REKLAMA

Kolejni związkowcy tracą pracę w Polskim Radiu

Światopodgląd
Data emisji:
2016-12-14 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od ducha świąt lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz mam dla państwa zaproszenia na film pokazywany w Cannes biograficzny opowieść o rangę amerykańskiej, ale tancerce Alois Müller, która była gwiazdą opery paryskiej i europejskich kabaretów czasów Belle epoque to jest oczywiście film tancerka i to zaproszenie jest do kina Elektron w Warszawie, a więc przykro mi dla warszawiaków to jest film, na którym radio TOK FM ma patronat jutro, czyli w czwartek 15 grudnia o godzinie Rozwiń » dziewiętnastej, jeżeli po chcieliby państwo zobaczyć ten film to tylko proszę napisać maila na adres światopogląd małpa Top Cropp KSM bez polskich znaków, a więc z wiatą pod blat małpa TOK krótka SM na czasie proszę pisać w sprawie biletów na film tancerka już za chwilę mam nadzieję, że tutaj do studia nie dotrze do nas Jakub Grzegorczyk z AZS związku zawodowego inicjatywa pracownicza chciałbym porozmawiać o prawach związkowców o zwalnianiu związkowców inspiracją pretekstem jest to co dzieje się w Polskim radiu, gdzie tam już 33 z porą 4 szefów związków zostało zwolnionych 3 dyscyplinarnie to jest Marcin Majchrowski z radiowej dwójki wcześniej Wojciech Dorosz i Paweł sołtys z trójki, a wcześniej on akurat nie został zwolniony dyscyplinarnie Jerzy Sosnowski z programu trzeciego Majchrowski Dorosz sołtys ze związku zawodowego dziennikarzy pracowników programu 0302 . polskiego radia nie zostali zwolnieni przez prezes Barbara Stanisławczyk z takich powodów, że mieli wywierać cytuje za gazetą wyborczą wywierać presję psychiczną stosować czarny Pijar i aby stabilizować pracę władz Radia poprzez publiczne nękanie za rządu żądaniami przystąpienia do mediacji jest już Jakub Grzegorczyk z ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza w studiu dzień dobry dzień dobry uznawano okoliczności zwolnienia związkowców z polskiego radia tak jak pan skomentuje to nękanie destabilizowanie presję psychiczną na zarząd którą, która oni wywierali to znaczy nestorów o tyle nazwijmy to ciekawy przypadek należałem wskazane powody będą dosyć łatwe do zakwestionowania w sądzie, ponieważ tak niekonkretne tak wyraźnie powiązane z tym, że jest ich związane zwolnienie z działalnością związkową nadają po prostu możliwości no dosyć łatwego tak dziś wydaje zakwestionowania tego zwolnienia natomiast rynek nie jest przypadek odosobniony to jest także w naszej praktyce związkowej rocznie jest kilkanaście tego typu zwolnień to zaraz do tego siedziałem w garażu przypuszczam, że na chwilę zatrzymać to znaczy po pierwsze, znać pytania czy coś w nim Maciek co do jak działa system, bo jednak wydaje się, że pan to stąd już miała zresztą miejsce w polskich mediach, że tak oni pójdą do sądu pracy oni wygrają co tak, iż w Dolince rywalizuje z lądowania ta my zostaną może do tej pracy przywróceni jeśli się zdecydują na taki roszczenie, a otrzymają odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy natomiast co to oznacza tak naprawdę, a jeżeli pracownicy reszta osób, które jest związkowi ona w jaki sposób nie zaczną wyraźnie protestować, a nie w sieci stają się takiej polityce Noto de facto związek zostanie rozbity tak jest moja teza robocza wtedy to tylko raz to co w takim razie zaraz go właśnie wróciłem, bo jeszcze jedno pytanie, a my oni, a w rolę w Polskim systemie instytucji osoby, która mogłaby teraz byłbym wkroczyć ani czekać 2 lata nie Państwowa Inspekcja miała Państwowa Inspekcja Pracy nie zajmuje się konfliktami między związkiem zawodowym, a pracodawcą, a jest w prawie pracy przyjęto, że indywidualne sprawy pracownicze rozstrzyga się przez system sądów po prostu, a 30 do Francji n p . na takie zwolnienie musiałaby wyrazić właśnie zgody Inspekcji pracy tak, a jeżeli jedno zwolnienie osoby, które chroniona, który jest w szczególnej sytuacji, by sobą związkowcom albo kobietą w ciąży albo osobą w wieku przedemerytalnym et Cetera, a więc na chwilę, bo jeżeli rozważamy tylko Włosi środki prawne, które z Sołą oczywiście bardzo ograniczone niedoskonałe i jakby nie załatwią same w sobie Mel to rozwiązanie żadnej sytuacji, ale to nie nie nie ma jakby moim zdaniem to co się stało uprawnia natomiast związek zawodowy do tak naprawdę przygotowałam przygotowywanie się do akcji strajkowej to jest ta toczy się nie wiemy jak to było jak co o tym, myślą pozostali związkowca, ale rozrośnie, by przeć do tego jak by jak często takie rzeczy się takie zwolnienia się zdarzają, czyli jednak zwolnienia nie osób od chronionych poprzez tak dobrze by swoje członkostwo związku to nawet mówiono w bunkrze, analizując czy chronionych nie przez członkostwo, bo samo członkostwo nie oznacza, że ktoś jest chronione natomiast ochrona jest związana z tym żyć reprezentuje związek zawodowy z pracodawcą, a my każdy związek z żywnością swojej liczebności w zależności od tego ile liczy tzw. kadra zarządzająca w zakładzie pracy ma takich osób chronionych od 1 do do kilku kilkunastu, a ma więc, jakbym jak to się to zdarza my z inicjatywy pracowniczej mamy rocznie od kilku do kilkunastu przypadków w tym w tym roku Leigh Adams to musi być więcej, bo jednak są 2 większe Central tak duże liście Gómez ma zająć także mozolna i bardzo, więc że, gdy jest ich jest to efekt skali natomiast praktyka jest taka, że to jest nagminny nagminny proceder Rosjanin dążył pan z dnia, żebym ja używam tego słowa u nas nie było nie pamiętam takiego roku, żeby nie było, jakiej sprawy sądowej związanej właśnie są naszym żądaniem przywrócenia do pracy osoby, która została zwolniona właśnie za działalność związkową, pomimo że miał specjalną ochronę jak często są to instytucje publiczne, bo jednak byłby to jest uderzające, że tutaj mamy do czynienia z instytucją publiczną jakoś się wydawało mi się, że MLB będą się zachowywały bardziej w zgodzie z prawem, którego są systemem prawnym tego są częścią to znaczy my nasza praktyka jest taka, że w części się to oczywiście w sektorze prywatnym, który jest bardziej agresywnie nastawiony do związków zawodowych natomiast nie jest także, że sektor publiczny jest wyjątkiem jest, jeżeli rozpatrujemy chociażby to co siedzi w górnictwie dotąd dostępne są zwolnienia kolegów stres innych związków zawodowych mimo, że to są spółki skarbu państwa, a w administracji, jakby te są tym co już czy to jest administracja samorządowa czy to jest administracja rządowa instytucja kultury zwolnienie się najbardziej zdarzają mu, jakby oczy ze zwolnienia od dziś mówi mało osób teraz mówimy tak zranienia osób chronionych zwolnienia osób, które są zaangażowane w związki zawodowe, które i tak naprawdę są to sposób karany za aktywność, a czy to zarząd czy pracodawca przy rada nadzorcza ktokolwiek je po prostu chce się związku zawodowego są tereny zakładu pozbyć jeszcze ktoś wyobraża sobie, że niektórzy mogą uznać, że MF taka osoba chroniona jest przeważnie za kolokwializm taką świętą krową oczywiście ukrywała, ale też Smith to jest mi prezes go przy przede wszystkim, a praktyka potwierdza, że ta ochrona jest iluzoryczna, jakby za każdym razem powstaje jakaś nowa struktura się z pracowniczej to przygotowujemy po prostu osoby, że to osoby, które się ujawnią będą narażone na szykany, a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą zwolnione z testu będą dozwolone pod takim absurdalnym zarzutem jak właśnie dezorganizacja miejsca pracy taki przypadek mieliśmy, a w sklepie wolnocłowym realia na Okęciu w 22, bo 3 lata temu z, a więc, jakby to aż do, a do tego ochrona praw w cudzysłowie ochrona one się sprowadza do tego, że jest ona jest przepis, że pracodawca musi uzyskać zgodę komisji zarządu komisji struktury zakładowe związku zawodowego, żeby takie zwolnienie, a żeby takiego zwolnienia dokonać natomiast, jeżeli go dokona tony takie ważne i dopiero do pracownika i związku zawodowego należy, żeby przed sądem dowieść, że nie było ważne i mamy tak chodzimy co 2 lata na długie postępowania nadużyć przy Łabędziej żarłacz Ronaldo strzelił nasz rekord z 4 lata w I instancji, więc po prostu przy tak długim postępowaniu sądowym dobiegł pracodawca ma czas na w cudzysłowie posprzątanie sytuację w zakładzie zastraszenie reszty także, jakby je komuś jeszcze się chce my działalności związkowej NATO patrzcie co spotkało tego czy to ma inne bardzo też często osoby rezygnują wtoku postępowania godzą się na n p . na porozumienie, na podstawie którego zostaną tylko odszkodowania, bo jego części nie wrócą do pracy no, jakby dla wielu funduszy to się opłaca tym sensie, że pozbywa się związków zawodowych i LAA LAA zdarzają się przynajmniej waszemu związkowi jednak takie akcje, w których reaguje załogant wyraża nie tylko Solidarność, a nawet właśnie decyduje się na akcję bardziej w warzywach np. w tym roku w restauracji wegańskiej oko, który raz rozmawialiśmy marzy się skończyło jednak nie tak jednoznacznie znaczną co to były skończył się nokautem Anne, czyli zwolnieniem tych osób, które inne podjęła akcję protestacyjną natomiast przykład Solidarności był, jakby 1 z takich wspaniałych, jaki widziałem miny, jaki mieliśmy to a to był 2012 roku fabrykę Chung Hong we Wrocławiu, gdzie prowadziliśmy spory zbiorowe i zwolniono przewodniczącego komisji tak samo w ponad 20 osób też test przystąpiło do strajku więcej, bo oczywiście się zdarzają natomiast niestety nie są tak częstych moim zdaniem być powinny, bo dorównują już raz w lesie w słup wysłać wystraszą jak od pana usłyszał, że tak naprawdę byłby wybieg, by praca nie jest bezbronny, gdy nie ma jest bezbronny tylko nie może liczyć tylko i wyłącznie na prawo pracy na sądy i inne Inspekcji pracy i to jest podstawowy problem, jaki mamy, że są bardzo wiele osób w Polsce postrzega prawnych gwarancji jako coś co jest wystarczające co załatwia wszelkie sytuacje konfliktowe problemowe w miejscu pracy nie pracownik pracownicy jako grupa, a mają przede wszystkim siła, która wynika z ich liczebności z Solidarności i z tego, że tak naprawdę nie zależy proces pracy, jeżeli oni będą pracować to oni jakikolwiek sposób zdecydują się na protest no to jakby to, kto to jest ta siła, która może zmusić czy to sektor prywatny czy sektor publiczny czy to mała firma duża firma ta nie ma znaczenia, które może po prostu im zagwarantować poprawę warunków pracy do dziś jest perspektywa chyba powinniśmy słuchaczom wyjaśnić waszego związku czy inicjatywy pracowniczej takiego związku mniejszego bardziej powiedziałem agresywnego Jerzy Bralczyk niedozwolonego, gdyby nie niedużej pojechali również bojowego bojowego bardzo dobrze i 3 proc w domach naszych głównych oskarżonych nie są tak nie jest duża 1 z tych dużych Central, która na jest Beata Biel beż systemie bardziej zakorzeniona i przez to ich silniejsza i słabsza tylko jesteście w mniejszych też firmach czy może w firmach, których nie ma ich związku jest też to perspektywa powiedzmy bardziej bojowo w takim razie myjemy, ale ona, jakby nie wynika z założeń ideologicznych czy z tego, że ktoś sobie wymyślił, że koniecznie trzeba być radykalnym tylko wynika z obserwacji praktyki bo jakby cały aparat dostępny przy w ustawie o związkach zawodowych narzędzi, a ustawy o Inspekcji pracy kodeksie pracy w BCT rano to inicjatywa pracownicza wykorzystuje tak samo jak Solidarność OPZZ czy 33 sierpnia 80 natomiast prawdą jest to system po prostu takich instytucjonalne int instytucjonalnego dialogu społecznego, w które z w gospodarce nie działa jak jako związkowiec on ocenia pan ostatni rok rządów prawa i sprawiedliwości czy to jest takie, o których tu dom, do którego rząd inicjatywy czy nawet styl to do czego się odnosić co podkreśla dają większą pewność pracy czy odnosił, grając tak oczywisty przykład jak ten z polskiego radia, gdzie 3 kolejnych kierunków niż 3 kolejne osoby z kierownictwa związku są zwalniane dyscyplinarnie, a taka całościowa ocena i deszczowych dedykowane szybko oczywiście będzie trudna ja spróbuję to podsumować w ten sposób, jakby na poziomie tego co rząd robi w sferze praw kobiet czy tego, jakim językiem operuje, jeżeli chodzi o kwestii migracji sytuacji uchodźczej sytuacji na bliskim Wschodzie NATO to jest z perspektywy związkowej jest zatrważający, bo to jest język skrajnej prawicy wręcz, że można to określić taki fascynujący nawet trochę na poziom niektórych polityk socjalnych czy to będzie, więc będziemy rozważać 500 plus czy mieszkanie + 3 AMG czy podniesienie płacy minimalnej to są są to kroki, które faktycznie zwiększają zasobność budżetów gospodarst w domowych także tych osób najmniej zarabiających w najtrudniejszej sytuacji, które my no de facto są zagrożone ryzykiem biedy natomiast są to one są to posunięcia my, które w wielu wypadkach Soły sprzeczne wewnętrznie tak jak patrzymy na na program mieszkaniowy to poza tym, że wreszcie jakaś władza publiczna dostrzegła konieczność istnienia publicznego zasobu mieszkaniowego do jedno Lech Górnik po polu zwołuje nagradzany ochronę przed eksmisją, więc tak bym to ta brama z nawozów oczekiwał bądź razie prawo związkowców to znaczy tak mniej liczymy na rządy niezależnie od tego jak walczyć będzie PiS to, o czym ktokolwiek inny związek musi być po prostu niezależny audyt i jakby liczyć na siły pracowników na ich Solidarność zorganizowanie wolę walki Jakub Grzegorczyk z ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza państwo coś bardzo dziękuję tyle co spodenki śmieszne, że dla państwa przygotowaliśmy Kamil Wróblewski realizował programy informacja o nich Elżbieta Mazur zaprasza na godziny szczytu, aby tak, a świerk lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA