REKLAMA

O stawianiu gospodarki z głowy na nogi

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-28 14:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki widzą zaprasza na kolejną część popołudnia w radiu TOK FM i dał taką kartkę z kalendarza było to 28 grudnia 1989 roku tzw . Sejm kontraktowy przyjął 10 ustaw uchwalonych uchwalił 10 ustaw, na który składały się na tzw . plan Balcerowicza nosi wśród tych, którzy domyślam się, że głosowali za planem było wójt państwo dość Jan król osób w tym, że w sejmie kontraktowym głosował pan z planem Balcerowicza dzień dobry głosowałem WI Rozwiń » reprezentowałem tą nową siłę, czyli komitet obywatelski Solidarność tworzyliśmy obywatelski klub parlamentarny i z tych pozycji wprowadzaliśmy był 1 z wielkich większych reform naszej historii właśnie trochę chciał, żebyśmy ją przypomnieli nie da się ukryć, że trzeba ją pewnie nie wiem czy uda nam się w Wiśle w kontekście projektu, lecz współczesności podaje z nim wszystko takie fascynujące, że reforma do dzisiaj przez wielu traktowanego jako skrajnie liberalna, która właśnie nie spoin nikt nie patrzyła w przyszłość na skutki NATO, jakie będą skutki społeczne tej reformy ile ludzi zostanie wykluczonych czy jak to się mówiło potem w skrócie nie załapie się na transformacji i t d. była tak mocno popierana przez Solidarność, która była tak strach w instytucjach Banque no i była ta pierwsza uwaga konfrontacja pewnych oczekiwań takiego łatwego życia w kapitalizmie z brutalną rzeczywistością jest wsią wraz z konta kampanie wyborcze w czerwcu maju czerwcu 800 dziesiątego roku mówiłem, że wolny rynek to pełne półki, ale wolny rynek to rynek pracy, czyli nie będzie już zrobił wezwała też teza rzeczywiście stoi oczywiście leży 2 patyki się należy, bo pan redaktor może pamięta jeszcze to zawołanie, ale tak było ono było sztuczne zatrudnieni efektywne zatrudnienie produktywność majątku zainstalowanego w zakładach państwowych pracy była bardzo niska nie byliśmy konkurencyjni już nie mówię o tym, że ów puste półki były, więc mówić tutaj przyszedł moment konfrontacji z tą brutalną rzeczywistością chcemy mieć pełne półki chcemy lepiej zarabiać musimy się zgodzić na konkurencję w gospodarce na prywatną własność gospodarce i te ustawy zaproponował przygotowany w telegraficznym tempie, ponieważ w ciągu 2 miesięcy zostawią swoje przygotowane od października wstęp jest do grudnia przez ekipę Leszka Balcerowicza przyjęte przez rząd i wówczas ma też nocą pracowaliśmy to jest taka możliwość regulacji, a na dodatek w sejmie raka ustawy raptem były 2 tygodnie, a tak konstruowane Szreniawy to cały projekt konstatacja skrupułów w dzisiejszej sytuacji kiedy, kiedy też posłowie obradują noc była nawet w czasie świąt zajmują budynek z plenarnych obrad Sejmu, ale zło zupełnie co innego chodziło wówczas wówczas chodziło o wielkie reformy o przywrócenie niepodległości, bo poza planem Balcerowicza myśmy w tych ostatnich posiedzeniach Sejmu w grudniu przyjmowali zmiany konstytucji, gdzie właśnie Polska została usankcjonowana jako niepodległe państwo suwerenne państwo prawa to było wielkie wydarzenia mówi Korona została przeprowadzona także to było naprawdę, gdy w wielkie emocje wywoływało u wszystkich posłów trzeba przyznać zarówno tych, którzy tworzyli rząd, ale również tych, którzy mieli świadomość, że tracą władzę mam namyśli miałoby przedstawicieli ówczesnej jeszcze PZPR prawne, które chyba jeszcze nie była rozwijają oczywiście tak, że zmieścimy się, więc i pamiętam, że ponad 1 lat tyle plany Balcerowicza głosowało MOPS w ponad 23 posłów składu Sejmu, więc to było rzeczywiste duże poparcie dla tego projektu i chcesz powiem paradoksalnie brało się jak gdyby z nieświadomości tego, jakie konsekwencje za sobą pociągnie beże i przyjmowaliśmy ustawę, która zmieniała stosunki kredytowe mianowicie kredyty nabierały ceny, czyli ktoś, kto miał kredyt, a inflacja wtedy szalała 640 proc w skali roku inflacja i k i od oprocentowanie rosło wraz z nowo oczywiście miał darmowy kredyt nie tylko darmowy kredyt zarabiał Otóż wprowadzenie takiego rozwiązania spowodowało, że z dnia na dzień to firmy zaczęły znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale to była to był wymóg chwili wymóg gospodarki rynkowej w tańszej serii c 40 % inflacja zadłużenie zagraniczne ponad 42 miliardy dolarów przyczyna to trzeba też mieć świadomość, jakie to czasy, ale na rynkach oraz 60 % PKB i 648 dokładnie w Brzeznej domagał, by to właśnie ale, ale w tej trudnej sytuacji pustych półek w noże z drugiej strony tej nadziei właśnie, że zmieniasz zmienia się państwom przecież ten plan m. in. wprowadzał od 1 stycznia, czyli nowości za 3 dni od od od daty uchwalenia straszny podwyżki na ceny węgla gazu o 400 % ceny elektryczności o 300 proc, ale było tzw. urealnienie cen taryfy kolejowe od dziś ja wiem tylko raz zastanawiam się jak można było w tym społeczeństwo, która jest z 1 strony zafascynowany tą zmianą ustrojową pojedziesz, a teraz moi drodzy wszystko podrożeje o 400 proc i społeczeństwo to heroicznie bohatersko wspaniale przyjęło zrozumiało zaakceptowało oczywiście po to, największy broni się pojawił z bezrobociem ponieważ, ponieważ Noto był w nowa sytuacja zupełnie, która pojawiła się chyba też no, skąd się wzięła, jeżeli w moim rodzinnym Mielcu, gdzie wytwórnia sprzętu komunikacyjnego WSK zrozumiała w szczytowym okresie 23  000 ludzi, produkując 4 wyroby samoloty na potrzeby związku Radzieckiego słynna AM 2 produkowała aparaturę wtryskową produkowane Oleksy eksportowane do dowodu do Stanów zjednoczonych i produkować silniki olejami jeszcze w oparciu o bardzo przestarzałą technologię w i z dnia na dzień Rosjanie zaprzestali kupować grobów miejsca, a w zasadzie ten zakład był podpięty pod eksport do związku Radzieckiego mówić co się stało oczywiście błyska znalazły się ostrości w tarapatach, gdy pytanie co można było zrobić czy możemy z dnia na dzień znaleźć rynki dla samolotów Dębno nie to była sytuacja nad zwyczajne panie redaktorze ja często porównuje tanie z budżetu państwa z budżetem rodzinnym chcą niektórzy mówią, że to są złe porównanie on coś w tym jest to jak porównuje sytuację jakiś znak, by wtedy byliśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę z ciężkim zawałem serca to co się robi w takiej sytuacji albo 3 umiera albo tnie się go przez pół lobem Baj pasy i to była operacja bypassów na żywym ciele na żywym organizmie człowieka się operacji takich również jest śpiochem przynajmniej tutaj był w lekkim letargu podniecony to właśnie wielką przemianę kroniką nasze dokonywała ich wielką niewiadomą, do której zmierzali śmiech, bo krzyż nie widzieliśmy taki eksperyment Polska przeprowadzała w skali światowej po raz pierwszy w nogach wizjer skargę do socjalizmu to z doświadczeń, aby znaleźć drugą stronę w pojeździe nie było nie było bez rozlewu krwi bez więzień bez tych płyt jakiś tendencje np. autorytarnych, gdzie pojawiło się przez moment oczywiście pojawiło się później się pojawił opór załóg dużych zakładów pracy, które stanęły w obliczu bankructwa oczywiście pojawiło się również tym pakiecie Balcerowicza ustawa, która mówiła o pomocy osobom zwalnianym z pracy i t d . i t d . ale jest takie mieliśmy pole manewru i Sol no i jeszcze moje Simone w jasyr ogólnodostępne dane spojrzałem właśnie z ryby, kiedy zaproszeń do dzisiejszej audycji otrzymałem ten ma na liczby tanich lektorzy Polska dziesiątym roku i dziesiątym pierwszy montowany - 16910 proc 7 % spadku PKB, ale za 6 lat odnotowała już wzrost o 6 , 6 % już 1002 . roku odnotował wzrost 2 ,5 prozy i miała zrównoważony budżet na jaskra jest to nie podjęły tych reform albo wodziły połowicznie po tych 6 latach, kiedy miały lepszy punkt startowy n p . w Ukraina miała spadek 60 % Rosja 42 %o wy Białoruś 35 % nawet Finlandia, która była bardzo mocno powiązana pod gospodarkę Rosji radziecką miała spadek z okresu 6 lat 0 minut 075 Polska jako jedyny spośród tych krajów mięsie Węgier Czech Rosji Ukrainy Białorusi Finlandii miała wzrost gospodarczy czy można powiedzieć, że cena, jaką zapłaciliśmy za to szokową terapię zwarta bryła Zachodu podobnie z inflacją Polska miała dziesiątym po osiemdziesiątym dziewiątym roku inflacja na poziomie 6140 % do 4 latach miała 37 % natomiast trzeci, który miał dziś 8 roku i Słowacja 1,5 %o wą inflację czy nie miał inflacji po 4 latach miały 18 i 25 % Węgry miały 2 z jedno procentowi inflację Bułgaria 64 %ową inflację, kiedy w 80 Zhou miał 10 proc inflacji, a Rumunia, która w 80 Zhou miał 06 w Polsce inflacji w dziewięćdziesiątym trzecim roku miał 295 proc inflacji nie podjęli reformy jest pytanie jest czy Warta była skórka za wyprawkę Warta w moim przekonaniu Maciej Zakrocki zaprasza na ostatnią część popołudnia w radiu TOK FM w studiu Joanna król były wicemarszałek Sejmu posłów w sejmie kontraktowym, który czasem 28 grudnia 81009 . roku przyjął pakiet ustaw składających się na tzw . plan Balcerowicza do ich życia właśnie pana zapytać, bo to oczywiście pod taką narząd ten plan funkcjonuje i będzie funkcjonował już historii, ale też trzeba powiedzieć że, że kilka na pewno osób na ten plan pracowało przez Stanisław Gomułka n p . która do dziś jest do dziś jest aktywny Stefan Kawalec Wojciech Misiąg, ale też ta postać w nałóg wtedy bardzo popularna w Polsce, a potem tu właściwie w całym obozie Jeff Rey 2 z jak pan sądzi w jakim stopniu ci inni no i w tym również ten gość zza oceanu wpłynęli na to jak ten plan został skonstruowany jest co właściwie wtedy uznawano przy tym co żeśmy w pierwszej części powiedzieli, że nie było doświadczeń historycznych ja się z realnego socjalizmu przechodzi do gospodarki rynkowej jak szerzy się za sumę lub w merytoryczną rolę pamiętam jego spotkanie z klubem parlamentarnym OKP właśnie z samym klubem grupujący przedstawicieli Solidarności miał bardzo porywających przemów wstąpienie, w którym w zasadzie wszystkich przekonał, bo potrzeby dosyć radykalnych rozwiązań również jego postać chyba jak uwiarygodniają ten plan wobec naszych wobec naszych wierzycieli, ponieważ mało walczyliśmy o redukcji zadłużenia jak wiadomo to zadłużenie zostało zredukowane o 50 % m. in . dzięki temu, że Polska zdoła się na tak radykalny plan zresztą w tej chwili widzimy sytuację Ukrainy, która też pewne warunki handlu Ukrainy, ale w Grecji gra na 4 zlotym do kraju zostały postawione pewne warunki po to, żeby mogły wyjść z bardzo trudnej sytuacji, jakiej się znalazły wszystkim z powodu zachwiania równowagi finansów w finansach publicznych, więc natomiast to był wpływ będzie nowym planem to Polski Leszka Balcerowicza, jaki ja pamiętam jak oni prezentowali te 10 usta w w sejmie to rzeczywiście Leszek Balcerowicz z ekipą przyszedł każdy miał tam go po 15 minut z wiceministrów odpowiedzialnych za różne Żak Pm projekty ustaw odpowiedzialność to była ekipa zwarta zdeterminowana widać, że tworzyli ludzie, którzy są dobrze rozumieją wyższą pobili koledzy z tymi Leszek Łotysz pracował jeszcze na tak schną poprawna prał socjalizmu no bo takie próby też były pod koniec lat osiemdziesiątych podejmowane jak Niemcy organizowali socjalizm jak u rynkowi socjalizm, czyli pewne przemyślenia miały miejsce, ale wówczas zniknie zakładał, że tak radykalna zmiana ustroju politycznym miały związek złoży, że przecież Ulmów w rządzie premiera Rakowskiego, a więc jeszcze w czasach PRL -u w był już słynny przedsiębiorca wie pan Wilczek bank, do którego pomysłów czy tej reformy w do dziś niektóre środowiska biznesowe wracają z Auschwitz żołnierz od nowości najlepsze pomysły, czyli tą słynną zasadę co nie jest zabronione zwodzono tagi ona wyzwoliła już w dużym stopniu energię, ale nie mieliśmy wymienialności złotówki nie mieliśmy tej wolności i gwarantowanej nie było gwarancji własności prywatnej to było oczywiście tułała się próba reformowania jeszcze socjalizmu i Wilczek tutaj swoją rolę odegrał z ustawą, do której niektórzy tęsknią, ponieważ po tym, zaczęły narastać kolejne regulacje regulacje regulacja pamiętam, że organizowałem w sejmie dziś to prawie jest niedopuszczalne spotkania przedsiębiorców przychodziło 200300 osób wszystkimi czołowymi później naszymi przedsiębiorcami i rozmawialiśmy, ponieważ byli już sygnały o barierach, które zaczynały się biurokratycznych barierach pojawiać będą takie chyba 3 konferencje zorganizowałem p t. barier przedsiębiorczości właśnie wtedy mówiono wróćmy do Wilczka dzisiaj to jest dalej aktualne mowa jest coraz więcej nalega powiedzmy trochę o tych rzeczach, które wracają po latach często wiadomo, że no właśnie nie było doświadczeniu łatwo jest krytykować po bo po tym, jak dopiero wszystko już wiemy, ale że co rzeczywiście tego nie można było przewidzieć, że n p . to najczęściej przywoływany przykład tych likwidowanych PGR-ów i losów pracowników tych nie przedsiębiorca zamykanie nierentownych, które w gospodarce rynkowej nie miały nie miały szans czy raczej nie dało się tego przewidzieć nie było pieniędzy na to, żeby jakiś bardziej przyjazny dla tych środowisk sposób tę transformację przeprowadzić baner osłony socjalne były przewidziane w bardziej przyjazna to dać dożywotnie emerytury ludziom, których tracili pracy, ale i tak nie przyznaje pan przypomina, że pierwsza ustawa sankcjonująca bezrobocie i nie ograniczała czasową zasiłku dla bezrobotnych potem żeśmy to skrócić, ale wszystko były takie rozwiązania, więc były osłony socjalne natomiast znowuż pytanie czy nie mógł być wyższe MON nie było pieniędzy nie było pieniędzy na Polska była wielkim deficycie z ogromną inflacją co więcej b2b powiem, że 3 inne niepopularne, ale gra z byłym posłem z ziemi słupskiej tam, gdzie co do galerii rzeczywiście padały także ci ludzie, których pracownicy PGR-ów to nie byli rolnicy nie byli przyzwyczajeni do innego życia nie umieli gospodarzyć ja pamiętam sytuację, kiedy 1 z pani wójt w takiej gminie w Główczycach przejęła część zasobów w gejowskich i chciała, żeby za darmo przekazać do zagospodarowywania no i osobom, które pracowały w pegeerach będą takie wielkie spotkanie chyba z taryfy do osób byłam tym spotkaniu było pytanie jak to nam zasili aktor nam założy to było przerażające w Tajlandii spotkanie z ja nie mam pretensji, bo do tych ludzi, ponieważ oni byli to nie byli rolnicy to byli pracownicy PGR-u tam była pani od dojenia panu traktorzysta ktoś tam był mechanikiem i to rzeczywiście był wielki problem społeczny tych bardzo często te odprawy czy zasiłki 03 bywali osły na takie bieżące cele konsumpcyjne, bo wszędzie się pojawiły nagle anteny telewizyjne nie mówił już również o pewnej patologii, która w tych środowiskach miała miejsce i to się skończyło w pewnym momencie, by pojawił się oczywiście element buntu i na tym buncie wyrósł Andrzej Lepper, którego wtedy poznałem jak zakładał samoobrony właśnie takie zebranie założycielskie miał w Lęborku w dziewięćdziesiątym dziewięćdziesiątym roku, więc już w, a więc to miało miejsca, ale komu ten koszt, ale moim zdaniem niezbędny koszt, który ponieśliśmy, ale po to, żeby później móc się cieszyć wzrostem gospodarczym poprawą warunków życia do tego nikt nie kwestionuje, że w ciągu tych 27 lat dwuipółkrotnie wzrósł realny dochód przeciętnej oczywiście Polaków w tym brak też m. in. zakłada, że w ciągu 2 lat powstanie 600  000 przedsiębiorstw prywatnych, że znajdzie w nich zatrudnienie 1,51 000 000 osób zastanawia się jak można było w takim liberalnym podejściu do wolnego rynku wymyślić, że powstanie tyle przecież w Hajnówce, ale Amerykanie kolejni kandydaci na prezydenta w Ameryce też mówią o liczbie miejsc pracy, który stworzył u nas jest takim programem jeszcze w swego czasu konkluzji rola demokratycznych wał w kampanii 1001 . roku 31003 . roku wyszedł Grzegorz 1 000 000 miejsc pracy oczywiście to są pewne przymiarki pewne szacunki wiążący wielkość nakładów inwestycyjnych z potrzebami rynku z potrzebami gospodarki i nikt oczywiście te szacunki nie są w 100 % trafiony, ale można je szacować na dziś mamy po latach może być w sytuacji, kiedy zacznie brakować rąk do pracy cieszymy się, że bezrobocie spada, ale one spowodowane tym spadek bezrobocia z 1 strony, że dziś tym, którzy jednak duża rzesza Polaków wyemigrowała ponad 2  000 000 ludzi pracuje za granicą, ale również, dlatego że gospodarka jest w miarę ustabilizowana i leje oczywiście cały czas motywuje gospodarka wzrosła ona jest 3 cztero chcielibyśmy, żeby w 5 może 6 %owy co mało realny z najbliższej najbliższej perspektywie, ale tylko poprzez inwestycji wzrost gospodarczy można żyć jak w tym lepiej zaspokajać potrzeby społeczeństwa, a nie przez rozdawnictwo pieniędzy, by były normą może on Health and miejscu przy planie Balcerowicza sądzi pan, że w Jaśle mając tę wiedzę niż miesiąc to co może jest to herb metodologicznie błędne, ale przychodzi panu coś do głowy co można było wtedy jednak zrobić inaczej szkoda by do głowy tak wprost mi nie przychodzi, ponieważ uważam rządów w miarę kompleksowy po tym, mieście była taka druga faza w niejednym programu Balcerowicza 2 przejęciom zgody komisji nadzwyczajnej, która drugi pakiet do 16 Gusta w uchwalała faktura z 1 strony korygowała toczył się zdały się zrobić tym pierwszym podejściem jawi się ustaw podatkowych w pełnym tego słowa znaczeniu zostały wprowadzone z Pittem City i t d. prawo celne prawu związany z badaniem ksiąg firmom dużo cały wielki znowu drugi pakiet, który był na wiosnę uchwalany oni w nurt cały czas toczy się powstaje pytanie czy może było bardziej amortyzować ten skutki związane z upadkiem przedsiębiorstw i tutaj oczywiście szacunki się nie sprawdziły, ponieważ jak właśnie przyjmowano ustawę o zatrudnieniu co oznaczało usankcjonowanie bezrobocia w to szacunki, które przed Jacek Kuroń ze swojego ministerstwa przynosił mówiło o około pół 1 000 000 bezrobotnych pojawiło się 2  000 000 bezrobotnych i to był rzeczywiście ten szok również dla ekipy rządzącej, którego nie spodziewaliśmy się, że w takiej skali ale dlaczego pojawiło się w takiej skali bezrobocia, ponieważ w takiej skali mieliśmy do czynienia z nieefektywną gospodarką i w momencie, kiedy pojawił się to jeszcze ustawa o stosunkach kredytowych, czyli kredyt zaczął kosztować, a nie mieć charakter inflacyjnego, czyli urosły bez jako decyzja polityczna tego również w sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski miał pro został zakaz finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski nagle okazało się, że ta kołdra jest bardzo krótka i w związku z tym wiele firm nie dawał rady w tej sytuacji czy tu można było bardziej amortyzować nie wiem myślę że, gdybyśmy próbowali jakiś taki robić tutaj rozwiązania pośrednie, bo to ciągle sta mowa Ryszarda Bugaja o tym jak i trzeciej drodze i t d. tobyśmy nigdy pewnych reform nie przeprowadziliśmy tak to już wydeptali miejsce bralibyśmy się zbliżali do sytuacji ukraińskiej aniżeli do sytuacji krajów zachodnich, a szczególnie do Niemiec w bardzo dziękuję inne wspominaliśmy moment, w którym pojawił się tzw . plan Balcerowicza pakiet reform, które przedstawiały Polskę socjalizmu na kapitalizm, a przypominał to Jan król wówczas mówił też popularnie stawialiśmy gospodarkę z głowy na nogi, bo za komuny z wszczętym z tamtym okresie w PRL -u gospodarka stała na głowie, a że plan rusza to gdzie znalazłem taką informację, że w pierwszych tygodniach dziewięćdziesiątego roku premier Balcerowicz dostał kartkę jajka staniały to była podobno pierwszy symbol, że plan zaczął bić po torach Balcerowicz chodził na bazary patrz, jakie ceny kształtują Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA