REKLAMA

Czy Polacy korzystają z prawa do petycji?

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-12-29 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, choć 66 Przemysław Iwańczyk kończy państwo zaproszono nasz przedpołudniowe program Radia TOK FM, którą to mówić będziemy o obywatelskości Polaków o tym jak chętnie angażujemy się sprawy nas wszystkich jak chętnie artykułuje swoje zapytania apele petycje do organów administracyjnych jak to w ogóle zrobić, bo myślę, że inne wielu z nas miałby z tym kłopot, by prawidłowo napisać np. petycję w drugiej godzinie naszego programu porozmawiamy o tym jak wyglądają Rozwiń » obecnie lekcje wychowania fizycznego jak wyglądać mogą kiedy, kiedy wejdzie w życie zapowiadana przez obecny rządzące prawo i sprawiedliwość reforma reforma szkolnictwa czy przedstawimy go pierwszego gościa pan Filip Pazderski z Instytutu spra w publicznych w dzień dobry czy nie ma sens nasza rozmowa z nie powinniśmy skończyć jedno z bulwarowych gazet dziś wieszczy koniec świata nastąpi 23 września 2017 roku, ale wypełnia cały czas powtarzam przysłowie starodawne Galów, że nie zarasta marazm, więc może jednak porozmawiajmy i to na torze tym razem jednak to 100 dni czy będzie miał miejsce do 23 września od przyjmijmy tę cezurę nowego roku od 1 stycznia do petycji wpłynie do jednostek samorządowych od nas Polaków pana zdaniem można oszacować w przyszłym roku bowiem tak tak my dajemy się, że można szacować, że będzie to więcej niż w roku obecnym na miejscu jak z działań, które od dziś listu się z monitoringu, które zrobiliśmy widać jednak skala wykorzystywania tego mechanizmu przez Polaków może nie bardzo skokowo ale, ale jednak systematycznie wzrasta typ myśli pan, że Polacy mają świadomość tego, że we wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o petycjach znowu wydaje się, że część osób wie i jest to grupa powiedz jakiś sposób w jakim stopniu wystającą, ale i leżącego w ogólnym ujęciu myślę, że większość Polaków nie ma takiej świadomości nawet na tym bardziej prawdopodobnie sobie nie zdaje sprawę z tego, jakie możliwości, jakie procedury, jakie obowiązki też na inny organ administracji publicznej nakłada dostaw i komu i do czego potrzeba było to ustawa z ustawą potrzebna jest nam wszystkim czy obywatelom oto, żeby wprowadzić w życie, a tuż nad trzecim naszej konstytucji, który przewiduje prawo składania do organów administracji publicznej przez obywateli właśnie petycji skarg i wniosków i kozie ziarno poza tym zapisami mieliśmy taśmę stop loss żadnej żadnej innej regulacji, aby określała to jest to często Patrycja jak aborcja powinna być rozpatrywana jest coś jest to powinno powinna z nią dalej wydarzyć, a nasze było ze skargami wnioskami kodeks postępowania administracyjnego przewidywał on tryb ich rozpatrywania na jej były tutaj nic do po podjął podjął działania działania Senat należy z poczty polskiej jeszcze poprzedniej kadencji, który właśnie przyjął ustawę w roku 2014, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku, która nałożyła konkretne procedury tryb rozpatrywania petycji obowiązki związane przede wszystkim na organy administracji publicznej dlatego też pan kiedyś również ta ustawa była potrzebna Morgana, ponieważ teraz one wiedzą, kto co ich, kiedy musi zrobić ja rozumiem, że klub sprawy w we wszelkiego rodzaju no właśnie notabene sprawach jest, z którymi zwracamy się do organów administracyjnych jest to w jaki sposób nasz wniosek o nazwie ME może inaczej czy będzie to wniosek czy będzie to skarga czy będzie to właśnie petycja nowości nie, bo zarówno Joachim jakiś kretyn w prywatne stacje, ale również czy też ustawa o petycjach wskazują, że nie chodzi o to jak my ratujemy nasze pismo od szkoły, aby ważna jest treść tego pisma, czyli to co ono zawiera pakt o jej, by nie są tutaj o konkretne różnice no dobrze, czyli tak von we wniosku rozumiem, że wnioskujemy w skardze rozumiem, że się z każdym ale, a w petycji mrożonek i roszczenia w no właśnie po bożemu, że są to jakieś wyraźne kryteria działające, ale z drugiej strony cały czas zrównać w doktrynie prawniczej jak i na jeszcze, tym bardziej swej praktyce działalności organów administracji cały czas jest problem również na działania to monitoring to policzmy czy też to pokazał że, że to czas oraz administracji mają problem z oceną, więc co do zasady petycja powinna zawierać jakiś wniosek o podjęcie jakiegoś działania w jakiej sprawie szerszej tygodnie niekoniecznie konkretne prywatnych dotyczący danej osoby czy grupa osób albo podjąć jakieś inicjatywy prawne czy uchwałodawczych, choć organ administracji lokalnej czy czy prawne tak to tak tak tak to się określa nie, mówi że banalne chyba wpadliśmy w pułapkę, że ta petycja ma zawierać jakiś wniosek, czyli żona, kiedy przestaje być wnioski ma staje się petycję o domu może to jest kwestia szybko dobranych przez nią słownictwa rzeczywiście go chodzi o sformułowanie propozycji czy jakiegoś, ponieważ jego działania 33 czy przyjęcia Grzegorz nowego rozwiązania prawnego tak tak tak tak pod ECS jest jest jest określana jest naszym wnosi w nasz mózg ustala związkowych tak podziałem cały czas również w praktyce jest wiele problemów związanych jak rozróżnić wielu konkretnych sprawach to jest co opozycja jest oceną nie jest to z wnioskiem we w sprawie jeśli prywatny konkretnej, czego PTC nie powinno być powinno dotyczyć raczej jak i spraw szerszych nie tylko dotyczących samego wnioskodawcy ale, ale też na jego Bourne mających służyć również przełożenie na na działanie na funkcjonowanie innych członków danej społeczności to o tym jak petycja powinna wyglądać z formalnego punktu widzenia rachunku osoby powiem, ale chciałbym, żebyśmy teraz mówić o tej obywatelskości Polaków świadomość to jedno a gdzie się próba przypuszczenia, że organy administracji publicznej w ogóle zainteresują się nasze naszą sprawą to tu to druga rzecz z reguły za nie kupujemy jakichkolwiek działań mówiąc myśląc sobie o tym, że nikt na to nie zwrócił uwagę każdy przejdzie obok tego obojętnie tak nie jest nazbyt rzeczywiście mamy mamy w naszym kraju srodze się tylko w naszym kraju, bo to jest coś, jakby można powiedzieć Trends and Henderson zaczarować w Europie jej w tych ciągu uznany w świecie zachodnim w spadku był zaufania do instytucji publicznych szczególnie tych przez nas o realnych wyborach na centralny tak nazwiemy, czyli rządu i i parlamentu również, że chodzi o zaufanie do samorządu lokalnego mimo tego, że natura wzrasta to cały czas dziś jest na poziomie około 10 proc Polaków, którzy deklarują deklarują, że ufają swojemu samorządowi, czyli sztuce, która powinna dziś bylibyśmy najbliższa nawet jedno było wydanie, gdybyśmy znali naszych przedstawicieli, których zresztą sami wybraliśmy w mieście nasze wsie i jak w gminie, a tak okazuje, że nie jest, bo nas was ważna część spośród nas po prostu no właśnie nieznani interesuje się nie ufa im nie wierzy w związku z tym, że nasze sprawy są tam nowa rozwiązywane, czyli chce pan powiedzieć, że poziom naszego zaufania do jednostek samorządowych jest jakiś sposób pochodną naszego zaufania do polityków w ogóle wejść częściowo tak myślę, że byłoby to jej mąż może bardziej pochodną naszego podejścia do dnia do państwa do dołu do instytucji państwowych, do których jednak no z tym zaufaniem problem mamy coś sześciolatkowi tempo i tak podziałem wcześniej jednak to zaufanie do dobrej administracji lokalnej i na wzrastającą jest tak naprawdę na stosunkowo najlepsze, że chodzi o różne instytucje publiczne jest od pana to tylko wojsko policja cieszą się większym zaufaniem Polaków jednak nie wszystko niż administracja lokalna, ale na tę podziemną ciasto 60 Button parę procent to nie jest tak to czas jest, że mogłoby być lepiej i tutaj chodzi m. in . ta ustawa o petycjach, która wprowadza i to też stąd moim zdaniem, gdyby ona była w sposób pełny właściwy stosowana mogłoby stać narzędziem właśnie przybliżania tych instytucji Polakom a gdyby poeta ta ustawa wprowadza obowiązkowy tryb i termin to też jest istotne, w którym takie petycje składane przez obywateli muszą być przez konkretne organy samorządu, które takiemu to kompozycja otrzymały rozpatrzona i co więcej również muszą mieć swoją decyzję ona opublikować na stronach internetowych i dostarczyć zgłasza tę pozycję w zysku w tym osoba czy ta grupa osób, które tak opozycja zgłosiły otrzymują taką informację zwrotną, bo to jest też coś co trzecia żona często brakuje man aut rośnie bardzo często wiemy nie nie odczujemy takich klarownych stały się informacji od tych organów, które nas reprezentują na różnych poziomach zarządzania państwem o tym co robią co do nas mieniu są to one dla nas zrobiły również tak nie wiem co byśmy dostawali teraz marzy, ale co kwartał list tak np. abi to będzie mail urzędu miasta, któremu gmina wyjaśnia co zrobiła Stal będzie robił idzie możemy się włączyć albo w nas to zdanie takich praktyk nie mamy, ale on tylko rozważania jest ustawa o petycjach, która z klubu mówiły o tym, że to organy muszą na to by odpowiedzieć z pustym dostają taką informację zwrotną obywatele widzą co się stało wiedzą, że ich działanie ich petycja, by przez nich ZUS przygotowana złożona jakiś efekt przyniosła lub nie, ale skuteczność rośnie jeśli organ odpowiadający ma jakieś ciało nadrzędne czy istnieje też procedurę odwoławczą od negatywnej odpowiedzi na petycję, bo to jest właśnie bezproblemowe tutaj nie ma nie ma nie ma klarownej procedury umożliwiającej skarżenie się na nas na sposób rozwiązania petycji, a rzeczywiście się trend ten organ, do którego ona jest tablica trafiła na zalaną krwią żąda akta w tym winy za kostiumy ton to na pewno każdy obywatel mi taką możliwość skarżenia się to byłby on i jasno określono też jakich sytuacjach może być umorzona ona mieć miejsce na pewno też, by to sprzyjało większym upowszechnieniu się tylko i tylko 1 tego mechanizmu, ale również Wilno sprzyjałoby to 1100 min zastosowano lepsze praktyki rozpatrywania petycji przez przez poszczególne jednostki administracji publicznej, gdyż może stereotypowo na to spoglądam, ale ta niska liczba petycji kierowanych do organizacji do jednostek samorządowych być może spowodowane jest tym, że my z reguły postrzegamy taką możliwość jako 1 sposób wyrażenia swojej pretensji nigdy nic na plus tylko tylko raczej tu u nas petycje mają charakter ze skargi może być może się mylę to nasz byt wiślanych niekoniecznie rzutują ja myślę, że raczej tych starć była pewna, że wychodzimy z tego zmieniamy się o społeczeństwie myślę, że to jest tak zrobić opozycja zawsze pochodną pochodną jednak poziomu wiedzy na temat tego mechanizmu, bo proszę zobaczyć też, by nie wiem czy wszyscy z nas, ale na pewno sporo z nas dosyć często spotyka się nie męczy oczu oraz internet albo nawet dostać na skrzynkę mailową zaproszenie do tego, żeby podpisać jakąś nową apel, aby nawet często petycję są też ci portale internetowe, a przede wszystkim ostrzeżenia, by nie ufać poczcie, która dochodzi do nas nie wiadomo, skąd to ludzie raczej starają się ignorować tego typu zaproszeń no tak Norbi przewożono osoby za łącznie urząd miasta, które rzeczywiście na razie otwierać, ale Okaj niektórzy z nas się tym Rosjanie, którzy nie rzeczywiście może to jest powód takiej, która któremu, który powoduje również, że ta to zainteresowanie zmierzali na sporo z nas różnego typu dopalaczy petycje w internecie podpisuje są portale internetowe, które służą montaż nawet nazywają składanie petycji, gdyby patrzeć z skorzystaliby również podpisów, aby mieć poparcie z Kruk, którzy zbierają pod tam petycjami funkcjonującymi to wydawałoby się, że powinno być Super należy także 2 typy z pewnością ogromna jednak nie jest biorę kartkę długopis i już po informacjach Radia TOK FM pozwolę sobie poprosić pana o napisaniu prawidłowy petycje czy myślimy, dokąd informacji w 1024 sądziłem, że problem problematykę petycji ich formalnego charakteru i ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku absolutnie nie zainteresuje najmłodszych słuchaczy jednak się pomyliłem Filip Pazderski Instytut spraw publicznych jest moim państwo goszczą ich dobra sennym zgłasza się do mnie z propozycją napisania petycji Radom nie będzie psoty petycję, żeby konsola gier była czynna w dni wolne od szkoły nie do godziny dwudziestej do godziny dwudziestej drugiej on może napisać do mnie taką petycję, zakładając wyobrażają sobie teraz jestem jednostką taką samorządową, która ma prawo do dnia do przyjmowania tego typu petycji właśnie w 2 strony oczywiście może zrobić wszystko również pan może zrobić podobnie nasi organ samorządu może również mogą służyć ojczyźnie w MON burz może ponownie tak zrobić, spodziewając się też konsekwencje może wywrzeć na psie tak, że nie słyszał pan obraża nie będziesz wzywał przez 2 dni tak albo nie pójdzie wraz z panem w piłkę w Chinach albo nie pomoże mu samochodu nie wiem tak pewnie można sobie różne inne aktywności w razie ci, którzy odpowiadają na petycje obywatelskie biorą pod uwagę to, że ten, który taką petycję w kierował będzie obrażony myślę, że powinni, ponieważ oni również podlegają wyborom tak też ma nam się nie tylko konkretnych urzędników, którzy te fakty się zamiata pod petycją nie mają swoich przełożonych wójtów burmistrzów nie wiem marszałków województwa od radnych, bo od radnych gminnych czy w tedy też można na petycje złożyć, żeby do rady gminy konkretnie więc, aby mają za sobą często też organy, które pochodzą z wyboru to w związku z tym podlegają takiej ocenie ze strony wyborców oraz jakiś czas, jeżeli siedzi wyborcy obrażą taką osobą skrytą żona na ich pisma na ich prośby nie odpowiada właściwy ignoruje i nie podaje odpowiednio jasny klarowny informacji zwrotnej to myślę, że powiesić takimi konsekwencjami jak to wygląda normalne państwo demokratyczne to skruszy małolatów otrzymamy taki głową z może razem z kumplami napisać list do nowo oddaną dotąd w zależności od tego gdzie się akurat znajduje go o to by nie wiem boisko do piłki nożnej o bramki i lepszą nawierzchnię oczywiście, że tak, że są sądy są oni są również obywatelami nie mają za to do praw wyborczych ścianek będą mieli, ale są są również i członkami lokalnej społeczności podobnie jak mogą brać udział w konsultacjach społecznych często biorą również tak są również z innymi milicję młodociani członkowie puszczony społeczność pytaniu stanie rzeczy, które na dno np. dotyczące boiska czy place zaba w, z którego korzystają jak ona ma jak ma jak ochrona jest wiele dobrych praktyk również i moim zdaniem mogliby taką petycję napisać i co więcej, jeżeli jest ten wójt Anna czy burmistrz rozsądny to powinien rozpatrzyć sąd objęte są jest jest jest 1 ciekawy przykład co prawda pochodzący jeszcze sprzed czasów, kiedy weszła ustawa o petycjach, ale nawet, ale dosyć głośno jest usługą jest, by inni historia 223 chłopców z pewnej miejscowości prowincjonalnej Polsce, którzy napisali petycję w formie rysunku do swojego wójta, na który narysowali co chcieliby, żeby wójt zrobił na rysunku w domach na drzewie, ponieważ uznali, że powodzianie z powrotem wójt spełnili marzenie no tak tak się właśnie stało to oczywiście też potem stał się bohaterem przekazów medialnych nie wiem czy miał to na względzie jak spod FOT Robert czy nie, ale niezależnie od tego są to dobry i pozy np. prawdą jest również to, że niezależnie od tych procedur i wymogów, które przewiduje ustawa o petycjach kontusz jest nie stoi na przeszkodzie, żeby również organ samorządu, jeżeli chce wyjść naprzeci w swoim wyborcom tak mieszkańcom również i narobi więcej niż ustawa przewiduje Chuck, czyli np. również rozpatrywały tę petycję o równości, bo co pan powiedzieć, że po wejściu w życie ustawy taki rysunek, by nie przeszedł w formie petycji nos po wyjściu z po wejściu ustawy dokładnie na szyta tak czerwone mógłby nie być uznane za formalną Patrycji spełniającą wymogi ustawowe, ale temu burmistrz rzeczony mógłby odesłać tę petycję chłopcom prosić, prosząc o uzupełnienie petycji w tylko właśnie źli chłopcy, by się podpisali zmieniali nazwiska jak autorzy tej petycji, ale może to zrobili wskazali z drugiej strony adresata tej podwyżce diet, czyli tegoż wójta, bo to są 2 informacje, które zgodnie z ustawą teraz muszą być muszą posiadać informacje zawarte czyli kto ją napisał jest autorem czy to się na sobotę z grup osób to w Paderewskiego osoby wchodzą w skład grupy muszą się podpisać druga rzecz obowiązkowa to wskazanie, kto dokona on petycję skierowaną i że tylko 2 formacje są to ludzi nie ma podsta w do jej odrzucenia takiej petycji bez bez rozpatrzenia taka, że Linda i wszystkie inne pozostałe braki formalne możność zwróci się właśnie jest obowiązek zwrócić się -li ten organ, do którego apelacja poszkodowana ma do 30 dni z prośbą o uzbrojenie tych braków, więc wójt mógłby wśród chłopców z prośbą o tak zwrócić do nich wskazali jeszcze takie rzeczy jak i przede wszystkim w taki przedmiot prac budów domów i o tym, że musi być wskazany przez lotnicze Delta trans owo, jaki dom np. jeszcze wykonane tak prawdopodobnie musieliby dochód poprosi o pomoc być może jakiegoś rodzica, żebym pomógł wskazać pewne w nim dokładniejsze kryteria i no tak my również też jak na towarach na trasie z wody jest też ważna to pytanie czy rysunek w zawiera też wyraźną czy nie jednak tak wygląda jak dziura wstydu państwo jako Instytut monitoruje czy co dzieje się w sprawie petycji po wejściu ustawy, czego najczęściej dotyczą na wypad do tak trudno jest powiedzieć to one w niebo, bo obu tych słów, gdy w MF bardzo różne rzeczy tak naprawdę jednak nabywano dlatego było właśnie przygotowano też leczący państwo w uszach oraz kartki, żebyśmy taką petycję napisali zebrali już temat, który jest najbardziej popularne, ale mój koszt takiego nie ma tu wyobraźmy sobie sprawę, którą możemy się zwrócić do kogo moglibyśmy to zrobić w zdobyciu cud to nie jest tak też, że możemy złożyć musimy sobie wyobrazić sprawę do stron możemy się zwrócić się tylko możemy się zwrócić z każdą sprawą, która wydaje nam się ważna istotna tylko musimy dobrze wybrać wiedzieć, jaki podmiot jest ma kompetencję do podjęcia jakichś działań właśnie jest nadawcą musi dowiedzieć czy tylko urząd jest nim do tego predestynowane, by wybrać właściwy organ, do którego skieruje tę petycję właśnie na naszą rolą jest tylko wysłać do właściwego urzędu nie muszę wiedzieć, kto zajmuje się sprawami nie wiem zwierząt sportu skoro już przy tej tematyce jesteśmy w i jasne rzeczywiście obywatel winien być z tym nie musieli i ta ustawa zawiera Chiny zresztą taki mechanizm bardzo mi, żebym może tak, żeby tę sprawę przyspieszyć to dobrze zjeść tak żeby, żeby nie nie czekać dłużej niższy niż potrzeba to lepiej mieć jakąś orientację stara się przynajmniej nam podejrzewając, że dla, jaki podmiot może mieć kompetencje na sprawy do danego agenta kompozycje skierować też się pomylimy niech wybierze wysłano petycje do organu administracji, który często czy publicznej, która która, która kompetencji Kuby, która sama twierdzi, że ona nie ma kompetencji w tej sprawie, ale mają inny organ czy inne instytucje publiczne to ona ma obowiązek w ciągu 300 dni rzeczywiście taką petycję do tego odpowiednie włożono w odpowiedniej instytucji przekaz, czyli np. jeżeli wysyłamy do naszego urzędu miasta, a lud miast twierdzi, że nie on nie ma kompetencji do kwestii związanych z budową tego boiska, bo należy już po ósmy poza granicami miasta, ale ma kompetencje co z tym nie wiem marszałek województwa, bo to są tereny, któremu podlegają oto wtedy musi przekazać do urzędu Marszałkowskiego te kompozycje ciągłość studni i urząd Marszałkowski potem będzie miał obowiązek rozpatrzenia na takiej takiej takiej petycji oddzielił ich udzielenia odpowiedzi, gdy dotrę natomiast to, czego brakuje to od razu mogę powiedzieć w spełnieniu na pewno jest jakaś taka no, jakby zbiorcza informacja są przypadki mieszczan wielka Brytania, gdzie stoi 1 adres, że nie ma nie trzeba właśnie o badanie musimy stać się znaleźć o tym na tym, gdzie jest to jest odpowiedzialny od za daną sprawę tylko jest 11 adres internetowy 1 strona donosi portal na, na które można wysłać wóz, na którym można w sposób elektroniczny składać petycje i tam z tego jak z poziomu tego portalu Onet dopiero potem kierowana do odpowiednich instytucji ochotą chodziła instytucje centralne państwowe, ponieważ nawet tak naprawdę administracja powinna wiedzieć dokładnie, kto jest osób odpowiedzialnych danej sprawie, a obywatele niekoniecznie musi taką jest taką jest fakt, że to to państwo powinno ułatwiać ich zwracać w stronę obywatela, a nie oczekiwać, że obywatel się dostosuje do odpowiednio przygotuje do współpracy z państwem no może to teraz konkretnie do kogo można złożyć petycję taki przewodnik przed sobą, który w, którym dość jasno klarownie oklep określa to w jaki sposób taką pozycję skonstruować żale, ale nasi słuchacze nie widzą w byłym nakreśli dodaje Mazur zaprasza tam bowiem podejrzane przewody można można znaleźć na naszej stronie internetowej jest Tower, czyli jest krótka org PL, gdzie tam na nas na nas na pierwszej stronie żywi się one można pobrać taki był taki poradnik dotyczący składania petycji przede wszystkim petycję można składać do wszystkich instytucji publicznych co do organów administracji publicznej, ale również Niemena instytucji centralnych NIK Najwyższa Izba Kontroli Rzecznik Praw Dziecka CBA prezydent rzecz rezer w oraz wielkopolskiej parlament, czyli Sejm Senat, a w Sanoku do kancelarii również można składać do urzędów do urzędów miast do dorady gminy powiatów do urzędu Marszałkowskiego wojewódzkiego do ministra też oczywiście, że tak, bo jest jest również organem administracji publicznej walczyli do wszystkich dolnej do spisu z publicznym tak naprawdę można można tak to kompetencje złożyć oczywiście jedno na pewno dotyczyć kompetencji Lidl sprawy, w której który, w których kompetencja ta inwestycja ma coś więcej można również taką petycję złożyli co to nie wszyscy o tym, wiedzą myślę, że to, że nie wszystkie o tym, wiedzą i organizacja również do chociażby organizacji pozarządowych które, jakby w ramach sił w tej działalności, którą prowadzą z wykorzystaniem środków publicznych czyli, jeżeli jakaś racja publiczna realizuje pomysł nasze działania nie wiem pomaga osobom Niewiem chorym ubogim albo nie organizuje go jakąś ofertę kulturalną w trakcie zajęć, a sportowe to również i wykorzystuje w końcu je w oparciu o środki publiczne, czyli pochodzące albo dać z Admiry centralny albo samorządowej również obywatele mają prawo zwrócić się w związku z o tym, działaniem jest z Patrycją do tej organizacji z Pańskiego doświadczenia taka petycja ma większą wyższą od spraw wciąż jest napisana przez 1 osobę czy też przez grupę osób, w której to wskazana zostanie osoba do do kontaktu wiadomo, że im więcej osób zwraca się w jakiej sprawy chyba logika nakazuje twierdzić, że tym wyższe prawdopodobieństwo załatwienia takiej sprawy pozytywny Przybylskim stała do tej rozróżnia znaczenia tak petycję od rana wyłączona jest autorem jest 1 osoba też grupa osób natomiast wydaje się, że też tak na logikę rzecz biorąc idzie wzrost pensji i pasza straszną ona jakby NOSG potencjalną skalę oddziaływania takiego takiego mechanizmu takiego pisma, jeżeli jest ono podpisane przez grupę osób po, a to może coś może odbywać na parę sposobów z jego strony grupa osób może być autorami takiej petycji ani wtedy wszyscy powinni być skazani w tej decyzji o zmianie nazwiska i to swojego przedstawiciela wybrać to jest też mechanizmy zostały przewidziane album solo do kontaktu dokładnie tak, bo wtedy ta urząd wie, dokąd ma to miejsce tak on go komu zapyta może zapytać o jakiś modny poprosiło, ponieważ wszelkich braków formalnych albo w komorze odpowiedź czy przesłać alei bluesa jest to taka procedura przewidziana również w ustawie, gdzie organ samorządu wyczyn instytucja publiczna po otrzymaniu petycji Popiel po pierwsze musi niezwłocznie opublikować na swojej stronie i buty może również umożliwić albo inaczej, jeżeli potem w ciągu 300 dni jest dobrze pamiętam od otrzymania petycji otrzyma kolejne podobne petycja to motto może ją u jest taki Trybunał uznaje to pod taką percepcję wielokrotną zaczepy z pochodzącą od wielu podmiotów taka sama i wszystkie rozpatruje zbiorczą, bo to może świadczyć o tym, znowu to do Oscara za ponad pytanie, że to jest taka sprawa bardziej nowym królem, która jest już w nogę wiesz co wiąże się z mniejszą potrzebą dodane jest dla nas postać to bank cieczy czy grupy grupa ludzi, choć z tym mają na razie być może też szykują się zająć i poważnie potraktować, z czym taka petycja musi zostać opublikowana nawet jeśli zawiera treści w narracji, bo przedmiot musi być jasno określone w ZUS PIT zawiera w tej narracji słowa niezbyt pochlebne pod adresem instytucji, do których zwracamy ustawa nie przewiduje żadnych, jakby tych wyjątków od VAT od opublikowania takiej takich takiej porcji tak ważna każda petycja powinna być powinna być opublikowana kobiety z baszty i torby sama petycja, czyli diod odwzorowanie nie był w formie skanu n p . powinno się znaleźć na stronie internetowej ponadto roczna Patrycja co więcej również powinny znaleźć opis przedmiotu White Stripes czy tego, czego ona dotyczy n p . za chwilkę wracamy i która w dłoni i Krysian korzyść petycję informacje o 5042 Przemysław Iwańczyk kłaniam się pan Filip Pazderski z Instytutu spra w publicznych jest moim państwo gościem w jedno proc wyższa od maja daliśmy się od tych o petycjach trasy czas przejść ze słów do czynów przemy procesy i chyba mamy wspólny cel napiszemy jeśli pan pozwoli mu do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz do pani prezydent miasta stołecznego Warszawy był organizowany jest w Warszawie Sylwester miejski na placu Defilad pod Pałacem kultury nauki najmu należy spodziewać się, że oprócz wielkiej imprezy będą używane także fajerwerki mają w zakresie na pewno fajerwerków ja też mam psa próby pewnie wielu z oczyma również zwierzęta, które wiemy dobrze reagują na fajerwerki są szczególnie szczególnie w jedno pewnie głośności, więc myślę, że to sprawa to warto się zająć bierzemy kartkę długopis czy korzystamy z internetu można mailowo wystarczy wysłać te kompetencje, by już załatwić sprawy to zależy od nas możemy wziąć kartkę długopis my jesteśmy przygotowani do Zabrza powiedzieć że, ale również w przypadku Warszawy to jest dobry przykład należy opowiedzieć o tym, do męża jesteś trup również możliwość składania takich petycji elektronicznych jest nawet odrębna strona internetowa, na którą można wejść przez stronę urzędu miasta, która właśnie poświęcona składaniu petycji można też zakopać elektroniczną napisać coś z klawiaturą komputera można też z 2, by znaleźć tam byliście już złożony podpis na liście złożonej petycji wyszukiwarce sprawdzić już to przypadki nie wpadł na podobny pomysł nie złożył podobne sprawy petycji wtedy my mimo wystarczy ją poprzemy, żeby wały, aby wzmocnić się przed tamtą przekaz jeszcze zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, więc stój tu mamy różne możliwości, więc na to, że jeśli dobrze wiza kompetencje w mieście stołecznym Warszawie przyjmowane są do wydziału skarg wniosków MON akurat tam, więc proszę pisać jeśli pan pozwoli 00099 Warszawa lidera PiS Senatorska 27 pani prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz internetową rzeczywiście znalazłem portal petycji na stronie petycje krótka UE ma krótką Warszawa krótko PL tam po głośników psujące petycję mamy możliwość przeczytania tych, które już zostały wysłane, ale też możemy kliknąć nowo petycja i co smarujemy no dobra czy tak przede wszystkim już status psa jak pan tłumaczył w międzyczasie butikowe adresata petycji, czyli właśnie pani prezydent i dokładnie w urzędzie miasta ten urząd z przesiadywać tam ds. skarg ich skarg wniosków co by pierwszy wymóg formalny mamy wypełniony co napisać wyraźnie, że to jest petycja w gościnie było tak już mówiliśmy można, bo to przez nie zaszkodzi, ale tutaj jest kluczowy kluczowa treść tego naszego pisma nie ani jego nazwa więcej jak przemyt to pozycja z treści będzie wnikał to jest petycja to również ona powinna podlegać temu trybowi Trust odsiaduje dla porządku w napisać dobrze pan pisze się gola pisze też szybko dyktuje Szanowna pani prezydent z Wolina zapowiadano impreza ma złoża dodaje, że 31 grudnia 2016 roku na placu Defilad tuż pod Pałacem kultury i nauki w związku z tym, że jestem właścicielem psa rasy York niewielkiego ważącego kilogramom, który panicznie boi się fajerwerków wnioskujemy o umowę mogę przerwać ja byłbym może bym na ramieniu, żeby tę samą ogólnie sympatycy tobym nie odwoła się do pana psa konkretnego jej nie podawał jego imienia nie wiem w konflikcie jakoś tam leżeć obok tak bardzo miło to Boże ponoć także ogólnie, że w imieniu jako posiadacz psa i w imieniu innych posiadaczy psów w las sam się właśnie z getta getta dobrze zwracam się z prośbą o wydanie zakazu używania środków pirotechnicznych i fajerwerków w obrębie imprezy masowej, który mowa powyżej ze względu na maturze nie chce ponosić konsekwencje, tym bardziej moje zwierzę tego typu zaba w wystarczy w myśl, że wystarczy jest treść jest wyjazd jest też jest też uzasadnienie jest dziwny wystarczy wystarczy jabłko 1 do spania ogólnego wymogu tak było no zadbaliśmy, aby treść tej naszej nasze petycje taki zaproponowaliśmy również postępowania możemy wznowić nie warto dać pani prezydent chce dziś po to, daje możliwość jednak na wyboru na groby, w których nazwać jak taki zakaz miałby być można powiedzieć kategoryczny można przemocy domowej można określić czy fajerwerki jakiegoś tam poziomu głośności mogą być wykorzystywane albo jasność Japonii jakiegoś nie mogą być w czasie na tym nie znam, ale może to warto zostawić znowu urzędowi może on sam wpadnie na to rozwiązanie my chcemy kategorycznie tak, żeby zakazać czy warto wzmocnić trend ten przekaz kierują się nie wiem do już Towarzystwo opieki nad zwierzętami, które powie jak wielkie szkody mogą wyrządzić fajerwerki zwierzętom i i wówczas taki dodatkowy wniosek jeszcze wzmocni ten przekaz w oczywiście, że tak nie każdy argument, który formułujemy za stojące za naszym za to petycją za wprowadzeniem rozwiązania, które proponujemy jest ważne, ponieważ no on potem będzie musiał być ust uwzględniony przez adresata i rozpatrzony również odpowiedzi, którą otrzymamy będziesz musiał już powinien się w nim nie ma nie ma obowiązku, ale nam to my też będziemy oceniali najlepsi to coraz to do rozpatrzenia było rzetelne, ale na pewno będzie się musiał jednak to i tak praktycznie rzecz biorąc będzie musiał odnieść do tego co podamy szereg danych poparł opiera się na badaniach również dotyczących nie wiem może liczby mieszkańców, którzy mają psy w Warszawie można sprawnie kosztem oszacować na nie czas, jaki jest potem potrzebne do tego, żeby tak też tego psa uspokoi w związku z tym też stracony przez ludzi na inne inni nie mogą być inne rzeczy tak powiedzmy potem jest potrzebny jakiś Chorwat nie pójdę do kasyn są uspokajał tak może je może może to krócej ale, ale ale, ale na pewno czas na to poświęcony będzie mógł być, gdybyś musiał, a chyba, że będzie pan musiał tego co szukać potem gdzieś po mieście, bo ponoć jest pies ucieknie, a może go pan w ogóle nie znajdzie w związku z tym będą musiały być inne służby zaangażowane miejskiej, która tych z tez, tyle że tych zwierząt poszukują potem gdzieś po końcowej przez hip-hop przechować stosunek kosztów, które potem samorząd ponosi myślę, że powinni rozważyć, więc warto warto mu to wszystkie argumenty pewnie przytoczyć, żeby miał je w 1 miejscu muszę do nich oraz odnieść jak wyznaczamy to musisz podpisać właśnie popieramy zmiany nazwiska jak pan jeszcze rzadziej parę innych osób zbierzemy i będzie mieć Towarzystwo jeszcze nas wspierających to też powinno podpisać i nie wybierzemy spośród nas naszego przedstawiciela to wtedy takie pismo będzie będzie nieważny wam nieźle Sopot i właściwie jest bez znaczenia, czyja czym pan będzie kontaktował się z panią prezydent bądź też ludźmi delegowanymi przez nią do rozpatrzenia tej petycji, bo w pani prezydent jak długo może odpowiadać na te petycje no rzeczywiście, jeżeli chodzi o tegorocznym sylwestrze to szans nie mamy chyba pani prezydent ma 3 miesiące Narożna rozpatrzenie, więc no trudno, ale proszę zobaczyć, że nasze tradycje również mamy wykorzystywanie wykorzystywanie się fajerwerków w okresie świąt wielkanocnych, więc może zdążymy wszystkich, że my jeszcze przed nimi, jeżeli odpowiednio zawrzemy rzeczywiście to ten dotąd naszą prośbę, żeby ona dotyczyła nie tylko imprezy sylwestrowej może was większych imprez masowych wmieście, żeby jednak ograniczyć przynajmniej tak wykorzystywanie tych co to wszystko znowu nie chodzi tylko psy tak, choć też przeszło zwierzęta również inne dzieci, które mieszkają tak w NATO blisko Wisły chociażby 3 miesiące na organ na odpowiedź na taką petycję, o ile czasu ma ten, który musi ten wniosek uzupełnić wyobraź sobie, że pani prezydent twierdzi rząd nie jest do końca jasne, że powinienem zawrzeć w nim opinię weterynarza no tak dzielimy, jeżeli zawrzemy duży, że w sobotę o takim pismem podpiszemy i napiszą do kogo skierowane są już wystarczy to są wznosząc, jakby kryteria spełnione, przy którym po po, których już nie może adresat petycji szli w tym wypadku pani prezydent nie może odrzucić bez rozpatrzenia mówią, że on się tym zajmie, bo ona nie spełnia rygorów formalnych ona ma 30 dni na to, żeby się wrócić do nas o z prośbą o to, żebyśmy te braki to pozostałe braki formalne uzupełnili tak jak n p . żeby podania naszego naszego wszystkich członków SKO wron wszystkich autorów tej pozycji miejsca zamieszkania czy na właściwej właściwej właściwie treści tej petycji również i potem jak my otrzymamy takie jest tak o taką prośbę jest urzędu miasta w tym wypadku Warszawy to mamy 14 dni na to, żeby na nią odpowiedzieć kotom też musi być informacja zawarta w Żyrzynie odpowiemy niż bronimy tych braków to wtedy ta petycja zostanie rozpatrzona bez czegoś pozytywnego rozpatrzenia przeprowadziliśmy ten eksperyment trudno w to swoje eksperymenty napisanie petycji jest banalny właściwie każdy bez większej pomocy może to zrobić byle to był skrupulatnej wpisał właściwy adres i spełnić ktoś dopisał kilka zmian w Niedzieliskach wymogi formalne to to jednak liczba petycje i wpływają do do poszczególnych jednostek jest zatrważająco niską niska państwo nie wzięli pod lupę 28 miast spoglądam do raportu m. in. tak to był czas od wejścia w życie ustawy do października 2016 roku na 28 inny miast 384 petycje z czego 103 w Warszawie zatrważająco niska moim zdaniem liczba z Trigona wynika z nieświadomości z tego, że biednego obywatela mamy szansę walczyć o swoje mówiąc już wprost czy być może jakiś inny powód obawiamy się, że każdy tego typu wniosek petycja w tym wypadku zostanie odrzucona na pewno jak zwykle powodów jest parę co najmniej mówiliśmy o tym, że brak odpowiedniej wiedzy jest 1 z nich takiego zwyczaju również nie mamy zwyczaju myślę, abym jako Polacy zwracania się jednak do naszych przedstawicieli z prośbą o to, żeby jakąś sprawę rozpatrzyli na ich status, jeżeli nie ma takiego zwyczaju jesteśmy też nie na stronie uczelni no ja bym chciał, żeby przy szkole również i nasze dzieci mogły się nauczyć tego, że warto i że można jak to opozycja miała przygotować tak przed tym jak takiego jest wiedza potrzebna tak w edukacji MEN chce z niego jasno, bo to nawet nie chodzi tylko właśnie po to, żebym o wiedzę na temat możliwości norma prawa chodzi o jej po mnie to się praktycznego zastosowania, bo tego nam brakuje tak mimo tego, że tych godzin lekcji WOS -u jeszcze jest całkiem sporo mają być staje się od przyszłego roku szkolnego mają zmniejszone niestety, więc to jest 11 i 1 powód na pewno też w jakimś tam dostanie przyczyną tej tezy tych zbrodni widzimy to jest stylistycznym jest to, żebym ustawa nakłada wymóg na jednostki, które otrzymują Patrycja do tego, żeby one publikowały to petycja dekodery spełniają wymogi formalne nie wiemy ile było tej petycji, która została przez samorząd uznane za niespełniające tych kryteriów formalnych, czyli właśnie na nie było podane informacje o torze może miejsce zamieszkania może to też wyłania nie niewłaściwa nie została uzupełniona to jest rzecz druga trzecia na dłuższy, gdyż już wcześniej myśli jest też treść petycji Energi również równe, aby poświęcony przez obywateli na podpisywanie petycji internetowych, z którymi zazwyczaj się niewiele dzieje, bo jak pan tam jednak zajrzymy prawda na portale, które umożliwiają to przeważnie nie wygrana petycji czy to, że jest sukces osiągnięty wiąże się z tym, że została jakaś określona liczba podpisów osiągnięta nie wiem 505  000 tyle ile autorzy sobie określić Iza z docentem, ale z tego potem na Rosję nie wynika, bo też to portal nie podają czy poprzeć takie petycje podpisane w sposób właściwy tryb, bo to też często siada pod swe imię nazwisko też ile miejsca zamieszkania to nie zostały skierowane do do właściwego podmiotu czy nie szkoda prostą skończyło się do działań na etapie zawdzięczali zebrania podpisów w internecie no bo jeżeli nie zostało skierowane na to nie ma obowiązku, jaki podmiot żaden samorządowy sam wysiąść z tego portalu takiego takiej petycji i rozpaczy ona musi fizycznie dotrzeć w formie e-maila w formie listu pisma do do tych instytucji publicznych, jeżeli nie to nie zrobią to dowód to taka aktywność działalność obywateli po prostu pozostaje można powiedzieć pancerne zmarnowana, bo niewiele da się go do siebie efektu i podkreśla przekładana tak oni inną jednak niezbyt dużą ciągle liczba tych petycji, które trafiają do instytucji publicznych w naszym kraju zamkniemy to apelem bądź bardziej obywatelscy piszą petycję piszmy petycje, że nie chcemy, żeby świat zmienia ona lepsza w myśl to dobry moment jest wśród nich również o tym, o tym o tym, powiedzieć, bo albo tylko dzięki temu będziemy mieli większy wpływ na to jak nam się będzie wszystkim żyło pan Filip Pazderski z Instytutu spraw publicznych był moim państwo gość dziękuję bardzo bardzo informacja rady taka sama po nich kolejni moi goście mówi będziemy akcję wychowania fizycznego sprzed i po reformie w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA