REKLAMA

RDS pyta czy jest szansa na kompromis?

Co się stało?
Data emisji:
2016-12-22 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki i dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Arkadiusz pączka zastępca dyrektora generalnego pracodawców RP witam serdecznie, ale też członek prezydium rady dialogu społecznego jak przed chwilą słyszeliśmy dzisiaj z inicjatywy tych sprawujących w tej chwili władze w radzie dialogu pani Henryki Bochniarz Konfederacji Lewiatan odbyło się, a gości już nie do końca było spotkaniem, a można powiedzieć, że ta sytuacja Rozwiń » wreszcie miała miejsce pokazuje, że i w tym organie dialogu społecznego w Polsce, z którym wiązaliśmy wiele nadziei pojawia się kryzys, bo to pani przewodnicząca wspomniana Henryka Bochniarz zaprosiła na dzisiaj w imieniu partnerów społecznych przedstawiciele przedstawicieli noc zwaśnionych stron politycznych kryzysu, który dobrze znamy, po czym się okazało, że niektórzy partnerzy m. in. przewodniczący Solidarności nowości jest oburzony tą inicjatywą pisze w piśmie do pani Henryki Bochniarz żądają wyjaśnień dotyczących podjętej inicjatywy i t d . jak pan na to patrzę czy tylko i 1 partner inni m. in. 1 partner społeczny Solidarność, jakby dzisiaj nie przybyło Niemcy, lecz potrzeba czasu troszeczkę, żeby chyba Solidarność na kolejne posiedzenie przyszła po posiedzeniu formalnym popadają w innej kwestii przynoszący Piotr Duda zakwestionował dzisiejsze posiedzenie na posiedzenie, bo od od początku nieformalnym posiedzeniu z uwagi na nasze stanowisko, które wysłaliśmy do o marszałka Sejmu Senatu prezesa prawa SP 200, a także do szefów partii politycznych, pod którym to stanowiskiem pan przewodniczący Piotr Rudaś podpisała, tak więc to stanowisko to zaakceptowane przez całą stronę społeczną radę dialogu społecznego zostało przesłane, tak więc w stanowisku może tylko Adam g, żeby słuchacze wiedzieli tam pada m. in. takie sformułowanie, że z narastającym niepokojem niepokojem partnerzy społeczni obserwują wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Polskim parlamencie procedura przyjęcia budżetu powinna być maksymalnie przejrzysta i nie pozostawiać wątpliwości co do ich legalności apelujemy do marszałka Sejmu o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia procedury głosowania nad ustawą budżetową jest też w tej stanowisku podkreślenie że, że dziennikarze powinni mieć na dobry możliwości pracy w sejmie, bo obywatele mają prawo do informacji tak nie da się dla nas kwestia przyjęcia ustawy budżetowej pamiętajmy o 1 kwestii procedowanie nad ustawą budżetową i konsultacje są ściśle zapisane w ustawie o radzie dialogu społecznego to jest nasz 1 z kluczowych naszych kościele ma związek, a on wynika już kiedyś z komisji Trójstronnej w raj jest wpisany w ustawę o radzie dialogu społecznego to jest nasz kluczowy obowiązek jest rozpisana cały proces procedura dzień co do dnia tak, jeżeli my widzimy co się dzieje w kwestii ustawy budżetowej nie dostajemy zaproszeń na posiedzeniach komisji dotyczącej procedowania nad ustawą budżetową, a jednocześnie dać swoje opinie z ustawy budżetowego strona pracodawcy strona związkowa w NATO i widzimy pewne zagrożenie, w czym jest ustawa budżetowa dla środowiska przedsiębiorstw, a jednak także do osiedla całą stronę społeczną dysków czy owa ustawa tak ona mówi o w Dagestanie państwo o wydatkach przychodach funduszu pracy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych o systemie podatkowym w Polsce, jeżeli widzimy zagrożenie w postaci być może nawet kwestionowania przyjęcia przez Sejm ustawy budżetowej tenisem się, jakie mogą być konsekwencje prawne i Kosek skutki gospodarcze w dal w dalszej jazdy w na dalszym etapie tak dla nas wychodzimy tylko Włosi swoje kompetencje, którą wpisany w usta wody lub społecznym tak ustawy w ustawie o RDS, gdzie jest mowa o konsultacje ustawy budżetowej, a na dzisiaj i to podniesie się na tym stanowisku, które to zaakceptowali wszyscy partnerzy społeczni, którego się zgodzili sygnał wali liderzy tych organizacji swoim nazwiskiem, które to mówimy o tym, że dla nas ten element ma zasadnicze znaczenie, ale jednocześnie podnosimy te kwestie, które dzieją się w parlamencie i jednocześnie mówił o tym, że jesteśmy organem instytucjonalnym, który jest stworzony do dialogu społecznego jest prezentowany do dyskusji na tym forum na szerokim aspekcie społeczno-gospodarczym, a to co się dzieje w sejmie na dzisiaj to jest kwestia społeczna gospodarcza i sposób przyjęcia budżetu, tak więc przedstawiliśmy swoją ofertę do o wszystkich stron dyskusji, która się dzieje w parlamencie, które mamy nadzieję dzisiaj część partii odpowiedziała z apelem pozytywnym część tam podziękowała raz w piśmie, które dostała pani szefową rady dialogu społecznego w tych odpowiedziach pojawia się 1 aspekt aspekt polityczny my na to, że w swoim stanowisku w tym aspekcie dotyczącym przyjęcia budżetu państwa jego znaczenia i konsekwencji, które mogą wynikać z jakichś niepewności związanej z charakterem głosowań czy z charakterem przyjęcia tej ważnej ustawy o w sumie to wydaje się, że najważniejsze ustawy oraz punkt widzenia procesu legislacyjnego i jego przejrzystość na ja przypomniałem, że w tym stanowisku wspólnym mieście, a jednak się pojawia informacja czy może zacytuję uważam, że polscy obywatele mają pełne prawo do informacji o działaniach decyzjach podejmowanych przez posłów senatorów dlatego obecność przedstawicieli mediów w sejmie Senacie dziennikarzy reporterów uznajemy zawartości wielkie osiągnięcie polskiego parlamentaryzmu w NATO, że nie dotyczy spraw budżetowych i być może ten element waszego stanowiska spowodowało, że ktoś zerknął do ustawy o radzie dialogu społecznego przeczytało rozdział pierwszy art. 1 pkt 2 trzeci, że rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki spójności społecznej rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji Solidarność społeczną w zakresie stosunków zatrudnienia i t d. to osoby mu zadać pytanie rzeczywiście, dlaczego akurat rada dialogu społecznego ma teraz rozmawiać o konflikcie w Polskim parlamencie, którego 1 z elementów była sprawa wyrzucenia 1 z posłów z z obrad, a drugim to zmiana w zasadzie działania dziennikarzy mediów na terenie, a także panie Arturze ten proces legislacyjny moda na szczególne znaczenie my jako strona społeczna, która konsultuje uczestniczy przedstawia swoje stanowiska jest Jima jak dzisiaj wygląda system stanowienia prawa w Polsce widzimy jak jesteśmy zapraszani na konsoli na komisje sejmowe jak sposób przyjmowania usta w, a brak terminów na na bardzo skrócone terminy udzielenie odpowiedzi i konsultacje danych projektów ustaw szybka ścieżka poselska to czasem i niejednokrotnie ten aspekt dziennikarski, czyli mediów jak informuje co się dzieje w sejmie, że zostaniemy zaproszeni, chociaż dziennikarze na przekazie, że dana ustawa została przyjęta ten proces legislacyjny dziś wygląda w taki sposób przez bardzo ciężko na nadążyć za monitoringiem system stanowienia prawa w Polsce, tak więc forma pewnej kontroli ze strony czwartej władzy sięga określa ciasny media jest bardzo istotne znaczenie i sposób przyjęcia budżetu wrócą do tego tematu raz jeszcze ma dla nas fundamentalne znaczenie notes kluczowe ustawa, do której mamy wpisane takich szkód powtórzę jeszcze raz określone kompetencje w ustawie o radzie dialogu społecznego mamy dylemat czy jest przyjęta czy nie realizuje co niedawno była pierwsza rocznica działania rady dialogu społecznego uroczyste posiedzenie z udziałem pana prezydenta Andrzeja Dudy Piwosze wszyscy byli zadowoleni, że rada absolutnie w stosunku do komisji Trójstronnej spełnia oczekiwania, że niemal wszystko idzie bardzo bardzo dobrze nam trochę tam w trochę uwag było przy okazji pana prezydenta właśnie tym systemie stanowienia prawa o tych projektach poselskich Ania rządowym było troszeczkę ze strony strony pracodawców i także pamiętam ze strony związkowej, ale właśnie dzisiaj dlatego o tym, mówię wydaje się, że ta rada znów wpada jednak jakiś kryzys no bo chociażby stanowisko pana Piotra Dudy przewodniczącego Solidarności wyrażone w tym piśmie, którego też fragmencie przeczytałem może jeszcze nas to zdanie chyba jedno z najmocniejszych biorąc pod uwagę powyższe duży cytat żądam wyjaśnień dotyczących podjętej inicjatywy od dna od momentu powołania rady dialogu społecznego staraliśmy się, by polityka nie była obecna naszych pracach uważam za wartość, której należy trzeci niestety podjęte przez panią Grodzki mogą zaszkodzić radzie dzisiaj w porannej telewizyjnej audycji po wywiadzie Pański szef potwierdzone panna pan Andrzej Malinowski to bardzo krytykował Piotra Dudę, że on znowu w swoich wypowiedziach medialnych zapowiada, że rzecz, że wyjdziemy na ulicy, że czapkami przyklejamy policzymy się i t d. Ania gazetom to on z formuje to zdanie ma też jako wiceprzewodniczący rady dialogu społecznego, gdzie pewną wartością jest rozmowa przy stole rozmowa na argumenty ani sformułowanie stanowisk w charakterze wyjścia na ulice wysłania bojówek przykrycia początkowo protestujących no to słowa są słowa o charakterze no i polityczną w zadaniowym Noto to tylko to nie przystają do słowa osobie, która jednocześnie ma pełnić funkcję wizja wiceprzewodniczącego rady dialogu społecznego stąd po tych słowach, które padły inne podłoże 2 dni temu na zwierzynę krzyczący podpisał stanowisko całej strony społecznej, który bardzo łagodnej, który namawia do dialogu do rozmowy do wyciągnięcia ręki przedstawienia swojej oferty do zwaśnionych stron pewnej dyskusji no ale ja rozumiem, że czasem pan 3 miesiące ma 2 twarze czasem jest twarz wyjścia na ulice i blokowania ulic i manifestacji, a czasem stwarza się dialogu i oferty do mediacji czy do prowadzenia rozmowy ze ZZ w ramach rady dialogu społecznego i myszy te kwestie dobrze są święta przez taki okres generalnie wszyscy trochę ochłoną, ale mamy zwołane już formalnie, żeby odpowiedzieć na to pismo, które pan redaktor cytuje formalne na piątek stycznia zwołane posiedzenie prezydium rady dialogu społecznego ażeby nie było zarzutów, że jest ono nieważne gdynianie nieformalne Tatry będzie dyskutować to kwestie tak na imam nadzieję, że wówczas wszelkie kwestie wyjaśnimy zarówno proceduralne, a także, odnosząc się do całego kwestii związanej z rady dialogu społecznego o tym, że o tym czy pan redaktor powiedział być może tym podsumowaniu roku działania, bo proszę też sobie na kwestię uzmysłowić, jeżeli dzisiaj byśmy mieli nadal komisji Trójstronnej przez męczące bo aby strona rządowa to z pewnością takiego spotkania będzie się nie było, bo strona rządowa z pewnością, by nie próbowała rozstrzygnąć kwestii na forum rady dialogu społecznego no bo nie byłaby tutaj stroną w tym w tym, że w tej w tej kwestii to cieszy nas, że strona społeczna przewodniczy radzie dialogu społecznego i też próbujemy znaleźć miejsce, gdzie rada dialogu jako instytucjonalna płaszczyzna do dyskusji ma swoją funkcję swoje zastosowanie czy sądzi pan, że ten nie chce mówić już konflikt, ale na przynajmniej jakiś znak jakości jak jest większe różnice zdań między najważniejszymi postaciami z tejże rady dialogu społecznego to jest na to jest zapowiedź jakiegoś kryzysu właśnie w w miejscu, które miało być no takim wzorcowym miejscem, gdzie prowadzi się w sposób uporządkowany dyskusje niezależnie teraz od tego czy rzeczywiście wszystkie elementy, które dzisiaj miały być poruszane podczas tego spotkania rzeczywiście należą do kompetencji rad czy czy to jest także ta atmosfera konfliktu podziału jak niektórzy wręcz ujął wojny plemiennej, która w Polsce się pojawia może również rykoszetem uderzyć rada dialogu społecznego i być początkiem jakiegoś nie daj Boże tak jest my przynajmniej zdaniem kryzysu lat czy jest optymistą nie sądzę, żeby to był jakiś przełomowy kryzys, który powodował zatrzymanie prac, a nawet nie wiem brak dalszej działalności rady dialogu społecznego ja myślę, że nasze spotkanie w styczniu nam pozwoli na taką wewnętrzną dyskusję i odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzamy rada dialogu społecznego oczywiście mam pewne rzeczy musimy musimy sobie wyjaśnić działalność jest w oparciu o ustawę o ten dylemat dzisiaj mieliśmy czym działamy zgodnie z ustawą o radzie dialogu społecznego czy wychodzimy poza swoje kompetencje, gdzie są nasze kompetencje czy nie powinniśmy nowelizować ustawę o radzie dialogu społecznego im się, że te dyskusje między wszystkimi partnerami szczególne znaczenie razem z ich udziałem NSZZ Solidarność w bardzo dziękuję Arkadiusz pączka zastępca dyrektora generalnego pracodawców RP, ale też członek prezydium rady dialogu społecznego był gościem audycji co Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA