REKLAMA

Dlaczego w TOK FM nie usłyszycie polityków?

Godziny Szczytu
Data emisji:
2016-12-15 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na początek Roch Kowalski o tym dlaczego jutro w TOK FM i wielu innych mediach nie spotkamy polityków ministerstwo rodziny wycofuje się z dużego NT przedmiotowego projektu tym tematem zajmowała się dziś Anna Gmiterek-Zabłocka za chwilę też dar, jakim zastępczynią nowoczesnych przestępcach jest 174 Adam Ozga zaczynamy godziny szczytu magazynie reporterów najpierw o samych reportera można zarzucić nam, że występujemy we własnej sprawie, ale to nie do końca tak wydaje mi Rozwiń » się, że lepiej podkreślić, że działamy w imieniu naszych słuchaczy, choć radykalne zmiany organizacji pracy dziennikarzy w sejmie budzą nasz olbrzymi sprzeciw na miejscu w sejmie jest reporter TOK FM Roch Kowalski ruchu wyjaśnijmy naszym słuchaczom, o co chodzi jak teraz wygląda wasza praca w parlamencie jak będzie wyglądała po zmianach zapowiadanych przez marszałka Sejmu, żeby to wyjaśnić musimy zdradzić odrobinę kuchni dziennikarski praca w sejmie koncentruje się wokół stolika dziennikarskiego, który stoi w głównym holu tam przy schodach w głównym holu Sejmu to tu dziennikarze przygotowują swoje materiały to tu odbywają się briefingi prasowe to tu rozmawiamy z dziennikarzami i rzeczywiście jako sprawozdawcy mamy dosyć dużą swobodę w poruszaniu się po budynkach parlamentu nie wolno nam chodzić wyłącznie w kilka miejsc w stosunku lub kuluary, czyli ten korytarz za salą posiedzeń czy pomieszczeniach hotelu poselskiego, ale taka wolność ma też konkretne przełożenie na to co państwo słyszą na antenie Radia to właśnie na sejmowych korytarzach najczęściej nagrywam rozmowy z posłami prowadzimy z nimi i to jest też dużo bardziej istotne nieoficjalne rozmowy, dzięki którym uzyskujemy wiedzę o ich poglądach od pozwalamy pozwala nam to zrozumieć ich TOK rozumowania TOK myślenia i to, jakie skutki chcą osiągnąć z rozwiązaniami czy zmianami, które forsują przez siebie te zmiany, które proponuje nam Kancelaria Sejmu są radykalne, bo nie tylko nie będziemy mogli swobodnie poruszać po parlamencie, ale przede wszystkim nie będziemy mieli łatwego dostępu do posłów w skrócie będziemy mogli z nimi rozmawiać tylko wtedy, gdy wyrażą na to zgodę zdecydują się do nas przyjść w jasno określone wytyczone miejsce na terenie Sejmu dodatkowo i to jest jeszcze bardziej istotne zmniejszona zostanie liczba akredytacji na 1 redakcję, żeby to państwo przedstawić muszę powiedzieć, że obecnie w dni posiedzeń obrady Sejmu relacjonuje dla państwa 23 lub nawet 4 reporterów jednocześnie w różnych godzinach teraz ta liczba przepustek ma zostać ograniczona do 2 przy czym w sejmie jednocześnie będzie mógł przebywać tylko 1 reporter co to oznacza w praktyce w praktyce wielu wydarzeń wielu posiedzeń komisji wielu dyskusji na sali plenarnej nie będziemy mogli państwo relacjonować z prostej przyczyny 1 osoba 1 reporter nie będzie w stanie przysłuchiwać się kilku dyskusjom i przygotowywać się do nich merytorycznie dlatego też proponowane zmiany powodują tak głęboki sprzeci w dziennikarze nie protestujemy, bo zmieniają się nasze warunki pracy protestujemy, bo ograniczane jest nasze prawo do informowania państwa o pracach parlamentu no właśnie protest jest tutaj bardzo dosłowny tydzień byłeś jak napisałeś na portalu tokfm PL jak napisał jest też na Facebooku na swoim pierwszym proteście w życiu tak, bo bycie sprawozdawcą sejmowym jest dla mnie zaszczytem, a te zmiany, które forsuje Kancelaria Sejmu odczytuje jako próbę uniemożliwienia nam dostępu do pewnych informacji co za tym idzie do przekazywania ich opinii publicznej państwa słuchaczom i dlatego zdecydowałem się pokazać nawet symbolicznie swój sprzeciw, ale w południe przed Sejmem nie byłem sam zabrali się byli i obecnie sprawozdawcy Sejmowi, którzy apelowali do marszałka o wycofanie się z proponowanych zmian i tutaj mówi Dominika Wielowieyska z gazety wyborczej sądzimy, że jest to podyktowane tylko i wyłącznie wygodą polityków, którzy nie chcą odpowiadać napytania tylko wtedy, kiedy mają na to ochoty i unikać tematów, które są dla nich niewygodne dlatego przeciwko temu protestujemy i przypominamy też, że w sejmie i Senacie już obowiązują obecnie 3 obostrzenia dotyczące poruszania się dziennikarzy to nie jest tak, że możemy chodzić wszędzie, a teraz to już jest naprawdę ograniczenie praw dziennikarzy, na które absolutnie nie możemy się zgodzić przeciwko zmianom wystąpili też rzecznicy prasowi wszystkich ugrupowań opozycyjnych na wspólnej konferencji prasowej co w sejmie nie zdarza się wcale często byli Jan Grabiec po Jakub Kulesza z klubu Kukiz 15 Paweł Rabiej z nowoczesnej Jakub Stefaniak z PSL -u i wspólnie podkreślali, że marszałek ograniczeń z nimi nie konsultował i podkreślali, że solidaryzują się z protestującymi dziennikarzami i jutro przez cały dzień w ramach protestu reporter materiały reporterskie i audycje, które będą słyszeli państwo naszym na antenie naszego Radia będą pozbawione wypowiedzi polityków wszystkich opcji politycznych w samej akcji weźmie udział ponad 20 ogólnopolskich redakcji prasowych internetowych radiowych i telewizyjnych, bo w ten sposób chcemy państwu pokazać jak może wyglądać relacjonowania prac parlamentu jeśli zmiany rzeczywiście wejdą w życie no właśnie jutro w radiu TOK FM i wielu innych mediach dzień bez polityków radio TOK FM do tej akcji się przyłącza Roch Kowalski dziękuje wciąż sejmowego studia Radia TOK FM, a nie z osławionego budynku FR, do którego marszałek Kuchciński chce wyprowadzić dziennikarzy, żeby nie przeszkadzali i nie kontrolowali my kontrolujemy ministerstwo rodziny w trybie natychmiastowym rozwiązało umowę z fundacją autonomia z Krakowa na realizację dużego anty przemoc owego projektu chodzi o projekty, w ramach którego były organizowane m. in. ogólnopolska kampania 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć i powtarza się znany scenariusz bo zanim ministerstwo umowę wypowiedziało były wymierzone w fundacji wpisy na prawicowych portalach Anna Gmiterek-Zabłocka tym tematem się zajmowała Aniu, zacznijmy od tych wpisów co w nich było można byłoby to nazwać apelami do ministra rodziny, aby przyjrzała się bliżej fundacji z Krakowa jako tej, która jak pisano promuje ideę LGBT tymczasem Fundacja autonomia od lat zajmuje się działaniami równościowe Miki antydyskryminacyjnej min działa na rzecz eliminowania stereotypów i uprzedzeń, a także na rzecz powstrzymania przemocy ze względu na płeć, ale również na orientację seksualną to zresztą nie jest żadną tajemnicą, bo te informacje są na stronie fundacji, więc ministerstwo musiało odpowiedzieć Fundacja w konkursie na dotacje zajęła czwarte miejsce i dostała pieniądze w tym roku 125  000, a w przyszłym miało to być ponad 70  000 zł, ale kilka dni temu fundacji pojawiła się kontrola z ministerstwa nagła i niezapowiedziana kontrola, której efektem jest rozwiązanie umowy przedstawicielka fundacji, z którą rozmawiałam powiedziała, że na razie nie chcą ujawniać, jakie są zarzuty ministerstwa wiem tylko, że nie chodzi o pieniądze, ale o kwestie merytoryczne w tej chwili trwają konsultacje z prawnikami jak odnieść się do pisma z resortu rodziny sprawa wypowiedzenia umowy to jednak nie wszystko w ramach kampanii 16 dni bez przemocy były też m. in. warsztaty w szkołach na Lubelszczyźnie i w 1 z gimnazjów pojawił się problem mówi Julita Juras z fundacji Her Story Never z 1 strony robiliśmy warsztaty WenDo szkołach z drugiej strony to były warsztaty o stereotypach w reklamach przedstawiających kobiety również szkoła, więc to była kampania skierowana tym razem to nastolatek nastolatków opowiedzmy na czym polegały te warsztaty co to były w praktyce jak wyglądały warsztaty będą się coraz bardziej taką rozpoznawalną marką w Polsce są to warsztaty skierowane tylko do dziewczyn kobiet mają one na celu z 1 strony RM nauczenie takich konkretnych umiejętności jak reagować w sytuacji przemocowej, kiedy jest się zaatakowaną z drugiej strony mają taki charakter wzmacniające chodzi o to, żeby dziewczyny kobiety podzieliły się swoimi doświadczeniami miały taką przestrzeń, żeby to swoje doświadczenia jak wypowiedzieć jesteśmy hafty wzmacniający konkretnych umiejętności i dorosłych jak wiadomo, że zamiast rozmawiać o sytuacjach, kiedy te dziewczyny kobiety przemocy doświadczałem o sytuacjach też jak reagować w sytuacji, kiedy ta przemoc jest obecna co wtedy robić, więc są takie konkretne wadze umiejętności jak się obronić to znaczy COS zrobić ze swoim ciałem jak zareagować, czyli czy krzyczeć czy uciekać czy mieć przy sobie jakieś konkretne przedmioty te pomogą w sytuacjach przemocowych jest też rozmowa w trakcie tych warsztatów np. orientacji seksualnej celem warsztatów WenDo nie jest zmagania orientacji seksualnej natomiast to jest oczywiste, że orientacja seksualna wiek wygląd religia to z ciasta przesłanki, które tu przemoc też wywołują, więc jeżeli pojawia się problematyka orientacji seksualnej jako przyczynki do przemocy te najbardziej ten temat jest unikalne w 1 z gimnazjów te warsztaty będą się odbyłem spotkał się też bardzo pozytywny feedback ze strony dziewczyn, które w tych warsztatach uczestniczyły natomiast my już po warsztatach zarówno o stereotypach jakich zasadach będą różne w kontakcie z nauczycielką, która nam przekazała, że po tych warsztatach szkoła dostała telefon z kuratorium, kto miał charakter dyscyplinujący i zalecającym niewpuszczanie Edek edukatorów i edukatorzy do szkoły ja rozmawiam z nauczycielką, która uczestniczyła w warsztatach Vendo wiemy, że była bardzo z nich zadowolona podobnie jak uczennice nawet miała sygnał zwrotny od 1 z rodziców, że takie rzeczy warto organizować z kopalń przeznaczonych do likwidacji rozpoczynają serię protestów śledzi reporter TOK FM Grzegorz Kozioł ci z kopalni Krupiński blokowali drogę wojewódzką nr 935 w Suszcu od rana strajkują pod ziemią górnicy z kopalni Makoszowy w Zabrzu w kopalni Makoszowy 830 m pod ziemią protestują od kilku do kilkudziesięciu osób ta liczba się zmienia, a wynika z faktu, że po kolejnych zmianach i odbywa się wymiana górników jedno jest pewne ci, którzy protestują wierzą, że kopalnia po nowym roku może zarabiać na produkcji węgla bez dopłaty ze strony państwa jest za tym, żeby pracować wiadomo, kto pracuje 20 lat po nadziei, jakby nie było na to jest mój chleb stałymi ja też dzisiaj wyjeżdżamy też nie wierzą Agi narodowej w domu lub korby do tego telefony z góry z Bałtykiem żeglowną rząd nie ukrywał nielegalne kopalnie i Michał Sołowow grupa inicjatywna pracowników kopalni Makoszowy jesteśmy oszukiwani od lutego przez pana ministra Tobiszowskiego, kiedy to zawiść notyfikację do komisji Europejskiej, który jasno i wyraźna pisał, że kopalnia Makoszowy przestaje mieć dotację do wydobycia czystego szczególnie w 2016 roku, kiedy ten protest ewentualnie może być przerwany dobra Wola pana ministra zielone światło, żeby mógł być inwestor, czyli złożona oferta w ministerstwie energii na kupno kopalń jednak wg rzecznika spółki restrukturyzacji kopalń Witold Jajszczok kat do zarządu nie wpłynęła formalnie dotąd żadna oferta kupna kopalni rzecznik wylicza też, że rośnie liczba górników, którzy deklarują chęć przejścia do pracy w innej kopalni to już obecnie około 500 osób załoga Makoszów liczy 1300 pracowników w kopalni Krupiński sprawa wygląda nieco inaczej Jastrzębska spółka Węglowa chce oddać zakład do likwidacji, bo przynosi ono ogromne straty w ciągu ostatnich 10 lat prawie miliard złotych kopalnia powinna trafić do spółki restrukturyzacji w połowie przyszłego roku załoga nawet nie chce słyszeć o takim rozwiązaniu dzisiaj też zakładu, by blokować drogę od chwili o jej, o ile o dach jest obronić kopalniach ja myślę, że słabo jest honorowanie węgla koksującego na co najmniej 20 lat pani pracuje w kopalni Krupiński tak 29 lat szczypanie przyjmie oferty pracy w innej kopalni czy będzie pani protestować na razie protestuje zobaczymy co będzie na razie nie ma jeszcze daty przekazania do rezerw Kanik nic nie wie nie ma żadnej wiadomości także musimy poczekać z inż. Mieczysław Kościuk szef zakładowej Solidarności w kopalni Krupiński w hufcu proszę powiedzieć czy uda się jeszcze obronić tę kopalnię chce powiedzieć jedno, że stoimy w miejscu odkopali około 800 m i od tego miejsca żeby obrazić za tą ulicą pszczyńską są pokłady węgla koksowego najlepszego gatunku 35 i mamy go w ilości tutaj tylko tu w tym miejscu się ponad 70  000 000 ton to wystarczy na kilkanaście kilkadziesiąt lat łącznie złoża kopalni w tej koncesji do 2009 roku był posiadanych w małej ilości 780  000 000 ton jednak z analiz przeprowadzonych w Jastrzębskiej spółce wynika, że trzeba około 300  000 000 zł, by kopalnia Krupiński mogła istnieć do 2021 roku tymczasem spółka jest winna bankom miliard 300  000 000 zł dodam, że ministerstwo energii zapewnia, że każdy pracownik z Makoszów i Krupińskiego ma zagwarantowaną pracę w innej kopalni może też skorzystać z osłon socjalnych na los górników zlikwidowanej kopalni będziemy w TOK FM śledzić tak jak zapowiadałem zaczynamy od Karola Kańskiego, który interweniował w sprawie zdechłego zapachów poznańskiej podstawówce nr 18 na Ratajach śmierdziało tak mocno, że uczniowie po lekcjach wuefu mieli bóle głowy nudności objawy alergii rodzice zawiadomili sanepid urząd miasta w pani Dorota Dąbrowska mama uczennicy, mówi że za każdym razem, gdy córka wraca z zajęć WF -u i strój obuwie, ale i całe ciało dziecka śmierdzi stęchlizną dzieciom wracającym z wf pustej sali śmierdzą włosy śmierci kurtka śmierdzi cały strój gimnastyczny to jest taki ostry zapach stęchlizny jednak co można zrobić to wygrać muszą mieć włosy za każdym razem po takiej lekcji WF-u dzieci wychodząc ze szkoły po prostu śmierdzą tak, gdy córka zaczęła chorować mama uczennicy zainteresowała się śmierdzącą salą rozmawiała z innymi rodzicami wtedy okazało się, że również pozostałe dzieci źle się czują podczas przebywania na sali mają zawroty głowy nudności chce się wymiotować nieraz było to zgłaszane z tego co wiem jeszcze z protokołów poprzedniej rady rodziców kilkakrotnie było poruszana sprawa śmierdzącej sali zresztą od rodziców wiem, że często przychodzą do Dyrekcji zgłaszają problemy zdrowotne dzieci po wuefie w sali gimnastycznej nasila się alergia niektóre mamy mówiła mi, że dzieci wymiotują po lekcji WF-u pani Dorota jako przewodnicząca rady rodziców postanowiła wyjaśnić sprawę dziwnych zapachów na sali gimnastycznej i Dyrekcji szkoły zapytała wprost czy ktoś sprawdzał, skąd bierze się nieprzyjemny zapach, jaki jest jego źródło oraz czy przebywanie dzieci w śmierdzącej sali jest bezpieczne pytaliśmy się czyta sala może stwarzać zagrożenie dla dzieci pani dyrektor twierdziła, że nie trzyma wszystkie badania potwierdzające możliwość pobytu dzieci Flisak i nigdy takich dowodów nie widzieliśmy było tylko zapewnienia, że takie badania są tu sanepid przychodzi za każdym razem zatwierdza nową salę i siedzieć na pewno tam przebywać mogą tu pani sprawdzała w sanepidzie tak sprawdzam sanepidzie pani, która zajmuje się naszą szkołą, owszem, przychodzi do naszej szkoły natomiast nawet nie wiedziała, że jest taki problem z salą gimnastyczną nie była tam nigdy za jej kadencji nie były wykonywane żadne badania w tej sytuacji pani Dorota wraz z innymi rodzicami złożyła wniosek w poznańskim sanepidzie o przeprowadzenie kontroli w sali, w której ćwiczą dzieci inspektorzy pojawili się w szkole i przez kilka godzin sprawdzali salę wyczuli jakiś nieprzyjemny zapach, ale nie potrafili dokładnie określić, jaki jest jego źródło mówi mi Cyryla Staszewska rzeczniczka stacji nie było żadnego śladu zawilgocenie zagrzybienie skrupulatnie sprawdzano również porównywano też nad innymi pomieszczeniami lub 1 Daniel odczuwał jakiś miły zapach, ale nie zapach, który byłby tak dokuczliwe uciążliwe, że trudno byłoby w nim spędzić godzinę 3 wymogła odzież nasiąknąć takim zapachem, a jednak odzież śmierdzi stęchlizną, o czym sam się przekonałem zapytałam zatem Danuta Pers dyrektor szkoły czy zdaje sobie sprawę z wagi problemu i czy podjęła jakieś kroki, by go rozwiązać dla mnie wiarygodnym była decyzja stacji Sanitarno Epidemiologicznej natomiast ja zgłosiłam oczywiście wydział oświaty o w całkowitej kapitalny remont budynku, bo sądziłam, że w tym momencie może ten zapach zniknie utrzymywał się zapach dalej był on o wiele mniejszy natomiast zostałem całkowicie zburzona 1 strona ściany podłoga całkowicie została wymieniona wyrzucony został parkiet wentylacja nowa całkowicie także sądy wszystkie czynniki, które można było zrobić działania, żeby zniwelować zapach, ale powiedziano gra Zrzeszenie zniweluje tego zapachu takie tłumaczenia nie przekonują rodziców o interwencję poprosili już miejski wydział oświaty, któremu podlega szkoła jednocześnie rodzice zwrócili się do wojewódzkiej stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, by specjaliści pobrali próbki i wykonali w sali gimnastycznej badania mikrobiologiczne to w magazynie reporterów teraz przestępczości, która idzie z duchem czasu i postępem technologicznym specjaliści z informatyki śledczej z Katowic pracowali przy dochodzeniach dotyczących przerzutu narkotyków przez granice za pomocą dronów zresztą to nie przekonała się da jak zastępczyni niejedyne ciekawe zlecenia, które otrzymali w tym roku, ale zacznijmy od tych dronów drony nie są dużych rozmiarów i pracują cicho przestępcy programują ich trasy i po przekroczeniu granicy w powietrzu opuszczają kilkudziesięciu kremową paczkę z ustaloną wcześniej miejscu przechwycenie drona oraz analiza zawartości jego pamięci pozwala informatykom śledczym pozyskać wiele informacji cennych dla organów ścigania mówi prezes laboratorium śledczego mediach Kowary Sebastian Małycha takie drony bezzałogowe po prostu latają ponad ponad granicą np. wschodnią i przynoszą niewielkie pakunki z miejsca do miejsca we właściwie są mu na dosyć trudne do namierzenia natomiast w momencie, kiedy taki dron uda się pozyskać można przeanalizować jego pamięć i zarząd dużo różnych wskazówek znaleźć w środku 42 miejsce startu w miejsce zrzutu trasa to na pewno jest coś co pomaga i to jest dość głośno nowy kierunek badań w naszym laboratorium najwięcej zleceń Wadowice informatycy śledczy otrzymali od organów ścigania duża część z nich dotyczyła zaszyfrowanych przez przestępców danych w tych przypadkach ważne było zdążyć, zanim użytkownik zamknie komputer komputery i uderzył w rowie wtedy jest możliwość dostania się do w momencie, kiedy ktoś zamknie komputer wyłączy komputer to dane pozostają zaszyfrowane, więc można je uzyskać tylko w momencie, kiedy komputer włączony i użytkownik wpisał swoje hasło to jest ten moment, w którym musimy się do niego dostać licencji no i jedyny, który o jest w miarę szybki sprawny i wiara ani w problemy z cytowanymi danymi przytrafić mogą się każdemu faktycznie ktoś zapomniał po prostu hasłom natomiast jeśli jeśli kupił oprogramowanie szyfrujące zawsze są jakieś alternatywne metody którymi jesteśmy w stanie pomóc, bazując na tym, że już, że ktoś ma licencję, więc można można próbować Focus z producentem danego rozwiązania mówić natomiast taką taką dziedziną trochę cyberprzestępczości, a w czasie dosyć szybko rozwija jest związana z szyfrowaniem co nazwanych ransomware czyli, czyli oprogramowanie, które nieopatrznie ściągniemy z internetu pod postacią gniewnym pliku pdf to przykłady, które szyfruje on dysk i wyświetla informację zapłacisz 1100 USD takie takie konto to wyślemy ci jego klub, w którym są też w Liege będzie miał dostęp do swoich informacji to jest coś faktycznie bardzo szybko rozwija i takich spraw też pomóc może nie lawinowo ale, ale widać, że z kwartału na kwartał takich spraw jest więcej zleceń coraz częściej dotyczą też śledzenie różnych osób poprzez komputerowe programy aplikacji w smartfonach na pewno jest to ilość rosnąca kilka elementów ma na to wpły w po pierwsze to to, że ludzie zaczynają technologie wykorzystywać również takich celów i nie są to nie bardzo wyszukanie informatycy tylko goście każdy z nas to są te są ogólnodostępne systemu przy czym aplikację, więc nie ma problemu z ich pozyskaniem to jest 1 rzecz druga rzecz od naszej strony, bo coraz więcej ludzi zdaje sprawę z tego, że jest informatyki śledczej takie rzeczy można śledzić takie rzeczy można dokumentować to, że jesteśmy przez kogoś nie cyfrową podsłuchiwani czy to, że ktoś dostaje się w w sposób nieuprawniony do do naszych cyfrowych informacji można dzisiaj zabezpieczyć w postaci dowodu przeanalizować dostarczyć ekspertyzę i po prostu pójść do sądu z Katowic diagnoza Stępień TOK FM najlepszy szpital w Polsce to centrum Onkologii w Bydgoszczy jak donosi reporterka TOK FM Agnieszka Bednarska w rankingu przygotowanym przez centrum monitorowania jakości w ochronie zdrowia placówka ta zdobyła 918 punktów na 1000 możliwych szpital wygrał w zestawieniu lecznic zabiegowych wielospecjalistycznych i onkologicznych na drugim miejscu organizowanego od 13 lat rankingu znalazł się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ze Świdnicy, który uzyskał 895 punktów ana trzecim pleszewskiego centrum zdrowia, które uzyskało 894 punkty bydgoski szpital został doceniony m. in . za zarządzanie wysoko specjalistyczną opiekę i bardzo dobre warunki dla pacjentów wszystko to zasługa ciężkiej pracy całego personelu podkreśla dyrektor szpitala Janusz Kowalewski zarówno zarząd w centrum Onkologii jak kadra lekarska kadra pielęgniarska cały zespół logistyki sekretarki medyczne informatycy wszyscy musieliśmy pracować nad, żeby właściwe standardy stoją wielkie onkologicznego w naszym szpitalu przestrzegane warunki w szpitalu w nas wymienia typowymi one są rzeczywiście bardzo dobre w moim odczuciu mamy oddziały łóżkowe, które są skonfigurowane w ten sposób, że są tylko trzyosobowe jednoosobowe sale w każdej sali chorych jest łazienka jest telewizor jest w lewo w związku z tym kontakty z rodzinami jest w bardzo ułatwiony kobieta jest bardzo dobra no nic się szybko sprawnie lekarze są Super jest czysty jest elegancko jest fachowo osobiście jestem niedawno po operacji jestem naprawdę bardzo szczęśliwa troszkę duże kolejki są one wiadomo przyjeżdżają ludzie z całej Polski jest ogromny szpital, ale te nie przeszkadza, żeby tutaj odbywały się ta praca szuka mamy tutaj jest wyjątkowy w skali kraju system żywienia Wolin w Gruzji jest restauracja w obiekcie głównym budynku, do której pacjenci przychodzą na posiłki i tam mają możliwość wyboru wielu dań bez ograniczeń można z deserem z serwisem kawowym łącznie z owocami także pod tym względem wydają się, że jestem bardzo dobrze i z mojego punktu widzenia zaś istotna jest czystość, która panuje w szpitalu mamy na bardzo wysokim poziomie cały system organizacji utrzymania czystości i za to zawsze podkreślam jestem wdzięczny tym wszystkim paniom, które o czystość w szpitalu dbają, bo w zasadzie od tego wszystko się zaczyna wreszcie wchodzi do szpitala szpital jest zdolne to wydaje się, że każda późniejsza nasza czynność ma zupełnie inny nastrój wysoki profesjonalizm lekarzy natomiast jeśli będzie pan personel pielęgniarski różnie, ale zdaje się, że tak jest w całej Polsce opieka jest troskliwa polscy lekarze są Super jakich byłam po nie mogę narzekać ci wszystko załatwiają sprawnie i delikatnie zarabiają starają się, żeby bardzo mnie bolało jak jest tam punkt więcej jestem biopsję opieka nowy szpital jak przyjezdny nie ma porównania takiego jak tutaj byłam 3 × leżałam 3 × miał operację i pielęgniarki nawet nie przychodzą w nocy sprawdzała się człowiek czuje pan doktor co chwilę też podchodzili też się pyta co oferuje także grzechem by było także narzekał to wszystko jest ważne pacjentom onkologicznym winny nie po prostu to pacjentom się należy i to powinno być także standardem na następne lata wydaje mi się, że nie powinniśmy do tego odstępować w szpitalu pracuje 1200 osób rocznie centrum hospitalizacje 20  000 pacjentów i udziela 200  000 różnego rodzaju świadczeń w politechnikach co czwarty pacjent pochodzi spoza województwa kujawsko-pomorskiego i to wszystko dziś w magazynie reporterów TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA