REKLAMA

Czy Jezus był grzecznym dzieckiem? Odpowiada dr Sebastian Duda

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-24 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka dr Sebastian Duda w studio dzień dobry dzień dobry i filozof teolog redaktor miesięcznika więź panie doktorze moje pytanie z zasadniczej i od tego ruchu dopiero się zacznie, kiedy kościół wpadł na taki pomysł, żeby świętować Boże Narodzenie późno na pewno nie od początku i RM wg wszelkiego prawdopodobieństwa stało się dotąd stało się to dopiero w wieku od czwartym, aczkolwiek w czwartym wielką obchody tego święta rzeczywiście przypadać Rozwiń » zaczęły na 25 grudnia wcześniej tak, że obchodzono pamiątkę Narodzenia Jezusa, ale dotacja była już zmienna bardzo różna najczęściej występująca to był szósty stycznie tzw. święto objawienia święta epifanii obchodzone do dzisiaj w kościele tak uważam święto 3 Króli w Polsce są, ale te święta miała w sobie taką bardziej pojemną treść to znaczy to znaczy obchodzono nie tylko Narodzenie Jezusa nie tylko pokłon magów, ale tak, że chrzest Jezusa w Jordanii początek jego publicznej działalności na Wschodzie tym obejmowane, jakby ktoś się pojawił Tencent może na świecie, ale nie tylko o to, że narodził się w Berkeley fizycznie Lalek tak zresztą z tymi narodzinami to zaś mamy duży kłopot także biblijnej ludność, ale też teologiczne nowo chmur jednak Jezus jest Bogiem tak w 2 no to Bóg jest wieczna no to jak się rodzi po co właściwie święto Narodzenia Bożego pojawiło się właśnie z taką datą 25 grudnia jako odpowiedź jako odpowiedź na to, że niektórzy z chrześcijan twierdzili, że Jezus wcale tym Bogiem nie był albo inaczej mówiąc był synem Bożym był najwyższym za stworzenie w związku z tym jakoś metaforycznie można mu, by było przypisać także miano Boga, a jednak nie był tym kim był stworzyć świata był kimś innym było to właśnie człowiekiem najwyższe ze stworzeniem być może także narażają Dżemu Logos zamienią się mówi po grecku Logos sam słowem myślą Bożą tym słowem, które stworzyło świat, ale tak nie było mógł i na tym tle doszło do bardzo wielkich kontrowersji przepychanek także fizyczny także fizycznych, owszem, niejednokrotnie te kontrowersje miały miejsce na początku czwartego wieku i związane są z osobą takiego kapłana z miasta, które egipskiego Aleksandria, ale już, który właśnie stwierdził, że Jezus był najwyższym zespołowej, ale nie był Bogiem i bardzo wiele zyskał zwolenników dla tej tezy tak wielu, że doszło do bardzo ostrych sporów doktrynalnych w kościele lekarza przeciw stawił mu się biskup Aleksandrii w ówczesnym oni część trwała przy kradzieżach Jezus był Bogiem, a zwolennicy Mariusza od jego imienia zwani arianami twierdzi, że jednak tym Bogiem nie był i sytuacja była bardzo napięta coraz z każdym rokiem stała się coraz bardziej napięta aż cesarz Konstantyn w 3002005 . roku zwała ogólne zgromadzenie biskupów chrześcijańskich donice i Bitynii zabezpiecza policja żaby przedyskutowali te kwestie i ostatecznie się wypowiedzieli się Jezus był Bogiem, który nie był Bogiem i się wypowiedzieli oczywiście dla cesarza było to niesłychanie istotne dlatego, że ma on 300 trzynastym roku dokonał równo uprawnienia chrześcijaństwa z innymi religiami cesarstwie do tej pory chrześcijan, a nie tak, że całą noc przez cały czas w ziemię, ale zdarzały się taki okres prześladowań bardzo intensywny ostatnie takie wielkie prześladowanie miało miejsce pod koniec trzeciego wieku, a potem na początku czwartego, więc niedługo przed tą datą 8300 trzynastym rokiem na niej Konstantym, którego matka była bardzo dobry gorliwą chrześcijanką i które promowało mimo wszystko chrześcijaństwo w cesarstwie nie musi zgodzić na to, że ten kościół prawda będzie się dzielił ten czas dzielił kościół miał być od niego zależne on siebie widział w jako jego głowę poniekąd całego tego kościoła całego tego organizmu tak jak był głową państwa, a cesarstwa RM, ale w jeszcze dodatkowa kwestia od siebie widział w niemalże jako nowego Chrystusa Stasiaka ciekawa sprawa, że do tej pory zastanawiamy się na temat przedstawią się rok są fragmenty na Kapitolu w Muzach kapitalizm i do tej pory z mojego wspaniałego posągu wielkiego olbrzymiego, który stał za łukiem Konstantyna tuż przy Koloseum w Rzymie, gdzie on był przedstawiany jako wielki heros i nerwowość nosiła kart SIM Zagłoby i nosiła ją nosiła przed stwierdzona tarcza słoneczna on był ten niezwyciężony słońcem słońce do Chrystusa bardzo dobre pytanie po pierwsze w kanonicznej Ewangelii Świętego Łukasza generyczne, czyli 1 z tych 4 jury uznało tzw. dalej tak, bo my kilkadziesiąt innych tekstów zwane ewangeliami, które są najpewniej późniejsza zwykle są późniejsze takie ratujemy niż te 4, które powstałym w pierwszym biegu albo redagowanej no tak jak czwarta Ewangelii Ewangelia Jana na po na przełom 0102. wieku to wiemy nie wszędzie jest opis Bożego Narodzenia oraz osobie powiedz tylko w 2 z nich, czyli u Mateusza i Łukasza u Marka nie ma niczego takiego, a u Jana zamiast opisu prawda o historii to co się da nam nakłada szlocha to są trochę nam historię historia Maryi Józefa Heroda ucieczki do Egiptu, a z drugiej strony Zwiastowania w Nazarecie udania się do Betlejem wtedy, kiedy odbywał się tam spis powszechny zaś zarządzony przez cesarza to jest Ewangelii Mateusza Łukasza noszą tam jest trochę rozbieżności, ale właśnie Łukasza w pewnym momencie, kiedy ojciec Jana Chrzciciela w Zachariasz są tej Ewangelii Jan Chrzciciel i jest są przedstawieni jako kuzyni karną o jest pełna kara dlatego Zachariasz faktury ślad nieprawda jest niemy, a w pewnym momencie nie dokonuje się cud język musi rozwiązuje i mówi że niebawem z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi o Echo i to jest takie proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza jeśli dokona już niebawem Jezus jest nazwany z wysoka wschodzącym słońcem, które nastawić raczej na taki tytuł już u Łukasza Ewangelii jest człowiek 4 z pierwszego wieku pochodzącej, ale kłopot jest też dużo było też takie bóstwo bóstwo słońcem chcemy Boga Heliosa to może z mitologii to sobie przypomni, ale był kult słońca niezwyciężonego starożytnym Rzymie Itaki cesarz Aurelian grający w drugiej połowie trzeciego wieku bardzo małą butów kult słońca niezwyciężonego całego otoczka tego słońca tutaj mówią o Konstantynie, by się przedstawia stąd tarczą słoneczną najpewniej się wywodzi z tego kultu ta po świętach obchodzonych prawdopodobnie właśnie wtedy, kiedy były senator Galia Chimiak taki rodzaj karnawału igrzysk imprez to było przed przesileniem astronomicznym grudniowym, ale to, by w takim razie wskazywało na nieco inne źródła tej daty 2005 . i grudnia niższy zwykło się demony to interpretować takich popularnych opracowaniach mianowicie, że to miało wyrugować pogańskie święto to jest coś więcej my mamy taką książkę radzą oni bowiem to rzeczywiście jest duże dokonania naukowe ksiądz prof. Naumowicz napisał książkę początki Bożego Narodzenia, ale bardzo wnikliwie zagrał cały dostępny materiał na temat sery i tych pogańskich świąt tego słońca niezwyciężonego tego kultu co potem jeszcze przed Adrianem, bo im cesarza z drugiej połowy drugiego wieku był też taki cesarza Heliogabala znany może nie wiem nam Irydiona Krasińskiego trochę młody chłopak, który wprowadzał też jak i wschodniej kultury niektórzy mówią też o mistrza tutaj jest tajna były takie kulty pogańskie czy jednak chodziło o to, że to święto 25 grudnia zastępowało, jakby inne święta innych bóstw czy to było coś wie w taki ksiądz prof. Naumowicz twierdzi, że nie, że tak kulty występował, ale to nie były takie regularne Huty w państwie rzymskim bywały długie okresy, kiedy nie obchodzono nie wiem hucznie dnia wspomnienia jeśli nawet obchodzono przesilenie zimowe, które wypadało w starożytności Wrzosowej, skąd ta data 25 grudnia podobnie jak przesilenie wiosenne wypadała 25 marca ma się to nie zgadza, bo to astronomiczna zima astronomiczna wiosna są parę dni wcześniej wg naszego astronomicznego kalendarza z kalendarza jest w starożytnym właśnie wtedy przypadały w tej daty przypadało, jakby te przesilenia czegoś oczywiście wiązało z astronomią pytanie tylko czy rzeczywiście Konstantyn wielki zlecił to jakby zastąpienie pogańskiego święta słońca niezwyciężonego jeszcze nieprawdopodobnego micry albo kogoś takiego zastąpił świętem Bożego Narodzenia ksiądz prof. Naumowicz przeprowadza taki wywód duża jest to prawie niemożliwe, bo nie mamy na ten temat danych natomiast, że wybrano te dawno nie było przypadkowe, dlatego że rzeczywiście Jezus został nazwany tym słońce wschodzące jest wysoka w Ewangelii Łukasza na rok to jest taka data, na które się świetnie nadaje do tego oczywiście z dnia zaczyna przybywać słońca jest najwięcej doświadczeń związanych z Rosją światło niewątpliwie kult Bożego Narodzenia i to ona się rozwinęła to święto zawdzięczamy Konstantynowie wielkiemu i temu soborowi nic o ich ostatecznie stwierdził, że Jezus z Nazaretu jest synem Bożym współ istotnym ojcu co do istoty bytu taki sam jak ojciec Bóg i to wtedy rodzi się idea Trójcy świętej i dała się zrodziła trochę wcześniej rzeczywiście nie mamy takiego słowa w nowym testamencie jak Troitsa wiele rzeczy trzeba było w muszli chrześcijanie w ogniu tych sporów doktrynalnych i państwa miał oczywiście one były gwałtowne tam nie ma niejednokrotnie dochodziło do bójek do tego, że biskupi załatwiali te doktrynalne spra w za pomocą oddziałów mnichów kup wyposażonych w pałki, którzy się tłukli w alei główki preform trochę tak, ale rzeczywiście na Lu te spory powodowały, jakby to rozwój doktrynę i jeśli chodzi o trójce, a czyni te 3 osoby boskie to jakby Jezus mamy w Ewangelii nakaz iście nauczyć naucza się wszystkie narody Ewangelii Mateusza, udzielając im chrztu imię ojca i syna i ducha Świętego, ale nie mam jak byłem w Ewangelii jeszcze pojęcia osoby nie mamy pojęcia Trójcy nie mamy pojęcia jedności Trójcy to wszystko właściwie się zaczyna kształtować w ogniu tych sporów w 0304 . wieku na soborze nicejskim i kolejnym soborze w Konstantynopolu samo słowo współ istotne używane do dzisiaj wyznaniu wiary w credo i powtarzane przez chrześcijan w różnych kościołach co niedzielę słowo po grecku brzmiące Homo ów zjazd to jest taki nowotwór językowy stworzony tylko na potrzeby, jakby tak, żeby wyrazić taką prawdę doktrynalną i wtedy też działo ale jakby waga wcielenia boskiego Logos boskiego słowa jest nawiązanie bezpośredniego Ewangelii Świętego Jana do prologu na początku był Logos po grecku Logos my mówimy słowo słowo było w Boga i Bogiem było słowo ono było na początku Boga wszystko przez nich się stało, a bez niego nic się nie stało co się stało trzeba było wytłumaczyć, ale bywają wzajemne zależności Lotos był Bogiem, ale co to oznacza Mariuszowi był Bogiem, ale nie takim jak Bóg stworzyć był bowiem niższy był najwyższy spośród stworzeń, a tutaj jednak stwierdzono, że był taki sam co do istoty jak Bóg właściwie celebracja tego faktu wcielenia nabyła potrzebna Boże Narodzenie było czymś istotnym, jakby w tym nowym planie doktryna czy synowa konstruowany w planie doktrynalnym i rzeczywiście wiemy to może Konstantyn wielki niedługo po soborze zlecił budowę bazyliki nadal nie ma innym miejscu Narodzenia Jezusa Betlejem bazylika takim głównym w swoim korpusie zachowała się do dzisiaj i już wiemy, że na pierwszy raz obchodzono tam Boże Narodzenie roku 300 dwudziestym ósmy, a z kolei w święto to 25 grudnia obchodzono w Rzymie już niebawem najpewniej w roku 3003006 . o czym świadczą pewien dokument zwanych monografia 300 pięćdziesiątego czwartego roku widać szybko się rozwijało, ale wcześniej nie wcześniej chrześcijanie byli bardzo różne pomysły na to kiedy się urodził jest z i o tym wszystkim powiemy państwo w skrócie informacji Radia TOK FM będzie także m. in . o tym jak to w ERM no o piśmie, które nie jest kanoniczne, ale który się zachowało jest pewna scena sprawdzania czy aby na pewno Maryja była dziewicą on dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź jest z nami dzień dobry i jeszcze raz raz jeszcze panda, który jest tak miły, że poświęcił nam inny czas, żeby opowiedzieć o tym jak to Emu kościół dochodził do wniosku, że warto obchodzić takie święte święta święta Bożego Narodzenia, dlaczego akurat w grudniu mówiliśmy o tym, że w tych kanonicznych ewangeliach winny tych 4 spośród nich tylko w 2 są opowieści o Narodzeniu Jezusa i wokół gminne wokół tego z praw, ale jest przecież właśnie mnóstwo pism, które nie są kanoniczne, które zawierają różne opowieści wspomniał przed informacjami o tym, że jest takie pismo, które pokazuje sceny, w której pewna nie dowierzając ta kobieta taka Annie Hall pierwowzór Świętego Tomasza można, by powiedzieć nie chyba z tym palcem szczególnie w nie wierzy, że Maryja była dziewicą sprawdza to musimy przypomnieć, że te opowieści z Ewangelii Mateusza Łukasza to są park opowieści o tym, że Jezus został poczęty w sposób dziewiczy przez maleje, a po nim nie należy tego mylić z Niepokalanym poczęciu matki Boskiej z trochę inną koncepcję, aby dziewicza poczt poczęcie Jezusa za sprawą ducha Świętajno Józef się o tym, dowiadują ma wątpliwości chciwości jest za pomocą cudownego nimi widzenia wejście mieli Mateusz okazują się ani od tłumaczeń to wszystko po to, za sprawą ducha Świętego, bo wiadomo, że udają się do Betlejem, dlatego że wedle księgi proroka Micheasza stary testament, ale i Mesjasz ma urodzić w Betlejem Jezus jak wiemy był nazywany Nazara i czekiem talerza później z ciągu swojego życia w tym lazarecie mieszka to są takie opowieści, która często bibliści traktują jako takie na nie nie bardzo wiarygodne historycznie rzecz chodziło bardziej o to, żeby podkreślić jak bywa, jakby wagę mesjanizm z kolei w samej postaci Jezusa eros i w bardzo trudno oczywiście sprawdzić teraz ich wiarygodność czy to jest tylko taka jakaś metaforycznej opowieści co to znaczy ducha Świętego, ale wszystkie elementy tej opowieści u Mateusza i Łukasza to główne elementy właśnie dziewicze poczęcie Narodzenie w Betlejem są bardzo istotne, jakby dla rozwoju doktryny chrześcijańskiej oraz osobie powiedz z tym chciałbym na początku chrześcijanie się nie obchodzi święta Bożego Narodzenia wierszu świętem chrześcijan była pascha wielkanocna, czyli wielkanocne już właściwie chodziło o to, że to święte prawo w najstarszej pisma chrześcijańskie znam, jaki znamy to solisty Świętego Pawła w 1 z tych listów mówi Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha jest właściwie pytanie czy to był dzień Paschy czy wigilia święta Paschy tu też są różne spory właściwie biblistą kanonicznie może być różnie tłumaczyć, ale chodzi o to, że został ofiarowany rzeczywiście w okresie świątecznym jako baranek Paschal taka jest też symbolika i to po pierwsze, święto chrześcijańskie obchodzimy naszą passę w panu ma on został ofiarowany nam nie noszą opaski dobrze to były inne święto ludzi dachem takim dokumencie z pierwszego wieku wiemy, że obchodzili chrześcijanie niedziela pierwszy dzień tygodnia jako pamiątkę zmartwychwstania to było Dziękczynienia, który nie tylko pasja, ale też co tydzień się zbierali później być może obchodzono już w drugim wieku pamiątkami z o śmierci męczeńskiej chrześcijańskich męczenników albo udzieli narodzin i dla nieba tak to tłumaczono, ale coś się zaczęło zmieniać także mentalności chrześcijan zaczęły się pytania pojawiać coś się kim był tak nie jest ruskim była jego mat kaz coś takiego działo to Ewangelia dzieciństwa niewiele mamy na ten temat prawda i z popisał się państwo miasto bardzo spektakularnych strat co prawda sprawdzanie dziewictwa matki Boskiej jest tzw. prawda Ewangelii Jakuba rzeczywiście bardzo ważne apokryf wczesnych chrześcijan, bo krew czynnych apokryfy, czyli PiS pokorę opowiada, jakby historia Jezusa odnosi się do tego co jest nowym testamencie przedstawiane, ale nie został ostatecznie włączono do kanonu ksiąg biblijnych prawd Ewangelii Jakuba, jakby to co się dzieje przed tym co opowiadają Ewangelii autorstwa Jakuba odsunięcie Maryi matki Boskiej rodziców Joachima Anna znamy właściwie te opowieści starego w opowieści o matce Boskiej i dzieci chodzi o jej dzieciństwo i pochodzeniu z tego pisma, ale się w, a ono powstało w połowie drugiego wieku knajpek i takie traktujemy każdy jest z różnych powodów, bo cała ikonografia chrześcijańska korzysta z niego do dzisiaj, a to ciekawa nie jest wyłączony waga jest włączone no tak sobie śpiewamy o tym, że wołu i osiąga kolanach prawda adorują tego pana Jezuska to wszystko jest tam w ewangeliach kanonicznych nie znajdziemy takiego fragmentu, a także zwierza ta prawda się pojawiły też grać i czosnek drożdże czy stajence dostaje co my nagrywała i hasła to ta od razu może być stajenka, jeżeli chodzi prawda o nową ewangelie kanoniczne jest pytanie właścicielka sieci oraz 3 gracze raczej szukać, a stajenka to właśnie już dodatkowe zwierzęce, jakby postaci jak sugerował coś takiego się z tym, iż rankiem cała ta historia położonego prawie o owinęła go w pieluszki położyła jest też tutaj w tej historii co próbowano dopowiedzieć właśnie dodając, jakby nowe motywy zdrady Ewangelii Jakuba jest tego świadectwem mamy też jest właśnie pytanie po 3 osie radziły Dziewicy jest to postać tej akuszerki nieszczęsnych imienin Salomon, która chce w Tesco oraz świadczone jako gwiazda reality jest 100 tak i tak palec wkłada do łona matki Boskiej prawda jest maleńka natychmiast usycha prawda paraliżuje jest sparaliżowana i ona właśnie tych wtedy dostrzega popełniła występek o nie uwierzyła nie uwierzyła właśnie w cudowną cudowne pochodzenie Jezusa takich listach jest trochę nie wszystkie są przedstawiane oczywiście z salonu nie przedstawiono, ale popatrzę sobie wkłada ołtarz wita Stwosza wymaga to w jaki sposób Maria została ofiarowana świątyni to wszystko jest prawda Ewangelii Jakuba co ciekawe wtedy się też pojawiają teksty w dotyczące rond dzieciństwa Jezusa w lesie zachowywał jako chłopczyk jest on jak twierdzi, że została Tomasza Loew różnie bywa różnie bywało tak czy FAM potrafiło jak kogoś nie lubił data potrafił go nawet zabić ja chcę o los tak są takie teksty to stary ojciec się w nim odezwał w takim razie ten ze starego testamentu trochę alkoholu syn pani mówi przeciwstawianie starego testamentu nowemu testamentowi da się pojawił rozwód w drugim wieku jest związana z taką postacią herezja Rahima Aktion w coś tam budowało mocno trzeba przyznać się wtedy ta historia to już zupełnie nie są historyczne, choć czasami powiedzą polemika różnych grup chrześcijańskich, a nawet antychrześcijańskich, które wskazywało na to, że ten nie został albo, żebyś miał moc wielką od początku i chciano go przedstawić jako tego już nawet w dzieciństwie potrafi karcić i karać albo zręczna przedstawianego jako kogoś, kto to niezbyt dobrym albo kogoś, kto się otaczają bardzo podejrzanymi klaksonami w znacznym prognostyk co prawda próbowali troszeczkę postać Jezusa włączać takie nie do przyjęcia dla ortodoksyjnych chrześcijan z kontekstu i w związku z tym mamy Ewangelii Judasza, który Judasz 1 pomaga i zostawi w zbawieniu dajmy NATO, ale zupełnie innych stąd każda inna ten drugi bieg jest istotny, dlatego że pokazuje im po pierwsze, chrześcijanie interesują próbują jak by opisać to co się stało właśnie w dzieciństwie Jezusa próbują zaglądać do historii dawniejszej pytanie czy to są historie znowu oparta na jakiś przekazach prawda czy tworzone na potrzeby tych gmin i coś wyjaśni się pojawiają po prostu takie takie rzeczy nie wiemy tak nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić jak naukowcy dzisiaj może się pojawić nowy dokument zawsze tak może być nadal pojawiają się i to się wpisuje taki ogólny klimat w ogóle w przemian religijnych w cesarstwie rzymskim w tamtym czasie ludzie pragną, żeby Boga Bóg był bliżej, żeby nawiązać z nim jakoś bardziej emocjonalną relację, żeby nie było takich prawda bóstwami otwartą takim obiektem, do którego się zwracamy na wygraną w czcimy go chodzi o to, żeby się nikt nie ma, więc składam jakieś ofiary tak, ale nie nawiązujemy emocjonalnej relacji, a Bóg bobasy k sam raz, a obok bobas cross w Rochester Unia nam akurat jest Bóg dziecko to jest coś bardzo przejmować koszty też trochę niepojęte, więc ciekawe, że to się jednak przyjęło nową w końcu ten dług powinien być tym wszechmocny tym najmądrzejszym i t d . a tutaj PUK dziecko i udrożniono tego samego początku dlatego, że ma pewne grupy właśnie zastanawia się tak jak ani chrześcijański już mamy taką z końca pierwszego wieku korzenie w kontekście Bożego Narodzenia, ale w kontekście śmierci Jezusa na krzyżu jest takie pytanie jak Bóg mógł umrzeć nie jest także pytania wszechmoc Boga, dlaczego miał doświadczać śmieci to jest niemożliwe, jeżeli Jezus był Bogiem tak został nazwany Miyamoto, o co chodzi tu taka grupa okryty 100 aut do USA mniemanie, a także chciała pograć o to chodzi o to, że jest mniemanie się wydawało prawda, że to jest ciało, które przybrały jest, że to ciało, które przybrały Jezus było iluzoryczne rząd po prostu tak przybrał pokazał coś nie zrobił spektakl dni, ale nie było realne cierpienie Bóg nie może cierpieć to ona alegorią sypało cała doktryna nawet tak dlatego tak ostra była reakcja na organizm w czwartym wieku czy to, o czym mówiliśmy na początku to, że Jezus nie był Bogiem w pełni tak jak uważa się stanie był ubogi mógł nas bawić tak jak mu ktoś chce ocalić jak mógł nam dać odkupienie z to jest bardzo takie trudne wtedy mówiono w Baniach musimy po prostu dowieźć tego, że on był Bogiem stąd współ istotnym hamulcem jest ja pytałam o to jak się przyjąłem Bóg bobasy Ekbud to też musiało pewnie wzbudzać pewne pytania pan wspomniał o ukrzyżowaniu, a ja widziałam kiedyś w cerkwi prawosławnej ukrzyżowanego, bo Baska takie połączenie się dokona się no tak z tym, że w proteście ma zakorzenienie w Ewangelii prawda ich musimy sobie powiedzieć, że sama ta historia na narodziny Jezusa Łukasza jest 42 on przenoszony do świątyni zgodnie ze zwyczajem żydowskim jest tam jak by przekaz na temat tego, że on będzie musiał cierpieć Symeon pewien Starzec bardzo się cieszę, że w końcu ujrzał Mesjasza świątyni zwraca się do matki Boskiej mówi twoje serce miecz przeniknie dlatego rząd stanie się znakiem sprzeciwu dla wielu coś takiego tutaj jest, bo ich już cierpienie jest wpisane w ludzką naturę tam bardzo jest istotne słowo w tym prologu Ewangelii Jana, którym mówiliśmy, bo jak jego kulminacją jest zdanie często teraz powtarzalne w okresie Bożego Narodzenia w kolędach nie mamy przecież słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Logos stało się ciałem, ale to greckie słowo jest bardzo konkretna pod dywan czarne konie mogą być ciało i iluzoryczne tam bank Grecji i 2 słowa zaczęło somalijscy Alex sama osoba taka forma cielesne zindywidualizowana dla każdego z nas każdy z nas ma indywidualne ciała w pewnej formie, ale dzięki temu wyróżnimy także cieleśnie Les Arts to była, jakby ta drużyna twarda materia tak te 3 Legia po części wystawy w dawnym gulasz angielski słowo stało się ciałem przyjęło wszystko to co jest takim najbardziej służba geologiczna najbardziej biologiczna z cierpienia śmierci chciałbym pana zapytać na koniec jak pan jako teolog czyta Ewangelię 3 apokryfy, które pełne są przecież metafory, które są już rozprawa mi teologicznymi, które są już argumentację czyta w ogóle jest jakaś historia rozumiana jako o no taka historia jak i gal anonim pisał coś takiego jak pan poczyta i powiem wkrótce kontrakt myślę, że te historie dotyczące Jezusa są najbardziej z analizowanymi przez historyków historia ich opowieściach Mika za pomocą aparatury stosowanej przy badaniu przeszłości bardzo krytycznej całego tego instrumentarium bada się te opowieści o takiej nowoczesnej metodzie historyczną krytycznej od 150 lat bardzo już pół roku i można powiedzieć, że tak te doświadczenia nie miał kontaktu osobistego współczesną może być dla wielu osób trudne, dlatego że na to już doszło do takiej finezji rzeszę przedstawia różne poziomy historyczności w tej opowieści różne na datki redakcyjną mówisz o intencjach autora redaktora redaktorów co mógł Jezus powiedzieć np. psy w istocie jako tel Arana posługujący się, a Romański nauczyciel wędrowny ptak w Galilei w Lubeni wtedy a czego nie mógł powiedzieć co jest dodatkiem, jakby kolejnych pokoleń chrześcijan to wszystko się dziesiątkuje wszystko dzieli jest fascynująca oczywiście mamy już w tym momencie kolejne poszukiwanie tego Jezusa historycznego tego Jezusa naprawdę tego Jezusa bez dodatków w postaci nie wiem jakiś teologii histologii jak się mówi uczenie ostatnio czytałam, że w 150 cm wzrostu powinien mieć takie były synagogi Nożyków region naprawdę bardzo daleko idące spekulacje, bo nie niepoparte, jakby tekstami w układzie średnia wzrostu i Hanna Nowak średnio wzrostu oba w badamy grobowca to, ale w co czasami gubimy nawet tych badaniach historycznych, jakby jakaś przekaz obok już tam funkcjonuje to aż tak naczelnik powiedzmy sobie, że są to opowieści mimo wszystko o tym, że przysiad Mesjasz syn Boży na świat po to, żeby nas nauczyć czegoś o to, żeby zaraz 95 dla nas cierpieć jej zmartwychwstać start taki jest jakby przesłanie tego wszystkiego nie powinniśmy tego tracić z oczu do końca, nawet jeżeli ta opowieść o tym co jest naprawdę powiedział co jest naprawdę zrobił jak wyglądały cuda czytań były przypadki nie wiem opętani czy chorób psychicznych zresztą to wszystko dzielimy na te potrafił opisywać żonie wiem pewna wizja ewangeliczna odpowiadają np. opisowi i epilepsji prawodawstwo do współczesnych podręcznikach i to dobrze to robimy tak tylko gdzie widzi jak jak to się zatrzymać w tym faktem w ciągu historycznym i raczej zastanawia w stosunku do Sokratesa nawet Aleksandra wielkiego Juliusza Cezara mało, kto tak postępuje wedle tej historycznej etycznej metody jak bibliści, a to świadczy o tym, że ten tekst jest bardzo ważny istotny mówiono w testamencie dla nas ciągle w pon dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika wieś, więc dziękuję bardzo dziękuję matce i wesel wesołych świąt wszystkiego dobrego poranne informacje Radia TOK FM potem program skołowani i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA