REKLAMA

Jak nieświadomość działa w historii i polityce? Dyskutują prof. Arkadiusz Stempin i Tomasz Stawiszyński

TOK Powszechny
Data emisji:
2016-12-21 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 50:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
już państwu witam państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu filozofia w zimowym ogrodzie w teatrze powszechnym nie ostatnim spotkaniu w tym roku ten cykl spotkań będziemy jeszcze w przyszłym roku kontynuować czy w ogóle będziemy kontynuować cykl spotkań filozoficznych, ale jeszcze o nieświadomości, bo mówimy nie na kolejnym spotkaniu pierwszym spotkaniu w styczniu 11 stycznia Wojciech Eichelberger będzie naszym gościem o ujęciach trans personalnych czy trans personalnej i Rozwiń » buddyjskim będziemy mówić nieświadomości i umysłu no właśnie do tej pory gościliśmy tutaj filozofów psychologów psychiatrów psychoterapeutka Zofia Milska-Wrzosińska była naszym gościem na przed tygodniem i właśnie w tym gronie monolityczne mu gronie psychologów i filozofów rodzi się pojawia gościł w jakimś sensie nietypowy to znaczy czy nietypowy to się zaraz okaże nietypowym sensie my metodycznym czy metodologicznym historyk prof. Arkadiusz Stempin w z uniwersytetów we Freiburgu i z wyższej szkoły Europejskiej w Krakowie prof. Stempin jest tutaj dzisiaj jako historyk właśnie m. in . dlatego jak państwo być może pamiętają albo z bezpośredniej obecności tutaj albo z podsłuchów, bo te nasze rozmowy są nagrywane i potem w radiu TOK FM udostępniają na swojej stronie internetowej, więc przy okazji też słuchaczy Radia TOK FM przywitam jak państwo pamiętają wiele razy się tutaj pojawiały takie motywy w tych dotychczasowych rozmowach w szczególności przy okazji spotkania z prof. Andrzejem Lederem te motywy poruszaliśmy związany z aplikacją pojęć stworzonych do rozumienia jednostkowej psychiki, a takim pojęciem jest właśnie pojęcie nieświadomości no, więc wątki związane z aplikacją tych pojęć stworzonych do rozumienia jednostkowej psychiki do rozumienia zjawisk społecznych np. czy w ogóle do rozumienia historii to jest n p . coś czym w inny prof. Blatter się zajmuje jego książka przyćmiona rewolucja to jest próba ujęcia pewnej sekwencji historycznych zdarzeń w jakąś strukturę, która wykracza już poza warsztat z metod biologicznych historyka jest no właśnie jakąś próbą zbudowania właśnie czegoś na kształt historiozofii czy psychol historii chyba tak to należało określić i oczywiście to nie jest zajęcie jako szczególnie nowe kosze psycholodzy czy właściwe w szczególności psychoanalityk c tego rodzaju działalnością zajmowali zajmują Zygmunt Freud itd oczywiście jako pierwszy już Zygmunt projekt tego rodzaju teksty tworzył teksty, w których nawiązywał czy próbował analizować historię przez pryzmat psychoanalizy i za pośrednictwem analitycznych narzędzi takie 2 podstawowe teksty Zygmunta Freuda, w których on buduje zręby tego rodzaju po podejścia to jest oczywiście Mojżesz i monoteizmu i Totem i tabu takie 2 podstawowe teksty, w których front przygląda się różnym wydarzeniom historycznym genezie religii, ale genezie pojmowanej historycznie właśnie historii Mojżesza Inei pewnego rodzaju sprawą czy wydarzeniom związanym z funkcjonowaniem kultur pierwotnych, gdzie wasze, przyglądając się z rytuałami i strukturze społecznej w obrębie społeczności archaicznych próbuje zrekonstruować pewnego rodzaju fundacyjne dla tych społeczności wydarzenia, które jak się wydaje w porządku historycznym właśnie pojmuje chodzi o moment, w którym synowie zabijają ojca, a następnie go konsumują to jest istotny moment w historii rozwoju kultury pewnie aż tak daleko dzisiaj nie będziemy sięgać w tej rozmowie czy nie będziemy się zapuszczać aż w rejony społeczności archaicznych, ale pierwsze pytanie artykuł o taki bardzo powiedziałbym wprowadzające w samo sedno sprawy in i bardzo wprost na ile w ogóle z twojej perspektywy historyka tego rodzaju instrumenty jak kategorii nieświadomości o tej kategorii tutaj nie podczas tych spotkań rozmawiamy my na to są w ogóle narzędzia, na które pozwalają w po pierwsze, lepiej rozumieć historię, a po drugie, nadal są w ogóle narzędzia, które można do takich do takiej dyscypliny jak historia aplikować czy to jest coś co uważasz za uzasadnione prawomocne czy to jest jakaś samowola psychoanalityków, którzy się za puszczają na nieswoje terytorium i tam zaczynają jakieś swoje dziwne harce, na które historyk patrzy srogim okiem, choć ten związek między historią wizyt żyję w przez to, że w związek między historią a on przychód z analizą jest trudnym związkiem w trudnym związkiem, o czym Tomasz Stawiszyński już wspomniałem było winne jest cel poznawczy historii historia jest skierowana w kierunku przeszłości i próbuje rozpoznać przeszłość za pomocą głównie ze źródła w tym źródłem jest, a źródło pisane rzadziej wśród umówione czy to co tam historycy nazywają potem historią i moralną natomiast psychologia czy jeszcze bardziej konkretnie psychoanaliza, a jest mój metodą terapeutyczną, czyli inny jest kierunek poznawczy historyk innej strony poznawczy i na lepszych analiz trzonem mogą się spotkać z teoretycznie tak ideami nie brakuje przedstawicieli obydwu stron, czyli historyków i psychoanalityków, którzy mogą próbują skutecznie ucztę syntezy ale gdyby państwo byli np. namówić jako historyk na takich spektakularnych plakaty w innych spotkaniach historyków, czyli w liście historyków walczy we Francji czy czy w Niemczech czy inaczej także w Polsce to referaty czy też wykłady historyków, którzy stosowali te elementy psychologii czy psychoanalizy no to nie oświadczyli, że państwo żadnego takiego referatu oczywiście elementem ewenementem są na stany Zjednoczone i tam istnieje Towarzystwo Przechowo historii wydają swoje na czasopismo, ale to jest jak ośnieżone Alpy na pustyni w trudności są metodologiczne trudności są metodologiczne historycy nie mają umiejętności psychoanalitycznej i odwrotnie i to powoduje, że np. fresków historycznych takim takie auto jak Erik Erikson jest traktowany, który właśnie próbuje dyspozycji psychoanalitycznych wyjaśnić przyszłość jest traktowany no tak trochę z przymrużeniem oka, jeżeli nie za drzewu one czy w takim razie też, podtrzymując tę perspektywę historyka są przedstawiciele tej dyscypliny naukowej konserwatywni i tradycją na trudną konserwatywni i pijemy tradycjonalistycznych każda generalizacja niesie ze sobą ryzyko oskarżeń jest właśnie sposób odwrotnie, że jest inaczej bym powiedział, że tak tak, tym bardziej że historia z, a jako dyscyplina naukowa sparzyła się na eksperymentach w latach siedemdziesiątych Powała z bardzo mnie historia taka globalna strukturalna potępiająca w ciągu dnia mnie historie jednostki, czyli tym, że nie biograficznych to doprowadziło to oczywiście przerysowania tej metody w strukturalnej, który ma sztab mieścił się też metody statystyczne mówiące mniam mówiąc całkiem konkretnie badali statystyczny w statystyce np. w historycznym na tekstach źródłowych z osiemnastego wieku w okresie rewolucji francuskiej ile razy n p . pojawia się słowo rewolucja i to było takim integratorem określenia nastrojów rewolucyjnych tego 1700 osiemdziesiątego dziewiątego roku to były metody, która trochę zawiodły historie, a na pewno nie uczyniły z niej nauki ścisłe takie były też ambicje historyków ambicje historii w wywindowanie na wywindowanie na historii z tych obszarów strony amorficzne go do Poznania do kreatywnego Poznania w kierunku nauki ścisłe i na tym się z dnia historycznym w podsunęli i być może jest to 1 z przyczyn o odpowiedzialnych za ten taki zdystansowany stosunek historyków do metod psychologicznego Poznania przeszłości czy Mielno psychoanalitycznego Poznania przyszło przyszłości tutaj, bo zastanawiam się na ile to tylko taka uwaga to na marginesie na ile można w ogóle pisać, bo taki nie ma odruchu, ale zaczęło jakoś myśleć na ten temat jak nie jak mówiło się teraz udziela się pewną wątpliwością na ile tego rodzaju perspektywa psychol historia właśnie to znaczy inne rozumienie przeszłości czy używanie do rozumienia przez przeszłości pewnych narzędzi psychoanalityczne ach, na ile to jest coś takiego co by się wpisywało w tradycję, którą Karl Popper określił mianem historycy zmusi, której Nędza demaskował w takim swoim głośnym eseju p t. Nędza historycy z mu jest taka tradycja czy takie podejście do historii, którą charakteryzował tak przepowiadał w ramach myślenia historycy stycznego historia się jawić jako pewna opowieść jako pewna suma zdarzeń, z której kiedyś się im bliżej przyjrzymy inny będziemy w stanie wychwycić pewne głębokie struktury, których na pierwszy rzut oka nie widać pewne regularności, które zawiadują biegiem dziejów innymi słowy nie po takim rozpoznaniu tych głębokich struktur jesteśmy w stanie nie tylko poznawać przeszłość, ale także przewidywać przyszłość, ponieważ jeśli rozpoznamy pewien zamysł w cudzysłowie, bo to może być w ujęciu Teologicznym oczywiście możemy myśleć, że Bóg jest twórcą dziejów, więc mógł jakiś zamysł poprzez dzieje realizują, więc jak zobaczymy, jaki to zamysł ono mądre zrealizował do tej pory to możemy ne, poszukując pewnej logiki za owym zamysłem stojącej dno zastanowić się albo przynajmniej spróbować przewidzieć co w ramach tej logiki zdarzy się wkrótce w ramach tego myślenia analitycznego w jakim sensie tego rodzaju podejście tu oczywiście jeszcze dygresja od dziś przypuszczalnie Georg Wilhelm Friedrich Haendel byłby tutaj ojcem założycielem tej tradycji historycy stycznej filozof, który proponował takie rozumienie dziejów ne czy widział dzieje jako coś, w czym realizuje się pewnego rodzaju rzeczywistość siłę na rzeczywistość metafizyczna w ramach tego z analitycznego ujęcie często się tak patrzy na losy społeczeńst w czy narodów, że się te narody postrzega jako pewnego rodzaju podmioty czy społeczeństwa czy wspólnotowości jako pewnego rodzaju podmioty zbiorowe innymi słowy traktuje się naród czy społeczeństwo 3 dnia czy państwo czy jakąś wspólnotę jako taką jednostkę, w której da się wyróżnić pewne instancje psychiczne tak jak inne tak jak w psychice jednostki i nikt tu górą zatem można poddawać takiej analizie i jak jednostkę i która dziś jest zatem czy historia innymi słowy wg pewnej psychologicznej właśnie logiki się rozgrywać taką psychikę historię być widziałem co się właśnie w stylu takiego postrzegania dziejów jak to u Hegla np. bywało no to do tej koncepcji nawiązywał czy też montowana część 3 czy już taki sposób pełny plakat sztywny z zewnątrz model z doszukują się na właśnie tych mechanizmów zawiadujących większymi procesami tymi, które są niewidoczne dla nas mu na pierwszy rzut oka, które nie są spektakularne, które no nie zamykają się w granicach 23 dni strajk demonstracja rewolucja tylko takie procesy, kiedy nad wydaje nam się żenić się nie dzieje przeniesienie idzie na lata tam takie cesarza Kommodusa imperium rzymskim no trudno powiedzieć były igrzyska w Londynie toczyła się historia imperium Romanum, ale zabrakło takich spektakularnych aukcyjnych momentów, a tutaj model z takim fundamentalnym dziele jeszcze z początku mina do dwudziestego pierwsze po dwudziestego wieku wykazał, że to właśnie historia strukturalna ona 3 wycisza jednostki przechwycenia jednostki splata je w g czy labirynt relacji, które decydują później od tych mniej o losach jednostek i SMS-ach gmina jest społeczeństwo stąd wracającego do punktu wyjścia mamy w tej historii, która posługuje się czy też próbuje posługiwać się metodami poza badaniem klasycznego źródła historycznego kliki metodami czy ty psychologicznymi czy przyjęło analizy zarówno projekt referencyjny społeczeńst w jakich jednostek i przełom czy też taka fryzura jaka, jaką można określić jako, jaką właśnie ten moment przełomowy nakręcając w jaki sposób weź inspirujących historii do sięgnięcia po 2 metody z psychologii i psychoanalizy to jest analiza nie społeczeństwa, czyli nie tej wielkiej struktury tylko jednostki Hitlera, a człowiekiem, który podjął się z czego zamierzenia był Amerykanin i członek wywiadu Rosji CIA post, który m. in . na potrzeby amerykańskiej polityki lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych stwarzał stwarzał psich gramy no właściwie kluczowych aktorów politycznych z tym do czynienia miały kolejne administracji amerykańskiej czy po 100 m. in. sporządził charakterystykę Saddama Husajna na potrzeby CIA mi, ale też Hitlera jakimiś posługiwał narzędziami to znaczy z jakimi szkoły psychologicznej w trojga pochodzącymi z woli są oczywiście w trojga na MR koniem przed przejdę do tego typu pierwszego w studiu, w którym on ściągnął już po leżące w szufladzie z Janiej studium czy też raport będący autorstwa Anny prof. Waltera z 1943 roku sporządzonego też na potrzeby poprzedniczki CIA, czyli OSS tak się nazywa ten wywiad amerykański czasów drugiej wojny światowej poświęcony poświęcony itp osobowości Hitlera jako przeciwnika politycznego KOV sprzedał ich do tego powstaną wzdłuż tras m. in. EU sporządził charakterystykę na potrzeby administracji Cartera i wygina i te anonse data w czasach, kiedy Amerykanie rozpoczęli negocjacje w tamtej Witt 78 siódmy roku i post zwrócił uwagę na to że są od lat ambasada prezydent Egiptu i operuje dużymi problemami z wielką syntezę i Ewę mało uwagi zwraca na szczegóły i na mikro przeszczep mikro płaszczyzny i odwrotnie Begin w mojej Carter zainicjował rozmowy w ten sposób nadamy męski zainicjowała rozmowy w ten sposób prowokując, prowokując pełną wygina go przystąpienia do tego stołu rokowań z gotowością do nie dezawuowanie spojrzenia na konflikt palestyńską izraelski w detalu tylko w dłuższej perspektywie państwo wiedzą, że rokowania zakończyły się w sukcesie natomiast tłuszcz sięgną po tej analizy Hitlera, która została po raz pierwszy właśnie w oparciu o NATO czy pan psychoanalizy skomponowana czy też sporządzona w czterdziestym trzecim roku 3003 . roku trudno uznać to sobie wyobrazić czterdziesty trzeci rok, a szczególnie go pierwsza połowa to jest okres, kiedy w tej wojnie drugiej wojny światowej nic nie jest przesądzone, a już najmniej przesądzona jest porażka z Hitlera czterdziesty trzeci rok i to jest nawet na fali wznoszącej się też zobaczyć jak 3004 . roku w sierpniu, kiedy Werona doznał największej porażki największej przesądzający o jego klęsce drugiej wojnie światowej porażki 22 lipca 3004 . roku krótko przed powstaniem warszawskim w ten sposób zostało rozbitych kilkadziesiąt dywizji niemieckich i wojska rosyjskie w ciągu 2 tygodni przesunęły się o 400 km doszły do Wisły i pomimo tej największej porażki bez problemu Niemcy rozbili zdławić powstanie warszawskie niż rok wcześniej, czyli czterdziesty trzeci rok był tym okresem, kiedy najmniej prawdopodobna była porażka Hitlera wojny i mało tego alianci obawiali się, że Hitler zastosuje czy też wprowadzi broń jądrową na teatr wojny na Londyn tak jak przed rokiem wydawało nam się, że niewykluczona jest konfrontacja na to wspólne z PiS z Putinem, że Putin, o którym Merkel powiedziała, że jest szalony i niewykluczone, że jako pierwszy użyje swoich głowic nuklearnych tak samo czterdziestym trzecim roku obawiano się ataku jądrowego Hitlera narządy z administracji amerykańskiej zaproszono ją zaproszono prof. Woltera i powiedziano mu my chcemy znać co siedzi w głowie Hitlera ma pan do dyspozycji ludzi ma pan do dyspozycji materiał propagandowy w prasie nam sporządzić psychologiczny biogram Hitlera do głowy zadanie, a WIG, a wykonalny, bo jeżeli chciałoby się zastosować metodę psychoanalizy to trzeba było posadzić Hitlera na kozetkę to było niemożliwe, by w sposób klasyczny dla psychoanalizy uzyskać te materiały, które potrafią które, na podstawie których można byłoby sporządzić taki przeogromny Hitlera, ale ma Asia jej nie było zadań niewykonalnych oczywiście w sukurs w sukurs przyszedł Walterowi przypadek rozmawiał z lekarzami rodzinnymi Hitlera pachną Edwardem Boscha, który znalazł się w stanach drugą osobą, która potrafiła mu zdradzić znacznie więcej informacji o Hitlerze czy kuchni można było dowiedzieć się z materiałów prasowych dziennikarskich 3 czy nawet wywiadu to był po prostu szczera zrobi 1 z kumpli kompanów Hitlera, który razem z nim w latach dwudziestych w Niemczech w czasach Republiki Weimarskiej zakładał NSDAP i ich transfer m. in. był w posiadaniu informacji o 8 średnicy pnia Hitlera, z którą Hitler posiadał pełną relację dosyć intymną SA Walter mógł w oparciu o wywiad i 6 proc Seremet i w oparciu o wywiad z Edwardem, owszem, lekarze rodzinni Hitlera uzyskać informacje takie którymi dysponuje opowiedzmy się obecnie przeciętny psychoanalityk podczas jedno tej terapii oczywiście Walter postępowałem postępował jak psychoanalityk, czyli doszedł do czego kluczowego momentu konstytucyjnej wykorzystującego dla osobowości realnym osobowości ludzkiej czy do dzieciństwa nalicza się okazało równoległa jasno wszyscy o tym, wiedzieli, że Hitler miał mniej 2 siostry i 3 braci, ale ta trójka braci zmarła Hitler jako kucharz jednostka Hitler był w ogóle takiej konstytucji o dosyć endogeniczny tak szczupły taki wielki huk chude lata w ale ten właśnie chude lata, a uciekł nie chorował na różnice to, mimo że w jego ERM rodzinie od strony ojca gruźlica była de facto chorobą genetyczną genetyczną dziedziczną nic dla Waltera była to już jakaś silna wskazówka, że przed pożegnali przekonanie tego modelowego Łupaszka, który widzi śmierć w silniejszych 3 osobników w jaki sposób mogła go zainspirować ich do przyjęcia postawy, którą później doc. Walter z dnia Samanthy zawał jako polityczny mesjanizm silniejsze jednostki giną, a ja ten puder nawy i zdrowa i istotka przez przeżyje na, więc jest to w jaki sposób ekskluzywnie nowo wybrany dąb nobilitował Anny i znał doszukiwał się właśnie ze źródeł dlatego politycznego mesjanizmu Hitlera, który rolę porównywał do mesjanizmu w Chrystusa tylko, że przypadków Hitlera i chodziło o mnie na osłabianie tego ciepła czy też do dobrej Nowiny Hitler zrozumiał swój mesjanizm zupełnie inny sposób ich druga przesłanka dla Hitlera to było coś dla innych kapusta to byłam to była relacja z pojęciem i matką ojciec Hitlera archetyp ignorowanie sam brutal land sadysty matka podporządkowała się w ojcu zupełnie już wiadomo było, że ten ojciec tłukł te dzieci między nimi się zachować relację tego było się na lekarzach rodzinnych i teraz bił psa aż 1 w decyzji logicznie puszczał puszczą mu się, więc kto to był ten ojciec Hitlera no wiadomo, że z takiego związku, który występuje silny sadystyczny ojciec i słaba matka Hitler wykształcił niezwykle silną więź do matki, więc mamy tutaj właściwie już takie rozłożenie klasyczny ruch o rozłożenie hard wskazujące na kompleks Edypa halny we wszystkich swoich postaci jedenaste słaby, a chłopiec fizycznie i MO emocjonalnie kompensuje wszystkie lęki obawy, przyjmując to co właściwie no psychoanaliza w tej chwili dawno dawno rozgrywa, czyli ten pancerz silnego człowieka, czyli gdzieś tu spotyka się też pusty jest z tezą, że w light o przyjęciu lub przyjęciu silnego z zewnętrznego pancerza nowością, bo to jest w ogóle się nie znaczy, że ważą się podzielić taką refleksją były zawsze słucham trasa następna to mam taką, że Polsce, dlaczego nie uczyłeś mnie w szkole historii sexy przypomnę tę lekcję historii takie nudnej beznadziejna to po prostu mam wielki żal, że jakoś zapalił się do tej dyscypliny znacznie bardziej, ale to tak na marginesie natomiast to jest bardzo dobry przykład w ogóle przykład z nazizmu i różnych podejść do rozumienia nazizmu, bo on po dziś dzień ukazują się książki, które się z tym tematem próbują mierzyć, czyli szukają jakichś adekwatnych narzędzi jakiś model jakich sposobów na to, żeby inne to zjawisko społeczne historyczne psychopatą logiczne być może jakoś adekwatnie opisać zrozumieć jego istotę czy jego głęboką strukturę także po to, żeby się ono nie powtórzyła nigdy to jest oczywiście pewien imperatyw moralny nazwijmy to, które tym próbom hermeneutyki tym towarzyszy nie pić co najmniej na kilka można oczywiście takich podgrup podzielić te różne sposoby ujmowania czy rozumienia zjawiska nazizmu pośród nich jest taka, którą wspomniałeś tu oczywiście przywołać kogoś, kto w tych czasach jakoś próbować 3 czy ktoś, kto próbuje tworzyć jak taki w psychodramę jednostki zrozumieć jej działanie w jaki sposób w gminnym stworzyć taki portret psychologiczny, który nie wiem pozwala lepiej może pewne posunięcia czy pewne poglądy czy pewne działania jak zrozumieć no ale jest cała taka tradycja tego rodzaju piśmiennictwa, gdzie się próbuje na zjawisko nazizmu właśnie w szczególności przez pryzmat rzecz jasna Adolfa Hitlera, ale nie tylko Adolfa Hitlera powód np. systemu wychowawczego, który wtedy w tym regionie geograficznym obowiązywał net, gdzie ojciec Hitlera nie były czymś takim szczególnie w ekscesy innym przypadkiem prawda, bo generalnie wszyscy tam bili swoje dzieci był to mnie była to autoryzowana metoda wychowawcza z tym w tym kręgu kulturowym Alois Müller jest taką autorką, która jest niezwykle znana ze swoich analiz zjawiska nazizmu właśnie Alice Miller to amerykańska psycholożka, która się nie zajmujemy się dziećmi dzieciństwem taka ze szkoły freudowskiej się wywodząca, ale w pewnym momencie wschodząca mocny spór z tradycją psychoanalityczną frajdą skąd, ale Alois Müller autorka także książek wydanych 1 czy książek także wydanych w języku polskim nocka pamięć wyzwolone jest taka jest taka książka Alice Miller bardzo bardzo klasyczna praca w inny ona w swoich rozmaitych analizach i Adolfa Hitlera psychologicznych i ludzi, którzy w ogóle byli głównymi wykonywał wykonawcami jego życia politycznego projektu jeśli można użyć takiego sformułowania goście całkowicie psychologizowania ma to zjawisko to znaczy sprowadzała Niemczy sprowadzam żona tego nie uznała za sprowadzenie w perspektywie, którą ja przyjmuję tutaj mam to za zabieg redukcyjny jednak to znaczy sprowadza właściwie cały ten fenomen do do zbioru różnych indywidualnych psychologii do systemu wychowawczego do tego, że mieliśmy do czynienia z ludźmi wychowywanym w określony sposób, że ojcowie właśnie to byli zazwyczaj ludzie o usposobienia autorytarnych stosujący przemoc stosującą taki pruski Dryl tzw . ne wychowujący swoich synów w sposób bardzo represyjny często posługują się takim narzędziem jak przemoc fizyczna poniżenie i t d . i t d. wspomniane przez ciebie Klaus Steven Knight bardzo ciekawa postać męskie fantazje taka książka się w po polsku ukazała duża w MPW Ania mniej więcej rok temu twój kolega z Freiburga zresztą jak się jak się okazało, ale też miał właśnie on opracował została ona przedłożona w siedemdziesiątym ósmym roku i ona ma pewne takie Imtech deficyty metodologiczne jest sporo powtórzeń w jest sporo zamieszczonych tekstów źródłowych bez bez komentarza mieć ona ma budzi pewne pewne wątpliwości metodologiczne natomiast niewspółmiernie do tych braków tych wynajmą problemem, by tę pracę obronić się go jako dr Jakub Szela obrońców oraz obronie tak wysokim stopniem harowali jak w 1080 stron w honor Freiburga został uratowany w ten sposób, ale w tabelach też próbuje dokonywać analizy innej zupełnie oczywiście proszę nie posługuje takimi narzędziami tradycyjnie psychoanalitycznym mi tylko raczej stosują dość ekscentryczną metodę zwaną ski z analizą tuzin relacji Feliks katar i taki tacy 2 filozofowie dość ekscentryczni rzekłbym współcześni on się posługuje tymi narzędziami one mają pewne korzenie w tym myśleniu analitycznym, ale na cielesności uciekałem znaleźliśmy jakoś próbuje zajmować się, żeby ten fenomen zrozumieć zastanawiam się na ile to są perspektywy najlepsze są ujęcia, które nie są ujęciami prawomocnymi z perspektywy historyka i na ile sama historia w ogóle takimi narzędziami się posługuje, bo mamy w historii wbre w takiemu bardzo potoczne mu myśleniu o historii, jaką w opowiadaniu o tym co było to rzecz jasna w ramach tego opowiadania o tym co było stosuje się mnóstwo różnych metod narzędzi wiele różnych perspektyw ujęć są szkoły historyczne, które się koncentrują na relacjach ekonomicznych n p . są szkoły historycznej, które szukają jakiś jakiejś wielkiej ciszy obrazu historycznego, przyglądając się życiu codziennemu n p . ani wielkim politycznym procesom i tam, szukając tych głównych przyczyn czy źródeł owych wielkich politycznych procesów właśnie z bardzo różni się w historii patrzy na inne samą historię na jej materia, ale na ile taka perspektywa, która bardzo psycholog izbie historii jest nie jest jest wewnątrz samej historii reprezentowane w śnie mówiła taki psychoanalizy klasycznego w ogóle o tym co co mówiłaś, przytaczając przykład post tak jakby więcej takich przykładów może mógłbyś opowiedzieć właśnie takich próbach analizowania jednostek i jasne i rozumienia tego co się w historii za ich pośrednictwem stało przez pryzmat ich osobistej psycholog w tyle lat jest takim termin i spektakularnym przykładem na to by mnie tę metodę na niekonwencjonalną, czyli w tym przypadku umorzenie klasycznej psychoanalizy, ale tego Fuks roku usuwania relacji podmiot do ciała w oparciu o tu wyższy nucie wniosków jak funkcjonuje społeczeństwo to jednocześnie jednocześnie została notyfikowana w historii ta metoda w spojrzeniu na przyszłość poprzez jednostki ta jednostka ona w latach siedemdziesiątych przeżyła wielki kryzys została zarezerwowana wsadzono do Świdnika nad de facto tłumaczyli wtedy historycy wojny napoleońskie dadzą się wytłumaczyć bez Napoleona, a faszyzm można tak jak to ci tych light wytłumaczyć nie bez Hitlera, a ta perspektywa została zmieniona i to przez samego od 1 właśnie tej szkoły strukturalnej Żaka legła w 2, który ponownie nobilitował jednostkę i wyszła w latach dziewięćdziesiątych jego praca o Ludwiku dziewiątym świętym cieszcie się charakterystyczna, a taka rzecz to na marginesie muszę się uśmiechnąć dla dla Polski, która nie ma króla Świętego Węgry mają Świętego Stefana i Francja ma na ludzika z liści Świętego w dramacie będziemy mieli Świętego i prezesa i hotelach w, a w 2, a Polska ma króla kobietę Świętego królowa Jadwiga w Mińsku to tylko tak na marginesie, że teraz do głowy natomiast to dowartościowanie 1 jednostki dowartościowanie jednostki jest równoległe w historii jako metoda poznawcza w przyszłości do Poznania tejże przyszłości poprzez poprzez przetoczenie się w zmianą jest społecznym idea właśnie te w studium np. pusta odnośnie Saddama Husajna, czyli już zacząć żyć na arenę pogranicza między historią, a im politykom czy też politologię też zostało sporządzone na pana potrzeby sił jej pić skoro pytasz oko kolejne przykłady akcji to jest bardzo taki spektakularny kazus Saddama Husajna, w którym można również posłużył się metodą psychoanalizy nową w przęśle chodził tam drogę Saddama Husseina paszy właściwie do okresu przed nim wrzącego, czyli właściwie przed Ludowego, kiedy te czemu się namówić designowi też przed jego Narodzeniem, ale zmarł ojciec matka wyszła za mąż zgodnie z tradycją sezon za swojego wuja i też przeprowadził on taką na mnie, że postaci inne osobowości wzajemną w oparciu o o in o tę drogę od kołyski do Anny do tego okresu od inwestycyjnego, kiedy konstytuuje się właściwie ta nasza nasza osobowość i wskazał na to, że na narcystyczne przejawy osobowości Szajna innej niż Hitlera inny niż inni niż Hitlera, jakkolwiek interferencji między 1 z nich, a drugim wysyp występowały nowo jednak Hitler i karnawał ślubu tutejszą taką mentalność człowieka z bunkra, a ktoś tam był Wilczym Szańcu NATO doskonale sobie zdaje sprawy w jakiej puli tajskiej purytańskiej prostoty życia człowieka schowanego głęboko tamże na trzymetrowym bunkier bunkrem w przypadku Husajna ten projekt ambient, w którym przebywał łącznie z bunkrem wysadzane było z tymi złotymi dywanami tą orientalną w naszym pojęciu barokową ornamentyką i gdzie indziej leżały gdzieś źródła tej patologicznej osobowości Hitlera psychopatycznego psychopatą dorobić się w całości i Hitlera a gdzie indziej znany jest Saddama Husajna ja wrócę jeszcze do tego co odczucie pytam poprzednim razem to znaczy o ten, bo mu opowiedział się negocjacje powiedział Szota i szkole w wewnątrz były historii, która się interesuje czy szkoła właściwie, które zainteresują się jednostką i dowartościowuje jednostkę jak nie powiedziałaś po takim okresie jak rozumiem struktur struktura egoistycznego myślenia w historii, gdzie przygląda, gdzie historycy przyglądają się raczej nie w szerokim strukturom raczej pewnym relacjom pomiędzy jednostkami niż samym jednostkom właśnie w różnych ujęciach zresztą, ale 3 to spojrzenie na jednostkę nie to jest spojrzenie, które patrzy okiem uzbrojonym narzędzia psychologiczne właśnie to znaczy 3 innymi słowy metodą w ramach tej inne historycznej perspektywy, której jednostką się właśnie interesuje może być analiza psychologiczna, a jeśli tak to w jaki sposób wybiera się spośród mnogości różnych ujęć psychologicznych i psychoanalityczne bez tych koncepcji bardzo dużo Chiny one niekiedy się wykluczają i nawet jeśli w sytuacji terapeutycznej to nie jest problem, że nasze nie wykluczają, bo tak czy inaczej wykazują jakiś terapeutyczne działanie o tym kiedy stosujemy je do rozumienia pewnych zjawisk tak złożonych jak nie procesy historyczne n p . na to, przykładając inne narzędzie teoretyczną trzymamy 2 różne interpretacje i z tym już może być wtedy kłopot, więc jakiś trzeba tak czy inaczej wybrać, bo taka klasyczna psychoanaliza Anna Drozdowska czy też w ujęciu Adlera jest stosowana w sposób najbardziej powszechne przez pana przez historyków amerykańskich Pm w Europie nie ma praktycznie ani 1 szkoły na historycznej, która na wschodnim 3, która konsekwentnie praktykowała, by mi nie psychoanalizę przy wyjaśnianiu przyszłości to jest to jest Ewę natomiast natomiast często często właśnie po tej biografii ludzi Karcz dziewiątego na golfa są elementy w biografiach historycznych grafa, które są w tych już na opublikowanej jakiś sposób wdowa dowartościowany pojawiają się elementy wyjaśniania osobowości aktora politycznego współczesnego czy w np. remont n p . z dysponujemy dosyć dobrą na taką psychoanalityczną biografią dlatego właśnie naj uboższe go prezydenta Stanów zjednoczonych i Pszona czy nawet w jakiś sędzia w UE, które w tych dniach od cmentarnej w warstwie posługują się przy pana analizą, ale to nie jest rozpowszechniona i nie jest kamień w i nie jest on na tyle popularny jak chociażby postrzeganie przeszłości poprzez spojrzenie strukturalny czy też historie globalną to uważam za sterami, a w ten poziom 8 początku za przeja w pewnej defensywnej postawy środowiska z dnia his historycznego w i w nas, że z tego też względu, kiedy sam pisałem biografie Angeli Merkel właściwie sposób tylko taki naskórkowy realny nie dotknąłem dotknąłem tego jej problemu, który w maju przy w moim przekonaniu wyjaśnia wyjaśniał w dużym stopniu tą specyficzną Camille, a karierę Angeli Merkel po, o co chodzi chodzi o to, że na w oparciu o jej Ełku braci, który sama w sposób bardzo ostrożny w bardzo powściągliwy w bardzo defensywne wyprodukowała, relacjonując swoje relacje z ojcem można wnioskować że Angela Merkel wychowana w specyficznym bio papier, której nie ma przełożenia na Polskę, ponieważ w Polsce nie ma takiego Milija mówi o Dumie rodzinnym pastora w Polsce duchowni katoliccy nie posiadają rodziny natomiast Angela Merkel pochodzi zbiór protokół z takiego, a dziś środowiska, w którym funkcjonowała na plebanii pod czujnym okiem ojca pastora do czego dochodzi jeszcze dodatkowy specyficzny element ten pastor miał poglądy lewicowe i mamy środowisko religijne kościelne sklecone ze środowiskiem rodzinnym i dodatkowo jeszcze w Ramin z tą ornamentyką lewicową i ten ojciec ojciec, aby go nazwał dyktatorem, a ojciec dyktator może wyobrazić, kiedy ruch na świat przychodzi marker pięćdziesiąty czwarty czwartym roku ojciec kończy studia w teologiczne w Hamburgu i jako no i ojciec rodziny powinien zatroszczyć się jakość roku tłustą plebanię gdzieś tam w pobliżu Hamburga na północy Niemiec, by stworzyć warunki do wychowania rodzina co robi ojciec Angeli Merkel przy jeszcze uwzględnieniu faktu, że żona jest siódmym miesiącu ciąży pakuje walizki i oświadcza, że jedzie na misję do NRD przy 50 czwartym roku też 6 lat przed wybudowaniem muru w momencie, kiedy już następował transfer ucieczka mieszkańców NRD do Republiki Federalnej Niemiec w to jest taki i indykator relacji ojca rodziny jak on walnie z ambony to pięścią w ambonę tak samo walił pięścią na stół w domu wszyscy mi się podporządkować matka nie miała nic dopowiedzenia czytam 2 miesiące przed urodzeniem, a Angeli Merkel, że mąż bierze pakuje walizki zamiast pozostać w spokojnej Republice kardynała Adenauera wybiera się na egzotyczną podróż na drugą stroną drugą stronę Niemiec w przeciwnym kierunku no, więc właśnie ten trend, a model powtarza się później, kiedy rodzina osiada posiada na tryb Brandenburgii metrem no ma w Brandenburgii czy też Meklemburgii Pomorzu przednim wśród katyńskich z ojcem, którego nie ma też o tym, powiedziała przez przypadek czy nie nie przypadek wymknęło jej się w Rzepliński ma za ojcem m. in. powiedział expressis verbis wychodziła jako sześcio siedmiolatka na ścieżkę, która wiodła od domu gdzieś tam do bramy ogrodu i wykrzykiwała ty go ojca w cudzysłowie jakiegoś tam tyrana, który walił pięścią w domu kosztu porozumiewali się Angela Merkel jako osoba niezwykle powściągliwa i rano powściągliwości uczyniła cnotę polityczną i na której do doskonale niedobrze niedobrze wychodzi, bo powściągliwość w polityce trzymania języka za zębami okazuje się bardziej praktyczny w utrzymaniu władzy niż z taka neurotyczny paplaniny w stylu Berlusconiego Sarkozy ego i innych i innych aktorów politycznych to czy Strauss-Kahna, którzy potknęli się właśnie o tym, osobowość skrojona na artystyczną jest dobrze na tym Merkel nie wychodzi ale, ale wracam do tych relacji kosztującej Merkel i na seks z ojcem krzyż była absolwentką jakość była absolwentką studiów fizyki, czyli miała 20 parę lat wyszła za mąż za kolegę zastąpił ze studiów, którego nazwisko ma do dnia dzisiejszego w ciężkich czasach NRD, kiedy była absolwentką studiów fizycznych niewiele zarabiała w takiej adekwatnej do instytucji do Polski jak Polska Akademia Nauk w Bytomiu do tego marża takiego życia my ty ona jako energiczna i kobieta krótko mówiąc spakowała się wzięła lodówkę nazwisko i zwinęła się z tego gniazdka i rodzinnego i zam . w Berlinie w latach osiemdziesiątych w pustostanie, czyli wprowadziła się do mieszkania, które było ono w takiej starej kamienicy nie odremontowany odrestaurowany, ale zamknięte na krótszy, a koledzy mężczyźni i przyjaciele no właśnie z FDI o TDJ oczywistej przybudówki komunistycznej socjalistycznej w 2 parkami rozwalili kłódkę weszli do tego mieszkania trzypokojowe mieszkanie starej kamienicy, które sobie Merkel po tym, rozstaniu opuszczeniu męża zaaranżowała na swoje mieszkanie ze swojej pensji nie mogła tego mieszkania sposób taki jakiś teren wykwintny umeblować, ale taki sposób dała sobie radę i przede wszystkim musiała poradzić sobie z administracją nowo zaczęła płacić czynsz za mieszkanie, chociaż było figurowała ona VAT w dzielnicy urząd dzielnicy jako pustostan, a więc tu licytowane do nich zorientował w, że jest czy Szanowni, który płaci za pół pustostan, ale Merkel z tego powodu miała romans z taką inną potężną przeszkodę, którą też musiał jak w Rykach chwycić zarobki mianowicie obowiązek uczestniczenia w UE uczestniczenia w wyborach przychodzi się z dowodem, na którym na odwrocie figurowało miejsce zameldowania numer nie miała tego miejsca zameldowania w niebo mieszka nielegalnie w pustostanie, ale była na tyle przebiegła, że zagrała w bank i przy oddawaniu głosu przedłożyła komisji nie powód osobisty natury powinien figurować adres zamieszkania w tym pustostanie tylko przedłużała swoją legitymację członka jej enerdowskiej Akademii nauk jako dowód na bardziej honorowy czytam prestiżowy not, a zagra w 2 udało się w knajpach, żeby wyobrazić do tego pustostanu zaaranżowanego na dziko mieszkanie Angeli Merkel przyjeżdżają rodzić wkracza ojciec właśnie ten patriarchalny, waląc pięścią na ambonie ich domu rodzinnym kosztu rozgląda się po tym, skromnie urządzonym mieszkaniu, bo też pensja Jerzego dr on nie miałam wtedy dr fizyki na dłoni niewielka część jako członek tego norweskiego pan rozgląda się tym mieszkaniu i podsumowuje dokonania Merkel daleko nie doszła aż Malec dostaje ani tą pięścią w głowę w wieku 30 lat nic proszę wyobrazić relacje, czyli 30 letniej córki do tegoż 60 letniego ojca, który też nie potrafił ją dowartościować FIM to co obserwowaliśmy n p . w relacji Merkel, bo bez problemu greckiego i gminie chodzi o ten trend Otóż zasady oszczędności oszczędzania zaciskania pasa tylko absolutny brak empatii wobec Greków jako tych, którzy muszą zacisnąć tego pasa skoro Ula liczb czy wcześniej i konieczność wytłumaczenia Grekom w Atenach na miejscu, dlaczego mają oszczędzać do tego Merkel NATO Merkel nie wpadła w pomoc doradców od PR -u i i innych doradców politycznych nie wpadła w emocje nie są jej silną stroną ona tej strony my na tę stronę najmniej rozumie no to jest dziedzictwo też w domu rodzinnego od tego dnia ojca pastora jest to dezawuowanie córki przez ojca, bo to mam ten paradygmat dezawuowania córki przez męża ojca wyjaśnia w moim przekonaniu całą karierę Merkel, bo Merkel konsekwentnie już jako dojrzała osoba, która nawet jako VAT 30 latka dostała podmiotowi no bo ona Telekom nie zaszła odpływów na podstawie tego i samodzielnego mieszkania stara się o ojcu udowodnić swoimi osiągnięciami, że coś jest Warta i kary kolejne szczeble kariery to była kariera niebotyczna te i udowadniała ojcu tata czy jestem sekretarzem tam rzecznikiem prasowym rządu enerdowskiego zabaw jest na tyle Warta wspieram się na szczebel rzecznika prasowego urzędu ogólno niemieckiego Zobacz jestem szefem CDU Brandenburg i zasad jestem szefem wiceszefem ogólną niemieckiej CDU i zaba w jestem szefem CDU, a oni cały czas daleko nie zaszły też dokładnie ma do tego 2005 rok to jest rok, kiedy kanclerz Angeli Merkel zostaje kanclerzem, a rok wcześniej 5010002004 roku Merkel miała 501000 czwarty rocznik 2004 roku obchodziła mnie na swoje 50 urodziny i na te urodziny jej macierzysta partia CDU w rok przed wybraniem się na kanclerza zorganizowali huczną fetę UR w Bundestagu zaprosiła wszystkich przyszła matka przyszło rodzeństwo ojciec nie przyszedł w, więc ojciec właściwie wyznał rzeczywiście jak została kanclerzem Niemiec rok później jej dokonanie i przyszedł na zaprzysiężenie córki na kanclerza Niemiec i być może w tym 2005 roku, kiedy Merkel została kanclerzem i uzyskała w końcu to o co bezskutecznie przez 51 nad walczyła o akceptację u ojca, więc te Pisz w moim przekonaniu ta metoda in psycholog izolacji jednostki dużym aktora politycznego w dużym stopniu może wyjaśnić motywacje motywacje politycznego działania to jest niezwykle ciekawe i to jest stokach, bo bardzo mu dość mocna teza jak się jej przyjrzymy powiedział, że właśnie wszystkie te działania całą karierę polityczną markę można wyjaśnić przez próbę do rośnięcia do wymagań ojca, a więc, gdyby nie ten ojciec, gdyby nie zapewne jakaś jego indywidualna historia jakiś doświadczenia, które ukształtowały go w taki ani inny sposób, że się stało takiemu właśnie z człowiekiem, że był wiecznie niezadowolony ze swojej córki i gdyby jakiś splot różnych innych okoliczności, które ukształtowały jego rodzinę, która ukształtowała w taki sposób i t d . i t d . no to właściwie historia polityczna współczesnej Europy wyglądałaby inaczej to znaczy, gdyby ojciec Angeli Merkel przyjechał do niej wtedy i powiedział no wspaniale świetnie sobie radzi już cieszy się, że ma doktorat z fizyki robić karierę naukową to ona może nie musiała taniej niż polityka w no pewnie nie posiądą usatysfakcjonowała ją Damian satysfakcjonowałby ją rząd doktora fizyki w tej Energy ski tarnowskiej instytucji, jakkolwiek właśnie w pytanie zasadnicze, jeżeli na, które zostanie jeszcze przy Merkel po sobie wyobrazić 35 letnia osoba ataku była Merkel w osiemdziesiątym dziewiątym roku jest absolutnie inwestorem na politycznych, jeżeli teraz przyjmiemy, że Merkel zbliża się do sześćdziesiątki, ale swoją dojrzałość polityczną 8 osiągnęła no właśnie znacznie wcześniej jest ona w wieku 35 lat dokonała nie tylko Hej, no jak i sposób alienacji uwolniła się od ojca i uzyskała swoją podmiotowość emocjonalną i osób osobowości ową, a jednocześnie nabrała dojrzałości politycznej, chociaż startował jako absolutny Green Home w tym wieku 3035 lat w chciał wreszcie wrócić do tego momentu, w którym powiedział, że od tego momentu ne negocjowania z Grekami i tego, że tam bardzo ostro właściwie została zostało Grekom przedstawione to stanowisko, że mianowicie nie będzie dług anulowany i o pewnym rozwiązaniem, które tam było w pewnym momencie forsowane przez Warufakisa np. mowy nie być nie może zasłaniać się na inne jak dotrą, o czym powiedziałeś ten pryncypia Lis ma Angeli Merkel nie na ile mówiące o tym, pryncypia Leśmian Angeli Merkel mieć na myśli farmer w jaki została przekazana ta wiadomość ana ile to, że w ogóle takie stanowisko zostało sformułowane, bo to, by można powiedzieć przyjmujący niekoniecznie marksistowską perspektywę, ale w każdym razie taką, która w procesach ekonomicznych o charakterze globalnym widzi pewne czy w strukturach pewnych pewnych przepływów nazwijmy to kapitału i prawnych gier interesów widzi właściwą materią historia twórczą, że to była pewna rama, którą ona tam obsadzała systemie ne i to system niejako ten system tych połączeń ekonomicznych tych naczyń w obrębie, których akumulują się kapitał w obrębie, których przepływa to system zadecydował o tym, że takie rozwiązanie było niemożliwe, więc ona była pewnego rodzaju przekaźnikiem ona była medium, które przekazało wiadomość od systemu natomiast czytano ojciec był taki czy inne czy ona była pryncypialne czy nie była to było mniej istotne, ponieważ ktokolwiek, by tam nie był z, jakkolwiek akceptującym ojca mógł to i tak zrobiłby to samo tak, tyle że ojciec nigdy nie okazał jej uczucia w przeciwieństwie do matki nie dane te relacje z matką też byłam na specyficzny, ale ojciec w każdym razie nie akceptował jej taką, jaką była nie dawał jej ukłucia jakby, dlatego że istnieje tylko tylko w zamian za osiągnięcia szkolne w zamian za osiągnięcia szkolne na do wartości wywołują nas, jeżeli nie przyniosła odpowiedniej noty ze szkoły na to już była emocjonalnie dezawuowania i tyle brak w naturalnej emocji między zdrowych emocji między ojcem, a córką spowodował wyjątkową powściągliwość Angeli Merkel w okazywaniu uczuć i nie wiem czy pozbawi ją empatii, ale tutaj w tym, że trzonem ERM rzeczony równaniu greckim chodziłoby nie tylko o to, że ekonomiczny struktury domagały się od Greków zaciągnięcia pasa tylko chodziło o to by Marka na samym początku, kiedy zdecydowała się na program pomocowy dla Grecji za cenę do przykręcenia tego córka finansowego Grecji, czyli zaciśnięcia tego pasa na pojawienie się w Atenach i powiedzenie społeczeństwu greckiemu tak dajemy wam kredyty, ale pod tymi tymi warunkami Merkel do Grecji pojechała dziś 3 lata później niż wszczęto obecne uruchomiono pierwszy ten program pomocowy dla Grecji na tych warunkach na wędlinach tu chodzi o to, że 3 lata potrzebowała na to by przemóc się i stanąć stanąć z Grekami przynajmniej nie na ulicy, ale na forum par do parlamentu greckiego z tymi Grekami twarzą twarz tej zdolności pean w tej empatii Marta nie wyniosła 100 i to po to w jaki sposób wyjaśnią też jej relacje relacje z mężczyznami ona oczywiście jako kobieta miała pecha nie tylko trudno w domu, ale potem ta jej wyniesiona z domu w ten wzniesiony wzór zachowania zostali sposób spacyfikowany, kiedy ona już weszła do tego politycznego klubu niemieckiego ukraińskiego zdominowanego przez mężczyzn i jeżeli jeżeli teraz okazuje się, że w 2016 roku i nie ma alternatywy dla Niemiec poza Ameryką, bo nie ma, a nie ma także, dlatego że Merkel jest bez alternatywy w łonie swojej rodzimej partii CDU to idzie to także na konto kilkuletniej rozgrywki Angeli Merkel jako kobiety, która została dostosowana do rządu Helmuta kolana samym początku właśnie, by spełniała parytet kobiety w jego rządzie to, że wyobrazić zostaje prof. Uniwersytetu ba jestem kobietą i wygrywa, gdy ostatecznie finalnej rozgrywce z moimi konkurentami, bo jestem kobietą tak Merkel trafiła do rządu Helmuta Kohla jako nowicjusz, a później to mówię tutaj także przyzwoitą specyfikację wyniesioną z domu rodzinnego przeprowadza rozgrywkę personalną z tym klubem reńskich mężczyzn i eliminuje eliminuje tzw. klub nie kanadyjskiej, czyli wnuków Helmuta Cola, którzy szykowali się do przyjęcia schedy po nim, więc ta relacja damsko męska wyniesiona w jaki sposób w tej kolekcji domowych domowej jest później na tej drodze politycznej Angeli Merkel inna ratyfikowana otwieramy runda pytań innym oświadczenie głosów to przed takim znaczy tak i tak o PIT przypominam tylko, że proszę o omówienie do mikrofonu wyłącznie, ponieważ jak państwo nie mówią do mikrofonu to, że nie nagrywał wtedy ma przecież chcemy, żeby czyny i rozmowy zostały nagrane i tam takie pytanie Baszta rozmowa się w dużej mierze obracała dookoła jednak jednostki wpływu jednostki właściwe dla wpływu jednostki co o pewnej genezy osobowości jednostek charakterystycznych dla regulacji, które miały duży wpły w na historię i właśnie podmiot ten wpływ tych jednostek na historii, ponieważ jeżeli, jeżeli historia zależą od tych wielkich jednostek jak się dowiadujemy to ten jak geneza tych jednostek wskazywały na różne przygody nośnego Tajpej koło ich konstrukcji psychicznej to 1 ile ta do czy też także ta przy godność troszeczkę nam w przypadku market w środku Hitlera w środku Napoleona czy jakikolwiek jednostki może pokazać na pewne charakterystyczne zjawiska czy charakterystyczne zdarzenia, które na nich wpłynęło ich ukształtowały i później one jakiś tajemniczy sposób przekładały się na sprawczą rolę tych jednostek historii na ile może powiedzieć, że w kontekście tego mówienia o ochronę przed faszyzmem bez Hitlera czy o rewolucji, by Napoleona i ich legalnego zapewnia, że jest pewna nisza, którą ta jednostka w tym przygody sposób kształtowana jednak jak wpasowuje ma inne, bo ja mam taki problem jeżeli, jeżeli nie ma tej niszy, jeżeli faktycznie system generuje tej niszy, którą ta osoba czy wpasowuje to co pozostaje chyba wytłumaczenie, że faktycznie historia jest takim trochę chaotycznym jakimś takim biegiem zdarzeń, który znał tego porządku w nim brakuje zupełnie czytać można powiedzieć tak aż taka nisza, którą pan to właśnie przygodne jednostka się wpasowuje i tak naprawdę, jeżeli nie było Hitlera długo ktoś inny, który był akurat tego typu konstrukcje być może właśnie przygodą konstrukcja złość akurat dopasował do tej niż na ile można w ten sposób mogę powiedzieć zatem czy prawdą jest to co mówi Lis w filmie Antychryst Larsa von Triera, że chaos króluje w nos tak jak w można wyobrazić sobie z faszyzmem bez Hitlera na innych można wyobrazić sobie dnia stalinizm bez dostali na 5 maja przekonaniu na niej lepiej nie ujął ten dylemat czy czy też kwadratury koła legną w obydwa podmioty współdziałają ze sobą, więc struktura współ kształtuje jednostkę, ale jednostka oddziaływuje na na strukturę można sobie wyobrazić faszyzm włoski bez tego tony teatralnego Mussoliniego można sobie wyobrazić zawarcie przez mnie przez innego lidera we włoszech przełomowego gmina przydomowego przybyłemu przełomowych traktatów Laterańskich jest Watykan można wyobrazić sobie z ideami terroryzm z lat trzydziestych w Rosji też bez Stalina, ale to jest taka, jakby kontr faktyczna historia historia dzieje się w sposób 1 w ten sposób figlarnym, a i i to z niej i trenerskiej gdynian największy argument potoczyła się tak pani inaczej w sposób wyjątkowy, czyli jednostkowe zwiększy się golami natomiast mini plagą w na znak do, do którego dnia uparcie wracamy, który połączył strukturę nie z jednostką podsumowuje to tak jakby 2 podmioty działają na siebie wzajemnie do wieczora, więc znaczący sposób nie większe zacząć remont, bo jest pracowity sprzeczności, który ma jak pana słucham to ja mam w sobie Otylia jestem socjologiem Lipno udział w takich seminariach historycznych próbujemy tych grup stanie próbujemy tam stworzyć taki taki słownik leksykon pojęć historycznych jako selektor robił nad polskim ja próbuję cały czas po prostu oczywiście będąc świadom dokładnie tej tematyki jak można wprowadzić pewien element aktywnej psychiki ludzi wówczas działających czy on też mieli swoje miejsce, bo oni rzeczywiście do końca dziewiętnastego wieku, gdyby cała historiografia nie zajmuje się tym problemem przeważnie zajmuje zaczyna się bardzo go zajmować dopiero w dwudziestym wieku własnych z czasem, kiedy w ojca rodziny, bo ma wchodzić pierwsza wojna i tak Stali tak dalej druga wojna już jesteśmy potem to jest już załatwiony wcale przy tym nie tylko co robić, żeby interpretować w ten sposób przed tym Bioton niewątpliwie miało psychiczne jak gdyby powody pojedynczych n p . to się Napoleon popełnił brat sadzi miał próbę samobójczą, zanim doprowadzili do elity po nie pozwolono mu swoją rodzinę ze sobą zabrać co obniżyło jakość w jego i jego stan ducha, a też jego koszt jego fizykiem jego intelektualne możliwości co miało to ten wpływ jaki by na fotelu w pełni zrozumiałe, dlaczego lądowały tam TomTom Patalita prowadził w Berlinie umiejętny podróżnym do innych portali też nie zrozumiano, ale mówi panowie o tej próbie samobójczej, jaki dom przygoda w Fontainebleau takie wrażenie tak tak tak zalecanego o ich w Paryżu tak tak dokładnie, ale Alwernią i SLD nie pozwolą zaprasza do euro czy nie potem w końcu czy do tego, by pozwolili odejść szantażował o tym czy Antiga, ale to nie jest znany można, by zobaczyć tego Hitler niewątpliwie wątpliwe to co wiemy, a tył w publicznych określony jako jako pacjent post traumatyczny prosta rondo Russo on na oślep wręcz tych okropności odbitek okropności, który żąda widział on on widział swojego kumpla, który u, których się rzucił w jego obronie, który umarł w rękach swoich ramionach nikt i to jest przytoczony manipulacji do tego nie robi to jest jak leasingowanych od obecnych chcą pewno każdy amerykański żołnierz nie wracał z Wietnamu albo z Iraku jest traktowany jako pacjent może 10 osób zalepić, ale on jednak jest dużo i niestety przyjęty się on traktujemy jako pacjent ICO robić dzisiaj czeka, w jakich w naszej historiografii wyglądała, gdyż tylko od chwili to jest mi trudno też jestem Austriakiem, choć jest naprawdę trudno, ale nie mnie bym próbował to jak nasz pogląd historyka wyglądało jak i diet nie ten ta 1 postać, którą po prostu Sabiny po prostu za ten mord, a decyzje dlatego gdy pan w twierdzy z drugiej strony jako socjolog i karty do planety pisał do psychologii mas powstałe mamy coś przy mamie coś jak gdyby pewną rzeczywistość postronny spojrzał na społeczeństwo na aut Returnu pisał tom książki, o który od osobowości autorytarnej, który też, który też raczej interpretuję to tu to antologia Pilis społeczności jak kibic jest coś takiego co jednak społeczeństwo w życie 1 i drzwi i ciepły rosół nawet w wodzie w jednostki są jak ty i skutkiem tego ani odwrotnie bądź aktywny jak ja zawsze zastanawiam się społeczeństwa austriacki po wojnie był określony przez stosy setki tysięcy żołnierzy wracały do tego z wojny rodzina z zewnątrz tak jak Budniak Letter to opisuje na zewnątrz zachowuje się po prostu demokratyczny mój własny ojciec bez tego wypiera partię chadecką Faust, ponieważ rząd prowadzi interes, ale wewnątrz rodziny tych oni przyprowadzili do wojny do tych rodzin zachowali się autorytarnej i do setki tysięcy i prawdopodobnie on tego społeczeństwa austriacki obecny był określony już kończy określony przez 100 czytam już sprawców w Polsce raczej wojna się określiła przez to czy dobił ofiarę w ich rodzin jest zupełnie co innego limit zeszyty badanie nie robił co wynikało po prostu się społeczeństwa austriackiego w porównaniu z polskiego kina mitu sprawców i tutaj mamy ofiary to nie jest spowiadać przyjęte jest dziesiątym i sprawy jak i właśnie się z ponad setka zamki i land to odsunęło się społeczny Trybunał o szczerego wyrastają te jednostki jest dla nich konstruktywne ci bardziej znam np. na okresie po pierwszym po pierwszej wojny światowej właśnie, kiedy inni, których wykwitem są w i jest cała plejada tych gangsterów politycznych w okresie międzywojennym oni żyją na tym po w wzrastającej kultury i przemocy, jaka powstała po pierwszej wojnie świat i światowej nieprzypadkowo nieprzypadkowo w filmie Machulskiego pojawia się dla tego okresu boksu bramkarz był w okresie międzywojennym tak bardzo popularny jak w tej chwili piłka nożna boks i epok i zapasy to są dla mnie indykator wzrostu aktu przemocy po pierwszej wojnie światowej w inny przykład ilość narodów politycznych popełniona po 900 osiemnastym roku, kiedy właśnie, kiedy wracają jest jej czteroletni gehenny w 1 z Wilna i nie ich nie nie tyle na froncie i adwokatach powstaje męska mentalność UKP 2 trząść się co pokolenie, które musiały też na czoło 900 czternastym roku także w Polsce na pierwszą wojną światową w ciągu 34 miesięcy egzystencji czy Vegeta wegetacji w okopach razem ze szczurami chłopami rozkładającym się działami było absolutnej Emil, a w środę w kontraście do tej euforii i sierpnia 900 czternastego roku, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, kiedy wydawało się Francuzom, że w ciągu 3 miesięcy rozwalą Niemców, a Niemcom, że w ciągu 3 miesięcy rozwalą Francuzów i kiedy spadną liście, że wrócą do domu nie przez 4 lata w gminie w okopach egzystencji Okopowej ze szczurami krwią i martwymi kolegami no i to zaowocowało z 1 strony traumą pokolenia 900 osiemnastego roku przywróciła właśnie do domów dla rodzin i tam kulturę przemocy, którą chłonęły jak gąbka wodę eksponowały dalej na swojej rodziny do tego dochodzi jeszcze zmiana PRA Wa -li kobiety w społeczeństwie międzywojenny no to przecież pamiętamy właśnie wzór takiej, jakie ma pani to one zaczęły się dopiero pojawiać się pojawiać w latach trzydziestych do tego jeszcze małe czy Gary ego pojawia się nowy archetyp kobiety, z którą mężczyzna w 4 ścianach domu przeszłością wojenną o ciętym nosem ma problemy emocjonalne ob ciętym nosem, bo mnie czy państwo wiedzą, ale najczęstszą kontuzją, jaką wracali zdrowi mężczyźni z tych okopów wojennych był obcięty nos, a także na transplantację włoska robiła furorę, czyli przykładano przegub to nasza i tacy mężczyźni chodzili po ulicach no to proszę wyobrazić, gdzie tutaj było miejsce na eksponowanie i przeżycie męskości w relacjach czy innymi kolegami czy na ulicy czy przyczyny czy z kobietą, a do tego dochodzi jeszcze aktywność zawodowa kobiet, które skoro już, kiedy mężczyźni w okresie pierwszej wojny światowej lata 1413 byli na tym froncie i te kobiety gdzieś tam stanęły w tych halach fabrycznych zaczęły się aktywizować zawodowo nie oddały już pola po osiemnastym roku, kiedy ci spłoszeni mężczyźni wrócili do tych domów po maratonie emocjonalnie im i fizycznie, więc Jasiak z panem zgadzam, że to pod glebie społeczne szczególnie do tego okresu po 900 osiemnastym roku musiał wyprodukować kulturę przemocy, a w tej Kilonii kulturze przemocy znalazło się miejsce dla tych gangsterów politycznych to się powtórzyło tak 3 znając historię Hitlera i jego o wizerunek, gdybyśmy spojrzeli na sytuacje końca lat dwudziestych 3 początek trzydziestym jak on dochodził do władzy to 3 można na podstawie tego co o nim wiemy teraz przewidzieć historie, którą on stworzył potem czy w ogóle to można generalizować czy można patrząc do tyłu i patrząc na ludzi, którzy mieli duży wpły w na historię, by powiedzieć, że ta historia była przez tych ludzi zdeterminowana już w określonym momencie czy ta historia była zdeterminowana w określonym momencie no nie nie było, bo było ta żonglerka polityczna czy instrumenty typowo już się oświetleniem to polityczny, jaki miał do dyspozycji Hitler mu w były alternatywne i pewnej chwili z ja widzę to ja widzę drugą wojnę światową jako okres zamykając, lecz jako okres kończący cały złotą epokę przemocy, jaka zaczyna się z upadkiem z upadkiem czy impresjonizmu czy też tych Belle epoque z przełomu przełomu wieków i po upadek tych społeczeńst w wydawałoby się z przełomu wieków dziewiętnastego po dwudziestego takich pseudo ne pseudo szczęśliwą ruch napływających się na powołujących się Stolat po rewolucji francuskiej na nowo tą kumulacją bogactwa kumulację szczęścia, ale nie tylko materialnymi dobrami, bo wywindowany gdzieś tam niebotycznym przestrzenie etos żołnierski etos oficerski etos mieszczański jeść gdzieś się dzisiaj skończyły i Realem i to pokolenie, które w 900 czternastym roku zmilitaryzowane, ale nie spełnione w nie do końca na najpier w przez pewne szczeliny, a później już Krzystek od paru frapujące jest eksplodujące odrzucające przykro tych korków musiała RT musiała eksplodować, więc PRM w jakiej Doda patrzy w pana kierunku jako nie jako socjologa nie tylko sama dywergencja interesów politycznych, czyli tym przypadku różne walka kapitału czy też walka imperializmu niemieckiego z angielskim niemieckiego z amerykańskim niemieckim francuskim francuskie Eleni rosyjskiego z niemieckim była przesądzająca o tym, że doszło do wybuchu pierwszej wojnie światowej, ale właśnie to ich wygonić ich społeczeństwo eksplodowało od środka na skutek na skutek w nową dywergencji wektorów społecznych, a czy teraz nie mamy do czynienia z takim podobnym zjawiskiem wydaje się, że jest taki okres długich szczęśliwości, a z drugiej strony jakoś zdarzają się takie sytuacje jak Breivik zdarzają się powód takich symboli faszystowskich staną w jakiej Gazecie, że pojawiają się ludzie przebrani za ani rekinów, którzy ją straszą ludzi są na popularność horrorów co jest w moim przekonaniu mamy dekompozycja układu, który wydawał się stały w historii czy też w dziejach ludzkości nie ma innych stałych elementów im na czy też w takiego stagnacji, żeby zachować stagnację trzeba się zmieniać dostosowywać do nowych okoliczności czy też elementów układanki DM mamy rzeczywiście w tej chwili potężną destabilizację największego układu, który wspaniałą globalnie nasz świat, jeżeli poważni politycy Unii europejscy i po Unii Europejskiej, ale takich np. zaliczą Wolfganga Schäuble to jest jedyny w tej chwili członek rządu niemieckiego, który pamięta, który pamięta układ Schengen 0904 . roku, czyli po 20 latach w pamięta układ Schengen to też jest jakiś sposób indykator szybkości zmian w jaki je wplątany jest obecny świat dzień po 20 latach establishmencie politycznym niemiecki jest ponad 1 członek, który pamięta podpisanie układu Schengen, czyli tego regulującego chociażby ten bezideowy transfer mamy do czynienia z kompozycją ładu globalnego co za tym idzie spadek poczucia bezpieczeństwa, jeżeli mamy w tej chwili dyskusję, która m. in. dotyczy sędziów danego pytania czy układ NATO jest w stanie obronić kraje bałtyckie przed potencjalną inwazję rosyjską to też jest Probierzem dekompozycji układu, jeżeli metraż zastanawiamy się czy ten § 5 pkt 5 układu natowskiego zadziała w przypadku Polski na to też jest to Probierz destabilizacji wydawałoby się najbardziej trwałego skalistego wykładu, jaki jaki wydawał się na to no tak na to jest na tyle silne, że poradzi sobie z każdym, a my mamy teraz wątpliwości i tak można od natury, a przy Unii Europejskiej, której losy nie są przesądzone, bo jeżeli za rok nie wygra Merkel z polskiego punktu widzenia to był najbardziej pożądane, o czym mówili też przedstawiciele naszego obecnego rządu nie ma nic bardziej skazanego na polskiej racji stanu jak wygrana Merkel przy pewnym, iż zawód w cieniu polityki uchodźczej co ona w tej chwili i tak robi u siebie w Niemczech to grozi nam upadek Unii Europejskiej, a w drugiej fazie redefinicja Unii Europejskiej, czyli najprawdopodobniej przekształcenie się obecnie Unii Europejskiej w nową Unię w oparciu o Niemcy kraje Beneluksu kraje skandynawskie nie ma tutaj w tej układance miejsca ani dla zbankrutowanego południa ani też miejsca dla Europy środkowo-wschodniej, ale jeżeli nawet wygrałaby za rok później we Francji Marine Le Pen mu to jej elektorat będzie satysfakcjonowała Unia Europejska bez Europy środkowo-wschodniej i bez basenu bankrutów rynny basenu morza Śródziemnego, gdzie Francja też taki połów ryb bankrutem w tej chwili oknami kolosem na glinianych nogach, ponieważ nie będzie dokonywany transfer finansowy z bogatej części Unii do biedniejszej części Unii co w tej chwili głos serca i umysły z zwolenników i 3 ligi północnej czym w oczy czy Le Pen Wildersa czy prawdziwych Finów w Szwecji Finlandii, gdzie mamy do czynienia z kompozycją światowej światowej układanki na makro przestrzeni, a mleko przestrzeni również mamy te kompozycje mniejszych układów poczynając od upadku autorytetów aż po perturbacji, jakie przechodzi, bo to najmniejsza komórka społeczna, jaka jest rodzina i to i to jest miejsce dla wszystkiego typu piramida elewacji ideologii od ideologii nacjonalistycznej aż po na wchłanianie tych treści na filmów horrorów, o których pani mówiła, że ją takie 2 wątki 1 z zupełnie współczesną to znaczy wyciągani z lekcji z historii właśnie to jest ich charakterystyki postaci psychologiczny Hitlera Stalina i innych stajnię z powstały takie pytanie czy dla naszej świadomości politycznej do wyborów politycznych nie należałoby pomoże wprowadzić już obowiązku odtworzenia charakterystyk psychologicznych naszych głównych przywódców, którzy teraz są to wiązać się na nich patrzy no to widać wyraźnie, że dużo moglibyśmy się nauczyć to czy wiemy że, gdybym to czy z po sól z pocztą pantoflową wiadomo, że nie Macierewicz się mleczną schizofrenią biolodzy dalej paru innych też wyraźnie majaki spore problemy z osobowością, więc z powstaje pytanie czy toby się dało zrobić być może takowe portrety powstają obok ulotka nie są publikowane za 1 wątek, a jeszcze 1 taki zupełnie historyczne wracając do tego w połączeniu z historii biegu historii z psychologią to wydaje się, że historycznie była taka próba ta próba się nazywała astrologia i ona tak przynajmniej do samego Newtona rybom jakość nam się rozwijała gniotą się też w sumie w tym głównie zajmowali sarmatyzm i ona właściwie to metoda miała taką płaszczyznę właśnie ludzką, czyli na poziomie humanistyczne i na poziomie pokojowej historycznej moje pytanie jest taki cel trzeźwego pana profesora wolno trzeba mu tam też rodzić więcej na temat tej roli jak historycznie w ogóle tego tego wątku, licząc w, jaki sposób jest kontynuowana można nie segregują rajd, ale te wątki się potem gdzieś tam pojawiają klucz lub tak tylko generalnie przestrzegał przed powielaniem publicznym różnych plotek, że tam się ktoś lepszy albo nie lepszy, bo to i tak nie wiadomo w nie jest to nasze oficjalne stanowisko w 2 czy aż tak duży nie jestem zaznajomiony z polskim ZSP establishment ten da mi podejrzewam, że w tradycyjnie CIA posiada takie programy psychologiczne zresztą to wyszło podczas tego wycieku w VAT, czyli 3 min WikiLeaks, więc wywiad amerykański CIA gmin posiada atakiem na biogramy psychologiczny przywódców światowych poza tym z tego co wiem 1 z 3 telefonów komórkowych Angeli Merkel nie był do 2013 roku na podsłuchu ona twierdziła, że z tych 3 telefonów komórkowych, czyli azerskiego prywatnego i partyjnego jako szefowa CDU podsłuchiwany był tylko 1 ciemna partyjnym cydr ku w 2013 roku w czerwcu Obama przyjechał w szczycie tej afery, kiedy wypłynęło ta informacja na światło dzienne i w Niemczech mało bardzo wrażliwych spocić doniczki z bardzo uważna wrażliwa na punkcie przestrzegania praw indywidualnych praw człowieka było to niezwykle wyostrzone marki rysowałam ambicje do kieszeni i wybór przed kryzysem krymskim te dosyć powściągliwie na zewnątrz potraktowała to poszukiwanie swojego telefonu komary tną komórkowego przez wiatr w amerykańskim, ale to w jakiś sposób otrzymywałby nie moją tezę, że takie programy psychologiczne są konsekwentni przez CIA sporządzanym natomiast w podnoszenie tej historiografii to to inni bowiem generalnie wina, że w UE ma historia Zofia i trudno jest właścicielką częścią częścią na historiografii niewielką taką no, jeżeli aromatycznej miałby ją wymierzyć to w granicach może 5 % produkcji historycznej przypadała 1 z książki historia Zofia więc to nie jest to nie jest w ten popularny trend ona mnie z dnia historycznej, o którym pan plan wspominał historycy nie posiadają umiejętności umiejętności psychoanalizy politycznych i jest to środowisko, które na rzadko prowadzi na przyjęcie do socjologów na pracę w Chinach najczęściej prowadzi się badaniami dna indywidualnie i rzadko interdyscyplinarnej, a to wymagałoby zmiany podejścia dyscyplina nasz interdyscyplinarnego tuczy wątek astrologiczny pojawił to tylko pewien, że to w ogóle astrologia jest bardzo ciekawa dziedzina skądinąd bogata niezwykle złożona z ukazują się cały czas były książki astrologiczne działają Towarzystwa konferencja się odbywają i też ukazują książki, które właśnie tematykę historyczną czy historiozoficznej, podejmując perspektywa astrologii czynnej i oczywiście astrolodzy zajmują się analizą różnych wydarzeń politycznych i historycznych 1 jest kłopot z podstawowym z tymi analizami właśnie zjawisk politycznych różnych zamachów terrorystycznych różnych innych tego typu wydarzeń, że niestety na czym te analizy są bardzo trafne i zawsze zgodnie z regułami astrologii te wydarzenia są w sposób ewidentny widoczne w horoskop Pach państ w miast także horoskop ach, osób, które n p . z bywają obiektami takich terrorystycznych ataków, niemniej jednak dopiero post factum to wszystko jest rozpoznawane i zawsze post factum jakości astrolodzy publikują takie analizy, że było ewidentnie widać n p . że 11 września 2001 roku Visual Flight Center uderzą samolot był to oczywiste i horoskopy Stanów zjednoczonych i horoskopy nowego Jorku są ewidentne wskaźniki, że tak się stanie, niemniej jednak przed 11 września w żalu nastroju okna to nie zwrócił uwagi w bardzo ciekawa, ale mówiąc poważnie jest taka mapka książka ona jest bardzo ciekawa pod wieloma względami takiego astrologa i psychologa zarazem mongolskiego emeryt czarta czarna owca któreś z kosmosem strajki i tam jest próba analizy epok przez pryzmat astrologii, ponieważ dotyczy to właśnie wszystko epok minionych to pięknie pasuje wszystko to znaczy rzeczywiście jest tak bardzo spójna opowieść o tym jak poszczególne planety dominujące w poszczególnych epokach w jakim sensie synchroniczne mówiąc po już go spółka myślał właśnie niepewnej jakości tych epokę dominująca i historii wielu pewnie na uniwersytetach wykładano no była 1 z tych nauk znów od 3 Nostradamus sam Italia byłam w kontynuowana natomiast w akademicka, a im historiografia czy też akademiczkami historia wsi, ale nie ma zrozumienia dla astrologii i ten i trzeba się z tym jakoś w swoim gabinecie we Freiburgu nie stoi proza życia dotarł masę kosmosu cel, jaki nie sięgnie aż po to, mniej rannych i też nie ma nawet 7 chyba zapotrzebowanie ze strony studentów, bo nikt nie spotka się właśnie takim postulatem, że jednak czegoś tej gminy w tym nauczaniu akademickim historii brakuje było gdzieś tam pojawiło się takie pytanie, ale może nie tak otwarcie linii nie zyskają na nich satysfakcjonującej odpowiedzi chciałem się dowiedzieć na ile takie wykonywanie psychoanalizę bohaterów historycznych wskazuje na ser przypisywanie im takiej kluczowej roli w dziejach, jakby dawanie im na inną mówieniem o tym, że w tym co to dzięki im tak historia się potoczy marzenie, że dźwig bezpośrednio jednostka była przyczyną, a nie szereg innych procesów czy 3 czy taka psychoanaliza raczej jest robieniem na badaniem kultury na przykładzie 1 jednostki czy jest to robienie psychoanalizy całemu społeczeństwu, wyciągając 1 ważną jednostkę z grup, choć nie ma alternatywy, bo tam podejście w badaniu przeszłości za pomocą jednostki jest również uprawniony jak badanie całego społeczeństwa przy pomocy metod psychologicznych nie np. uderza uderza brak badań w Polsce napisz taką epoką, która jest przełomowa dla ich dla dla Polaków dla polskiego narodu, czyli ten okres zasiłkowy Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli mamy gdzieś tam przed naszymi oczami ten obraz Matejki ten obraz mu konstytucji 3 maja, kiedy w pochodzie niesiony jest marszałek Małachowski mistrz zamku do do katedry i temu i nuncjusz apostolski w Polsce ten okres, kiedy w Polsce, kiedy w Warszawie obradował Sejm Sejm wielki określił określił pojęciem orgazmu w Polsce panowała tak wielka o euforia, że nawet raz czcigodny arcybiskup Włoszki użył pojęcia, że oddanie nastrojów w Polsce, czego tego słowa orgazm, więc aż, by się prosiło tutaj w porządku przed przyłożeniem jakiegoś mnie aparatu poznawczego, który określiłby nam w tym Warszawę treść tego 1700 dziewięćdziesiątego pierwszego roku, kiedy dokonano de facto zamachu stanu konstytucja 3 maja była praktycznie zamachem stanu, jako że większość posłów, która nie chciała przegłosować tej konstytucji 3 maja pozostała w swoich domach w nie przyjechała do Warszawy na wcześniejsze obrady Sejmu tylko została na tych wakacjach wielkanocnych niedzieli w stan umysłów był aż tak wielki, że czcigodny nuncjusz posłużył się terminologią seksualną no aż, by się prosiło o jakieś badania, które jest zbadały, by także sposób osiągnąć metodami psychoanalitycznym jej stan umysłów i duszy Warszawy z tego przełomowego 1700 dziewięćdziesiątego pierwszego roku mamy sporo publikacji na temat wspomnianej konstytucji trzeciego dnia 3 maja, ale nie ma na niemal na publikację, która podejmowałaby ten wątek w no i mentalności mentalności establishmentu politycznego skupionego tak fotograficznie niewielki miejscu jakim, jakim była dziesiąty pierwszym roku Warszawa natomiast, odnosząc się w pozwie PiS do wglądu do pani pytania to sąd również równoległe metody poznawcze i na podstawie jednostek i na podstawie całych społeczeńst w łatwiej jest oczywiście przeprowadzić badania jednostki, bo literatura i źródła są homogeniczne niż przebadanie no takie strukturalne przekrojowe jest społeczeństwo w oparciu jakiś tam przyjęte kryteria dla całej dziatwy całej zbiorowości czy je jednostka dysponuje dysponuje w większym potencjałem przy godności niż inni struktury społeczne zawsze może w losy jednostki wpleść się element irracjonalny absolutnie ranny i racjonalny jest on n p . dla Katarzyny drugi, która dokonała dokonała tego róży rozbioru Polski wbre w wbre w rosyjskiej racji ścian, jeżeli Polska do rozbiorów była protektoratem rosyjskim, czyli mniej więcej miała taki sam status jak PRL w latach tam 4589 nad takim samym protektoratem rosyjskim była ta Polska epoki z dnia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jest Katarzynie nie opłacały się rozdrabniać Polski na 3 części na część rosyjską na część na austriacką część puszką tylko racja stanu rosyjska wymagała zachowania tego całego tortu dla siebie więc, gdyby po miała opowiadać się nie wiem rosyjska elita powietrze tam 20031000 jakiś tam przedstawienie w jakiej gdyby był wtedy parlament czy jakaś odpowiedzialność zbiorowa no to prawdopodobnie opowiedziałby się za protektoratem rosyjskim, ponieważ zdecydował wtedy Wola jednostki NATO Katarzyna w 2 przechytrzył ona przez Fryderyka UR drugiego małą tąpnęła haczyk i zgodziła się na rozparcelowanie tego tortu na trzecie trzecie 3 części, więc tutaj element przygody napaści ranny w przypadku w woli politycznej jednostki, kiedy te jednostki stawać stały na szczycie i zawiadywał tymi większymi zdolnościami jest dużo większe niż w przypadku tych mechanizmów strukturalnych, których w, które wplecione są cały organizm społeczny PL takie pytanie, które właściwie taką może klamrą tę podróż do psychoanalizy też masz pytanie jest pytanie refleksja pytanie czy status ontologiczny takich konstrukcjach historycznych, które też sprawę omówimy te z 1 strony historia jawi się właśnie taka trochę przygodnych gości i pewno tak albo niekoniecznie możemy systemu, jaki do tego przyłożyć, a jednak mówić o pewnych konstrukcjach mówi o pewnych społeczeństwach autorytarnych o pewnych zjawiskach, które ma od miasta są to logiczne zjawisko zostaną na ile na ile tu jest pewne taka równoległość do statusu ontologicznego pełne konstruktor psychoanalizy łączny, bo historia w dużej mierze chyba jednak opowieścią tak jak tak jak psychoanaliza jest także opowieścią i interpretacją i teraz na ile na ile jak najlepiej to co pyta struktury historycznej, ale powstają w trakcie interpretacji powieści takich jak psychoanalizy rzeczka mają one mają taki ontologicznie status inny jak najbardziej być może pierwotny jawią się skłania jednak do tego stanowiska, że na rekonstrukcja tylko te konstrukcje historyczne, o których pan mówi on one są w tournée tylko włącznie wtórne dom na rzeczywistości i m. in . dlatego mając mając taki mając taki status trudno jest w oparciu o rekonstrukcje historyczne zbudować wzór 30 model równanie skierowane na przyszłość wtedy, kiedy historia sięgnęła po takie aspiracje i miała takie roszczenia na trop w latach siedemdziesiątych i okazało się, że na niemożliwe jest skonstruowanie tego równania, a na przyszłość, czyli w oparciu o wnioski z przeszłości możemy przewidywać przyszłość, a okazało się niewypałem przy tym wehikule historycznym, a to oczywiście punktem dnia o mnie deprecjonuje ten tak kino autonomiczne autonomiczną antologię kina rekonstrukcji historycznych bo, że z 1 strony z 1 strony na logicznych konstrukcjach politycznych aktorów politycznych, tyle że ten aktor polityczny może być jednostką, ale może być też jak w przypadku przedstawicielstwa z dla przedstawicieli z większych społeczeństwa parlament grupa nacisku na jakiś tam nabyć takie taki czy 3 inne PRL w mniej lub bardziej przygodne czyli, fundując ta jednostka jest poddana większemu większej manipulacji i brania większej wiarygodności niż podmioty opierające się od reprezentację, a społeczeństwo prof. Arkadiusz Stempin dziękujemy dziękuję też bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą obecności w ogóle za obecność na tych wszystkich tegorocznych spotkaniach i letnich zimowych, bo też są osoby, której latem przychodził zimą na jej przypominam, że kontynuujemy je nasz cykl 11 stycznia Wojciech Eichelberger będzie tutaj IPO mówimy o buddyjskim trans personalnej w ujęciu nieświadomości, ale umysł też po prostu, a tymczasem oczywiście państwu wesołych świąt życzę i roku lepszego niż ten ale, żeby było wspaniale dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA