REKLAMA

Dylemat posła Budki. Rozstrzyga prof. Marcin Matczak

Post Factum
Data emisji:
2016-12-28 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu od razu powiem co drugiej części programu po osiemnastej 40 będzie z nami w przedstawicielka urzędu ochrony konkurencji konsumentów pani Małgorzata Cieloch i porozmawiamy o tym jak zwrócić do sklepu nieudany prezent gwiazdkowy w po co roku myślę, że część z państwa przynajmniej wraca do sklepu po świętach w zupełnie innym celu niż do niego przyszła przed świętami, czyli zamiast Rozwiń » kupować próbujemy oddać jak to zrobić i kiedy nam się to może udać i czy sklepy mają prawo narzucać tak wiele reguł w ten różnego rodzaju regulaminu zasad odmawiać nam zwrotu czy wymiany to wszystko po osiemnastej 40 oczywiście bezcenne będą też państwa pytania i państwo doświadczenia te sklepowe, a może słuchają nas osoby, które same za zajmują się handlem i są w stanie wyjaśnić, skąd tyle tych reguł w, dlaczego czasem jest tak trudno proszę pisać proszę dzwonić teraz już podam nasze kanały kontaktu oczywiście zawsze profil Radia TOK FM na Facebooku mamy też nasz adres post factum małpa to krótko szefem albo można dzwonić 224444044 to jest numer nel audycji post factum nieco strzelecki dyżuruje przy telefonie wydawca audycji, jakie mają państwo doświadczenia ze zwracaniem prezentów próbą wymiany po świętach czy się udaje się nie udaje, a może ktoś po prostu chciałby się przygotować uzbroić w tę wiedzę przed wyprawą do sklepu z to po osiemnastej 40, a już teraz widzą w naszym studiu prof. Marcina Matczaka w wykładowcy na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego i oczywiście członka kancelarii dzp dzień dobry panie profesorze chciałbym, żebyśmy skomentowali różne wydarzenia, który miał miejsce przed świętami jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i wszystko co wiąże się z kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce i zacząłbym od tego co mówił na naszej antenie przed świętami poseł Borys Budka poseł Platformy Obywatelskiej częsty gość w Trybunale Konstytucyjnym z ramienia tej partii, w który powiedział, że Platforma przygotowuje już wniosek do Trybunału zaskarżając konstytucyjność 3 usta w o Trybunale w ten wniosek ma wpłynąć po nowym roku w, a jednocześnie powiedział, że skład sędziowski Trybunału, w których zasiadają sędziowie dublerzy włączenie przez panią prezes Przyłębską w tonie są legalne składy jadą nazwa robocza dylematem posła budki, w którym udaje się albo jedno albo drugi namiotu z 1 strony wniosek, a z drugiej strony jednak nieuznawanie mróz składu Trybunału to co pan doradził panu posłowi jest to rzeczywiście dylemat, ponieważ stała się rzecz zła w składzie Trybunału mamy 3 osoby, które zdaniem ogromnej większości prawników nie są sędziami po został wybrany na miejsce zajęte i siłą został do tego Trybunału wepchnięto i dlatego ja rozumiem dylemat pana posła budki wydają się, że w tej sytuacji wniosek należy złożyć i w momencie, kiedy ten skład będzie wyznaczony pan poseł Budka powinien złożyć wniosek o wyłączenie tych 3 jakich to nazywamy anty sędziów ze składu albo znajdują się na, argumentując właśnie tak jak argumentuje, że oni nie powinni orzekać z tego względu, że zostali wybrani na miejsca już zajęte przez wcześniej wybranych sędziów, a więc są w tym Trybunale niezgodnie z orzecznictwem samego Trybunału i dlatego te wyroki mogą być obarczone wadą w przyszłości myślę, że ten wniosek nie zostanie przyjęty natomiast trzeba przeciwko temu protestować ja wiem, że teraz jak stół się odwróciły i wszyscy krytycy wciąż obecnej większości mają ochotę podnosić te same argumenty to znaczy, że to orzeczenia Trybunału będą istniejące, że to będą orzeczenia, że na spotkania przy kawie i ciasteczkach no niestety tak nie będzie, dlatego że Trybunał to Trybunał w UE i dlatego tak mocno walczyliśmy o to, żeby do takiej sytuacji nie doszło, bo teraz, kiedy ci ludzie będą orzekać nie ma żadnej instancji wyższej nad Trybunałem, która może stwierdzić, że coś z tymi orzeczeniami jest nie tak jest panu posłowi zostaje protest ewentualnie może także rozważyć sytuację taką, że po w złożeniu wniosku o wyłączenie tych sędziów i po jego odrzuceniu może wycofać wniosek o dach, by to to też jakieś rozwiązanie, które będzie bardziej takim gestem politycznym pokazującym, że on nie ufa temu Trybunałowi, który właśnie swoje w swoim składzie ma tych 3 sędziów, ale jest to rzeczywiście bardzo trudna decyzja, a decyzję o wyłączeniu sędziów ze składu, kto podejmuje sam skład będzie podejmował decyzje no i tutaj nie wiemy w jaki sposób to się rozstrzygniemy cały czas możemy twierdzi, że mamy w Trybunale ośmioro sędziów, którzy wcześniej orzekali część z nich, jeżeli nawet nie wszyscy orzekali też w tym orzeczeniu z 3 grudnia zeszłego roku, więc ich zdanie na temat tej sytuacji to znaczy na temat tych 3 panów którzy, którzy są w Trybunale MON wydaje się wydaje się jasne natomiast to jak to będzie rozstrzygnięte naprawdę nie wiadomo jak np. słyszałam od kolegi prawnika znanego konstytucjonalisty ostrzeżenia dotyczące tego, że być może pani prezes Przyłębska zdecyduje n p . żeby rozpatrzyć taki wniosek nie w składzie pełnym tylko w składzie naprzód 5 sędziów, powołując się na precedens, który stworzył pan prezes Rzepliński i wtedy, jeżeli wyznaczy nam się od takiego składu 5 czy pięcioro sędziów, że tak powiem z obecnego nadania no i wtedy będziemy mieli dopiero sytuację, ponieważ powaga rzeczy osądzonej może doprowadzić do sytuacji, w której ta po 3 ustawy, które są w sposób rażąco niekonstytucyjne niekonstytucyjne przez taki Trybunał zostaną uznane za zgodne z konstytucją jest tak jak mówię moim zdaniem obecnie składanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który przeszedł naprawdę ogromne perturbacje i co, do którego stanął i prezes oszustwa i składu sędziowskiego sterowane jest tyle wątpliwości jest ogromnym ryzykiem, ponieważ naprawdę nie wiadomo co się stanie i w jaki sposób ewentualne ewentualne orzeczenie Trybunału o zgodności z konstytucją tych 33 ustaw wykorzysta obecna większość, a właśnie już to wyjaśnić co to znaczy powaga rzeczy osądzonej czym się różniłaby się, w czym różnił się status usta usta 3 ustaw o Trybunale przed tego typu orzeczeniem, a po uznaniu przez Trybunał i ich konstytucyjności jeżeli, jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził konstytucyjność tych ustaw to powaga rzeczy osądzonej oznacza, że nie będzie można ponownie podnosić kwestię niekonstytucyjności i n p . dla tak popularnego obecnie ich bardzo ważnego zjawiska, jakim jest tzw. zdecentralizowana kontrola konstytucyjności może to stanowić pewną przeszkodę no bo jeżeli najwyższy powołany do tego organu, stwierdzając niekonstytucyjność stwierdza, że tymi ustawami jest wszystko kraj no to teraz sądy, które ewentualnie w konkretnej sytuacji stosowania prawa chciałyby stwierdzić, że jednak z takimi ustawami jest coś nie Okaj mają pewien problem nie chcę twierdzić, że nie mogą go przezwyciężyć RAŚ są poglądy pani prof. Łętowskiej dotyczące tego, które są bezsensowne, które ja także zbieram, że stwierdzenie na poziomie abstrakcyjnym konstytucyjności czy nie koszt gracze konstytucyjności nie zamyka drogi do tego, żeby na tym konkretnym konkretnej sprawie sąd ten konstytucyjność rozważa, ale na pewno przy istnieniu takiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie to trudniejsze no to jest bardzo ciekawe zresztą wywiad z panią poseł doskonale rozumie przez Ewę Siedlecką dla gazety wyborczej dzisiejszy numer w krótki wywiad a jakie treści jak ciekawy można się spierać prawie z każdym akapitem to rzeczywiście pani resort stawia taką tezę, że MKS cóż z tego, że nie będzie o to wyrok Trybunału w sprawie danego wnioskuje o to, że będzie to on odbędzie orzeczenia abstrakcyjne każda sprawa jest inna i w sądzie powszechnym w dane dany przepis będzie można jak to mówi pani z pani prof. Łętowska w MDM są nie stosuje wyroków Trybunału tylko orzeka na podstawie prawa i to prawo może interpretować i pod nie podciągać Stanford po faktyczne efekty to jest trochę brzmi jak taka retoryczna merytorycznych Fed, żeby uszczknąć ładnych myślę, że nie jest retoryczne chwyty, ponieważ od dawna wiemy, że praktyka stosowania przepisu może prowadzić do lutego rząd zdaje się niekonstytucyjnym, mimo że wcześniej był Konstytucyjny przepis to nie tylko litera przepis to także jego praktyka stosowania wielokrotnie bywało już także Trybunał Konstytucyjny przypatrywał się nie literze przepisów tylko temu w jaki sposób one stosowane i teraz możemy sobie nawet wyobrazić sytuację, w której mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy x dotyczące jakiegoś postępowania administracyjnego w styczniu z 2017 roku, a następnie w styczniu 2018 roku okazuje się, że stan rok bardzo zmieniła się praktyka jego stosowania organa administracji zaczęły go stosować inny sposób i wtedy nie ma żadnego problemu, żeby sądy, które od lat przez sąd Administracyjny, który ocenia taką decyzję administracyjną stwierdził to praktyka stosowania tego przepisu jest niekonstytucyjna i mimo że wcześniej, zanim jeszcze ta praktyka powstała w uznano konstytucyjność tego przepisu bez znajomości tej praktyki nie oznacza to, że ja teraz jako sąd w styczniu 2013 roku nie mogę oceniać normy prawnej rozumianej jako efekt stosowania tego przepisu tak było wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i właśnie praktyka stosowania przepisów ani jego litera była oceniana jest nie jest to retoryka myślę, że pani prof. Łętowska w bardzo skrótowej formie przedstawiła pewną doktrynę, która jest obecna włożyć do Trybunału Konstytucyjnego jest zasadne, ale też ta forma wtóry to pada w wywiadzie w Gazecie wyborczej w PiS wyraźnie uspokajająca, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że tona pewno nie podpada pod żadne dyscyplinarki którymi groził minister Ziobro, ale pamiętam słowa sędzi Ireny Kamińskiej na spotkaniu zorganizowanym przed świętami przez fundację Batorego i Jonathan powiedziała właśnie bytem padał padło pytanie o to w rozproszoną kontrolę konstytucyjności pani sędzia powiedziała sędziowie nie są herosami oni nie będą badać konstytucyjność ustaw nie oczekujemy tego od nich w końcu to tylko ludzie trzeba zastanowić się na tym czy pani sędzia Kamińska mówiła o wymiarze intelektualnym czy o wymiarze takim postawy prawda no bo jeżeli mówimy o tym, że minister sprawiedliwości grozi sędziom dyscyplinarką to to jest skandal, bo on nie ma tutaj w tym zakresie niż do powiedzenia nie są niezawiśli, jeżeli ktoś stwierdzi, że niewłaściwie zastosowali prawo w tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego czy prawo wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego to sąd wyższej instancji albo odpowiednie organy sądowe są od tego, żeby im zwiedzanie administracja administracja 3 nie panem pan minister Ziobro jest tutaj jest jasność myślę że, że pani w pani pani sędzia Kamińska mogą mieć na uwadze także taki wymiar wymiar tej herosa wartości intelektualnej, bo zastosował inaczej ocena konstytucyjności w normalnym zwyczajnym postępowaniu to jest trudna sprawa i sędziowie szkoleni od lat jeszcze w czasach komunistycznych i obecnie także do takiego forma listu rocznego literalnego stosowania prawa mają wielki problem z tym naprawdę mają z tym wielki problem jak mam takiego kolegę, który był na praktyce się w Sądzie Okręgowym kiedyś pani sędzia zaproponował zastosowanie konstytucji bezpośrednie w sprawie ubezpieczenia społecznego, które dotyczyło starszej pani i pani sędzia powiedziała pan zwariował konstytucję do prawa operacyjny można stosować w 2 i jest takie pojęcia, że to jest coś nadzwyczajnego coś, czego normalny sędzia nie czują się dotykać jest to trudne jest to nie do zrobienia, a doktryna też nie wspiera takiego działania no bo nie mieliśmy w niedziele bardziej katechizm mniej Biblia z opłat za chwilę wrócimy do do rozmowy w studiu prof. Marcin Matczak z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim również prawnik kancelarii dzp w po informacjach wracamy post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie w zemną w studiu cały czas prof. Marcin Matczak wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim i z kancelarii dzp rozmawiamy o tym co się wydarzyło wokół Trybunału Konstytucyjnego w samym Trybunale w jakie są komentarze, jakie są przewidywania ważny moment któregoś z miejską okazywali profesorze omawiać mnie to była to było wystąpieniem w pana sędziego Biernata wiceprezesa Trybunału, który ogłosił, że nowa prezes Trybunału zostaje uznana przez dotychczasowych sędziów komentarze były takie poddali się to kapitulacja to ostateczny koniec przestali walczyć, ale pamiętam, że ja też lamentowała na Twitterze m. in . że to taki właśnie smutny koniec Trybunału i wtedy w dyskusję włączył się to częsty gość Radia TOK FM dr Ryszard Balicki i powiedział, że nieprawda, że nie ma co lamentować, bo to jest kontynuacja takiej linii, którą przyjął Trybunał już rok temu, czyli pełnego stosowania konstytucji i skoro ustawa od regionalnej nie zostały zaskarżone i uznane za niekonstytucyjne to w tym momencie sędziowie mają obowiązek, ale temu od tej ustawy stosować tę ustawę szanować i stąd taka decyzja z wiceprezesa Biernata i pozostałych sędziów Response przyłącza domowego lamentu czy jednak poprze pan dr Alicja jestem bardzo rozdarty w tej sprawie, bo na ja wierzę w mądrość pana sędziego Biernata i wieś tam jakieś powody, których ja nie znam wynikające z lepszego rozeznania sytuacji zarówno samym Trybunale postaw sędziowskich posta w innych osób, które w pewnym sensie zmusiły go do tego, żeby w tak spokojny sposób zaakceptować działanie, które było niekonstytucyjne i co więcej sam pan prezes Biernat dzień wcześniej mówił o tym, że on jest osobą, która konstytucyjnie Trybunałem powinna kierować jest to niezwykle trudno oceniać z zewnątrz ja jestem osobą generalnie nastawioną na walkę o Trybunał, więc także pewnie z większym zadowoleniem przyjąłbym taką postawę, która byłaby postawą ostrzejszą mnie się wydawało, że sędziowie Trybunału czy sam pan prezes Biernat mogą sięgnąć po konstytucję jako narzędzie do tego, żeby nie zgodzić się na to co się dzieje w szczególności na wepchnięcie do Trybunału tych 3 sędziów, bo przecież jasne jest, że w ten sposób w pewnym sensie zaprzeczy żyliśmy temu wszystkiemu co i trybunały i konstytucjonaliści prawnicy mówili mówili wcześniej, a to proszę wyjaśnić pływam chwycić za konstytucję, czyli rozumiem to miałoby być wyłącznie formę werbalną powiedzenia lepsze przeciwnie przeciwstawiamy się protestujemy oto są przepisy Kostucha, ale byłoby to niezwykle ważne, dlatego że wydają się, że mimo wszystko w obecnej sytuacji osoby, które nie są prawnikami albo nie są konstytucjonalista ami ze względu na zachowanie pana sędziego Biernata innych sędziów mogą uznawać, że tak naprawdę wszystko jest legalne, jeżeli to jest legalne to np. może to się stać to co się stało może stać się precedensem na przyszłość dla mnie wielka różnica jednak pomiędzy sytuacją, kiedy prezes Trybunału ulega przed siłą, bo np. ktoś go wyrzuca z gabinetu albo ktoś wchodzi do tego gabinetu w ochronie Boru, a sytuacją, kiedy jednak ulegała prawu jak sam mówi, bo wtedy tym uleganiem to prawo sankcjonuje prawo zawsze jest zależna od uznawania, zwłaszcza przez sędziów na najwyższych stanowiskach w związku z tym jeszcze obawia mimo wszystko tego, że ta decyzja może być w przyszłości potraktowane jako pracy jako precedens, bo moim wyobrażeniem było raczej werbalny spokojne sprzeciwienie się tej sytuacji i stwierdzenie, że działania pani sędzi Przyłębskiej pana prezydenta większości parlamentarnej nie mogą zmienić konstytucję, bo ona, jaka jest każdy wie to wiceprezes zastępuje prezesa, kiedy go nie ma ani komisarz powołany przez władzę wykonawczą z oczywistym naruszeniem konstytucji tego trochę zabrakło zabrakło wyraźnego stwierdzenia, które powiedziałby to co się dzieje jest nielegalne święta konstytucji bez względu na to jak to się skończy się czy byliśmy przyzwyczajeni zresztą przez wiceprezesa Biernata, że czy pana prezesa Rzeplińskiego, że właśnie tak ostro starej z prawej mówili od 1, kto siedział nielegalnie to nazwali po imieniu a gdy rzeczywiście coś nie wydarzyło zobaczymy może to jest jakiś wielki plan mamy powody, żeby tak sądzić, ponieważ tak jak wspominałam przed świętami odbyło się spotkanie dotyczące tej sytuacji fundacji Batorego tam również uczestniczą pan sędzia Biernat mówił Jean ma pomysł na to co zrobić dalej mam nadzieję, że wkrótce się dowiemy byle szybciej, a jeszcze szans zapytać o to co dalej, dlatego że pan już teraz zaczynamy się zastanawiać czy kiedyś być może zmieni się władza tę sytuację da się odkręcić i przywrócić w Polsce Trybunał co, do którego legalności nie będziemy mieć żadnych wątpliwości skład będzie legalny jego sposób funkcjonowania będzie legalny i teraz jak próbuje sobie wyobrazić sytuację to jedyne co widzę to identyczny bój, jaki toczył prawo i toczyło prawo i sprawiedliwość tylko z odwróconym wektorem, czyli innymi słowy nowa władza będzie walczyć z Trybunałem o to, żeby zmienić jego oblicza to oni tak takie ryzyko niestety istnieje także istnieje ryzyko tego, że spirala bezprawia zacznie się obniżać i o tym, myśli m. in. także mówił pan prezes Biernat mówiąc rząd nie chce walczyć z drugą stroną metodami, które stosuje druga strona i myślę, że to motto powinno także przysługiwać temu naprawianiu całej sytuacji wydaje się, że właściwie chyba jedyną sensowną jedynym sensownym sposobem naprawienia tego w przyszłości byłaby tak naprawdę zmiana konstytucji, która doprowadziła do, jakby wygaszenia Trybunału w tym wprowadzonego w jakiś taki system działania, które budzi wiele wątpliwości i rozpoczęcia jego działalności na nowo to właściwie byłaby jedyna nowo jedyna możliwość no bo wszystkie inne ustawowe sposoby na przednim odwołania tej trójki anty sędziów oczywiście nie byłoby możliwe, bo byłoby rzeczywiście powtarzaniem tej samej metody, bo też Trybunał, by się bronić nasz Trybunał znów dałoby się wszystkiego łącznie z samą konstytucją, żeby obronić przed to może widział jak można się zastanowić nad tym, bo przecież taka taka ataki takie propozycje padały na początku tego sporo ze strony partii Kukiz ze strony także innych podmiotów, że właściwie w tym zakresie być może warto było tak konstytucję zmienić po to, żeby odciąć grubą kreską odpisy tego konfliktu i zacząć na nowo innym sposobem byłoby działanie samego Trybunału, który po ewentualnej wymianie sędziów życiowym wyborze dodatkowych sędziów zechciałby czy mógłby podjąć decyzję, że jakieś decyzje dyscyplinarne dotyczące swego składu, ale to jak wiadomo będzie niezwykle trudne, dlatego że już teraz jakby skład, który w moim odczuciu nie jest całkowicie niezależna od partii rządzącej jest dosyć spory, a będzie taki będzie do osób powoływanych obecnie coraz więcej i w pewnym sensie wydają się akceptacja tej sytuacji być może będzie kryterium w ogóle selekcjonowania kandydatów do tego Trybunału Konstytucyjnego PiS trudno będzie oczekiwać, że ci ludzie później będą kwestionować jego skład ja muszę zabrać, bo w momencie, kiedy pan poseł mówił o w o zmianach w konstytucji to mnie nie złapał bezdech to znaczy rzeczywiście bardzo poważnie traktuje pana analizy ekspertyzy spod spotykam się często w tym radiu, żeby w tę sytuację analizować, ale no rzeczywiście moment, w którym pan z całą powagą stwierdza, że dopadł prowadziliśmy wspólnie do sytuacji, w której jedynym realnym sensownym rozwiązaniem jest zmiana konstytucji no i po raz kolejny powoduje, że za zadziwia mnie i gwiazd ogromny kryzys Konstytucyjny wpadliśmy w bardzo ważny jest obawa administracji, ale do tego do tego zmierzali Szmyd jeszcze raz chcę podkreślić, dlaczego tak mówię no bo alternatywą dla ZUS dla naprawy Trybunał uwija konstytucja jest naprawa Trybunałowi ustawa tak, a to będzie dokładnie powtórka z rozrywki prawda albo albo powtórka raczej tragedii raczej będzie to sytuacja, w której władza ustawodawcza będzie chciała ręcznie tak naprawdę poprawiać poprawiać Trybunał no i co następny parlament zrobi stwierdzi nieskuteczność bezskuteczność uchwał, które mieć ci sędziowie zostali powołani tak jakby to będzie spirala bezprawia, która będzie schodziła całkowicie w dół i to, że tak poważnych środków musimy się i macie, żeby to rozwiązać pokazuję tylko jak ważny był ten jest i byłoby to okres na umorzenie może zaś znajdziemy zaraz tutaj w audycji post factum jakiś ekspertów konstytucjonalistów, którzy znajdą trzecie wyjście, chociaż wątpię, ale będziemy szukać domu słuchaczom obiecać jeszcze chciałam zapytać na koniec zaś rozmowy czy przez rok pana zdaniem w realnym wydarzyło się coś co przyspieszyło upadek Trybunału i wołowiną czy to opozycji czy to tych, którzy oskarżyli kolejną ustawą o Trybunale czy samego tych samych sędziów może samego prezesa Rzeplińskiego czy były też taki moment ku, którym pan teraz myśli sumienia mówi, a mogli zachować inaczej wydaje mi szczerze, że były były 2 takie momenty albo 2 takie zdarzenia pierwsze pierwsze zdarzenie to było dosyć wydają się jednak nieudolny sposób uchylenia tych uchwał, które powołały 3 sędziów najpier w wniosek Platformy Obywatelskiej, który przy, którym postępowanie zostało umorzone moim zdaniem tam 1 popełniony błąd prawnicze polegające na tym zaskarżona uchwała nie podstawę do ich wydania, gdyby skażoną postawę można, by było je uznać za niekonstytucyjny Trybunał wtedy uznał, że Tychów w obronie może realnie, czyli rzucaniu rozłożyć ręce został przez przez większość uznane za akceptację, więc i fakt, że później mimo to, że ten sygnał bardzo wyraźnie dane NIK nie powtórzył tego wniosku, a przecież była taka możliwość druga partia opozycyjna mogła to zrobić wydaje się, że to jest ten element który, który był ważny drugi dla mnie osobiście bardzo smutne to jest postać gra źle, ale muszę podkreślić co wcale nie oznacza, że ci sędziowie byli wybrani legalnie tyle tylko znaczy, że nie mieliśmy wyraźnego wyroku Trybunału wzory dokładnie tak zdarza się nieraz także w postępowaniu karnym nie można ścigać mordercy, dlatego że się przedawniło albo, że zachodzą inne przesłanki, ale to nie znaczy żołnierza ten brodaty nie znaczy, że nic, że nic złego się nie stało ten drugi element, który chce powiedzieć to jest kwestia postawy niektórych prawników naszej zadziwiającej dla mnie niezwykle smutne, że znaleźli się ludzie, którzy wspierali działania jawnie bezprawne dzieje i działania, które nie mają nic wspólnego z interpretacją prawa mówię tutaj opiniach prawnych, które zostały wydane w celu podważenia wybrania wcześniejszych sędziów z absurdalnymi argumentami prawniczymi, których nikt przyzwoity nie powinien nigdy podnosić czy później, gdy tezy, które absolutnie sam nie do przyjęcia jak np. teza, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które konstytucja, mówi że są ostateczne nie są ostateczne najdroższe słynny zespół marynarza Koko chcieć je zespół na żywo Kuczyńskiego, który napisał raka skóry także jest pełen Ts co, do których no nie da się przedstawić moim zdaniem sensownej sensownej argumentacji prawniczej niestety to dało pewnego rodzaju legitymizacja tym działaniem bo gdyby ludzie, którzy są prawnikami konstytucjonalista mi stanęli murem za konstytucją stanęli murem za sposobem interpretowania tego wszyscy byliśmy uczeni na studiach może nie byłoby tak łatwo nie byłoby tak szybko no ale to już jest bardziej chyba kwestia powstawania kwestia intelektu wydaje się, że to są te 2 elementy które, która o tym, zdecydują oczywiście można było jeszcze rozważać może prezes Rzepliński nie powinien 3 sędziów po wpuszczeniu do dowodu do Trybunału może powinni się zabarykadować, ale to wszystko mówimy, dlatego że teraz sama je doceniać wydaje się, że wtedy to była decyzja, która była decyzją koncyliacyjne decyzją, która miała nie doprowadzać do eskalacji, a jeszcze za nami na moment nie uważa pan, że błędem było, że 3 sędziów legalnie wybranych oczekujących na zaprzysiężenie skorzystało z możliwości podpowiadamy im przez wielu wysłania przysięgi miejscem tak ja myślę, że to także był taki moment, który mógł coś zmienić program mógł coś zmienić, dlatego że wtedy ten skład Trybunalski trudniej było kwestionować on byłby rzeczywiście piętnastoosobowa ja wiem o tym, że rzeczywiście takie rozważania były prowadzone, ale rozumiem także osoby, które nie chcą włączać się do dowodu do debaty czy do dyskusji w taki oto sposób jak gdyby upominały się o swoje własne stanowisko myślę, że to była taka musi pani, że są naprawdę wybitni prawnicy, którzy przez wiele lat byli sędziami z bardzo wysoko postawionych w sądach polskich teraz sytuacja, w której oni nagle mają tak, by upomnieć się o swoje stanowisko być może prezesi nie litowała z ich poczuciem godności sędziego są bardzo złożona kwestia myślę, że bardziej tutaj myślę o postawach ludzi, którzy nie są sędziami właśnie o politykach albo o prawnikach sędziowie to są sędziowie oni jednak muszą trzymać pewnego rodzaju poziom pewnego rodzaju wstrzemięźliwość jako tę decyzję o naborze sędziowie dublerzy to też sędziowie, więc czy też sama pani prezes Przyłębska, która z PL, która właśnie ich pędy w nim przyjęła do doby do pracy i innym przyjęła do składów sędziowskich, więc do jej jak widać nigdzie niema aniołów nawet wśród sędziów będziemy wracać do tego tematu przyglądać się nowemu Trybunałowi w rynek poszukamy odpowiedzi na pewno postaram się znaleźć odpowiedź na to jak z tego później wybrnąć czy rzeczywiście czeka nas po prostu zmiana ustawy zasadniczej wielka wielka wielkie wyzwanie naprawdę przed polskim parlamentaryzm prof. Marcin Matczak to był jego pomysł za pamiętamy to będziemy handlować bezlitośnie wydział prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim i z kancelarii dzp dziękuję serdecznie za spotkanie ciasnej formacji, a po nich przypominam zastanowimy się jak zwrócić nieudany prezent gwiazdkowy i zdobyć w jego miejsce taki bardziej udany w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA