REKLAMA

Lifestyle polskich elit XVII i XVIII wieku. Rozmowa z dr Katarzyną Kuras

OFF Czarek
Data emisji:
2016-12-08 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz Szanowni państwo łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam jest dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry pani doktor mój dzień dobry panu dzień dobry państwu byście sobie, że kiedy wspominamy przeszłość to wydaje nam się, że było lepiej inaczej tak bym za moich czasów mówi mówiono, że rodzice nasi dziadkowie no ale nie bardzo wierzymy ale, ale dziś wydaje nam się, że jeszcze wcześniej, czyli w tych Rozwiń » czasach świetności w złotych czasach czegoś tam co w ogóle już było Super, a pani przygląda się bardzo uważnie temu jak wyglądało życie prywatne polskie arystokracji, choć nie tylko polskiej siedemnastym i 18 wieku nam pozostaje ten obraz znany z powieści znane z filmów w net, traktując byłych o tamtym okresie, ale pani ma całą masę materiałów i na tej podstawie mąż pani bardzo precyzyjnie odtworzyć taką rynnę taki film właśnie trochę, dzięki któremu może sobie wyobrazić jak to było onegdaj chęć jak to było onegdaj no cóż tak trochę idealistycznie pan widzi moją pracę i efekty tej pracy zacznijmy od tego bolą, bo to nie jest tak na podstawie materiałów źródłowych jesteśmy w stanie odtworzyć film mało jest takich relacji, które pozwalałyby nam tak plastycznie spojrzeć na przeszłość się, a 3 Musze przyznać, że są takie źródła pisane specjalnie właśnie dla potomności, w których mamy być traktowani właśnie jako o mnie tyle Czytelnicy są widzowie, a nawet słuchacze pewnych relacji także toto to pozwala nam tak plastycznie obraz i zarazem właśnie dotrzeć do Doda istoty problemu, którym pan mówi myślę, że z tymi realizowaniem Tesco w przeszłości to jest tendencja bardzo naturalna i popularna w i zarazem łączy się stworzeniem mitów na temat mitów na temat przyszłości w odniesieniu do pierwszej Rzeczypospolitej Boba akurat z tym okresem się zajmuje tylko tych mitów jest mnóstwo, choć dotyczą one przede wszystkim ma pomnik historii chaos polityczny my tutaj mit przedmurzem chrześcijaństwa czy czy też mit sarmatyzmu są tego klasycznymi przykładami zastanawia się natomiast do jakiego stopnia ta to to nasze powszechne takie społeczne wyobrażenia ożyciu prywatnym, w którym ówczesnej szlachty i arystokracji jest jest z mitologii chowane mnie tutaj trafiamy na bardzo specyficzną grupę mówimy o mnie w elicie, bo ja też badam kulturę elitarną, więc musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że mnie, że nie jest to szerokie, że nie jest to szerokie grono, że jest to pewne taka grupa wyjątkowa, a tym samym pewna otoczka aura zarówno kulturalna jak ich osobista rynna społeczna gastronomiczna higieniczna będzie trochę inna niż w odniesieniu do szerokich mas ludności to przyjrzymy się wybranym aspektom czasy się zmieniają i zmieniać nasze podejście do do pewnych kwestii na szkodę kwestii macierzyństwa czy też roli kobiety mężczyzny w podstawowej jednostce społecznej w rodzinie w, kiedy mówimy o liceach to co wolno mężczyźnie co wolno kobiecie jak wygląda macierzyństwo wygląda relacja między matką, a dziećmi innych no cóż tutaj w Pile świat świat siedemnastego osiemnastego wieku jest niewątpliwie światem patriarchalny, w którym to mężczyzna jest tą jednostką dominującą to mężczyzna ma prawa polityczne on jest ojcem głową rodziny on również może dziedziczyć więc, że mnie posiada posiada pieniądze posiada pieniądze może zarządzać tymi tymi pieniędzmi kobieta w tej kulturze jednak jest uplasowana przede wszystkim w roli matki matki bycie matką to jest podstawowy obowiązek ich zajęcie się potomstwem do tego mitycznego my siódmego roku życia i bycie matką tak naprawdę w społecznym wyobrażeniu chyba nie dominuje w recepcji obrazu kobiety z czasów staropolskich podczas gdy źródła wskazują, że ta kobieta staropolska to nie jest tylko włącznie matka taka kura domowa zamknięta w dworku Szlacheckim cieczy czy jakimś Pałacu, ale bardzo często ta kobieta jest inny towarzysz szkoły taką realną aktywną towarzyską życia mężczyzna nawet jest to kobieta, która bardzo często przejmuje inicjatywę w sprawach ekonomicznych czy w sprawach politycznych toto to grono aktywnych ekonomicznie politycznie kobiet, zwłaszcza w osiemnastym wieku jest bardzo szerokie klasycznym przykładem fan tutaj tutaj z rejonu polskiego trochę z rejonu krakowskiego jest Elżbieta Sieniawska, ale tych rozpalić Kowa ne kobiet było o wiele więcej Jonas Stein Lubomirska czy też Amelia Zbylut niż chowa parędziesiąt lat temu nawet Władysław Konopczyński napisał taką książkę, która co prawda dotyczy tylko właśnie Konfederacji Barskiej została za tytuł handel w bardzo charakterystyczny sposób, kiedy nami rządziły kobiety i właśnie Władysław Konopczyński przedstawił w środę całą dyplomację konfederackich wszystkie działania związane ze Zbaraża nami pod kątem aktywności kobiecej także tak jak mówię wydaje się że, że ta sfera relacji damsko-męskich jest dość stereotypowo przez nas postrzegana przykłady jednostkowe wskazują, że kobiety bardzo często wchodzą w rolę jednak współ kuratorem rzeczywistości domowej rodzinnej natomiast druga część pana pytania dotycząca roladki relacji matki z dziećmi też już kwestia trochę bardziej skomplikowana, bo gdzieś w osiemnastym dziewiętnastym wieku jak wskazują badania Filipa jest samo dziecko dzieciństwo zostało odkryte dziecko przestało być traktowane jak mały dron mały dorosły i po raz pierwszy realnie spojrzała no na dziecko jak nam integralną osobę mającą swoje potrzeby marzenia emocje i dlatego osiemnastym wieku możemy już mówić o tym, oczywiście stopniowo Potez proces ewolucyjny możemy mówić o rodzącej się bardzo intymnej prywatnej relacji pomiędzy matką dzieckiem, że klasycznym przykładem tutaj w tym względzie mogą być relacje naszego ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z matką Konstancją z Poniatowskich Czartoryską, która oczywiście co prawda tylko włącznie z Dodą do siódmego roku życia odpowiadała za jego wychowanie natomiast przez całą resztę życia możemy obserwować ogromną więź intelektualną emocjonalną przyszłego króla właśnie z matką ogromny szacunek do tej matki, a zarazem wdzięczność za atakowanie inną formację edukacyjną kulturalną takich przykładów oczywiście jest więcej posługuje się tutaj tylko tym najbardziej ewidentnym klasycznym, a co sprawiło, że te kobiety niektóre tak wysoko zaś w ówczesnej polityce, że im się udało czy mogę się różniły i też co przekonało mężczyzny, że ówczesny, żeby jednak dopuścić się do nowych to Herman tym samym poziomie, gdyby traktowania ryb mięsa to jednak nie jest ten sam poziom, bo cały czas mówimy tutaj o rzeczywistości prawnej, w której kobieta nie istnieje, czyli kobieta nie może być szeregowym posłem senatorem urzędnikiem w w tej sferze kobiety u kobiety nie istnieją kobiety tak naprawdę wdzierają się w te sfery życia politycznego cennika, do których pozwalają im dojść mężczyźni, czyli w momencie, kiedy mężczyźni prowadzą jakąś tam polityka oficjalną do kobiety są wykorzystywane w roli negocjatora jako mediatora jak pośredniczy Eko, ale podkreślam to wszystko są działania absolutnie nieoficjalna i niemające nic wspólnego z oficjalną linią polityczną, choć to nie znaczy takich negocjacji podskórnych mediacje prowadzimy już wcześniej, ale wydaje się, że właśnie ta dyplomacja kobieta, zwłaszcza w połowie osiemnastego wieku nabiera szczególnego znaczenia nie ma tutaj mowy o tym, żeby kobieta była faktycznym pośrednikiem czy ja wiem w relacjach pomiędzy monarchą, a rządzonymi takim jedynym wyjątkiem rzeczywistości warszawską drezdeńskiej jest Amelia niż chowa, która faktycznie pod koniec życia Augusta trzeciego, kiedy jej ojciec pierwszy minister Henryk gry był chory podobno robiła za pośrednika i nosiła papiery pomiędzy pierwszym ministrem, a królem w ten sposób pośrednicząc w typowej politycznej urzędniczej robocie nie wsparli kurierskiej takie bardziej kurierskie oczywiście też pytanie na ile miała na ile miała wpły w na kształtowanie decyzji podejmowanych przez króla i przez przez swojego ojca współcześni zarzucali, że akurat niż chować zbyt intensywnie ingerował w to bieżącą politykę, ale podkreślam na terenie gmin na terenie Polski nie mamy aż tak wyjątkowych przypadków tak jak zaznaczyłam kobiety wdzierają się nieoficjalnie w te sfery tam, gdzie pozwalają mężczyźnie ono bardzo często przyjeżdżają goście z mężczyznami na Sejm na sejmiki na obrady Trybunału załatwiają tam swoje interesy dbają o wały nie ekonomii posiadanych dóbr o kwestie dziedziczenia, ale tylko o w udo do tego stopnia, do którego pozwala na to istniejący porządek prawny wrócił do naszej rozmowy po informacjach informacje o jedenastej 20 studio w Krakowie dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w studio Radia TOK FM w Krakowie jest dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i razem z panią doktor wspominamy siedemnasty 18 wiek jak to drzewiej bywało mówi istotę relacji matka dziecko i trochę wychodząc poza Polskę dla przykładu Francji interesująco z dzisiejszego punktu widzenia układała się relacja pomiędzy Marią Leszczyńską a, a jej dziećmi interesujące są 1 z dozwolonych po imieniu pewnie chciałaby spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi w duchu trochę, ale takie czasy sorry no tak mamy czas powiedział król w takt to co nawet bardziej chyba pierwszy minister kardynał podjął taką daniną decyzje to macierzyństwo Marii leszczyńskiej jest trochę paradoksalne wydawać, by się mogło, że królowa Francji mogłoby się w 100 % cieszyć swoimi dziećmi, zwłaszcza że, żeby była ich liczna gromadka królowa dziesięciokrotnie była w ciąży przeżyła przeżyła ósemka jest jej dzieci problem polegał na tym, że wszystkie młodsze córki królowej Marii leszczyńskiej, bo też córki dominowały w tym gronie królowa urodziła tylko łącznie 2 synów został w pewnym momencie odesłane zgodnie właśnie z decyzją kardynała do opactwa w Fontainebleau gdzie, gdzie miały spędzić ten okres edukacji aż do osiągnięcia pełnoletności tak naprawdę to te dziewczęta wracał na Dwór wersalski po ukończeniu piętnastego szesnastego roku życia, ale czy demonstracja bardzo dramatyczna biorąc pod uwagę fakt, że Maria Leszczyńska musiała rozstać się najmłodszą córką, która miała zaledwie 2 lata to dwuletnia księżniczka została obsadzona razem z siostrami do 1 z karencji i właśnie wysłana do funta w euro w Wersalu pozostały tylko włącznie najstarsze dzieci oczywiście zostało Delfin Ludwik Ferdynand wraz z naj starszymi siostrami i z tymi dziećmi królowała mogła się widywać codziennie oczywiście przez krótkie krótkie okresy czasu w ten cenny czas dzieci Królewskich był ściśle zorganizowany miał swoją swojego Verne randki swoich Mistrzów w swoich koronnych nauczycieli, więc trudno tutaj, mówi że jakiekolwiek spontanicznej relacji cieczy o wpływie królowania na wychowanie swoich dzieci poza tym wydaje się, że królowa nie była w tym przypadku taką stroną niezbyt aktywną ułomną nam bardzo mocno przeżywała swoje porażki zarówno małżeńskiego trochę porażki polityczne chyba, stawiając jednak na pierwszym miejscu TUE Annie pełną niedopowiedzeń rozczarowanie stację z Ludwikiem piętnastym w momencie, kiedy mnie cała ta rodzina ponownie była razem to była końcówka lat czterdziestych osiemnastego wieku, kiedy właśnie dzieci wróciły z kontem w euro w Jenny akurat córki Marii leszczyńskiej chyba nie potrafiły z nim nawiązać na nowo takiej relacji, którą uznalibyśmy za inny za ciepło za taką emocjonalną to jest ciekawa, ale wydaje się, że właśnie dziewczęta z tego kręgu o wiele lepiej rozumiały się z ojcem Ludwikiem piętnastym, który potrafiłby się zabawny potrafi jakoś tak osobiście traktować wychodzić poza dworską etykietę wszystkie księżniczki miały jakieś takie zabawne przezwiska nadane nadany przez ojca natomiast co ta rygorystyczna bardzo religijna matka królowa, która koncentrowała się na na muzyce na nabożeństwach oraz na grze w Hawanie, ale ona nie była dla nich jakimś takim odpowiednim partnerem do umorzenia tra do rozmowy są to co do spędzania wspólnego czasu to, że to może z tego względu taka relacja w relacje bardzo skomplikowana nietypowa trochę wymuszona przez te okoliczności zewnętrzne, ale tutaj nie może trochę królową należy usprawiedliwić, bo ona w sytuacji lat trzydziestych nie miała absolutnie żadnego wpływu nie miała prawa protestu przeciwko rozstaniu z dziećmi tak jak dzisiaj norek jesteśmy jakoś jest miejsce, które robi dla was wrażenia, bo chcą się podzielić, a co to 8 sekund wysyłamy selfie to do naszych najlepszych przyjaciół nota to selfie trwał trochę dłużej, bo to obszar co 8 lat trafia w 2 w ofertach Ludwik piętnastym musiał w pewnym momencie wysłać portrecista zresztą znakomitego nad jadą do Fontainebleau rzeźby wykonał on portrety Królewskich córek cała operacja oczywiście zajęła wiele miesięcy, ale podobno, kiedy królowa już owe portrety swoich dzieci otrzymała zalegała w ww zamek wałach członek zaalarmowała wychodzi mu godzin podobno była poruszona faktycznie i widok mamy dwoje dzieci, ale no cóż tutaj mówimy jednak o rozstaniu, które trwały od kilku do kilkunastu lat, więc ciekawe czy nadmiernie miał takiego takim bazy portretów po prostu, żeby się nie trudzić wysłał w dowolnym wielmożów po prostu co tam trafiła i tak są gdzieś nie rozpoznało przez ostatnie 10 lat wcześniej było na coś na dowód był to malarz na pewno uznane, aczkolwiek dach, bo faktycznie tak tego rodzaju Chochół dowcip, by się przydał w tej sytuacji Rybnik nas inni jakoś tak zdumiewa TEN -T brak komunikacji pomiędzy rodzicami dziećmi fakt, że ani razu nie Leszczyńska nie lubi piętnasty gawiedzi i tych swoich córek funt euro, choć narzeka Maria Leszczyńska podjęła inne podróż do do swojego ojca Stanisława Leszczyńskiego także to nie jest tak żona była totalnie nie mobilna, ale Janoszka nie znalazłem żadnych śladów, by w roku 2 dokumentacji świadczącej o tym, żona tak jakiekolwiek starania, żeby taką podróż zorganizować podejmował spełnia pani Brzeska pani Ola w dawkowaniu dla Caritas co jest dla obu ekip zasady to jest rodzaj takiej takiej typowej karcianki i to co taka gra, która nie losowanie połączone z kartami nic takiego szczególnie ambitnego i skomplikowanego mamy mamy plan się, że mamy cyfry mamy mamy jakieś pieniądze, które możemy się ciemno zakładać to jest tak jak mówienie co szczególnie skomplikowane można spokojnie znaleźć w internecie taką plansze do gry w kampanii, ale i sobie wyobrazić jak to jak to wyglądało, ale faktycznie była to Grad, która była ulubioną grą królowej Marii leszczyńskiej jako problem polegał na tym, że cała reszta dworskiego Towarzystwa, czyli zarówno Ludwig piętnasty bieg dzieci bardziej cenimy sobie lans w Chinach tam taką taką grę bardziej skomplikowaną chyba taką trochę obaw trochę bardziej ambitną i to było smutne, ale z naszą królową niekoniecznie ktokolwiek chciał WK Aniela gracz wyłączy wszyję najbliższe otoczenie ludzi, którzy spędzali z nią dużo dużo czasu, bo biedna w milczących psach Waldemar Łysiak pisał Lanc Nafcie trochę w Grecji z cegły do nas my nie zawiera bardziej popularny w 18 wieku niż myszkowanie ratowania la już wydaje się być taką passę taką, jaką niekoniecznie będąc u szczytu popularności Acta i czym się inspirował, jeżeli chodzi o siatce, czyli jak w tym 1718 wieku elity się ubierały czy ten sznyt Narodowy Polski było w inny ważny i wiodący czy też jest takie spojrzenie w kierunku dworu francuskiego rosyjskiego brytyjskiego innym no cóż ten strój Narodowy Polski zawsze był ważny, bo Bobo strój jest elementem pewnej demonstracji politycznej nieprzypadkowo n p . Polacy byli bardzo bardzo mocno poruszeni tym jak w roku 1700 sześćdziesiątym czwartym Stanisław August Poniatowski nie ubrał się ustrój Polski z Castro hiszpański wtedy mówiono, że nawet Niemiec August trzeci założył strój Polski na koronację, ale jednocześnie to wpływy cudzoziemskie kosmopolityczne są widoczne i 14 w osiemnastym wieku to jest kwestia mody Jola np. siedemnastym wieku o wiele bardziej popularny jest strój hiszpańskiej wszystko to co ma trudniejsze niż się ze sobą to szczególnie dobrze widać na obrazach z tego okresu to faktycznie już osiemnastym wieku strój francuskiej pewne ekspansja mody francuskiej to wszystko nabiera na nas na szybkości na popularności należy też zaznaczyć, że wzorowano się tylko nas samych nie na sam nie tylko nas samych sukniach na ich konstrukcję na pana na tkaninach, które zresztą sprowadzono w sumie zachodniej Europy, ale też na wszelkiego rodzaju zdobieniach na stylistyce PR -u, choć panna na modzie dotyczącej tego należy się malować nie należy się malować jak należy się malować jak się należy malować to znaczy nie należy się malować przesadnie z pewnością nie należy się przestał malować przesadnie należy malować się umiejętnie wy, stosując raczej mieć jasne takie takie stonowane kolory nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek Chemnitz jaskrawych barwach tak zresztą popularnych współcześnie raczej umiar obowiązuje zresztą samo malowanie się też jest, że kontrowersyjne nie we wszystkich sferach jest jest dopuszczalne, ale i dla kobiety dla mężczyzn malowania tak i dla kobiet jak najbardziej dla kobiet i dla mężczyzn w TTV ozdoby, o których mówiłam wszelkiego rodzaju biżuteria nie wiem kolczyki to też, chociaż w okresie renesansu dotyczy mniej kobiet i kobiet i mężczyzn niż te granice, ale może nie stała się tak tak sztywna, a czym się malowano różnego rodzaju roślinach nieźle o tyle tutaj w Czechach mówimy tutaj jednak album o elitach, a tym samym wszelkiego rodzaju ubarwi była pachnidła pudry z zastosowaniem ówczesnych receptur były były jak najbardziej dostępne, a to czasem się przyglądam takim 1731810 rockowi tak wiele czy nikt nie miał wystarcza odwagi wypowiedzieć o Matko krzyż jest brzydki nie nośmy tego panowie Bach no cóż to jest kwestia gustu mogą stać się nie dyskutuje tak tak czy inaczej owa peruka, a nie sądzę, że w rozumieniu ówczesnych Pudziana po prostu miała ułatwiać życie, bo tym samym uwalnia władzę owych ludzi z tego żmudnego procesu tworzenia takiej precyzyjnej misternej fryzury z własnych włosów tym samym owo założenie peruki było było łatwiejsze i i oszczędzał trochę czasu przyjąć, że problem tutaj był problem dla nas mogą być kwestie higieniczne dlatego, że ma owe misterne peruki bardzo często były inne niż sam ten proces dbania o ich czystość dziennie przebiegał tak jak tak jak powinien tak tak norm peruki test był były problemy z ich oczyszczaniem tym samym bywało, że tego typu we włosy stawały się źródłem często stawały się lokum dla insektów innych takich mężczyzn nieprzyjaciół ówczesnego ówczesnych ludzi sąd mu teczki wykładamy na siłę naszej tak to podobną moc teczki którym, która damy nosiłem w Dzienniku na szyi i stąd konieczność takiego mechanicznego radzenia sobie z tego typu problemami, ale z drugiej strony imponuje, że te warunki to są takie bym tak takie niekoniecznie piękne i mówili, że są to paskudztwa tutaj bin estetykę osiemnastego wieku mnie różni się z pewnością do tego co w tym momencie uznajemy za piękne, ale też należy pamiętać, że peruka jest tym po pierwsze, takim symbolem statusu socjalnego też jest ze społecznego, toteż jest dostosowana do obowiązującej mody, ale też bardzo często peruki stawały się właśnie tą częścią ubioru, która pomagała zademonstrować sympatie polityczne znane są tutaj angielskie damy, która w tych starych warunkach nosił różnego rodzaju szarfy kokardy informująca o tym, że są np. zajeżdża drugim zajęciem trzecim trzecie czy za Williamem piciem są także w ten sposób zabierano też głos z Lechem w debacie w debacie publicznej innym takim sposobem zabierania głosu taki takiej demonstracji wizualnej swoich poglądów były muszki muszki w Anglii akurat muszka wydmuszka przypięta na prawym albo na lewym policzku oznaczała, że jest się albo zatory sami albo zamknie figami i wystarczyło zobaczyć tak udamy czy takiego dżentelmena i wszystko było jasne platform, a to oznaczałoby myszy we fryzurze i inne poważne kłopoty jechał w ich praw jazdy 1 zdam się to przytrafiło jak odkryła ze śmiechem, bo to moment odkrycia, że w jej fryzurze żyją myszy no cóż to kto to chyba jest coś co łączy nas damami osiemnastowieczny mi badamy bez względu na epokę bardzo boją się myszy się okazuje Phil Alan to jest taka anegdota, którą struktura gdzieś tam została opisana myślę, że jednak aż do tak gorszących przypadków owych zaistnienia nowych gniazd my się aż tak często nie dochodziło wrócił do naszej rozmowy po informacjach informacja 1140 studio w Krakowie dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w studiu Radia TOK FM w Krakowie z dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a co z tymi imprezami w Hull huczny mi pan Andrzej Kor kojarzymy ówczesne elity jako te, które projekty się odwiedziły to po to, żeby przez następny miesiąc jest i 55 i jest jeszcze pić, po czym pojechać do kolejnego znają kraj i tak cały rok czynny cały rok tona pewno nie dało się w ten sposób funkcjonować chociażby ze względu na te okresy zakazany przez kościół Okrasa adwentowy czy czcią okres postu, kiedy starano się jednak tego typu owych imprez balów we mnie unikać w pozostałych okresach, zwłaszcza w okresie karnawału czy miesiącach letnich w ramach pewnych takich wakacyjnych odwiedzin czy czy wyjazdów tt tt wizyty stołu są kwestie jak najbardziej naturalną poza tym myślę, że volvo mówimy tutaj o imprezach, a z drugiej strony trzeba podkreślić, że nowo imprezowanie w dużej mierze sprowadzające się do wspólnego spożycia jadła napitku właśnie stanowi w przypadku Rzeczypospolitej część kultury staropolskiej, która zakłada komunikację nie tylko na poziomie formalnym, ale też na poziomie nieformalny ma, więc znajomości wszelkiego rodzaju z sąsiadem z sąsiadami z przyjaciółmi znajomymi są po prostu bardzo dobrze widziane to jest tak taka francuska komedia liter coś co chcą coś co sprawia, że ludzie się gromadzą dyskutują nie tylko o problemach politycznych, ale też o problemach ekonomicznych gospodarczych prywatnych także kultura staropolska z pewnością bardzo mocno związana z dialogiem rozmową, a wiadomo, że wspólna spożycie tych krajów łączcie nie tylko zaostrza apetyt, ale też skłania do poruszania różnych wątków, kiedy czytamy też o elitach siedemnastego osiemnastego wieku od czasu do czasu pojawiają się spekulacje, że o oto taki ton miału tyle i tyle kochanek, a ta bywała kochanką tego bojowego, a jeszcze tamtego czy możemy potwierdzić tej formacji czy to był w dużej części to są spekulacje dotyczących dotyczące właśnie życia bardzo prywatnego ówczesnych elit no cóż z tymi plotkami siedemnastym 18 wieku jest tak samo jak z płotkami tymi współczesnymi, a oba o kwestiach, o których pan wspominał, czyli bardzo często są to plotki mało, kiedy jesteśmy w stanie rzetelnie potwierdzić te te informacje Anna ma owo rozpasanie ta rozwiązała się elit są są też do pewnego stopnia mitycznej chyba nie powinniśmy demonizować tego problemu, choć ten problem z pewnością istniały to jest chyba dość zrozumiałe w społeczeństwie, w którym związki są jakoś tam obok dywany są z materią polityczną nie zależało absolutnie od doboru małżonków pod kontem intelektu mu rozwoju psychicznego rozwoju rozwoju fizycznego, a tym samym owe zdrady się się zdarzają mu tutaj takim WOW wróć może na moment Sieniawski, której zarzucano n p . na przełomie siedemnastego osiemnastego wieku romansu z księciem mera koło przy czym i bardzo bardzo mocno w opłatkowym Vanuatu kwestie debatowano na ten temat, ale w korespondencji zaś pojawiają się informacje, że w pewnym momencie Sieniawska postanowiła sowy gorszącym związkiem mnie zerwać powrócić do męża to wszystko sprawia, że tak naprawdę to jesteśmy w stanie za bardzo rozgraniczyć, gdzie tu jest jakakolwiek granica pomiędzy plotką, a ataku potwierdzoną w sferze tajną informacją tak sobie myślę, że z drugiej strony ta rozwiązała źdźbła do pewnego stopnia akceptowane takim klasycznym przykładem jest nasz król August drugi, który przecież nikt do Rzeczpospolitej swojej małżonki mnie przewiózł ona też odmawiała przyjazdu do Warszawy przejścia na mój katolicyzm koronacji natomiast August drugi wzorem, czyja wiem Ludwika czternastego Ludwika piętnastego dość otwarcie żył z kolejnymi kochankami linie metra sami i w takich takich luźnych nieformalnych związkach to wszystko oczywiście odbywał się pod czujnym okiem obywateli i ja nie jestem pewna czymś na którymś tam etapie owi obywatele nie przyzwyczajali się do tego tak trochę nie przymykali oko na pokonana na wybryki swojego monarchy, a jeżeli chodzi o rzetelne żużlową myślę sobie, że kwestie dotyczące właśnie świat zdrad czy moralności należałoby jednak rozpatrywać pamiętając, że to jest opinia współczesnego tak raczej nikt i która powstała też konkretnych okolicznościach, czyli no właśnie mogły zbierać inną opcję polityczną czy inną portowcy po opcje magnacką stała się ile wiarygodnych rzetelnych źródeł mamy, na podstawie których wnioskujemy o użyciu elipsy siedemnastego szesnastego 17 ludzi oraz gość naszego eksportu netto czy tak no nie wszystkie tematy są aż tak kontrowersyjnej są taką materiału, która jest szczególnie podatna na plotkę i po twarzach właśnie zdrady jak życie erotyczne wybryki seksualne et Cetera cieczy czy takie kwestie kwestie sensacyjne tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym, bo tak jak pan mówi bardzo łatwo jest dać się wciągnąć twórcy listu w batalię, która tak naprawdę nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością najlepiej jest oczywiście jeszcze możemy, czyja wiem źródła bistro graficzne skonfrontować z z pamiętnikiem cieczy czy jakimkolwiek innym materiałem pozostałe kwestie dotyczące prywatności są już z natury rzeczy mniej kontrowersyjna, bo mówimy tutaj o szerokich zagadnieniach związanych z ubiorem z z higieną wóz z gastronomią w nie jest z pewno pewno intymnością zachowań z utrzymywaniem zachowywaniu sekretów z religijnością to już nie musimy być aż tak ostrożni w nią z drugiej strony dość tych źródeł takich bezpośrednio traktujących owych tematach wcale nie ma aż tak Holandia, ale takim klasycznym przykładem jest opis obyczajów oczywiście Jędrzeja Kitowicza, ale to jest dzieło unikatowe myślę, że w skali Rzeczypospolitej i jedyna w swoim rodzaju to jesteśmy skazani na nas na przeglądanie korespondencji pamiętników ksiąg sądowych, ale i uzupełnianie tego materiału narracyjnego każdym innym możliwym swoja panią higienie wydaje się, że wiek siedemnasty trudno to cieszy fakt, z którym my zmienia się podejście do higieny w inne dowody także w UE inni, którym to znaczy tak w wieku 17 dziś pod koniec wieku siedemnastego woda ponownie zaczyna być popularna traci to mnie odium czynnika szkodliwego dla zdrowia, która zyskała w wieku 16 i faktycznie wieku szesnastym nie raczej raczej unikano wody unikano takich zupełnie typowy dla nas praktyki higienicznej wierząc, że woda otwiera w porę ciała, przez które dość swobodnie mogą przylatywać przelatywać naszego organizmu wszelkie bakterie wirusy zarazki ich miast Matejek jak to wówczas określano nie mając oczywiście tak precyzyjnego jak my wyobrażenia wszelkiego rodzaju zagrożeń nie pod koniec osiemnastego wieku woda trochę trochę wraca do Łask już już siedemnastym wieku teoretycy twierdzą, że może ona wcale nie jest tak szkodliwa jak wydawało się jeszcze wieku szesnastym i wraca do Łask na, tyle że w wieku 18 możemy już mówić o rezydencjach wyposażonych w łazienki, która w, które były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem co oznacza, że ludzie ponownie wrócili do dowodu dochodu do kultury, która jednak osadzał się na meczu w czyjej mycie jedzenie i imprezowanie należy kuchnia w kuchni mniej się wydaje, chociaż wiem pytam w kuchni mniej chodziło o smak, a bardziej o to, żeby prezencja potrawy była taka, która rzuci Gościna kolan na kolana tak każda prezencja na pewno jest istotne chodziło o to, żeby potrawa była potrawa nie tylko dawała się zjeść ten smak zaraz zaraz do tego wrócę jest już dyskusyjny, ale takie przepisy jak chore Anna Kapłon we w klasie czy też pieczyste zdobione piórami kur kogutów tak takie symulujące właśnie może w żywe ptactwo były jak najbardziej na porządku dziennym z tym smakiem tak różnie bywało, bo ten smak Hołek zmienia się w czasach nowożytnych zmieniały się preferencje to tradycyjna kuchnia staropolska była jednak oparta na pewnych smakach kontrastowych słodkich kwaśnych nie wszystkie te potrawy, które rewelacyjnie wyglądały zarazem znakomicie smakowały do dodatku to trzeba bardzo realistycznie podkreślić, ale gdzieś w połowie siedemnastego wieku zrodziła się we Francji zupełnie nowa szkoła kulinarna, która właśnie mnie postulowała odejście od nich kontrastów smakowych i od użycia horrendalnych ilości potraw jak to miało miejsce na dworach polskich, chociaż jeszcze 1718 wieku ta nowa kuchnia francuska eksponowała na Europę przebywając również do Rzeczypospolitej i to kto było już zupełnie nowa jakość, bo w in kuchnia osad dała się na smakach łagodnych na przygotowywaniu bulionu z ZUS lub delikatnych na użyciu też przyprawy raczej naturalnych takich jak koperek Pietruszka i rezygnacji z tego wszystkiego co wcześniej było też dodawane w dużych ilościach czy chociażby goździków kolendry liści laurowych et Cetera przypomina sobie taką pokazową potrawę w lesie szczupak, który był w 1 kawałku 1 część była gotowana 1 smażona z Johnem, a trzecie wieczorach BF funt taki przepis na tegoż Czubaka znajduje się w najstarszej polskiej książkę książkę Kucharskim tę książkę kucharską to mamy dość późno wydaną w porównaniu do pozostałych części Europy, bo dopiero w roku 1800 osiemdziesiątym drugim Stanisław Czerniecki we mnie wydały kompendium w okularów kompanię folku folkloru zresztą wznowione parę lat temu przez muzeum Wilanowskiej w świetnej szacie graficznej doskonałym aparatem autorstwa Jarosława Domańskiego jego współpracowników i tam właśnie można znaleźć tak cudowne przepisy hak jak jak owo ryba będąca w 1 części, ale tak naprawdę wyzwoloną Czubaka w 3 smakach fakt, że tak tak tak i tak Kapłon deflacja, którym wspominałam wcześniej to to również jest film to również jest potrawa, która znalazła się w książce Czarnieckiego także tam tam dużo takich egzotycznych z naszego punktu widzenia przepisów można, ale co ciekawe w tym momencie te przepisy jakoś tak wracają i jest coraz szersze grono entuzjastów właśnie gotowania po staropolsku degustowania tego jak to ongiś smakowo i taki problem zaś polega na tym, że nie wszystkie składniki, pomimo że nazywa się tak samo jak te, których używamy dzisiaj to były te same rzeczy nic tak to po pierwsze, poza tym my mówimy też o mojej jakości mięsa, którego używano 17 w osiemnastym wieku tego mięsa współczesnego jakości warzy w tutaj akurat te ekipy, które bawią się gotowanie wg Czarnieckiego ba nawet wg Jelonka, który wie rączki, który jest późniejszego pochodzi ZOK dopiec dopiero z czasów stanisławowskich mają naprawdę wiele wiele problemów z domów do przezwyciężenia w bardzo pani dziękuję dr Katarzyna Kuras z Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego była państwem moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej ja również panu dziękuję dziękuję państwu za uwagę dziękuję dziś, że program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam czuł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA