REKLAMA

Ministerstwo Infrastruktury planuje zmniejszyć ochronę praw lokatorów

Światopodgląd
Data emisji:
2016-12-15 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kwiatów pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz i 3  000 000 Polaków wg szacunków mieszkają w mieszkaniach komunalnych wg danych Głównego Urzędu Statystycznego to cytuję za gazetą wyborczą na mieszkanie w Polsce na mieszkanie od gminy czeka w Polsce około 165  000 rodzin 90  000 z nich stoi w kolejce po lokal socjalny i o tym, że mu sąd sprawy w tej kwestii, które należy naprawić mówią organizacje lokatorskie nie tylko od dawien dawna, a więc prawo i Rozwiń » sprawiedliwość przygotowało projekt nie jest w konsultacjach społecznych nawet tego projektu innym takim główna rzecz chyba, która zwraca najwięcej uwagi jest to, że będzie nie będzie już dziedziczenia mieszkań komunalnych mają one być 3 min, gdy prawo do mieszkania komunalnego ma być sprawdzany co maksymalnie co 5 lat być może nawet części na niej bardzo ten projekt został skrytykowany przez działaczy m. in. mówił mówił Piotr Ikonowicz, że partia, która głosi, że dba o politykę prorodzinną chce podłożyć pod polskie rodziny tykającą bombę to z kolei cytuje załamani PL państwo gościom natomiast jest w tej chwili Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry cel w nowe państwo też napisaliście w tej sprawie do ministerstwa infrastruktury i też krytycznie oceniliście ten projekt może troszkę z doprecyzowaniem więzieniu praw obywatelskich generalnie stara się unikać opiniowania prawa, które jest jeszcze projektem prawa, bo to nie jest tak do końca jego rola natomiast w takich sytuacjach bardzo istotne, kiedy obawiamy się już na etapie projektu, że coś może przynieść niekorzystne skutki społeczne zabieramy głos jeśli chodzi o ten projekt ustawy zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów wystąpienie, które zostało wysłane do ministra infrastruktury koncentruje się wokół 1 tylko zagadnienia, a nie jest opinią dotyczącą całej nowelizacji druk powiedz tak też jeszcze w takim razie wprowadźmy ten wątek, że jest takim poczuciem, że mieszkanie komunalne czy prawo do mieszkań komunalnych bywała u części lub rzadziej na używane to znaczy, że ktoś raz dostał, bo rzeczywiście znalazł bardzo trudnych okolicznościach, ale jego sytuacja życiowa mogła się zmienić, a już tym bardziej by bywa to nadużyciem, jeżeli to prawo jest dziedziczone i są przypadki pewnie wszyscy o nich słyszeliśmy co bywa irytujące, gdy ludzie zamożniejsi mieszkanie mieszkanie komunalne no właśnie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują czekają w kolejce, bo miejsca dla nich nie ma no i po sprawiedliwość w takim razie proponuje, że będziemy sprawdzać maksymalnie co 5 lat prawo w jakiś problem to znaczy rzeczywiście trzeba powiedzieć sobie, że to jest pierwsza od bardzo bardzo dawna taka odważna próba zmiany przepisów taki sposób, żeby gminy mogły bardziej elastycznie gospodarować zasobem mieszkaniowym, które jest za mało w stosunku do istniejących potrzeb i od wielu lat nie tylko organizacje społeczne, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich apelował do kolejnych premierów, że brak jest takie spójnego programu mieszkaniowego i w ramach tego spójnego programu mieszkaniowego wraki statków narzędzi prawnych, które pozwalałyby gminom rzeczywiście przyznawać mieszkania komunalne o tym, osobom, które naprawdę tego potrzebują czyli, która w miejscu dzisiejszej ustawy mają bardzo niskie dochody i nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w świadomości społecznej przez 2 lata utrwalił się taki pogląd, że mieszkanie komunalne jest dane raz na zawsze właściwie jak już ktoś się dostał toną potem może być nawet w cudzysłowie dziedziczone przez następne pokolenia i ten projekt w sposób dość odważnej dość radykalne próbuje z tym przeświadczeniem zerwać, ale można mieć takie obawy czy nie jest to zbyt radykalne działanie czy być może nie lepsze byłoby stosowanie metody drobnych kroków zmiany przede wszystkim tej świadomości społecznej, a dopiero za zmianą świadomości społecznej mogłabyś określone przez nas zmiany wprawie co zmiana świadomości społecznej w tym kontekście szerszym kontekście właśnie w torze, by osoby, które dostał mieszkanie, dlatego że w danym momencie nie inne mają bardzo niskie dochody i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych nie są w stanie sobie samemu zabezpieczyć mieszkania, żeby one miały świadomość, że jeżeli wpłaca się polepszy i nie jest to nic złego to jest bardzo dobrze i będą w stanie sobie same inne mieszkanie znaleźli wynająć na wolnym rynku kupić to wtedy po prostu będą musiały opuścić mieszkanie, które gmina przyznała im na określony czas po to, żeby wesprzeć ich w ich trudnej sytuacji i stąd m. in. ta zmiana polegająca na tym, że takie do tej pory myśmy umowy najmu mieszkań komunalnych zawierane na czas nieokreślony co do zasady tak teraz w el ta nowelizacja proponuje, żeby zasada zasada była odwrotna czyli, żeby mieszkanie było zajmowane na czas określony od roku do lat 5 miesięcy teraz pytanie czy można, że jak bezpieczeństwo stabilizacji jest, jeżeli człowiek ma perspektywę, że za rok być może znów nie będzie miał mieszkanie, że przekroczy jakiś próg nadal będzie dosyć ubogie, ale nagle traci prawo do tego mieszkania duże, ale rozumiem, że to nie jest główny zarzut biura rzecznika to co Rzecznika Praw Obywatelskich za zaniepokoiło w najbardziej w tym momencie to jest propozycja likwidacji tak art. 14 ust. 4 to jest taki przepis, który na dzień dzisiejszy daje sądom orzekającym o eksmisji z mieszkania w basenie nie tyle daje możliwość ile nakazuje tym sądom orzeczenia tzw. uprawnień do lokalu socjalnego w stosunku do pewnych takich najsłabszych społecznie grup obywateli, bo generalnie w przypadku eksmisji na cele eksmisji jest to, żeby kogoś usunąć z mieszkania, które do tej pory zajmuje i nasze prawo zapewnia tzw. dwustopniową ochronę przed pozostaniem na bruku i pierwszy stopień to są właśnie to jest właśnie możliwość uzyskania lokalu socjalnego i wtedy eksmisja odbywa się zjazd z 1 mieszkania to może być nauczka tzw. mieszkanie komunalne do lokalu socjalnego i na dzień dzisiejszy mamy tak taki przepis, który nakazuje sądom, żeby w sytuacji, kiedy eksmisja dotyczy np. od kobiet w ciąży rodzin z małymi dziećmi osób niepełnosprawnych bezrobotnych najuboższych emerytów rencistów wtedy sąd właściwie nie nie roztrząsa już ich sytuacji w szczegółach tylko ma obowiązek w wyroku orzec o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego i wtedy eksmisja nie może się odbyć dopóki gmina nie wskaże takiej osobie owego lokalu socjalnego i teraz nowelizacja likwiduje ten właśnie przepisy i zakłada się, że sądy będą same z siebie z własnej inicjatywy badać sytuację każdej osoby, które ma dotyczyć wyrok eksmisyjny i sam będą oceniać i decydować o tym czy te osoby należy przyznać lokal socjalny czy nie z uzasadnienia do projektu wynika, że ministerstwo uważało, że do tej pory ten przepis wprowadza taki automatyzm to znaczy, że są nawet wiedząc, że dana osoba, żeby n p . że dana osoba bezrobotna, która ma status bezrobotnego każda osoba może ma jakieś inne źródła dochodów, że most może mogłaby znaleźć łatwą pracę, ale tam się przepisy, które mamy zlikwidowane nakazywał nawet takiej osobie przyznać prawo do lokalu socjalnego i działacze lokator z tym mówią o tym, mówią, że ten to propozycja likwidacji tej listy osób szczególnie chronionych jest barbarzyństwem doczytałem się w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, że on może być niezgodny z konstytucją ten projekt w ogóle to są dosyć mocne stwierdzenia barbarzyństwo prośbę proszę wytłumaczyć słuchaczom, dlaczego właśnie być może używają działaczy, którzy znają problemy lokatorów zło barbarzyństwo w 2 czytamy w opinii rzecznika, że niektóre propozycje zmian w mojej ocenie budzą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z konstytucją FM przede wszystkim ta ministerstwo, proponując taki takie rozwiązanie bardzo optymistycznie zakłada, że sądy będą w stanie bardzo szczegółowo badać sytuację i okoliczności każdej konkretnej sprawy w taki sposób, aby rzeczywiście rzetelnie sprawiedliwie ocenić czy komuś się lokal socjalny należy czy nie przeliczana np. kobieta w ciąży na pewno ją stać znam to czy nie należy mieć swoje mieszkanie niezależne czy jednak należy jeszcze komunalne tak tak natomiast ten to taka regulacja już obowiązywała w przeszłości między rokiem 90 tym czwartym rokiem 2 byśmy dokładnie takie rozwiązanie, które się absolutnie w praktyce nie sprawdziła trybunały poważny podważył je to z nawet nie tylko Trybunał, dlatego że rzecznik praw autorskich zaskarżył te przepisy do Trybunału i w trakcie procedowania jeszcze przez Trybunał w swoim sam zmienił ten przepis i sam doszedł do wniosku jak czytamy w uzasadnieniu tamtej zmiany, że problem jest założenie takie, że sądy będą w stanie badać każdą sytuację bardzo szczegółowo nie sprawdziło się i z różnych powodów po pierwsze, sądy są bardzo obciążone pracą po drugie, najczęściej osoby, których ma dotyczyć wyrok eksmisyjny one boją się stanąć przed sądem w związku z tym ona unikają tego sądu, a nie unikają sądu te nie mogą powiedzieć nic nas swoją obronę nie mogą temu sądowi podrzucić żadnych argumentów, które miałyby przemawiać przekonać sąd, że akurat się na lokal socjalny należy sądy nie znając sytuację takich osób nie ma z informacji o ich sytuacji ani nie będą w stanie nawet wymyślać takich środków dowodowych wyszukać takich dowodów, które mogłyby przemawiać za tym, że ten lokal socjalny należy przyznać i po trzecie PET uczestnikiem postępowania w sprawie eksmisji jest jest też gmina i gmina mogłaby ewentualnie przedstawić sądowi taki raport czy dana osoba zasługuje na ten lokal socjalny, czyli sytuacja uzasadnia przyznanie lokalu socjalnego, ale paradoksem jest, że gminy, które mają mało tych lokali socjalnych nie będą zainteresowane tym, żeby przejmować na siebie rolę adwokata osoby eksmitowanej inna w i optować za tym, żeby sąd właśnie jej przyznał lokal socjalny w efekcie czytamy do Rzecznika Praw Obywatelskich wówczas obowiązywały podobne przepisy zaczęły lawinowo napływać skargi od osób eksmitowanych de facto na bruk przy czym chodziło w przeważającej części osoby chore niedołężnych ubogie i opiekujący się małoletnimi dziećmi właśnie dlatego wtedy rzecznik zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego Sejm to zmienił w, a teraz rozumiem w projekcie chcą do tego wrócić tak to w projekcie są do tego wrócić pszczół o tyle sytuacja się zmieniasz tak jak wspomniał następnie mamy teraz to on dwustopniową ochronę przed eksmisją, ponieważ osoby, którym sąd nie przyzna prawa do lokalu socjalnego trafią do tymczasowych pomieszczeń, ale to tymczasowe pomieszczenie to są takie mnożąc tak po pierwsze na naj naj największa najdłużej na pół roku można zawrzeć umowę po drugie to są to musi być coś gorszego no bo logika na to wskazuje, że to musi być gorszy standard niż standard lokalu socjalnego najczęściej co zresztą krytykują bardzo organizacje społeczne są to jakieś miejsca w hotelach robotniczych albo jakiś tego typu placówka, która w ogóle nie można powierzone zaspokajają czyjeś potrzeby mieszkaniowe one stanowią tylko takie przedłużanie przed trafieniem na bruk i w związku z tym, jeżeli rząd zakłada, że lokal socjalny będzie orzekał tylko sąd natomiast cała reszta osób eksmitowanych ma trafić do tymczasowych pomieszczeń to nagle okazuje się, że właściwie głównym głównym standardem ochrony przed eksmisją będące komisantem czasowe i do nich mogą trafić np. właśnie osoby z małymi dziećmi tak owe kobiety w ciąży osoby niepełnosprawne osoby obłożnie chore, a to na pewno nie są takie miejsca, które tym osobom zapewnią godne funkcjonowanie godną egzystencję Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich było państwo gościom bardzo dziękuję dziękuję bardzo kwiatów pod Long and Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA