REKLAMA

Czy państwa dobrobytu dążą ku samozagładzie? Analizuje Łukasz Wójcik z Polityki

Post Factum
Data emisji:
2016-12-19 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum Krzesin po godzinie dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM 19 grudnia w poniedziałek w naszym studiu zapowiadanych gości Łukasz Wójcik tygodnik polityka dobry wieczór zdobyć się państwo są trochę przygnębieni poprzednia rozmowa z naszymi koleżankami dziennikarkami na temat wolnych mediów w Polsce i kryzysu parlamentarnego to dla państwa złą informacją teraz to, że państwo dopiero przygnębiony oto nadchodzi koniec naszego świata przynajmniej takiego, jakiego Rozwiń » znaliśmy dotychczas jeśli weźmiemy tygodnik polityka do ręki przeczytamy tekst Łukasza Wójcika nieznośny ciężar dobrobytu okaże się, że dobrze już było chcę zmieniać nie przesadzajmy ja raczej staram się w tym tekście za sygnał z zasygnalizować pewien problem, którego jest, nad którym rozwiązaniem musimy się zastanowić, ale nie wiesz od końca świata nie przesadzajmy szczególnie na święta Bożego Narodzenia w praktyce państwo dobrobytu było cichym bohaterem 2 największych kryzysów ostatnich lat finansowego zadłużeniowego i tym samym wbrew dobrym intencjom jego zwolenników przyczyniło się do dzisiejszej eksplozji antysystemowego populizmu na Zachodzie, czego symbolem będzie wkrótce Donald Tramp w Gandawie obite są 2 płaszczyzny tego problemu z 1 strony jest pytanie pojawiające się od wielu lat na temat efektywności państwa dobrobytu w ogóle w sensie ekonomicznym czczona jest celem to do podtrzymania w dłuższej perspektywie czasu, ale dla mnie jeszcze ciekawszym problemem jest to w jaki sposób po to, państwo dobrobytu stoi w takim pośrodku takiego bardzo ważnego konfliktu napięcia między tym co się dzieje jest współczesnym państwem demokratycznym, a z tym co się dzieje ze współczesnym społeczeństwie demokratycznym re MO i jest taka teoria, że szef, a ten obie te instytucje państwo demokratyczne społeczeństwo demokratyczne one prowadziły ze są między sobą pewien wyścig zbrojeń to była rewolucja na czym bardziej rozszerzano Lynn, a od prawa do głosu, tym bardziej to tym kolejny krok państwo demokratyczne musiało robić w kierunku zaspokojenia oczekiwań tych ludzi, którzy ten głos zostali drżymy, żeby głosowali nad systemem ani przeciwko systemowi w skrócie przynoszą tak bulwersuje pana tekst, ale pan mówi w pewnym momencie na tych ewolucyjnej drodze zabraknie środków na zaspokajanie nawet nie chcę nawet Marisa w nim jeszcze troszkę inaczej, że ta ewolucja nam po obu stronach równoważyły się całkiem do niedawna to znaczy za każdym razem, kiedy system był jeszcze bardziej otwierany pociech po poczynając od Bismarcka i pieszych BMI wieku emerytalnego jeśli inwestycja się otwierał na kolejnej grupy społeczne tych bonusów zachęcających do systemu było coraz więcej, godząc się, że mogę dużo wojny światowej, który przeorał naszą piękną błękitną planetę wraz z Michałem Probierzem wytłumaczył cały świat nie odchudza się tak chyba część słuchaczy w Pasłęku uczy się z taką tezą, że generalnie to dotychczas żaru żaru i nagle zdechł albo nieziszczenie jeszcze nie zakonu właśnie były na razie mi dać dokończyć zdanie jak w finalnym produktem tak tej relacji tej tezy tego wyścigu zbrojeń w cudzysłowie mniej jest państwo dobrobytu ne i ten rozjazd jest związany z DM z internetem z środkami masowego przekazu szczególnie z mediami społecznościowymi to znaczy tempo mobilizacji tempo ewolucji demokratycznego społeczeństwa w ostatnich latach przyspieszyło dzięki tym właśnie środkom masowego przekazu natomiast państwo demokratyczne nie nadąża nad tą ewolucją to znaczy widać, że nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań demokratycznego społeczeństwa, które dzięki mediom społecznościowym między nimi, ale głównie między mediom społecznościowym memy dzięki tym mediom list jeszcze w stanie szybko zmobilizować i wymusić na państwie pewne ruchy n p . w postaci bonusów socjalnych ani czy turystyka zasadnicza różnica pomiędzy tym co pan opisuje, a ten co opisał Szekspir w swojej sztuce Juliusz Cezar, kiedy Marek Antoniusz mówi w ciągu paru minut przedstawia tłumowi, który chciał dobrze teraz wlec ciało Cezara zabitego tyrana znienawidzonego Marek Antoniusz mówi wiecie co w Celerio testament spisany chciał wszystkim nam biednym ludziom rozdać kilkaset litrów w ciągu paru minut zaczyna kochać Juliusza Cezara, gdzie te nożyce między tamtym populizm na tym tle różnica polega na tym, że inne jak wtedy, gdy w czasach, kiedy Zosia mówimy o planach pięćdziesiątych sześćdziesiątych nagród z przybycia ten czas jako punkt wyjścia, że kontrola społeczna nad politykami była pod różnymi względami ograniczona właśnie z tego powodu, że społeczna jest demokratyczne społeczeństwo nie było się w stanie szybko zmobilizować się skatalogować na propozycje reform społecznych czy też politycznych prezentowanych przez elitę ten proces trwa mobilizacja trwał zbyt długo czasem ograniczał się tylko do ingerencji społeczeństwa oraz na 405 lat między wyborami na nas dzisiaj dzięki mediom społecznościowym każda próba próba reformy ograniczenia pewnych benefitów w ramach np. państwa dobrobytu wiąże się najczęściej są bardzo szybką reakcję mobilizacją społeczną, która wymusza na politykach pewną politykę ten szybciej tym sensie pacjent to się nie może sama uleczyć każda próba reformy spotyka się z kontrą co jest jakby z punktu widzenia osoby były one dla jednostek zupełnie racjonalne z punktu widzenia państwa jest w dna duszeniem duszenie, żebym zabójcza, który jest bardzo istotna rola polityków to znaczy byłem w takim klasycznym rozumieniu zachodnioeuropejskim wtedy, kiedy ten to demokracje zachodnie w Europie zachodniej przeżywały na jej najlepsze lata to dzięki tym politycy brali na siebie bardzo ważne zadanie wytłumaczenia wyborcom pewnych rzeczy, które są, które mogą być w krótkim okresie dla nich nie niekorzystna, ale w dłuższym mogą być pozytywne i brali się też znane negocjowanie pewnych konfliktów społecznych dzisiaj politycy przez to, że są pod na permanentną kontrolą społeczną właśnie za pomoc za pomocą mediów społecznościowych oni nie pełnią już torunianie zaczną zaczynają rok ma pełnić palnąć pełnić rolę przekaźników pewnej woli społecznej właśnie tej mobilizacji przekaźników tej presji mobilizacyjnych związanej z mobilizacją demokratycznego społeczeństwa, ale polskie są też dotyczy ja myślę, że też to znaczy UMiG punkt punktem wyjścia powinno być pytanie czy państwa na brak jeszcze inaczej problem z państwem dobrobytu jest związany z tym, że coraz więcej państ w w Europie zachodniej RWE na Zachodzie na to państwo nie stać w tym sensie, że ten, że to jeszcze nadal funkcjonuje, ale że mamy nasz deficyt budżetowy z takim państwie jak Francja od lat 30 nieprzerwanie to znaczy, że wydatki są coraz wyższe na niższe niż przychody co nie zmienia faktu, że większość faktur świetnie wie, że żyje na bok 1 z najbogatszych na świecie na HOKEJ tylko teraz tylko teraz pytanie jest czy to się, gdzie się w parlamencie nie wywali to znaczy czy GI i czy francuską politykę stać na reformy takiego systemu ono prawdopodobnie stać właśnie z tego powodu, że nie ma tam polityków, którzy uważają, że to jest źle i 3 ten deficyt trzeba zakopać w Walencji od lat 2 tygodnie temu okazał się być kandydatem prawicy na prezydenta RP, gdzie bardzo wyraźnie będziecie więcej pracować w duże tydzień pracy no dobrze, ale na to poczekamy zobaczymy czy wygra, bo jeśli wygra wybory zobaczymy czy to zrealizuje pytanie właśnie DM czy te reformy związane z ograniczeniem państwa dobrobytu są w ogóle możliwe to teoretycznie na razie pytania wydaje się właśnie, że ze względu na mobilizację społeczną nie da się tego przeprowadzić i rent do czego doprowadzi not w tym to doprowadzi do dostępie do pewnej spirali oczekiwań społecznych to znaczy im inne bardziej, a ta ewolucja demokratycznego społeczeństwa odjeżdża od ewolucji państwa, które już nie nadąża za razem ze swoim społeczeństwem tym większe są oczekiwania socjalne im w tego procesu prawdopodobnie nie da się zatrzymać bez jakiś szybki czym rzecz w bez takiego szybkiego wymyślenia się demokracji na nowo znaczy to w tym w tym sensie to do o tyle dziwne, że wydaje mi się, że mamy jednak o wiele większą znajomość tak przez świadomość tego jako społeczeństwo bo kiedy słuchałem przedwczorajszej go orędzie pani pani premier tonem powiedział bardzo wyraźnie mamy środki na realizację naszych programów zapewniała o tym, mówiła wie o tym, bardzo wyraźnie pani pan nie dość mamy środka mamy środki na realizację naszych obietnic wyborczych tak, a 3 chyba nie jest jeszcze takie jak pan, mówi że że my tylko mamy duże oczekiwania interesują nas jak państwo to zrobi jak rządzący dostaną oni mają to zrobić po prostu, a my szybko wyrażamy nasze oczekiwania chyba nie jest tak do końca skoro pani premier tak bardzo zapewnia mamy środki unijne to właśnie to zaś z zapewnieniami pani premier to są, jakby elementem tego problemu, którym rozmawiamy wyznaczona, żeby ona, ale mają czas oczekiwania społeczne wyznaczono zapewniała ludzi, czyli zakładała, że ludzie w Polsce pysznej część mówi zaraz zaraz można się budżet nie dotknie właśnie tam nie myślę, że takie wątpliwości są podnoszone od początku na przejęcie rządu przez PiS czy te programy są bez socjalne, które PiS zaproponował w Polsce sądu z finansowaniem wynika z liczb na razie raczej nie są pytanie jest jak to jak i długiej perspektywie są te taki budżet z takim deficytem jest tym nie może być utrzymany w takim przypadku jak Polski do 1 to problem jest, żeby wychodzą, powracając do pewnych fundamentalnych spra w problem z państwem dobrobytu jest taki, że zakłada ona ono i ja tego państwa dobrobytu zakłada ona stały pewien dość obca na stałe do szybkiej na rozwój sektora prywatnego w ciągu dnia jakiś przewidywalnej perspektywie mona się wiąże oczywiście z tym, że nakłady na to państwo dobrobytu muszą stale rosnąć trzeba koszt opodatkować, więc zakładamy, że to, że ten system jest w stanie tylko utrzymać w sytuacji, kiedy ten wzrost ten, kto to tempo wzrostu jest na pewnym określonym poziomie, kiedy ono spada, a do tego, by kolejne budżety zaczynają się nie domykać prawda MF w przypadku Europy Europy mamy jeszcze 1 problem, bo nie tylko jest jakby problem ze struktur 100 strukturalne problemy ze wzrostem gospodarczym, który jest po prostu coraz wolniejszy cieszy się zdarzają się pewne jednostkowe przypadki, gdzie ten skok wzrost skacze natomiast jak się popatrzy na średnią wzrostu euro w Europie zachodniej notowana na 70 zjeżdża na dół, a trudno być może jest jeszcze drugi Jelena jest ta próba wzrostu to być może genialny wynalazek myślicieli ostatnio też polityków mówi się nie o wzroście gospodarczym tylko o zrównoważonym wzroście to jest taka próba zamiany tego, że nie będzie już tak dobrze jak było, ale będzie niby sprawiedliwie Nolte toczy się gra słów natomiast do tego go prąd strukturalnego problemu ze wzrostem gospodarczym dochodzi drugim problemem o charakterze demograficznym to znaczy też państwo dobrobytu zakłada, że jeśli wydajemy dziś więcej niż zarabiamy to to między nimi to się nam uda tylko między nimi, dlatego że w przyszłości kolejne pokolenia ten dług spłacą tylko, że problem jest także tych tt przyszłe pokolenia będą mniej liczne i tu, jakbym koło się zamyka ich właśnie na konieczność złożę podanie do głowy taka myśl, że wszystko co są większe, że zarchiwizowane, że marże za 30 lat ktoś nam na takich serwerach radiowych odsłuchu naszą rozmowę to co pan mówił przed chwilą tak się zaduma za to 30 lat proszę bardzo takie takie perspektywicznie ważne rzeczy mówione 30 lat temu o tym, wszystkich się nie my tu nic nie ten tekst cennik indeks, do którego zachęci to nie zachęcam, by nie nie wieszczy bociana czarnego końca to raczej jest zasygnalizowanie pewnego problemu pewnej ne od pewnego napięcia właśnie na napięcia o charakterze ewolucyjnym pokazuje, że państwo dzisiejsze państwo demokratyczne nie nadąża nad rewolucją demokratycznego społeczeństwa w bardzo panu dziękuję za to rozmowę z nami był Łukasz Wójcik tygodnika polityka dziękuję bardzo dziękuję jest 18 minut po godzinie dziewiętnastej kończymy dzisiejsze wydanie programu post factum jutrzejsze startuje jakżeby miało być inaczej również o godzinie 18 dzisiejszy program przygotowała i dodawała Agata Kowalska Adam Szurlej realizowała prowadził Paweł Sulik, gdy usłyszał od jutra w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA