REKLAMA

Czy 2016 był rokiem populistów?

Światopodgląd
Data emisji:
2016-12-27 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd światopoglądzie powoli zaczynamy już podsumowania roku 2016 w ramach tych po 3 LO w podsumowaniu postanowiłyśmy ME zastanowić się nad słowem populizm, bo wydaje się, że to jedno z tych słów, które w jakiś sposób opisuje ten rok, o czym często po nie sięgano po i właśnie o populizmie rozmawiać BND z Jakubem Majmurkiem z krytyki politycznej za rywalem Markiem Beylinem Rozwiń » GazetyWyborczej dzień wymiaru rent i Tomaszem Krawczykiem z centrum analiz klubu Jagiellońskiego dzień dobry dzień w mam potrzeby, żebyśmy jednak na początek Emu zaznaczyli co mniej więcej rozumiemy przez populizm poddaje, bo wszyscy znawcy populizmu w ostatnich miesiącach zaznaczają, że nie ma jakiejś 1 doktrynalnej definicji, do której wszyscy się odwoływali, ale wydaje się, że w Polskim w Polskiej debacie funkcjonują 2 bardzo różne rozumienia tego słowa z 1 strony słowo populista w ustach liberała najczęściej jest zarzutem w stosunku do polityka, który obiecuje gruszki na wierzbie obie składa obietnice, których nie jest w stanie pokryć z drugiej strony jest ta definicja, do której ja bym chciała odwołać się, do której jak rozumiem nauka się części odwołuje, czyli że populista to jest terror, kto uważa, kto głosi, że reprezentuje prawdziwy naród lud ze zwykłych ludzi wszyscy oni są tacy sami i on ich wszystkich represji reprezentuje ich interes przeciwko jakimś elitą zepsutym elitom, które jeszcze do tego czasami były dla nich ważniejszy będzie uchodzić za inne mniejszości seksualnej tak dalej kontestowana przeciwstawione temu ludowi i to jest to są te 2 definicje, których ja bym chciała zacząć i teraz zapytać panów co wy rozumiecie pod słowem populizm Marek Beylin no tych definicji jest strasznie dużo i atrybucja od lewicy przez centrum do prawicy, więc jeszcze można, by się zastanowić się czy dobre słowo populizm ma sens, bo każdy używa tego jak chce go dobrze, ale skoro już o tym rozmawiamy to to przyjmijmy, że są takie politologii z 2 główne definicję tego pierwsza uzupełniające się pierwsza definicja jest taka, że populista to jest ktoś, kto uważa, że to, że elity zdradziły lud, a i interesy kraju lud różnie definiowane na ogół zawężająco jest właśnie w ogóle część na zbiorową jednolitą masą, którą populista się komunikuje inną zarządza zgodnie z tym co uważa za interes i to jest stan pożądana jest też druga definicja, która mówi, że w każdy populizm kino widać niedostatki demokracji dostęp po populizm rozkwita się tam, gdzie demokracja jest słaba niewystarczająca nie załatwia problemów społecznych i w ten sposób tworzy miejsce dla takich populistów, chociaż można, by nazwać również demagogia i w Marbelli TOK FM mówił, że góry nogami tłumaczy Janusz Wernera Millera o ideologię dwudziestego wieku Tadeusz to już w ogóle termin populizm jest faktycznie terminem bardzo szerokim w Polskiej debacie publicznej na ogół jest terminem też wartościujący i to nacechowane zdecydowanie negatywnie trochę inaczej wygląda po w stanach Zjednoczonych czy ten termin w debacie publicznej ma albo neutralne albo czasami nawet pozytywne zabarwienie największych prezydenta dwudziestego wieku na wschód Franklin Delano Roosevelt się także wielu amerykańskich historyków powie, że byli to politycy na różne sposoby populistycznie i amerykańskiej debacie publicznej powiedzielibyśmy, że populizm tez taka technika uprawiania polityki, która odwołuje się z 1 strony do ludu przeciwko elitom, która mówi właśnie zechce reprezentować lub bardzo różnie go definiując co to może być ich definicja zawężająca etniczne, jaki maksymalnie rozszerzająca, która faktycznie sięga po różne techniki mobilizacji ludu do tego, by np. złamać opór różnych grup elitarnych rozpocznie w przypadku Roosevelta jest sięganie n p . do poparcia liderów związkowych poparcia w zorganizowanej pracy do tego, żeby poradzić sobie z środowiskami elit biznesu, który niekoniecznie podobało się pomysły Roosevelta ski dotyczące New deal ten element populistyczne występował w tradycji amerykańskiej inna, ale po tej stronie, którą byśmy określili jako bardziej progresywną lewicową i stronie stronie bardziej konserwatywnej prawicowej po prostu populizm amerykański Grecji z pewną techniką legitymizacji ich sprawą i sprawowania władzy właściwy taką techniką, w której do końca nigdy się nie nie dał się za każdy rząd amerykański każda administracja dwudziestego wieku, że jeśli przyjrzymy w ten czy inny sposób było populistyczne oczywiście inny był populizm 1 drugiego Roosevelta inny był populizm Clintona, ale też można, by dostrzec takie ślady w jego administracji innym populizmem inny populizm Republikanów inne zupełnie wreszcie populizmem Donalda trampa i Tomasz Krawczyk wreszcie mogę tylko uzupełnić tak np. ojca populizmu uchodziło to, że region się bezpośrednio komunikuje atak to co dzisiaj tam progi za pomocą Twittera tak to eat to naganne, by za pomocą regularnych orędzie tak, iż on komunikował im wyżej tłumaczy powiedz, że tłumaczył swoje stroje diet decyzje nigdy populizm jako jako pojęcie wartościujące w Europie między pojawia się dziś tak w latach 2880 i PE końcówka lat siedemdziesiątych i jeśli n p . jest osoba zobaczyć jak z mojego podwórka w jaki sposób traktowano Franca Josefa Straussa i dziś niewątpliwie trudnego, ale też wybitnego niemieckiego po polityka, którego przez jedno przyznaje jest całe lata dziś i 70 i 8 określana jako idą Mokate demagogia jako populistę jako antydemokratyczne przed pojawię się to pojęcie jako populistę jako ktoś, kto narusza z 1 strony z 1 strony zasady demokracji tak jak lubię podważa te popowe po drugie, ruszaj się wprost SS z pewną społecznością w WDM 21 czy ja mam pojedzie trabantem pewne filozoficzne byłaby byłby problem spory okres określony dlatego, że to jest w folk tak jest im z niemieckiego i to ona jest bardzo ściśle zdefiniowany grobowiec z pewną społecznością mniej lub bardziej homogenicznych tak widzi w jego w jego RTL 2 po rozumieniu danej osoby ale gdy ma ona się pojawia przede wszystkim jako pojęcie wady jako pewna szufladkę to i tak już dzielić się z sezamem sadzamy była bardzo bardzo różnych poglądach tak jak panowie mówili po bardziej prawicowej czy konserwatywnych, którzy są najnowsze dzieło tych lewicowych prawicowych już, by markowe myjnie nowy głos pomyśl, że w tym samym kierunku zachodnim, dlaczego tak zgaduje co nasze myślenie, bo się zastanowią co w takim razie oznacza dziś populizm szczególnie, gdy pojawia się takie zdanie, że mamy do czynienia obserwujemy wzrost populizmu i pytanie do was czy to w takim razie jest dziś już tak jak to obserwujemy negatywne zjawisko czy pozytywne to jest zjawisko antydemokratyczne czy niekoniecznie Marek Werle Europejska tradycja populizmu jest antydemokratyczne, a w przeciwieństwie do amerykańskiej amerykański populizm niż na początku dwudziestego wieku to był taki ruch farmerów szeroko potem opisywanej wtedy właśnie pojawił się koncept o populizm od takich jak pamiętania o tych drużyn ta idea rozlała się oraz socjalne, odwołując się do wartości demokratyczne w Europie Rybus unijna aż taką pierwszą organizacją populistyczną we Francji to był ruch duża, a i to guru antydemokratyczne my z irytującym są faszyzmem z ksenofobią bardzo niebezpieczne i osadzony przez parę lat w parlamencie w gruncie rzeczy my dzisiaj, pomijając wszelkie teorie doświadczamy tego niebezpiecznego antydemokratyczny, bo populizm antydemokratyczne, dlatego że ktoś wychodzi tak rozlać, żeby poprawić i uproszczonym językiem mówi w wodzie mówi ja reprezentuję lud to nie jest także w demokracji są różne grupy interesów różne światopoglądy, które się ścierają tylko jest lód ja reprezentuję taniego interes, a każdy chce się ze mną nie zgadza to jest jakąś elitą jest zdrajcą jest muzułmaninem, a tak dalej u boku, bo to nawet nie jest to jedzenie ja reprezentuję, a każdy z polityką stara się być albo to jest powiedzenie tylko wiara prezentami lud i tylko ja reprezentuję cały luty, bo ten kogo nie reprezentuje, kto odmawia ich reprezentacji w całości nie jest ludem dziś Sejm w tej w takim rozumieniu to byłoby bardzo negatywny niepokojące zjawisko niemal, bo jestem właśnie jest postacią jest on znalazł się dom stąd nasze dzisiejsze konflikty w Polsce m. in. ścieżka wąska, że mamy dzisiaj Pm także pod populizmem ekipy te dyskusje o populizmie co jest szczególnie w Europie są trochę wydaje mi się ogłupiające mamy mamy bardziej do czynienia z powstawaniem pewnej społecznej prawicy tak czy prawica czy te przed czy to w przypadku Tetra PAK czy też w Europie środkowej środkowej niż niższy jest z PiS z populizmem panikę wolę i tu na chwilę pozwolę sobie panu przerwać Tomasz Krawczyk już za kilka minut odzyskał głos budy są jeszcze Jakub Majmurek z Marek Beylin za 3 minuty informację, a po informacjach wracamy kat, a światu podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz w ramach podsumowań kończącego się 2016 roku rozmawiamy o populizmie to słowo w tym roku robi karierę, a więc zaryzykowaliśmy już poprzednie części rozmowy to jak różnie słowo polisy można rozumieć, ale ja bym chciał się skupić na tym na ten populizm umie dziś JATO rozumiem tak w pełnym uproszczonym schemacie pozwolę sobie językiem publicystycznym, że w tym rozumieniu MDI prawo i sprawiedliwości Jarosław Kaczyński są nazywani czy bez bywają nazywani populistami nie, dlatego że obiecują 500 plus jak twierdzą niektórzy liberałowie głównie brak składają obietnice nie do pokrycia, ale dlatego, że szczególnie tuż po wyborach wychodzą i mówią to my reprezentujemy lud, czyli cały naród wszystkich Polaków poza zepsutymi elitami i trudniej go w uproszczeniu zdrajcami różnego sortu i w tym sensie jest to popyt był dla mnie zjawisko niepokojące, jeżeli tak rozumiem populizm i rzeczywiście w Europie coraz bardziej obecne Marek Beylin rozumiem w podobny mogę sobie pozwolić, by ich w tym i zaczął mówić przerwany grzecznie Tomasz Krawczyk był o tym jak pan rozumie ten populizm i mówił pan, że to jest bardziej rodzenie się jak dobrze zrozumiał społecznej prawicy idą na mieście, że Jakub Majmurek też zgodę proszą Tomasz Krawczyk on tak naprawdę tanim szersza rzesza przez to, że część elit liberalnych w Europie jest z zysku o SUS skupia się przez lata na na obronie czy tworzeniu różnego rodzaju upraw określonych w mniejszości mniejszość bardzo różnie rozumianych ideę i je z SAP zapomniał o tym w tym elemencie społecznym czy też są wysocy socjalnym i je i w takie się już w tym mówimy mu rozmawialiśmy o tym, trochę takim przykładem jest kiedy, kiedy Donald Tusk mówiło się i Zielonej wyspie taki IR w tym momencie rzeczywiście ludzie byli tym zachwyceni, że po tak Polska ma największy wzrost gospodarczy w ramach Unii Europejskiej, że właściwie je je Polska jest jedyna, która się tak dobrze rozwija rozwija na fali oczywiście kryzysu strefy euro 3 wcześniej w kryzysów finansowego jednak ludzie tego nie odczuwali żaden sposób tak też są oczywiście ten jest, by kwestia bardziej psychologii niż ekonomii, ale dzisiaj Jarosław Kaczyński rzeczywiście moe on może mówić, że należy poświęcić ewentualnie wzrost gospodarczy oto, aby ludzie lepiej, że jeżeli taki to jest tylko kolejna dyskusja tyczy dyskusja w ogóle w 2 i dobrobytu, czyli dobrobytu po trochu rozumianego biegłam z tą Teresa dobre życie tak na pytanie o tym, właśnie tu, gdy dobrobyt jest nie tylko dyskusja o wzroście gospodarczym o tym, żeby się ludzie właśnie lepiej żyło czyli, jeżeli ja dobrze rozumiem i to i to w tym sensie tak to to jest populizm, ale wtedy nie w tym negatywnym negatywny jak rozumiem pewnie jeszcze do dyskusji o demokracji to dojdziemy, ale w tym w tym sensie takim Barcina powiedzmy na naukowe, czyli skupienie się na emocjach i potrzebach klienta danego wyznania hieny i na tworzeniu warunków do dobrobytu, czyli do dobrego życia i tu w areszcie, bo otwiera się dyskusja nad czym jest to, że to gole dla kogo i dla UE dla KE dla kogo i czy jest on Edyta definicja czy jest ona bardziej inkluzyjna czy bardziej ekskluzywna i nie ma takiej, która by była Dykta, aby wszystkich obejmowała, bo zawsze ktoś ona wykluczona czy tylko w reżimach totalitarnych idei jest możliwe tak wymuszenie takiej sytuacji, ale GM wydaje mi szczerze, że to, że to co OPS stara się robić prawo i sprawiedliwość i działaniach niekoniecznie wypowiedzi, ale w swoich działaniach ma być tak bardzo impulsywne pragnienie i obejmować jak najszersza jak najszerszą mas społeczeństwa, która co daje głos w Jakubowie my nurkowie i z 1 strony, gdyby wzmógł się zmierzyć z tym co mówi Tomasz Krawczyk, czyli o populizm rozumiany jako narodziny jako społeczna prawica i do tego co mówi Marek Beylin, czyli jak i jak ja też przyznam to rozumiem czy jednak zjawiska niepokojącego anty demokratycznego, w którym przywódca czy partia wiodąca wyobraźcie sobie prawo do reprezentowania ludu i narodu dajmy się, że nie zgodził się zupełnie z tą opinią społecznej prawicy, zwłaszcza w wypadku Stanów zjednoczonych i tego co wydarzyło się tam w związku z wygraną Donalda trampa już widzimy teraz, że gabinet trampa będzie najbogatszym gabinetem w historii Ameryki zdominowanym przez miliarderów milionerów ludzi, którzy znani byli swojej wcześniejszej publicznej działalności z walką z publiczną edukacją to jest sekretarz edukacji w wersji Davos i mąż był kluczową osobą w stanie Michigan dla przeprowadzenia kampanii, która bardzo silnie osłabiła pozycję prawną zwłaszcza, że to może oznaczać, że nie odnoszą się nie będą dbać o emocje interes i ochrony rządu, bo emocje mowa o interes nie wszystkie rozwiązania to zło, które promują z osoby wybrane przez lampy do gabinetu od jego sekretarz ds. pracy, które wcześniej był CEO sieci fast foodów i był znanym przeciwnikiem związków zawodowych i płacy minimalnej jako takiej pokazują, że o żadnym interesie ludu nie może być tutaj mowy dla euro 22 albo w ogóle wśród lokalnych myślę jednak krytyka prawicowego populizmu, która często podnoszona była przez lewicową zaś marksistowską krytykę, że prawicowy populizm, odwołując się do pewnych emocji lub 2 tak naprawdę, obsługując te emocje zostawia w tyle jego interesy i dba o to, żeby tak rozbudzić emocje ludu, żeby prawdziwe stosunki władzy stosunki ekonomiczne pozostały niezmienione i że tzw. uczyli się pan wspomina Grzegorz Bonin 80 proc minimalna wartość np. do aborcji i żeby zamiast walki o realną poprawę własnego dobrobytu musimy np. sceny w polskich warunkach o Międzymorzu wstawaniu z kolan w i t d. ale to jest w stanach Zjednoczonych, a w Europie w Polsce euro to dla nich grają do czynienia ze społeczną prawicę prawica, która w wielkiej Brytanii przeprowadziła Brexit to była koalicja baronów prasowych w miliarderów, którzy nie lubili Unii Europejskiej kilkuset greckich polityków w absolwentów i do gminnych i innych ekskluzywnych ekskluzywnych szkół, który idzie ludu, którego tabloidy ogłosiły na, tyle że zagłosował przeciwko własnemu interesowi i dostanie za to bardzo solidnie po kieszeni, że ten Brexit sobie, by głosował także w Polsce to, aby odprawić już dokonało silnego społecznego zwrotu wielu kwestiach, ale widać na wkład polityka premiera Morawieckiego pokazuje, że jednak ochrona interesu posiadacze kapitału Antara interesu przedsiębiorców będzie tutaj ważniejsza niż dbanie o to dobro wspólne taki marsz co dalej z kimś na środku to, że premier Morawiecki jednak u zablokował próbę wprowadzenia jednolitego podatku, która była gorszą lub lepszą, ale jednak próbą uczynienia systemu podatkowego w Polsce bardziej progresywnym, powołując się właśnie na interes przedsiębiorców jako szczególnie ważnej dla dobrobytu Groupona pokazuje jest tak naprawdę społeczna w orientacja tej władzy zaraz wróćmy do swojej definicji populizmu, ale pozwolę sobie oddać głos czy Tomaszowi Krawczykowi wybór, żeby w obliczu tego co wiedział ile go Jakub Majmurek obranie tej, że tak, że to populizm to jest społeczny konserwę, bo społeczna prawica naczepy w oczy wydaje mi się, że jest sens, zwłaszcza w FP w Polsce czy też nie w Niemczech jeśli spojrzymy na ślad dna na program c, zwłaszcza CSU także, że mamy do czynienia z budową pewno z pewnej pewnej społecznej społecznej prawicy czy też nie populiści CSU to już nie tracą populiści 2 bramki, gdyby się zapytać w Hamburgu i też Witajcie 33 setek czy Zeitung to my myślę, że dana 3 × Deutsche Zeitung już wszyscy Przymierze z premierzy Bawarii desce słodkie od pięćdziesiątego hałas 0203 . roku byli populistami, a już tym bardziej, że obok kampanii brexitu Marine Le Pen we Francji prawo i sprawiedliwości w Polsce Donaldzie Trumpie w zabawie na duże ja mam dużo tu dużego pliku popatrzy się, żeby wsadzić wsadzić ciała i sprawiedliwość od Toronto do szuflady po populizm tak itd inaczej tego społecznego i też trochę tego od demokratycznego tego społecznego, bo dziś jednak z SP z pewnym zdrowym rozsądkiem tnt propozycji i gospodarcze socjalne są sądy obu podbudowane tej zapaści finansów publicznych po, których okna, o których słyszeliśmy przez całe cały ten już kończący się rok jedni nie nastąpiła i jak na razie nie wygląda na to, że źle, że nastąpi tam pan im pewnie gdybym powiedział, że Moskwa w kwestiach polityki zagranicznej czasami właśnie tak w ramach tego wznoszenia się nimi, na którym etapie wznoszenia się z kolan jesteśmy i 30 sam się nie uderzyliśmy też kilka razy po drodze, ale to tak to ewentualnie byłbym gotów jest zresztą też w niejednym artykule o z faktury, bo mocno dostałem od od od pana ministra Waszczykowskiego mówię o tym, że nasza dyplomacja bywa trochę niesmaczna ale gdyby my nie mamy teren w kółko potrzebę, żeby prawo i sprawiedliwość jest dostać tylko w tej Malilli pałą, by Brexit tylko tak no to jednocześnie to czołowy socjalista brytyjski, czyli oczami kobiet nic nie zrobił naprawdę nic nie zrobił, żeby do tego brexitu nie mnie nie doszła tak ten obraz konfliktu doszło nieudolnie, bo te gorzkie opadnie fala rosnącego populizmu Oświęcimia nasz najnowszy lekarz korekta do tego co mówił Tomasz Krawczyk Jarosław Kaczyński nie powiedział, że warto poświęcić wzrost gospodarczy, żeby Polakom żyło się lepiej tylko powiedział, że warto poświęcić wzrost gospodarczy, żeby mógł realizować swą wizję Polski to nie jest to samo myślę, że to zależy od tego kto się domyśla, a w drugiej serii wrażenia, że PiS jest inkluzja wręcz przeciwnie PiS, owszem jest 500 plus, które rzeczywiście zmniejszyło w bardzo wielu rodzinach poziom biedy, ale 500 plus jest też niekonsekwentne, bo wielu biednym rodzinom z 1 dzieckiem nie pomaga, a był bogatym rodzinom z wieloma dziećmi pomaga jest to jest to absurdalne, ale PiS raczej odrzuca niższy niż przy przyciąga nie tylko w sferze werbalnej, ale także w sferze my planów społecznych gospodarczych o zwalczaniu samorządów w zwalczaniu różnych przejawów po wolnej inicjatywy Obywatelskiej w zwalczaniu organizacji poza rządowych to jest wszystko obrzucali wre rzucaniu obelg na protestujące kobiety to jest wszystko wyrzucanie dużej części z społeczeństwach poza społeczeństwo, bo jeśli mogę się jedno zdanie skoro zastanawiamy się populizmem i prawicą społeczną prawicę społeczną niekonsekwentną zbyt późno społeczną była Platforma Europejską Platforma Obywatelska PiS to raczej jest to rodzaj politycznej żandarmerii bliżej bliżej żandarmerii nic polityki, lecz i to jest taki klasyczny autorytarny populizm, a chcę dodać, że nie każdy populizm musi być autorytarny Marek Beylin i jeszcze słowo przed informacjami dla Jakuba Majmurka, czyli 3 czy wedle ciebie prawo sprawiedliwość Jarosławie Kaczyńskim na czele to wpisuje się w TVR populistyczna moim zdaniem tak taką cechą populizmu jest nieufność instytucji liberalnej demokracji wszelkich instytucji, które za pośrednika mają być równoważą ten moment, w którym większość decyduje o nadaniu kierunku polityki liberalnej demokracji opierają się różnego rodzaju kompromisach między czasie tym momentem Demokratycznej Demokratycznej woli powszechnej, a np. pewnymi konstytucyjnymi prawami jednostki pewnym obyczajem politycznym instytucjonalizacja głosu opozycji i sprawiedliwość tak jak inne siły populistyczne jak Tramp jak np. w Francuzkę nacjonaliści z frontu Narodowego od tych instytucji są bardzo nieufni i tutaj przykładem tego była bitwa o Trybunał Konstytucyjny po prawie 1 , 5 roku zakończona tydzień temu w ostatecznym zwycięstwem PiS i Jakuba Majmurka słyszą państwo za kilka minut po informacjach informacje za 3 , 5 minuty, a świerk lub podgląd itp, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz w studiu są cały czas Tomasz Krawczyk centrum analiz klubu Jagiellońskiego Marek Beylin z GazetyWyborczej Jakub Majmurek z krytyki politycznej Jakubowi oddaje teraz głos z takim trochę może podsumowującym ten etap rozmowy naszej pytaniem od lat z siebie populizm dziś jak mówimy o wzroście populizmu to co to jest nic czy to jest nacechowane negatywnie pozytywnie czy jednak jakiś neutralny składają się ten dzisiejszy wzrost populizmu jest zjawiskiem negatywnym z tego powodu, iż jest to bardzo konkretny populizm populizm prawicowy pro populizm, który łączy się różnego rodzaju mechanizmami wykluczenia nienawiść do na astygmatyzm zwanych grup, które łączy się także z tymi już, używając bardzo Demokratycznej retoryki, a jednocześnie niszczy realnie działające instytucje demokracji liberalnych w Europie na świecie to jest właśnie populizmu Viktora Orbana to jest populizmem prawa i sprawiedliwości w Polsce to jest populizm Story mniej lub bardziej flirtują Omara przywódcy pozostałych państ w grupy Wyszehradzkiej to jest populizm Marine Le Pen bez populizm, który doprowadził do brexitu te treści populizm Donalda trampa nie ma dzisiaj to jest być może problem w populizmu, który byłby populizmem lewicowym populizmem demokratycznym populizmem prawdziwi negatywnym taką próbę stanowiła Syriza w Grecji, ale skończyła się klęską nie on rządzi żołnierz należą się gdyby, realizując ten sam program, który sądził realizowały pewnie Socjaldemokracja i centra i centroprawica jak gdyby tego co Grekom obiecywała, czyli renegocjacji długu, a jednocześnie pozostania w sferze euro i skończenia z polityką Oster bikini udało się im wprowadzić udało się wprowadzić najwyżej drobne korekty do tego samego szampana z Tomasz Krawczyk ten sam pomysł da się tak negocjować obiecywanie tego czy w tej 1 takiej, ale najbardziej obiegowej definicji jest, by było czystym populizmem tak na to, gdyż Schäuble 4 × dziennie powtarzał, że nie będzie żadnych renegocjacji jest absolutnie niemożliwe, a jeszcze tylko budowa ma się to by wymienić stały się już toczy się z ze strony Rosji, by z ulicy prasa to było populistyczne oszustwo, ale było w tym coś więcej wtedy, kiedy zrozumiał, że jego władza słabnie sięgnął lewicowiec po antyniemieckie nacjonalistyczne resentymenty co było fakt, że charyzmę to właśnie jestem też lewicowy populizm, który używa wszelkich nawet prawicowych i instrumentów jest inne oblicze jeszcze lewicowego populizmu wcale nie mniej sympatyczne, a też się wiąże z Grecją to jest ruch Warufakisa, który mówi wszyscy się zdradzili wszyscy się wzrost radzi wszystkim lasu Greków walczyli, ale jeżeli chodzi już jest populistyczne mnie, ale nikt tam nie mówi nie zniknie mówi Alicja troskami Warufakis, że Grecy również drażnić samych siebie grecki naród wychodzi z dala od niewinnych, których nic złego nie zrobił, żeby cała Europa z nim chodzi, o ile w nagłych zwrotów jak w uproszczeniu, że przynajmniej Warufakis doskonale sobie zdaje sprawę jak wielkim problemem jest to, że my bogaci Grecy tam nie płacili podatków prawdopodobnie od czasów czarnych pułkowników z jest to państwo z bardzo silnymi korupcja innymi mechanizmami na styku sektora prywatnego publicznego i t d. w Luwrze jest to państwo, którego politycy skorumpowani racjonalnie wydawali olbrzymie pieniądze na niepotrzebną w ogóle Grecji po co ktoś generował nawet byś powiedział w takim razie, że politycy tacy jak Bernie Sanders takiej partii Syriza czy Podemos to nie są partie populistyczne leżąc z importem lewicowego populizmu, ale nie określą nie muszą tego tutaj znaczeniu negatywnym rządzącym się różnią od tego prawicowego fakt, że różnią się np. gdy mąż chce Bernie Sanders nie obiecywało, że uczyni Amerykę zna mówi kom mając namyśli Amerykę, w której obowiązywała segregacja rasowa, że projekt Sandersa było postura sowy było radykalnie inkluzywnego nie wiązał się ze za wzbudzanie nienawiści do Meksykanów, z czym wiązał się programem trampa mam namyśli to populizm Ciprasa i chociaż rzeczywiście w wielu miejscach się czuję przez Ciprasa mocno zawiedziony i widać, że rządzi nie mieli tak naprawdę dobrego pomysłu co zrobić z Grecją moim zdaniem sensownym pomysłem byłoby jednak kosztowna będzie proponował Schäuble w inne wyjście ze sfery euro powrót do drachmy i dewaluacja waluty jako sposób po prostu na poradzenie sobie z euro problemami ekonomicznymi za paliwo w naszych czasów ta dygresja dla dziennikarzy a z pewnością, by nie jest zasadnicza różnica między populizmem Tsiprasa populizmem złotego świtu, którego bojówki stosowały przemoc wobec imigrantów też od polityka Grecji wobec imigrantów jest zupełnie inne tryby rządził rządził tam spędził tam ugrupowanie prawicowe populistyczne Podemos wyraźnie nie ma pomysłu jak przekonać do siebie większość Hiszpanów i kilkakrotnie napotkało w tym roku szklany sufit powtórzonych wyborach no ale być może to za populistyczny gnie w na status quo artykułuje się w Hiszpanii przez Podemos w porę, że w Hiszpanii nie ma problemu skrajnej prawicy jacyś, jeżeli mogę poznać już daje bardzo panu głos, ale to są takie poczucie, że różnica między np. Podemos czy Bernie Sanders są polega na tym, że też krytykują elity, ale wydaje się, że to nie jest kluczowe w definiowaniu populizmu tylko, że oni nie wychodzą inni mówią jak lód reprezentuje tutaj wszystkich i tam ci wszyscy przeze mnie przemawiają się domagają tego tego i tamtego hakerzy, którzy wolą nie zgadza jest legitymizowany jako zdrajca wydaje się, że to jest ta różnica między między PRL Podemos czy Bernie Sanders LAA np. z Trumpem czy Viktorem Orbánem i teraz to już każdy polityk ma roszczenie do całości do reprezentacji efektywność w Bonn w dal skok w 2, a na co duet wyda 130 dni lub bardziej wyartykułowany jednak, ale jednak czy diet i 6 k 1 ruch populistyczny jeszcze z zauważy, który nie mówiliśmy, który jest naprawdę czysty ksiądz infułat do tego możemy się zgodzić tylko co liczyć to jest ruch 5 gwiazd we włoszech, a w, których nawet, by nie mówilibyśmy o zasadniczą trudność, żeby zdefiniować szczyt czy mamy do czynienia z prawicowym progresywnym lewicowym, jakkolwiek kapel progresywnych na pewno nie są dużym ruchem tak czy Edyta to jest absolutnie czysty, bo po popu populizm, które musi już raz musiał się zmierzyć rzeczywistość w Rzymie tak po wyborach samorządowych widać, że to pani burmistrz sobie kompletnie nie radzi też tak, ponieważ jest populizm zawsze, kiedy musi się zmierzyć rzeczywistość to gdzieś w przypadku samoobrony tak męczy, kiedy Andrzej Lepper nagle musiała stać się minister rolnictwa i wicepremier stał się 1 z najbardziej pragmatycznych co więcej na 1 z najbardziej cenionych ministrów rolnictwa w obce w Brukseli tak, że i populista zawsze, kiedy musisz być musi już zacząć już rządzić tak dorodne gęste staje się dość dość RM toż to by te pragmatycznych dla nich ciekawe jest jednak to co mówi Jakub Majmurek czy populizm lewicowy zawiera w sobie element demokratyczny, a zasady populizm prawicowy nie nie mniej niż SS SD z zawieraniem czy działa od poza dyskusją o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w ósmej na czas w Polskim nie widzę MME mechanizmów mechanizmów konstytucyjnych, które było uporać się poza tak dyskusja o Trybunale jest oddzielna rzeczy, które na 1 etacie, jakby pojedzie na 3 dla demokracji tytuły tak jak brzmi tak jak Trybunał Konstytucyjny nie jest rzeczą konieczną tak kochałem rozwija też nie zgadzam, ale czy zostały już, że teraz Marek Beylin nie ma jednak nieprawdą jest każdy polityk dąży do zupełności dojazd tak pełni władzy, a z realizacją azylu znana większość demokratycznych polityków akceptuje ograniczenia swojej władzy ograniczenia przez przez prawo przez trybunały konstytucyjne i przez k i przez prawa mniejszości co jest fundamentalnym dla sprawnego funkcjonowania demokracji populista rodzaju Jarosława Kaczyńskiego uważa prawa mniejszości za ekstrawagancję, bo liczą się tylko większość uważa wszelkie ograniczenia władzy jak właśnie przez prawo za mało Zawadę w sprawowaniu władzy bardzo daleko jest nim nie jest przypadek wszystkich polityków to jest właśnie sonar, który po miesiącach nasz region apel, który prawa mniejszości Jarosław Kaczyński lub ich ugrupowanie to ewenement na naruszyła dna czy w sensie ze zmiany prawnej dojazd mnie nie przypadały może nie, ale w maju praktyce administracyjnej to jak są obcinane o dotacje dla inicjaty w kulturalnych mniejszości narodowej w portfelach to w jaki sposób mówisz o mniejszościach narodowych, jaki jest naszą młodzieżą za Ślązaków w do mniejszości niemieckiej w ogóle procedowany niedawno ta ustawa, która m. in. nacjonalizm pruski i ma wielką rosyjski traktowała jako ideologie totalitarne i która też o masie zawieszona z tego co wiem, ale która też wzbudziła duży sprzeci w np. posła Dallas mniejszości niemieckiej, więc tutaj coś takiego jest jednak, bo z nami albo Gym to jest motto tej władzy to nie jest może w demokratycznym w stojącą podsumować euro w naszą rozmowę, bo ona zbliża się do końca, a ja tak, bo wydaje się, że tutaj dużo koncepcji padło, więc kluczowe wydają się na koniec podsumowanie rundy bardzo prostych słowach czy hasłach czym dziś jest populizm no i w tym sensie Romney czy macie poczucie, że on rzeczywiście rośnie siła i 3 wydaje wam się, że to jest taki proces, który będziemy jeszcze jakiś czas może nawet dłuższy obserwować, że to jest jakaś taka tendencja FR my w cywilizacji Europejskiej tutaj są na kontynencie europejskim amerykańskim szczególnie widoczna Tomasz Krawczyk tak bardzo właśnie ze względu ze względu na to, o czym mówiłem, czyli tych dyskusji dyskusji na temat wzrostu gospodarczego dobrobytu wracamy do dna czy dzisiaj kwestie tożsamości i społeczne są z domu elementarnymi kwestiami dla dla polityki i ta dyskusja będzie powodować trzeba, że raczej będziemy mieli jest uspołecznienie uspołecznienie, ale ja, ale także Suez jest bez wzrostem pewnego populizmu społecznego socjalnego po niej bije i data dyskusja będzie trwała tak i mam wrażenie, że liberałowie są na nią kompletnie nieprzygotowani na tandetę dyskusja co ja jako konserwatysta uważam za szkodę, dlatego że żeby się zarówno lewica, jaki prawicowe, które by po potrzebuje w tego trzeciego partnera w postaci w postaci lider liberałów dzisiaj ty tego tygodnia nie ma, ale myślę, że źle się do szatni dał, by najbardziej obawiam się wtedy tego populizmu we re we włoszech, ponieważ tam Momo może się stać w Toronto to to może zapoczątkować pociąg pociąg, ale kogo rzeczywisty koniec Unii Europejskiej z włoskiego wydania, bo tak dużo ruchu 5 trampek Marek Orkisz szczęśliwie historia nie słucha swoich proroków, więc są to co powiemy będzie bez konsekwencji, ale oczywiście obserwujemy na pewno w przyszłym roku też będziemy obserwować wzięło wielką ofensywę po populizmu ja myślę, że to się wzięło z 2 lub przynajmniej przy czym ważne, bo 3 z nich jest wiele więcej po pierwsze, sprawnego modelu rozwoju społecznego z hasłem nierówności społeczne nie nierówności i władza rynków, a po drugie, kryzys lewicy, która to zawsze lewica potrafiła Rumunów kłaniać gnie w społeczny i właśnie GUS w Kluczach go do do systemu po to, żeby reformować system demokratyczny dziś lewicy jest wszędzie w rozsypce nie potrafi tego robić ten gniew idzie bokiem, czyli i, że idzie w populizm, ale zarazem coś kiełkuje już nie tylko często są imigranci winni są często naj słabsi od tych, którzy cierpią rozmów w strojach mówi Arnold oczywiście, ale coś też kiełkuje kiełkuje nie tylko w dniach populistyczny, ale też kiełkuje taki gniew, który chce naprawiać demokrację, które z nich z czasem okaże się silniejszy nie wiadomo nazwali notował teraz Jakub Majmurek pazernością wydaje się zatem populizm prawicowy, którym tutaj mówią populizmu wrogiej demokracji liberalnej populizmu szukający w innych mniejszościach w politycznej poprawności, atakując rywali w regulowaniu ich nie wystarczający fałszywych odpowiedzi na realne problemy będzie w przyszłym roku urósł w siłę będzie zaś musiał zmierzyć się z testem oczywistości ach, właśnie administracja Crumpa zobaczymy co zrobi w mojej też takim wielkim testem będzie tutaj będą te wybory francuskiej sytuacja we włoszech z naprawdę wydaje się, że w Unia Europejska, która jest takim projektem stanowe populizm atakowana będzie w przyszłym roku przechodziła przez taki test, na który stworzy dla nich egzystencjalne zagrożenie, gdyż faktycznie, gdyby doszło do tego, iż we Francji wygrała Marine Le Pen, a we włoszech ten techniczny rząd obecny jednak się wcześniej posypał doszło do nowych wyborów, w wyniku którego ruch 5 gwiazd w 100 wzmocniłby się na, tyle że doprowadziłby do opuszczenia przez Włochy sfery euro, bo to jest faktycznie koniec Europy, jaką znamy to był Jakub Majmurek z krytyki politycznej Marek Beylin z gazety wyborczej i Tomasz Krawczyk z centrum analiz klubu Jagiellońskiego byli państwo gość bardzo dziękuję bardzo dziękuję im się w pojazdach ATA świat lub pod blond billboardem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA