REKLAMA

Czy Polacy są nadal prounijni?

Światopodgląd
Data emisji:
2016-12-13 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz wtedy oczywiście śpiewali, że chcą bić się z ZOMO dziś rocznica wprowadzenia stanu wojennego w studiu jest Piotr Buras pamięta pan w to co pan pamięta ile bank miał lat 7 jak dowodzą, że zamierzają państwo je wprowadzono stan wojenny oczywiście, że pamiętam pamiętam mojego ojca, który mówi nie wiem słuchane stres, w który wrócił z Kongresu kultury i ich przyniósł wiadomość o stanie wojennym, ale pierwsza awantura, Rozwiń » która się w domu odbyła związana była z tym, że moja siostra włączyła Teleranek, którego nie było wiadomo jej zdaniem rodziców zepsuło telewizor, więc to jest zakaz to jest taka dziecinna dziecięce wspomnienia ale gdy inne były związane z demonstracjami na Marszałkowskiej, na której mieszkałem i bardziej politycznymi zjawiskami z tego okresu Piotr Buras jest dyrektorem Warszawskiego biura Europejskiej rady spra w zagranicznych nie ma jak bardzo tym kontekstem do wspomnień ta rocznica będzie nad naszą rozmową wisieć to już słuchacze sami zdecydują, dlatego że będziemy rozmawiać o naszym zakorzenienie z Unii Europejskiej w jaki sposób Piotr Buras jest współautorem razem z Adamem Balcerem Grzegorzem gromadzkim i Eugeniusza Smolara raportu przygotowanego wspólnie w ramach współpracy fundacji Batorego p t . Polacy wobec Unii Europejskiej koniec konsensusu rzeczywiście ta teza koniec konsensusu dotyczy konsensusu społecznego, czyli koniec takiego przekonania, że całe społeczeństwo jest za Unią Europejską często cytujemy sondaże sondaże, z których wynika, że jesteśmy 1 z najbardziej euro entuzjastycznych społeczeństw narodów we Unii Europejskiej 80 % no tutaj panowie podrapał liście i wyszło, że bynajmniej wcale tak nie jest tak lecieć do zamku dla porządku, że w, którym czwartym Adam Balcer, którego chyba pani wymieniła z naszym narodom absolutnie wywiezieniem zmieniła jednak go z bardzo ważny współautor tych tekst i są to co do naszej tezy i ich wniosków z tego raportu drzwi się nauczymy to jest chyba stosunki dla wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce jest oczywiste, że w UE to 80 %o we poparcie dla członkostwa Unii Europejskiej jest ono stosunkowo płytki to wielu mówiło już od dłuższego czasu, że być może Polacy są przywiązani do Unii Europejskiej głównie, dlatego że korzystają z funduszy europejskich, że to jest taki brud bardzo American tylne podejście do Unii Europejskiej integracji i to znajduje potwierdzenie w wielu sondażach, który mówił n p . że cenimy Unii Europejskiej w dużej mierze w Unię Europejską uczynimy w dużej mierze z właśnie za to korzyści o charakterze ekonomicznym czy finansowym przy dużych bardzo małym stopniu Polacy utożsamiają Unii Europejskiej, jakim systemem wartości tych bardzo myślę, że też obecnych czasach bardzo bardzo ważne ważny sygnał, ale my staraliśmy się przyjrzeć różnym badaniom opinii publicznej my jako politolodzy nie nie nie przeprowadzaliśmy własne badania zajęliśmy się analizą różnych badań opinii publicznej na wiele różnych tematów, które naszym zdaniem maju i znaczenie z punktu widzenia polityki zagranicznej i polityki Europejskiej, które byłyby nam w stanie dać jakiś sygnał pomóc zrozumieć na ile taki kurs polityki i dosyć eurosceptycznej mało zaangażowany nie nie kierujący się kurz poczuciem wielkiej odpowiedzialności Polski za losy Europy czy w inny świata, jaki przypisujemy też przed naszym raporcie obecnemu rządowi na ile ten to polityka ma oparcie w poglądach społeczeństwa to było nasze takie pytanie jedno z głównych pytań i na ile ta polityka może mieć być legitymizować ona przez społeczeństwo i wyszło nam, że w dosyć dużym stopniu i wyszło wam też co jest oczywiście bardzo ciekawe, że ten podział społeczny w stosunku do Unii Europejskiej i pewnych kwestii związanych z Unią Europejską rząd wpisuje się coraz częściej ostatnio cytowany podział społeczeństwa już nie np. na klasy już nie koniecznie na lewicy i na prawicę tylko ten podział MO, który miał coraz częściej słyszy przy analizie różnych zjawisk w Europie społecznych czy Stanach Zjednoczonych system podziału na młodych ludzi, którzy wyznają odnoszą się do wartości otwartych i tych, którzy tam nawet odnosić do wartości zamkniętych Czyż może być to otwartość to, z czym ją wiązać tak czy to rzeczywiście rzecz ważna bardzo ważny kontekst długie zastanawianie się myśleć relacji Ełk poglądów społecznych czy opinii publicznej, a polityką zagraniczną przez wiele lat nawet w piśmiennictwie politologiczne było panowało takie przekonanie, że w gruncie rzeczy polityka zagraniczna jest kurs euro ekonomicznym, że poglądy społeczeństwa nie mają tutaj wielkiego znaczenia czy to się zmieniło są z wielu powodów zmienił się, dlatego że inni np. skończył się taki konsensus przyzwalając na głębszą integrację w ogóle to znaczy kiedyś przez wiele lat uważano, że pogłębianie integracji Europejskiej to jest coś w generalnie dobrego, ale i inny powód jest taki, że np. ludzie w ogóle są dużo, bo bardziej dużo lepiej poinformowani niż kiedyś g czują się lepiej poinformowani chcą mieć opinię mają opinię nad znaczy więcej tematów niż mieli kiedyś w bajoro, żeby podrzucić je alg tt policja, ale dojeżdżają tu jedno 00 do tego przed i doszedł drugi, ale trzeci może najważniejszy powód, dla którego dzisiaj ta wstyd zajmowanie się poglądami społecznymi na tematy związane z podróż zagraniczną ma znaczenie to jest taki, że stosunek do świata zewnętrznego stał się 1 z najważniejszych wyznaczników polaryzacji nasze społeczeństwo to znaczy kiedyś, gdy polaryzacja przećwiczyli itd podziały społeczne w społeczeństwach europejskich były wyznaczane częściej czy przede wszystkim przez np. poglądy na tematy społeczne ekonomiczne dzisiaj w centrum sporu politycznego znajduje się w pytaniu o to czy jesteśmy za globalizacją czy przeciwko oczy jesteśmy za integracją czy przeciwko czy jesteśmy generalnie otwarci na obcych czy raczej chcemy się na nich zamykać i to właśnie ten spór między otwartością i zamknięto ością może w takim bardzo dużym uproszczeniu, ale który ma bardzo małym dzieckiem łatwiej zrozumieć np. wybory w stanach Zjednoczonych niż, przyglądając się podział na lewicę prawicę czy jak niektórzy chcieli na bogatych i na uboższych to ta tworzona od matury jest i to jest też podział, który zadecydował w dużej mierze w wyniku referendum nad członkostwem Wielkiej Brytanii w unii Europejskiej to jest też podział, który nie z widocznym w wielu krajach dotkniętych kryzysem migracyjnym, ale to jest też podział i my tak uważamy, który nie jest widoczny również w Polsce i to nie jest oczywiście nasza teza mnie tak jak podkreślam nie robiliśmy własnych badań, ale to jest za mną przylotu 2 plemionach, które żyją w Polsce my, którą kiedyś kilka lat temu służy Michał Bilewicz psycholog społeczny, który mówi o tym, że także, że jest duże dziury w istotny podział jeśli chodzi o system wartości w naszym społeczeństwie, które znacząco nie przekłada się spraw zagranicznych czyli, jeżeli doczekamy się podstawowy sondaż to wychodzi z niego, że Polacy są euro entuzjastami wreszcie czysto mówi 80 % popiera, ale się w pogrzebie trochę i przyjrzeć i stosunkowi Polaków właśnie do pogłębiania integracji Europejskiej do przyjmowania uchodźców do angażowania się w politykę międzynarodową to wychodzi na to, że w miarę można właśnie w Polaków podzielić oczywiście to jest bardzo uproszczone na tych, którym bliżej do lutego otwartości i na tym, który bliżej do zamykania się czy zacieśniania więzi w ramach narodu no i to oznacza, że jednak to polityka prawa i sprawiedliwości bardzo taka zdystansowana do Unii Europejskiej my jednak sporą bazę społeczną tak tak, że to jest to jest ta teza, którą struny, do których dochodzimy w tym i rozwiniemy już po informacjach Piotr Buras współautor raportu o końcu konsensusu wobec Unii Europejskiej dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej jest od zagranicznych będzie państwa gościem informacjami cały czas to i tak, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych, ale też współ autor raportu przygotowanego dla fundacji Batorego o końcu konsensusu SPO stopa w popieraniu Unii Europejskiej 3 gwarant zjazd mieście nie ma takich słów używać, ale jak państwo mówiliśmy przed informacjami teza jest taka dobra oczywiście nigdy by mnie nie jest tak zupełnie rewolucyjna czy nowatorska, ale zebrane te różne wątki tutaj nową wybudują prowadzą do takiego dosyć niepokojącego wniosku o 80 % wedle sondaży nas Polaków popiera Unię Europejską, ale jeżeli przyjrzeć się wartościom, które wiążą się z Unią Europejską wartościom kulturowym dotyczącym pewnej otwartości tych liberalnych wartościach słychać od prawicy przyjrzeć się stosunkowi do pogłębiania integracji to okazuje się, że Polacy są podzieleni są też nic nowego dla tych, którzy są otwarci i tych, którzy są bardziej zamknięci i czy bardziej zamknięci odnoszący się do kwestii narodowych byłby bardziej nieufni wobec obcych no to jest potencjalna baza poparcia dla tej zdystansowany i polityki prawa i sprawiedliwość wobec Unii Europejskiej co można oczywiście oni są 2 obozy jest mnóstwo ludzi, którzy nie są tu ani to jest bowiem podział umowny, ale pozwala lepiej zrozumieć podziały społeczne do czego doprowadzi wy piszecie takie bardzo zdanie zgrabny, ale obrazujące nie miał wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to rzeczywiście wydaje się mało prawdopodobnej też, aby prawo spełniło zawsze powtarza, że w życiu to nie jest ich celem jest nie chodzi o wyjście Polski z Unii Europejskiej, ale chodzi o wyjście Unii Europejskiej z Polski czy w także to jest to rzeczywiście ją zaczął od zaraz przyjdzie dowód co to znaczy wyjście z Unii Europejskiej z Polski natomiast zaczął od wyjaśnienia co to znaczy ten koniec konsensusu, bo te 2 sprawy ze sobą bardzo wiążą ten konsensus w Polsce on oczywiście nadal istnieje w jakim sensie istnieje na poziomie poparcie dla członkostwa w unii Europejskiej to jest oczywiście bardzo ważne byliśmy z tego cieszyć podtrzymywać też za wszelką cenę ten, kto to przywiązanie polskiego idei, że nasze miejsce w strukturach Unii Europejskiej tylko naszym zdaniem nie ma tego już konsensusu już w odniesieniu do jakości miejskiej członkostwa Polski w unii Europejskiej ta jakość wiąże się z ze zmianami, które w unii Europejskiej dokonują naszym zdaniem ten proces integracji Europejskiej mimo kryzysu, który w, którym dzisiaj się zdecydowanie znajdują się nie zatrzyma go będzie postępował inaczej będzie postępował naprzód w mniejszych grupach państ w nie w gronie 27 Pańskiego w mniejszych grupach widziana marża prędkość kiedyś tak duża prędkość, ale być może to nawet będzie wiele różnych grup i częściowo różniący się składem mamy ze strefy euro, które z całą pewnością będzie nadal takim rdzeniem integracja po wyjściu w wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kraj pozostający poza strefą euro będą w dużo trudniejszej sytuacji, żeby przeforsować swoje specyficzne dla tego grona interesy być może będzie grupa krajów, które będą silniej integrować się w sferze polityki migracyjnej azylowej, a to będzie generować z kolei bardzo silne poczucie Solidarności między nimi również finansowej kosztem krajów, które w tym nie będą uczestniczyły dzisiaj już mamy pierwsze dyskusje na temat zacieśnienia współpracy w sferze polityki obronnej bezpieczeństwa w unii Europejskiej i to co jest dla nas ważny to to, że po pierwsze w żadnym z tych projektów integracyjnych Polska na razie nie uczestniczyli niech inni, by uczestniczyć w kwestii bezpieczeństwa można było dyskutować, ale ostatnie decyzje dotyczące przetargów GM i jak skłócenie się za antagonizowanie z Francuzami i wyjście Wielkiej Brytanii nie nie przybliżają nas do tej niebezpiecznej zasolenie przy wjeździe utrudniają czy uniemożliwiają nawet uczestnictwo w tym projekcie na nasz czas, by nie dłuższy co więcej ich, gdy nasze spojrzenie na na badania opinii publicznej sugeruje, że nie ma również w Polsce konsensusu właśnie czy nawet nie ma legitymizacji w społeczeństwie polskim do uczestniczenia w tych projektach innymi słowy jej może zgarnąć jeszcze raz nie chodzi tylko o to, że rząd podejmuje takie decyzje, ale ma poparcie części społeczeństwa duże udzielała jednolity system IT system ten w Niemczy paradoks, ale ten fakt, że w tych kwestiach, który najprawdopodobniej będą istotne dla przyszłego kształtu Unii Europejskiej, które naszym zdaniem Bogu przesądzać o tym, czym w ogóle Unia Europejska będzie w przyszłości ta prawdziwa Unia Europejska za czas, jaki będzie w tych różnych projektach ani w tej Unii Europejskiej, w którym jesteśmy innymi słowy Unia Europejska jest tak przynajmniej groźba czy takie ryzyko, że Unia Europejska wyjdzie z Polski znaczy zostaniemy z Unii Europejskiej, którą znamy, ale to będzie już może przesadzam, ale będzie trochę wydmuszka podpisuje się politycznie dodaje, że warto zwrócić uwagę na to, że nieuczestniczenie w tych poprę bardziej integrujących kręgach czy w strefie euro czy w grupie państ w regionu ze sobą współpracować w sprawach imigracyjnych czy w kwestiach bezpieczeństwa nie oznacza, że jesteśmy tylko pod tymi po to, po poza tymi 3 kręgami albo w ogóle osłabia nasze uczestnictwo w również różnych innych projektach również jednolitym rynku, dlatego że jednak to ze sobą wszystko powiązane to gdzie są powiązane na pewno będzie to miało to ta głębsza integracja w niektórych sferach, jeżeli do niej dojdzie będzie miała pewnie, lecz także tego oczekiwać negatywne konsekwencje i finansowy i dotyczące wspólnego rynku i dotyczące poczucia Solidarności między państwami dla tych krajów, które nie będą w tych kręgach uczestniczyć też oczywiście ktoś może będziesz też spekulacje, że może, że może Unia Europejska w ogóle się Rosji plany i w ogóle tego nigdy nie jest jak rozumiem tak zakłada nasz rząd, bo ciągle słyszymy o tym, że Polska zagra w awangardzie dostosowywania się w tej gminie zintegrowanej Europie Chile, ale myślę, że działa też ja wiem, że nasz rząd nie nie nie liczy na to, że Unia Europejska się rozsypie ale, ale zakłada, że te procesy dezintegracji będą raczej przeważały nad procesami integracji, ale one w jakimś sensie nie są ze sobą sprzeczne co do procesu, ponieważ dezintegracja to też jest formą dezintegracji jest też integrowanie się niektórych państw w swoich gronach niektórych aspektach gumy zwracam na to uwagę czy chcemy w tym tekstem trochę pobudzić dyskusję w Polsce, ponieważ jest takie tempo kupujący w wielu środowiskach przekonanie, zwłaszcza tych, które są przyjazne integracji Europejskiej, że akurat w tej kwestii społeczeństwo mają za sobą i cokolwiek byśmy dobrego nie powiedzieli, bo Unii Europejskiej to społeczeństwo nas po przy, których tak nie jest im, jeżeli Polska, by chciała jednak n p . za sprawą działań jakiegoś przyszłego rządu i innych formacji politycznych chciała uczestniczyć w tych projektach integracyjnych chciała wykazać większą odpowiedzialnością za Unię Europejską za politykę międzynarodową w ogóle my pokazujemy też badania, które świadczą o tym, że Polacy i średnich są zbyt chętni pomaganiu Ukrainie, że nie są zbyt chętni do Somalii znaną twarz z reżimem my Polacy bardzo entuzjastycznie do walczenia z terroryzmem siłą militarną to bardzo duże poparcie, ale z drugiej strony bardzo niskie poparcie dla polskiego uczestnictwa w ewentualnych nasz koalicjant interesujące jednocześnie wierzymy również bardzo, że walka ze sprawą siły wojskowej z terroryzmem państwa islamskiego jest najlepszym rozwiązaniem, więc i rencistów ten problem czy Polacy zarówno elity polityczne jaki, jaki Polacy go społeczeństwo i nie są zbyt skłonny do czasów dużo mniejszym skłonny jest w stopniu niż byśmy mogli się spodziewać skłoni do ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprawy międzynarodowe, jeżeli byśmy chcieli to zmienić w przyszłości to ci, którzy opowiadają się za większym zaangażowaniem Polski za głębszą integracją za obecność w unii Europejskiej w tym jądrze Unii Europejskiej muszą wykonać bardzo poważną pracę to jest kolejny kłopot, dlatego że z 1 strony słychać częstszym elit część społeczeństwa krytykuje prawo i sprawiedliwość za właśnie to od pływanie czy taki dryf jak mówi prof. Czapliński coraz bardziej dalej o tym, Unii Europejskiej tylko bardzo to jest straszne, a jak jest alternatywa dla tego, że od opozycji, ale w zasadzie słyszymy, że to co było co jest dobre są tego bronić, a jednak wydaje się to po prostu niemożliwe do celebracji tak to czy to to jest sprawdzać też pewna bezradność tej strony angażu liberalnej tak w uproszczeniu, która jest widoczna nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest to zjawisko stosunkowo nowe na czym zakładaliśmy do dziś do niedawna uważaliśmy, że pewne rzeczy są całkowicie oczywiste niekwestionowane ikon testowany i idei 1 z nich była właśnie ta pro europejskość polskiego społeczeństwa, na której bardzo często ta strona liberalna buduje pewne swoje nadzieje dotyczące przyszłości mych u chcemy powiedzieć, że trzeba być ostrożnym z tymi nadziejami raczyć się zabrać do pracy i do Trigon, żeby spróbować wypracować pewną narrację o Polsce w Europie, która mogłaby konkurować z kół generacji kół dzisiaj chyba coraz bardziej dominującą czy w każdym razie przemawiającą do dużej części społeczeństwa, która raczej widzi w z Unii Europejskiej coraz bardziej zagrożenie, które widzi pewne ryzyka i to jest oczywiście tu trzeba jeszcze dodać, że jest dużo zjawisk dzisiaj w unii Europejskiej tak jak n p . w dotyczących bezradność jest bezradność, ale też pewne bardzo konkretne rzeczy, które wymagają krytyki ze strony Polski to są rzeczy dotyczące Polski, by bezpośrednio np. fakt, że niektóre polskie firmy mają bardzo duże problemy na rynku europejskim z nieuczciwą konkurencję komisja Europejska nie jest w stanie ich wspierać, że to mamy dyskusje dotyczące być może jakich form rozmontowania wspólnego rynku tak dalej tak i to jest ich, więc to cud to są problemy, które trzeba dbać podnosić leczenia klasycznego jest czy jesteśmy bezpieczniejsi zakotwiczenie w strukturze Europejskiej, czyli niezależnie, gdzie z dryfujących w kołach Ibis i często też bardzo ważne pytanie, na które moim zdaniem to zakotwiczenie trzeba w Polsce za legitymizowanie się na nowo trzeba je na nowo Polskę czy na nowo zakorzenić Unii Europejskiej koniecznie wystarczy tylko mówić, że powinniśmy być minister linie albo, że powinniśmy być z Unii Europejskiej jako taki zresztą mnie też zmienia i Zefir jakość naszego członkostwa będzie polegała na czym innym niż tylko w byciu w tej Unii Europejskiej, do której przystąpiliśmy do 1000 czwartym roku bardzo często zachęcał do przeczytania tego raportu bardzo dużo ciekawych wybranych badań z socjologicznych i ITS, ale na koniec jednak mam takie poczucie że, że powinnam zapytać czy tragiczne informacje dopływają do nas dochodzą z Aleppo o mordowaniu przez armię syryjską IT bojówki, które razem z nią pracują ludności cywilnej we wschodnim Aleppo tam, gdzie wchodzą kiedyś wschodnia część była kontrolowana przez rebeliantów dziś wydaje się, że to już jest ostateczna rozprawa do tego stopnia, że inni są alarmuje, że być może nawet ponad 100 dzieci bez opieki dorosłych jest uwięzionych w zaatakowanym budynku we wschodnim Aleppo to się dzieje teraz my o tym wiemy te informacje do nas docierają tam już to poza poczuciem bezsilności to znaczy do czegoś co sprowadza konstruktywnego z tego wyciągnąć byłby, bo na czym się musimy zastanowić, kiedy pozwalamy jego społeczność międzynarodowa jesteśmy świadkami masakry tych rzeczywiście pytanie, który w kontekście, zwłaszcza tego zwiedzi dzisiaj wszystkich, bo nas czyni kompletnie bez silnymi leczono niemal nie ma dzisiaj dobrych odpowiedzi, ponieważ ja bym oczywiście chętnie udzieli odpowiedzi taki, że w i jest skandalem, że nie doszło do interwencji zbrojnej Zachodu brakuje nam wczoraj rada bezpieczeństwa rozwojowe to i tak dolara, ale można było to zrobić bez rady bezpieczeństwa po prostu ginie w też zasady która, która istnieje od, czyli Responsibility protekcji od codzienności dla ochrony praw z planem i z innymi, więc w sporze nie tylko ja nie chcę polisy bardzo w gruncie rzeczy smutnego i nie niepopularnego na pewno Netia ja bym chętnie powiedział, że to był ogromny błąd, że nie nie w rządzie, że stany Zjednoczone nie spełniły swoje groźby, że kiedy Asad przekroczy czerwoną linię w postaci użycia broni chemicznej, że wtedy film musi dokonać interwencji tylko i w kontekście tego zwiedzili dzisiaj można powiedzieć, że nie wiem czy mogłoby zdarzyć coś jeszcze gorszego natomiast faktem jest, że i to niestety pozostaje w sferze takiej polityki realnej niestety pozostaje to prawdą, że ryzykowanie życia i ludzi na miejscu i własnych obywateli w sytuacji, gdy się nie ma żadnego planu politycznego co zrobić później jest bardzo poważnym problemem i bardzo poważnym wyzwaniem i niestety być może fakt, że nie potrafimy nie wiemy jak co robić jak u jak interweniować nie tylko militarnie tak jak interweniować politycznie co robić po interwencji militarnej nadal nie wiemy nie wiemy tego po Irak Libię Afganistan oraz w obliczu tego co się teraz z Andrzejem dlatego dlatego mówię, że to jest bardzo nie to jest bardzo smutne co co mówili sam gryzie się więzy, ale niestety nie mam na to pytanie ile przy odpowiedzi w ATA świat lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA