REKLAMA

Min. Szyszko planuje spustoszenie w ochronie przyrody. Ministerstwo Środowiska zaprzecza. Jakub Medek był gościem Agaty Kowalskiej

Post Factum
Data emisji:
2016-12-09 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
21:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dziś same zadziwiające tematy i wszystkie związane jako Izy działalnością poszczególnych resortów przedtem był było Ministerstwo Sprawiedliwości prokuratura jeszcze wcześniej MF ministerstwo edukacji, a teraz wracamy do ministerstwa, które zajęło nam sporo czasu wczoraj w audycji post factum, czyli resortu środowiska ochrony Ministerstwa Środowiska, a wszystko w krąży wokół dokumentów ujawnionych przez Rozwiń » Greenpeace Polska 3 potężnych zmian ustaw dotyczących ochrony środowiska, w których do ustaw wg ministerstwa nie ma on nie powstały nieistniejące tylko, że my nie mamy i są to potężne w sumie 66 stron przepisów potężny dokumenty w UE ministerstwo wciąż opiera drugi dzień z rzędu żart, a że na nic takiego nie powstało w z nami jest na szczęście Jakub Medek reporter Radia TOK FM dzień dobry witam dziś dobra data dzień dobry państwu, które mam nadzieję wyjaśni nam, dlaczego ministerstwo tak bardzo się wzbraniał przed unijnym przyznaniem się na, że powstało powstał potężny projekt reformy całego systemu w ochronę środowiska, a raczej itu cytuje samego ministra szyszkę z jego listu do pani premier zgodnie z zapowiedziami przesyłam w załączeniu pakiet kompatybilnych ustaw usprawniających zarządzanie żywymi zasobami przyrodniczymi, czyli dom można uznać, że w dawnym świecie to była ochrona przyrody i Sejm zdecyduje specjalnie dla nich, dlatego że z Ministerstwa Środowiska upiera się żadne prace legislacyjne w tym zakresie nie trwają w resorcie natomiast sam pan minister chyba poza wiedzą swojego własnego urzędu z el koresponduje z panią premier i wysyła jej już w załącznikach do ustawy z na dodatek również Greenpeace Polska dotarł do listu wysłanego do ministerstwa rozwoju w SZ PS również tymi projektami i tam z pytaniem czy zechcieliby się zapoznać czy mają dziś uwagi, bo cały ten wynik kompleksowym zesta w ustaw ma uda mu ułatwić inwestycje, czyli przyznają jednocześnie, że nie chodzi o ochronę środowiska tylko inwestowanie Jakubie przede wszystkim pytania do ciebie, dlaczego ministerstwo od 2 min UE rękami nogami broni się przed stwierdzeniem że, owszem, ustawy powstały jak ty rozumiesz ja mogę powiedzieć ja mogę powiedzieć, jakie to rozumiem ja się z tymi 66 ma stronami projektów my i uzasadnieniem uzasadnieniami zapoznałem i muszę powiedzieć jestem przerażona tym i jestem przerażony, bo tak naprawdę w przyjęciu ustaw oznaczałoby całkowitą rekonstrukcję systemu ochrony przyrody w Polsce i przypuszczam, że to jest pewien powód czynić to jest powód, dla którego ministerstwo na razie nieszczególnie ma ochoty chwalić tymi projektami, które wożą ludzi przerwy znów rezyduje w ministra Jana szyszkę, który pisze do pani premier, że istniejący system oparty na teren o o istniejące struktury tutaj rzeczywiście taka jest składnia z istniejący system oparty o istniejące struktury Gdoś Gdoś wymaga gruntownej naprawy w opanowanym przez ideologicznych nieprofesjonalistów służy rozwojowi biurokracji przy praktycznym braku wpływu na stan środowiska jego cena od ceny powoduje paraliż inwestycyjny skoro ministerstwo przygotuje naprawę tego całego skorumpowanego mnie profesjonalnego systemu to dlaczego się tym nie chwali tym kluczem umyśle jest to określenie paraliż inwestycyjny i to, które przetaczały się wcześniej, czyli zarządzanie zasobami żywymi tych 2 projektów nie da się sprzedać kilku projektów związanych z ochroną troską czy dbaniem o środowisko naturalne to są projekty czysto właśnie nakierowane na maksymalne usprawnienie przyspieszenie w intencji ministra inwestycji kosztem czy całkowitym czy prawie całkowitym odrzuceniem ochrony przyrody ja rozumiem, że obecne władze wyrażą wolę suwerena, niemniej jednak ta część społeczeństwa, która dla władzy suwerenem nie jest w znacznej mierze na tę kwestię bywa dość wrażliwa i przypuszczam, że ta niechęć do chwalenia się ministerstwo wynika właśnie z tego, że jak na razie przynajmniej ministerstwo nie rzeczy czy też nie życzyło sobie, bo te dokumenty wypłynęły nie życzyło sobie zamieszania wokół tego tematu w kraju, a także, o czym myślę porozmawiamy później w kontaktach z Unii Europejskiej, bo to wreszcie zaniżyła ona zawsze groźną Unię, bo pewnie zaraz zacznie mówić, że pieniądzach natomiast 1 rzecz to od Greenpeace Polska i inne organizacje ekologiczne, które opublikowały te 3 ustawy, a następnie 2 listy z korespondencji Międzyresortowej, ale mamy też wiceministra środowiska Mariusza Gajdy, który sam wypłynął w sejmie 1 grudnia w i powiedział, że rzeczywiście w tej chwili w resorcie zastanawiamy się w jaki sposób wzmocnić nadzór nad wydawaniem decyzji środowiskowych w bo z 1 strony są często jest wydawane w sposób szkodzący środowisku, a z drugiej strony inwestycje są blokowane, czyli trzeba te działania podjąć sam pan wiceminister przyznał przed posłami że, że już co się dzieje w ministerstwie, chociaż samo ministerstwo zaprzecza to mi bardzo przypomina sytuację z Ionesco i puszczą Białowieską, kiedy my jako radio pierwsi podaliśmy informację o tym, że minister będzie zabiegał o wykreślenie Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa Przyrodniczego i przeniesienie go jej na listę dziedzictwa kulturowego ministerstwo to bardzo gorliwie zdementowało, po czym pan minister podjął szereg działań zmierzających dokładnie w tym kierunku, więc tu sytuacja jest analogiczny, ale i gdy, czyli po prostu się boją, bo to było w zmienionym w ramię z informacją, że wolne od MO moim zdaniem się trochę obawiają obawiają się zarówno w linii oporu i to nawet nie tyle społecznego oporu były profesjonalistów specjalistów jak i przede wszystkim myślę jednak obawiają się w tej sytuacji po Unii Europejskiej w no właśnie, o co chodzi z tą Unią, jakie dostają są zagrożenia jak na razie sprawa projektów tych ustaw jest znana od 2 dni wszyscy koncentrują się na tym, że minister proponuje, żeby osoby blokujące inwestycje zagrażające środowisku mu zamykać na 3 lata więzienia, ale to naprawdę nie ma w tej ustawie są dużo groźniejsze zaczną jest w niej o ograniczenie udziału czynnika społecznego w procesie decyzyjnym, o czym rozmawiałeś wczoraj ze swoim gościem z Greenpeace u dalibyśmy do jedno miast może nie istnieją organizacje pozarządowe, które mogłyby uczestniczyć wprost, że nie jest on nie ma w Polsce wydajemy w Polsce organizacji, które spełniałyby wymogi wymyślono w ministerstwie przy wawelskiej celem natomiast by zwrócić uwagę, że rząd znów zaczął się na tym wątku, że Lis cie ministra szyszki do pani premier jest ta kwestia jest poruszona w dziale oszczędności w od dużych oszczędności są różne m. in. dla gmin, bo nie będą musiały wydawać decyzji środowiskowych i punkt następny NGO-sy i że jest życie opisane są te warunki uczestnictwa w procesie decyzyjnym już niema tego ostoi tego ostatniego zdania p t . czyli znika nam problem wobec współpracy ze ludzie sami czy konieczności zmagania się z nimi w urzędach nędzy jest, ale jest to nieuchronność ich w taki współczesny model kremlowskich łatwiej ułatwimy proces decyzyjny, eliminując czynnik społeczny jest AOC i związane z w tym wracajmy do Unii w tej chwili system mógł to muszą objaśnić to jest skomplikowane postaram się to zrobić w sposób klarowny i szybki w tej chwili system wydawania w uproszczeniu powiem pozwolenia na budowę, ale różnych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji te dokumenty wymagają czegoś takiego jak decyzja środowiskowa, czyli akt Administracyjny, który określa my jak dana inwestycja wpłynie na środowisko naturalne jak ten wpły w zminimalizować jak ewentualnie kompensować pewne straty to nie dotyczy oczywiście każdej inwestycji natomiast takich dużych inwestycji strategicznych np. liniowych dróg czy też inwestycji na obszarach chronionych dotyczy to jak najbardziej i o ile pozwolenia na budowę wydaje odpowiednie organa administracji publicznej np. pszczół województwa dużych inwestycji to będą wojewodowie o tyle te decyzje środowiskowe wydają taki taka instytucja, która nazywa się generalna dyrekcja ochrony środowiska i regionalne odpowiedniki regionalne dyrekcje ochrony środowiska to jest system, który obowiązuje w Polsce od, o ile my poniesiemy w 2008 roku i zostało wprowadzone w związku z ujednoliceniem polskiego prawa z prawem unijnym, a prawo unijne wymaga tego, by kwestiami środowiskowymi przy inwestycjach zajmowała się inna instytucja niż inne organy niż organ wydający pozwolenie na budowę jak upraszcza, bo to nie tylko pozwolenia na budowę chodzi przed 2008 rokiem mieliśmy taką sytuację, że to wojewoda wydawał pozwolenie na budowę i równocześnie wydawał decyzję środowiskową dla tej budowy Otóż minister chce wrócić do tego systemu chce zlikwidować generalną dyrekcję ochrony środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska kwestie decyzji środowiskowych powierzyć organom wydającym zgodę pozwolenia na budowę w tym te zgody tak, bo dochodzi nie tylko pozwolenia na budowę w rozwoju oraz rozdaje wójt, czyli administratorzy w Oslo Stoch wójt, a właściwie to głównie wojewoda i starosta, ponieważ pan minister w liście do pani premier sam przyznaje, że generalnie kwestia oceny oddziaływania na środowisko decyzji środowiskowych nie będzie już dotyczy szczebla gminy generalny te projekty do wzoru działo się ograniczają mu tak one bardzo mocno ograniczają liczbę przedsięwzięć, których ocena oddziaływania na środowisko będą dotyczyć, więc pan minister chce nas cofnąć przed 2008 rok chce nas, więc cofnąć do stanu prawnego sprzed ujednolicenia prawa oraz prawem Unii Europejskiej, a to może za sobą pociągnąć taki skutek, że Unia Europejska inne nie tylko nie będzie chciała np. dofinansować naszych inwestycji na realizowanych w takim trybie, ale może w ogóle zablokować wszystkie fundusze unijne i to nie jest moja opinia tylko z tą opinią prawników, którzy od kilku dni analizują dokumenty ich zdaniem może być z tego taki skutek zaraz wrócimy do rozmowy na razie straszą państwa Jakub Medek reporter Radia TOK FM co chwilę wrócimy do dyskusji będziemy przyglądać się dalej w tym rewelacjom z Ministerstwa Środowiska i post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie druga część rozmowy z Jakubem Medkiem reporterem Radia TOK FM dyskutujemy na temat sprawy, która akt k rozgorzała od wczoraj w chodzi o dokumenty ujawnione przez Greenpeace Polska i inne organizacje ekologiczne w 3 potężne ustawy zmieniającej system ochrony środowiska w Polsce, do których Ministerstwo Środowiska się nie przyznaje, ale przyznaje się minister Szyszko w liście do pani premier przysyła tej ustawy te projekty idealnie streszcza je dla wygody pani premier z oraz w przytacza powody, dla których trzeba zlikwidować dotychczasowy system MMTS istniejące struktury m. in . generalnej Dyrekcji ochrony środowiska i regionalnych odpowiedników ja też pytam państwa na profilu Radia TOK FM na Facebooku, dlaczego mniej resort środowiska nie przyznaje się do tych ustaw i dlaczego wprost kłamie w swoim oświadczeniu twierdzą, że żadne tego typu prace nie są prowadzone w no, chyba że nie kłamie, bo już się skończyły te prace, ale też nie do końca bowiem, że minister Szyszko koresponduje z innymi resortami w tejże sprawie z nowych pytam państwa i tych wizyt były komentarz pana Janka, który z napisem, że to oni nie kłamią oni mówią prawdę tylko obrócono 180 stopni w ich no proszę jak można pozytywnie wejść w każdej sytuacji panie Janku dziękuję redakcji, ale wracamy do naszej rozmowy Jakub Medek z nami i chciałabym, żebyśmy troszeczkę skupić na tym co jeszcze twoim zdaniem jest ważne może już nie w tej korespondencji nie w tych dziwnych oświadczenia resortu tylko w tych strefach tych ustawach bo, bo to jest miks najpoważniejszy problem jeśli one staną się prawem co niestety biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną czy układ sił w parlamencie jest nową dość mocno prawdopodobne, więc tak jak mówiliśmy przed serwisem informacyjnym nowe najistotniejsze tutaj wydaje się ta kwestia likwidacji generalnej Dyrekcji ochrony środowiska i regionalnych Dyrekcji ochrony środowiska jako takiego organu kontrolnego od kontrolującego inwestycję od strony ich wpływu na środowisko i przywrócenie tych kompetencji organom, które będą wydawały pozwolenia na budowę, czyli wojewodą starostą i ewentualnie wójtom, a przełożą się za pieniądze, bo to jest chyba jednak istotne czy w tych argumentach ministra szyszki i w tych uzasadnieniach, które do ustaw zostały w do Redy do dołączone no nie ma dziś od Pszczyny prawdy to znaczy, że rzeczywiście, gdy OSiR w donosie działały porządnie nauczyć ja powiem tak głosował przyglądający się kwestiom polskiego czy ochrony środowiska naturalnego czy zarządzania środowiskiem naturalnym w Polsce ja mogę mieć do MOK BOSiR dość bardzo dużo zastrzeżeń, ale tu są zastrzeżenia w drugą stronę to znaczy dziś mogą mieć do nich zastrzeżenia to głównie o to, że niedostatecznie wywiązywała się ze swoich zadań natomiast jeśli chodzi o kwestie, na którą pan minister tak tak duży nacisk kładzie w tych listach, do których dotarliśmy, czyli przyspieszenie procesu inwestycyjnego to tutaj akurat wpływ Gdoś ów i Gręboszów w porównaniu do tej sytuacji sprzed 20000708 . roku, kiedy one zostały utworzone one poprawiły sytuację one przyspieszyły proces inwestycyjny w pierwszym roku ponad 25 proc, a więc okazało się, że niezależne instytucje od kontroli wpływu inwestycji na środowisko to kontrole przeprowadza znacznie szybciej niż robił to wcześniej organ administracji odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na budowę, czyli tak naprawdę to one sprzyjały procesowi inwestycyjnemu, tym bardziej jakby ta argumentacja jest dla mnie całkowicie niezrozumiała, jeżeli mówimy o tym w kontekście ochrony środowiska ponosi natomiast staje to doskonale zrozumiała, jeżeli ta ochrona środowiska nas w ogóle nie interesuje, a interesują nas tylko włącznie inwestycje, czyli zamierzamy wrócić do takiego modelu Radzieckiego zawracania biegu rzek przenoszenia gór i nawodnienia pól bawełny na pustyni, gdzie nie patrzymy zupełnie na koszty środowiskowe interesuje nas tylko na efekty inwestycyjne i wtedy rzeczywiście sytuacja, w której 1 organ wydaje pozwolenie i przy okazji kontroluje sprawy środowiskowo moja sytuacja zdecydowanie wygodniejsza, bo ten organ nie ma absolutnie żadnego interesu w tym, żeby dokonywać rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia dziś tutaj też z życia uwagę na jeszcze 1 rzecz w tym liście do pani premier Jan Szyszko pisze, że w ramach oszczędności w ME uzyska się dużo pieniędzy z likwidowanych WORD dosiąść duszach etatów, który obecnie cel te osoby zajmujące te etaty zajmował się ocenami oddziaływania na środowisko nie pisze natomiast, że te same pieniądze będą przeznaczone dla administracji centralnej postaci np. wojewodów i ich z urzędów cena zlotemu większość urzędów wojewódzkich albo właśnie i właśnie ta ocena środowiskowa będzie się odbywała tylko na papierze z pozycji biurka i przekładania dokumentów z lewej szuflady do prawej no tak, ale jeżeli pan minister ma takie wyobrażenie o obecnej rzeczywistości to znaczy, że nie dotarło do niego to, że od dłuższego czasu jesteśmy członkami Unii Europejskiej, że ocena oddziaływania na środowisko zazwyczaj dotyczą dużych inwestycji, która są współfinansowane są mi, że akurat Unia do tego rodzaju kwestii podchodzi poważnie, a jak się kończy takie przekładanie dokumentów z szuflady do szuflady to było najlepiej widać przy okazji budowy obwodnicy Augustowa i Andrzej Jaros udało przebieg tej obwodnicy takową Rospuda, gdzie było robione właśnie jeszcze przed powstaniem Gosiewski doszedł i tak naprawdę to wojewoda wydawał decyzję środowiskową i ten sam wojewoda wydawał również pozwolenie na budowę, ale dobrze jak Bóg wie, że i tak skończy proszę zdanie w efekt tego był taki, że to poległy nie tylko w unii Europejskiej, ale to poległ również przed naszymi sądami administracyjnymi bardzo dobrze, ale polskie sądy administracyjne zablokowało tę budowę w forsowanym wówczas kształcić go mam wrażenie, że wówczas od bardzo ważną rolę odegrał też nagłośnienie za sprawy protesty, które teraz już nie będą możliwe, bo te w tego typu w proces, jaki kiedyś odbywało jest zagrożony karą 3 lat więzienia, więc być może mniej osób będzie skłonnych się awanturować się i krzyczy dzieje się niesprawiedliwość to przy okazji szczepem państwo, że zniknie obowiązek uzyskiwania zgody na wycinanie drze w sadzonych przez osoby fizyczne lub też, że w pojawiających się samorzutnie i na działkach, bo to w była niepotrzebna biurokracja co na to mieliśmy bardzo krótki epizod po przemianach 81009 . roku, kiedy nam bardzo krótki moment uwolniono całkowicie możliwość gospodarowania lasami prywatnymi efektów tego, o czym dzisiaj już nikt nie pamiętała było bardzo dużo i bardzo negatywnych po pierwsze, zniknęło nam bardzo dużo lasów po drugie, zniknęło nam przede wszystkim las na obszarach górskich co spowodowało gwałtowny wzrost liczby w powodzi i osuwisk gleby nie sądzę, żeby przez to 20 lat na tyle wzrosła świadomość ekologiczna czy środowiskowo, jeżeli już ktoś nie lubi tego słowa i uważają za lewackie to o tyle wzrosła świadomość środowiskowa polskiego społeczeństwa, żeby w tej chwili efekt poróżnieni przepisów kwestie wycinania drze w był inny przypuszczam, że będzie dokładnie taki sam, a mianowicie tam, gdzie się tylko będzie dało zastosować nowe przepisy tam staną się ono podkładką do tego żeby te drzewa, żeby zarządzać zasobami żywymi poprzez wycinanie w oczach już nie używać sformułowań łzy tych dokumentów Bożena jacyś Johana jest przyjęcie może adres jest fascynujący z 1 strony uznajemy, że obywatel sam mądry będzie umiał ocenić czy wycinanie tych drze w jest, aby na pewno bezpieczne i dobre dla nas wszystkich dookoła, a z drugiej strony nie uznaje, że organizacje ekologiczne są na tyle kompetentne, żeby brać udział w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji, czyli mieć możliwość bycia stroną w takim procesie i zmusza je do posiadania co najmniej 5 członków mających wyższe wykształcenie przyrodnicze, więc Ireny jest tutaj zwykłemu obywatelowi proszę uprzejmie otwieramy furtkę zamykamy organizacją, która przez wiele wiele lat zajmował się przyrodą mam muszę powiedzieć, że jest pewna ironia, że taki dokument taka koncepcja wychodzi z ministerstwa kierowanego przez funkcjonariuszy partii, które w swojej istocie jest partią no bo lewicową socjalną to taki jest postulat, żeby wręcz libertarian iński szef MON w mojej stąd moje ja mogę tym zarządzać, a społeczeństwo to niedobry lewactwo, więc hand nudno jest jakiś paradoks to jest ciekawe co na to mnie wicepremier Morawiecki, bojąc ma się ponoć w odnieść do tych pomysłów jej na idealny moment będzie Jerzy ministerstwo rozwoju też swoją swoją opinię tę przedłożono też w te projekty oficjalnie nie istnieją, więc być może opinia ministerstwa będzie realne nie niewidzialna w jakim sensie zobaczymy zobaczymy fascynująca sprawa więcej na stronach Greenpeace Polska w bardzo dziękuje Jakub Medek reporter Radia TOK FM, który też dla państwa śledzi tę sprawę dziękuję ci Jakubie spotkanie w, a teraz już czas na informacje o nich jeszcze więcej sportu Przemysław Iwańczyk rozmowa oczywiście o awansie Legii do ligi Europy już państwo mnie do usłyszenia to była audycja post factum przygotował ją mieć to strzelecki analizował Krzysztof Woźniak w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA