REKLAMA

Ustawa o wycince drzew w Senacie. Dyskutują Adam Gawęda, Robert Cyglicki i Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2016-12-21 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną już kolejni goście i to bardzo ważny ważny skład gości i ważny temat z nami w studiu pan Adam Gawęda senator prawa i sprawiedliwości i co istotne dla tej rozmowy członek senackiej komisji środowiska dzień dobry panie senatorze dzień dobry witam serdecznie, a obok niego pan Robert Cyglicki szef Greenpeace Polska dzień dobry dobry wieczór, ale rozmawiać będziemy o wycince drzew, bo takie zmiany są Rozwiń » szykowane w UE został przygotowany przez Sejm teraz Senat pracuje nad nimi chodzi o 1 z ustaw dotyczących ochrony przyrody, w które jak, ale alarmował m. in . Greenpeace Polska w spowodują, że z naszych miast zaczną znikać drzewa, ale też z czasów zaczną znikać drzewa i to w sposób niekontrolowany ale zanim zaczniemy rozmowy o tym co jest w tej ustawie tajemnicza zapytać pana senatora czy wczorajsze posiedzenie komisji, której pan AM uczestniczy w było, aby w innych może nieco legalnej, lecz zajmował się legalnym projekty to wywiezie legalną ustawą Sejmu, bo jest to 1 z tych ustaw, które Sejm przyjął w sali Kolumnowej są wątpliwości, więc jak pan się do tego odniesie ja myślę, że już te wątpliwości zostały rozwiane dziś odbyła się konferencja prasowa opony marszałek Sejmu przekazał pełną informację byśmy dostali kompletne to może nie tyle już, by tylko przyjętą ustawę podpisaną przez marszałka Kuchcińskiego w związku z tym nie mieliśmy podstaw, by nie podjąć prac nad tą ustawą, bo to należy do naszych obowiązków w związku z tym analizowałem tą kwestię jestem przekonany, że pracowaliśmy nad ważny dokument celny w BOR tutaj wiem, że senatorowie Platformy opuścili komisję właśnie, bo w geście sprzeciwu notariatu był taki gest bardziej bym powiedział polityczny, dlatego że gdyby nawet wziąć zapisy konstytucyjne albo przede wszystkim wziąć pod uwagę zapisy konstytucyjne to, gdyby nawet mówię to, gdyby nawet przyjąć, że się coś nie odbyło się zgodnie z prawem to ostatecznie przecież pan prezydent ma prawo nie podpisania takiej ustawy w związku z tym nie widzę tutaj żadnej przeszkody, tym bardziej po dzisiejszej konferencji, w której jasno czytelnie wynika, że procedowanie tych ustaw było w świetle obowiązujących przepisów zgodna z prawem Ano właśnie to cieszy, że pan wspomniał panu prezydencie, dlatego że w czasie posiedzenia komisji biuro legislacyjne wspomagające po panom senatorom wskazywało w żywe jest kłopotliwe vacatio legis tej ustawy Otóż ona ma wchodzić w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku, czyli już niedługo, a w efekcie będzie bardzo niewiele czasu na czarno dla pana prezydenta na zastanowienie się o przyjrzenie się tej ustawie o rozważenie czy i kierować do Trybunału czy zawetować ze zmianą właśnie ona jej vacatio legis jak pan się do tego odniesie pan prezydent będzie miał ponad tydzień czasu, żeby zastanowić się nad tą ustawą to na okoliczność może wyjaśnić im czołgi, a nawet nie potrafił się w tej chwili odnieść do tego czy to jest pośpiech, bo ja uważam, że to jest niosą pewne ustawy, który w naszym przekonaniu powinny szybko, ale ważne, że proces legislacyjny, dlatego że są bardzo długo oczekiwana od tych zapowiedziach się długo mówiło my summa summarum pan minister, przedstawiając opinię co do tej ustawy przekonał nas senatorów by, by tą ustawę po prostu przyjąć, a ja spotykam się z wyborcami spotykam się z ludźmi, którzy również kierują się bardzo racjonalne spojrzenie na te wszystkie aspekty i mówią no nareszcie ten bardzo oczekiwany projekt ustawy wejdzie w życie i będziemy mogli w sposób taki świadomy odpowiedzialny decydować o tym co stanowi naszą własną ostatnie pytanie formalne w wspomniał pan o udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska z innym aptekom tejże komisji wczorajszej porannej mnie zdziwiło mnie to, że to właśnie Ministerstwo Środowiska uzasadniało w ustawę następnie odnosiło się do zarzutów biura legislacyjnego, a nie wnioskodawcy, czyli posłowie, dlaczego tak było trudno mi się odnieść do tego, dlaczego w akurat pan niszczono w DM BOŚ JAG la Roja gorzej, a może byłem w prosty uważam, że Ministerstwo Środowiska jest głównie zainteresowane tymi kwestiami i chcieliśmy również wysłuchać czy Ministerstwo Środowiska nie wyraża sprzeciwu do tej ustawy to jest jasne to jest porządek każdy talerz dla jego renomą jest jej i to jest dla mnie bardzo bardzo czytelne natomiast uzasadnienie do nas wpłynęło na piśmie i dla mnie było wystarczającym do właśnie mnie zastanowiła, ale może nie tylko mnie Robert Cyglicki oprócz pana senatora jest z nami studio może jeszcze w tych kwestiach formalnych, zwłaszcza w tym, skąd pochodzi projekt, bo wpłyną one jako poselski do Sejmu, mimo że sami prezentowali się go na swoich stronach jak Greenpeace Polska jako 1 z przecieków z Ministerstwa Środowiska w końcu ktoś robi wrażenie, że nie ma wątpliwości, że ten próg ten projekt powstał na zamówienie ministra środowiska Jan Szyszko i związanego z nim środowiska leśników, bo on dotyczy 2 takich zasadniczych kwestii pierwsza to jest dotyczą związana z wycinką drze w w mieście również na na na terenach nieruchomości prywatnych również gminnych na drugi dotyczy lasów państwowych dotyczy 13 powierzchni naszego kraju i ja bardzo się naprawdę martwię tym, że Senat, który jest znany z tego, że jest taką świątynią w spokoju rozsądku tak szybko proceduje ten projekt wiedząc, że są zastrzeżenia nie tylko ze strony organizacji ekologicznych czy też ekspertów związane, analizując ich zgodność przepisów z prawodawstwem europejskim, a również biuro analiz sejmowych wskazuje na to, że 1 z tych przepisów dotyczących właśnie lasów państwowych narusza najprawdopodobniej przepisy dyrektywy siedliskowej co chwilę o tym co na co wskazują prawnicy Sejmu i Senatu, bo ta te uwagi ministra na sejmowe zostały też podkreśl podium podniesione dziś wczoraj na posiedzeniu komisji w Senacie, więc wyraźnie muszą być istotne, ale jeszcze jeśli chodzi o wasze stanowisko, jakie są wasze główne obawy, w czym pierwsza rzecz jest taka, że my również mamy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy będą właściwie przechodzone przychodzi okres wiosennych porządków to telefon nam się urywa od teraz mamy ze strony ludzi mieszkańców tu są zaniepokojeni tym jak zamiast naszych znikają po prostu dorodne stare drzewa i ten projekt, który tak naprawdę idzie jeszcze dają poluzowały pewnego rodzaju przepisy związane z usuwaniem drze w w przestrzeni miejskiej również przestrzeni wspólnej miejskiej mówię tu chociażby o Alejach przydrożnych, które będąc w tej chwili mogły być wycinane bez uzyskania odpowiedniej zgody ze strony regionalnych Dyrekcji ochrony środowiska, ale mówię tu również o takich terenach jak należących do osób prywatnych np. zadrzewienia śródpolne, które mają olbrzymie znaczenie w przypadku takich opon do ręki funkcja Eco systemowe i w związku z tym n p . wycinając na na 1 terenie oddziaływuje my na teren drugi, który nie należy psuć cudzych nie należy bezpośrednio z ostrożnością, bo popierają państwo ułatwienia w wycince drzew, ale pani redaktor myśli pani, że dzisiaj odpowiedzialny obywatela takich jest zdecydowana większość będzie biegał z przysłowiową piłką i specjalnie wyciszona wycinał swój drzewostan nieubłaganie się o nich będą znały mnie, ale właśnie buntu żelaza kosztują liście sprząta, ale absolutnie nie, dlatego że w tej w tej kwestii w tym obszarze to ustawa lub wręcz zobowiązuje gminy do tego, żeby ten proces ewentualnej wycinki był uzgadniany społecznie, żeby w tym procesie stanowienia tego lokalnego prawa gminy były zobowiązane do konsultowania tego właśnie aspektu z organizacjami pozarządowymi może wciąż wznawiane ale dlaczego chcecie zlikwidować, że moje marzenie zgód na wycinkę to jest podstawą dla urody bywało, że uważamy, że w Polsce obywatel po pierwsze ma prawo do swojej własności po drugie jest osobą i nasze społeczeństwo jest społeczeństwem rozumiem i bezsensownie nie będzie dokonywał wycinki drze w tak czy inaczej do tej pory od dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą Jackiem którymi powiedział wprost, a dyskutować również o tej ustawie, że na jego działce na skutek burzy uszkodzeniu uległ 1 i jedno drzewo to była Brzoza i 2 miesiące czekały 2 wizyty z miasta dokumentacja fotograficzna aż uzyska pozwolenie w końcu uzyskał pozwolenie na wycinkę tego uszkodzonego drzewa wyciął go w bocznym tata pani urzędnik mu powiedziała nam przez pan tutaj ma tak bogato zadrzewiony teren o brudzie tutaj nawet nie ma takiej potrzeby żeby, żeby nowe drzewo na sali w związku z tym większość takich jest sytuacji większość radnych miejskich, gdy mamy taką takich przykładów i w związku z tym uważamy, że jeśli się tego nie wykorzystuje na cele gospodarcze to nikt z właścicieli gruntu nie będzie dokonywał wycinki drzewa, które jest ozdobą jego działki, który jest płucem, których oni, że nie mówmy dobrze, bo do porodu jeśli uzna walczyłby dalej jak bezrobocie nie tylko chodzi o to Annę drzewa, które porastają nieruchomości prywatne, a nawet wymieniono zarząd dróg, ale dokładny a nawet gdyby to wystarczyło wystarczyłoby przyjąć inny zapis, który mówiłby o tym, że właściciel takiej działki po prostu dokonuje zgłoszenia i w momencie, kiedy administracja gmina czy też Inspekcja odpowiednia nie zgłasza żadnych uwag może w ciągu 2030 dni przystąpić do takiej wycinki i naprawdę rozwiązałoby to problem rozwiąże tę propozycję poselską ministerialną imiona i w tym momencie daje możliwość rzeczywiście jeśli chodzi o prywatnych właścicieli nieruchomości prowadzenie takiej takiej wycinki, która jutro właściwy jest pozbawiona jakiejkolwiek kontroli, a tu nawet nie o to nie o ten obszar chodzi tak bardzo nam jak ja kwestie związane również jest wspólną przestrzenią miejską przecież to jest, jakbym zlikwidowanie konieczności uzgadniania decyzji o wycięcie o wycinaniu przydrożne krzyże przydrożne drzewo jest jest coś naprawdę skandaliczna, jeżeli pan senator, mówi że samorządowcy są rozumni tutaj nie ma żadnego problemu nie jadło to te pochwały były w stosunku do obywatelskości, choć samorządowców do samorządów nie da się mentalnym przytoczyć opinię Najwyższej Izby Kontroli z roku 2 tysięcznego piętnastego, w którym jasno powiedziane, że zdaniem NIK samorządowcy przedkładali interesy inwestorów nad interes społeczny, jakim jest ochrona przyrody ta kontrola dotyczyła właśnie wycinki drze w w przestrzeni miejskiej w Gdańsku na torze w uzasadnieniu do projektu nie pojawia się oczywiście odniesienie tej kontroli NIK natomiast pojawiają się trudne u ducha wycenia sformowania o tym, że tego typu obostrzenia utrudniały proces inwestycyjny, ale nie bez żadnych dodatkowych liczb czy Bocian workach jest, że drzewo, które nie przedstawia żadnej większej wartości przeszkody nie mówimy o gatunkach chronionych mówimy o drzewach, które rosną przez kilkadziesiąt czy kilkaset lat czy o jakich gatunkach dem Bach i tańca, ale wiele drzew zostanie jeśli mówimy o o drzewach, które często nie przedstawiają większej wartości rano przeszkadzają w procesie inwestycyjnym i idziemy w kierunku ułatwień, ale pani wierzy w razie mamy do konkretnego oferty dla nich tygodniowy ja zapytam o to na jakiej podstawie, ale czy to statystyk liczb raportów państwo podejmują tego typu decyzje mówi pan, że to jest projekt posłów prawa i Stali goście nie miałam się na upiera, że to projekt ministerstwa pan jest członkiem tej partii, dlaczego popierać projekt, który nie poza określeniami bardzo ogólnymi nie wspiera się żadnymi dowodami, że mamy rzeczywiście problem i że inwestorzy nie wiem ponoszą dziś ogromne koszta opóźnień co znamy na torze, żeby wyciąć brzozy olchy i inne tego typu klony inne tego typu niechronione drzewa to muszą czekać nie wiadomo jak długo nie ma żadnych danych, które by to potwierdzały, bo uważamy, że ten projekt po prostu jest rozsądnej spełniają oczekiwania widzów, ale napadów panie Romanie 22  470 jest miast i gminni kierują do nas tego typu spostrzeżenia, a na komisji 2480 min po dało znać, że potrzebny jest taki projekt wskazują konieczność tych zmian natomiast na komisji mieliśmy reprezentację organizacji, która zrzesza 10 miast i to jeszcze zapytam tam są żadni tam są przedstawiciele jakich miasto 3 czy przewodniczący czy czy wójt burmistrz prezydent nie absolutnie w związku z tym uważamy, że każdy obywatel ma przede wszystkim po kontrolę w sposób bezpośredni sprawować nad burmistrzem prezydentem czy wójtem i ma taką możliwość uczestniczenia lub w po w uczestniczeniu w opracowaniu takiego planu takiego programu dzisiaj my mówimy, że not dorobkiem Polski jest w dwudziestopięciolecie Dariusz obchodzili jubileusz dwudziestopięciolecia samorządności w Polsce uważamy, że to jest nasz sukces wspólny, że to jest do dorobek tych kilku ostatnich pokoleń z drugiej strony mówimy, że samorządy w tym momencie będą, jakby chciały prowadzić taką politykę, żeby niszczyć drzewostanu niszczyć ochronne środowiska niż, ale także 2 zdań zgrozę widzimy nie może Nguyen 1000 różnych argumentów my na to, żeby przyjąć rozsądne rozwiązanie to ustawy z dnia oraz wymagające pozwolenia żałuje tych osób jest wzorowe Cyglicki zaraz żałuję tylko, że senatorowie rzeczywiście nie przeanalizowali raport Najwyższej Izby Kontroli żałuję, że senatorowie nie uwzględnienie również stanowiska biura analiz sejmowych, które mówią o tym, że przepisy dotyczące np. lasów państwowych są niezgodne z prawodawstwem europejskim wszystkie te analizy żeśmy uwzględnili podjęliśmy decyzję dajemy wiary i ludziom dajemy wiarę samorządom w doby w podejmowaniu dobrych decyzji i uważamy, że ta ustawa, zapewniając udział obywateli z organizacji pozarządowych w stanowieniu lokalnego prawa jest właśnie takim pójściem na przeciw i daniem wiary w to, że rzeczywiście dobre rozwiązania będą wprowadzane w tym momencie musimy skończyć tę dyskusję na pewno będziemy do nich wrócą wracać, bo drzewa tylko to jest coś co wywołuje mnóstwo emocji np. moich pan Adam Gawęda senator prawa i sprawiedliwości członek senackiej komisji środowiska, która rekomendowała do przyjęcia ustawy o ochronie przyrody w tym w tym z taką nowelizację, która ma zmienić zasady wycinki drzew i pan Robert Cyglicki z szef Greenpeace Polska, w które to Greenpeace Polska bije na alarm mam nadzieję do zobaczenia w tym studiu im czas na informacje o trendy w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA