpie z Chełma, ale czerpie z podobnych źródeł to znaczy czerpie z tzw. reszta to zło, czyli psychologii Gestalt m. in . o wspólnym autorem i dla Rudolfa Alzheimera i jego Juliusza Żórawskiego jest Max Werth Heiner znany w wyjaśnieniu twórca podsta w psychologii Gestalt, więc to nie jest tak, że tego taki tego rodzaju nurt myślenia o architekturze jest nieaktualny 3 oderwany od rzeczywistości, ale na rzut oka ci partnerzy wydaje się dość egzotycznie, czyli z 1 strony psychologia, a z drugiej strony architektura w UE wydaje się, że po to, co to nie jest dziedziny nie są tak bardzo odległe, a zwłaszcza z architekcie bardzo często po uczestniczyli w różnego rodzaju psychologicznych eksperymentach itp Rudol Salos Chemik właściwie zbiera te wiele doświadczeń opisuje pewne doświadczenia związane np. z takimi doświadczeniami Lenovo z psychologią przestrzeni opisuje np. bardzo ciekawe eksperymenty dotyczące tego w jaki sposób zaprojektować miejsce, które ma być np. przestrzenią debaty my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że taką też pierwsze zadania architektoniczne prawda tu nie chodzi o to, żeby zaprojektować nie wiem kanalizację przykład tylko z raczej zadanie dla inżyniera, ale to w jaki sposób pomyśleć o przestrzeni, która sprzyjała debacie po my mamy zakodowane nie tylko w Polsce zresztą taką debatę n p . przy okrągłym stole w 2 Rudolf von Anhalt powołuje się ona na takie doświadczenia właśnie psychologów, którzy na podstawie eksperymentów takich badań ilościowych statystycznych stwierdzili, że najlepszą przestrzenią do debaty nie jest np. rozmowa przez stół twarzą twarz, ale najwięcej rozmów itp taki może być też konstruktywnych rozmów odbywa się, kiedy np. 2 osoby siedzą w na rogu stołu i wydarzenia niekoniecznie trzeba cały czas patrzeć komuś oczy i kontrolować to co druga osoba mówi, więc jest wiele takich momentów w tej książce, która właśnie cierpią jak najbardziej z psychologii i innym ciekawym źródłem, które Rudolf on Arnhem przypomina arch. Malec to też jest książka dobrze znana architektom także architektom polskim to jest w proc co Eduarda Hula to nie amerykański antropolog, który przyczynił się do rozpropagowania tzw. terminu proxy Nika chodzi o to w jaki sposób różnego rodzaju dystansem między ludźmi między przedmiotami wpływają na naszą percepcję przestrzeni i Proksy Mika też istnieje jako właśnie taki eksperyment powiedziałem antropologiczną psychologiczne dotyczące właśnie doświadczenia przestrzeni Rudolf wahań powołuje się, więc na na na na tę proxy mityczne opisy np. torze czym innym jest dystans intymny dystans przestrzeni wzrokowej słuchowej czy nawet właśnie zapachowe w dal i to wszystko jest powinno być uwzględniane w projektowaniu architektonicznym 1 z takich słynnych stwierdzeń dotyczących tego w jaki sposób myślenia taki próg cyniczne o różnego rodzaju przestrzeniach i dostali się przy projektowaniu odpowiedniego dystansu w architekturze np. takie stwierdzenie, że jeżeli się odbudowuje katedrą na nie powinna jedynie wyglądać jak katedra na wojnę np. również brzmieć jak katedra, czyli mamy powiązanie przestrzeni wzrokowej z przestrzenią, kiedy taka audiowizualna przestrzeń w oczy akustyka architektura światło dźwięk wszystko 1 słowem wszystko, ale takie spojrzenie jest bliskie Rudolf Abraham mowy dlatego rząd w wielu wywiadach tłumaczył się zresztą w wywiadach z lat dziewięćdziesiątych, kiedy już był dość wiekowym naukowcem i że dla niego Och man zainteresowanie na psychologii Gestalt tu o k prowadziłoby do tego od takiego całościowego pojmowania, że to pojmowanie doświadczenia architektura nowe doświadczenie sztuki nie jest czymś co powinniśmy rozpatrywać jako takie pojedyncze spostrzeżenia tylko w tym widzi pewną całość to co do znamy etos filozofia Gestalt brzmi może to co, ale wszyscy znamy takie zabawne prawda związana n p . z taką z tym, że raz widzimy n p . z rysunku Actionu metrycznym rysunek sześcianu, a nagle nasz wzrok przeskakuje i widzimy narożnik, czyli nie bryły, a wnętrze to są również takie spostrzeżenia wizualne, które uwzględnia on im w swoich opisach architekturę wyłom w la wrócimy do innych także do innych Zaolzie rozmawiamy o książce Rudolfa Heima dynamika formy architektonicznej w przekładzie Adama Żylińskiego i Dariusza już książka wydana przez wydawnictwo oficyna studio prof. Gabriela Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego informacje o informacje wracamy do programu Owczarek, pomijając ich o formie w architekturze czy istnieją wystarczające racja przywiązywać tak wielką wagę do wyglądu budynków pyta autor Rudolf Arnhem w książce dynamika formy architektonicznej książka wydana przez wydawnictwo oficyna studio prof. Gabrielą Świtek Instytut historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego książka ukazała się dawno w języku polskim przekładzie Adama Żylińskiego i Dariusza i rusza cała masa interesujących ilustracji, które i zdjęć bardzo dużo niektóre pozwalają mi wyobrazić sobie na niecelowość spojrzeć na dla reformy i kształty, o których pisze autor jednak czasami mam wrażenie panie profesorze to jest trochę jak siedzenie na przy długim Inno-Gene może nie nudne zostaw mnie o przydługim wykładzie, że człowiek słucha słucha słucha słucha i faktycznie ISO i slajdy i opisy i to wszystko, by jakiś basen salę, ale potem wykonawcą mówi o przepraszam może ruszyć dokończymy następnych zajęciach trasę wie na zaległości co z tego wynika z czegoś dowiedziałem znaczy jakość całą masę wiedzy pobrałem tylko co do czego to, że sprowadza chyba nie dziwię się panu pierwszemu wrażeniu, jeżeli tak jest panu wrażenie po lekturze tej książki, dlatego że książka została jak pan wspomniał opublikowano po raz pierwszy 1977 roku wydawałoby się, że w innej epoce, jeżeli dzisiaj po 515 można być wszyscy jesteśmy zainteresowani architekturą i pytanie o formę brzmi trochę, jakby to pasek wydawałoby się w prognozie graczy jesteśmy zainteresowani ekologicznymi społecznymi politycznymi aspektami architektury, a forma wydawałaby się jakimś dziwnym naddatkiem 3 pytania o to czy budynek dobrze czy źle wygląda wydawałoby się, że jest to pytanie, które stawiamy gdzieś na końcu może jako użytkownicy, ale też nie do końca Archanioł przypomina nam to chciałbym w pewnym sensie to, że ten rok to brzmi jak taki trochę może staromodny wykład to nie dziwię, dlatego że archaizm i pamiętamy przynależy do trochę innej epoki, nawet jeżeli ta książka została opublikowana w latach siedemdziesiątych on czerpie, jakby ta książka poświęcona formy architektonicznej jest wynikiem jego wcześniejszych publikacji dotyczących sztuki i bardziej przedstawienia na płaszczyźnie obrazu sztuk wizualnych ani jedynie architektury i to były jego jego obserwacje publikowane już w latach pięćdziesiątych, ale tu jest jeszcze jedno bardzo ważne źródło Arnhem sięga do sezonu psychologii Gestalt Gestalt wzmógł ich do swoich Mistrzów, których poznał m. in . przez środowisko o berlińskiego Uniwersytetu w latach dwudziestych wieku dwudziestego i to środowisko ukształtowało jego późniejsza zainteresowania psychologią sztuki więc, a to środowisko czy też m. in. do lektury i jego mistrzowie, do których zresztą jak sam się przyznaje dotknął podobny do tych mentorów m. in . Max Payne z Alzheimer czy Wilhelm Koller, czyli znani Greszta artyści, którzy właściwie jedno w działali jeszcze pod koniec wieku dziewiętnastego, więc wiele z tego, bo wie wiele z języka Chaima, jakby pochodzili z innej epoki zresztą nawet na okładce tej książki zostało określone w jakiś recenzent New York Times, że taki ostatni romantyk pod pewnymi względami tak, ale broniła bym tego o pełnym tego stanowiska, dlatego że Abrahamowi po wywiezieniu mówi o formie architektonicznej czy o formie w ogóle nie chodzi tutaj o jakąś taką powierzchownie rozumianą estetykę, że ma być ładnie albo brzydko, że przyłączy krzywo albo albo po prostu równo tu chodzi o pewien sposób ich doświadczenia przestrzennego, który on opisuje na dno przykłady budynków to, że tu się znajduje znalazło w tej książce sporo ilustracji w tej wersji angielskiej to są, jakby ten sam zesta w ilustracji tak naprawdę nie pisze historię architektury to nie jest książka o historii architektury dlatego rząd krąży pomiędzy różnymi przykładami m. in. Niewiem przy oknie z od zespołu architektonicznego wpisie do budynków le Corbusiera te przykłady są wydawałoby się wybierane dość przypadkowo, ale n p . jeżeli omawia niektóre realizacje le Corbusiera zwraca uwagę ma na to w jaki sposób budowane są masy budowli wiemy że chociażby jako muzyk znany jest z tego unoszenia nagle bryły budynku na dno na słupach na tzw. pilotki TIL Arnhem Emilia koło obserwator tej architektury zwraca uwagę NATO na dno na zasadność takich rozwiązań nie chodzi tutaj o zasadność jedynie konstrukcyjny użyto się da zrobić prawda, bo zmieniła się wewnętrzna konstrukcja budynków, ale również na to jak wygląda i o czym to, o czym tu świadczyć czym się co co z nim co budynek na innego mówi tu przez np. zmiany proporcji i tak jest takie dalekie od naszych doświadczeń do tego, że posiada taki krzyk Odrze siedzimy we wnętrzu i wyobraźmy sobie coby było, gdyby w tym wnętrzu nagle sufit był niżej nad naszymi głowami 1,5 m, czyli nie czulibyśmy się bardziej przytłoczeni tą przestrzenią to są rozumie się to przykład, bo wtedy powiedzieliśmy, że to, że pewnie tak zgodziliśmy ale gdyby pani zapytała co by się stało, gdyby sufit był obniżony albo podwyższone o 12 cm w UE to nie wiedziały co powiedzieć powiedział no pewnie bym nie zauważył możesz zasnąć mówi jest tak jak ja mówię, bo ja się na tym znam już o niepewnych 3 i nie będę się z przecięła od 12 chętnych w tym wypadku, ale i USA z 1 strony sąd w dochodach, choć od analizy tej formy w ogniu jak hołd tej, która jest postrzegana przez USA, ale także tej, która jest projektowana przez architektów IT on nie neguje znaczenia, ale proporcje, jeżeli mówią rekordu zwierzętom przypomina, że w kilku miejscach jest to określone w tej książce, że jego moduł lord i proporcje to np. żem, że nie wiem może nie wiem w dół do dzisiaj w większości nie wiem bloków modernistycznych mamy wysokość 250 niezależnie już norma tych panujących w PRL -u ale, ale pewne wysokości czy dawne normatywów one są, jakby pochodną czasami daleką czasami trochę trochę no na wydaną przez różne okoliczności ekonomiczne polityczne, ale one są wynikiem czegoś co jednak wywodzi się z proporcji np. tamten przypomina o, zupełnie jakby kosmologicznych niemalże źródle dla kogo le Corbusiera, czyli o tym, że stosował złote cięcie stosował złoty podział czy też jak byle module jest budowane na zasadzie tzw. ciągu arytmetycznego Fibonacciego, a na jej, a i to są proporcje matematyczne tak dokładnie to jest ten test to myślenie poza tym to myślenie o proporcjach i tego w jaki sposób odczuwamy, że coś jest proporcjonalne nie nic nie nie czując, że to jest im większe ciemniejsze od kilkanaście centymetrów jest jakby pochodną tego tego myślenia zresztą Anaheim w pewnym momencie nawiązuje do takiego, a do tego co w ZUS ma on wydaje się, że wg niego utraciliśmy gdzieś w kulturze współczesnej takie zrozumienie tego co jest pewnym porządkiem proporcją kosmiczną cytuje wielu badaczy, którzy przypominają nam, że nie wiem współczesne słowo kosmetyka pochodzi od kosmosu co nie oznacza, że w drogim działamy tylko zewnętrznie, aby coś było ładne tylko działamy w pewnych owego pewnego porządku nawet w porządku w świata i ich tutaj można gdzieś wyczuwać te korzenie niemalże romantyk powiedzmy w cudzysłowie romantyczne ani Heima w, więc problem formy architektonicznej nie jest podkreślam nie jest takim powierzchownym problemem estetycznym zresztą, jeżeli przeniesiemy to na konkretne doświadczenia wojenne Warszawa jest wielokrotnie, zwłaszcza w okresie transformacji oskarżana o chaos przestrzenny prawda autorzy są oczywiście ku temu powody, że nie wiem urbanistyczne, ale skąd się bierze takie wrażenie chaosu przestrzennego czy zadajemy sobie pytanie miałem też zadał prowokacyjne pytania co czasami złego jest w chaosie może czasami jest niż, gdybyśmy idealnego geometrycznego porządku w mieście na wzór nie wiem rzymskiego wojskowego wojskowego obozu, a Chaim mówi nam o różnych sposobach również wizualnych w zestawieniu budynków przypomina nam również o tym, że projektowanie budynku nie odbywa się w jakiejś próżni, że budynek zawsze jest częścią większego układu jest i tu pojawia się ten moment filozofia Gestalt, kiedy w psychologii Gestalt, mówi że budynek można uznać za figury, która występuje na jakimś tle, ale to tło zawsze jest znaczące, czyli budynek jest częścią pierzei ulicy dzielnicy i w różnych i różnych spostrzeżenia czy jakby inaczej mówiąc może, jeżeli obserwujemy wmieście jakiś budynek nie zawsze częścią jakiegoś większego układu nie tylko nie tylko wizualnego oczywiście Kantor wizualna forma jest tutaj dla niego najważniejsza, ale przypominanie nam, że architekt nie produkuje czy nie projektuje, a jedynie osobnego budynku tylko on musi się wpisać, w jakich już istniejący układ to też bardzo dobrze sprawdza, jeżeli patrzymy ze wzgórza na jaki zespół pałacowy gorzej się sprawdza, jeżeli idziemy wąskimi uliczkami starego miasta coś, bo wtedy nie mamy punktu odniesienia, ale może wrócimy do tego innych wątków tej książki po informacjach Radia TOK FM prof. Gabrielą Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo mają gościem informacje o dziesiątej 40 EUR w ich państwo słuchali przed nią informacji nie słyszeli jej się spierać zdaniem profesor moll wymienialiśmy poglądy i na temat formy architektonicznej znajoma książce dynamika formy architektonicznej Rudolfa Weigla z panią prof. Gabrielą Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego spieramy się, bo w, których oczekuje pan od architektury i formy architektonicznej naukowej ścisłości chyba o Janie, a nie, ale nie wierzy pan w ważny jest kwestia wiary tylko to jest kwestia właśnie pewnego doświadczenia nie tylko wizualnego doświadczenia z umysłowego czy percepcyjne go nie wierzy to nie wierzy, że to doświadczenie zmysłowe działa zawsze tak samo przez wieki to znaczy uważam, że to doświadczenie zmysłowe może kształtować w określonych okolicznościach, które część tych okoliczności jest nie czas moda na temperatura klimat z tak dalej i t d. nie wierzy, że ta sama forma architektoniczna może wywoływać podobne jest eksport podobne emocje czy wrażenie nie wie w 1500 roku we Florencji i 2012 na jawie tak rozumiem i tu bym się zgodziła, ale w myśleniu hemo wydaje mi się, że nie do końca o to chodzi, o ile on po prostu mówi nam o pewnych warunkach, gdy takiego takiego doświadczenia wspominaliśmy tutaj o przykładzie, który bardzo ciekawym, który daje, którą opisuje o projekcie Nord oddziału geriatrycznego szpitala, który zaprojektowano właśnie w taki model mistyczny sposób z pastelowymi kolorami i okazało się, że wszystko to wyglądało dobrze czysto i jako nowy projekt i opisują torze on nie sprawdził się jako jako wnętrze, w którym np. osoby przebywające na tym oddziale jakikolwiek sposób, by świat po integrowanie i okazało się, że one coraz jednak pisze coraz bardziej popadały, jakby w izolacji czy odsuwał się nie, bo tam miejsca na konwersację, ale nie chodzi tutaj, więc to on zasady jakąś uniwersalną, ale n p . o przemyślenie tego w jaki sposób w takiej przestrzeni stworzyć coś co może byłoby np. też częścią częścią terapii, czyli stworzyć miejsca, które by właśnie architektonicznie poprzez architektoniczny projekt, który by nos zachęcało do zachęcało do do integracji zachęcało do do rozmów to właśnie ty tutaj trochę jesteśmy jednak zdani na NATO co możemy w danym momencie wyciągnąć od klientów użytkowników tego, czyli żyj to jest pewien dom spokojnej starości to inne będą potrzeby, a jeżeli żłobek czy przedszkole i to wyciągamy od tych użytkowników tu i teraz, a nie, że arch. Idzi mówi jak to będzie podłużne to będzie z taki spokój panował jak to będzie poprzeczne to będzie niepokój, a więc zrobię kogoś, że będzie to dlatego tego herb i mam nadzieję, że architekci nie myślę w sektorze handlu Chin przez przestali, bo są 2 różne sprawy po pierwsze, rozumował związana z historii to jest nasz los DM Vestor jest to podstawowe zadanie etniczne powiedziałabym architektów i tak się to odbywa w praktyce natomiast, o czym pan mówił, że linia ukośna prawda 3 rzeczy czy Czech czy prosta wzbudza takie inne wrażenia pamiętajmy, że kulturowo jest to już bardzo rozpoznany fenomen, kto rozpozna ne in n p . który do takiego co do debat architektonicznych detali architektonicznych przed nos taką całą mocą już na przełomie wieku dziewiętnastego dwudziestego, ale za sprawą np. takiego czegoś co się określało pod koniec wieku dziewiętnastego wczuwanie się w od formy czy też ani Fillon właśnie problem psychologiczny pojęcie empatii, które zostało przeniesione na grunt percepcji sztuki także architektury i w tym nurcie trochę też pozostaje w LM Real Chaim, ale robi to wiele ostrożniej niż niektórzy jego poprzednicy wielkie wrażenie czytając Mar my może brakuje jeszcze takie przyciemnione światło i kadzideł kurz czasu, by zapalić no i że jeżeli oszalała z Kielc Wojciech Jugo, ale jak w wieży miała takie wrażenie to jest słuszne wrażenie, bo ona bardzo dobrze się wpisuje w to do czego prowadzi tego rodzaju refleksja o formie i nie ma w tym nic złego, dlatego że to również on Time jest 1 z autorów współcześnie czytanych również przez teoretyków architektury czy filozofów architektury którzy, którzy zajmują się właśnie czymś niepoliczalne, ale bardzo istotne będą również dla praktyki architektonicznej, czyli problemami nastroju architektury i to nie jest kwestia tylko naszego subiektywnego odczucia, że wydaje mi się, że ten budynek jest ponury, a ten inny jest radosny w tych i innych współczesnych nurtach jeszcze takiej filozofii, która niekiedy nazywa się też atmosferą loggię, bo tutaj używać pojęcia niemieckiego Stiftung albo nastrój albo właśnie atmosferą, ale jest to powiązane jak najbardziej z oddziaływaniem pewnych form nie tylko wizualne no no no na nasze wszystkie zmysły nie tylko zmysł wzroku i a okazuje się, że w wielu wypowiedziach architektów takich jak współczesny arch. Peter ZUM Thor bardzo często mówią o tym, że, jeżeli projektuje kuchnie to on nie myślę o tym, jak, w którym miejscu zaprojektować zlew, aby było to ekonomicznie tylko to mnie pan zaraz skrytykuje, że powołuje się na takie wydawałoby się ulotne argumenty, ale np. Sutor mówi rząd wspomina kuchnie tam swojej cioci, dlatego że ona dla niego to wspomnienie było kwintesencją tego, o czym powinna być kuchnia w rodzinnym domu rośnie to pytanie brzmi czy to jest to czy Lech czy oku i cioci przesądziła jednak ciocia długo być dowolna kuchnia tylko to trzecia była elementem, który sprawił, że głos może nie tylko nie jest wszystko to jest jakby składa się na pewną sytuację, ale nie wiem czy przesądziła ciocia, ale wspomnienie o określonej architektonicznej, ale też osobistej sytuacji składa się na coś co staje się pewnego rodzaju dlatego architekta pewnego rodzaju wzorcem jak wzorcem projektowania i pozostania w Rzeszowie modlić, żeby wszyscy architekci dzieciństwa SP z dzieciństwa spędzaliśmy w zamkniętej przestrzeni, żeby tak projektowali dla nas później, a nie jakiś ziemian, ale dla ludzi, których każdy, kto jest teraz my to jest 1 z takich, gdy dany rodzaj, jakby takiego pojęcia przytulności powiedzmy kuchni jest jedynym jedynie 1 z wzorców nie każdy musi chcieć takiej takiej kuchni czy mienie nie jest to w sytuacjach, które się przekłada, ale proszę zwrócić na to uwagę, że my możemy się spierać czy coś się z pewną zasadę uniwersalną czy nie, ale tu też domy raczej chcemy kojarzyć z pewnym poczuciem bezpieczeństwa i przytulności np. budynek banku wolimy żaby nie wzbudzał w nas przerażenie prawda tylko, żebyśmy tam chodzili z poczuciem obawy, że popadnie w Brazylii z życiem tego, że ktoś zadba o nasze interesy i oczywiście tego rodzaju nastroje czy charakter przestrzeni bardzo łatwo można nimi też manipulowali znajdzie się oczywiście i reklamowymi i architektonicznym jak najbardziej, ale przecież to jest bardzo silny element z właśnie manipulowania naszym też doświadczenie może manipulowania nie chcę, żeby to brzmiało jedynie pejoratywnie, ale powracająca Heima inni proszą, by nie traktować go jako człowieka przyszłości, chociaż go w ten sposób trochę przedstawiłam, dlatego że n p . we współczesnych on też bardzo ważnym źródłem dla myślenia architektonicznego do takich polskich architektów jak Oskar Hansen 2005 roku tuż przed śmiercią Oskar Hansen skończył takie swoje właściwie dzieło, które jest zatytułowane zobaczyć świat Oskar Hansen związany z warszawską Akademię sztuk pięknych znany w Warszawie jako twórca osiedla przyczółek Grochowski, którym chciał spełnić pewne zasady takiego rzeczywiście osiedlano z elementami tworzącymi pewną wspólnotę, a nie tylko, a nie tylko o wydawałoby się ponure blokowisko i 1 z UE a kiedy Oskar Hansen pirat wstęp do swojego takiego notorycznego dzieła życia, czyli zobaczyć świat, który podsumowało jego doświadczenia architektoniczne wspomina m. in. AGH Rudolfa Heinza akuratnie nie tę książkę rolę nie jest wymieniony jako jedno ze źródeł Oskar Hansen jako architekt itp, gdyż przecież posługuje się pojęciem formy prawne formy otwartej czy formy zamkniętej, ale posługuje się też pojęciem jak najbardziej powiązany z tą filozofią Gestalt mówiło w ich dłużej tyle znużona wkład mówią o tym, że to architektura jest tłem bardzo często dla działań człowieka da na dno dlatego jak i w jaki sposób się porusza danej przestrzeni, ale też w jaki sposób buduje pewne pewne wspólnoty, więc jeżeli poszerzymy oznaczenie formy architektonicznej i poniekąd też w Arnhem już robi, gdy tak jak podkreślam nie chodzi tu jedynie o mówienie o lepszej czy gorzej kompozycji, ale w watahy, mówi że budynki kształtują społeczeństwo nie tylko kształtują nasze upodobania estetyczne one kształtują wspólnota społeczeństwo to jest to jest to podsumowanie tej książki i wydaje się, że ci architekci, którzy w dalszym ciągu czytają mało no i wyciągają z tego wnioski, a przede wszystkim wniosek jest taki że budynek nie powstaje w żadnej drużynie on powstaje już jako część, choć oczywiście na tak, by w projekt zawsze wygląda jak coś co jest osobnym natomiast budynek jest zawsze częścią jakiegoś jakiegoś układu bardzo dziękuję pani profesor nie wiem czy pana przekonałam go Alzheimera, ale mam nadzieję, że rząd coś się czas wymienić różne miejsce i zainspirować to ich zmusić do myślenia także to na pewno się udało pani prof. Gabrielą Świtek z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo mają gościem informacje o jedenastej wracamy poinformować Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA